Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

ks. dr hab. Tadeusz Kałużny SCJ, prof. UPJPII

Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny – profesor nadzwyczajny

Email: tadeusz.kaluzny@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Ekumenizmu - Kierownik katedry

Funkcje redakcyjne:
- Polonia Sacra - Członek redakcji

Dyżur:
środa, godz. 11.30-12.15, ul. Franciszkańska 1, ITFED (po wcześniejszym uzgodnieniu drogą e-mailową)

Curriculum Vitae:

2013 – Stanowisko profesora nadzwyczajnego

2009 – Kierownik Katedry Ekumenizmu Wydziału Teologicznego UPJPII w Krakowie.

2008 – Habilitacja na podstawie rozprawy „Nowy sobór ogólnoprawosławny. Natura, historia przygotowań, tematyka”.

2000 – Zatrudnienie (od 1 października 2000) w Katedrze Ekumenizmu Papieskiej Akademii Teologicznej (obecnie: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) w Krakowie

1998 – Coroczny cykl wykładów (1998-2005) w katolickim Wyższym Seminarium Duchownym w Sankt Petersburgu.

1997 – Wykładowca teologii dogmatycznej i zagadnień ekumenicznych w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach

1995 – Studia doktoranckie w Papieskim Instytucie Wschodnim w Rzymie („Nikodim: una ecclesiologia vissuta”)

1995 – Posługa ojca duchownego (1995-2002) kleryków Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów w Stadnikach k. Krakowa

1989 – Studia licencjackie w Papieskim Instytucie Wschodnim w Rzymie („Il pensiero slavofilo di Aleksej Stepanovic Chomiakov”)

1986 - 1986 – Studia filozoficzno-teologiczne (1980-1986) w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach k. Krakowa (Papieska Akademia Teologiczna).

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

„Oikonomia" kościelna w teorii i praktyce prawosławia, Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ekumenizm doktrynalny: schyłek czy nowy początek?: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przed Soborem Wszechprawosławnym, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Encyklopedia ekumenizmu w Polsce (1964-2014), Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Świętowanie w pluralistycznym społeczeństwie. Propozycja chrześcijańska w teorii i praktyce, Kraków: Scriptum 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Na drogach jedności. Dwustronne dialogi doktrynalne Kościoła rzymskokatolickiego na płaszczyźnie światowej, Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wspólnota Anglikańska a ekumenia. Wokół konstytucji apostolskiej „Anglicanorum coetibus” Benedykta XVI, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ekumenia a współczesne wyzwania moralne, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nowy sobór ogólnoprawosławny. Natura, historia przygotowań, tematyka, Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sekret Nikodema. Nieznane oblicze Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON 1999.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nikodim: una ecclesiologia vissuta, Roma: Edizioni Dehoniane 1995.[więcej informacji]

Publikacje - artykuły książkowe:

