Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

o. prof. dr hab. Zdzisław Kijas OFMConv

Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny – profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym

Email: zdzislaw.kijas@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Ekumenizmu

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Siła mądrości, Kraków: WAM 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Tam gdzie rodzi sie życie. Powieść historyczna o wyjątkowych kobietach XIX wieku, Kraków: Bratni Zew 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
La saggezza. Otto vie per conquistarla, Torino: Effatà Editrice 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Encyklopedia Ekumenizmu w Polsce (1964-2014), Kraków: UPJP2 w Krakowie 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Siła charakteru. O wadach i cnotach, Kraków: WAM 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ecumenism. Răspunsuri la 101 întrebări: Editura SAPIENȚIA 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Vivere felici nell’epoca della crisi. Istruzioni per l’uso, trad. Viviana Nosilia: Ed. Messaggero 2014.[więcej informacji]
Papież Franciszek i nasze marzenia o Kościele: WAM 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dieu mesure de l'homme. Anthropologie de Pavel A. Florensky 2013.[więcej informacji]

Publikacje - artykuły książkowe:

Kościół prawosławny wobec problemów współczesnego świata z perspektywy Soboru Wszechprawosławnego [w:] Przed Soborem Wszechprawsławnym: UPJP2 w Krakowie 2016, s. 185-204. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nadzieja św. Jana Pawła II względem Azji [w:] Losy nadziei świętego Jana Pawła II: Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Fides et Ratio 2016, s. 65-78. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Predicazione [w:] Peccato.Misericordia.Riconciliazione.Dizionario Teologico-Pastorale: Penitenzieria Apostolica. Libreria Editrice Vaticana 2016, s. 353-357. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wprowadzenie [w:] Przed Soborem Wszechprawosławnym: UPJP2 w Krakowie 2016, s. 5-9. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nauka i wiara - w poszukiwaniu prawdy [w:] PIękna dama teologia. Księga Jubileuszowa dedykowana księdzu Profesorowi Romanowi E. Rogowskiemu: PWT Wrocław 2016, s. 107-117. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sens i znaczenie oraz miejsce teologii w kontekście współczesnych nauk humanistycznych [w:] Sens humanistyki dzisiaj: Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Fides et Ratio, Uniwersytet Opolski 2016, s. 129-138. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
I santi ispirano grandi sogni e insegnano a realizzarli [w:] Astri del deserto. 50 figure di santi e sante di Ordini religiosi: Lateran University Press 2015, s. 223-232. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Posłany do naszych serc, by odnowić oblicze ziemi. Katechezy o Duchu Świętym [w:] Moc i piękno wiary. „Credo” w Katechezach Środowych Jana Pawła II 2014, s. 72-91. [więcej informacji]
Na drogach wszechjedności. Włodzimierz Sołowjow (1853-1900) i początki ruchu ekumenicznego w prawosławiu? [w:] Veritas Christi Liberat. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Biskupa Jacka Jezierskiego w 65.rocznice urodzin, 40.rocznice kapłaństwa i 20.rocznice biskupstwa: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne 2014, s. 327-350. [więcej informacji]
Między sprzeciwem i spotkaniem. Świętość celem człowieka XXI wieku [w:] Przesłanie Jana Pawła II na XXI wiek 2014, s. 207-222. [więcej informacji]
Beatyfikacja (1971) i kanonizacja (1982) o. Maksymiliana Marii Kolbego jako jedna z przyczyn ożywienia życia religijnego w Polsce [w:] Oboedientia e pax. Księga jubileuszowa dedykowana biskupowi Marianowi Błażejowi Kruszyłowiczowi OFMConv 2014, s. 475-502. [więcej informacji]
“Pamiętać”, aby “uświęcić”. Teologia chrześcijańskiej niedzieli [w:] Świętowanie w pluralistycznym społeczeństwie 2014, s. 27-45. [więcej informacji]
Funkcje wypowiedzi Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Spojrzenie teologa [w:] Funkcje wypowiedzi religijnych 2014, s. 33-48. [więcej informacji]
Melancholioa na drodze do duchowej doskonałości – noc duchowa [w:] Przeciw melancholii. W 40. rocznicę wydania „Melancholii” Antoniego Kępińskiego – perspektywy Fides i Ratio: PAU 2014, s. 85-99. [więcej informacji]
La carità ispirata dal servizio e dal dovere in san Massimiliano Maria Kolbe e il Servo di Dio abbate Ildebrando Gregori [w:] Il volto dei volti Cristo. Il volto di Cristo nelle opere di misericordia 2014, s. 25-34. [więcej informacji]
Mądrość w obszarze tożsamości. Rola mądrości w odkrywaniu i przeżywaniu tożsamości franciszkańskiej [w:] Oblicza mądrości. Z czego wyrastamy, ku czemu zmierzamy 2014, s. 245-261. [więcej informacji]
Aktualność charyzmatu Zgromadzenia Sióstr Serafitek [w:] Pomóc korzystać z dobroci Boga: duchowość bł. Małgorzaty Łucji Szewczyk i jej dzieło 2014, s. 119-136. [więcej informacji]
„Mądrość nie jest posiadaniem odpowiedzi, ale wyleczeniem niedostatków mowy”. Wskazania bł. Jana Pawła II [w:] Oblicza mądrości 2014, s. 41-53. [więcej informacji]
La nécessité de l’éducation de l’homme à la dimension transcendantale [w:] Jean-Paul II. Une pensée actuelle pour l’homme, l’éducation et la culture: Ed. “Parole et Silence” 2014, s. 99-110. [więcej informacji]
Piękno, które zbawia [w:] Pięknie jest służyć. Dziedzictwo duchowe Jana Pawła II 2013, s. 58-62. [więcej informacji]
Koronacja – szczęśliwe zakończenie życia człowieka [w:] Maryja w wierze Kościoła i życiu narodu 2013, s. 36-43. [więcej informacji]
Dalla beatificazione alla canonizzazione del Beato Bonaventura da Potenza [w:] Il beato Bonaventura da Potenza. Storia, teologia, spiritualità 2013, s. 197-208. [więcej informacji]
Wspólna odpowiedzialność za niedzielę. Ekumeniczne współdziałanie Kościołów chrześcijańskich na rzecz Dies Domini [w:] O ekumenizmie w Roku Wiary. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 30-lecia Instytutu Ekumenicznego KUL 2013, s. 149-161. [więcej informacji]
Antoni – Święty cudów [w:] Święty Antoni z Padwy w wierze, kulcie, teologii i sztuce. Perspektywa regionalna i uniwersalna 2013, s. 135-145. [więcej informacji]
Dialog rzymskokatolicko-starokatolicki (2004-2009) na poziomie międzynarodowym [w:] Dialog ekumeniczny: Rzym – Kościoły Unii Utrechckiej (2009) 2013, s. 31-58. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

