Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

dr hab. Paweł Polak, prof. UPJPII

Zatrudnienie:
Wydział Filozoficzny – profesor nadzwyczajny

Email: pawel.polak@upjp2.edu.pl

Strona internetowa: http://polak.wikidot.com/

Afiliacje:
- Katedra Historii i Filozofii Nauki - Kierownik katedry

Funkcje dydaktyczne:
- Kierownik Filozofia (rok akademicki: 2013/14 , studia trzeciego stopnia (doktoranckie))
- Kierownik Filozofia (rok akademicki: 2014/15 , studia trzeciego stopnia (doktoranckie))
- Kierownik Filozofia (rok akademicki: 2015/16 , studia trzeciego stopnia (doktoranckie))
- Kierownik Filozofia (rok akademicki: 2016/17 , studia trzeciego stopnia (doktoranckie))
- Kierownik Filozofia (rok akademicki: 2017/18 , studia trzeciego stopnia (doktoranckie))

Funkcje redakcyjne:
- Zagadnienia Filozoficzne w Nauce - Redaktor naczelny
- Semina Scientiarum - Opiekun naukowy redakcji

Dyżur:
Dyżury odbywają się w Dziekanacie, ul. Kanonicza 9, w czwartki godz. 9:30-10:15.

Pełnione funkcje:

Wydział Filozoficzny - Kierownik studiów doktoranckich

Curriculum Vitae:

2018 – kierownik Katedry Historii i Filozofii Nauki

2016 – zatrudnienie na stanowisku prof. UPJPII

2015 – redaktor naczelny czasopisma "Zagadnienia Filozoficzne w Nauce"

2015 – sekretarz Komisji Filozofii Nauk Polskiej Akademii Umiejętności

2015 – członek Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności

2013 – habilitacja na Wydziale Filozoficznym UPJPII

2013 - 2013 – ekspert w Narodowym Programie Leśnym (IBL na zlecenie Ministerstwa Środowiska)

2013 – Nagroda im. J. Jędrzejewicza dla najlepszej książki poświęconej historii nauki i techniki (I edycja) - monografia "Byłem Pana przeciwnikiem..."

2012 – kierownik grupy "Filozofia w informatyce" Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych

2008 – członek Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych (grupa: Polska filozofia przyrody w I poł. XX w.)

2006 – adiunkt w Katedrze Filozofii Przyrody WF PAT

2006 – redakcja czasopisma Semina Scientiarum - opiekun naukowy

2005 - 2015 – członek redakcji Zagadnień Filozoficznych w Nauce

2004 – obrona pracy doktorskiej „Filozoficzne aspekty modelowania rozwoju nauki przy pomocy układów dynamicznych”

2004 - 2006 – asystent w Katedrze Filozofii Przyrody WF PAT

2004 – członek Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych

2002 - 2005 – założenie i redakcja czasopisma Semina Scientiarum

2001 – stypendium naukowe w INT Evry (Francja)

2001 - 2004 – studia doktoranckie na Wydziale Filozoficznym PAT

1996 - 2001 – studia z telekomunikacji (AGH, Kraków)

Działalność pozanaukowa:

2018 – Warsztaty dla szkół średnich w Krakowie "Czy maszyny mogą myśleć?" 13.04.2018 r.

2018 – Wywiad dla dwumiesięcznika "Czas Serca" http://czasserca.pl/czy-sztuczna-inteligencja-nam-zagraza/

2018 – Warsztaty dla szkół średnich "Filozoficzny Kraków"

2018 – Warsztaty dla szkół "Dlaczego informatyka potrzebuje filozofii?" w Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Tarnowie 2.02.2018 r.

