Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

mgr Kalina Lechowicz

Zatrudnienie:
Międzywydziałowe Studium Języków Obcych – wykładowca

Email: kalina.lechowicz@upjp2.edu.pl

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Saverio Gaeta: Tajemnice Maryi Przesłania Proroctwa Sekrety [tłum. z j. wł. na j. pol.], Kraków: Wydawnictwo RAFAEL 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Stanislao da Capagnola OFMCap: "Głoszenie słowa Bożego przez kapucynów w pierwszym wieku ich istnienia", w: AAVV: "Bracia Mniejsi Kapucyni. Piękna i święta reforma", red. Tomasz Protasiewicz OFMCap [tłum. z j. wł. na j. pol.]: Wydawnictwo SERAFIN 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wiesław Block OFMCap: Franciszek z Asyżu i jego bracia [tłum. z j. wł. na j. pol.], Kraków: Bratni Zew Wydawnictwo OO. Franciszkanów 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Iskry miłosierdzia na łączach - historie tłumaczy symultanicznych ŚDM [tłum. z j. wł. na j. pol.], Górna Grupa: Wydawnictwo VERBINUM 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Autopsja Człowieka z Całunu, aut. vari [tłum. z j. wł. na j. pol.], Kraków: Wydawnictwo Rafael 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Amadeo Cencini FDCC: Miecz obosieczny: wymiar ludzki i duchowy w modlitwie Słowem [red. tłum. z j. wł. na j. pol.]: Wydawnictwo SALWATOR 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Promotio Doctoris Honoris Causa Pontificiae Universitatis Cracoviensis Ioannis Pauli II Sua Sanctitas Benedictus XVI [tłum. z j. pol. na j. wł.], Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Prorok, który nie zgadzał się z Bogiem. Księga Jonasza, Kraków: Wydawnictwo Salwator 2014.[więcej informacji]
Jak celebrować Eucharystię?, Kraków: Wydawnictwo Salwator 2014.[więcej informacji]
Jak szczęśliwie żyć we dwoje. Podręcznik dla kobiet, Kraków: Wydawnictwo oo. Franciszkanów 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bóg w oczach mafiozów, Kraków: Wydawnictwo oo. Franciszkanów "Bratni Zew" 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zasady dobrego życia. Poradnik, Kraków: Wydawnictwo oo. Franciszkanów "Bratni Zew" 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Poznać cystersów. Studia i dokumenty, Kraków: Wydawnictwo Astraia 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Okrutna najsłodsza miłość, Kraków: Wydawnictwo oo. Franciszkanów "Bratni Zew" 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Tau. Znaczenie i duchowość, Kraków: Wydawnictwo Serafin 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dzieci-żołnierze. Kalami idzie na wojnę, Kraków: Wydawnictwo oo. Franciszkanów "Bratni Zew" 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Tłum. z j. wł.: Gilberto Sesantini: "Zadania organów i posługa organisty w Musicam sacram. Bilans i perspektywy" [w:] Pro Musica Sacra 2018, s. 85-100. [więcej informacji]
Tłum. z j. wł.: Vincenzo de Gregorio: "Kościół, sztuka i muzyka...: doświadczenie poszukiwań i odnajdywania zawsze nowych horyzontów" [w:] Pro Musica Sacra 2018, s. 71-84. [więcej informacji]