Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

ks. dr Bolesław Karcz

Zatrudnienie:
Wydział Nauk Społecznych – adiunkt

Email: boleslaw.karcz@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Katolickiej Nauki Społecznej
- Wydział Nauk Społecznych - Koordynator publikacji naukowych

Funkcje administracyjne:
- Instytut Nauk o Rodzinie, Administrator strony www

Dyżur:
czwartek, godz. 11.00-12.00 ul. Bernardyńska 3, p. 62

Curriculum Vitae:

2009 – Obrona pracy doktorskiej na UPJPII: "Propozycja formacji społecznej młodzieży polskiej w programie i działalności reaktywowanego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży"

2006 – Obrona pracy licencjackiej na PAT: "Wychowanie patriotyczne w formacji społecznej reaktywowanego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Polsce

1998 - 1998 – Obrona pracy magisterskiej na PAT w Krakowie: "Apostolskie zadania młodych w czterech pielgrzymkach Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny".

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - artykuły książkowe:

Rodzina - jako środowisko wychowania patriotycznego [w:] Troska Kościoła o rodzinę na obczyźnie: Clara Studio 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Fenomenologia przestępstw dziecięcych – specyfika rosyjska [w:] Rosyjskie dzieciństwo: Wydawnictwo UJ 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wierzący wobec oblicza antywartości w życiu społecznym [w:] Zagrożenia współczesnej rodziny jako wyzwanie duszpasterskie: Wydawnictwo Scriptum 2015, s. 47-68. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wolontariat w systemie pomocy społecznej jako przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży [w:] Polityka społeczna gwarancją ludzi młodych: OHP Komenda Główna 2014, s. 333-344. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wpływ idei reinkarnacji na koncepcje wychowania w rodzinie [w:] Duchowość Dalekiego Wschodu a chrześcijaństwo: Wydawnictwo DRUK-TOR 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dekret o misyjnej działalności Kościoła „Ad gentes” [w:] Sobór Watykański II. Złoty jubileusz.: Wydawnictwo Scriptum 2013, s. 177-190. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Aktualny stan wiary – znaczenie pokolenia Jana Pawła II w czasie pontyfikatu Benedykta XVI [w:] Studia Leopoliensia 2013, s. 297-310. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wolontariat jako propozycja terapeutyczna dla trudnej młodzieży [w:] Socialne-vychovne kontenty prace s ohrożenou mladeżi, Praga - Słowacja: Jabok 2012, s. 127-136. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jan Paweł II w Rumunii. O prawach i znaczeniu mniejszości narodowych. [w:] Świat relacji polsko-rumuńskich., Suceava/Rumunia: Związek Polaków w Rumunii 2012, s. 357-364. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jana Pawła II koncepcja rozwoju młodzieży [w:] Rozwój i polityka. Dyskurs w 25-lecie encykliki „Sollicitudo rei socialis” Jana Pawła II: Wydawnictwo UPJPII 2012, s. 19-30. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Młodzież nadzieją Kościoła? [w:] Studia Leopoliensia 2011, s. 383-392. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wkład Kościoła w wychowanie dzieci i młodzieży do odpowiedzialnego rodzicielstwa na przykładzie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży [w:] Odpowiedzialne rodzicielstwo wobec wyzwań XXI wieku, Kraków: św. Stanisława 2010, s. 147-165. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

O etyce życia politycznego [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 3 (2011) nr 1(4) 2011, s. 205-207. [więcej informacji]
Pokolenie Jana Pawła II - mit czy rzeczywistość? [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 3 (2011) nr 1(4) 2011, s. 95-106. [więcej informacji]
Wychowawczy wymiar logosfery [w:] Istina Veritas, VIII 2010, s. 8-10. [więcej informacji]
Kościół katolicki w Bułgarii "wczoraj i dziś" [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 1 (2010), nr 2, Wydawnictwo Naukowe UPJPII, Kraków 2010, s. 235-239. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Rodzina wobec wyzwań współczesności; [nr projektu:] 501-10-040025

-Analiza współczesnych zagrożeń kulturowych, gospodarczych i politycznych dotyczących rodziny; [nr projektu:] 140103

Wygłoszone referaty:

