Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

ks. prof. dr hab. Jan Józef Janicki

Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego – profesor zwyczajny

Email: jan.janicki@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Historii Liturgii - Kierownik katedry

Funkcje redakcyjne:
- Pro Musica Sacra - Członek redakcji

Dyżur:
Czwartek: 9.45-11.15, ul. Kanonicza 9, Dziekanat WHiDK

Curriculum Vitae:

2011 – Stanowisko profesora zwyczajnego nauk teologicznych na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (nadane przez Stanisława kard. Dziwisza Wielkiego Kanclerza Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II)

2005 – Stanowisko profesora nadzwyczajnego nauk teologicznych na Wydziale Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (nadane przez Stanisława kard. Dziwisza Wielkiego Kanclerza Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie)

2004 – Tytuł naukowy profesora nauk teologicznych (nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej)

2000 – Profesor nadzwyczajny w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

1997 – Docent, Wydział Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

1993 – Doktor habilitowany

1992 – Kolokwium habilitacyjne, Wydział Teologiczny Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie

1979 – Nostryfikacja: Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie

1977 – Doktor teologii liturgii, Pontificio Istituto Liturgico, Roma (Rzym), Italia

1974 – Licencjat teologii liturgii, Pontificio Istituto Liturgico, Roma (Rzym), Italia

1972 - 1977 – Studia specjalistyczne z zakresu liturgiki, Pontificio Istituto Liturgico (Papieski Instytut Liturgiczny), Roma (Rzym), Italia

1971 - 1972 – Studia z zakresu liturgiki, Instytut Teologii Pastoralnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie

1964 - 1970 – Studia filozoficzno-teologiczne, Wyższe Seminarium Duchowne, Kielce

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2018/19):

- Seminarium naukowe (kierunek: Muzyka kościelna; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Seminarium naukowe (kierunek: Muzyka kościelna; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Seminarium naukowe (kierunek: Muzyka kościelna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Seminarium naukowe (kierunek: Muzyka kościelna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Seminarium naukowe (kierunek: Muzyka kościelna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Seminarium naukowe (kierunek: Muzyka kościelna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Proseminarium naukowe (kierunek: Muzyka kościelna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Proseminarium naukowe (kierunek: Muzyka kościelna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Kultury antyczne w liturgii (kierunek: historia Kościoła; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

