Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski

Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny – profesor zwyczajny

Email: lukasz.kamykowski@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Chrystologii - Kierownik katedry

Funkcje redakcyjne:
- Analecta Cracoviensia - Członek redakcji

Dyżur:
środa, 10.30-11.15, ul. Franciszkańska 1 ITFED (pokój 044)

Pełnione funkcje:

Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu - Dyrektor instytutu

Curriculum Vitae:

1999 – państwowe potwierdzenie habilitacji i tytuł profesorski

1990 – Habiltacja: Izrael i Kościół według C. Journeta. Wydział Teologiczny Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

1982 – Doktorat z teologii: Le savant et le Christ... Facolta' di Teologia, Pontificia Universita' Gregoriana, Roma

1979 – magisterium i licencjat kościelny z teologii: Papieski Wydział Teologiczny w Krakowie

1974 – magisterium z matematyki, Wydział Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskeigo

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Obraz Izraela i Żydów w myśli chrześcijańskiej. Część II - perspektywy, Kraków: Wyd. Naukowe UPJPII w Krakowie 2019.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Obraz Izraela i Żydów w myśli chrześcijańskiej. Część I - historia, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII w Krakowie 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Biblia, słowo Boże, Chrystus - pełnia Objawienia, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Teologia fundamentalna. Tom 6: Wybór tekstów, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Chrześcijaństwo a przemoc, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dialog według Biblii. Wstęp do poszukiwań, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kondycja człowieka, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sekularyzacja a ewangelizacja, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Teologia fundamentalna. Tom 5: Poznanie teologiczne, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Księgi święte a słowo Boże, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2005.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Teologia fundamentalna. Tom I: Człowiek - filozofia - Bóg (wyd. III poszerzone), Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pojęcie dialogu w Kościele katolickim. Wnioski z doświadczeń Kościoła w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2003.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Teologia fundamentalna. Tom IV: Kościół Chrystusowy, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2003.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
«Cały Izrael». Ku katolickiej wizji Izraela i Żydów. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2003.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bp Jan Pietraszko w świetle swoich pism, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej 2002.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Teologia fundamentalna. Tom III: Objawienie i Chrystus, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 1999.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Teologia fundamentalna. Tom II: Religie świata a chrześcijaństwo, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 1998.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Teologia fundamentalna. Tom I: Człowiek - filozofia - Bóg, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 1997.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
«Cały Izrael». Ku katolickiej wizji Izraela i Żydów, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 1996.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Izrael i Kościół według Charlesa Journeta, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 1993.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dlaczego Chrystus? Dlaczego Kościół? 11 wykładów z teologii fundamentalnej, Kraków: brak 1992.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Le savant et le Christ. Perspectives et conditions d'une présentation de la valeur du Christianisme aux hommes de science dans la pensée et l'expérience de Pierre Teilhard de Chardin, Rzym: P.U.G. (Pontificia Universita' Gregoriana) 1982.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Jezus Chrystus - historia i wiara [w:] W poszukiwaniu wiary dzisiaj. Refleksja pastoralnoteologiczna: UPJPII w Krakowie 2017, s. 165-179. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Miłość teologalna bł. Klary Szczęsnej w świetle jej pism [w:] Błogoslawiona Klara Ludwika Szczęsna - Apostołka Serca Jezusowego oddana dziełom miłosierdzia: Wyd. Karmelitów Bosych 2016, s. 59-74. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nadzieje Jana Pawła II związane z dialogiem [w:] Losy nadziei świętego Jan Pawła II: Wydawnictwo 2016, s. 109-130. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kościół a "cywilizacja żydowska"? [w:] Kościół a cywilizacje: Wyd.Uniwersytetu Szczecińskiego 2015, s. 51-66. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
O apelu o komunię i dialog w "Novo millennio ineunte". Czy i jak został on podjęty? [w:] Oblicza dialogu 2014, s. 31-53. [więcej informacji]
Sobór - dialog - pokój [w:] 50 lat później. Posoborowe dylematy Kościoła 2014, s. 61-73. [więcej informacji]
An Overview of Auschwitz from the polish Perspective [w:] Dialogue at the edge of Auschwitz: Wydawnictwo UNUM; Centrum Dialogu i Modlitwy 2014, s. 33-42. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Ku katolickiej teologii judaizmu. Wprowadzenie do dyskusji [w:] Studia Nauk Teologicznych PAN 2016, s. 173-184. [więcej informacji]
Podejście do Biblii w pierwszym z "Wykladów Listu do Rzymian" św. Tomasza z Akwinu [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny 2014, s. 197-215. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Badanie kontekstów chrześcijaństwa i teologii: filozofii, historii, kultury, nauk społecznych i przyrodniczych; [nr projektu:] 501-10-010174

-Kościół w dialogu ze światem; [nr projektu:] 501-10-010115

-Konferencja naukowa: O co chodzi w ekumenizmie? Czym jest dialog? Podstawowe idee Vaticanum II pół wieku później. 18-19.11.2014; [nr projektu:] 501-10-010066

-Miejsce Biblii w poznaniu Objawienia; [nr projektu:] 501-10-010036

-Chrześcijański model racjonalności; [nr projektu:] 501-10-010071

-Dialog ekumeniczny, międzyreligijny i kulturowy w kontekście współczesnych uwarunkowań; [nr projektu:] 501-10-010004

-Dialog ekumeniczny, międzyreligijny i kulturowy w kontekście współczesnych uwarunkowań; [nr projektu:] 11060001

-Funkcje sztuki w teologii; [nr projektu:]

-Wiarygodność Ewangelii dla dorosłych dzieci alkoholików.; [nr projektu:] 503-01-0001

-Henryk Sienkiewicz jako apologeta chrześcijaństwa i obrońca cywilizacji łacińskiej; [nr projektu:] 310613

-"Ekumenia - zagrożenie czy konsekwencja wiary" - konferencja naukowa (14-15.11.2012); [nr projektu:] 11060002

-Dialog ekumeniczny - publikacje (Wielość religii, Kobieta w Kościele); [nr projektu:] 110601

-Współczesny nurt teologii fundamentalnej; [nr projektu:] 210603

-Ontologizm – herezje czy pomost w dialogu ze wschodem; [nr projektu:] 210604