Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

ks. dr hab. Wojciech Grygiel FSSP

Zatrudnienie:
Wydział Filozoficzny – adiunkt z habilitacją

Email: wojciech.grygiel@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Filozofii Przyrody
- Wydział Filozoficzny - Koordynator publikacji naukowych

Funkcje dydaktyczne:
- Kierownik Studia Podyplomowe "Nauka i Religia" (rok akademicki: 2016/17 , studia podyplomowe, tryb: podyplomowe)
- Kierownik Studia Podyplomowe "Nauka i Religia" (rok akademicki: 2017/18 , studia podyplomowe, tryb: podyplomowe)

Dyżur:
Czwartek 10-11 pok. 112, ul. Bernardyńska 1

Curriculum Vitae:

2009 – Vice-chairman for International Affairs, UPJPII, Kraków

2008 - 2009 – Copernicus Center for Interdisciplinary Studies, Kraków: head of the Philosophy and History of Physics Group

2007 - 2009 – The Pontifical University of John Paul II, Department of Philosophy, Kraków: Chair of Philosophy of Nature, Adjunct

2007 – Doktorat z filozofii, PAT, Kraków: "Krytyczna analiza fizycznych podstaw oraz filozoficznych konsekwencji interpretacji mechaniki kwantowej przy użyciu spójnych historii kwantowych"

1997 – Doktorat z chemii, State University of New York at Binghamton, USA: "Kinetic studies of the Eu(+3)-ionophore complexes translocating in a model membrane system"

1992 - 1997 – Teaching assistant and lecturer in chemistry, State University of New York at Binghamton, USA

1983 - 1987 – XIV Liceum Ogólnokształcące im Polonii Belgijskiej we Wrocławiu

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Stephena Hawkinga i Rogera Penrose'a spór o reczywistość, Kraków: Copernicus Center Press 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Philosophy in science: methods and applications, Kraków: Copernicus Center Press 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Oblicza racjonalności; wokół myśli Michała Hellera, Kraków: Copernicus Center Press 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zobaczyć kota Schrödingera, Tarnów: Biblos 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Wokół tajemnicy: teologiczna myśl ks. Michała Hellera [w:] Oblicza filozofii w nauce: Copernicus Center Press 2017, s. 337-369. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dziura Einsteina i strukturalizm ogólnej teorii względności [w:] Ogólna teoria względności a filozofia: Copernicus Center Press 2016, s. 93-110. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mózg jako struktura dyssypatywna [w:] Dusza - umysł - wolna wola: Polska Akademia Nauk, Oddział w Poznaniu 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Spacetime in the Perspective of the Theory of Quantum Gravity: Should It Stay or Should It Go? [w:] Between Philosophy and Science: Copernicus Center Press 2013, s. 131-148. [więcej informacji]
Quantum Mechanics and Its Role in Cognitive Sciences: A Critical Survey [w:] Philosophy in Neuroscience 2013, s. 149-171. [więcej informacji]
Physics in the Service of Theology: A Methodological Inquiry [w:] Logic in Theology: Copernicus Center Press 2013, s. 293-308. [więcej informacji]
Stephen Hawking's Ontology of Physical Theories [w:] Philosophy in science: methods and applications, Kraków: Copernicus Center Press 2011, s. 105-120. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Człowiek zagubiony w kosmosie? [w:] Colloquia Torunensia XVI, Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu 2011, s. 103-112. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Metodologiczne aspekty uprawiania filozofii umysłu w kontekście nauk kognitywnych [w:] Oblicza racjonalności: wokół myśli Michała Hellera, Kraków: Copernicus Center Press 2011, s. 51-62. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Matematyczność liturgii [w:] Teologia żyjąca w liturgii, Kraków: AA 2010, s. 79-85. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
The quantum world – real but not measurable [w:] Filozofia przyrody współcześnie, Kraków: Universitas 2010, s. 131-150. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Motu Proprio Benedykta XVI "Summorum Pontificum" - szansa dla chorału gregoriańskiego [w:] Pro Musica Sacra, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2007, s. 7-13. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

