Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

ks. prof. dr hab. Bolesław Jelonek

Zatrudnienie:
Wydział Nauk Społecznych – profesor zwyczajny

Email: boleslaw.jelonek@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Teologii Małżeństwa i Rodziny

Dyżur:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, godz. 13.15 ul. Loretańska 11

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2017/18):

- Małżeństwo i rodzina w Piśmie Świętym (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Małżeństwo i rodzina w Piśmie Świętym (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Propedeutyka biblijna (kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Propedeutyka biblijna (kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Biblia w świecie mitów, Kraków: Wydawnictwo Petrus 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Teologia biblijna, Kraków: Wydawnictwo Petrus 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Miniatury biblijne, Kraków: Petrus 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Repetytorium biblijne, wyd. II, Kraków: Petrus 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kultura grecka a Nowy Testament, Kraków: Petrus 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Aspekty Biblijnego przesłania I (Biblia w kulturze świata), Kraków: i-Press 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kultura grecka, Kraków: Petrus 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kultura grecka a Nowy Testament, Kraków: Petrus 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Czytając Stary Testament, Kraków: Petrus 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Biblia jako fenomen kulturowy, Kraków: Petrus 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Biblia a mity o walce kosmicznej, Kraków: Petrus 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Teologia biblijna, Kraków: Petrus 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Miedzy Biblia a kulturą, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kultura grecka a Stary Testament, Kraków: Petrus 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Biblia w nauczaniu Kościoła, Kraków: WAM 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Miedzy Biblia a kulturą, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Syjon biblijny, Kraków: WAM 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rodzina i społeczeństwo, Kraków: Salwator 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kultury anatolijskie a Biblia, Kraków: Petrus 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Biblia a mity o raju i Złotym Wieku, Kraków: Petrus 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kultura perska a Biblia, Kraków: Petrus 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bóg. Człowiek. Społeczeństwo, Kraków: Salwator 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Z wybranych ksiąg Starego i Nowego Testamentu, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Z wybranych ksiąg Starego i Nowego Testamentu, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Historia literacka Biblii, Kraków: Petrus 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kultura mezopotamska a Biblia, Kraków: Petrus 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
O Bogu i o człowieku, Kraków: Salwator 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Religia Izraela wobec religii ościennych, Kraków: Petrus 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Repetytorium biblijne, Kraków: Petrus 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mesjanizm, Kraków: Petrus 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rodzina wobec współczesnych zagrożeń, Kraków: wydawnictwo św. Stanisława BM 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

2. Metryka Izraela, w: To urzeczywistniajcie w Kościele, co w Chrystusie Jezusie Flp 2,5 [w:] Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Jana Flisa w 70. rocznicę urodzin: volumina.pl Daniel Krzanowski 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Tło początków Izraela [w:] Gloriam praecedit humilitas: Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne „Regina Poloniae” 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kilka uwag potrzebnych przed lekturą Biblii [w:] Będziecie moimi świadkami. Księga Pamiątkowa dla Księdza Józefa Kozyry Profesora Uniwersytetu Śląskiego w 65 rocznicę urodzin, Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich 2012, s. 109-130. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Biblijne zaplecze rozważań adhortacji na temat małżeństwa i rodziny w planie Bożym [w:] Familiaris consortio – nádej pre súčasnú rodinu. Zbornik z medzinárodnej vedeckej konferencje, Bratislava: Inštitut rodiny Jána Pavla II. v Bratislave 2012, s. 45-60. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Chrystus arcykapłan na wieki [w:] Aspekty Biblijnego przesłania I (Biblia w kulturze świata), Kraków: i-Press 2012, s. 9-15. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Recenzja wydawnicza [w:] Przyroda w Biblii „od cedrów do hizopu”, Kraków: Bonus Liber 2011, s. 5-6. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wstęp [w:] Rośliny biblijne. Leksykon, Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szefera Polskiej Akademii Nauk 2011, s. 6-7. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Stworzenie i wcielenie jako przesłanki biblijnej wizji człowieka [w:] Budujcie Civitas Christiana, Rzeszów 2011, s. 79-98. [więcej informacji]
Biblijny obraz ofiary Abrahama – kilka pytań [w:] Via pulchritudinis. Wątki biblijne w literaturze i kulturze polskiej, Kraków: UNUM 2011, s. 11-52. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Biblijne pojęcie wolności w kontekście współczesności [w:] Autentická sloboda a viera (Zborník monografických štúdií), Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2011, s. 55-74. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dwanaście pokoleń Izraela [w:] Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu, Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich 2011, s. 767-788. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Oryginalność biblijnego pojęcia stworzenia [w:] Nie wstydzą się Ewangelii, Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich 2011, s. 203-219. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pisma Święte jako źródło Pawłowej teologii [w:] Pavlova rétorika na pozadí Starého zákona, Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 13-18. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Problem historii Izraela [w:] Ziemia Święta 2016, s. 1-2. [więcej informacji]
Problem ubóstwa w biblijnej koncepcji człowieka [w:] Polonia Sacra 2016, s. 111-124. [więcej informacji]
Przymierze z Jahwe [w:] Ziemia Święta 2016, s. 1-5. [więcej informacji]
Problem historii Izraela [w:] Studia Catholica Podoliae 2016, s. 1-1. [więcej informacji]
Metryka Izraela [w:] Ziemia Święta 2016, s. 1-2. [więcej informacji]
Początki Izraela [w:] Ziemia Święta 2016, s. 1-2. [więcej informacji]
Lewant przed epoką brązu [w:] Ziemia Święta 2015.[więcej informacji]
Biblijna koncepcja stworzenia [w:] Studia Leopoliensia 2015.[więcej informacji]
Lewant w epoce brązu [w:] Ziemia Święta 2015.[więcej informacji]
Izraelici w Lewancie [w:] Ziemia Święta 2015.[więcej informacji]
Organizacja Izraela [w:] Ziemia Święta 2015.[więcej informacji]
Dwanaście pokoleń Izraela [w:] Ziemia Święta, 17 (2011) 2 2011, s. 40-43. [więcej informacji]
Hetyci [w:] Ziemia Święta, 17 (2011) 1 2011, s. 40-43. [więcej informacji]
Związki św. Pawła z Jerozolimą [w:] Ziemia Święta, 17 (2011) 4 2011, s. 26-29. [więcej informacji]
Nabi Samwil [w:] Ziemia Święta, 17 (2011) 3 2011, s. 26-29. [więcej informacji]
Melchizedech. Pierwszy kapłan i wzór ostatniego [w:] Biblia Krok po Kroku, 3 (2011), 18(19) 2011, s. 15-16. [więcej informacji]
Kryzys oznacza także sąd [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 1 (2010) nr 2 2010, s. 27-35. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Teoretyczne i praktyczne zadania Kościoła w zakresie przygotowania do zawarcia małżeństwa i stworzenia rodziny; [nr projektu:]

