Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

dr hab. Przemysław Kisiel

Zatrudnienie:
Wydział Nauk Społecznych – adiunkt z habilitacją

Email: przemyslaw.kisiel@upjp2.edu.pl

Strona internetowa: kisielp@uek.krakow.pl

Afiliacje:
- Katedra Socjologii Rodziny

Dyżur:
wtorek, 9.00-9.45 ul. Bernardyńska 3, p. 113

Curriculum Vitae:

2016 – Wybór na Przewodniczącego Sekcji Socjologii Sztuki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego na lata 2016-2019

2016 – Zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

2016 – Wybór na stanowisko Prodziekana Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w kadencji 2016-2020

2013 - 2013 – Uzyskanie stopnia dr hab, nadany przez Radę Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego

2008 – zatrudnienie w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II

2003 - 2008 – Szkoła Wyższa im.B.Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Krakowie

1992 – zatrudnienie w Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

1992 - 1993 – IBP Waśniewski, Wójtowicz

1991 - 1992 – Instytut Etnologii, Uniwersytet Jagielloński

1986 - 1991 – studia doktoranckie, Uniwersytet Jagielloński

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2017/18):

- Metodologia badań społecznych (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Metodologia badań społecznych (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Metodologia badań społecznych (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Metodologia badań społecznych (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Antropologia kulturowa (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Antropologia kulturowa (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Logika z metodologią badań nad rodziną (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Antropologia kulturowa (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy)

- Antropologia kulturowa (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Antropologia kulturowa (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Logika z metodologią badań nad rodziną (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Socjologia (kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Socjologia (kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Przedmiot fakultatywny (kierunek: poradnictwo i mediacje; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Praca socjalna z mniejszościami kulturowymi (kierunek: Praca socjalna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Praca socjalna z mniejszościami kulturowymi (kierunek: Praca socjalna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Praca socjalna z mniejszościami kulturowymi (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Praca socjalna z mniejszościami kulturowymi (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Uczestnictwo w kulturze artystycznej jako forma działania społecznego. Refleksja nad stylami uczestnictwa mieszkańców Krakowa w kontekście badań empirycznych, Kraków: Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Charakterystyka mentalności przedsiębiorców w wybranych dzielnicach Krakowa, Kraków: Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010.[więcej informacji]
Odkrywanie socjologii, Warszawa: PWN 2007.[więcej informacji]
Perspektywy rozwoju sektora kultury w Polsce, Kraków: Oficyna Wydawnicza 2005.[więcej informacji]
Perspektywy rozwoju sektora kultury w Polsce, Kraków: Oficyna Wydawnicza 2004.[więcej informacji]
Współczesna kultura artystyczna. Społeczny wymiar uczestnictwa, Kraków: Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2003.[więcej informacji]
Społeczne aspekty badań marketingowych. Wybrane problemy, Kraków: Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2000.[więcej informacji]
Społeczne aspekty badań marketingowych. Wybrane problemy, Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1996.[więcej informacji]

Publikacje - artykuły książkowe:

