Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

dr hab. Józef Cezary Kałużny

Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego – adiunkt z habilitacją

Email: jozef.kaluzny@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Historii Starożytnej i Średniowiecznej

Dyżur:
Wtorek godz. 11.30-13.00; ul. Franciszkańska 1/212 pokój profesorski Historii

Curriculum Vitae:

2018 – koordynator zespołu d/s promocji Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII

2018 - 2020 – prodziekan Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII w Krakowie

2017 – habilitacja na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

2017 – wykłady w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Dominikanów w Krakowie (Historia Kościoła w starożytności)

2017 – nagroda Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną na rzecz Uczelni

2016 – delegat młodszych pracowników naukowych do Rady Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego

2014 – opiekun Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego

2012 – nagroda Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną na rzecz Uczelni

2012 – wykłady w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej (Historia Kościoła w starożytności)

2011 – członkostwo w Polskiej Akademii Nauk Sekcja Historyczna Oddziału w Katowicach

2010 – stypendium fundacji Lanckorońskich w Rzymie

2007 – nagroda Rektora Papieskiej Akademii Teologicznej za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną na rzecz Uczelni

2006 - 2013 – organizacja i prowadzenie (kierownik): Warsztatów Historycznych dla Młodzieży Szkół Średnich przy UPJPII

2006 - 2009 – delegat młodszych pracowników naukowych do Rady Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego

2005 - 2013 – opiekun Koła Archeologów Chrześcijańskich im. św. Heleny UPJPII

2003 – wykłady w Wyższym Seminarium Duchownym oo. Franciszkanów (OFM) pw. św. Bonawentury (Historia Kościoła w starożytności; Historia Kościoła w średniowieczu)

2003 – doktorat na Papieskiej Akademii Teologicznej

2000 – wykłady w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Kapucynów w Krakowie (Historia Kościoła w starożytności; od 2002 Historia Kościoła w średniowieczu)

2000 - 2005 – powołanie do istnienia i aktywna działalność w interdyscyplinarnej grupie: Przestrzeń Słowa, działającej pod egidą PTT

2000 – członkostwo w Polskim Towarzystwie Teologicznym

1999 - 2000 – roczne stypendium naukowe w Rzymie przyznane przez Pontificia Commissione di Archeologia Sacra

1999 - 2000 – studia specjalistyczne w Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana w Rzymie

1998 – zatrudniony na Papieskiej Akademii Teologicznej obecnie Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II

1995 - 1998 – licencjat na Papieskiej Akademii Teologicznej

1990 - 1995 – magisterium na Papieskiej Akademii Teologicznej

Działalność pozanaukowa:

2011 – Konferencje i wykłady otwarte dla uczniów szkół średnich na Śląsku (połączone z promocją UPJPII). Projekt został nazwany: "Ale to już całkiem inna historia..." Działalność projektu zainicjowała konferencja popularnonaukowa: Historia wczoraj i dziś. Pomiędzy mitem a rzeczywistością (3 grudnia 2011, współpraca z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu) od tamtej pory miały miejsce liczne wykłady otwarte. Ostatni na dniach otwartych LO III w Zabrzu (10.04.2015) wykład: "Król jest nagi, czyli o nagości w sztuce i nie tylko..."

2011 – Współpraca z wydawnictwem AA w Krakowie w roli: autora oraz redaktora naukowego licznych publikacji z zakresu Historii powszechnej i Kościoła.

2000 – Współpraca z wydawnictwem "M" w Krakowie w roli redaktora naukowego publikacji z zakresu Historii Kościoła.

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Starożytność chrześcijańska. Materiały zebrane 4, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Święty Józef Bilczewski badacz starożytności chrześcijańskiej i jego interdyscyplinarna metoda w świetle nieznanych materiałów źródłowych z lat 1885-1901, Lwów-Kraków: Wydawnictwo Błogosławionego Jakuba Strzemię Archidiecezji Lwowskiej ob. łac. 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rodzinna encyklopedia katolicka, Kraków: Wydawnictwo AA 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kulturowe paradygmaty końca, Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Starożytność chrześcijańska. Materiały zebrane 3, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Starożytność chrześcijańska. Materiały zebrane 2, Kraków: UNUM 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Heraldyka i symbolika chrześcijańska. Symbolika zwierząt, Kraków: Inigo 2008.[więcej informacji]
Starożytność chrześcijańska. Materiały zebrane 1, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Europejczyk wobec sacrum, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2005.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kształtowanie się przedstawień chrystologicznych jako świadectwo ideowych przemian w Kościele III i IV wieku, Kraków: Krakowska Prowincja Braci Kapucynów 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
U źródeł kultury wczesnochrześcijańskiej, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2002.[więcej informacji]

