Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

ks. dr hab. Sylwester Jędrzejewski SDB

Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny – adiunkt z habilitacją

Email: sylwester.jedrzejewski@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Hermeneutyki Biblijnej i Judaistyki

Dyżur:
czwartek 10.30 - 11.15, ul. Bernardyńska 3, p. 117

Curriculum Vitae:

2017 – Wybór przez Walne Zgromadzenie do zarządu Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego (Warszawa) na kolejne trzechlecie

2017 – Wybór do zespołu redakcyjnego Seminare. Poszukiwania Naukowe (periodyk Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego; 15 pkt na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

2016 – Redaktor tematyczny: Stary Testament/judaizm, Ruch Biblijny i Liturgiczny, periodyk Polskiego Towarzystwa Teologicznego, Kraków; 12 pkt na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

2014 – 2014 Habilitacja: Środowiska i metody reinterpretacja Biblii w judaizmie okresu Drugiej Świątyni.

2008 – Od 2008 współredaktor (z ks. bp prof. dr hab. R. Pindlem) serii: Hermeneutica et Judaica (Katedra Hermeneutyki Biblijnej i judaistyki UPJPII)

2002 – Od roku 2002 asystent, potem adiunkt w Katedrze Hermeneutyki Biblijnej i Judaistyki WT UPJP II w Krakowie. Obszar zainteresowań naukowych: judaizm okresu Drugiej Świątyni; żydowska literatura peritestamentalna, zwłaszcza apokaliptyczna.

2002 – Udział w redakcji periodyku naukowego „Seminare. Poszukiwania naukowe” (Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego - Warszawa); sekretarz redakcji periodyku naukowego „Ruch Biblijny i Liturgiczny” (Polskie Towarzystwo Teologiczne - Kraków).

2002 – Przynależność do gremiów naukowych: Associazione Biblica Salesiana (ABS - Roma); Stowarzyszenie Biblistów Polskich; Polskie Towarzystwo Teologiczne; Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego.

1996 – Doktorat w KUL: Korzenie zła. Rdz 1-11 w interpretacji apokaliptyki żydowskiej (ks. prof. dr hab. R. Rubinkiewicz).

1992 – Od 1992 roku do chwili obecnej wykładowca zagadnień biblijnych w WSDTS w Krakowie. Prowadził zajęcia z egzegezy ST w Collegium Resururrectianum i w WSD Paulinów w Krakowie, oraz wykładał zagadnienia biblijne dla kierunków: pedagogika, socjologia i ekonomia, w Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w Stalowej Woli.

1989 – 1989 - święcenia kapłańskie w Towarzystwie św. Franciszka Salezego, po studiach w WSDTS w Krakowie, zakończonych w KUL w Lublinie.

1989 – Praca magisterska w KUL: Prawo dawcą życia w świetle Ps 119 (promotor: ks. prof. dr hab. R. Rubinkiewicz) i studia doktoranckie z biblistyki w KUL (1989-1993. W roku 1995 pobyt naukowy w Turynie: Istituto Internaziolnale Don Boscco, Universita di Torino).

Działalność pozanaukowa:

