Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

ks. dr hab. Tomasz Kraj, prof. UPJPII

Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny – profesor nadzwyczajny

Email: tomasz.kraj@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Teologii Życia - Kierownik katedry
- Międzywydziałowy Instytut Bioetyki

Dyżur:
w roku akad. 2016/2017 urlop naukowy

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Granice genetycznego ulepszania człowieka : teologiczno-moralny problem nieterapeutycznych manipulacji genetycznych, Kraków: "Dante-Media" 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Scientific progress as a moral problem : implications in modern genetics, Roma: [s.n.] 1999.[więcej informacji]

Publikacje - artykuły książkowe:

Technologia przedłużania ludzkiego życia. Szansa na życie wieczne? [w:] Spór o początek i koniec ludzkiego życia: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Czy zupełnie dowolne ingerencje w naturę? Metafizyczne zagadnienie prawdy rzeczy [w:] Genetycznie modyfikowany organizm jako przedmiot oceny moralnej, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2014, s. 55-64. [więcej informacji]
Ingerencje w naturę – ulepszanie czy pogarszanie natury? [w:] Spór o naturę ludzką: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przyczyny współczesnego odejścia od moralności chrześcijańskiej – krótka refleksja [w:] Servabo legem tuam i toto corde meo. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krzywdzie CM, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2013, s. 135-145. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Różnica pomiędzy naturalnym planowaniem rodziny a antykoncepcją. Aspekt moralny [w:] Bioetyka pokolenia Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Kraków: Wydawnictwo Św. Stanisława BM 2013, s. 107-117. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Miejsce Chrystusa w życiu chrześcijańskiego biznesmena [w:] Powołanie lidera biznesu, Kraków: Wydawnictwo UNUM 2013, s. 57-65. [więcej informacji]
Instrukcja Donum vitae a trudności z akceptacją jej przesłania : błędne rozumienie niektórych zagadnień i pojęć moralnych [w:] Dar życia : w 25. rocznicę publikacji instrukcji "Donum vitae", Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2012, s. 29-58. [więcej informacji]
Instrukcja Donum vitae – trudności z akceptacją jej przesłania. Błędne rozumienie niektórych zagadnień i pojęć moralnych [w:] Namiętnie kochać świat : teologia laikatu według św. Josemaríi Escrivy (1902-1975), Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2012, s. 29-58. [więcej informacji]
Prawo naturalne a pokój [w:] Osoba ludzka i pokój, Licheń: Wyd. Centrum Formacji Maryjnej „Salvatoris Mater” 2007, s. 41-59. [więcej informacji]
Opinia na temat powszechności prawa naturalnego [w:] Konstytucyjna formuła ochrony życia, Druk sejmowy nr 993, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe 2007, s. 145-151. [więcej informacji]
Bioetyka personalistyczna Elio Sgrecci [w:] Bioetyka personalistyczna, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna. Wydawnictwo Naukowe 2006, s. 95-119. [więcej informacji]
Le origini e le attività dell’Istituto di Bioetica alla Pontificia Accademia di Teologia a Cracovia [w:] Lo splendore della vita: Vangelo, scienza ed etica. Prospettive della bioetica a dieci anni da Evangelium vitae, Città del Vaticano: Wyd. Libreria Editrice Vaticana 2006, s. 291-295. [więcej informacji]
Klonowanie [w:] Encyklopedia bioetyki. Personalizm chrześcijański. Głos Kościoła, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2005, s. 233-241. [więcej informacji]
Inżynieria genetyczna [w:] Encyklopedia bioetyki. Personalizm chrześcijański. Głos Kościoła, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2005, s. 211-217. [więcej informacji]