Publikacje - artykuły książkowe:

Chrzest znakiem przejścia od śmierci do życia. O narodzinach z wody chrztu świętego w świetle najstarszych wybranych źródeł patrystyczno-archeologicznych [w:] Krajobraz i dziedzictwo kulturowe Europy– Sacrum i profanum: AVALON 2017, s. 92-110. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wystawa czasowa: chrzest 966 - oblicza chrystianizacji w Muzeum Archeologicznym w Krakowie [w:] Chrzest 966. Oblicza chrystianizacji: Muzeum Archeologiczne w Krakowie 2016, s. 11-16. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
The Temporary Exhibition: Baptism 966 - Faces of Christianization in the Archeological Museum in Kraków [w:] Baptism 966. Faces of Christianization: Muzeum Archeologiczne w Krakowie 2016, s. 17-22. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rzym w sercu, serce w Rzymie. Mecenat naukowy arcybiskupa Józefa Bilczewskiego w latach 1901-1923 [w:] Starożytność chrześcijańska. Materiały zebrane: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2016, s. 103-115. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Czy na cmentarzu jest miejsce na Dobrą Nowinę? Krótka refleksja o ideologiczno-kulturowej recepcji wybranych przykładów rzymskiej tradycji pogrzebowej na tradycję wczesnochrześcijańską [w:] Znak - symbol - rytuał. Misericordia Domini: UNUM 2016, s. 213-235. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Działalność naukowa ks. Wladysława Żyły na uniwersytecie we Lwowie. Zarys zagadnienia [w:] Starożytność chrześcijańska. Materiały zebrane: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2016, s. 151-161. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Problematyka ustalenia adresata listów św. Józefa Bilczewskiego do rzymskiej wspólnoty księży zmartwychwstańców z lat 1889-1890 przykładem odpowiedzialności historyka za rzetelność analizy tekstu źródłowego [w:] Habent omnia tempora sua. Prace ofiarowane ks. prof. dr. hab. Januszowi Wyciśle, Kraków: UPJPII 2013, s. 223-241. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wskrzeszenie Łazarza, czyli eschatologiczna refleksja nad materialnym świadectwem wiary Kościoła pierwszych wieków [w:] Kulturowe paradygmaty końca, Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 2013, s. 193-207. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Czy świetlista symbolika autora Boskiej Komedii mogła być inspirowana raweńskimi dekoracjami? [w:] Boska Komedia. Dante w rysunku i grafice, Cieszyn: Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 2013, s. 34-42. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Christological labarum of Constantine the Great (306–337) as a signum of the new power [w:] Znak - symbol - rytuał. Doświadczenie władzy, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2012, s. 237-266. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Początki drobnej plastyki użytkowej pierwszych chrześcijan. Motyw Chrystusa Dobrego Pasterza w artes minores [w:] Wytwory rąk ludzkich, Kraków: UPJPII 2012, s. 103-130. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Recenzja: E. Pezzi, I. Fiorentini Roncuzzi, A. Roncuzzi, Sant’Apollinare in Classe di Ravenna e il suo bosco perduto. S. Apolinare in Classe in Ravenna and its lost wood, Ravenna 2008, wyd. Angelo Longo Editore, ss. 96, il. 32 [w:] Starożytność chreścijańska. Materiały zebrane 3, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2012, s. 259-264. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rawenna [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2011, s. 1249-1253. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
In hoc signo vinces. Pomiędzy symbolem Chrystusa zmartwychwstałego a znakiem nowej władzy [w:] Historia bliższa ludziom, Kraków: WAM 2011, s. 167-179. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Miejsca spotkań eucharystycznych Kościoła w świetle źródeł do pierwszej połowy II wieku [w:] Starożytność chrześcijańska. Materiały zebrane, t. 2, Kraków: UNUM 2010, s. 17-46. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Relacja księdza Józefa Bilczewskiego z księdzem Józefem Wilpertem w świetle nieznanej korespondencji z lat 1889-1900 [w:] Sympozja kazimierskie poświęcone kulturze późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, t VII, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2010, s. 281-296. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Chrystus – Delphinus salvator. W poszukiwaniu korzenie ikonografii chrześcijańskiej [w:] Symbol – znak – przesłanie. Symbolika zwierząt, Kraków: UNUM 2009, s. 93-104. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Troska o czystość i świętość Kościoła Zachodniego na przełomie II i III wieku [w:] Starożytność chrześcijańska. Materiały zebrane, t. 1, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2007, s. 91-103. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Antyczne korzenie ikonografii chrześcijańskiej na przykładzie wizerunku „Delphinus salvator” [w:] Stromata historica in honorem Romani Mariae Zawadzki, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2006, s. 55-68. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sztuka na służbie sacrum na przykładach z przełomu IV i V wieku [w:] Europejczyk wobec sacrum, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2006, s. 29-45. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Spotkanie religii z polityką w architekturze sakralnej późnoantycznej Rawenny [w:] Sympozja kazimierskie poświęcone kulturze późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, t. V, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2005, s. 65-79. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wpływ zjawiska rygoryzmu na rozpowszechnienie kultu męczeństwa we wczesnym chrześcijaństwie [w:] Sympozja kazimierskie poświęcone kulturze późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, t IV, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2004, s. 127-135. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kościół a sztuka w Cesarstwie Rzymskim I-IV wieku [w:] Charisteria Tito Górski Oblata, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2003, s. 61-84. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Biskup Apolinary. Słów kilka o ikonograficznym przesłaniu mozaiki z apsydy bazyliki San Apollinare in Classe [w:] Sympozja kazimierskie poświęcone kulturze późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, t. III, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2002, s. 81-101. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dziedzictwo wzorców antycznych w sztuce wczesnochrześcijańskiej [w:] U źródeł kultury wczesnochrześcijańskiej, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2002, s. 77-92. [więcej informacji]
Szczęśliwy po trzykroć narodzony, czyli słów kilka o ikonograficznym przesłaniu mozaiki Baptysterium Ariańskiego z Rawenny [w:] Dzieckiem podszyte. Rzecz o dzieciństwie, Zabrze: A.P.R. Okay 2000, s. 29-53. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mitologia antyczna na chrześcijańskiej służbie, czy chrześcijanie na służbie mitów? [w:] Mity nasze powszednie, Zabrze: Wydawnictwo II LO Zabrze 2000, s. 15-25. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Magia słowa i obrazu zawarta w murach świątyń chrześcijańskich [w:] Magia słowo i obraz, Zabrze: Wydawnictwo II LO Zabrze 1998, s. 24-29. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Unknown apostles of the grassroots mission in Gothic Dacia in the light of The Passion of St. Sabbas the Goth [w:] Folia Historica Cracoviensia 2017, s. 37-60. [więcej informacji]
Od motywu światła w dekoracjach i architekturze Rawenny do lux perpetua w „Boskiej komedii” Dantego [w:] Biuletyn Informacyjny Komisji Historycznej PAN oddz. w Katowicach 2015, s. 43-47. [więcej informacji]
Geneza kształtowania się naukowych zainteresowań św. Józefa Bilczewskiego w okresie studiów na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (1880-1884) [w:] Analecta Cracoviensia, XLIII 2011, s. 299-311. [więcej informacji]
Miejsca spotkań eucharystycznych młodego Kościoła w świetle źródeł nowotestamentalnych [w:] Pietas et Studium, 2 2009, s. 371-382. [więcej informacji]
Święty jako protektor nie-świętych w mieście. Przykład św. Apolinarego biskupa Rawenny [w:] Studia Laurentiana, 2 2002, s. 265-281. [więcej informacji]
Od metropolii do nekropoli, czyli w poszukiwaniu cielesności i duszy miasta [w:] Po-mysł, 2 2002, s. 27-34. [więcej informacji]
Gorączka sobotniej nocy, nova et vetera [w:] Journal of Urban Ethnology, 4 2001, s. 25-37. [więcej informacji]
Usłyszeć niemy krzyk nadziei, czyli słów kilka o symbolice wczesnochrześcijańskich płyt nagrobnych [w:] Po-mysł, 1 2001, s. 86-94. [więcej informacji]
Stosunki Kościoła z państwem rzymskim na przykładzie prowincji Afryki Północnej (II-IV wiek) [w:] Nowy Filomata, 2 2001, s. 111-124. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Historyczno-kulturowe dziedzictwo Kościoła pierwszych wieków świadectwem jego wiary; [nr projektu:] 501-10-030071

