Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

s. dr hab. Anna Emmanuela Klich OSU

Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny – adiunkt z habilitacją

Email: anna.klich@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Teologii i Informatyki Biblijnej

Funkcje dydaktyczne:
- Kierownik Podyplomowe Studia z Duchowości (rok akademicki: 2011/12 )
- Opiekun katechetyka (rok akademicki: 2011/12 )
- Opiekun duchowość (rok akademicki: 2011/12 )
- Opiekun kultura i edukacja religijna (rok akademicki: 2011/12 )

Dyżur:
czwartek 13.30-14.30, ul. Starowiślna 9. Proszę o wcześniejszy kontakt przez e-mail.

Curriculum Vitae:

2014 – Rada Wydziału Teologicznego UPJP2 nadała stopień doktora habilitowanego w zakresie teologii biblijnej

2010 – Adiunkt w Katedrze Tologii i i Informatyki biblijnej UPJPII

2008 - 2014 – Pełnienie funkcji Dyrektora Miedzyzakonnego Wyższego Instytutu Katechetycznego

2004 – Tytuł doktora teologii w KUL na podstawie rozprawy pt. Pismo Święte w polskiej katechezie posoborowej. Zasady i sposoby ich stosowania.

Działalność pozanaukowa:

2016 – Czynny udział w spotkaniu: Jak uczyć modlitwy w Kościele. Spotkanie zorganizowane przez braci kleryków dominikańskich z racji prezentacji czasopisma Teofil, tom pt.: Pacierz.