Terapia genowa [w:] Encyklopedia bioetyki. Personalizm chrześcijański. Głos Kościoła, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2005, s. 457-464. [więcej informacji]
Etyczny problem klonowania terapeutycznego [w:] Bioetyka polska, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna. Wydawnictwo Naukowe 2004, s. 269-286. [więcej informacji]
Problemy współczesnej genetyki w nauczaniu Jana Pawła II [w:] Człowiek drogą Kościoła. Moralne aspekty nauczania Jana Pawła II, Kraków: Wyd. Instytut Jana Pawła II w Krakowie ; Wydawnictwo Św. Stanisława BM 2004, s. 301-317. [więcej informacji]
Wkład Jana Kowalskiego w polską debatę bioetyczną [w:] Bioetyka polska, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna. Wydawnictwo Naukowe 2004, s. 45-64. [więcej informacji]
Eutanazja a eugenika we współczesnej praktyce medycznej [w:] Systemy bioetyki, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna. Wydawnictwo Naukowe 2003, s. 197-221. [więcej informacji]
Eugenic genetic engineering as a manifestation of culture of death in human genetics [w:] Culture of Life – Culture of Death. Proceedings of the International Conference on ‘The Great Jubilee and the Culture of Life’, London: Wyd. The Linacre Centre 2002, s. 271-278. [więcej informacji]
Etyczne aspekty genetycznej modyfikacji człowieka [w:] Ocalić cywilizację - ocalić ludzkie życie, Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów "SCJ" 2002, s. 79-90. [więcej informacji]
Nauka, postęp, moralność [w:] Podstawy i zastosowania bioetyki, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna. Wydawnictwo Naukowe 2001, s. 73-94. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Christian Anthropology versus the New Anthropology and the Quest for Human Perfection [w:] Theological Research. A Journal of Systematic Theology 2014.[więcej informacji]
Współczesna teologia moralna o szacunku dla embrionu ludzkiego w ujęciu Livio Meliny [w:] Polonia Sacra, R. 17, nr 32 2013, s. 71-85. [więcej informacji]
What Fundamentals Do Natural Law and Biology Hold in Common? The Normative Significance of Biological Principles [w:] Forum Teologiczne, Nr 14 2013, s. 143-151. [więcej informacji]
The Role of Virtue Ethics in Determining Acceptable Limits of Genetic Enhancement [w:] Theological Research : a journal of systematic theology, Vol. 1 2013, s. 109-116. [więcej informacji]
„Nowy wspaniały świat”, czyli świat po odrzuceniu prawdy [w:] Cywilizacja : o religii, nauce, moralności i sztuce, Nr 45 2013, s. 26-34. [więcej informacji]
Czy współczesna antropologia uwzględnia wiarę? [w:] Polonia Sacra, R. 17, nr 33 2013, s. 85-96. [więcej informacji]
Znaczenie pojęcia "natury" w prawie naturalnym [w:] Communio : międzynarodowy przegląd teologiczny, R. 31, nr 1 2011, s. 65-76. [więcej informacji]
Amerykańskie prawo aborcyjne a problemy demokracji [w:] Życie i Płodność, R. 3 nr 4 2009, s. 9-15. [więcej informacji]
Wokół dyskusji na temat zapłodnienia in vitro [w:] Teologia i Moralność, T. 4 2008, s. 107-118. [więcej informacji]
Nadużywanie słowa w bioetyce [w:] Polonia Sacra, R. 12 (30) Nr 23 2008, s. 61-77. [więcej informacji]
Eksperymenty na ludzkich embrionach. Europejskie regulacje prawne [w:] Analecta Cracoviensia, [T.] XXXVIII/XXXIX 2007, s. 137-149. [więcej informacji]
The Magisterium and Modern Genetics [w:] The National Catholic Bioethics Quarterly, Vol. 2, no. 4 2002, s. 617-634. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Zagadnienie modeli bioetycznych; [nr projektu:] 501-10-010177

-Nowoczesna troska o płodność; [nr projektu:] 501-10-010167

-Bioetyka wobec współczesnych zagrożeń; [nr projektu:] 501-10-010023

-Moralność w działalności gospodarczej; [nr projektu:] 501-10-010033

-Konferencja "Iustitia et PAX" ("Powołanie lidera biznesu" - październik 2012); [nr projektu:] 11310001