O.Zygmunt Janickii OFM (1867-1929) kaznodzieja miłości Boga i Ojczyzny, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Eucharystia w ziemskiej ojczyżnie Jezusa, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydawnictwo Naukowe 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Święci chwałą Krakowa, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Świętymi bądźcie! Posługa uświęcania w Kościele, Kraków: Wydawnictwo św. Jana Pawła II Kraków 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Święci chwałą Krakowa, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Służba Boża w pierwszych wiekach Kościoła. Wybrane zagadnienia, Kraków: Wydawnictwo Unum Kraków 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Święci chwałą Krakowa, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kultury antyczne w liturgii chrześcijańskiej, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kultury antyczne w liturgii chrześcijańskiej, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2003.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
U początków liturgii Kościoła, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2002.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pamiątka Pana w Ziemi Świętej, Poznań: Pallottinum 1993.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Msza święta. Liturgiczne ABC, Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 1993.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Misterium paschalne w Mszale rzymskim Pawła VI. Studium liturgiczno-teologiczne euchologii okresu wielkanocnego, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Rozprawa habilitacyjna 1992.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Uwagi metodologiczne dotyczące pisania pracy magisterskiej z liturgiki, Kraków: Instytut Liturgiczny im. Bl. Michała Giedroycia 1990.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Liturgia poświęcenia pól, Lublin: Wydawnictwo Kurii Diecezjalnej w Lublinie 1989.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Le orazioni super oblata del ciclo de Tempore secondo il Missale Romanum di Paolo VI. Avviamento ad uno studio critico-teologico, Roma (Rzym): Pontificium Athenaeum Anselmianum. Pontificium Institutum Liturgicum 1977.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Benedykt XVI i jego franciszkańskie (św. Bonawentura) doświadczenie miłosierdzia Bożego. Aktualność franciszkańskiego przesłania z 1915 roku Zygmunta Janickiego OFM o miłosierdziu Boga [w:] Idźcie i głoście ze św. Franciszkiem: WSD Franciszkanów, Wydawnictwo scriptum 2018, s. 101-135. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
650. rocznica konsekracji Królewskiej Katedry na Wawelu - na znaczkach Poczty Polskiej [w:] Klejnot w Koronie. 650-lecie konsekracji katedry krakowskiej: Archiwum i Biblioteka Krakowskiej Kapituły Katedralnej 2017, s. 623-650. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Chrześcijańskie obrzędy pogrzebu w świetle Ordo Romanus XLIX (VII-VIII w.) [w:] Starożytność chrześcijańska: Wydawnictwo Naukowe. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2016, s. 61-80. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Historia Eucharystii w pierwszych wiekach chrześcijaństwa w świetle wybranych źródeł (II-IV w.) [w:] Textus et Studia 2015, s. 95-126. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Cele sakramentów świętych według Konstytucji o liturgii świętej (1963) [w:] Quod itaque Redemptoris nostri conspicuum fuit, in sacramenta transivit. Sakramenty w misterium Kościoła. Księga dedykowana Księdzu Profesorowi Czesławowi Krakowiakowi z okazji siedemdziesiątych urodzin, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014, s. 183-201. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Treści religijne i patriotyczne kazania o. Zygmunta Janickiego OFM Wojna obecna a Miłosierdzie Boże (1915) [w:] Habent omnia tempora sua. Prace ofiarowane ks. prof. dr. hab. Januszowi Wyciśle, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe 2013, s. 195-222. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Recenzja naukowa i Słowo wprowadzenia [w:] Kilka słów o wierze. Materiały z sympozjum, Kraków: Wyższe Seminarium Duchowne OO. Franciszkanów (OFM) pw. św. Bonawentury w Krakowie. Wydawnictwo scrip 2013, s. 5-10. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Logos i etos męczeństwa. Męczennicy pierwszych wieków Kościoła w świetle tekstów liturgicznych [w:] Starożytność chrześcijańska. Materiały zebrane, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2012, s. 11-41. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Obrzędy liturgii Mszy świętej [w:] Mysterium Christi. Msza święta, Zawichost-Kraków-Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2012, s. 263-305. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dzieje klasztorów oo.Reformatów w Polsce w świetle mowy o. Zygmunta Janickiego na poświęcenie kamienia węgielnego pod kościół oo. Reformatów we Lwowie (14 lipca 1896 roku) [w:] Omnia transeunt - Caritas manet. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Władysławowi Głowie w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2012, s. 675-692. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Prezbiter i przewodniczenie Eucharystii do Soboru Trydenckiego [w:] Studia Liturgiczne, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2011, s. 85-103. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Symbolika postaw i gestów w liturgii rzymskiej [w:] Symbol – Znak – Przesłania. Symbolika człowieka, Kraków: Wydawnictwo Unum 2011, s. 113-149. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Symbolika kolorów szat w liturgii rzymsko-katolickiej [w:] Symbol – Znak – Przesłanie. Symbolika stroju, Kraków: Wydawnictwo Unum 2011, s. 23-38. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Prezbiter i przewodniczenie Eucharystii do Soboru Trydenckiego [w:] Studia Liturgiczne. Prezbiterzy w Kościele do Soboru Trydenckiego. Liturgia święceń, teologia, ministerium, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2011, s. 85-103. