Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

ks. dr hab. Janusz Mączka SDB, prof. UPJPII

Zatrudnienie:
Wydział Filozoficzny – profesor nadzwyczajny

Email: janusz.maczka@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Filozofii Przyrody - Kierownik katedry

Funkcje redakcyjne:
- Zagadnienia Filozoficzne w Nauce - Zastępca redaktora naczelnego

Dyżur:
Wtorek: 13.00 - 15.00, dziekanat (ul. Kanonicza 9)

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - artykuły książkowe:

Filozofia przyrody Władysława Natansona [w:] Władysław Natanson (1854-1937), Kraków: Polska Akademia Umiejętności 2009, s. 117-128. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Krakowska filozofia przyrody w okresie międzywojennym [w:] Krakowska filozofia przyrody w okresie międzywojennym, Kraków-Tarnów: OBI-BIBLOS 2007, s. 5-39. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Metodologiczne analizy Władysława Heinricha [w:] Krakowska filozofia przyrody w okresie międzywojennym, Kraków-Tarnów: OBI-BIBLOS 2007, s. 139-182. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Filozofia przyrody Władysława Natansona [w:] Krakowska filozofia przyrody w okresie międzywojennym, Kraków-Tarnów: OBI-BIBLOS 2007, s. 1-1. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Życie i poglądy filozoficzne Joachima Metallmanna [w:] Prace Komisji Historii Nauki, Kraków: PAU 2007, s. 5-27. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Historia filozofii przyrody w Polsce. Krakowska szkoła filozofii przyrody nauk przyrodniczych i matematyki [w:] Historia filozofii polskiej. Dokonania, poszukiwania, projekty, Warszawa: Semper 2007, s. 95-104. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Filozofia i nauka a teologia w XIII wieku [w:] Da mihi animas, Sosnowiec-Kraków: Scriptum 2007, s. 197-208. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Życie i poglądy filozoficzne Joachima Metallmanna [w:] Krakowska filozofia przyrody w okresie międzywojennym, Kraków-Tarnów: OBI-BIBLOS 2007, s. 183-212. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Strukturalizm w filozofii matematyki [w:] Filozofia i wszechświat, Kraków: TAiWPN Universitas 2006, s. 197-214. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jedna czy wiele filozofii przyrody [w:] Wyzwania racjonalności. Księdzu Michałowi Hellerowi współpracownicy i uczniowie, Kraków: WAM-OBI 2006, s. 354-369. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jedna czy wiele filozofii przyrody [w:] Pluralizm filozofii. Filozofia wobec pluralizmu, Olsztyn: Modus 2006, s. 47-62. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Metodologiczne analizy Władysława Heinricha [w:] Władysław Heinrich. Teoria poznania. Tekst – Komentarze, Kraków-Tarnów: OBI-BIBLOS 2005, s. 123-166. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kazimierza Kłósaka analiza determinizmu i indeterminizmu w fizyce [w:] Filozofia a nauka w myśli księdza Kazimierza Kłósaka, Kraków-Tarnów: OBI-BIBLOS 2004, s. 197-208. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Krakowska filozofia przyrody w okresie międzywojennym [w:] Prace Komisji Historii Nauki, Kraków: PAU 2004, s. 213-243. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Badania nad historią filozofii przyrody i historią nauki [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 50 2012, s. 10-40. [więcej informacji]
Kilka uwag o uprawianiu historii kosmologii [w:] Roczniki Filozoficzne, LIX 2011, s. 103-114. [więcej informacji]
Joachima Metallmanna zarys koncepcji filozofii przyrody [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 46 2010, s. 140-160. [więcej informacji]
Badania na myślą Whiteheada z europejskiej perspektywy [w:] Studia Whiteheadiana, 3 2008, s. 197-199. [więcej informacji]
Jak fizyk może współtworzyć środowisko filozoficzne? Na przykładzie Wilhelma Ostwalda, Władysława Natansona i Mariana Smoluchowskiego [w:] Studia z filozofii polskiej, 2 2007, s. 237-252. [więcej informacji]
Początki filozofii przyrody w Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie [w:] Roczniki Filozoficzne, LIV 2006, s. 49-62. [więcej informacji]
Filozofia przyrody a filozofia nauki [w:] Roczniki filozoficzne, 54 2006, s. 338-342. [więcej informacji]
Problém dialógu vedy a viery – súčasný stav výskumu [w:] RAN, 8 2005, s. 27-37. [więcej informacji]
Idee filozofii Alfred N. Whiteheada w myśli filozoficznej Joachima Metallmanna [w:] Kwartalnik Filozoficzny, 1 2004, s. 53-71. [więcej informacji]
Strukturalizm w filozofii matematyki [w:] Kwartalnik Filozoficzny, 32 2004, s. 5-22. [więcej informacji]
Filozofia przyrody Władysława Natansona [w:] Zwoje, 41 2004, s. 1-1. [więcej informacji]
Matematyka a filozofia Whiteheada [w:] Studia Whiteheadiana, 1 2003, s. 1-13. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Matematyczne i filozoficzne podstawy teorii fizycznych; [nr projektu:] 501-10-020077