Duchowe aspekty polskiej ekumenii [w:] Encyklopedia ekumenizmu w Polsce (1964-2014): Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2016, s. 63-76. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kościół prawosławny w drodze do Świętego i Wielkiego Soboru [w:] Przed Soborem Wszechprawosławnym: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2016, s. 119-149. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bioetyczne wyzwania dla małżeństwa i rodziny w świetle „Podstaw społecznej koncepcji Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego” [w:] Rodzina – dobro uniwersalne. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu prof. zw. dr. hab. Władysławowi Majkowskiemu, Warszawa: UKSW 2015, s. 229-243. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Filioque” na nowo odczytane. Katolicka i prawosławna recepcja dokumentu watykańskiego [w:] Rozwój dogmatu trynitarnego. Perspektywy historiozbawcza, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2015, s. 107-137. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ekumeniczny wymiar ewangelizacji [w:] Czyń, co widzisz. W nurcie duchowości św. Jadwigi Andegaweńskiej, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2012, s. 185-198. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rodzina: dobro ludzkości. Dokument końcowy I Europejskiego Forum Katolicko-Prawosławnego, Trydent (Włochy), 11-14 grudnia 2008 r., [w:] Ekumenia a współczesne wyzwania moralne, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2009, s. 187-197. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Encyklika „Ut unum sint”. Wokół recepcji zaproszenia do dialogu na temat posługi Biskupa Rzymu [w:] Testi Ioannis Pauli II. Księga Jubileuszowa z okazji 70. urodzin Jego Eminencji Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza [...], Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2009, s. 437-461. [więcej informacji]
Presenza Dehoniana nell’Europa dell’Est: caratteristiche e sfide per il futuro [w:] Documenta XX. Septima Conferentia Generalis [Congregationis Sacerdotum a Sacro Corde Jesu], Romae: Edizioni Dehoniane 2007, s. 179-192. [więcej informacji]
Prawosławie [w:] Jan Paweł II - Encyklopedia dialogu i ekumenizmu, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2006, s. 365-388. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Свет под сосудом? В двадцать пятую годовщину смерти митрополита Никодима (1929-1978) [w:] В память вечную... Материалы Минского научно­богословского семинара, посвященного памяти Высокопреосвященнейшего Никодима (Ротова), митрополита Ленинградского и Новгородского (+ 1978), Минск 2006, s. 89-95. [więcej informacji]
Misyjny wymiar Eucharystii w Kościele prawosławnym [w:] Wspólna Eucharystia - cel ekumenii, Opole: Uniwersytet Opolski. Wydział Teologiczny 2005, s. 109-122. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ekumenia w Sankt Petersburgu. Dzieło metropolity Nikodema wczeoraj i dziś [w:] Żyć ekumenią w Kościołach lokalnych, Opole: Uniwersytet Opolski. Wydział Teologiczny 2003, s. 99-111. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Świadomość misteryjnego charakteru Kościoła [w:] Sobór blisko - Sobór daleki. Tydzień Eklezjologiczny 2001, Lublin: Wydawnictwo KUL 2003, s. 69-78. [więcej informacji]
Sytuacja międzykościelna w Rosji [w:] „Kościoły siostrzane” w dialogu, Opole: Uniwersytet Opolski. Wydział Teologiczny 2002, s. 245-272. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sakrament małżeństwa w Kościele prawosławnym [w:] Sakramentalność małżeństwa, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2002, s. 53-71. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Das Geheimnis Nikodims. Die unbekannte Seite der russisch-orthodoxen Kirche [w:] Ökumenismus im Wandel. Elf Ökumenische Symposien von Pro Oriente 1997-2000, Wien 2001, s. 83-97. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rok liturgiczny w rycie bizantyjskim [w:] Czas i kalendarz, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2001, s. 159-186. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Historia Dyrektorium duchowego [w:] Dyrektorium duchowe Księży Najświętszego Serca Jezusowego, Warszawa 1997, s. 5-33. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Prawosławie i ekumenizm. Kontrowersyjany dokument Soboru na Krecie (2016) [w:] „Studia Oecumenica" 2018, s. 147-160. [więcej informacji]