2018 – Warsztaty dla szkół średnich - "Filozoficzny Kraków" 30.10.2018

2018 – Audycja w Radiu Kraków z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości 11.11.2018 r. http://www.radiokrakow.pl/audycje/rozmowy-o-wierze/

2015 - 2015 – Promocja blogu naukowego "Filozoficzny Kraków" i promocja historii filozofii polskiej na portalu Academicon.pl. Adres: http://academicon.pl/serwisy/filozofia/aktualnosci/przeglad_blog%C3%B3w_naukowych/blog-filozoficzny-krakow-otwiera-nasz-cykl

2012 – Blog "Filozoficzny Kraków" popularyzujący historię filozofii polskiej. Skierowany do zarówno do filozofów jak i do osób zainteresowanych szeroko rozumianą kulturą filozoficzną. Blog spełnia rolę wirtualnego przewodnika po miejscach związanych z filozofią w Krakowie. Adres: https://filozoficznykrakow.wordpress.com/

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Oblicza filozofii w nauce: księga pamiątkowa z okazji 80. urodzin Michała Hellera, Kraków: Copernicus Center Press 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Marian Smoluchowski: Fizyk wobec wyzwań filozoficznych, Kraków: Copernicus Center Press 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ogólna teoria względności a filozofia: sto lat interakcji, Kraków: Copernicus Center Press 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wprowadzenie do pracy naukowej w filozofii, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Byłem Pana przeciwnikiem [profesorze Einstein]...”. Relatywistyczna rewolucja naukowa z perspektywy środowiska naukowo-filozoficznego przedwojennego Lwowa, Kraków: Copernicus Center Press 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ewolucja życia i ewolucja wszechświata, Kraków: Konsorcjum Akademickie (Copernicus Center Press) 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nauka a kultura masowa, Kraków-Tarnów: OBI-PAU-UJ-Biblos 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Podglądanie Wszechświata, Kraków: Znak 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Prawa przyrody, Kraków-Tarnów: Biblos 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Krakowska filozofia przyrody w okresie międzywojennym, Kraków-Tarnów: OBI-Biblos 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Krakowska filozofia przyrody w okresie międzywojennym, Kraków-Tarnów: OBI-Biblos 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Krakowska filozofia przyrody w okresie międzywojennym, Kraków-Tarnów: OBI-Biblos 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dynamika nauki. Filozoficzne aspekty modelowania rozwoju nauki przy pomocy układów dynamicznych, Kraków-Tarnów: Biblos 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Między koniecznością a utopią. Józefa Kremera koncepcja filozofii przyrody w kontekście szybko rozwijającej się nauki [w:] Genus Vitae. Księga pamiątkowa dedykowana panu profesorowi Marianowi Józefowi Wnukowi: Wydawnictwo KUL 2019, s. 257-269. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Między metodologią a obliczeniową matematycznością świata... Perspektywy rozwoju filozofii informatyki w kontekście polskich tradycji filozoficznych [w:] Studia z filozofii informatyki: Wojskowa Akademia Techniczna 2018, s. 87-104. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Tradycja krakowskiej filozofii w nauce: między XIX a XXI wiekiem [w:] 40 lat filozofii w uczelni papieskiej w Krakowie: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2018, s. 491-514. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Między metafizyką światła a perspektywą – uwagi o początkach kultury filozoficznej na ziemiach polskich [w:] Światło w dziejach człowieka, sztuce, religii, nauce i technice: Muzeum Podkarpackie w Krośnie 2017, s. 155-169. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Tadeusz Cieśliński. Przykład pozytywistycznego sukcesu w świetle doniesień prasowych [w:] Fukier i wino: Stowrzyszenie Historyków Sztuki 2017, s. 106-135. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rękopisy Mariana Smoluchowskiego – ważne źródło do studiów nad filozofią w nauce [w:] Marian Smoluchowski: Fizyk wobec wyzwań filozoficznych: Copernicus Center Press 2017, s. 141-169. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rola Stefana Z. Pawlickiego (1839–1916) w kształtowaniu się krakowskiego ośrodka filozofii przyrody [w:] Oblicza filozofii w nauce: księga pamiątkowa z okazji 80. urodzin Michała Hellera: Copernicus Center Press 2017, s. 85-132. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Teizm i ewolucja [w:] Przewodnik po filozofii religii: nurt analityczny: Wydawnictwo WAM 2016, s. 421-436. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zmagania polskich filozofów z ogólną teorią względności: przypadek neoscholastycznej recepcji teorii Einsteina przed II wojną światową [w:] Ogólna teoria względności a filozofia: sto lat interakcji: Copernicus Center Press 2016, s. 29-64. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nieporozumienia wokół pojęcia względności w lwowskiej polemice wokół teorii Alberta Einsteina [w:] Albert Einstein i rewolucja relatywistyczna: Polskie Forum Filozoficzne 2016, s. 105-130. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Teologia nauki w perspektywie metodologicznej [w:] Teologia nauki, Kraków: Copernicus Center Press 2015, s. 23-54. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Od informatyki empirycznej ku informatyce ogólnej – ewolucja świadomości metodologicznej [w:] Informatyka a filozofia: Od informatyki i jej zastosowań do światopoglądu informatycznego 2015, s. 25-50. [więcej informacji]
«Ruch Filozoficzny» Kazimierza Twardowskiego, czyli o możliwości kompetentnego uprawiania filozofii w obliczu natłoku informacji [w:] «Зміни в людському самоосмисленні за умов сучасних інформаційних процесів» (Тези Міжнароднoï науковoï конференціï «XXVІ Читання, присвячені пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи Казимира Твардовського»), Lwów: Новий Світ - 2000 2014, s. 39-40. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kult czy ochrona przyrody? [w:] Wartość. Lasy jako czynnik rozwoju cywilizacji, Sękocin Stary: Instytut Badawczy Leśnictwa 2014, s. 75-90. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rola wpływów filozofii europejskiej w procesie recepcji teorii względności w Krakowie i we Lwowie w latach 1905-1925 [w:] Filozofia polska na tle filozofii europejskiej XX wieku, Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza 2014, s. 47-64. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bronisław Biegeleisen - zapomniany lwowski inżynier i filozof [w:] Znani i nieznanie dziewiętnastowiecznego Lwowa, Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 2013, s. 123-131. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mity ewolucjonizmu - między popularyzacją nauki a filozofią (druga połowa XIX - pierwsza połowa XX wieku) [w:] Mit - historia - kultura, Kraków: Księgarnia Akademicka 2012, s. 153-161. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Spira Zygmint [w:] Encyklopedia Filozofii Polskiej, Lublin: wyd. Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2011, s. 592-593. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Naukometryczne uwarunkowania pseudonauki [w:] Pseudonauka. Choroba, magia czy biznes?, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2011, s. 82-90. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
19th Century Beginnings of the Kraków Philosophy of Nature [w:] Philosophy in Science. Methods and Applications, Kraków: Copernicus Center Press 2011, s. 325-333. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Odniesienia światopoglądowe neoscholastycznej recepcji ewolucjonizmu w latach 1900-1914 na przykładzie poglądów F. Gabryla i F. Hortyńskiego [w:] Światopoglądowe odniesienia filozofii polskiej, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, s. 291-302. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ochrona przyrody i filozofia. Studium wzajemnych relacji na wybranych przykładach [w:] Problemy ochrony przyrody w lasach, Sękocin Stary: Instytut Badawczy Leśnictwa 2010, s. 337-346. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Komputery, wyobraźnia i współczesna filozofia przyrody [w:] Filozofia przyrody współcześnie, Kraków: Universitas 2010, s. 305-318. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jeszcze jedno spojrzenie na problem demarkacji [w:] Pogranicza nauki. Protonauka-paranauka-pseudonauka, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 2009, s. 37-49. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jeszcze jedno spojrzenie na problem demarkacji [w:] Pogranicza nauki. Protonauka-paranauka-pseudonauka, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009, s. 37-49. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zmienność przyrody a ochrona przyrody [w:] Integralna Ochrona Przyrody, Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN 2007, s. 409-414. [więcej informacji]