-Filozofia symetrii; [nr projektu:] 501-10-020051

-Społeczeństwo odpowiedzialne? O aspektach odpowiedzialności w życiu społecznym jednostki.; [nr projektu:] 501-10-020035

-Filozofia. Kulturoznawstwo. Religioznawstwo. – XX Międzynarodowa Konferencja naukowa Studentów i Młodych naukowców – „Łomonosow – 2013”.; [nr projektu:] 501-10-020008

-Filozofia kosmologii. Wokół myśli Michała Hellera. Konferencja naukowa 6/7.12.2013; [nr projektu:]

-Publikacja - Społeczeństwo rozumu. Koło studenckie; [nr projektu:] 501-10-020028

-Warsztaty filozoficzne – „Filozofia w filmie”; [nr projektu:] 1200.0010

-Semantyka znaturalizowana; [nr projektu:] 501-10-020005

-Warsztaty filozoficzne – „Filozofia w filmie”; [nr projektu:] 501-10-020004

-Racjonalia. Z punktu widzenia humanistyki; [nr projektu:] 501-10-020027

-Semina Scientiarum – czasopismo; [nr projektu:] 501-10-020024

-Semantyka znaturalizowana; [nr projektu:] 12130001

-"Analytical Approaches to Thomas Aquinas" 26-27.05.2012 r.; [nr projektu:] 1200.0003

-Cykl wykładów autorskich - "Neurobiologiczne podstawy zachowań - prof. J. Vetulani"; [nr projektu:] 1200.0009

-Kognitywistyka; [nr projektu:] 12130002

-Specyfika kosmologii jako nauki (podejście metodologiczno-historyczne); [nr projektu:] 121301

-"W kręgu inspiracji filozoficzno-teologicznych Księdza Profesora Aleksandra Usowicza" - sympozjum naukowe 15.11.2012; [nr projektu:] 1200.0007

-"Konferencja naukowa - Wokół myśli Michała Hellera" - 1-2.12.2012 r.; [nr projektu:] 1200.0004

-Racjonalność Boga; [nr projektu:] 120001

-Zagadnienia z filozofii przyrody i jej historii w XX wieku; [nr projektu:] 221301

-Zagadnienia filozoficzne w nauce; [nr projektu:] 221306

-Semina Scientiarum; [nr projektu:] 121302

Wygłoszone referaty:

- Historyczne problemy dialogu nauka-wiara; [podczas konferencji:] Nauka wiara [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-12-01

- Filozoficzne aspekty strukturalizmu; [podczas konferencji:] Stanisława Staszica rozumienie związku filozofii z nauką (wybrane aspekty filozofii przyrody) [miejsce konferencji:] Katowice, 2012-11-27

- Abp. prof. Józef Życiński; [podczas konferencji:] IX Polski Zjazd Filozoficzny [miejsce konferencji:] Gliwice-Katowice- Wisła, 2012-09-20

- Stanisława Staszica rozumienie związku filozofii z nauką (wybrane aspekty filozofii przyrody); [podczas konferencji:] Stanisław Staszic dla współczesności – nowe odczytanie idei staszicowskich [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-05-10

- Status metodologiczny filozofii przyrody i jej relacji do nauk przyrodniczych; [podczas konferencji:] Problematyka filozofii przyrody i nauk przyrodniczych [miejsce konferencji:] Lublin, 2012-03-15

- Jak jest możliwa teologia nauki ?; [podczas konferencji:] Fiedes et Ratio (PAU) [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-03-08

- Młodzież w przestrzeni wolności demokratycznej; [podczas konferencji:] XIX Forum Gospodarczego [miejsce konferencji:] Toeuń, 2012-03-06

- Kilka uwag o teorii relacji; [podczas konferencji:] Praca: między metafizyką, techniką i socjologią. [miejsce konferencji:] Ustroń, 2012-02-18