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Chrystocentryzm hermeneutyki biblijnej Jana Pawła II w katechezach o psalmach i kantykach, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Treść i metoda katechezy historiozbawczej, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Powołani do komunii z Bogiem i człowiekiem, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dialog Boga z człowiekiem. Celebracje słowa Bożego w formacji dorosłych, młodzieży i dzieci, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Służyć i królować czyli o kapłaństwie powszechnym, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna. Wydawnictwo Naukowe 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Misja świętego Pawła trwa, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna. Wydawnictwo Naukowe 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kościół wspólnotą w Duchu Świętym. Egzegetyczno-teologicze Ef 4, 1-16,, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Usłyszec słowo Boże - żywe i ostrzejsze niż miecz, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna. Wydawnictwo Naukowe 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Odkrywanie Ducha Świętego w katechezie gimnazjalistów, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna. Wydawnictwo Naukowe 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Matka Pana w katechezie, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna. Wydawnictwo Naukowe 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pismo Święte w polskiej katechezie posoborowej, Kraków: WN PAT 2005.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Odkryć Eucharystię - żyć Eucharystią, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna. Wydawnictwo Naukowe 2005.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Chrystus-Eucharystia źródłem nadziei, Kraków: WN PAT 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kontemplacja oblicza Chrystusa i ewangelizacja, Kraków: WN PAT 2003.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Wpatrzeni w chwałę Pana upodobniamy się do Jego obrazu (por. 2 Kor 3, 18) [w:] Servabo legem tuam in toto corde meo. Księga Pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Józefowi Krzywdzie CM, Dyrektorowi Instytutu Prawa Kanonicznego UPJPII z okazji 70. rocznicy urodzin, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2013, s. 115-125. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Celebracja słowa Bożego. Jezus zmartwychwstał i żyje [w:] Dialog Boga z człowiekiem, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2011, s. 161-166. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Celebracja słowa Bożego. Jezus Król przychodzi [w:] Dialog Boga z człowiekiem, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2011, s. 157-160. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Celebracja słowa Bożego. Bóg Ojciec kocha nas i szuka nas [w:] Dialog Boga z człowiekiem, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2011, s. 151-156. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Celebracja słowa Bożego. Jezus jest moim Światłem [w:] Dialog Boga z człowiekiem, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2011, s. 147-150. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Celebracja słowa Bożego. Przebaczenie otwiera serce na Miłość Boga [w:] Dialog Boga z człowiekiem, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2011, s. 193-198. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Tajemnica królestwa Bożego: Mk 4, 1-20. Wersja pierwsza [w:] Co znaczy być z Jezusem?, Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, s. 58-63. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Celebracje radosnym spotkaniem ze słowem Bożym. Wskazania dotyczące formacji dzieci [w:] Radość słowa. Konteksty i oddziaływanie Biblii, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2011, s. 143-153. [więcej informacji]
Budzenie zapotrzebowania młodzieży na tematy biblijno-religijne [w:] Katecheza drogą do Boga. Księga Jubileuszowa dedykowana Siostrze Profesor Czesławie Margaricie Sondej OSU, Kraków: Wydawnictwo WAM 2011, s. 107-117. [więcej informacji]
Kobieta konsekrowana w Kościele [w:] Kobieta w Kościele, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2011, s. 138-147. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Celebracja słowa Bożego. Bóg przychodzi do każdego [w:] Dialog Boga z człowiekiem, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2011, s. 143-146. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Celebracja słowa Bożego. W drodze do domu Ojca [w:] Dialog Boga z człowiekiem, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2011, s. 251-256. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zrozumienie misji Jezusa: Mk 6, 45-52 [w:] Co znaczy być z Jezusem?, Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, s. 70-72. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zrozumienie Krzyża: Mk 8, 31-33 [w:] Co znaczy być z Jezusem?, Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, s. 81-83. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Metoda kręgu biblijnego [w:] Co znaczy być z Jezusem?, Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, s. 103-104. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nowe życie. Mk 2, 18-22 [w:] Co znaczy być z Jezusem?, Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, s. 105-106. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Celebracja słowa Bożego. Bóg powołuje ciebie [w:] Dialog Boga z człowiekiem, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2011, s. 139-142. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Właściwa relacja z Bogiem: Mk 11, 27-12,12 [w:] Co znaczy być z Jezusem?, Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, s. 90-92. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Czyny Jezusowej mocy: Mk 4, 35-41 [w:] Co znaczy być z Jezusem?, Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, s. 111-112. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Markowy model formacji ucznia. Eklezjalny kierunek formacji uczniów [w:] Co znaczy być z Jezusem?, Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, s. 192-194. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wprowadzenie do liturgii słowa: 8 lipca 2009 r., Łk 9, 57-62 [w:] Co znaczy być z Jezusem?, Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, s. 159-160. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wprowadzenia do liturgii słowa. Uwagi wstępne [w:] Co znaczy być z Jezusem?, Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, s. 157-158. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pouczenia Jezusa o drodze ucznia: Mk 8, 34-9,1 [w:] Co znaczy być z Jezusem?, Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, s. 117-118. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