Sumienie człowieka współczesnego - perspektywa socjologiczna [w:] Sumienie. Ujęcie interdyscyplinarne: Wydawnictwo <> 2015, s. 157-168. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Współczesne wzory uczestnictwa w kulturze [w:] Kultura a rozwój, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury 2013, s. 345-360. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kultura wobec współczesnych procesów społeczno-ekonomicznych [w:] Kultura a rozwój, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury 2013, s. 289-306. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Labirynt wolności – czy artysta może być wolny [w:] Labirynt wolnosci, Kraków: Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 2012, s. 282-291. [więcej informacji]
Kultura w rzeczywistości post-globalnej – granice fragmentaryzacji [w:] Świat się dzieli, świat się łączy. Ze studiów nad fragmentaryzacją i rekompozycją, Kraków: Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2010, s. 93-102. [więcej informacji]
Kulturowe obrazy współczesnego dziecka [w:] Dziecko a świat dorosłych, Kraków: Św. Stanisława 2009, s. 27-40. [więcej informacji]
Kultura a wykluczenie społeczne [w:] Przeciw wykluczeniu społecznemu, Kraków: Papieskiej Akademii Teologicznej 2008, s. 31-44. [więcej informacji]
Integracja i fragmentacja – dwa oblicza współczesnej kultury [w:] Współczesne procesy fragmentaryzacji i rekompozycji, Kraków: Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2007, s. 171-180. [więcej informacji]
Sztuka we współczesnym mieszkaniu [w:] Co znaczy mieszkać? Szkice antropologiczne, Warszawa: TRIO 2007, s. 120-134. [więcej informacji]
Społeczny wymiar komunikacji w społeczności akademickiej [w:] Rola komunikacji w społeczności akademickiej. Materiały z XIII warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki, Kraków: Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006, s. 11-15. [więcej informacji]
Badanie uczestnictwa a tożsamość współczesnej kultury artystycznej [w:] Reguły i działania. Księga Jubileuszowa dla Profesora Janusza Goćkowskiego, Pułtusk 2005, s. 213-227. [więcej informacji]
Nowe perspektywy działalności naukowo-badawczej wspomaganej przez technologie informacyjne. Szanse i zagrożenia [w:] Akademicka Społeczność Informacyjna na przykładzie środowiska krakowskiego Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej, Kraków: Akademii Górniczo-Hutniczej 2005, s. 197-208. [więcej informacji]
Ethos uczonych a wyzwania współczesności [w:] Inteligencja a wyzwania przemian gospodarczych, Kraków: Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005, s. 233-242. [więcej informacji]
Wykorzystanie technologii informacyjnych w funkcjonowaniu organizacji. Uczelnie wyższe wobec nowych wyzwań [w:] Akademicka Społeczność Informacyjna na przykładzie środowiska krakowskiego Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej, Kraków: Akademii Górniczo-Hutniczej 2005, s. 181-196. [więcej informacji]
Sztuka w perspektywie socjologii – uwagi o socjologii sztuki Stanisława Ossowskiego [w:] Koncepcje socjologiczne Stanisława Ossowskiego a teoretyczne i praktyczne zagadnienia współczesności, Toruń: A.Marszałek 2004, s. 310-319. [więcej informacji]
Społeczne funkcje współczesnej kultury artystycznej [w:] Kultura – Wartości – Kształcenie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku, Suwałki: WSSM 2004, s. 59-70. [więcej informacji]
Wolontariat – próba socjologicznej charakterystyki zjawiska [w:] Wokół zagadnień gospodarki nieformalnej, Kraków: Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2004, s. 223-238. [więcej informacji]
Recepcja dzieła sztuki – model demokratyczny i arystokratyczny [w:] Idee i ludzie demokracji. Rozważania w kręgu myśli Aleksego de Tocqueville’a, Toruń: A.Marszałek 2003, s. 321-328. [więcej informacji]
Socrealizm - antyk w służbie perswazji stalinowskiej [w:] Zagadnienia rosyjskie. Myślenie o Rosji: Oglądy i obrazy spraw rosyjskich, Kraków: Secesja 2000, s. 185-198. [więcej informacji]
Sztuki piękne jako źródło wiedzy o społeczeństwie [w:] Socjologia i wyzwania społeczne, Kraków: Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2000, s. 187-197. [więcej informacji]
Kręgi kompetencji estetycznej [w:] Kręgi kompetencji i perspektywy poznawcze, Kraków: Secesja 1999, s. 223-238. [więcej informacji]
Społeczne uwarunkowania przedsiębiorczości - postawy społeczne wobec przedsiębiorczości [w:] Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy, Kraków: Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1999, s. 21-30. [więcej informacji]
Ethos i tradycja a sytuacja społeczna malarzy w Rzeczpospolitej Obojga Narodów [w:] Cywilizacja, Tradycja , Ethos. Rozważania o tradycji i ethosie, Kraków: Baran i Suszczyński 1998, s. 229-257. [więcej informacji]
Tradycja elekcji i tradycja krytyki elektów. Elity polskie a życie polskie [w:] Cywilizacja, Tradycja , Ethos. Rozważania o tradycji i ethosie, Kraków: Baran i Suszczyński 1998, s. 167-209. [więcej informacji]