What is invariant? On the possibility and perspectives of the evolutionary theology [w:] Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 2018, s. 83-101. [więcej informacji]
Stworzenie jako ociosywanie Logosu: Biblia, Św. Tomasz z Akwinu i nauka [w:] Przegląd Tomistyczny 2017, s. 237-253. [więcej informacji]
Współczesna nauka w służbie liturgii: argumenty epistemologiczne i kognitywne za starszą formą rytu [w:] Christianitas 2017, s. 138-154. [więcej informacji]
Multiverse, M-theory, and God the Creator [w:] International Philosophical Quarterly 2013, s. 23-35. [więcej informacji]
Między mikroświatem a makroświatem [w:] Zagadnienia filozoficzne w nauce, 50 2012, s. 46-62. [więcej informacji]
Czy filozof powinien bać się Stephena Hawkinga? [w:] Zagadnienia filozoficzne w nauce, 49 2012, s. 46-62. [więcej informacji]
„Wspaniały projekt” — Boga czy człowieka? [w:] Urania, 3 (753) 2011, s. 3-15. [więcej informacji]
Zmatematyzowana metafora i zmetaforyzowana matematyka [w:] Logos i ethos, 2 (31) 2011, s. 147-168. [więcej informacji]
Teoria superstrun i Lee Smolina kłopoty z fizyką [w:] Filozofia Nauki, 3 (71) 2010, s. 141-152. [więcej informacji]
Czy czas jeszcze płynie w fizyce? Ontologia czasu a współczesne teorie fizyczne [w:] Logos i ethos, 1(28) 2010, s. 107-120. [więcej informacji]
Jak uniesprzecznić sprzeczność umysłu? [w:] Zagadnienia filozoficzne w nauce, 47 2010, s. 70-88. [więcej informacji]
Dlaczego kwantowanie grawitacji może interesować filozofa? [w:] Postępy fizyki, 61 (5) 2010, s. 211-215. [więcej informacji]
Matematycy o matematycznym platonizmie. Zapis ciekawej dyskusji [w:] Logos i ethos, 2 (29) 2010, s. 7-26. [więcej informacji]
Nie taki Darwin straszny, jak go malują [w:] Obecni, 2 (20) 2009, s. 103-109. [więcej informacji]
Rogera Penrose'a objektywizacja obserwatora w mechanice kwantowej [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, XLV 2009, s. 45-61. [więcej informacji]
Czy Roger Penrose i Stephen Hawking sperają się o to, co Niels Bohr i Albert Einstein? [w:] Analecta Cracoviensia, 41 2009, s. 37-52. [więcej informacji]
Teoriopoznawcze i kognitywistyczne wyzwania matematycznego platonizmu [w:] Logos i ethos, 2 (27) 2009, s. 25-44. [więcej informacji]
Rogera Penrose’a kwantowanie umysłu [w:] Filozofia Nauki, 3 (67) 2009, s. 1-20. [więcej informacji]
Filozofia w strunach [w:] Postępy fizyki, 60 (5) 2009, s. 211-213. [więcej informacji]
Ontology of the quantum mechanical density matrix according to Roger Penrose [w:] Logos i Ethos, 2 (25) 2008, s. 101-112. [więcej informacji]
Interpretacje mechaniki kwantowej jako ontologie mikroświata w ujęciu Rogera Penrose’a [w:] Logos i Ethos, 2 (25) 2008, s. 59-72. [więcej informacji]
Fizyzm Rolanda Omnesa – jedność świata matematyki i fizyki [w:] Zagadnienia Filofoiczne w Nauce, 43 2008, s. 89-102. [więcej informacji]
Przekroczyć nieoznaczoność: relacje nauka – wiara w myśli Wernera Heisenberga [w:] Analecta Cracoviensia, 12 2008, s. 23-45. [więcej informacji]
Wręczenie nagrody Księdzu Hellerowi [w:] Urania – postępy astronomii, 737 2008, s. 213-214. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Filozoficzne aspekty kwantowej teorii pola; [nr projektu:] 501-10-020043

Wygłoszone referaty:

- Aristotle and the Contemporary Scientific Method: A Case for Continuity; [podczas konferencji:] A Common Seminar in Honour of Joseph Seifert [miejsce konferencji:] Philosophical Instute of Edith Stein, Granada, Hiszpania, 2016-01-14

- Teologia jako teoria niezmienników; [podczas konferencji:] Wokół myśłi Michała Hellera [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-12-05

- The Chaotic Brain: A Case for Compatibilism; [podczas konferencji:] Toward A Science of Consciousness [miejsce konferencji:] Helsinki, Finlandia, 2015-10-26

- Hawking and Penrose: The Reality Debate; [podczas konferencji:] 15th Congress on Logic, Methodology, and Philosophy of Science (CLMPS) [miejsce konferencji:] Helsinki, Finlandia, 2015-08-04