Смешанные браки: актуальный вызов дла Церквей. Римско-католический и православный взгляд [w:] „Sympozjum" 2017, s. 141-161. [więcej informacji]
Православие на распутье. Проблемы принятия Святого и Великого Собора Православной Церкви на Крите (2016) [w:] „Sympozjum" 2017, s. 151-172. [więcej informacji]
Spór o pierwszeństwo w prawosławiu. Kontrowersyjny dokument Patriarchatu Moskiewskiego w sprawie prymatu w Kościele [w:] „Studia Oecumenica" 2016, s. 97-111. [więcej informacji]
Święcenia kapłańskie kobiet z perspektywy prawosławnej [w:] „Polonia Sacra" 2015, s. 133-153. [więcej informacji]
Ordynacja kobiet w dokumentach międzykościelnych dialogów ekumenicznych [w:] „Studia Oecumenica" 2015, s. 265-289. [więcej informacji]
Andrieja Kurajewa krytyka ekumenizmu [w:] „Sympozjum", 2 2014, s. 79-92. [więcej informacji]
„Filioque” w dialogu ekumenicznym [w:] „Studia Oecumenica”, 14 2014, s. 179-194. [więcej informacji]
Indissolubility of marriage from Lutheran perspecrive [w:] „Ecumeny and Law", 1 2013, s. 19-30. [więcej informacji]
Ekumenizm na drodze przemian: problemy i wyzwania [w:] „Polonia Sacra", 2 (33) 2013, s. 145-158. [więcej informacji]
Watykan - Genewa. Kościół rzymskokatolicki w dialogu ze Światową Radą Kościołów [w:] „Sympozjum”, nr 1 (22) 2012, s. 97-116. [więcej informacji]
The History and the Present Stage of the Preperations for the Pan-Orthodox Council [w:] „Studia Oecumenica”, 12 2012, s. 153-160. [więcej informacji]
Ekumeniczny wymiar katechezy [w:] „Sympozjum”, nr 2 (21) 2011, s. 55-67. [więcej informacji]
Nierozerwalność małżeństwa w optyce luterańskiej [w:] „Sympozjum”, nr 1 (19) 2010, s. 61-74. [więcej informacji]
Ikoniczny paradygmat filmowej twórczości Andrieja Tarkowskiego [w:] „Collectanea Theologica”, nr 1 2010, s. 99-121. [więcej informacji]
Nierozerwalność małżeństwa w Kościele prawosławnym [w:] „Sympozjum”, nr 1 (19) 2010, s. 41-60. [więcej informacji]
Soborowość i autorytet w Kościele. Ekumeniczne znaczenie dokumentu dialogu katolicko-prawosławnego z Rawenny (2007) [w:] „Rocznik Seminaryjny” (Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów), nr 8 2008, s. 111-126. [więcej informacji]
Problem eklezjalnej jedności prawosławia w dzisiejszej Europie [w:] „Studia Oecumenica”, nr 8 2008, s. 77-93. [więcej informacji]
Eklezjalna świadomość prawosławia a ekumenia [w:] „Sympozjum”, nr 1 (16) 2007, s. 51-66. [więcej informacji]
Ewangelizacja w Europie Wschodniej w perspektywie ekumenicznej – problemy i wyzwania [w:] „Sympozjum”, nr 1 (14) 2005, s. 59-81. [więcej informacji]
Prawosławie w kontekście jednoczącej się Europy [w:] „Rocznik Seminaryjny” (Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów), nr 5 2005, s. 149-157. [więcej informacji]
Zaangażowanie duszpasterskie Prowincji Polskiej Księży Najświętszego Serca Jezusowego w krajach Europy Wschodniej [w:] „Sympozjum”, nr 1 (12) 2004, s. 197-204. [więcej informacji]
Nowe sposoby apostolatu w Prowincji Polskiej [w:] „Sympozjum”, nr 1 (12) 2004, s. 277-293. [więcej informacji]
Autokefalia a przyszły Sobór ogólnoprawosławny [w:] „Rocznik Seminaryjny” (Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów), nr 4 2004, s. 167-183. [więcej informacji]
Przygotowania do Soboru ogólnoprawosławnego [w:] „Rocznik Seminaryjny” (Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów), 3 2003, s. 127-141. [więcej informacji]
Padri Dehoniani in Bielorussia [w:] „Dehoniana” (Kwartalnik Centrum Studiów Księży Sercanów w Rzymie), nr 2 2000, s. 117-127. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Ekumenizm doktrynalny: schyłek czy nowy początek?; [nr projektu:] 501-10-010127