Komunikowanie się w kręgach kultury artystycznej [w:] Porozumiewanie się i współpraca uczonych, Kraków: Secesja 1997, s. 317-330. [więcej informacji]
Obrazy świata społecznego w sztukach plastycznych [w:] Oglądy i obrazy świata społecznego, Poznań: Wydawnictwo Naukowe IF UAM 1997, s. 227-234. [więcej informacji]
Hieronima Boscha Theatrum Mundi [w:] Cywilizacja, Tradycja, Ethos. Rozmyślania o cywilizacji, Kraków: Baran i Suszczyński 1997, s. 13-37. [więcej informacji]
Elita polityczna spod znaku opozycji [w:] "Solidarność" a wychodzenie Polski z komunizmu, Gdańsk: Instytut Konserwatywny im.E. Burke'a 1995, s. 160-174. [więcej informacji]
Żebracy w malarstwie (na przykładzie twórczości Hieronima Boscha) [w:] Żebracy w Polsce, Kraków: Baran i Suszczyński 1995, s. 51-62. [więcej informacji]
Sztuka i nauka: dwa typy tradycji i kręgów społecznych [w:] Nauka. Tożsamość i tradycja, Kraków: Universitas 1995, s. 237-247. [więcej informacji]
Ethos uczonych we współczesnym życiu naukowym [w:] Patologia i terapia życia naukowego, Kraków: Universitas 1994, s. 170-180. [więcej informacji]
Model socjologicznej analizy form artystycznych [w:] Modele nauki. Studia z zakresu filozofii i socjologii nauki, Poznań: Wydawnictwo Naukowe IF UAM 1993, s. 169-200. [więcej informacji]
Współczesne życie naukowe a ethos uczonego [w:] Przełom i wyzwanie. Pamiętnik VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego - Toruń 1990, Toruń: A.Marszałek 1991, s. 306-311. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Millennialsi–nowy uczestnik życia społecznego? [w:] Studia Socialia Cracoviensia 2016, s. 83-94. [więcej informacji]
Typy mentalne odbiorców a uczestnictwo w kulturze artystycznej [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 894 2012, s. 73-94. [więcej informacji]
Ethos nauki i uczonego w świetle koncepcji nauki J.Goćkowskiego [w:] Zagadnienia Naukoznawstwa, z.2 2011, s. 203-215. [więcej informacji]
Socjologia sztuki wśród nauk o kulturze [w:] Zagadnienia Naukoznawstwa, z.2 2009, s. 207-216. [więcej informacji]
Historia sztuki a socjologia sztuki [w:] Zagadnienia Naukoznawstwa, z.1 2008, s. 113-123. [więcej informacji]
Współczesne media a kultura artystyczna [w:] Societas/Communitas, 2 2007, s. 107-116. [więcej informacji]
"Normy moralne” Marii Ossowskiej a zasady życia naukowego [w:] PRINCIPIA, XLV-XLVI 2006, s. 187-198. [więcej informacji]
Potoczne i kwalifikowane postawy wobec pojęcia „dzieło sztuki” [w:] Przegląd Socjologiczny, t. LV/2 2006, s. 11-24. [więcej informacji]
Sztuka jako przedmiot badań. Podejście autoteliczne i podejście instrumentalne [w:] Zagadnienia Naukoznawstwa, z.3 2006, s. 391-397. [więcej informacji]
Poznawcza wartość sztuki w perspektywie socjologa [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 682 2005, s. 51-65. [więcej informacji]
Globalization and artistic cultur [w:] Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 3 2005, s. 87-100. [więcej informacji]
Miejsce socjologii sztuki wśród nauk o sztuce [w:] PRINCIPIA, XXXIX 2004, s. 205-217. [więcej informacji]
Globalizacja w obszarze kultury artystycznej [w:] Limes (http://janek.uek.krakow.pl/~limes/index.html), 4 2004, s. 1-8. [więcej informacji]
Uczestnictwo w kulturze artystycznej – między transformacją a wyzwaniami nowego wieku [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 661 2004, s. 27-41. [więcej informacji]
Swoistość uczestnictwa we współczesnej kulturze artystycznej [w:] Limes (http://janek.uek.krakow.pl/~limes/index.html), 2 2003, s. 1-21. [więcej informacji]
The cognitive value of art in a sociological perspective [w:] ORGANON, 32 2003, s. 121-134. [więcej informacji]
Pojęcie “dzieło sztuki” a socjologiczna analiza sztuki [w:] Przegląd Socjologiczny, t. L/2 2001, s. 9-30. [więcej informacji]
Społeczna percepcja dzieła sztuki [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 566 2001, s. 57-70. [więcej informacji]
Nieuczciwość w życiu naukowym. Refleksja nad wynikami badań empirycznych [w:] Nauka, 2 1999, s. 41-56. [więcej informacji]
Model “obserwatora” i model “terapeuty” w socjologii nauki [w:] Zagadnienia Naukoznawstwa, z.4 1998, s. 561-574. [więcej informacji]
Społeczeństwo a ekologia [w:] Zeszyty Naukowe UJ, Prace Etnograficzne, MCXCIII, z.34 1996, s. 71-78. [więcej informacji]
Sociology of Work of Art. Initial Conditions and Model of Analysis [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 454 1995, s. 61-74. [więcej informacji]
Problematyka ekologiczna w kontekście socjokulturowym [w:] Universitas, 2-3 1995, s. 30-35. [więcej informacji]
Etykieta językowa a wzory kultury [w:] Język a kultura, t.6 1992, s. 9-14. [więcej informacji]
The scholar and the artist in the light of theier own ethos [w:] ORGANON, 24 1988, s. 55-78. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Aktywność kulturalna współczesnej rodziny; [nr projektu:] 240502