-Św. Józef Bilczewski - badacz starożytności. Studium źródłoznawcze nad początkami archeologii chrześcijańskiej w Polsce.; [nr projektu:] 501-10-030019

-Wymiana kulturowa pomiędzy Cesarstwem Zachodnio-rzymskim a Cesarstwem Bizantyjskim w okresie późnego antyku; [nr projektu:] 501-10-030003

-Wymiana kulturowa pomiędzy Cesarstwem Zachodnio-rzymskim a Cesarstwem Bizantyjskim w okresie późnego antyku; [nr projektu:] 13010002

-Chrześcijańska teologia historii w Europie; [nr projektu:] 13010001

-Kultura chrześcijańska pierwszych wieków; [nr projektu:] 130101

Wygłoszone referaty:

- Spór o obecność sztuki w Kościele III i IV wieku. The dispute around the presence of art in the 3rd and 4th century Church; [podczas konferencji:] „Reformy, instytucje, obyczaje – konflikty na przestrzeni dziejów [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-06-07

- Czy na cmentarzu jest miejsce na Dobrą Nowinę. Krótka refleksja o soteriologicznym przesłaniu ikonografii wczesnochrześcijańskiej; [podczas konferencji:] Misericordia Domini [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-04-27

- Nieznani apostołowie. Na przykładzie świętego Saby Gota; [podczas konferencji:] Apostołowie barbarzyńskiej Europy [miejsce konferencji:] Muzeum Archeologicznym w Krakowie, 2016-04-20

- Od motywu światła w dekoracjach i architekturze Rawenny do lux perpetua w „Boskiej komedii” Dantego; [podczas konferencji:] Posiedzenie Komisji Historycznej PAN Oddział w Katowicach [miejsce konferencji:] Muzeum Archeologicznym w Krakowie, 2015-11-09

- Ks. Józef Wilpert (1857-1944), Ślązak "skazany" na rzymskie katakumby; [podczas konferencji:] Historia polskich badań nad antykiem chrześcijańskim [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-04-22

- Rzymskie katakumby, czyli trudne dzieje niezwykłego archiwum; [podczas konferencji:] Historia chrześcijaństwa w źródłach [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-12-04

- Polskie fascynacje Rzymem i antykiem na przykładzie siedemnastowiecznego obelisku z Grodziska; [podczas konferencji:] Posiedzenie Komisji Historycznej PAN Oddział w Katowicach [miejsce konferencji:] Grodzisk k/Skały, 2014-05-19

- Chrzest znakiem władzy nad życiem i śmiercią w świetle symboliki baptysteriów wczesnochrześcijańskich; [podczas konferencji:] SYMBOL – ZNAK – RYTUAŁ: Od narodzin do śmierci [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-01-29

- Chrześcijaństwo wobec mitraizmu. Próba analizy zjawiska bliskiej lokalizacji najstarszych mitreów i tituli chrześcijańskich w Rzymie do IV w.; [podczas konferencji:] Hawarte. Ostatnie arcydzieła mistrzów antyku [miejsce konferencji:] Muzeum Archeologiczne w Krakowie, 2013-06-05

- Pieczęć końca czy odpowiedź na pytanie o nowy początek, czyli eschatologiczna refleksja nad świadectwami obecności chrześcijan w rzymskich katakumbach; [podczas konferencji:] Koniec świata... i co dalej? [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-11-16

- Chrystologiczne labarum Konstantyna Wielkiego (306-337) jako signum nowej władzy; [podczas konferencji:] Symbol - znak - rytuał. Doświadczenie władzy [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-02-23