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Liturgiczne obchody święta Rozesłania Apostołów upamiętnieniem zwycięstwa nad Krzyżakami [w:] Na znak świetnego zwycięstwa. W sześćsetną rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Katalog wystawy 15 lipca-30 września 2010 Zamek Królewski na Wawelu Państwowe Zbiory Sztuki. Studia, Kraków: Zamek Królewski na Wawelu 2010, s. 41-52. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Niedziela cotygodniowym świętem Paschy Chrystusa [w:] Starożytność chrześcijańska. Materiały zebrane, Kraków: Wydawnictwo Unum 2010, s. 61-75. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Teksty ułatwiające odmawianie psalmów: tytuły, antyfony i modlitwy [w:] Mirabile laudis canticum. Liturgia godzin: Dzieje i teologia, Opole: Wydawnictwo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 2008, s. 291-305. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Freski z Faras na znaczkach Poczty Polskiej [w:] Starożytność chrześcijańska. Materiały zebrane, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2007, s. 71-74. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zarys liturgii Koptów - spadkobierców św. Marka Ewangelisty [w:] Starożytność chrześcijańska. Materiały zebrane, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2007, s. 17-34. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Najświętsza Maryja Panna - Matką Pocieszenia dla pielgrzymującego Ludu Bożego [w:] Ku koronacji Matki Bożej Bęczkowickiej. Materiały z sesji naukowej Bęczkowice, 13 maja 2007 r., Częstochowa: Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne REGINA POLONIAE 2007, s. 37-62. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Liturgia i jej znaczenie wychowawcze [w:] Confitemini Domino, quoniam bonus. Księga pamiątkowa dedykowana śp. Księdzu Profesorowi Adamowi Durakowi SDB (1949-2005), Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2007, s. 197-222. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Veritas i sanctitas Jan z Kęt w świetle dzisiejszych tekstów liturgicznych i nauczania Kościoła [w:] Stromata historica in honorem Romani Mariae Zawadzki w 70. rocznicę urodzin, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2006, s. 519-539. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pogrzeb chrześcijański [w:] Leksykon teologii pastoralnej, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 630-634. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Liturgiczna formacja [w:] Leksykon teologii pastoralnej, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 429-433. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Triduum paschalne [w:] Leksykon teologii pastoralnej, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 858-862. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Uczta Słowa – dialog przymierza Boga ze swoim ludem [w:] Zostań z nami, Panie! Rok Eucharystii, Kielce: Wydawnictwo Jedność 2005, s. 73-81. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Obrzęd przygotowania darów – pierwsza część liturgii eucharystycznej [w:] Zostań z nami, Panie! Rok Eucharystii, Kielce: Wydawnictwo Jedność 2005, s. 83-90. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Elementy pokutne we mszy świętej [w:] Zostań z nami, Panie! Rok Eucharystii, Kielce: Wydawnictwo Jedność 2005, s. 63-72. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Synowie św. Franciszka są powołani, aby być zwiastunami Wielkiego Króla, Chrystusa Pana! [w:] Zakon Braci Mniejszych wobec wyzwań współczesnej kultury, Kraków: Wydawca: Wyższe Seminarium Duchowne OO. Franciszkanów OFM 2005, s. 15-23. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wpływ antycznego teatru greckiego na liturgię [w:] Liturgia w świecie widowisk, Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 2005, s. 61-76. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Auferte malum ex vobis (1 Kor 5, 13) Obrzęd ekskomuniki w średniowiecznym pontyfikale rzymskim [w:] Studia i rozprawy ofiarowane profesorowi Tytusowi Górskiemu – Charisteria Tito Górski oblata, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2003, s. 41-59. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Adwent [w:] Leksykon duchowości katolickiej, Lublin – Kraków: Wydawnictwo M 2002, s. 38-40. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Odnowa liturgii w środowisku kieleckim po Soborze Watykańskim II [w:] Kultura teologiczna Seminarium Duchownego w Kielcach 1727-2002. Księga jubileuszowa, Kielce: Wydawnictwo Jedność 2002, s. 381-410. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bierzmowanie [w:] Leksykon duchowości katolickiej, Lublin – Kraków: Wydawnictwo M 2002, s. 82-84. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Boże Ciało [w:] Leksykon duchowości katolickiej, Lublin-Kraków: Wydawnictwo M 2002, s. 95-97. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Posługa uświęcania [w:] Teologia pastoralna. Teologia pastoralna szczegółowa, Lublin: Wydawnictwo Atla 2 2002, s. 221-290. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wpływ kultury rzymskiej na liturgię chrześcijańską [w:] U źródeł kultury wczesnochrześcijańskiej, Kraków: Nie podano 2002, s. 25-46. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rok liturgiczny w Itinerarium Egerii [w:] Ante Deum stantes, Kraków: Wydawnictwo Unum 2002, s. 139-166. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pascha Chrystusa – zawieszenie i początek nowego czasu w liturgii Kościoła [w:] Czas i kalendarz, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2001, s. 187-203. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Święto Paschy - Uroczystość nad uroczystościami [w:] Diligis me? Pasce, Sandomierz: Hodie Wydawnictwo Diecezjalne 1999, s. 381-394. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Niedziela [w:] Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998, s. 339-340. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bierzmowanie [w:] Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998, s. 61-63. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zesłanie Ducha Świętego [w:] Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998, s. 679-682. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Modlitwy eucharystyczne [w:] Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998, s. 312-313. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Пocвячeния i блaгocлoвeния зa нoвим Кaтеxизмoм Кaтoлицькoї Цeркви [w:] MICTEPIЯ ЛITУPГIЇ У KATEXИЭMI KATOЛИЦЬKOЇ ЦEPKBИ, Львів: Видавничий відділ Свічадо 1998, s. 127-133. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kult [w:] Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998, s. 254-255. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rocznica Unii Brzeskiej w świetle nauczania Vaticanum II i Papieża Jana Pawła II [w:] Unia Brzeska. Przeszłość i teraźniejszość 1596 - 1996. Materiały międzynarodowego sympozjum. Kraków, 19-20 listopada 1996, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 1998, s. 75-111. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Unia Brzeska w filatelistyce [w:] Unia Brzeska. Przeszłość i teraźniejszość 1596 - 1996. Materiały międzynarodowego sympozjum. Kraków, 19-20 listopada 1996, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 1998, s. 327-329. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Małżeństwo [w:] Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998, s. 272-276. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kapłaństwo posługi [w:] Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998, s. 227-230. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny [w:] Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998, s. 640-642. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Chrzest [w:] Słownik teologiczny, Katowice: Księgarnia św. Jacka 1998, s. 85-88. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pokój [w:] Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998, s. 421-425. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wniebowstąpienie Pańskie [w:] Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998, s. 638-640. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Święcenia [w:] Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998, s. 578-579. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Eucharystia [w:] Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998, s. 160-165. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pokuta [w:] Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998, s. 426-431. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Namaszczenie chorych [w:] Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998, s. 321-324. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Misterium paschalne [w:] Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998, s. 300-302. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Eucharystia - paschalną drogą chrześcijanina [w:] Liturgia Domus Carissima, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie 1998, s. 57-84. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Egzorcyzmy [w:] Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998, s. 144-144. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sakramentalia [w:] Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998, s. 518-519. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Doksologia [w:] Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998, s. 128-129. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Amen [w:] Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998, s. 27-28. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Agapa [w:] Słownik teologiczny, Katowice: Księgarnia św. Jacka 1998, s. 21-22. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Alleluja [w:] Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998, s. 26-26. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Koncelebracja [w:] Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998, s. 240-241. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Homilia [w:] Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998, s. 199-201. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Święci [w:] Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998, s. 580-581. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rok liturgiczny [w:] Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998, s. 507-508. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Liturgia [w:] Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998, s. 264-267. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Krzyż [w:] Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998, s. 253-254. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wtajemniczenie chrześcijańskie [w:] Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998, s. 654-655. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Hymn w codziennej modlitwie Ludu Bożego (Liturgia Godzin) [w:] Lądzkie Sympozja Liturgiczne, Kraków: Poligrafia Salezjańska 1997, s. 165-184. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ks.Wojciech Danielski - Liturgiae cultor et amator [w:] Życie uczynił liturgią. Ks.Wojciech Danielski 10.IV.1935 - 24.XII.1985, Lublin: Wydawnictwo Światło - Życie 1995, s. 245-247. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sakramentalia i błogosławieństwa według nowego Katechizmu Kościoła Katolickiego [w:] Misterium liturgii w Katechiźmie Kościoła Katolickiego, Opole: Wydawnictwo Św. Krzyża - Opole 1995, s. 163-170. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Obrzędy liturgii Mszy świętej. Obrzędy wstępne. Liturgia Słowa. Liturgia eucharystyczna. Przygotowanie darów [w:] Mysterium Christi. Msza święta, Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne 1993, s. 216-252. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sakramenty i sakramentalia według Konstytucji o liturgii świętej [w:] Euntes docete. XXV lat Instytutu Liturgicznego na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna 1993, s. 103-135. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Modlitwy nad darami [w:] Mszał księgą życia chrześcijańskiego, Poznań: Księgarnia św. Wojciecha 1989, s. 35-70. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Liturgia Mszy św. w Ziemi Świętej [w:] Ziemska Ojczyzna Jezusa, Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej Warszawa 1985, s. 186-270. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Elementy składowe Liturgii Godzin [w:] Mysterium Christi. Liturgia uświęcenia czasu, Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne 1984, s. 111-124. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Zabytkowe organy w Polsce na znaczkach Poczty Polskiej [w:] Pro musica sacra 2017, s. 261-267. [więcej informacji]
