Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

ks. dr Andrzej Kielian

Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny – adiunkt

Email: andrzej.kielian@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Katechetyki

Dyżur:
czwartek 10.30 - 11.30, ul. Franciszkańska 3, Kuria Metropolitalna - Wydział Katechetyczny

Curriculum Vitae:

2012 – adiunkt Katedry Katechetyki WT

2010 – kierownik przygotowania pedagogicznego Wydziału Teologicznego UPJPII

2009 – angaż w charakterze asystenta Katedry Katechetyki Wydziału Teologicznego UPJPII

2009 – doktorat z teologii w zakresie katechetyki, na podstawie pracy "Modele nauczania religii rzymskokatolickiej w krajach europejskich" pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Tadeusza Panusia

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

W Kościele umacniamy wiarę. Ćwiczenia do religii dla VI klasy szkoły podstawowej: Wydawnictwo św. Stanisława BM 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Słuchamy Pana Boga. Ćwiczenia do religii dla IV klasy szkoły podstawowej, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM w Krakowie 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wierzymy w Pana Boga. Ćwiczenia do religii dla V klasy szkoły podstawowej, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM w Krakowie 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przyjmujemy Pana Jezusa. Podręcznik metodyczny do nauki religii dla III klasy szkoły podstawowej, Kraków: św. Stanisława 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
W Kościele umacniamy wiarę. Podręcznik do nauki religii dla VI klasy szkoły podstawowej, Kraków: św. Stanisława 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
W Kościele umacniamy wiarę. Podręcznik metodyczny do nauki religii dla VI klasy szkoły podstawowej, Kraków: św. Stanisława 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przyjmujemy Pana Jezusa. Podręcznik do nauki religii dla III klasy szkoły podstawowej, Kraków: św. Stanisława 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przyjmujemy Pana Jezusa. Ćwiczenia do nauki religii dla III klasy szkoły podstawowej, Kraków: św. Stanisława 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kochamy Pana Jezusa. Podręcznik do nauki religii dla II klasy szkoły podstawowej, Kraków: św. Stanisława 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jesteśmy dziećmi Bożymi. Podręcznik metodyczny do nauki religii dla dzieci pięcioletnich, Kraków: św. Stanisława 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jesteśmy dziećmi Bożymi. Podręcznik do nauki religii dla dzieci pięcioletnich, Kraków: św. Stanisława 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kochamy Pana Jezusa. Ćwiczenia do nauki religii dla II klasy szkoły podstawowej, Kraków: św. Stanisława 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kochamy Pana Jezusa. Podręcznik metodyczny dla II klasy szkoły podstawowej, Kraków: św. Stanisława 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wierzymy w Pana Boga. Podręcznik metodyczny do nauki religii dla V klasy szkoły podstawowej, Kraków: św. Stanisława 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wierzymy w Pana Boga. Podręcznik do nauki religii dla V klasy szkoły podstawowej, Kraków: św. Stanisława 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bóg kocha nas. Podręcznik metodyczny do nauki religii dla dzieci trzy- i czteroletnich, Kraków: św. Stanisława 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa. Ćwiczenia do nauki religii dla klasy I szkoły podstawowej, Kraków: św. Stanisława 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Słuchamy Pana Boga. Podręcznik do nauki religii dla klasy IV szkoły podstawowej, Kraków: św. Stanisława 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bóg kocha nas. Podręcznik do nauki religii dla dzieci trzy- i czteroletnich, Kraków: św. Stanisława 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa. Podręcznik metodyczny do nauki religii dla klasy I szkoły podstawowej, Kraków: św. Stanisława 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa. Podręcznik do nauki religii dla klasy I szkoły podstawowej, Kraków: św. Stanisława 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Słuchamy Pana Boga. Podręcznik metodyczny do nauki religii dla klasy IV szkoły podstawowej, Kraków: św. Stanisława 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Modele nauczania religii rzymskokatolickiej w krajach europejskich, Kraków: UNUM 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
