Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

o. dr hab. Henryk Romuald Kośla OFM

Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny – adiunkt z habilitacją

Email: henryk.kosla@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Mariologii

Dyżur:
czwartek 14.45 - 15.30, ul. Bernardyńska 3, sala 110

Pełnione funkcje:

Ośrodek Studiów Franciszkańskich - Dyrektor

Curriculum Vitae:

2015 – Od 12 maja 2015 roku sekretarz Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie

2013 - 2018 – 2013-2018 - dyrektor Ośrodka Studiów Franciszkańskich na Wydziale Teologicznym UPJPII w Krakowie

2008 – 2008-2010 Przewodniczący Konferencji Rektorów Seminariów Franciszkańskich afiliowanych do Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

2008 – 2008-2010 oraz 2011-2014 Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Seminariów Diecezjalnych i Zakonnych w Polsce

2005 – 2005-2014 Rektor WSD w Kalwarii Zebrzydowskiej

2005 – 2005-2010 Członek Rady Kapłańskiej Diecezji Krakowskiej

1999 - 2005 – 1999-2005 Prowincjał Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP OO. Bernardynów w Polsce

1996 - 1999 – 1996-1999 Rektor i gwardian WSD w Kalwarii Zebrzydowskiej

1996 – 1996/1999 oraz 2005-2014 Kierownik oddziału terenowego Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Kalwarii Zebrzydowskiej

1994 - 1996 – 1994-1996 Prefekt kleryków w WSD w Kalwarii Zebrzydowskiej

1991 - 1994 – 1991-1994 Studia doktoranckie. Doktorat z teologii dogmatycznej na Pontificio Atheneo „Antonianum” w Rzymie (marzec 1994), na podstawie rozprawy zatytułowanej: „Voluntas est proncipium producendi amorem infinitum”. La „productio” e la „complacentia” nell’autocomunicazione divina secondo il B. Giovanni Duns Scoto

1988 - 1991 – 1988-1991 Studia licencjackie. Licencjat z teologii dogmatycznej na Pontificio Atheneo „Antonianum” w Rzymie (styczeń 1991)

1988 – 11.06.1988 Święcenia kapłańskie z rąk Bpa Giovanni Martinellego OFM, administratora apostolskiego z Tripolisu (Libia)

1986 – 04.10.1986 Śluby wieczyste

1982 - 1988 – 1982-1988 Studia magisterskie. Magisterium z Katolickiej Nauki Społecznej w ramach umowy WSD w Kalwarii Zebrzydowskiej z Papieską Akademią Teologiczną w Krakowie (maj 1988)

1981 – 25.08.1981 Rozpoczęcie Nowicjatu w Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP Zakonu Braci Mniejszych – Bernardynów