Dlaczego niekiedy trudno zrozumieć przyrodę? [w:] Integralna Ochrona Przyrody, Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN 2007, s. 401-407. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przyroda — pojęcie oczywiste? [w:] Integralna Ochrona Przyrody, Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN 2007, s. 395-400. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ochrona przyrody z punktu widzenia filozofii [w:] Integralna Ochrona Przyrody, Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN 2007, s. 383-394. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Między ewolucją a stworzeniem [w:] Integralna Ochrona Przyrody, Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN 2007, s. 415-420. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Koncepcja przypadku w pismach Mariana Smoluchowskiego [w:] Krakowska filozofia przyrody w okresie międzywojennym, Kraków-Tarnów: OBI-Biblos 2007, s. 443-460. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zygmunta Spiry uwagi o metodologii K.R. Poppera [w:] Krakowska filozofia przyrody w okresie międzywojennym, Kraków-Tarnów: OBI-Biblos 2007, s. 613-634. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zygmunta Zawirskiego refleksje filozoficzne nad teorią względności [w:] Krakowska filozofia przyrody w okresie międzywojennym, Kraków-Tarnów: OBI-Biblos 2007, s. 305-320. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przyroda - pojęcie oczywiste? [w:] Akademia Ochrony przyrody 2005/2006, Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN–Ośrodek Studiów Franciszkańskich PAT 2006, s. 41-48. [więcej informacji]
Zmienność przyrody a ochrona przyrody [w:] Akademia Ochrony przyrody 2005/2006, Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN–Ośrodek Studiów Franciszkańskich PAT 2006, s. 104-113. [więcej informacji]
Ochrona przyrody a ekologia z metodologicznego punktu widzenia [w:] Akademia Ochrony przyrody 2005/2006, Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN–Ośrodek Studiów Franciszkańskich PAT 2006, s. 17-24. [więcej informacji]
Ewolucja i stworzenie [w:] Akademia Ochrony przyrody 2005/2006, Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN–Ośrodek Studiów Franciszkańskich PAT 2006, s. 75-82. [więcej informacji]
Skąd wziął się krakowski styl uprawiania filozofii przyrody? [w:] Wyzwania racjonalności. Księdzu Michałowi Hellerowi współpracownicy i uczniowie, Kraków: OBI–WAM 2006, s. 439-449. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
O dwóch mechanizmach, które sprawiają, że trudno zrozumieć przyrodę [w:] Akademia Ochrony przyrody 2005/2006, Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN–Ośrodek Studiów Franciszkańskich PAT 2006, s. 95-104. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Philosophy in science: A name with a long intellectual tradition [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce 2019, s. 251-270. [więcej informacji]
Deanthropomorphized Pancomputationalism and the Concept of Computing [w:] Foundations of Computing and Decision Sciences 2019, s. 45-54. [więcej informacji]
Rola historii nauki w działalności naukowej, dydaktycznej i filozoficznej Mariana Smoluchowskiego [w:] Studia Historiae Scientiarum 2019, s. 27-53. [więcej informacji]
Wychodzenie z sarmackiej kopalni, czyli teologia nauki w działaniu [recenzja] [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce 2019, s. 299-304. [więcej informacji]
Nauka w oczach erudytów [recenzja] [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce 2019, s. 305-309. [więcej informacji]
Czy wszystko wykonuje obliczenia? Wybrane filozoficzne implikacje pankomputacjonistycznej interpretacji koncepcji obliczeń naturalnych [w:] Studia Metodologiczne 2018, s. 35-52. [więcej informacji]
Komu ma służyć wznowienie monografii Barbary Skargi o pozytywizmie? [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce 2017, s. 309-313. [więcej informacji]
Current perspectives on the development of the philosophy of informatics (with a special regard to some Polish philosophers) [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce 2017, s. 77-100. [więcej informacji]
Julian Edwin Zachariewicz – filozoficzne ścieżki galicyjskiego intelektualisty [w:] Galicja. Studia i materiały 2016, s. 215-246. [więcej informacji]