The Perspectives of Catechesis in Europe, Kraków: UNUM 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Education Through Art: The Use of Images in Catholic Religious Education [w:] Global Perspectives on Catholic Religious Education in Schools. Volume II: Learning and Leading in a Pluralist World: Springer Singapore 2019, s. 335-344. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Znaczenie ikonografii w katechezie liturgicznej dzieci [w:] Katechéza – výzvy a impulzy. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pri príležitosti osláv Jubilejného roku Prešovskej archieparchie 2018: Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove 2018, s. 28-45. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Katecheza Dobrego Pasterza w szkołach M. Montessori wychowaniem do przymierza z Bogiem, ludźmi i z przyrodą [w:] Edukacja i duchowość ekologiczna: Ojcowski Park Narodowy 2017, s. 41-52. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jakie mają być nowe podręczniki do religii? [w:] Idźmy naprzód z nadzieją! Katechetyczne aspekty reformy oświaty: Wydawnictwo Decezjalne Legnica 2017, s. 71-97. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pięć warunków jak pięć palców. Znaczenie ilustracji katechizmowych w przyswojeniu warunków spowiedzi świętej w klasie trzeciej szkoły podstawowej [w:] Sakrament pokuty i pojednania w życiu Kościoła: Diecezjalne Centrum Edukacyjne w Legnicy 2016, s. 103-122. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Twórczy zapał siłą nowej ewangelizacji w środowisku szkolnym [w:] Formacja głosicieli ewangelii. Jak przygotowywać katechetów – nauczycieli religii do podjęcia nowej ewangelizacji: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2015, s. 117-139. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wychowanie w szkole w dokumentach Unii Europejskiej [w:] Wychowanie w szkole: od bezradności ku możliwościom, Opole: Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 2014, s. 11-22. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bóg a zło. Alvin Plantinga i John Leslie Mackie [w:] Teologia fundamentalna. Wybór tekstów, Kraków: Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 2011, s. 36-41. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Miejsce religii w szkole w świetle "Zasad przewodnich z Toledo" [w:] Współczesna katecheza: kryzysy i nadzieja, Opole: RW Wydz. Teolog. Uniw. Opolskiego 2010, s. 157-169. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nowelizacja podstawy programowej katechezy [w:] Katecheza w Roku Kapłańskim. Materiały z Sierpniowych Dni Katechetycznych w Archidiecezji Krakowskiej w roku 2009, Kraków: św. Stanisława 2009, s. 49-65. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Wątki Maryjne w katechezie parafialnej i przedsiewzięciach pastoralnych [w:] Colloquia Theologica Ottoniana 2018, s. 65-94. [więcej informacji]
Kosmiczny wymiar rozwoju osoby w pedagogice Marii Montessori [w:] Język Szkoła Religia 2017, s. 47-63. [więcej informacji]
Po co nam pedagogika katolicka? [w:] Katecheta 2016, s. 97-103. [więcej informacji]
Społeczne, etyczne i religijne postawy polskiej młodzieży oraz ich konsekwencje dla nauczania religii w Polsce [w:] Polonia Sacra 2016, s. 41-65. [więcej informacji]
Znaczenie ilustracji w wychowaniu moralnym uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Studium na przykładzie serii katechizmów dla klas I-III Wydawnictw św. Stanisława BM oraz WAM [w:] Studia Katechetyczne 2016, s. 269-306. [więcej informacji]
Katecheza w "epoce Hermesa" [w:] Katecheta, 7-8 (434-435) 2015, s. 5-13. [więcej informacji]
Ks. Radosław Chałupniak, "Malarstwo religijne w podręcznikach szkolnych", Opole 2014 [w:] Katecheta, 6 (433) 2015, s. 91-94. [więcej informacji]
Formacja ducha pokuty i pojednania w kontekście nowej ewangelizacji. Sprawozdanie z Nadbałtyckich Debat 15-16.06.2015 [w:] Katecheta, 7-8 (434-435) 2015, s. 136-139. [więcej informacji]
Młodzi hazardziści. Stopień zagrożenia uzależnieniem od hazardu polskiej młodzieży oraz przykłady działań profilaktycznych [w:] Katecheta 2015, s. 5-17. [więcej informacji]
Duch przyszłości Kościoła. Nowa ewangelizacja w ujęciu Jana Pawła II i Synodu Biskupów (2012) [w:] Studia Katechetyczne, 10 2014, s. 175-206. [więcej informacji]
Wychowanie do życia wspólnotowego jako zadanie szkolnej lekcji religii w świetle polskich dokumentów oświatowych i katechetycznych [w:] Analecta Cracoviensia, 45 2013, s. 83-96. [więcej informacji]
Kocioł, widły, rogi... Dlaczego młodzież interesuje się szatanem i egzorcyzmami? [w:] Katecheta, 2 2012, s. 43-46. [więcej informacji]
Niewierzący? Obecny! Co na lekcji religii robi niewierzący uczeń czy niewierząca uczennica? [w:] Katecheta, 5 2012, s. 45-51. [więcej informacji]
Pomoce dydaktyczne w katechezie [w:] Sympozjum, 2 2011, s. 41-54. [więcej informacji]
66 lat ateizmu wystarczy... Wokół starań o religię w bułgarskiej szkole [w:] Katecheta, 2 2011, s. 61-64. [więcej informacji]
Trudna młodzież czasów popkultury [w:] Katecheta, 11 2011, s. 54-59. [więcej informacji]
"Verbum Domini" dla katechetycznej posługi Słowa. Sprawozdanie z Sympozjum Wykładowców Katechetyki - Częstochowa, 14-15 września 2011 r. [w:] Katecheta, 11 2011, s. 74-78. [więcej informacji]

Wygłoszone referaty:

- Kreacje memetyczne w dialogu ucznia ze sztuką religijną; [podczas konferencji:] Słowem (do) Innego [miejsce konferencji:] Pelplin, 2019-05-31