1959 – Urodzony 25 marca 1959 roku

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Wpisani w dzieje Radomia, Kalwaria Zebrzydowska: Calvarianum 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bonawenturiański system myślenia.Pytanie o aktualność. Materiały Międzynarodowej Konferencji Jubileuszowej z okazji 800-lecia urodzin św. Bonawentury z Bagnoregio, Kraków, 1-2 czerwca 2017, Kraków: Calvarianum 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wzięty w Boskie posiadanie. Materiały z sesji naukowej z racji 600-lecia urodzin św. Jana z Dukli (1414-2014), Kalwaria Zebrzydowska: Calvarianum 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jan Duns Szkot, jego dzieło i myśl od początku XX wieku do dzisiaj, Kraków: Unum 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Świętość zrodzona z miłości. Materiały z sesji naukowej o Szymonie z Lipnicy (1435-1482) w przededniu jego kanonizacji – Kraków, 23 maja 2007 roku., Kalwaria Zebrzydowska: Calvarianum 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Myśli o Eucharystii. Zarys teologiczno-mistycznej refleksji sw. Bonawentury nad Sakramentem ołtarza, Kalwaria Zebrzydowska: Calvarianum 2006.[więcej informacji]
Dotknięci i poruszeni słowem Bożym. Kazania., Kalwaria Zebrzydowska: Calvarianum 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
W ślad za Niepokalaną, aby ujrzeć „Boga z nami”. Rozważania maryjne, Kalwaria Zebrzydowska: Calvarianum 2005.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pascha Chrystusa. Wydarzenia ekonomii zbawczej w Quadragesimalia św. Bernardyna ze Sieny, Kalwaria Zebrzydowska: Calvarianum 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kalwaryjskie Stabat Mater. Kalwaria szczególnym miejscem obecności Błogosławionej Dziewicy Maryi, Kalwaria Zebrzydowska: Calvarianum 2003.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Tajemnica Wcielenia we współczesnej refleksji chrystologicznej. Marcello Bordoni, Walter Kasper, Karl Rahner medytują nad zbawczym wydarzeniem Chrystusa, Kalwaria Zebrzydowska: Calvarianum 2001.[więcej informacji]
Voluntas est principium producendi amorem infinitum. La productio e la complacentia nell\'autocomunicazione divina secondo il B. Giovanni Duns Scoto, Romae: PAA - Edizioni Antonianum 1995.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Bonawenturiański wkład w rozwój doktryny i kultu Najświętszego Serca Jezusa [w:] Bonawenturiański system myślenia. Pytanie o aktualność. Materiały Międzynarodowej Konferencji Jubileuszowej z okazji 800-lecia urodzin św. Bonawentury z Bagnoregio, Kraków 1-2 czerwca 2017: Calvarianum 2018, s. 289-308. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Chwalebna Dziewica Maryja w odwiecznym planie zbawienia na podstawie wybranych kazań św. Bernardyna ze Sieny [w:] Wpisani w dzieje Radomia: Calvarianum 2018, s. 581-597. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wzięty w Boskie posiadanie. Teologiczne podstawy świetości Jana z Dukli [w:] Wzięty w Boskie posiadanie. Materiały z sesji naukowej z racji 600-lecia urodzin św. Jana z Dukli (1414-2014), Kalwaria Zebrzydowska: Calvarianum 2015, s. 65-82. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Św. Bonawentura i bł. Jan Duns Szkot wokół zagadnień dotyczących wiary [w:] Kilaka słów o wierze, Kraków 2013, s. 67-80. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Pasyjność kultu obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej [w:] Przegląd Kalwaryjski 2016, s. 9-20. [więcej informacji]
Redamatio. L'influsso del pensiero di Giovanni Duns Scoto sulla teologia della riparazione [w:] Antonianum, 90 2015, s. 175-192. [więcej informacji]
Pomiędzy "ex nihilo" i"ex plenitudine". Niektóre aspekty teologii stworzenia człowieka na obraz Chrystusa w dokumencie Międzynarodowej Komisji Teologicznej "Comunione e servizio" [w:] Przegląd Kalwaryjski, 18 2014, s. 7-16. [więcej informacji]
Franciszkański charyzmat u podstaw życia i działalności bernardynów [w:] Bernardyni radomscy. Zarys dziejów, Radom 2013, s. 155-162. [więcej informacji]
Św. Bonawentura i bł. Jan Duns Szkot wokół zagadnień dotyczących wiary [w:] Kilka słów o wierze, Kraków 2013, s. 67-80. [więcej informacji]
Maryja w porządku do nas. O podstawach macierzyństwa duchowego w mariologii Jana Dunsa Szkota [w:] Przegląd Kalwaryjski, 16-17 2013, s. 101-110. [więcej informacji]
Antropologiczne aspekty tajemnicy odkupienia w wybranych kazaniach św. Antoniego z Padwy [w:] Introibo ad altare Dei, Studia t. 16 2008, s. 665-679. [więcej informacji]
Jan Paweł II – pielgrzym kalwaryjski [w:] XV Seminarium Sacrum i przyroda, Kraków 2007, s. 87-98. [więcej informacji]
Obraz Boga w teologii franciszkańskiej [w:] Przegląd Kalwaryjski, 11/12 2007, s. 9-23. [więcej informacji]
Kapłan a Eucharystia w świetle Pism św. Franciszka z Asyżu i źródeł biograficznych. [w:] Informator 2005/2006, 14 2006, s. 24-38. [więcej informacji]
Święty Maksymilian Kolbe i Jan Paweł II – osoby, które zmieniły historię XX wieku dzięki odwadze miłości. [w:] Przegląd Kalwaryjski, 10 2006, s. 337-358. [więcej informacji]
«Homo creatus, homo redemptus». Podstawowe elementy antropologii teologicznej Jana Pawła II. [w:] Przegląd Kalwaryjski, 10 2006, s. 279-292. [więcej informacji]
Niepokalane Poczęcie NMP w teologicznych założeniach bł. Jana Dunsa Szkota. [w:] Biblioteka Studiów Franciszkańskich, t.11 2005, s. 138-167. [więcej informacji]
Filozoczno-teologiczny sposób wyjaśniania przygodności bytów według bł. Jana Dunsa Szkota. [w:] Przegląd Kalwaryjski, 9 2005, s. 297-312. [więcej informacji]
Metafizyczne podstawy teorii wsobnego pochodzenia Osób Boskich według bł. Jana Dunsa Szkota. [w:] Filozofia Franciszkańska, Niepokalanów 2005, s. 65-128. [więcej informacji]
Kalwaria miejscem szczególnej obecności Matki Bożej [w:] Kalwaria Zebrzydowska Polska Jerozolima Skarbem Kościoła i Narodu Polskiego., Kalwaria Zebrzydowska 2002, s. 135-155. [więcej informacji]
«O drogach trojakich Panny Przenajświętszej». Dróżki Matki Bożej według dziełka o. Franciszka Dzielowskiego OFM: Kalwarya albo nowe Jeruzalem. [w:] Przegląd Kalwaryjski, 6 2000, s. 86-97. [więcej informacji]
Maryja w odwiecznym planie zbawienia według bł. Jana Dunsa Szkota. [w:] Studia Franciszkańskie, 10 1999, s. 95-109. [więcej informacji]
Elementy antropologii u bł. Jana Dunsa Szkota [w:] Studia Franciszkańskie, 9 1998, s. 49-73. [więcej informacji]
Chrystus pierwszy chciany i pierwszy umiłowany. Syntetyczne spojrzenie na chrystolo-gię bł. Jana Dunsa Szkota [w:] Studia Franciszkańskie, 8 1997, s. 51-63. [więcej informacji]
Misterium krzyża w kazaniach św. Bernardyna ze Sieny. Aspekt dogmatyczny. [w:] Przegląd Kalwaryjski, 3 1996, s. 31-42. [więcej informacji]