2018 - 2019 – Organizacja koncepcyjna, merytoryczna i wykonanie opisów wystawy fotograficznej; tematyka historyczna: 100 lat dzieła salezjańskiego na Łosiówce w Krakowie (1918-2018). Prezentacja wystawy przez 1 rok w Wyższym seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Biblia i judaizm., Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
U korzeni zła. Rdz 1-11 w interpretacji apokaliptyki żydowskiej., Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1997.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Świętowanie jubileuszów w świetle Biblii [w:] Omnium artifex docuit me sapientia (Mdr 7,21). Księga pamiątkowa dla księdza doktora Stanisława Jankowskiego SDB w 75. rocznicę urodzin: Oficyna Wydawnicza Vocatio 2019, s. 84-94. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nehemiasz [w:] Nowy Słownik Teologii Biblijnej: Towarzystwo Naukowe KUL, Wydawnictwo Jedność 2017, s. 618-619. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nehemiasza Księga [w:] Nowy Słownik Teologii Biblijnej: Towarzystwo Naukowe KUL, Wydawnictwo Jedność 2017, s. 619-622. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Chrystologiczna lektura Biblii w adhortacji Verbum Domini [w:] Hermeneutyka Pisma Świętego w Kościele. Wokół adhortacji Verbum Domini Benedykta XVI O Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2012, s. 55-65. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Status Pism Świętych w judaizmie Drugiej Świątyni [w:] Biblia – autorytet – moralność. Wokół dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej Biblia a moralność, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 2010, s. 41-58. [więcej informacji]
„Whoever Aspires to the Office of Bishop” (1 Tim 3:1): Vocation and Formation [w:] Apostolic Passion. “Give Me Souls”, Bangalore: Kristu Jyoti Publications 2010, s. 299-312. [więcej informacji]
Nehemiasz [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: Wydawnictwo Naukowe KUL 2009, s. 885-886. [więcej informacji]
Nehemiasza Księga [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: Wydawnictwo Naukowe KUL 2009, s. 886-888. [więcej informacji]
Bóg: idol kultury czy Pan życia [w:] Biblia i kultura - dialog czy konflikt?, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2008, s. 57-73. [więcej informacji]
Interpretacja Biblii w judaizmie [w:] Wokół Biblii, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2008, s. 19-30. [więcej informacji]
„Se uno aspira all’episcopato” (1 Tm 3,1): vocazione e formazione [w:] Passione apostolica, Roma: Editrice ELLEDICI, LEUMANN 2008, s. 211-220. [więcej informacji]
Peszer w 2 Kor 6, 13b-18? [w:] "Przekonywał ich o Chrystusie". Paweł - apostoł i wojownik Chrystusa, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2008, s. 36-61. [więcej informacji]
Powstanie i rozwój „Ruchu Biblijnego i Liturgicznego” [w:] Sześćdziesiąt lat „Ruchu Biblijnego i Liturgicznego” w służbie odnowy biblijnej i liturgicznej w Polsce, Kraków: Wydawnictw UNUM 2007, s. 55-69. [więcej informacji]
Demonologia w Biblii i w pismach z Qumran [w:] Z badań nad Biblią, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2007, s. 53-76. [więcej informacji]
Targumy – tłumaczenia hebrajskiej Biblii [w:] Rozumienie Biblii, Kraków 2006, s. 41-58. [więcej informacji]
Słowo Boga w księgach zachowane [w:] Bibliofilia consecrata, Kraków: Wydawnictwo ALLELUJA 2005, s. 50-69. [więcej informacji]
Kryterium profetyczne w hermeneutyce Nowego Testamentu [w:] Z badań nad Biblią, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2004, s. 29-43. [więcej informacji]
Lewirat [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: Wydawnictwo Naukowe KUL 2004, s. 904-905. [więcej informacji]
Aktualne uwarunkowania formacji w świetle biblijnej koncepcji formacji w La Formazione SDB [w:] Prezentacja inspektorialna dokumentu "Formacja Salezjanów księdza Bosko. Zasady i normy"., Kraków: Poligrafia Salezjańska 2003, s. 4-11. [więcej informacji]
Atrybuty starości w świetle Biblii [w:] Życie konsekrowane w trzecim wieku, Kraków: Wydawnictwo ALLELUJA 2000, s. 93-107. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Targum Neofiti 1 – Księga Wyjścia. Tekst aramejski – przekład, aparat krytyczny – przypisy, przekład i opracowanie Mirosław S. Wróbel, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium, Lublin 2017, 471 s. (Biblia Aramejska, 2) [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny 2018, s. 281-282. [więcej informacji]
Peszer w egzegezie nowotestamentalnej [w:] Seminare 2018, s. 11-22. [więcej informacji]
The Septuagint in the documents of the Pontifical Biblical Commission after the promulgation of the motu proprio „Sedula cura” [w:] Seminare. Poszukiwania naukowe 2017, s. 11-23. [więcej informacji]