- Dziura Einsteina i strukturalizm ogólnej teorii względności; [podczas konferencji:] XIX Krakowska Konferencja Metodologiczna - Sto lat ogólnej teorii względności [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-05-26

- Geniusze kwantów; [podczas konferencji:] Granice Nauki: genialni uczeni – genialne teorie [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-05-13

- Mózg jako struktura dyssypatywna; [podczas konferencji:] Dusza - Umysł - Wolna Wola [miejsce konferencji:] Poznań, 2014-11-27

- Jak wyznaczyć liczbę bogów?; [podczas konferencji:] Granice Nauki VI: Dwie Księgi [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-11-19

- Ontologia liczb zespolonych w filozofii fizyki Rogera Penrose'a; [podczas konferencji:] Wokół myśli Michała Hellera [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-12-06

- Hawking, Dawkins, Dennett: od dobrej nauki do złego ateizmu; [podczas konferencji:] Otwarte Posiedzenie Towarzystwa Studiów Interdyscyplinarnych przy PWT we Wrocławiu [miejsce konferencji:] Papieski Fakultet Teologiczny, Wrocław, 2013-04-10

- Spacetime and the Theory of Quantum Gravity; [podczas konferencji:] Philosophy in science: Copernicus Center International Seminar [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-01-27

- Kwantowe osobliwości stworzenia; [podczas konferencji:] Wokół myśli Michała Hellera [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-12-10

- Physics in service of theology: Quantum mechanics and black hole space-time geometry; [podczas konferencji:] Logic _ Language - Theology: Copernicus Center International Seminar [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-12-09

- Philosophy of mind as philosophy in science; [podczas konferencji:] 15th Kraków Methodological Conference [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-05-20

- Czy Stephen Hawking udowodnił nieistnienie Boga? Refleksje nad lekturą The Grand Design; [podczas konferencji:] Wokół myśli Michała Hellera [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-12-12

- Wolna wola w perspektywie nauk kognitywnych; [podczas konferencji:] Paradygmaty wolności w filozofii i teologii [miejsce konferencji:] Uniwersytet Wrocławski, 2010-06-19

- Stephen Hawking and Roger Penrose - one physics, two philosophies?; [podczas konferencji:] Road to reality wirh Roger Penrose [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-05-21

- Wartości w nauce; [podczas konferencji:] Energia - Ekologia - Etyka [miejsce konferencji:] Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, 2010-05-13

- Od anestezjologii do kwantowej grawitacji: Penrose’a – Hameroffa model umysłu; [podczas konferencji:] III Ogólnopolska Neurokonferencja Studencka \ [miejsce konferencji:] Uniwersytet Jagielloński, 2010-04-24

- Filozofujący fizycy; [podczas konferencji:] Nauka i wielkie pytania [miejsce konferencji:] Copernicus Center College, WSE im. J. Tischnera, 2010-02-24

- Stephena Hawkinga ontologia teorii fizycznych; [podczas konferencji:] Kolokwium Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-01-16

- Czy czas jeszcze płynie w fizyce?; [podczas konferencji:] Wymiary czasu [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-12-18

- Na granicach kosmologii; [podczas konferencji:] Nauka i wielkie wyzwania [miejsce konferencji:] Copernicus Center College, WSE im. J. Tischnera, 2009-11-19

- Teoria strun w perspektywie unifikacji fizyki; [podczas konferencji:] Seminarium Filozofii Przyrody Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych [miejsce konferencji:] Uniwersytet Jagielloński, 2009-10-29

- Matematyczność liturgii; [podczas konferencji:] Rekolekcje liturgiczne Mysterium fascinans [miejsce konferencji:] Bystra, 2009-09-06

- The String Theory - The Fall of Science?; [podczas konferencji:] XXIII International Congress of History of Science and Technology. Ideas and Instruments in Social Context [miejsce konferencji:] Budapest, 2009-07-29

- Fizyka a początek wszechświata; [podczas konferencji:] Fides et ratio - Klub Inteligencji Katolickiej - Chorzów [miejsce konferencji:] Chorzów, 2009-02-16

- Roland Omnes’ Physism – A Counterbalance to Mathematical Platonism; [podczas konferencji:] 6th European Conference of Analytical Philosophy [miejsce konferencji:] Kraków, 2008-08-23

- Świat kwantowy – realny ale niemierzalny; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Filozofia przyrody współczesnie [miejsce konferencji:] Lublin, 2008-04-10