-Świętowanie - ostateczny cel ekumenii; [nr projektu:] 501-10-010056

-Ekumenia - osiągnięcia, problemy, wyzwania; [nr projektu:] 501-10-010005

-Ekumenia - osiągnięcia, problemy, wyzwania; [nr projektu:] 11130001

-Prawosławie rosyjskie a ekumenia; [nr projektu:] 211301

Wygłoszone referaty:

- Kościół prawosławny w drodze do Swiętego i Wielkiego Soboru; [podczas konferencji:] Przed Soborem Wszechprawosławnym [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-04-14

- Małżeństwa mieszane: aktualne wyzwanie dla Kościołów. Perspektywa rzymskokatolicka i prawosławna; [podczas konferencji:] Ekumenizm - integracja - pokój [miejsce konferencji:] Kamień Śląski, 2013-05-07

- Andrieja Kurajewa krytyka ekumenizmu; [podczas konferencji:] Ekumenizm - zagrożenie czy konsekwencja wiary? [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-11-14

- Ekumeniczny wymiar ewangelizacji; [podczas konferencji:] W nurcie duchowości św. Jadwigi Andegaweńskiej [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-04-08

- Nierozerwalność małżeństwa w Kościele prawosławnym; [podczas konferencji:] Co Bóg złączył (Mt 19, 6). Nierozerwalność małżeństwa – między teorią a praktyką [miejsce konferencji:] Stadniki, 2010-11-09

- Eklezjalna świadomość prawosławia a ekumenia; [podczas konferencji:] Samoświadomość Kościoła a dialog ekumeniczny [miejsce konferencji:] Stadniki, 2007-11-08

- Presenza dehoniana nell’Europa dell’Est: le caratteristiche e le sfide per il futuro; [podczas konferencji:] Sercanie w misji ad gentes [miejsce konferencji:] Warszawa, 2006-05-16

- Ewangelizacja w Europie Wschodniej w perspektywie ekumenicznej – problemy i wyzwania; [podczas konferencji:] Między męczeństwem a nadzieją – Kościół katolicki w Europie Wschodniej [miejsce konferencji:] Stadniki, 2005-11-09

- Misyjny wymiar Eucharystii w Kościele prawosławnym; [podczas konferencji:] Wspólna Eucharystia – cel ekumenii [miejsce konferencji:] Opole, 2005-10-26

- Nowe sposoby apostolatu w Prowincji Polskiej Księży Sercanów; [podczas konferencji:] Sympozjum naukowe z okazji 75-lecia obecności Księży Sercanów w Polsce [miejsce konferencji:] Stadniki, 2004-04-14

- Свет под сосудом? В двадцать пятую годовщину смерти митрополита Никодима (1929-1978); [podczas konferencji:] Konferencja z okazji 25. rocznicy śmierci metropolity Leningradu i Nowogrodu Nikodema (Rotova) [miejsce konferencji:] Mińsk (Białoruś), 2003-12-18

- Ekumenia w Sankt Petersburgu. Dzieło metropolity Nikodema wczoraj i dziś; [podczas konferencji:] Żyć ekumenią w Kościołach lokalnych [miejsce konferencji:] Opole, 2003-11-26

- Sakrament małżeństwa w Kościele prawosławnym; [podczas konferencji:] Sakramentalność małżeństwa [miejsce konferencji:] Kraków, 2002-10-23

- Sytuacja międzykościelna w Rosji; [podczas konferencji:] „Kościoły siostrzane” na początku trzeciego tysiąclecia [miejsce konferencji:] Opole, 2002-10-16

- Świadomość misteryjnego charakteru Kościoła; [podczas konferencji:] Sobór bliski – Sobór daleki [miejsce konferencji:] Lublin, 2001-03-30

- Секрет Никодима. Неизвестный облик Русской Православной Церкви.; [podczas konferencji:] Sympozjum ekumeniczne z okazji 20. rocznicy śmierci metropolity Leningradu i Nowogrodu Nikodema (Rotova) [miejsce konferencji:] Wiedeń, 1999-09-29

- Padri Dehoniani in Bielorussia; [podczas konferencji:] Formacja Zakonna Księży Sercanów [miejsce konferencji:] Warszawa, 1999-06-28