Ubóstwo w psalmach Izraela [w:] Polonia Sacra 2016, s. 95-209. [więcej informacji]
M. S. Wróbel, Biblia Aramejska. Targum Neofiti 1. Księga Rodzaju. Tekst aramejski - przekład. Aparat krytyczny - przypisy. Lublin 2014, stron 554. [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny 2015, s. 381-383. [więcej informacji]
Jan Mazerski SDB (1901-1944), biblista i orientalista [w:] Seminare. Poszukiwania naukowe, Tom 35 numer 3 2014, s. 11-19. [więcej informacji]
Ps 22 w ewangelicznej interpretacji pasyjnej [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 65(2012) nr 3 2012, s. 197-210. [więcej informacji]
Moralne implikacje przymierza [w:] Seminare. Poszukiwania naukowe, 29 (2011) 2011, s. 7-19. [więcej informacji]
Pochodzenie Synagogi [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 63 (2010) nr 4 2010, s. 315-325. [więcej informacji]
Judaizm diaspory w okresie Drugiej Świątyni [w:] Seminare. Poszukiwania naukowe, 27 (2010) 2010, s. 9-27. [więcej informacji]
Pascha w kalendarzach Starego Testamentu [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 62 (2009) nr 4 2009, s. 253-268. [więcej informacji]
Don Andrea Strus, biblista e archeologo [w:] Rivista di Storia e Letteratura Religiosa, 44 (2009), nr 2 2009, s. 447-454. [więcej informacji]
Jom Kippur – próba znalezienia genezy [w:] Seminare. Poszukiwania naukowe, 25 (2008) 2008, s. 95-110. [więcej informacji]
Biblijne święto Sukkot [w:] Polonia Sacra, 12 (30) (2008) nr 22 2008, s. 175-190. [więcej informacji]
Eschatologiczna perspektywa biblijnego święta Sukkkot [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 61 (2008) nr 3 2008, s. 165-175. [więcej informacji]
Peszer jako metoda egzegetyczna [w:] Seminare. Poszukiwania naukowe, 27 (2007) 2007, s. 1-17. [więcej informacji]
Kozioł dla Azazela [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 50 (2007) nr 1 2007, s. 1-18. [więcej informacji]
Wspomnienie o ks. prof. Andrzeju Strusie SDB [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 59 (2006) nr 1 2006, s. 65-70. [więcej informacji]
Angeologia etiopskiej Księgi Henocha (Henet) [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 59 (2006) nr 3 2006, s. 203-218. [więcej informacji]
Sprawozdanie z konferencji naukowej „Logos i Słowo: przekłady Biblii” w UŚ Katowice 18-19.11.2005 [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 59 (2006) nr 2 2006, s. 139-144. [więcej informacji]
V Międzynarodowy Kongres Associazione Biblica Salesiana w Krakowie (27.12.04 – 4.01.05) [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 58 (2005) nr 1 2005, s. 67-69. [więcej informacji]
Septuaginta – Biblia helleńskiego judaizmu [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 58 (2005) nr 4 2005, s. 245-262. [więcej informacji]
Koncepcje mesjańskie judaizmu po deportacji babilońskiej [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 57 (2004) nr 3 2004, s. 173-182. [więcej informacji]
Biblijne podstawy terminu „formacja” w ujęciu „La formazione dei Salesiani di don Bosco [w:] Seminare. Poszukiwania naukowo-pastoralne, 20 (2004) 2004, s. 49-60. [więcej informacji]
Pedagogia Jezusa w świetle ewangelii [w:] Seminare. Poszukiwania naukowo-pastoralne, 18 2002, s. 6-14. [więcej informacji]
’Jôm Jahwe’ jako kategoria eschatologiczna [w:] Collectanea Theologica, 71 (2001) nr 1 2001, s. 51-59. [więcej informacji]
Nowe polskie Ratio Studiorum. Elementy współczesnej formacji intelektualnej w seminariach duchownych [w:] Via Consecrata, rok II, lipiec-sierpień 1999, s. 78-85. [więcej informacji]
Współpracownicy salezjańscy - salezjanie zewnętrzni [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, 4 1999, s. 129-138. [więcej informacji]
Prawo dawcą życia w świetle Ps 119 [w:] Roczniki Teologiczne, 45 (1998) nr 1 1998, s. 37-53. [więcej informacji]
Pochodzenie człowieka w apokaliptyce międzytestamentalnej [w:] Polonia Sacra, 2 (1998) nr 2 1998, s. 117-127. [więcej informacji]
Apokaliptyka jako rodzaj literacki [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 51 (1998) nr 1 1998, s. 29-35. [więcej informacji]
Początek zła (Rdz 3 i 6,1-4) w interpretacji Księgi Henocha etiopskiej [w:] Seminare. Poszukiwania naukowo-pastoralne, 13(1997) 1997, s. 95-112. [więcej informacji]
Dialogiczność przymierza a początek grzechu [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 50 (1997) nr 4 1997, s. 276-282. [więcej informacji]
Przymierze a początek zła: Rdz 1-11 [w:] Zeszyty Naukowe KUL, 40( 1997) nr 1-2 1997, s. 25-40. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Hermeneutyka biblijna w dokumentach Papieskiej Komisji Biblijnej; [nr projektu:] 501-10-010120