-Objawienie imienia Bożego - początkiem Wyjścia. Studium struktury literackiej Księgi Szemot; [nr projektu:] 310011

-Warunkowa przydatność fortyfikacji obronnych na tle Królewskich dziejów Izraela; [nr projektu:] 310012

-Recepcja postaci Judasza w kulturze polskiej; [nr projektu:] 340611

Wygłoszone referaty:

- Biblijny obraz Miłosierdzia Bożego; [podczas konferencji:] Ku lepszemu rozumieniu Pisma Świętego [miejsce konferencji:] Myczkowce, 2016-05-07

- Biblia jako gwarancja przetrwania naszej kultury; [podczas konferencji:] Kulturowa rola Biblii: dziś i jutro [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-04-06

- Istotne znaczenie historycznego kontekstu Bożego Objawienia; [podczas konferencji:] Biblia Księgą wiary [miejsce konferencji:] Lwów/Ukraina, 2016-03-12

- Uległość woli czy manifestacja miłości. Istota biblijnego posłuszeństwa; [podczas konferencji:] Posłuszeństwo w Biblii [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-02-25

- Potęga mitu w służbie Prawdy; [podczas konferencji:] Biblia w świecie mitów [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-11-26

- Mesjanizm w objawieniu biblijnym; [podczas konferencji:] Ku lepszemu rozumieniu Pisma Świętego [miejsce konferencji:] Myczkowce, 2015-11-14

- Początki Izraela; [podczas konferencji:] Biblia w kulturze świata [miejsce konferencji:] Gródek Podolski - Ukraina, 2015-05-21

- Przymierze jako model religii i prawa Izraela; [podczas konferencji:] Ku lepszemu rozumieniu Pisma Świętego [miejsce konferencji:] Myczkowce, 2015-05-09

- Kulturowe uwarunkowania powstawania (pisania) i recepcji (czytania) Biblii; [podczas konferencji:] Kulturowe tło czytania Biblii [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-04-16

- Biblijna koncepcja zbawienia; [podczas konferencji:] Biblia Księgą wiary [miejsce konferencji:] Lwów, 2015-03-14

- Problem ubóstwa w biblijnej koncepcji człowieka; [podczas konferencji:] Ubóstwo w Biblii [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-02-26

- Długa droga powstawania Biblii; [podczas konferencji:] Konferencja Biblijna Ku lepszemu rozumieniu Pisma Świętego [miejsce konferencji:] Myczkowce, 2013-05-11

- 25 Sympozjów – drogi współpracy naukowców z Polski, Słowacji, Ukrainy i Czech; [podczas konferencji:] Sympozjum Biblia w kulturze świata X [miejsce konferencji:] Gródek Podolski, 2013-05-02

- Biblia jako fenomen kultury; [podczas konferencji:] Sympozjum Biblijne Biblia w kulturze świata IV [miejsce konferencji:] Lwów-Brzuchowice, 2013-03-09

- Biblia w kulturze świata jako projekt poznawczy; [podczas konferencji:] X Międzynarodowe i Interdyscyplinarne Sympozjum Biblia w kulturze świata [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-02-28