Computing as Empirical Science – Evolution of a Concept [w:] Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 2016, s. 49-69. [więcej informacji]
Philosophy in science – a case study of the reception of the Special and the General Theory of Relativity in Kraków and Lwów before 1925 [w:] Studia Historiae Scientiarum 2016, s. 247-275. [więcej informacji]
Sieć, software czy obliczenia naturalne? Jakie techniki definiują myślenie filozoficzne Homo informaticus? [w:] Studia Metodologiczne 2015, s. 143-170. [więcej informacji]
Bezgłośna komputerowa rewolucja w naukach eksperymentalnych [recenzja] [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce 2015, s. 151-157. [więcej informacji]
Stanisława Zaremby filozoficzna koncepcja nauki [w:] Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 2015, s. 99-129. [więcej informacji]
Nauka poza kontekstem uzasadnienia [recenzja] [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 54 2014, s. 295-305. [więcej informacji]
Rola refleksji filozoficznych Stanisława Zaremby w kontekście sporu o podstawy teorii względności [w:] Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 4 2014, s. 55-73. [więcej informacji]
Techniczna tkanka odkrycia naukowego [recenzja] [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 54 2014, s. 307-312. [więcej informacji]
Potrzeba nowych idei [w:] Las Polski, 19 2013, s. 7-9. [więcej informacji]
19th Century Beginnings of the Kraków Philosophy of Nature [w:] Copernicus Center Reports, 4 2013, s. 83-93. [więcej informacji]
Augusta Witkowskiego filozoficzna droga do fizyki relatywistycznej [w:] Studia z Filozofii Polskiej, 8 2013, s. 137-158. [więcej informacji]
Znaczenie refleksji historycznej dla współczesnej filozofii przyrody. Zarys przykładowego programu badawczego [w:] Studia Philosophiae Christianae, 49 2013, s. 25-42. [więcej informacji]
Filozofia na styku nauki i techniki [recenzja] [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 50 2012, s. 171-175. [więcej informacji]
Wpływ poglądów Henriego Poincarégo na recepcję szczególnej teorii względności na ziemiach polskich przed 1939 r. [w:] Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, r. 56, nr 2 2011, s. 283-308. [więcej informacji]
U źródeł krakowskiej filozofii przyrody [w:] Studia z Filozofii Polskiej, 6 2011, s. 123-141. [więcej informacji]
Spór wokół teorii ewolucji przed stu laty [w:] Prace Komisji Polskiej Akademii Umiejętności "Fides et Ratio", 2 2011, s. 47-72. [więcej informacji]
Teoria względności Einsteina na tle rozważań metodologicznych Leona Chwistka [w:] Filozofia Nauki, 3 (75) 2011, s. 107-125. [więcej informacji]
Obraz pięknego świata, czyli jak narysować koncepcje filozoficzne [recenzja] [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 46 2010, s. 174-179. [więcej informacji]
Lwowska polemika wokół teorii względności w latach 1920-1921 [w:] Postępy Fizyki, 6 2010, s. 243-247. [więcej informacji]
Neotomistyczna recepcja teorii ewolucji w Polsce w latach 1900–1939 w kontekście relacji nauka–wiara [w:] Prace komisji PAU "Fides et Ratio", 1 2010, s. 63-98. [więcej informacji]
Dlaczego polscy neotomiści interesowali się teorią ewolucji w latach 1900-1939 [w:] Kwartalnik Filozoficzny, t. XXXVIII, z. 2 2010, s. 63-82. [więcej informacji]
Marian Smoluchowski jako filozof w świetle pewnego rękopisu [w:] Postępy Fizyki, t. 60, z. 6 2009, s. 236-238. [więcej informacji]
Neotomistyczna recepcja teorii ewolucji w Polsce w latach 1900–1939 w kontekście relacji nauka–wiara [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, XLIII 2008, s. 44-88. [więcej informacji]
Nieprzewidywalność rozwoju nauki a badania naukometryczne [w:] Logos i Ethos, 24 2008, s. 73-82. [więcej informacji]
Spór wokół teorii ewolucji przed stu laty [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 41 2007, s. 56-90. [więcej informacji]
Zygmunta Spiry uwagi o metodologii K.R. Poppera [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 39 2006, s. 66-91. [więcej informacji]
Podmiot a system aksjomatyczny [w:] Semina Scientiarum, 3 2004, s. 111-122. [więcej informacji]
Rozwój pojęcia nieskończoności. Dialog pomiędzy filozofią a matematyką [w:] Semina Scientiarum, 1 2002, s. 34-42. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Kulturowe znaczenie nauki w perspektywie historyczno-metodologicznej; [nr projektu:] 501-10-020076

