Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

ks. dr Jan Klimek

Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny – adiunkt

Email: jan.klimek@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Psychologii Pastoralnej

Curriculum Vitae:

2017 - 2017 – Organizacja sympozjum "Psychiatria i duchowość" na terenie Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie

2015 - 2015 – Organizacja sympozjum "Sacrum i przyroda" na terenie Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie.

2014 – Powołanie do zarządu Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca w Krakowie

2014 - 2015 – Promotor pomocniczy (prowadzący) pracy magist. Szymona Chowańca pt: Praca Zespołu Wsparcia Duchowego przy Kapelanii Szpitala Specjalistycznego im. dra. Józefa Babińskiego w Krakowie.

2014 - 2015 – Promotor pomocniczy (prowadzący) pracy magist. Andrzeja Wąsowskiego pt: Apostolat pedagogiczny błogosławionego Edmunda Bojanowskiego jako narzędzie ewangelizacji współczesnej rodziny.

2012 – Promotor pomocniczy (prowadzący) pracy magist. Katarzyny Wojciun pt: Posługa Sióstr Służebniczek Dębickich na terenie szpitala im. dra Józefa Babińskiego w Krakowie

2012 - 2013 – Inicjator podpisania umowy o współpracy pomiędzy UPJPII a Szpitalem Specjalistycznym im. dra J.Babińskiego w Krakowie

2012 - 2013 – Promotor pomocniczy (prowadzący) pracy magist. Justyny Berlińskiej pt: Duszpasterstwo wobec osób cierpiących na zaburzenia i choroby psychiczne na przykładzie Szpitala Specjalistycznego im. dra Józefa Babińskiego w Krakowie (aspekty pastoralne)

2010 – Promotor pomocniczy (prowadzący) pracy magist. Dominika Łępickiego pt: Troska o środowisko naturalne w koncepcji wychowawczej błogosławionego Edmunda Bojanowskiego

2006 - 2006 – Studia doktoranckie i tytuł doktora teologii

1999 - 2000 – Tytuł licencjata teologii na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

1999 - 2003 – Stopień awansu zawodowego - nauczyciel mianowany

1999 - 2001 – Podyplomowe studia z retoryki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

1990 - 1996 – Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej

Działalność pozanaukowa:

2017 - 2017 – Pomoc przy redagowaniu części publikacji upamiętniającej stulecie Szpitala im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie autorstwa Krystyny Rożnowskiej pt: "Można oszaleć".

2017 - 2017 – Współorganizator obchodów stulecia Szpitala im. dr.Józefa Babińskiego w Krakowie

2013 - 2015 – Pomysłodawca i realizator projektu utworzenia Zespołu Wsparcia Duchowego dla Pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie w ramach porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie a ww. Szpitalem. W pierwszej części projektu zostały opracowane założenia teoretyczne oraz zaplanowano sposób praktycznej realizacji projektu. W drugiej części został powołany do istnienia w strukturach Szpitala Zespół Wsparcia Duchowego. W ramach projektu studenci Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II zyskali zatrudnienie.

2010 - 2010 – Udział w filmie promującym pracę kapelanii Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie. Jasiek, co ty zrobiłeś, że cię tu zesłali Autor: Bożena Toporek, Beata Kołaczyk Zdjęcia: Michał Bożek Producent: TVP O/Kraków Czas trwania: 18’ Film został przedstawiony na Festiwalu Sztuki Reportażu CAMERA OBSCURA 2010, gdzie zdobył wyróżnienie.

2008 - 2015 – Rektor Rektoratu p.w. Matki Bożej Częstochowskiej przy Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie - Kobierzynie.

2008 - 2015 – Posługa kapelana Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie - Kobierzynie.