- Biblia Księga o zbawieniu; [podczas konferencji:] Konferencja Biblijna Ku lepszemu rozumieniu Pisma Świętego [miejsce konferencji:] Myczkowce, 2012-05-12

- Biblia w świecie mitów; [podczas konferencji:] Sympozjum Biblia w kulturze świata IX [miejsce konferencji:] Gródek Podolski, 2012-05-01

- Biblia vo svete mýtov; [podczas konferencji:] Konferencja naukowa z okazji jubileuszu 75 lat życia [miejsce konferencji:] Instytut Teologiczny w Spiskiej Kapitule – Spiskim Podhradi, 2012-04-20

- Uwagi na temat historii w Biblii; [podczas konferencji:] Sympozjum Biblijne Biblia w kulturze świata II [miejsce konferencji:] Lwów-Brzuchowice, 2012-03-10

- Oryginalność biblijnych opisów stworzenia; [podczas konferencji:] IX Międzynarodowe i Interdyscyplinarne Sympozjum Biblia w kulturze świata [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-03-01

- Biblia przemawia językiem symboli; [podczas konferencji:] Ku lepszemu rozumieniu Pisma Świętego [miejsce konferencji:] Myczkowce, 2011-05-14

- Biblijne zaplecze rozważań adhortacji na temat małżeństwa i rodziny w planie Bożym; [podczas konferencji:] Rodina v 3. tisícrocí [miejsce konferencji:] Bratislava - Słowacja, 2011-02-11

- Stworzenie i Wcielenie jako przesłanki biblijnej wizji człowieka; [podczas konferencji:] Spór o wizję człowieka we współczesnej kulturze [miejsce konferencji:] Rzeszów, 2010-12-03

- Biblijny obraz ofiary Abrahama – kilka pytań; [podczas konferencji:] Via pulchritudinis. Wątki biblijne w literaturze i kulturze polskiej [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-11-16

- Biblijne podstawy encykliki Evangelium vitae; [podczas konferencji:] Evangelium vitae – most ku przyszłości [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-11-04

- Postawa moralna w świetle Apokalipsy św. Jana; [podczas konferencji:] Biblia a morálka [miejsce konferencji:] Presov - Słowacja, 2010-10-25

- Biblijne pojęcie wolności w kontekście współczesności; [podczas konferencji:] Sloboda – viera – autenticita [miejsce konferencji:] Nitra - Słowacja, 2010-10-05

- Biblijny wkład w rozwój nauk przyrodniczych; [podczas konferencji:] Biblia w kulturze świata [miejsce konferencji:] Gródek Podolski - Ukraina, 2010-06-05

- Biblia kamedulska a przekłady polskie; [podczas konferencji:] Záverečna prezentácia výsledkov exegetického výskumu Kamaldulského prekladu [miejsce konferencji:] Spiska Kapituła - Słowacja, 2010-03-16

- Biblia w świecie mitów; [podczas konferencji:] Biblia w kulturze świata [miejsce konferencji:] Brzuchowice - Ukraina, 2010-02-22

- Język historii i język mitu w Biblii; [podczas konferencji:] Biblia w kulturze świata [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-02-18

- Jezus Chrystus – Kapłan na wieki; [podczas konferencji:] Kapłan wczoraj i dziś [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-01-09

- Fundamentalne i okolicznościowe zagrożenia rodziny; [podczas konferencji:] Rodzina wobec współczesnych zagrożeń [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-11-19

- Mężczyzna i kobieta w świetle Starego Testamentu; [podczas konferencji:] Rodina v 3. tisícročí [miejsce konferencji:] Bratislava - Słowacja, 2009-11-06

- Nędze dzisiejszego świata w ocenie Benedykta XVI (na marginesie encykliki „Caritas in veritate”); [podczas konferencji:] Chudoba v kontexte dneška – zdravotné psychické, sociálno-právne, filozofické, etycké a etnické aspekty chudoby v súčasnosti [miejsce konferencji:] Levoča - Słowacja, 2009-10-15

- Biblijne motywacje ochrony przyrody; [podczas konferencji:] Sacrum a Príroda [miejsce konferencji:] Prešov - Słowacja, 2009-09-25

- Dzieje monoteizmu czyli kij w mrowisko; [podczas konferencji:] Biblia w kulturze świata [miejsce konferencji:] Gródek Podolski - Ukraina, 2009-06-16

- Pisma święte jako źródło Pawłowej teologii; [podczas konferencji:] Pavlova rétorika na pozadí Starého zákona [miejsce konferencji:] Presov - Słowacja, 2009-05-05

- Mądrość tego świata a mądrość krzyża na tle wystąpienia św. Pawła w Atenach; [podczas konferencji:] Święty Paweł apostoł Chrystusa [miejsce konferencji:] Brzuchowice - Ukraina, 2009-02-23

- Biblia i nauka mówią jednym głosem; [podczas konferencji:] Biblia w kulturze świata [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-02-19