Nowy katolicki modlitewnik i śpiewnik języka niemieckiego (Gotteslob. Katholisches Gebet- und Gesangbuch) [w:] Pro musica sacra 2016, s. 49-69. [więcej informacji]
Rec. Pietas et Studium. Rocznik Wyższego Seminarium Duchownego Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych w Krakowie. Tom V, Kraków 2014, s. 326 [w:] Studia Franciszkańskie 2016, s. 381-392. [więcej informacji]
Zabytkowe organy w Polsce na znaczkach Poczty Polskiej [w:] Pro musica sacra 2016, s. 163-172. [więcej informacji]
Kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII na znaczkach pocztowych Polski i Watykanu [w:] Analecta Cracoviensia 2015, s. 135-150. [więcej informacji]
Organy na znaczkach Poczty Watykańskiej [w:] Pro Musica Sacra 2015, s. 225-231. [więcej informacji]
Liturgia - życiem Kościoła w nauczaniu św. Jana Pawła II [w:] Kielecki Przegląd Diecezjalny, 2-3 2014, s. 171-181. [więcej informacji]
Odnowa śpiewu i muzyki kościelnej - aktualność przesłania św. Piusa X w Inter sollicitudines pastoralis officii z 22 listopada 1903 roku [w:] Pro Musica Sacra, 12 2014, s. 41-53. [więcej informacji]
8 maja - Św.Stanisława, Biskupa i Męczennika. Obrońca wiary i ładu moralnego w Ojczyźnie (Materiały) [w:] Współczesna Ambona. Kwartalnik Homiletyczny, 3 2014, s. 132-138. [więcej informacji]
Mowa Zygmunta Janickiego OFM na pogrzebie ks. dra Józefa Krukowskiego, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego i proboszcza parafii św. Floriana w Krakowie (10 grudnia 1900 roku) [w:] Folia Historica Cracoviensia, 20 2014, s. 179-204. [więcej informacji]
Błogosławiony abp Jerzy Matulaitis-Matulewicz (1871-1927) [w:] Ephemerides Marianorum. Studia historyczno-teologiczne, 2 2013, s. 17-49. [więcej informacji]
Misterium paschalne Chrystusa uobecniane w liturgii według Katechizmu Kościoła Katolickiego [w:] Kieleckie Studia Teologiczne, 12 2013, s. 59-85. [więcej informacji]
Boże Ciało - Oktawa.(Materiały). Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba [w:] Współczesna Ambona. Kwartalnik Homiletyczny, 3 2013, s. 179-187. [więcej informacji]
Święta Maryja, Uczennica Pańska. Logos i etos formularza ze Zbioru Mszy o NMP [w:] Salvatoris Mater. Kwartalnik mariologiczny, 1-4 (53-56) 2012, s. 70-85. [więcej informacji]
Bł. arcybiskup Jerzy Matulaitis-Matulewicz (1871-1927) [w:] Kieleckie Studia Teologiczne, 11 2012, s. 275-304. [więcej informacji]
Recenzja Pietas et Studium [w:] Studia Franciszkańskie, 22 2012, s. 496-502. [więcej informacji]
Błogosławiony arcybiskup Jerzy Matulaitis – Matulewicz [w:] Folia Historica Cracoviensia, 15/16 2011, s. 217-243. [więcej informacji]
Recenzja Pietas et Studium [w:] Studia Franciszkańskie, 21 2011, s. 580-589. [więcej informacji]
Treści religijne i patriotyczne kazania o. Zygmunta Janickiego OFM na 492 rocznicę bitwy pod Grunwaldem (15 lipca 1902 roku) [w:] Pietas et Studium, 3 2011, s. 195-222. [więcej informacji]
Ojciec wszystkich wierzących. Patriarcha Abraham w liturgii Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II [w:] Warszawskie Studia Teologiczne, XXIV/1 2011, s. 143-163. [więcej informacji]
Święty Pius X (1903-1914) – papież Eucharystii [w:] Kieleckie Studia Teologiczne, 10 2011, s. 191-213. [więcej informacji]
Błogosławiony Wincenty Kadłubek – nauczyciel miłości Boga i Ojczyzny, w świetle tekstów liturgicznych i nauczania Kościoła [w:] Kieleckie Studia Teologiczne, 9 2010, s. 35-60. [więcej informacji]
100. rocznica II. Polskiej Pielgrzymki do Ziemi Świętej (1909) w świetle wspomnień jej organizatora, o. Zygmunta Janickiego z Zakonu Braci Mniejszych [w:] Pietas et Studium, 2 2009, s. 555-575. [więcej informacji]
Święty Michał Archanioł – Patron miasta i gminy Słomniki. Historyczne i teologiczne znaczenie herbu [w:] Kieleckie Studia Teologiczne, 8 2009, s. 357-390. [więcej informacji]
Recenzja Pietas et Studium [w:] Studia Franciszkańskie, 19 2009, s. 545-550. [więcej informacji]
Naród a Eucharystia. Sekcja polska na XXIII Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Wiedniu (1912) [w:] Folia Historica Cracoviensia, 14 2008, s. 87-109. [więcej informacji]
Burkhard Neunheuser OSB (1903-2003) - Homo paschalis [w:] Kieleckie Studia Teologiczne, 7 2008, s. 43-66. [więcej informacji]
Udział wiernych we Mszy świętej według encykliki Mediator Dei [w:] Roczniki Teologiczne. Liturgika, 8 2008, s. 217-235. [więcej informacji]
The rite of Excommunication as Contained in the Medieval Roman Pontifical [w:] Folia Historica Cracoviensia, 13 2007, s. 55-66. [więcej informacji]
Mądrość i miłość drogą do świętości. Św. Jadwiga królowa w liturgii i nauczaniu Jana Pawła II [w:] Folia Historica Cracoviensia, 12 2006, s. 49-70. [więcej informacji]
Mane nobiscum Domine - eucharystyczny testament Jana Pawła II [w:] Kieleckie Studia Teologiczne, 5 2006, s. 27-47. [więcej informacji]
Maryja wzorem pobożności wyrażanej życiem [w:] Salvatoris Mater, 3-4 2005, s. 231-249. [więcej informacji]
Instaurare omnia in Christo papieża św. Piusa X (1903-1914) a odnowa liturgiczna [w:] Folia Historica Cracoviensia, 10 2004, s. 167-181. [więcej informacji]
Pobożność ludowa w Europie trzeciego tysiąclecia [w:] Kieleckie Studia Teologiczne, 3-4 2004, s. 191-206. [więcej informacji]
Kościół parafialny – miejscem i czasem życia Bożego [w:] Kieleckie Studia Teologiczne, 1 cz.2 2003, s. 77-89. [więcej informacji]
Śp. Prof. Tommaso Luigi Federici (1927-2002) [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 2 2003, s. 139-143. [więcej informacji]
Logos i etos świętości w świetle tekstów liturgicznych o św. Stanisławie Biskupie i Męczenniku [w:] Folia Historica Cracoviensia, 9 2003, s. 53-72. [więcej informacji]
Uczestnictwo w prorockiej misji Chrystusa w świetle kolekt o świętych franciszkańskich Mszału Rzymskiego Pawła VI [w:] Studia Franciszkańskie, 13 2003, s. 89-109. [więcej informacji]
Nowo mianowany proboszcz we wspólnocie parafialnej – Liturgia wprowadzenia w posługiwanie [w:] Kieleckie Studia Teologiczne, 2 2003, s. 343-356. [więcej informacji]
Śp. Ks. prof. Theodor Maas-Ewerd (1935-2002) [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 1 2003, s. 65-67. [więcej informacji]
Boże macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny w ambrozjańskiej liturgii Adwentu [w:] Salvatoris Mater, 4 2003, s. 74-93. [więcej informacji]