La parabola del Padre giusto e misericordioso (cfr. Lc 15,11-32) [w:] Il Padre 2016, s. 25-28. [więcej informacji]
PIękno [w:] Posłaniec św. Antoniego 2016, s. 52-53. [więcej informacji]
Marta i Maria - [w:] Warszawskie Studia Pastoralne 2016, s. 195-209. [więcej informacji]
6. Marta y María, ojos y oídos de la fe. Sobre la vida mística en la vida cotidiana [w:] Miscellanea Francescana 2016, s. 139-149. [więcej informacji]
Santi Cirillo e Metodio. Una santità alla misura d’uomo e per il nostro tempo [w:] Studia Oecumenica 2016, s. 37-48. [więcej informacji]
Aniołowie w genach zakodowani [w:] Któż jak Bóg 2016, s. 4-11. [więcej informacji]
Tu es Sacerdos in aeternum [w:] Il Padre 2016, s. 24-26. [więcej informacji]
Bądźmy miłosierni [w:] Z Niepokalaną 2016, s. 8-10. [więcej informacji]
Diabeł boi się myślenia [w:] Egzorcysta 2016, s. 49-51. [więcej informacji]
Kobieta [w:] Poslaniec św. Antoniego z Padwy 2016, s. 68-69. [więcej informacji]
Pieniądz [w:] Posłaniec św. Antoniego z Padwy 2016.[więcej informacji]
Niezniszczalność materialna czy siła wstawiennictwa? [w:] Miesięcznik Egzorcysta 2016, s. 44-50. [więcej informacji]
Radość [w:] Posłanieć św. Antoniego z Padwy 2016, s. 44-45. [więcej informacji]
Fra la ribellione e l’incontro [w:] Miscellanea Francescana 2015, s. 47-59. [więcej informacji]
Warum ist das “Hören” so wichtig im Glauben? Hören auf Gottes Wort nach dem Beispiel der Heiligen [w:] Miscellanea Francescana 2014, s. 38-53. [więcej informacji]
L’obbedienza: la forza creatrice della persona secondo San Massimiliano Kolbe [w:] Miles Immaculatae 2014, s. 26-36. [więcej informacji]
The essential elements of the Lord’s Teaching. The Manual to transmit the Faith in Korea [w:] Studia Missionalia 2013, s. 183-198. [więcej informacji]
Piękno Maryi w świetle antropologii prawosławnej [w:] Salvatoris Mater 2013, s. 107-120. [więcej informacji]
La santità per salvare l’unità del carisma [w:] Unità e Carismi 2013, s. 53-65. [więcej informacji]
Die Neuevangelisierung in einer Welt, die sich ändert [w:] Miscellanea Francescana. Rivista di Scienze Teologiche e Studi Francescani 2013, s. 96-115. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Weryfikacja dokonań ekumenicznych na obszarze Polski w okresie 1964-2014; [nr projektu:] 503-010012

