Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

ks. dr hab. Piotr Kroczek, prof. UPJPII

Zatrudnienie:
Wydział Nauk Społecznych – profesor nadzwyczajny

Email: piotr.kroczek@upjp2.edu.pl

Strona internetowa: https://upjp2.academia.edu/PiotrKroczek

Afiliacje:
- Katedra Norm Ogólnych i Teorii Prawa - Kierownik katedry

Funkcje redakcyjne:
- Annales Canonici - Zastępca redaktora naczelnego

Dyżur:
poniedziałek, godz. 10.00-10.45 ul. Kanonicza 9, Biblioteka WPK proszę o wcześniejszy kontakt: e-mail: piotr.kroczek@upjp2.edu.pl

Curriculum Vitae:

2004 - 2017 – Ks. dr hab. Piotr Kroczek, prof. UPJPII Doktor habilitowany nauk prawnych (2011 r.). Doktor nauk teologicznych (2017 r.). Kierownik Katedry Prawa Rodzinnego na Wydziale Nauk Społecznych UPJPII w Krakowie. Zajmuje się teorią prawa, prawem wyznaniowym i prawem małżeńskim oraz ekumenizmem. Ostatnio wydał: – Wychowanie: optyka prawa polskiego i kanonicznego (2013 r.), – Prawo wewnętrzne związków wyznaniowych w perspektywie organów władzy publicznej. Klauzule generalne (2017 r.). - Parafia w optyce katolickiej i luterańskiej. Studium teologiczno-prawne (2017 r.)

Działalność pozanaukowa:

2017 - 2017 – Wykład konwersatoryjny w ramach III Tygodnia Pracy Socjalnej w Krakowie, 3–8 kwietnia 2017 r. pt.: Imigracja do Polski – społeczne, ekonomiczne i prawne implikacje dla polityki społecznej i pracy socjalnej, Współorganizator Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków

2017 - 2017 – Wykład pt. Prawne implikacje Amoris laetitia dla duszpasterstwa rodzin w parafii na sympozjum organizowanym przez Wydział Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Diecezji Sandomierskiej pt.: Parafia podmiotem duszpasterstwa rodzin w świetle adhortacji Amoris laetitia, Sandomierz 22 kwietnia 2017 r.

2017 - 2017 – Wykład dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UPJPII w Krakowie, pt.: „Sytuacja prawna Kościołów i innych związków wyznaniowych w Polsce”, 6 czerwca 2017 r., Kraków.

2016 - 2016 – Wykład dla Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, Sesja pt. „Amoris laetitia” – wyzwania dla duszpasterstwa rodzin, wykład, pt: Aspekty prawne „Amoris laetitia”, 24 września 2016 r.

2016 - 2016 – Wykład na Dniach Katechetycznych Archidiecezji Krakowskiej, pt. Odpowiedzialność prawna nauczyciela religii i duszpasterza, 25–26 sierpnia 2016 r.

2016 - 2016 – Wykład dla przedstawicieli zawodów prawniczych, pt.: „Podstawowe problemy prawa kanonicznego”, organizator: Instytut Teologiczny im. Jana Kantego w Bielsku-Białej, 21 maja 2016 r.

2016 – Wykład dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UPJPII w Krakowie, pt.: „Po co prawo w Kościele? Czy caritas nie wystarczy?”, 15 marca 2016 r.

2014 – Wykład dla przedstawicieli zawodów prawniczych, pt.: „Dowodzenie w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa”, organizator: Instytut Teologiczny im. Jana Kantego w Bielsku-Białej.

2014 – Wykład dla doradców życia rodzinnego, pt.: „Nierozerwalność małżeństwa i obrona węzła małżeńskiego w duszpasterstwie i procesie kanonicznym”, or-ganizator: Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Bielsko-Żywieckiej, Bielsko-Biała.

2013 – Wykład w ramach wykładów na Dwuletnim Studium Liturgiczno-Kanonicznym, pt.: „Geneza fenomenu prawa we wspólnocie Kościoła”, 2012/2013-2013/2014, organizator: Instytut Teologiczny im. Św. Jana Kantego w Bielsku-Białej.

2013 – Wykład dla przedstawicieli zawodów prawniczych, pt.: „Proces kanoniczny o orzeczenie nieważności małżeństwa”, organizator: Instytut Teologiczny im. Jana Kantego w Bielsku-Białej

2013 – Wykład dla Polskiego Towarzystwa Teologicznego oddział w Bielsku-Białej, pt.: „Czy Kościół potrzebuje prawa?”.

2013 – Wykład w ramach obchodów Święta Edukacji Narodowej, pt.: „Wychowanie w optyce Kościoła – elementy prawne”, organizator: parafia w Goleszowie.

2012 - 2014 – Wykład w ramach wykładów na Dwuletnim Studium Liturgiczno-Kanonicznym, pt.: „Prawodawstwo liturgiczne (dlaczego prawo w liturgii?)”, organizator: Instytut Teologiczny im. Św. Jana Kantego w Bielsku-Białej.