- Filozoficzny program Józefa Życińskiego; [podczas konferencji:] Przyroda – Człowiek – Bóg. Wokół myśli filozoficznej Arcybiskupa Józefa Życińskiego [miejsce konferencji:] Lublin, 2012-02-10

- Whiteheadowskie inspiracje w filozofii Józefa Życińskiego; [podczas konferencji:] Dzieło niedokończone… Wokół myśli abp. Józefa Życińskiego [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-10-21

- Problem filozofii w nauce; [podczas konferencji:] Filozofia a nauki przyrodnicze – od physis do metaphysis i anthrtopos [miejsce konferencji:] Częstochowa, 2011-09-28

- Jak wartości funkcjonują w nauce?; [podczas konferencji:] Matematyka, jako ontologia świata. Próba współczesnego platonizmu [miejsce konferencji:] Ustroń, 2011-06-25

- Matematyka, jako ontologia świata. Próba współczesnego platonizmu; [podczas konferencji:] Filozofia matematyki [miejsce konferencji:] Katowice, 2011-04-19

- Jak powstał człowiek?; [podczas konferencji:] Uniwersytet Śląki. Dzieci. [miejsce konferencji:] Katowice, 2011-03-19

- Czy wiewiórka może być Panem Jezusem?; [podczas konferencji:] Uniwersytet Śląki. Dzieci. [miejsce konferencji:] Katowice, 2011-03-19

- Historyczne uwarunkowania kształtowania się historii nauki; [podczas konferencji:] Historia nauki (PAU) [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-02-23

- Czy historia nauki ma swoją historię?; [podczas konferencji:] Oblicza fizyki. Między fascynacją a niepokojem. Rola fizyki w rozwoju naszej cywilizacji i kultury [miejsce konferencji:] Katowice, 2010-12-03

- Czternastowieczne kontrowersje wokół relacji nauka - wiara; [podczas konferencji:] Nauka a wiara [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-11-10

- Nauka Polska a wielkie pytania (wybrane aspekty); [podczas konferencji:] Nauka i wielkie pytania [miejsce konferencji:] Rzeszów, 2010-05-26

- El concepto del mundo dinámico de Alfred North Whitehead (elementos de dinámica); [podczas konferencji:] La cosmología moderna y el problema de la inteligibilidad del universo [miejsce konferencji:] Hiszpania, La Laguna, 2010-03-25

- Czy świat jest matematyczny?; [podczas konferencji:] Oblicza fizyki. Między fascynacją a niepokojem. Rola fizyki w rozwoju naszej cywilizacji i kultury [miejsce konferencji:] Katowice, 2009-12-11

- Jan Paweł II między Galileuszem a Darwinem; [podczas konferencji:] Nauka a wiara [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-11-05

- Filozoficzne problemy wynikające z tezy o matematyczności świata; [podczas konferencji:] Filozofia matematyki II [miejsce konferencji:] Poznań, 2009-10-23

- Teoria ewolucji a teologia; [podczas konferencji:] Fides et Ratio [miejsce konferencji:] Chorzów, 2009-09-27

- Filozoficzne i teologiczne problemy z duszą; [podczas konferencji:] W poszukiwaniu duszy [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-03-12

- Natura, a jej rozumienie we współczesnej nauce; [podczas konferencji:] Natura i norma: kontrowersje filozoficzne [miejsce konferencji:] Lublin, 2008-11-14

- Teologia nauki w ujęciu Ks. Prof. Michała Hellera; [podczas konferencji:] Czy nauka zastąpi religię? [miejsce konferencji:] Kraków, 2008-10-03

- Miejsce filozofii przyrody w myśli słowiańskiej okresu międzywojennego; [podczas konferencji:] Filozofia a slovanské myšlenkové dedičstvo: osobnosti, problémy, inšpirácie [miejsce konferencji:] Bratysława-Smolenice, 2008-04-15

- Miejsce filozofii przyrody w myśli słowiańskiej okresu międzywojennego; [podczas konferencji:] Filozofia a slovanské myšlenkové dedičstvo: osobnosti, problémy, inšpirácie [miejsce konferencji:] Bratysława-Smolenice, 2008-04-15

- Poglądy „mechaników nieba” na „budowę niebios”, czyli elementy kosmologii dla zadzierających głowę do góry; [podczas konferencji:] Z najlepszymi przez fizykę [miejsce konferencji:] Katowice, 2008-04-02

- Poglądy „mechaników nieba; [podczas konferencji:] Z najlepszymi przez fizykę [miejsce konferencji:] Katowice, 2008-04-02