-Nauka a filozofia - badania historyczno-metodologiczne; [nr projektu:] 501-10-020052

-Filozoficzne i historyczne badania związków filozofii z nauką; [nr projektu:] 501-10-020022

Wygłoszone referaty:

- Teoria względności w filozofii Augustyna Jakubisiaka; [podczas konferencji:] Augustyn Jakubisiak a filozofia polska: znaczenie i konteksty [miejsce konferencji:] Rzeszów (Uniwersytet Rzeszowski), 2019-10-25

- Technika jako narzędzie filozofowania? Fronetyczna etyka robotów jako filozofia in silico.; [podczas konferencji:] XI Polski Zjazd Filozoficzny [miejsce konferencji:] Lublin, 2019-09-11

- Filozofia w kręgu Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Józefa Kremera utopia filozofii przyrody; [podczas konferencji:] XI Polski Zjazd Filozoficzny [miejsce konferencji:] Lublin, 2019-09-10

- Modeling Ethical Phronetic Knowledge Bases in A-Robotics; [podczas konferencji:] Computational Modelling [miejsce konferencji:] Warszawa (Politechninka Warszawska), 2019-05-14

- Phronetic Robotics; [podczas konferencji:] Człowiek a/i/lub maszyna: Cielesność wirtualna [miejsce konferencji:] Katowice (Uniwersytet Śląski), 2019-04-25

- Wino w elitarnej kulturze polskiego humanizmu; [podczas konferencji:] Wino i historia [miejsce konferencji:] Warszawa, 2019-01-11

- Phronetic Robotics; [podczas konferencji:] Filozofia w informatyce IV [miejsce konferencji:] Warszawa, 2018-11-24

- Główne nurty dyskusji wokół teorii ewolucji w pracach polskich neoscholastyków przed II wojną światową; [podczas konferencji:] 100-lecie niepodległości - wiek filozofii chrześcijańskiej w Polsce [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-10-24

- Człowiek wobec technik informatycznych – wprowadzenie w zagadnienia filozoficzne; [podczas konferencji:] Zjazd naukowy wykładowców Katolickiej Nauki Społecznej. Wirtualna rzeczywistość – realne dylematy. Uprzedmiotowiony człowiek w świecie upodmiotowionych rzeczy? [miejsce konferencji:] Katowice, 2018-06-19

- Sebastian Petrycy – filozof i uczony; [podczas konferencji:] Sebastian Petrycy z Pilzna – 400 lat od polskiego wydania „Etyki nikomachejskiej” [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-05-09

- Filozofia przyrody w Szkole Lwowsko-Warszawskiej: problem pograniczy; [podczas konferencji:] Granice Nauki 2018: Szkoła Lwowsko-Warszawska – historia i kontynuacja tradycji [miejsce konferencji:] Wrocław, 2018-04-19

- Wino i jego obraz w twórczości polskich filozofów; [podczas konferencji:] „Wino i jego konkurenci” [miejsce konferencji:] Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Warszawa, 2018-01-12

- Czym jest komputer? Perspektywa matematycznej przyrody; [podczas konferencji:] Filozofia w informatyce III [miejsce konferencji:] UAM Poznań, 2017-12-14

- Między Wiedniem, Krakowem i Lwowem - konteksty rozwoju polskiej filozofii przyrody (1895-1925); [podczas konferencji:] IX Smianrium Filozofii Polskiej: Konteksty lokalne i uniwersalne [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-09-22

- Mathematics and metaphysics: some remarks about Polish philosophy of mathematics in the second half of 19th and the beginning of 20th century [invited lecture]; [podczas konferencji:] Development of mathematics and related sciences in Central-Eastern Europe in the 20th century [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-09-14

- Rękopisy odczytów Mariana Smoluchowskiego – ważne źródło do studiów nad filozofią w nauce; [podczas konferencji:] Marian Smoluchowski (1872-1917): Fizyk wobec wyzwań filozoficznych [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-06-19

- Informatyka a zagadnienie fundamentalności; [podczas konferencji:] Filozofia w informatyce II: "Informatyczny świat a filozofia" [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-11-17

- Krakowska filozofia przyrody - między XIX a XXI wiekiem; [podczas konferencji:] Współczesna filozofia polska - konteksty, dyskusje, polemiki [miejsce konferencji:] Katowice, 2016-09-21

- Stefan Zachariasz Pawlicki (1839-1916) prekursorem krakowskiej filozofii przyrody?; [podczas konferencji:] XIX Krakowska Konferencja Metodologiczna [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-05-30

- Tatrzańskie inspiracje filozofii ochrony przyrody w Polsce; [podczas konferencji:] Filozofia w górach 2 [miejsce konferencji:] Kościelisko, 2016-04-22

- „Wszystko liczy” – uwagi o roli koncepcji obliczeń naturalnych dla współczesnej filozofii; [podczas konferencji:] Technologiczno-połeczne oblicza XXI wieku [miejsce konferencji:] Kraków (AGH), 2016-03-04

- Nie tylko Fukierowie – pozytywistyczny sukces Tadeusza Cieślińskiego; [podczas konferencji:] Ogólnopolska sesja naukowa Fukierowie: wino – historia – sztuka [miejsce konferencji:] Warszawa, 2016-01-18