Wygłoszone referaty:

- Udział w dyskusji panelowej „Wyzwania polityki społecznej i gospodarczej wobec sytuacji demograficznej województwa małopolskiego”; [podczas konferencji:] Sytuacja demograficzna województwa małopolskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-11-21

- Współczesne zmiany społecznych funkcji sztuki; [podczas konferencji:] XVI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny PTS [miejsce konferencji:] Gdańsk, 2016-09-15

- Muzeum sztuki wobec zmieniającej się roli kultury; [podczas konferencji:] Sfera Publiczna – Przestrzeń – Muzeum. O zmieniającej się roli instytucji kultury [miejsce konferencji:] Opole, 2016-06-07

- Wolność artysty jako przedmiot refleksji interdyscyplinarnej; [podczas konferencji:] Seminarium naukowe: Społeczny wymiar twórczości artystycznej. Artysta między prawem a obowiązkiem bycia wolnym [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-05-16

- Procesy zmiany społecznej a transformacja systemu kultury; [podczas konferencji:] Tak daleko, tak blisko. Geografia sztuki w dobie globalizacji [miejsce konferencji:] Legnica, 2015-10-16

- Artistic canon in the times of liquid modernity; [podczas konferencji:] 12nd Conference of the European Sociological Association 2015 - Differences, Inequalities and Sociological Imagination [miejsce konferencji:] Praga, Czechy, 2015-08-26

- Sumienie człowieka współczesnego – perspektywa socjologiczna; [podczas konferencji:] Miejsce sumienia we współczesnym świecie [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-05-14

- Recepcja sztuki w czasach płynnego kanonu kulturowego; [podczas konferencji:] Specyfika formy czy specyfika treści – Problemy polskiej socjologii sztuki [miejsce konferencji:] Katowice, 2014-11-20