Wygłoszone referaty:

- Chwalebna Dziewica Maryja w odwiecznym planie zbawienia na podstawie wybranych kazań św. Bernardyna ze Sieny; [podczas konferencji:] Wpisani w dzieje Radomia [miejsce konferencji:] Radom, 2018-06-23

- Myśl duchowa wielkich mistyków w pismach św. Brata Alberta; [podczas konferencji:] Brat naszego Boga [miejsce konferencji:] Lublin, 2017-12-16

- Bonawenturiański wkład w rozwój doktryny i kultu Najświętszego Serca Jezusa; [podczas konferencji:] Bonawenturiański system myślenia. Pytanie o aktualność [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-06-02

- Blaski i cienie tradycyjnej formacji seminaryjnej w perspektywie rozwoju wiary alumnów; [podczas konferencji:] Formacja seminaryjna jako przestrzeń wzrastania w wierze [miejsce konferencji:] Licheń Stary, 2016-09-06

- "Paupercula Virgo". Elementy maryjnej teologii i pobożności św. Antoniego z Padwy, pierwszego mistrza szkoły franciszkańskiej; [podczas konferencji:] Tota Pulchra. 520. rocznica przywiezienia figury Matki Bożej Brzemiennej - Pani Skępskiej z Poznania do Skępego 1496-2016 [miejsce konferencji:] Skępe, 2016-05-18