- Między metafizyką światła a Perspektywą – uwagi o początkach kultury filozoficznej na ziemiach polskich; [podczas konferencji:] Światło w dziejach człowieka, sztuce religii, nauce i technice [miejsce konferencji:] Krosno, 2015-11-27

- Kultura wina w Polsce – odzyskiwane dziedzictwo; [podczas konferencji:] Produkcja i spożycie wina i cydrów w Polsce – historia kulturowa i perspektywy rozwoju [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-11-19

- Lwowska filozofia w nauce przed II wojną światową (filozofia poza kręgiem uczniów K. Twardowskiego); [podczas konferencji:] PRZEDWOJENNY LWÓW I JEGO UCZENI. SYLWETKI – DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA – OSIĄGNIĘCIA [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-09-28

- Rola przedstawicieli lwowskiej inteligencji w rozwoju filozofii na początku XX w. - studium przypadku Juliana Edwina Zachariewicza; [podczas konferencji:] X Polski Zjazd Filozoficzny [miejsce konferencji:] Poznań, 2015-09-17

-  Philosophy in science – a case of reception of Special and General Theory of Relativity in Kraków and Lwów before 1925; [podczas konferencji:] Exact Sciences And Mathematics in Central-Eastern Europe from the Mid-XIX Century till WWII [miejsce konferencji:] Polska Akademia Umiejętności, Kraków, 2015-06-12

- Filozoficzna recepcja ogólnej teorii względności w Polsce przed II wojną światową; [podczas konferencji:] XIX Krakowska Konferencja Metodologiczna „100 lat ogólnej teorii względności” [miejsce konferencji:] UPJPI i CKBI, Kraków, 2015-05-26

- Nieporozumienia wokół pojęcia względności w lwowskiej polemice wokół teorii Alberta Einsteina; [podczas konferencji:] Granice Nauki 2015: Albert Einstein i Rewolucja Relatywistyczna [miejsce konferencji:] UWr i PWr, Wrocław, 2015-04-23

- Zanurzenie w informatycznej rzeczywistości: W poszukiwaniu technologii definiującej; [podczas konferencji:] Homo informaticus 2.0 [miejsce konferencji:] UAM Poznań, 2014-12-29

- Polscy myśliciele wobec teorii względności w latach 1905-1925; [podczas konferencji:] Filozofia polska na tle filozofii europejskiej w XX w. [miejsce konferencji:] Akademia Jana Długosza, Częstochowa, 2013-10-24

- Kult czy ochrona przyrody; [podczas konferencji:] Lasy jako czynnik rozwoju cywilizacji: współczesna i przyszła wartość lasów [miejsce konferencji:] Sękocin Stary, 2013-10-15

- Stan badań nad polską filozofią uprawianą w kontekście nauk przyrodniczych we Lwowie do roku 1939; [podczas konferencji:] „Stan badań nad filozofią polską” - dla uczczenia 50-tej rocznicy śmierci Profesora Wiktora Wąsika [miejsce konferencji:] Warszawa, 2013-05-16

- Zagadnienie czasu w kontekście rozwoju polskiej filozofii przyrody w latach 1900-1939 (The issue of time in the context of development of polish philosophy of science in 1900-1939); [podczas konferencji:] IX Polski Zjazd Filozoficzny [miejsce konferencji:] Gliwice-Wisła, 2012-09-18

- Nasze problemy z czasem z perspektywy filozofii w nauce; [podczas konferencji:] Odnaleźć się w czasie i przestrzeni. Dyskusja interdyscyplinarna [miejsce konferencji:] Opole, 2012-05-11

- Mity ewolucjonizmu – między popularyzacją nauki a filozofią (II poł. XIX w. – I poł XX w.); [podczas konferencji:] 5 Seminrium Historyków Filozofii Polskiej "Mit-historia-kultura" [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-09-22

- Dyskusja panelowa „Czego nie potrafią (jeszcze) komputery?” (prowadzący); [podczas konferencji:] Dyskusja panelowa „Czego nie potrafią (jeszcze) komputery?” [miejsce konferencji:] Polska Akademia Umiejętności, 2011-05-18