- Udział w II Panelu Ekspertów; [podczas konferencji:] „Punkty styczne: między praktyką a kulturą (nie)uczestnictwa. Instytucje w cieniu (nie)uczestnictwa” [miejsce konferencji:] Uniwersytet Gdański, Gdańsk, 2014-10-10

- Museum area as a Social Space; [podczas konferencji:] The 8th midterm Conference of the European Research Network Sociology of the Arts [miejsce konferencji:] Cluj-Napoca, Romania, 2014-09-05

- Estetyczne a socjologiczne definiowanie sztuki; [podczas konferencji:] Estetyka w przestrzeni społecznej [miejsce konferencji:] Rzeszów, 2014-05-12

- Udział w Panelu Ekspertów; [podczas konferencji:] "Punkty styczne: między kulturą a praktyką (nie)uczestnictwa. Uczestnictwo w kulturze: jak uchwycić „kulturę w biegu”?” [miejsce konferencji:] Uniwersytet Gdański, Gdańsk, 2014-02-21

- Kanon kultury a indywidualizacja recepcji sztuki; [podczas konferencji:] XV Ogólnopolski Zjad Socjologiczny 11-14.09.2013 [miejsce konferencji:] Szczecin, 2013-09-12

- The recipient’s attitudes and the process of reception of art; [podczas konferencji:] The 11th ESA Conference 28th-31th August 3013 [miejsce konferencji:] Turin, Italy, 2013-08-30

- The needs analysis. The results of the empirical research; [podczas konferencji:] 2th Meeting Training of cultural mediators utilizing new Social Networking Software (SONETOR) [miejsce konferencji:] Limerick, Irlandia, 2012-10-04

- The Types of Social Meanings of the Work of Art; [podczas konferencji:] 7th Conference of the European Research Network Sociology of the Arts [miejsce konferencji:] Wiedeń, Austra, 2012-09-08

- The Research Methodology for the needs analysis; [podczas konferencji:] 26. 1st Meeting Training of cultural mediators utilizing new Social Networking Software (SONETOR) [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-05-24

- Recipient Types and Defining of the Participation Situation in Artistic Culture. An Analysis Model of the Participation Patterns; [podczas konferencji:] 10th Conference European Sociological Association (ESA) „Social Relations in Turbulent Times” [miejsce konferencji:] Genewa, Szwajcaria, 2011-09-09

- Ethos nauki i ethos uczonego w koncepcji J.Goćkowskiego; [podczas konferencji:] Sesja Naukowa „O ethosie uczonego”, Komitet Naukoznawstwa PAN i Sekcja Socjologii Nauki PTS [miejsce konferencji:] Warszawa, 2011-03-21

- Wyniki badania ewaluacyjnego z realizacji projektu, Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego; [podczas konferencji:] Sesja Naukowa „Stawiamy na rozwój – studia podyplomowe kadr MSP” [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-12-21

- Wyniki badań empirycznych realizowanych wśród mieszkańców Krakowa (wspólnie z A.Pawliną); [podczas konferencji:] Sesja Naukowa Dzielnice Krakowa w świadomości mieszkańców [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-10-14

- Modele mentalne odbiorców a uczestnictwo w kulturze artystycznej; [podczas konferencji:] Praktyki społeczne uczestnictwa w kulturze. Tendencje i dylematy [miejsce konferencji:] Szczecin, 2009-11-19

- Kulturowe obrazy współczesnego dziecka; [podczas konferencji:] Wokół nauczania społecznego Jana Pawła II. Dziecko a świat dorosłych [miejsce konferencji:] Kraków, 2008-10-13

- Socjologia sztuki wśród nauk o kulturze; [podczas konferencji:] Florian Znaniecki Colloquium „Rzeczywistość kulturowa: poznanie i działanie” [miejsce konferencji:] Warszawa, 2008-06-19