- O nagości w sztuce starożytnej; [podczas konferencji:] Historia wczoraj i dziś. Pomiędzy mitem a rzeczywistością [miejsce konferencji:] Zabrze, 2011-12-03

- Wprowadzenie w kwestię zmieniającego się na przestrzeni wieków pojęcia Miles Christi; [podczas konferencji:] Martyres Confessores et Fideles. Żołnierze Chrystusa w starożytności i średniowieczu [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-04-12

- Wprowadzenie w kwestię martyrologium Kościoła antycznego; [podczas konferencji:] Miles Christi. Kult męczenników Cesarstwa Rzymskiego [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-04-13

- Architektura przestrzeni sakralnej w wczesnym chrześcijaństwie. Pomiędzy wspólnotą a współprzestrzenią sacrum; [podczas konferencji:] Niedziela - dzień święty w starożytności chrześcijańskiej [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-04-30

- Początki nowożytnych badań nad archeologią chrześcijańską; [podczas konferencji:] Cesarzowa Helena – pierwszy chrześcijański archeolog [miejsce konferencji:] Kraków, 2008-11-13

- Wybrane aspekty relacji ks. J. Bilczewskiego z ks. J. Wilpertem w świetle nieznanej korespondencji z lat 1889-1900; [podczas konferencji:] Pamięć i upamiętnienie w epoce późnego antyku [miejsce konferencji:] Kazimierz Dolny, 2008-05-31

- Wprowadzenie w zagadnienie monastycyzmu wczesnochrześcijańskiego; [podczas konferencji:] Głos wołającego na pustyni. Chrześcijaństwo w północno-wschodniej Afryce do XII wieku [miejsce konferencji:] Kraków, 2006-11-13

- Sztuka na służbie sacrum na przykładach z przełomu IV i V wieku; [podczas konferencji:] Europejczyk wobec sacrum [miejsce konferencji:] Kraków, 2005-11-25

- Spotkanie religii z polityką w architekturze sakralnej późnoantycznej Rawenny; [podczas konferencji:] Miejsca święte w epoce późnego antyku [miejsce konferencji:] Kazimierz Dolny, 2004-10-08

- Wpływ zjawiska rygoryzmu na rozpowszechnienie kultu męczeństwa we wczesnym chrześcijaństwie; [podczas konferencji:] Męczennicy w świecie późnego antyku [miejsce konferencji:] Kazimierz Dolny, 2003-05-05

- Od metropolii do nekropoli, czyli w poszukiwaniu cielesności i duszy miasta; [podczas konferencji:] Miasto: Enoch - Jerozolima - Metropolis [miejsce konferencji:] Zabrze, 2002-11-07

- Dziedzictwo wzorców antycznych w sztuce wczesnochrześcijańskiej; [podczas konferencji:] U źródeł kultury wczesnochrześcijańskiej [miejsce konferencji:] Kraków, 2002-04-25

- Święty jako protektor nie-świętych w mieście. Na przykładzie św. Apolinarego biskupa Rawenny; [podczas konferencji:] Religia w mieście [miejsce konferencji:] Kraków, 2002-03-02

- Usłyszeć niemy krzyk nadziei, czyli słów kilka o symbolice wczesnochrześcijańskich płyt nagrobnych; [podczas konferencji:] Krzyk [miejsce konferencji:] Zabrze, 2001-10-24

- Biskup Apolinary - legendarny założyciel Kościoła Rawenny. Słów kilka o ikonograficznym przesłaniu mozaiki z apsydy bazyliki San Apollinare in Classe; [podczas konferencji:] Biskup i jego rola w kształtowaniu miasta późnoantycznego [miejsce konferencji:] Kazimierz Dolny, 2001-10-06

- Mitologia antyczna na chrześcijańskiej służbie, czy chrześcijanie na służbie mitów?; [podczas konferencji:] Mity nasze powszednie [miejsce konferencji:] Zabrze, 2000-10-24

- Magia słowa i obrazu zawarta w murach świątyń chrześcijańskich; [podczas konferencji:] Magia, słowo i obraz [miejsce konferencji:] Zabrze, 1998-10-19