-Działanie Boga Ad extra w świecie na podstawie Listów Episkopatu Polski (1945-2000); [nr projektu:] 503-010009

-Ekumeniczny wymiar nowej ewangelizacji w nauczaniu Kościoła i w posłudze „Koinonii św. Pawła”; [nr projektu:] 311311

Wygłoszone referaty:

- Il senso del martirio; [podczas konferencji:] I primi martiri albanesi [miejsce konferencji:] Scutari/Albania, 2016-07-07

- Afrika und Europa: Zwei Kontinente, ein Schicksal; [podczas konferencji:] Paneuropa und Afrika [miejsce konferencji:] Darmstadt, 2016-06-04

- Czy kapłaństwo jest jeszcze dzisiaj tematem interesującym?; [podczas konferencji:] Kapłaństwo i błogosławieństwa [miejsce konferencji:] Rzym, 2016-06-03

- Encyklopedia ekumenizmu w Polsce (1964-2014) dokumentem wspólnej drogi Kościołów; [podczas konferencji:] Aktualny stan ekumenii. [miejsce konferencji:] WT Uniwersytetu Opolskiego, Kamien Śląski, 2016-05-28

- Opowiadać miłosierdzie Boże; [podczas konferencji:] Św. Maksymilian Kolbe. Męczennik miłości i świadek Bożego Miłosierdzia [miejsce konferencji:] Auschwitz/Harmęże, 2016-04-17

- MIędzy sprawiedliwością a miłosierdziem. Od Jana Pawła II do Franciszka; [podczas konferencji:] Spotkania Międzynardowego Towarzystwa Naukowego Fides et Ratio [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-04-16

- The desire to be importent and of gratitude in fraternal dialogue; [podczas konferencji:] General Assembly of Felician Sisters [miejsce konferencji:] Rome, 2016-04-13

- Iner-subjectivity, that is the need of dialogue with the other; [podczas konferencji:] General Assembly of Felician Sisters [miejsce konferencji:] Rome, 2016-04-13

- Spirituality of unity; [podczas konferencji:] General Assembly of Felician Sisters [miejsce konferencji:] Rome, 2016-04-13

- Culto delle reliquie; [podczas konferencji:] Incontro Internazionale dei Postulatori OFMCap [miejsce konferencji:] Frascati/Roma, 2016-04-12

- Le miracle et le processus au niveau du diocese; [podczas konferencji:] Voyage d'études à Rome des étudiants et enseignants de Faculté du Droit Caconique de Istitut Catholique de Paris [miejsce konferencji:] Rome, 2016-04-11

- Cierpienie i zmartwychwstanie: doświadczenia niezbędne do pełnej dojrzałości; [podczas konferencji:] Orodek Formacji przy parafii sw. Stanisawa, bpa w Rzymie [miejsce konferencji:] Rzym, 2016-03-20

- Misericordiae Vultus; [podczas konferencji:] Oblicza miłosierdzia [miejsce konferencji:] Roma, 2016-03-13

- Antropologia świętości prymasa Stefana Wyszyńskiego; [podczas konferencji:] Milenium Chrztu Polski prymasa Stefana Wyszyńskiego [miejsce konferencji:] UKSW Warszawa, 2016-03-07

- Relacje znaczone miosierdziem wewntrz wsplnoty zakonnej; [podczas konferencji:] Orodek Formacji przy parafii sw. Stanisawa, bpa w Rzymie [miejsce konferencji:] Rzym, 2016-02-21