W oczekiwaniu na przyjście Chrystusa. Wersja pierwsza, Mk 13 [w:] Co znaczy być z Jezusem?, Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, s. 123-124. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Biblijna koncepcja zysku z ucisku [w:] Misja św. Pawła trwa, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna. Wydawnictwo Naukowe 2009, s. 133-146. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Gorliwość misyjna św. Pawła [w:] Usłyszeć słowo Boże – żywe i ostrzejsze niż miecz, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna. Wydawnictwo Naukowe 2008, s. 213-223. [więcej informacji]
Metoda katechezy biblijnej [w:] Obecność Biblii w katechezie, Lublin 2008, s. 75-97. [więcej informacji]
Słowo Boże w życiu i misji Kościoła w świetle Lineamentów XII Synodu Biskupów w 2008 r. [w:] Usłyszeć słowo Boże – żywe i ostrzejsze niż miecz, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna. Wydawnictwo Naukowe 2008, s. 25-29. [więcej informacji]
Udział katechezy w kerygmatycznej posłudze Słowa [w:] Między tradycją a współczesnością. I Krajowy Kongres Katechetyczny, Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny. Redakcja Wydawnictw 2008, s. 181-191. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Współpraca z rodzicami w kształtowaniu biblijnego obrazu Boga [w:] W poszukiwaniu katechezy rodziców. Studium teoretyczno-empiryczne. Problemy i wyzwania, Tarnów 2007, s. 147-161. [więcej informacji]
Pismo Święte źródłem katechezy Kościoła [w:] Katechetyka i katecheza u progu XXI wieku, Poznań: Księgarnia Św. Wojciecha 2007, s. 268-282. [więcej informacji]
Prawdy biblijne o Duchu Świętym w katechezie [w:] Odkrywanie Ducha Świętego w katechezie gimnazjalistów, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna. Wydawnictwo Naukowe 2007, s. 197-209. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Otwieranie Biblii dzieciom w szkole podstawowej [w:] Wychowanie dzieci w młodszym wieku szkolnym. Cz. II: Wychowanie religijna i katecheza, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2006, s. 39-58. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kontemplacyjne odmawianie różańca w świetle Rosarium Virginis Mariae [w:] Matka Pana w katechezie, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna. Wydawnictwo Naukowe 2006, s. 127-136. [więcej informacji]
Akcenty katechetyczne w nauczaniu Kościoła na Rok Eucharystii [w:] Eucharystia w życiu Kościoła, Katowice: Księgarnia św. Jacka 2005, s. 242-255. [więcej informacji]
Specyfika katechezy biblijnej o Eucharystii [w:] Odkryć Eucharystię – żyć Eucharystią, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna. Wydawnictwo Naukowe 2005, s. 141-150. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Cele aktywnych form katechezy w świetle dokumentów Kościoła [w:] Biblia w katechezie, Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 2005, s. 81-92. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zagadnienie przedrozumienia treści biblijnych w katechezie [w:] Chrystus-Eucharystia źródłem nadziei, Kraków: WN PAT 2004, s. 97-116. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Chrzest zjednoczeniem ze śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa (Rz 6, 1–14) [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny 2017, s. 147-161. [więcej informacji]
Służyć Chrystusowi wprost - Sługa Boża Hanna Chrzanowska [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne 2017, s. 253-265. [więcej informacji]
Prowadzić do spotkania z Panem. Orędzie XIII Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów [w:] Homo Dei, R. 81, nr 2 2012, s. 13-22. [więcej informacji]
Adhortacja „Verbum Domini” w życiu osób konsekrowanych [w:] Życie konsekrowane, Nr 5 2011, s. 35-55. [więcej informacji]
Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej w świetle „Lineamenta” XII Synodu Biskupów w 2012 roku [w:] Katecheta, Nr 7-8 2011, s. 74-78. [więcej informacji]
Znaczenie współczesnej hermeneutyki biblijnej w katechezie [w:] Pietas et Studium, T. 2 2009, s. 339-352. [więcej informacji]
Biblijna teologia ubóstwa [w:] Życie konsekrowane, Nr 5 (73) 2008, s. 88-99. [więcej informacji]
Katecheza – wychowanie w wierze, widziane z perspektywy biblijnego motywu drogi [w:] Katecheta, Nr 7-8 2006, s. 119-123. [więcej informacji]
Niebezpieczeństwa fundamentalizmu biblijnego w katechezie [w:] Katecheta, Nr 3 2006, s. 3-7. [więcej informacji]
Gatunki literackie zadaniem dla katechezy [w:] Katecheta, Nr 9 2006, s. 46-51. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Żyć wiarą w Syna Bożego. Sympozjum katechetyczne (44) pt. „Człowiek w zamyśle Boga”. (21-22.03.2014 r.); [nr projektu:] 501-10-010055

-Sympozjum katechetyczne (46) Pt.„Żyć w światłości Pana”. 16 marca 2013 r.; [nr projektu:] 501-10-010002

-Nowy człowiek w dziele nowej ewangelizacji - 2012; [nr projektu:] 110001

-Sympozjum katechetyczne (MWIK); [nr projektu:]

Wygłoszone referaty:

- Celebracja słowa Bożego radosnym spotkaniem z Panem; [podczas konferencji:] Radość słowa [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-10-27

- Metoda katechezy biblijnej; [podczas konferencji:] Obecność Biblii w katechezie [miejsce konferencji:] Lublin KUL, 2008-11-21

- Kobieta konsekrowana w Kościele; [podczas konferencji:] Kobieta w Kościele [miejsce konferencji:] Kraków PAT, 2008-11-18

- Udział katechezy w kerygmatycznej posłudze słowu Bożemu; [podczas konferencji:] Krajowym Kongresie Katechetyczny: Między Tradycją a współczesnością [miejsce konferencji:] Poznań, 2007-09-25