- Wychowanie do rodziny jako zadanie stowarzyszeń młodzieżowych na przykładzie Akcji Katolickiej; [podczas konferencji:] Podnety synody o rodine pre pomahajuce profesie [miejsce konferencji:] Żilina/Słowacja, 2016-12-07

- Wychowanie elit chrześcijańskich w ramach Akcji Katolickiej w Polsce - przeszłość i teraźniejszość; [podczas konferencji:] Edukacja elit XXI wieku - Kompetencyjne ujęcie elit społecznych [miejsce konferencji:] Szczyrk, 2016-10-19

- Wolontariat jako współczesna realizacja miłosierdzia; [podczas konferencji:] Wezwanie do wyobraźni miłosierdzia w pracy socjalnej [miejsce konferencji:] Lwów/Ukraina, 2015-11-07

- Wierzący wobec antywartości w życiu społecznym; [podczas konferencji:] Zagrożenia współczesnej rodziny jako wyzwanie duszpasterskie [miejsce konferencji:] Magadan/Rosja, 2015-05-27

- Wolontariat – cena czy zysk?; [podczas konferencji:] Cena idei – idea ceny. Merkantylne regulacje współczesności [miejsce konferencji:] Katowice, 2014-10-18

- Wpływ idei reinkarnacji na koncepcje wychowania w rodzinie; [podczas konferencji:] Duchowość Dalekiego Wschodu a chrześcijaństwo – dialog czy konfrontacja [miejsce konferencji:] Toruń, 2013-11-12

- Fenomenologia przestępstw dziecięcych – specyfika rosyjska; [podczas konferencji:] Rosyjskie dzieciństwo [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-10-25

- Aktualny stan wiary – co się dzieje z pokoleniem Jana Pawła II; [podczas konferencji:] Zagrożenia rozwoju osobowości młodego człowieka na początku XXI wieku. Porta fidei – wiara doświadczana i przekazywana [miejsce konferencji:] Gdańsk, 2012-11-25

- Wolontariat jako propozycja terapeutyczna dla trudnej młodzieży; [podczas konferencji:] Socjalno-wychowawcze konteksty pracy z trudną młodzieżą [miejsce konferencji:] Żilina - Słowacja, 2012-04-26

- Ewangelizacja przez media; [podczas konferencji:] Media katolickie w życiu Ukrainy [miejsce konferencji:] Lwów, 2012-01-12

- Wierzący wobec antywartości w życiu społecznym; [podczas konferencji:] Zagrożenia rozwoju osobowości młodego człowieka na początku XXI wieku [miejsce konferencji:] Uniwersytet Gdański, 2011-11-25

- Zmiany społeczne we współczesnym świecie; Kościół w polityce, mediach czy w zakrystii?; [podczas konferencji:] Znajdź swoje miejsce (w) Kościele [miejsce konferencji:] Wrocław, 2011-11-18

- Wychowanie do odbioru mediów; [podczas konferencji:] Wychowanie ku wartościom [miejsce konferencji:] Pilawa, 2011-09-17

- Jan Paweł II w Rumunii. O prawach i znaczeniu mniejszości narodowych.; [podczas konferencji:] Świat relacji polsko-rumuńskich [miejsce konferencji:] Suczawa, Rumunia, 2011-09-08

- Prorocy naszych czasów – bł. Jan Paweł II i Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński; [podczas konferencji:] Per Mariam – Soli Deo [miejsce konferencji:] Jasna Góra, 2011-06-17

- Młodzież nadzieją Kościoła – z doświadczeń reaktywacji KSM w Polsce; [podczas konferencji:] 100-lecie katolickiej akcji świeckich [miejsce konferencji:] Lwów, Ukraina, 2011-05-20

- Wkład Kościoła w wychowanie dzieci i młodzieży do odpowiedzialnego rodzicielstwa na przykładzie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży; [podczas konferencji:] Odpowiedzialne rodzicielstwo u progu XXI wieku – szanse i zagrożenia [miejsce konferencji:] Ignatianum - Kraków, 2010-10-20

- Wychowawczy wymiar logosfery; [podczas konferencji:] Współczesne idee i ruchy religijne – niebezpieczeństwo dla życia duchowego współczesnych chrześcijan [miejsce konferencji:] Sofia, Bułgaria, 2010-02-11