- Neoscholastycy polscy wobec ewolucji darwinowskiej (1900-1914) – nieusuwalność odniesień światopoglądowych; [podczas konferencji:] IV Seminarium Historyków Filozofii Polskiej [miejsce konferencji:] Lublin 16-17.09.2010 r., 2010-09-17

- Ochrona przyrody a filozofia; [podczas konferencji:] Zimowa Szkoła Leśna, sesja II [miejsce konferencji:] Sękocin Stary, 2010-03-18

- Perspektywy badań nad historią polskiej filozofii przyrody; [podczas konferencji:] Copernicus Center Coloquim #2 [miejsce konferencji:] Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Kraków, 2010-01-16

- Dyskusja panelowa "Racjonalność czasu" (prowadzący); [podczas konferencji:] Wymiary czasu [miejsce konferencji:] PAT, Kraków, 2009-12-11

- W obronie tradycji filozofii przyrody – lwowska polemika wokół teorii względności; [podczas konferencji:] III Seminarium Historyków Filozofii Polskiej [miejsce konferencji:] Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 2009-09-18

- Wewnętrzne mechanizmy nauki prowadzące do pseudonauki w świetle wyników badań z zakresu naukometrii. Problematyczność epistemicznych kryteriów demarkacji; [podczas konferencji:] Pseudonauka jako zagrożenie dla rozumu, nauki i cywilizacji [miejsce konferencji:] SGGW, Warszawa, 2009-05-22

- Watykan i ewolucja (wraz z ks. prof. M. Hellerem); [podczas konferencji:] XIII Krakowska Konferencja Metodologiczna "Ewolucja Wszechświata i ewolucja życia" [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-05-19

- O pojęciu ochrony przyrody; [podczas konferencji:] Akademia Ochrony Przyrody 2009 [miejsce konferencji:] IOP PAN, Kraków, 2009-03-24

- Ewolucja a stworzenie; [podczas konferencji:] Akademia Ochrony Przyrody 2009 [miejsce konferencji:] IOP PAN, Kraków, 2009-03-04

- prow. sesji: Czy nauka zastąpi religię?; [podczas konferencji:] Czy nauka zastąpi religię? [miejsce konferencji:] Kraków, 2008-10-03

- Jaką wizję teorii ewolucji odrzucali neotomiści w I poł. XX wieku?; [podczas konferencji:] Fides et Ratio [miejsce konferencji:] PAU, Kraków, 2008-05-15

- Komputery, wyobraźnia i współczesna filozofia przyrody; [podczas konferencji:] Filozofia przyrody współcześnie [miejsce konferencji:] Lublin, UMCS, 2008-04-17

- Neotomistyczna recepcja teorii ewolucji w Polsce w latach 1900–1939 w kontekście relacji nauka–wiara; [podczas konferencji:] Fides et Ratio [miejsce konferencji:] PAU, Kraków, 2007-12-13

- Jeszcze jedno spojrzenie na problem demarkacji; [podczas konferencji:] Pogranicza nauki. Protonauka–Paranauka–Pseudonauka [miejsce konferencji:] Lublin, KUL, 2007-11-15

- Popularyzacja kosmologii w dwudziestoleciu międzywojennym; [podczas konferencji:] Sympozjum w Pasierbcu [miejsce konferencji:] Pasierbiec, 2006-05-13

- Dlaczego stosować zintegrowaną wizję ochrony przyrody?; [podczas konferencji:] Seminarium Instytutu Ochrony Przyrody PAN [miejsce konferencji:] IOP PAN, Kraków, 2006-03-20

- Dyskusja panelowa: Zło a prawa przyrody; [podczas konferencji:] Festiwal Nauki 2005 [miejsce konferencji:] Kraków, 2005-05-18

- Dynamiczne modele rozwoju nauki a filozofia; [podczas konferencji:] Seminarium Zakładu Układów Złożonych UJ [miejsce konferencji:] UJ, Kraków, 2004-04-29

- Początki nauki o nauce; [podczas konferencji:] Sympozjum w Pasierbcu 2003 [miejsce konferencji:] Pasierbiec, 2003-05-16

- Rozwój pojęcia nieskończoności; [podczas konferencji:] Sympozjum w Pasierbcu 2002 [miejsce konferencji:] Pasierbiec, 2002-04-19