- Kształtowanie poprzez wartości kultury; [podczas konferencji:] Wartości kulturowe w kształceniu i wychowaniu szkolnym [miejsce konferencji:] Oświęcim, 2007-10-20

- Historia i socjologia sztuki; [podczas konferencji:] Związki historii nauki i socjologii nauki, Komitet Naukoznawstwa PAN [miejsce konferencji:] Warszawa, 2007-10-11

- Kultura narodowa a kultura organizacyjna – szkoły wyższe w Polsce; [podczas konferencji:] Różnice kulturowe w biznesie [miejsce konferencji:] Kraków, 2007-03-20

- Kultura w rzeczywistości post-globalnej - granice fragmentaryzacji; [podczas konferencji:] Fragmentaryzacja i rekompozycja w procesie przemian [miejsce konferencji:] Kraków, 2007-01-01

- „Normy moralne” Marii Ossowskiej a zasady życia naukowego; [podczas konferencji:] XIX Konferencja Socjologii Nauki „Marii Ossowskiej nauka o moralności a problemy społeczne naszej rzeczywistości” [miejsce konferencji:] Ciechanów, 2005-01-01

- Sztuka jako przedmiot badań podejście autoteliczne i podejście instrumentalne; [podczas konferencji:] Taksonomia nauki w oglądzie naukoznawczym [miejsce konferencji:] Warszawa, 2005-01-01

- Potoczne i kwalifikowane rozumienie pojęcia „dzieło sztuki”; [podczas konferencji:] XII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny [miejsce konferencji:] Poznań, 2004-09-16

- Potoczne i kwalifikowane rozumienie pojęcia „dzieło sztuki”; [podczas konferencji:] XII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny [miejsce konferencji:] Poznań, 2004-09-16

- Wolontariat – próba socjologicznej charakterystyki zjawiska; [podczas konferencji:] Gospodarka nieformalna a poza-rynkowe wymiary tworzenia społecznego bogactwa we współczesnych społeczeństwach [miejsce konferencji:] Kraków, 2004-01-01

- Sztuka w perspektywie socjologii – uwagi o socjologii sztuki Stanisława Ossowskiego; [podczas konferencji:] Koncepcje socjologiczne Stanisława Ossowskiego a teoretyczne i praktyczne zagadnienia współczesności [miejsce konferencji:] Zielona Góra, 2003-01-01

- Społeczne funkcje współczesnej kultury artystycznej; [podczas konferencji:] Kultura – wartości – kształcenie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku [miejsce konferencji:] Wigry-Suwałki, 2003-01-01

- Media i edukacja w globalizującym świecie; [podczas konferencji:] Globalizacja w obszarze kultury artystycznej [miejsce konferencji:] Olsztyn, 2003-01-01

- Recepcja dzieła sztuki: model arystokratyczny i demokratyczny; [podczas konferencji:] Idee i ludzie demokracji [miejsce konferencji:] Szklarska Poręba, 2002-01-01

- Świat społeczny w zwierciadle sztuk plastycznych; [podczas konferencji:] XI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny [miejsce konferencji:] Rzeszów, 2000-09-21

- Ethos uczonych a wyzwania współczesności; [podczas konferencji:] Inteligencja a wyzwania przemian gospodarczych [miejsce konferencji:] Kraków, 2000-01-01

- Społeczne uwarunkowania przedsiębiorczości – postawy społeczne wobec przedsiębiorczości; [podczas konferencji:] Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy [miejsce konferencji:] Kraków, 1999-01-01

- Socrealizm – antyk w służbie perswazji stalinowskiej; [podczas konferencji:] XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich [miejsce konferencji:] Wrocław, 1999-01-01

- Kręgi kompetencji estetycznej; [podczas konferencji:] X Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny [miejsce konferencji:] Katowice, 1997-09-24

- Teoria krążenia elit V.Pareto a elity polskie po roku 1944; [podczas konferencji:] Myśl prawicowa i konserwatywna a reforma i rewolucja [miejsce konferencji:] Kraków, 1996-01-01