-Literatura okresu Drugiej Świątyni i metody jej interpretacji w różnych środowiskach judaistycznych; [nr projektu:] 501-10-010052

-Litaratura okresu Drugiej Świątyni i metody jej interpretacji w różnych środowiskach judaistycznych; [nr projektu:] 501-10-010052

-Literatura okresu Drugiej Świątyni i metody jej interpretacji w różnych środowiskach judaistycznych; [nr projektu:] 11050002

Wygłoszone referaty:

- Septuaginta w posoborowych dokumentach Papieskiej Komisji Biblijnej; [podczas konferencji:] Kościół w dialogu: 50 lat po Vaticanum II [miejsce konferencji:] UPJPII, WSD Towarzystwa Salezjańskiego, Kraków, 2015-06-05

- Ubodzy i ubóstwo w świetle psalmów Izraela; [podczas konferencji:] Ubóstwo w Biblii [miejsce konferencji:] UPJPII, WSD Kapucynów, Kraków, 2015-02-26

- Pedagogia Jezusa w świetle ewangelii; [podczas konferencji:] Sympozjum formacyjne OFM Regionu Europy Środkowej [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-09-12

- Chrystologiczna lektura Biblii; [podczas konferencji:] VERBUM DOMINI Benedykta XVI O Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła [miejsce konferencji:] Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2011-11-16

- Czy Bóg zmienia zdanie? Przymierze osią jedności nauczania moralnego Biblii; [podczas konferencji:] Moralność biblijna: czy tylko dla wierzących? [miejsce konferencji:] Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2009-02-12

- Status świętych Pism w judaizmie; [podczas konferencji:] Biblia – skarb powierzony Kościołowi [miejsce konferencji:] Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, 2008-12-10

- My bowiem jesteśmy świątynią Boga żywego” – peszer w 2 Kor 6,13b-18?; [podczas konferencji:] \"Przekonywał ich o Chrystusie\". Paweł - apostoł i wojownik Chrystusa [miejsce konferencji:] Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, 2008-06-11

- Interpretacja Biblii w judaizmie; [podczas konferencji:] „Biblia w kulturze świata [miejsce konferencji:] Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, 2008-03-22

- Bóg: idol kultury czy Pan życia?; [podczas konferencji:] Biblia i kultura: dialog czy konflikt [miejsce konferencji:] Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, 2007-12-12

- Ruch Biblijny i Liturgiczny: powstanie i rozwój; [podczas konferencji:] 60 lat Ruchu Biblijnego i Liturgicznego” w służbie odnowy biblijnej i liturgicznej w Polsce [miejsce konferencji:] Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraków, 2007-11-20

- Peszery judaizmu; [podczas konferencji:] Biblia w kulturze świata [miejsce konferencji:] Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, 2006-11-17

- Aniołowie w żydowskiej literaturze apokaliptycznej; [podczas konferencji:] Biblia w kulturze świata [miejsce konferencji:] Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, 2006-05-18

- Formazione ecclesiale sul fondamento biblica; [podczas konferencji:] Incontro Europeo sulla formazione ecclesiale [miejsce konferencji:] Philosophisch-Theologische Hochschule der Salesianer Don Boscos Benediktbeuern – Theologische Fakultät (Niemcy), 2006-04-20

- LXX – starożytne żydowskie tłumaczenie Biblii; [podczas konferencji:] Biblia w kulturze świata [miejsce konferencji:] Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, 2006-04-16

- Księga ksiąg o książce; [podczas konferencji:] Bibliofilia consecrata [miejsce konferencji:] Collegium Ressurectianum w Krakowie, 2004-11-16

- Kryterium profetyczne w hermeneutyce Nowego Testamentu; [podczas konferencji:] Starotestamentalny fundament Dobrej Nowiny [miejsce konferencji:] Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, 2003-10-17

- Kontemplacja Jezusa Chrystusa w świetle Ewangelii i Listów pawłowych; [podczas konferencji:] Ripartire da Cristo [miejsce konferencji:] Collegium Ressurectianum w Krakowie, 2003-10-09

- Biblijna tożsamość formacji; [podczas konferencji:] Formacja Salezjanów Księdza Bosko [miejsce konferencji:] Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie, 2003-09-15

- Jom Jahwe jako kategoria eschatologiczna; [podczas konferencji:] 38 Sympozjum Biblistów Polskich [miejsce konferencji:] Collegium Ressurectianum w Krakowie, 2000-09-13

- Starość w świetle Biblii; [podczas konferencji:] Sympozjum poświęcone dokumentowi Papieskiej Rady do Spraw Świeckich \"La dignità dell’anziano e la sua missione nella Chiesa e nel mondo\" [miejsce konferencji:] Collegium Ressurectianum w Krakowie, 2000-09-13

- Apokaliptyka jako rodzaj literacki; [podczas konferencji:] 35 Sympozjum Biblistów Polskich w Przemyślu 1997 [miejsce konferencji:] Przemyśl, 1987-09-18