Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

ks. dr hab. Jan Kalniuk MS

Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny – adiunkt z habilitacją

Email: jan.kalniuk@upjp2.edu.pl

Strona internetowa: jan.kalniuk@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Teologii Moralnej Szczegółowej

Dyżur:
wtorek 13.15 - 14.00, ul. Bernardyńska 3, sala 115

Curriculum Vitae:

2014 - 2014 – Ks. Jan Kalniuk MS – dr hab. teologii, ur. w 1956 r. w Trzciance k. Piły. Święcenia kapłańskie w 1983 r. Kapłan Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej z La Salette. Studia specjalistyczne: 1988 do 1993 r. na Papieskim Uniwersytecie Lateraneńskim – Akademia Alfonsiana w Rzymie. Od 1993 wykładowca teologii moralnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, zatrudniony w Katedrze Teologii Moralnej Szczegółowej. Autor wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych, oraz książek: 1) La formazione alla vita religiosa nel Magistero Conciliare e Postconciliare della Chiesa. 2) Formacja do życia zakonnego – aspekty moralne.3) Pasterska posługa kapłana w kontekście daru i zadania. Aspekt teologicznomoralny.

Działalność pozanaukowa:

2017 – JAN KALNIUK, Mamy prawo do roztropności, wywiad przeprowadzony przez Przemysława Radzyńskiego, w: Dobre Nowiny 7(30) wrzesień 2017, s. 12 - 13. ISSN 1731-5344

2015 – 10. 09. 2015, Wywiad dla Katolickiej Agencji Informacyjnej o uchodźcach, "Jako chrześcijanie mamy prawo do roztropności, http://ekai.pl/diecezje/krakowska/x92153/moralista-z-upjpii-o-uchodzcach-jako-chrze...

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Pasterska posługa kapłana w kontekście daru i zadania. Aspekt teologicznomoralny, Kraków: Wydawnictwo La Salette księży Misjonarzy Saletynów 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Formacja do życia zakonnego aspekty moralne, Kraków: Wydawnictwo La Salette Księży Misjonarzy Saletynów 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
La formazione alla vita religiosa nel Magistero Conciliare e Postconciliare della Chiesa, Roma: Tipografica "LEBERIT" Roma 1993.[więcej informacji]

Publikacje - artykuły książkowe:

Tożsamość moralna osób konsekrowanych [w:] "Sequela Evangelica" Tożsamość życia konsekrowanego: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 2015, s. 64-86. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jezus Chrystus Prawem Żywym i Osobowym a wiara i życie moralne chrześcijanina w perspektywie nauczania Jan Pawła II [w:] Jezus Chrystus Syn Boży i Syn Człowieczy "Studia Salettensia": Wydawnictwo La Salette Księży Misjonarzy Saletynów Kraków 2015, s. 71-90. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pasterska pomoc Kościoła małżeństwu i rodzinie w wypełnianiu ich zadań w nauczaniu Jana Pawła II w Adhortacji apostolskiej „Famoliaris consortio” [w:] Dokąd zmierzasz współczesna rodzino, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej 2013, s. 215-229. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Niedziela dniem sprawowania Eucharystii w perspektywie orędzia Matki Bożej z La Salette [w:] Przez Maryję ku Wcielonemu Słowu "Studia Salettensia", Kraków: Wydawnictwo La Salette Księży Misjonarzy Saletynów 2012, s. 123-137. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Maryja znakiem i wzorem nadziei Ludu Bożego [w:] Maryja Matka Ludu Bożego "Studia Salettensia", Kraków: Wydawnictwo La Salette Księży Misjonarzy Saletynów 2010, s. 104-123. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Maryja moralnym wzorem świadków Chrystusa [w:] Maryja Matka Jezusa "Studia Salettensia", Kraków: Wydawnictwo La Salette Księży Misjonaży Saletynów 2008, s. 93-112. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Radość istotną cechą chrześcijaństwa [w:] W prostocie prawdy, w pokorze miłości, Kraków: Wydawnictwo "CZUWAJMY" Kraków - Michałowice 2008, s. 269-280. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wolność chrześcijańska i jej natura [w:] Introibo ad altare Dei, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2008, s. 633-650. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Poczwórny wymiar pojednania w nauczaniu Jana Pawła II w Adhortacji Apostolskiej "Reconciliatio et paenitentia" [w:] Pozwólcie Pojednać się z Bogiem "Studia Salettensia", Kraków: Wydawnictwo La Salette Księży Misjonarzy Saletynów 2007, s. 72-98. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nagroda i kara w procesie wychowania uczniów trudnych [w:] Trudny uczeń czy trudności Ucznia, Kraków - Częstochowa: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2006, s. 75-86. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Życie zakonne w wizji współczesnego Magisterium Kościoła [w:] Sire Deum, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2006, s. 175-189. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Agresja [w:] Encyklopedia Bioetyki. Personalizm chrześcijański. Głos Kościoła, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2005, s. 21-25. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wizja cierpienia w nauczaniu Jana Pawła II [w:] Człowiek drogą Kościoła. Moralne aspekty Nauczania Jana Pawła II, Kraków: Instytut Jana Pawła II w Krakowie Wydawnictwo św Stanisława BM 2004, s. 349-379. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sprawiedliwość [w:] Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2003, s. 482-484. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sprawiedliwość [w:] Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2003, s. 482-484. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bogactwo [w:] Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2003, s. 56-59. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Własność [w:] Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2003, s. 571-572. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pokój [w:] Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2003, s. 365-367. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Godność i powołanie człowieka a eutanazja [w:] Chronić i wspomagać ludzkie życie, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2000, s. 63-95. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Miłość Boga i bliźniego fundamentem moralności chrześcijańskiej [w:] Śladami Boga i człowieka, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2000, s. 143-148. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Formacja do sprawiedliwości w Życiu zakonnym [w:] Formacja zakonna, Kraków: Karmelitański Instytut Duchowości Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2000, s. 149-155. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Odpowiedzialni za formację w Instytutach Życia Konsekrowanego [w:] Formacja zakonna, Kraków: Karmelitański Instytut Duchowości Wydawnictwo Karmelitów Bosych 1999, s. 8-32. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Rola ojca i matki w wychowaniu dziecka w świetle Posynodalnej Adhortacji Apostolskiej Ojca Świętego Franciszka "Amoris laetitia" [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne 2017, s. 27-44. [więcej informacji]
Recenzja monografii: A. Napiórkowski, Maryja jest piękna. Zarys mariologii i maryjności, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2016, 280stron. [w:] Dissertationes Paulinorum 2016, s. 90-92. [więcej informacji]
Jak nie mówić i jak mówić ... o prawie naturalnym [w:] Homo Dei 2015, s. 130-134. [więcej informacji]
Niewłaściwe postawy rodzicielskie a formacja sumienia dziecka [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, 10(2011) 2011, s. 89-99. [więcej informacji]
Modlitwa w rodzinnym kształtowaniu postaw moralnych [w:] Pietas et Studium – Rocznik WSD Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych w Krakowie, 2(2009) 2009, s. 289-302. [więcej informacji]
Odpowiedzialność rodziny za moralne i religijne wychowanie dzieci [w:] Sosnowieckie Studia teologiczne, 9(2009) 2009, s. 79-93. [więcej informacji]
Chrześcijański wymiar czystości przedmałżeńskiej w kontekście daru i zadania [w:] Analekta Cracoviensia, XL 2008, s. 139-151. [więcej informacji]
Moralny obowiązek wychowania do pełnego uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Eucharystii [w:] Polonia Sacra, 23(67)2008 2008, s. 43-60. [więcej informacji]
Powołanie saletyńskie [w:] La Salette – Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej, 5(2002) 2002, s. 16-17. [więcej informacji]
Budzenie i rozwijanie powołania kapłańskiego [w:] La Salette – Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej, 6(2000) 2000, s. 9-10. [więcej informacji]
Odpowiedzialność małżonków za jedność i trwałość małżeństwa [w:] La Salette - Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej, 2(1999) 1999, s. 4-5. [więcej informacji]
Formacja do misji Kościoła [w:] Życie konsekrowane, 1(1997) 1997, s. 24-26. [więcej informacji]
Kapłan trzeciego tysiąclecia [w:] La Salette – Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej, 4(1997) 1997, s. 24-31. [więcej informacji]
Formacja do życia wspólnotowego [w:] Życie konsekrowane, 4(1996) 1996, s. 38-40. [więcej informacji]
Formacja do dojrzałości w życiu zakonnym [w:] Życie konsekrowane, 2(1996) 1996, s. 11-12. [więcej informacji]
Uczestnictwo zakonników w ruchach Kościelnych [w:] Życie konsekrowane, 1(1995) 1995, s. 29-32. [więcej informacji]
Komu potrzebna moralność [w:] La Salette - Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej, 1(1995) 1995, s. 16-16. [więcej informacji]
Rodzina a powołanie dziecka [w:] La Salette - Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej, 3(1995) 1995, s. 3-4. [więcej informacji]
Niedziela w moralności chrześcijańskiej [w:] La Salette - Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej, 4(1995) 1995, s. 7-8. [więcej informacji]
Moralność pracy ludzkiej [w:] La Salette - Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej, 5(1995) 1995, s. 11-12. [więcej informacji]
Kochaj swoje dziecko [w:] La Salette - Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej, 6(1995) 1995, s. 8-9. [więcej informacji]
Sumienie trzeba formować [w:] La Salette - Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej, 2(1995) 1995, s. 9-10. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Maryja, Matka Ludu Bożego; [nr projektu:] 211503