Kościół żyje dzięki Eucharystii – radosne orędzie dla Europy [w:] Informator Akademicki. Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna IGNATIANUM w Krakowie. Oddział w Sosnowcu, 1 2003, s. 63-83. [więcej informacji]
Św. Stanisław – Biskup i Męczennik na znaczkach pocztowych [w:] Folia Historica Cracoviensia, 9 2003, s. 78-83. [więcej informacji]
Ildefons Herwegen i Romano Guardini – Prekursorzy Ruchu liturgicznego w Niemczech [w:] Folia Historica Cracoviensia, 8 2002, s. 205-227. [więcej informacji]
Maryja w rzymskiej liturgii okresu paschalnego [w:] Salvatoris Mater, 4 2002, s. 99-114. [więcej informacji]
Recenzja: Z. Kiernikowski, Eucharystia i jedność, Częstochowa 2000, s.381 [w:] Liturgia Sacra, 1 2002, s. 148-152. [więcej informacji]
Wykłady historii liturgii w seminariach duchownych według odnowionego Ratio studiorum [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 2 2001, s. 103-114. [więcej informacji]
Balthasar Fischer (1912-2001) [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 3 2001, s. 244-247. [więcej informacji]
Dominanta paschalna w niedzielnym i codziennym spotkaniu z Chrystusem [w:] Anamnesis, 1 2001, s. 29-46. [więcej informacji]
Świętowanie niedzieli w Kościele pierwszych wieków [w:] Folia Historica Cracoviensia, 7 2000, s. 205-219. [więcej informacji]
Celebracja Triduum Paschalnego w Roku Jubileuszowym 2000. Zarys teologii i propozycje duszpasterskie [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 3 1999, s. 262-268. [więcej informacji]
Recenzja: Ks.Stanisław Bogdanowicz, Karol Maria Antoni Splett, Biskup gdański czasu wojny, więzień specjalny PRL, Gdańsk 1995, ss. 358 [w:] Folia Historica Cracoviensia, 6 1999, s. 295-302. [więcej informacji]
Hansjörg Auf der Maur (1933-1999) [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 4 1999, s. 363-365. [więcej informacji]
Uczestnictwo wiernych w paschalnym misterium [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 1 1999, s. 44-49. [więcej informacji]
Pascha - centrum roku liturgicznego Starego i Nowego Ludu Bożego [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 2 1998, s. 101-115. [więcej informacji]
Recenzja: Paul de Clerck, Zrozumieć liturgię, Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 1997, ss.191 [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 3 1998, s. 242-244. [więcej informacji]
Sakramentarz Gelazjański (Reginensis latinus 316) - zarys roli i znaczenia najstarszego mszału Kościoła [w:] Folia Historica Cracoviensia, 4-5 1997, s. 139-151. [więcej informacji]
Królowa Jadwiga w filatelistyce [w:] Analecta Cracoviensia, 29 1997, s. 519-552. [więcej informacji]
Pokuta w nauczaniu i praktyce Kościoła dwóch pierwszych wieków [w:] Folia Historica Cracoviensia, 3 1996, s. 287-303. [więcej informacji]
Rola Instytutów Liturgicznych w Kościele na przykładzie Papieskiego Instytutu Liturgicznego w Rzymie [w:] Collectanea Theologica, 1 1995, s. 148-155. [więcej informacji]
Misterium Adwentu w tekstach Mszału Rzymskiego [w:] Liturgia Sacra, 3-4 1995, s. 5-20. [więcej informacji]
Teologia pastoralna-Liturgia-Instytut Liturgiczny w 30 lat po Konstytucji o Liturgii [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 4 1995, s. 243-254. [więcej informacji]
Katechizm Kościoła Katolickiego o sakramencie małżeństwa [w:] Collectanea Theologica, 3 1995, s. 147-160. [więcej informacji]
Misterium paschalne Chrystusa - centralnym wydarzeniem życia Kościoła [w:] Collectanea Theologica, 4 1995, s. 95-105. [więcej informacji]
Eucharystia - centrum i wypełnienie misterium paschalnego [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 3-4 1993, s. 148-156. [więcej informacji]
Pokuta w Kościele pierwotnym - I/II w. [w:] Collectanea Theologica, 2 1993, s. 101-112. [więcej informacji]
Catechumenato di nuovo attuale [w:] Notitiae, 11 1991, s. 650-651. [więcej informacji]
Odo Casel i Ruch liturgiczny [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 2 1988, s. 105-128. [więcej informacji]
Tajemnica Adwentu w świetle Tajemnicy Eucharystii [w:] Kielecki Przegląd Diecezjalny, 3 1987, s. 201-209. [więcej informacji]
Liturgiczne wprowadzenie nowomianowanego proboszcza w posługiwanie we wspólnocie parafialnej [w:] Collectanea Theologica, 1 1984, s. 73-79. [więcej informacji]
Sens i rola hymnów [w:] Ateneum Kapłańskie, 101 1983, s. 33-46. [więcej informacji]
Zasady odnowy tekstów modlitw Mszału Rzymskiego Pawła VI (dokończenie) [w:] Collectanea Theologica, 1 1983, s. 73-80. [więcej informacji]
Zasady odnowy tekstów modlitw Mszału Rzymskiego Pawła VI (c.d.) [w:] Collectanea Theologica, 2 1982, s. 89-96. [więcej informacji]
Modlitwy odnowionej liturgii sakramentu chorych wyrazem wiary Kościoła [w:] Studia Theologica Varsaviensia, 1 1982, s. 157-171. [więcej informacji]
Zasady odnowy tekstów modlitw Mszału Rzymskiego Pawła VI [w:] Collectanea Theologica, 3 1981, s. 79-85. [więcej informacji]
Recenzja: Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (pod. red. J. Kudasiewicza), Warszawa 1981 [w:] Kielecki Przegląd Diecezjalny, 6 1981, s. 276-284. [więcej informacji]
Modlitwy nad darami okresu Wielkiego Postu w Mszale Rzymskim Pawła VI [w:] Collectanea Theologica, 2 1981, s. 79-86. [więcej informacji]
Teologia modlitw odnowionej liturgii sakramentu chorych [w:] Collectanea Theologica, 1 1981, s. 74-82. [więcej informacji]
Teologia modlitw za zmarłych w Mszale Rzymskim Pawła VI i w Liturgii Godzin [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 3 1980, s. 113-126. [więcej informacji]
Modlitwa nad darami Adwentu, Narodzenia oraz Objawienia Pańskiego w Mszale Pawła VI [w:] Collectanea Theologica, 3 1980, s. 93-98. [więcej informacji]
Modlitwa nad darami okresu w ciągu roku w Mszale Pawła VI [w:] Collectanea Theologica, 1 1980, s. 87-92. [więcej informacji]
Modlitwy nad darami czasu wielkanocnego [w:] Collectanea Theologica, 4 1979, s. 80-87. [więcej informacji]
Teologia modlitw za zmarłych w Mszale Rzymskim Pawła VI i w Liturgii Godzin [w:] Kielecki Przegląd Diecezjalny, 2-3 1979, s. 118-138. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Posługa uświęcenia w kościele. Wymiar historyczny, pastoralny i muzyczny; [nr projektu:] 501-10-030085