-Antropologiczne uwarunkowania moralności; [nr projektu:] 111502

-Próba określenia dozwolonych granic genetic enhancement; [nr projektu:] 211504

Wygłoszone referaty:

- Ingerencje w naturę – ulepszanie czy pogarszanie natury?; [podczas konferencji:] XVI Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu Zadania Współczesnej Metafizyki Spór o naturę ludzką [miejsce konferencji:] Lublin, 2013-12-12

- Christian Anthropology vs. the New Anthropology & the Quest For Human Perfection; [podczas konferencji:] UNESCO Chair in Bioethics 9th World Conference: Bioethics, Medical Ethics and Health Law [miejsce konferencji:] Neapol (Włochy), 2013-11-19

- Czy zupełnie dowolne ingerencje w Naturę? Metafizyczne zagadnienie prawdy rzeczy; [podczas konferencji:] GMO jako przedmiot oceny moralnej [miejsce konferencji:] Rzeszów, 2013-06-06

- What is common between natural law and biology? Normative significance of biological principles; [podczas konferencji:] Mózg – umysł – dusza. Teologia, filozofia i nauki empiryczne w sporze o adekwatną antropologię [miejsce konferencji:] Olsztyn, 2012-11-12

- Miejsce Chrystusa w życiu chrześcijańskiego biznesmena; [podczas konferencji:] Powołanie lidera biznesu [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-10-18

- Czy każde badanie genomu ludzkiego i każde zastosowanie wyników tych badań w biotechnologii jest postępem?; [podczas konferencji:] Etyka we współczesnej biotechnologii i biobiznesie [miejsce konferencji:] Uniejów, 2012-09-14

- Różnica pomiędzy naturalnym planowaniem rodziny a antykoncepcją. Aspekt moralny; [podczas konferencji:] Bioetyka pokolenia Karola Wojtyły – Jana Pawła II, [miejsce konferencji:] Kraków – Łagiewniki, 2012-01-14

- The Acceptable Limits of Genetic Enhancement in Humans According to the Virtue Ethics; [podczas konferencji:] The Annual Conference of the SocietasEthica:The Quest for perfection. The Future of Medicine/ Medicine of the future [miejsce konferencji:] Lugano (Szwajcaria), 2011-08-25

- The Role of Philosophy in the Bioethical Teaching of the Roman Catholic Church and Its Consquences; [podczas konferencji:] Multiculturalism, Religion and Bioethics [miejsce konferencji:] University of Venice (Italy), 2009-09-10

- Wokół dyskusji na temat zapłodnienia in vitro. Spostrzeżenia teologa – moralisty; [podczas konferencji:] Sympozjum Katechetyczne Diecezji Rzeszowskiej [miejsce konferencji:] Rzeszów, 2008-04-26

- How the Roman Catholic Church justifies its position in Bioethics; [podczas konferencji:] Bioethics in the Real World [miejsce konferencji:] Zurich, 2007-09-13

- Eksperymenty na ludzkich embrionach – regulacje prawne; [podczas konferencji:] Współczesne kontrowersje wokół początków człowieka [miejsce konferencji:] Warszawa, 2005-11-23

- The origins and activity of the Institute of Bioethics at the Pontifical Academy of Theology in Cracow; [podczas konferencji:] Międzynarodowy Kongres „Lo splendore della vita: Vangelo, scienza ed etica. Prospettive della Bioetica a dieci anni da Evangelium Vitae” [miejsce konferencji:] Rzym, 2005-11-17

- Eugenic genetic engineering as a manifestation of the culture of death; [podczas konferencji:] International Conference “The Great Jubilee & The Culture of Life, Queen’s College [miejsce konferencji:] Cambridge, 2000-07-03

- Etyczne aspekty genetycznej modyfikacji człowieka; [podczas konferencji:] Ocalić cywilizację – ocalić ludzkie życie [miejsce konferencji:] Stadniki, 2000-04-12