Wygłoszone referaty:

- Maryja otwarta na Ducha Świętego wzorem fundamentalnych, chrześcijańskich postaw moralnych.; [podczas konferencji:] Maryja i Duch Święty [miejsce konferencji:] Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów w Krakowie, 2017-10-13

- Tolerancja kapłańska a wskazania Adhortacji apostolskiej "Amoris Laetitia" Papieża Franciszka; [podczas konferencji:] Dni formacji kapłańskiej [miejsce konferencji:] Częstochowa - Jasna Góra, 2017-10-11

- Moralne wskazania co do podjęcia terapii medycznej; [podczas konferencji:] Konferencja dla lekarzy i pielęgniarek Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w krakowie [miejsce konferencji:] Dębowiec, 2015-10-16

- Tożsamość moralna osób konsekrowanych; [podczas konferencji:] Inauguracja Roku Akademickiego WSD OO. Franciszkanów (OFM) w Krakowie [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-10-10

- Maryja moralnym wzorem świadków Chrystusa; [podczas konferencji:] Międzynarodowe, Saletyńskie Sympozjum Interdyscyplinarne: Maryja Matka Jezusa [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-07-03

- Jezus Chrystus Prawem Żywym i Osobowym a wiara i życie moralne chrześcijanina w perspektywie nauczania Jana Pawła II; [podczas konferencji:] Międzynarodowe, Saletyńskie Sympozjum Interdyscyplinarne: Jezus Chrystus Syn Boży [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-10-18

- Spowiednik wobec problemów "in vitro"; [podczas konferencji:] Spotkanie Formacyjne Kapłanów Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-11-13

- Niedziela dniem sprawowania Eucharystii w perspektywie Orędzia Matki Bożej z La Salette; [podczas konferencji:] Międzynarodowe, Saletyńskie Sympozjum Interdyscyplinarne: Jubileuszowo u Saletyńskiej Matki (od stóp Krzyża, przez La Salette, do Dębowca) [miejsce konferencji:] Dębowiec, 2010-06-19

- Relacje interpersonalne w życiu i posłudze Kapłana; [podczas konferencji:] Dni formacji młodych kapłanów Archidiecezji Krakowskiej [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-03-09

- Maryja znakiem i wzorem nadziei Ludu Bożego; [podczas konferencji:] Międzynarodowe, Saletyńskie Sympozjum Interdyscyplinarne: Maryja Matka Ludu Bożego [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-06-14

- Poczwórny wymiar pojednania w nauczaniu Jana Pawła II w Adhortacji Apostolskiej „Reconciliatio et Paenitentia”; [podczas konferencji:] Pierwsze Międzynarodowe Saletyńskie Sympozjum Interdyscyplinarne: Pozwólcie pojednać się z Bogiem [miejsce konferencji:] Kraków, 2007-05-26

- Nagroda i kara w procesie wychowania uczniów trudnych; [podczas konferencji:] Trudny uczeń czy trudności ucznia [miejsce konferencji:] Częstochowa, 2006-01-14

- Kara śmierci w chrześcijańskiej ocenie moralnej; [podczas konferencji:] Referat wygłoszony w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Paulinów w Krakowie [miejsce konferencji:] Kraków, 2001-03-15

- Formator wobec współczesnych wyzwań w okresie formacji początkowej.; [podczas konferencji:] Sympozjum dla mistrzów nowicjatów i wychowawców młodzieży. [miejsce konferencji:] Częstochowa, 1996-12-10

- Odpowiedzialność za słowo; [podczas konferencji:] Czytając Katechizm [miejsce konferencji:] Papieska Akademia Teologiczna Kraków, 1996-05-21