-Rzeczywistości liturgiczne i ich rola oraz znaczenie w życiu Kościoła; [nr projektu:]

-Liturgia – realizacja posługi uświęcenia we wspólnocie Kościoła. Wymiar historyczny i pastoralny. Męczennicy i Święci; [nr projektu:] 501-10-030028

-Rzeczywistości liturgiczne i ch rola oraz znaczenie w życiu Kościoła; [nr projektu:] 131101

Wygłoszone referaty:

- Historia Eucharystii w pierwszych wiekach chrześcijaństwa w świetle źródeł; [podczas konferencji:] Historia chrześcijaństwa w źródłach [miejsce konferencji:] Kraków, ul. Bernardyńska 3 - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, 2014-12-05

- Nauczyciel miłości Boga i Ojczyzny. Wkład bł. Wincentego Kadłubka (1150-1223) do kultury duchowej Polaków; [podczas konferencji:] IV Seminarium Sztuki i Kultury Duchowej CYSTERSÓW [miejsce konferencji:] Kraków - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, 2014-06-04

- Słowo wprowadzenia; [podczas konferencji:] Kilka słów o wierze [miejsce konferencji:] Kraków - Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Braci Mniejszych pw. św. Bonawentury, 2012-10-19

- Symbole biblijne w liturgii; [podczas konferencji:] Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego. Katedra Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki. Wykłady otwarte z cyklu: Symbol– Znak– Przesłanie [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-02-11

- Symbolika kolorów szat w liturgii rzymsko-katolickiej; [podczas konferencji:] Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego. Katedra Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki. Wykłady otwarte z cyklu: Symbol – Znak – Przesłanie. Barwy i kształty [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-02-12

- Prezbiter i przewodniczenie Eucharystii do Soboru Trydenckiego; [podczas konferencji:] XLVI. Sympozjum Wykładowców Liturgiki na Wydziałach Teologicznych i w Wyższych Seminariach Duchownych. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Ordinatio Presbyterorum. Liturgia. Teologia. Ministerium (do Soboru Trydenckiego) [miejsce konferencji:] Katowice, 2010-09-08

- Symbolika paramentów liturgicznych; [podczas konferencji:] Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego. Katedra Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki. Wykłady otwarte z cyklu: Symbol – Znak – Przesłanie. Wytwory rąk ludzkich [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-02-13

- Niedziela – cotygodniowym świętem Paschy Chrystusa; [podczas konferencji:] Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego. Sesja naukowa: Niedziela Dzień święty w starożytności chrześcijańskiej [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-04-30

- Symbolika postaw i gestów w liturgii rzymskiej; [podczas konferencji:] Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego. Katedra Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki. Wykłady otwarte: Człowiek. Symbol. Znak [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-01-10

- Historyczne i teologiczne znaczenie herbu miasta Słomniki; [podczas konferencji:] Sesja Rady Miejskiej na inaugurację Jubileuszu 650-lecia Lokacji Miasta Słomniki [miejsce konferencji:] Słomniki, 2008-04-26

- Chcę, aby Bracia moi postępowali w znajomości prawdy; [podczas konferencji:] Sesja naukowa: św. Bonawentura - Patron Seminarium [miejsce konferencji:] Kraków Bronowice Wielkie. Wyższe Seminarium Duchowne Braci Mniejszych Franciszkanów, 2008-03-13

- Świętość - godnością chrześcijanina w nauczaniu Jana Pawła II; [podczas konferencji:] Jan Paweł II - obrońca godności człowieka [miejsce konferencji:] Sosnowiec. Oddział Wyższej Szkoły Filozoficzno - Pedagogicznej Ignatianum, 2007-10-13

- Matka Jezusa - Matką Pocieszenia dla pielgrzymującego Ludu Bożego w świetle formularza mszalnego; [podczas konferencji:] Ku koronacji Matki Bożej Bęczkowickiej [miejsce konferencji:] Bęczkowice Sanktuarium, 2007-05-13

- Udział wiernych we Mszy świętej według Mediator Dei; [podczas konferencji:] Aktualność encykliki Piusa XII "Mediator Dei" w 60. rocznicę jej ogłoszenia [miejsce konferencji:] Lublin. Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2007-04-19

- Zarys liturgii Koptów - spadkobierców św. Marka Ewangelisty; [podczas konferencji:] Chrześcijaństwo w północno-wschodniej Afryce do XIII wieku [miejsce konferencji:] Kraków. Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. Wydział Historii Kościoła, 2006-09-13