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Wspomóc uzależnionych od alkoholu. Refleksja psychologiczno-teologiczna, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Środowisko a zdrowie psychiczne człowieka, Kraków: Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Odnaleźć wykluczonych. Wsparcie terapeutyczno - duszpasterskie pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, Kraków: Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Człowiek w Ogrodzie Pana, Ojców 2012.[więcej informacji]
Błogosławiony Edmund Bojanowski i jego wizja apostolatu, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Wprowadzenie 2017, s. 5-10. [więcej informacji]
Centrum integracji społecznej jako element ekonomii społecznej wspierający osoby uzależnione od alkoholu w ich powrocie na rynek pracy [w:] Wspomóc uzależnionych od alkoholu. Refleksja psychologiczno-teologiczna: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2017, s. 198-222. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pedagogiczno-pastoralne aspekty encykliki Laudato Si Papieża Franciszka [w:] Edukacja i duchowość ekologiczna: Ojcowski Park Narodowy 2017, s. 25-41. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rekolekcje dla osób uzależnionych od alkoholu jako przyklad wyzwań pastoralnych podejmowanych w trosce o osoby społecznie wykluczone 2017, s. 316-366. [więcej informacji]
Poradnia pastoralna przy Rektoracie pw. Matki Bożej Częstochowskiej na terenie Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie. Projekt. [w:] Odnaleźć wykluczonych. Wsparcie terapeutyczno - duszpasterskie pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, Kraków: Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie 2014, s. 191-211. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Specyfika posługi kapelana w środowisku osób chorych i cierpiących psychicznie [w:] Odnaleźć wykluczonych. Wsparcie terapeutyczno - duszpasterskie pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, Kraków: Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie 2014, s. 145-189. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Środowisko naturalne w kontekście zdrowia psychicznego. Aspekty pastoralne [w:] Człowiek w Ogrodzie Pana, Ojców 2012, s. 85-100. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sacrum - miejsce czy osoba? [w:] Dom Pana: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2011, s. 73-88. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ogród Pana miejscem uprawiania teologii pastoralnej. Próba recepcji metody teologii pastoralnej [w:] Ogród Pana: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2010, s. 107-116. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Błogoslawiony Edmund Bojanowski wzorem dla katolików świeckich. Refleksja pastoralna [w:] Służyć i wychowywać do miłości, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009, s. 161-207. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Proekologiczne elementy w systemie apostolatu pedagogicznego bł. Edmunda Bojanowskiego (1814–1871) a współczesne wyzwania ekologizmu. [w:] Elementy chrześcijańskie w edukacji ekologicznej 2008, s. 69-86. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Specyfika apostolatu pedagogicznego realizowanego przez bł. Edmunda Bojanowskiego [w:] Pedagogika Katolicka. Czasopismo Katedry Pedagogiki Katolickiej, 1a/2007 Numer specjalny 2007, s. 203-224. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Człowiek w drodze. Wyzwania teologiczno-pastoralne; [nr projektu:] 501-10-010104

Wygłoszone referaty:

- Działalność Zespołu Wsparcia Duchowego w Szpitalu im. dra J. Babińskiego w Krakowie; [podczas konferencji:] Psychiatria i duchowość [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-11-17

- Pedagogiczno-pastoralne aspekty encykliki Laudato Si Papirża Franciszka; [podczas konferencji:] Edukacja i duchowość ekologiczna [miejsce konferencji:] Ojców, 2017-10-07

- Ból wszechogarniający (cierpienie fizyczne, psychiczne, duchowe i wykluczenie społeczne); [podczas konferencji:] Kurs opieki duszpasterskiej nad chorymi dla osób świeckich oraz duchownych [miejsce konferencji:] Poznań, 2015-09-29

- Społeczno - prawne podstawy opieki duszpasterskiej nad chorymi; [podczas konferencji:] Kurs opieki duszpasterskiej nad chorymi dla osób świeckich oraz duchownych [miejsce konferencji:] Poznań, 2014-10-08

- Do psychiatry, czy do egzorcysty?; [podczas konferencji:] Patofizjologia Duszy [miejsce konferencji:] Poznań, 2014-03-27

- Specyfika posługi kapelana w środowisku osób chorych psychicznie; [podczas konferencji:] Łączenie wysiłków na rzecz poprawy opieki psychiatrycznej [miejsce konferencji:] Lwów, 2013-04-09

- Specyfika posługi kapelana w szpitalu psychiatrycznym. Kontekst historyczno-pastoralny; [podczas konferencji:] Międzynarodowy projekt terapeutyczno-duszpasterski Babi-Kulpa [miejsce konferencji:] Kraków, Szpital im. dra J. Babińskiego, 2012-11-22

- Środowisko naturalne w kontekście zdrowia psychicznego. Aspekty pastoralne; [podczas konferencji:] XX Międzynarodowe Seminarium Sacrum i Przyroda [miejsce konferencji:] Ojcowski Park Narodowy, 2012-10-13

- Sanktuarium - miejsce czy osoba; [podczas konferencji:] Sacrum i przyroda [miejsce konferencji:] Preszov - Słowacja, 2011-09-23

- Ogród Pana miejscem uprawiania teologii pastoralnej. Sacrum – natura – ogród. Próba recepcji metody teologii pastoralnej; [podczas konferencji:] Sacrum i przyroda [miejsce konferencji:] Ogrod Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 2010-10-09

- Błogosławiony Edmund Bojanowski wzorem dla katolików świeckich. Refleksja pastoralna; [podczas konferencji:] Błogosławiony Edmund Bojanowski - wychowawca i apostoł laikatu [miejsce konferencji:] KUL Lublin, 2009-03-21

- Proekologiczne elementy w systemie apostolatu pedagogicznego bł. Edmunda Bojanowskiego (1814-1871) a współczesne wyzwania ekologizmu.; [podczas konferencji:] Sacrum i przyroda [miejsce konferencji:] Ojcowski Park Narodowy, 2008-10-11