- Pasyjność kultu obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej; [podczas konferencji:] Sanktuarium Kalwaryjskie w służbie pielgrzymującego Kościoła [miejsce konferencji:] Praszka, 2015-03-25

- Redamatio. L'influsso del pensiero di Giovanni Duns Scoto sulla teologia della riparazione; [podczas konferencji:] Atto accademico in onore del Beato Giovanni Duns Scoto [miejsce konferencji:] Rzym, 2014-11-10

- Wzięty w Boskie posiadanie. Teologiczne podstawy świętości Jana z Dukli; [podczas konferencji:] Wzięty w Boskie posiadanie. 600-lecie urodzin św. Jana z Dukli (1414-2014) [miejsce konferencji:] 23 maja 2014 Dukla, 2014-06-04

- Św. Bonawentura i bł. Jan Duns Szkot wokół zagadnień dotyczących wiary.; [podczas konferencji:] O wierze i zagadnieniach z niej wypływających [miejsce konferencji:] Kalwaria Zebrzydowska, WSD OO. Bernardynów, 2013-03-15

- Rozumienie wiary w początkach Zakonu Franciszkańskiego; [podczas konferencji:] Słów kilka o wierze [miejsce konferencji:] Kraków-Bronowice WSD OO. Franciszkanie, 2012-10-19

- Maryja w porządku do nas. O podstawach macierzyństwa duchowego w mariologii Jana Dunsa Szkota.; [podczas konferencji:] Maryja - Dziewica uczyniona Kościołem. [miejsce konferencji:] Kraków, WSD OO. Franciszkanów, 2011-11-29

- Echa chrystologii Jana Dunsa Szkota w dokumencie o teologii odkupienia Międzynarodowej Komisji Teologicznej.; [podczas konferencji:] Jan Duns Szkot, życie i twórczość: w 700-lecie śmierci (1308-2008) [miejsce konferencji:] Kalwaria Zebrzydowska, WSD OO. Bernardynów, 2008-11-08

- Jan Paweł II – pielgrzym kalwaryjski; [podczas konferencji:] Przyroda, geografia, turystyka w nauczaniu Jana Pawła II [miejsce konferencji:] Kraków, UJ Instytut Geografii, 2007-09-17

- Homo creatus, homo redemptus. Podstawowe elementy antropologii teologicznej Jana Pawła II; [podczas konferencji:] Jan Paweł II, antropologia, etyka i prawo [miejsce konferencji:] Kalwaria Zebrzydowska, WSD OO. Bernardynów, 2006-03-24

- Święty Maksymilian Kolbe i Jan Paweł II, osoby, które zmieniły historię XX wieku dzięki odwadze miłości; [podczas konferencji:] Dni kolbiańskie [miejsce konferencji:] Harmęże, 2006-03-17

- Kapłan a Eucharystia w świetle Pism św. Franciszka z Asyżu i źródeł biograficznych; [podczas konferencji:] Inauguracja roku akademickiego 2005/2006-wykład [miejsce konferencji:] Kraków, WSD OO. Franciszkanów, 2005-10-05

- Niepokalane Poczęcie NMP w teologicznych założeniach bł. Jana Dunsa Szkota; [podczas konferencji:] Niepokalana - nasza Siostra i Matka [miejsce konferencji:] Kalwaria Zebrzydowska, WSD OO. Bernardynów, 2004-10-19

- Dar ewangelicznego powołania u progu III Tysiąclecia; [podczas konferencji:] Kapituła Prowincjalna OO. Franciszkanów Konwentualnych [miejsce konferencji:] Zuberec/Słowacja, 2002-09-25

- Metafizyczne podstawy teorii wsobnego pochodzenia Osób Boskich według bł. Jana Dunsa Szkota; [podczas konferencji:] Filozofia franciszkańska [miejsce konferencji:] Łódź, WSD OO. Franciszkanów Konwentualnych, 2002-09-12