- Pielgrzymować dzisiaj...Odpusty dzisiaj; [podczas konferencji:] VIII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego [miejsce konferencji:] Miechów, 2006-05-20

- Wpływ antycznego teatru greckiego na liturgię; [podczas konferencji:] Rola teatru w życiu współczesnego człowieka [miejsce konferencji:] Wrocław, 2005-03-31

- Rok Eucharystii w świetle Mane nobiscum Domine Jana Pawła II; [podczas konferencji:] Rok Eucharystii [miejsce konferencji:] Sosnowiec. Oddział Wyższej Szkoły Filozoficzno - Pedagogicznej Ignatianum, 2004-11-27

- Logos i etos świętości w świetle tekstów liturgicznych o św. Stanisławie Biskupie i Męczenniku; [podczas konferencji:] Św. Stanisław B.M. w roku jubileuszu 750-lecia kanonizacji [miejsce konferencji:] Kraków, 2003-12-17

- Wpływ kultury rzymskiej na liturgię chrześcijańską; [podczas konferencji:] U źródeł kultury wczesnochrześcijańskiej [miejsce konferencji:] Kraków. Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, 2002-04-25

- Dominanta paschalna w niedzielnym i codziennym spotkaniu z Chrystusem (Eucharystia – Liturgia Godzin); [podczas konferencji:] Sympozjum dla osób konsekrowanych pod patronatem Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski [miejsce konferencji:] Częstochowa, 2001-10-16

- Wykłady historii liturgii w seminariach według odnowionego Ratio studiorum; [podczas konferencji:] Sesja Koła Naukowego Wykładowców Liturgiki Instytutu Liturgicznego PAT w Krakowie,nt. Nowe Ratio studiorum w zakresie wykładów i ćwiczeń z liturgiki [miejsce konferencji:] Kraków, 2000-11-08

- Odnowa liturgii w środowisku kieleckim po Soborze Watykańskim II; [podczas konferencji:] Kultura teologiczna środowiska kieleckiego – wczoraj i dziś [miejsce konferencji:] Kielce. Wyższe Seminarium Duchowne, 2000-05-08

- Odnowa liturgii w diecezji kieleckiej; [podczas konferencji:] Liturgia w Polsce na progu trzeciego tysiąclecia [miejsce konferencji:] Dąbrowica k. Lublina. Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2000-05-02

- Pascha Chrystusa – zawieszenie i początek nowego czasu w liturgii Kościoła; [podczas konferencji:] Międzynarodowa sesja naukowa MIED PAT w Krakowie i PRE-oK, nt.: Koncepcja czasu i jej wpływ na kształt i układ kalendarza w kościołach chrześcijańskich i religiach niechrześcijańskich [miejsce konferencji:] Kraków, 2000-03-15

- Świętowanie niedzieli w Kościele pierwszych wieków; [podczas konferencji:] Sympozjum Instytutu Liturgicznego Wydziału Teologicznego PAT w Krakowie, nt. Niedziela w życiu chrześcijańskim [miejsce konferencji:] Kraków, 1999-02-12

- Eucharystia a Rodzina – dawniej i dziś; [podczas konferencji:] Statio Kościoła Sosnowieckiego przed XLVI Międzynarodowym Kongresem Eucharystycznym [miejsce konferencji:] Wolbrom, 1997-04-09

- Rocznica Unii Brzeskiej w świetle nauczania Vaticanum II i Ojca Świętego Jana Pawła II; [podczas konferencji:] Międzynarodowe sympozjum naukowe z okazji 400-lecia Unii Brzeskiej [miejsce konferencji:] Kraków, 1996-11-19

- Problematyka liturgiczna czasopisma: Liturgisches Jahrbuch rocznika 1995; [podczas konferencji:] Sesja Koła Naukowego Wykładowców Liturgiki, PAT [miejsce konferencji:] Kraków, 1996-05-23

- Obrzęd błogosławieństwa pól i plonów ziemi; [podczas konferencji:] XXXI Ogólnopolskie Sympozjum Wykładowców Liturgiki [miejsce konferencji:] Kamień Śląski, 1995-09-12

- Kult Eucharystii; [podczas konferencji:] Posiedzenie Komisji II Synodu Plenarnego d/s Liturgii [miejsce konferencji:] Warszawa, 1995-06-22

- Zadania Instytutu Liturgicznego w dziedzinie zamanifestowania jedności nauk pastoralnych; [podczas konferencji:] Spotkanie Koła Naukowego Wykładowców Liturgiki, Instytut Liturgiczny PAT [miejsce konferencji:] Kraków, 1994-10-21

- Sakramentalia i błogosławieństwa; [podczas konferencji:] XXX Ogólnopolskie Sympozjum Wykładowców Liturgiki [miejsce konferencji:] Poznań, 1994-09-13

- Programy Instytutów Liturgicznych w Europie a zadania Instytutu Liturgicznego w Krakowie; [podczas konferencji:] Spotkanie Koła Naukowego Wykładowców Liturgiki, Instytut Liturgiczny PAT [miejsce konferencji:] Kraków, 1994-06-15

- Sakrament małżeństwa w Katechiźmie Kościoła Katolickiego; [podczas konferencji:] Kongres Krajowego Duszpasterstwa Służby Liturgicznej [miejsce konferencji:] Oświęcim, 1994-04-20