- Jakie mają być nowe podręczniki do religii?; [podczas konferencji:] Program i podręcznik do nauczania religii [miejsce konferencji:] Warszawa, UKSW, 2018-11-15

- Different Ways of Addressing Pluralism. Integrating the Catechetical, Interreligious and Secular Dimension into the Catholic Religion Education in Poland; [podczas konferencji:] HS: Religionsunterricht in Polen und Deutschland – Internationalekonferenz [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-05-16

- "Jeżeli (...) nie zobaczę (...), nie uwierzę" (J 20,25). Znaczenie ikonografii w katechezie liturgicznej dzieci; [podczas konferencji:] Katecheza - vyzvy a impulzy [miejsce konferencji:] Greckokatolicka Teologicka Fakulta, Presovska Univerzita w Presove, 2018-03-13

- God and Art. The Role of Visual Arts in Catechesis; [podczas konferencji:] First International Conference on Catholic Religious Education [miejsce konferencji:] Rabat, Malta, 2018-02-07

- Katecheza Dobrego Pasterza w szkołach M. Montessori wychowaniem do przymierza z Bogiem, ludźmi i z przyrodą; [podczas konferencji:] Edukacja i duchowość ekologiczna. XXV Międzynarodowe Sympozjum Sacrum i przyroda [miejsce konferencji:] Ojców, 2017-10-07

- Katecheza maryjna w polskich parafiach; [podczas konferencji:] Katecheza maryjna na nasze czasy. XIV Nadbałtyckie Debaty Katechetyków Polskich [miejsce konferencji:] Trzęsacz, 2017-06-12

- Kosmiczny wymiar rozwoju jednostki w pedagogice Marii Montessori; [podczas konferencji:] Język - Szkoła - Religia. Dialogując z Innym [miejsce konferencji:] Pelplin, 2017-06-02

- Nowe podręczniki do (starej) religii; [podczas konferencji:] Katecheza a reforma oświaty [miejsce konferencji:] Warszawa, UKSW, 2017-05-24

- Sztuka w katechezie. Perspektywy i wnioski praktyczne; [podczas konferencji:] Język - szkoła - religia [miejsce konferencji:] Pelplin, 2016-06-03

- Tak czy nie dla szkolnej lekcji religii? Sprawdzone pomysły - nierozwiązane problemy.; [podczas konferencji:] Perspektywy wychowania religijnego w Polsce [miejsce konferencji:] Tenczyn, 2014-11-04

- Przyszłość nauczania religii w Polsce; [podczas konferencji:] Perspektywy wychowania religijnego w Polsce [miejsce konferencji:] Tenczyn, 2014-11-04

- Europejski ideał wychowania w świetle dokumentów Unii Europejskiej; [podczas konferencji:] WYCHOWANIE W SZKOLE: OD BEZRADNOŚCI KU MOŻLIWOŚCIOM [miejsce konferencji:] Uniwersytet Opolski, Opole, 2014-03-29

- Nowa ewangelizacja według Jana Pawła II i Synodu Biskupów (2012) - podobieństwa i różnice; [podczas konferencji:] ROK WIARY INSPIRACJĄ REFLEKSJI KATECHETYCZNEJ [miejsce konferencji:] Częstochowa, 2013-09-28

- Nauczyciel – wychowawca - mistrz. Zadania współczesnego katechety; [podczas konferencji:] Formacja księży katechetów [miejsce konferencji:] Instytut Teologiczny im. św. Jana Kantego w Bielsku- Białej, 2013-02-23

- Nauczanie religii w świetle nowej podstawy programowej; [podczas konferencji:] PLANOWANIE I ORGANIZACJA PRACY NAUCZYCIELA KATECHETY [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-09-20

- Trudne dzieci? Trudna młodzież? Trudny czas? Jak dzisiaj skutecznie wychowywać?; [podczas konferencji:] Spotkanie formacyjne katechetów archidiecezji łódzkiej [miejsce konferencji:] Łódź, 2012-03-17

- Pomoce dydaktyczne w katechezie; [podczas konferencji:] 20 lat minęło... czyli jak na katechezie mówić o Bogu? [miejsce konferencji:] Stadniki, 2011-11-08

- Proboszcz w oczach katechety - katecheta w oczach proboszcza. Wokół troski o dobre relacje z katechetami; [podczas konferencji:] Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość katechezy. XXXVI Szczecińskie Dni Katechetyczne [miejsce konferencji:] Szczecin, 2010-09-10

- Blaski i cienie 20 lat nauczania religii w szkole (wraz z A. Fydą i T. Panusiem); [podczas konferencji:] Bilans 20 lat katechezy w szkole. Sierpniowe Dni Katechetyczne [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-08-30

- Rola rodziny a problemy współczesnej młodzieży; [podczas konferencji:] Uczeń zagrożony demoralizacją - formy pomocy w świetle obowiązujących przepisów [miejsce konferencji:] Sala Obrad Rady Miasta Krakowa, 2010-05-18