2012 – Instytutu Dialogu Międzykulturowego w Krakowie, Seminarium Miejsce sacrum w życiu rodzin zrekonstruowanych wykład: „w zgodzie z Dekalogiem” 28 stycznia 2012 r.

2012 – Wykład dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bielsku-Białej, pt.: „Dlaczego Kościół stosuje kary skoro ma być znakiem Bożego miłosierdzia?”, organizator: Instytut im. Św. Jana Kantego w Bielsku-Białej

2008 – Wykłady dla księży w ramach studium proboszczowskiego dla duchowieństwa diecezji bielsko-żywieckiej na temat Księgi II oraz Księgi V Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.

2007 - 2009 – Wykłady dla członków Akcji Katolickiej diecezji bielsko-żywieckiej na temat procesów o orzeczenie nieważności małżeństwa oraz prawa dotyczącego sakramentów w ramach Rejonowych Spotkań Formacyjnych

2006 – Wykłady dla pracowników sądu diecezji odesko-symferopolskiej na temat Instrukcji Dignitas connubii.

2005 – Wykłady dla kleryków Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Lwowskiej na temat Księgi V, Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Prawo wewnętrzne związków wyznaniowych w perspektywie organów władzy publicznej. Klauzule generalne: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Parafia w optyce katolickiej i luterańskiej. Studium teologiczno-prawne, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rodzina fundamentem społeczeństwa Aspekt społeczno-prawny: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Marriage from the Roman Catholic and Orthodox points of view: Wydawnictwo “Scriptum” 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Angielskie prawo rodzinne. Wprowadzenie, Lublin: Wydawnictwo KUL 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wychowanie: optyka prawa polskiego i prawa kanonicznego, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII w Krakowie 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
The Art of Legislation: the Principles of Lawgiving in the Church, Kraków: Wydawnictwo Unum 2012.[więcej informacji]
The Art of Legislation: the Principles of Lawgiving in the Church, Kraków: Wydawnictwo Unum 2011.[więcej informacji]
Podręcznik kancelaryjny dla duchowieństwa Diecezji Bielsko-Żywieckiej (wybrane zagadnienia), Bielsko-Biała: Bielsko-Biała : [Kuria Diecezjalna Bielsko-Żywiecka] 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zasada „clara non sunt interpretanda” w prawie kanonicznym, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2005.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zasada „clara non sunt interpretanda” w prawie kanonicznym, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Polishness in the Preamble of the 1997 Constitution of the Republic of Poland, [w:] Civil standards and values: Mery Ratio, Kiado 2019.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Instytucje kościelne: odpowiedzialność za gromadzenie i wydawanie środków pieniężnych [w:] Odpowiedzialność za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych: Uniwersytet Jagielloński 2019, s. 81-100. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rozeznanie w kodeksie prawa kanonicznego [w:] Rozeznanie przeszłość, teraźniejszość, przyszłość: Wydawnictwo Scripum 2018, s. 135-149. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Marriage in the Baptist Christin Church in the Republic of Poland (Including Marriage by Proxy) [w:] Conclusion of Marriage by Proxy in the Internal Law of Churches and Other Religious Associations: Liberia Editice Vaticana 2018, s. 99-105. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Duszpasterska troska o rodziny zranione, [w:] Droga do „Amoris laetitia”: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2017, s. 141-158. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ocena regulacji w prawie Kościoła katolickiego dotyczących profilaktyki społecznej w kontekście prawa polskiego [w:] Eliminacja wykluczenia społecznego: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2017, s. 5-19. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Członkostwo w muzułmańskich związkach wyznaniowych w Polsce: perspektywa imigrantów [w:] Prawne i ekonomiczne aspekty imigracji do Polski: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2017, s. 41-56. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Regulacja wykładni w CIC 1917 i CIC 1983: status quo czy novum? [w:] Kodeks Pio-Benedyktyński. Między tradycją a rozwojem: Wydawnictwo Naukowe UKSW 2017, s. 93-114. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rozdział wstępny „Klucz” [w:] Droga do „Amoris laetitia”: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2017, s. 11-23. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Otwarcie granic dla imigrantów muzułmańskich a bezpieczeństwo publiczne Europy w kontekście współdziałania między państwem a Kościołem (dla dobra człowieka i dobra wspólnego) [w:] Kościół a naród i państwo w perspektywie 1050. rocznicy chrztu Polski. Historia i teraźniejszość: Wydawnictwo Naukowe KUL 2017, s. 247-260. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ustawa z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego a statut tegoż związku z 2009 r. – próba konfrontacji, [w:] Islam w Międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej: Stowarzyszenie Ryza 2017, s. 35-49. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Okna życia”: głos w sporze o potrzebę istnienia [w:] Rodzicielstwo. Wymiar społeczno-prawny: Wydział Teologii UWM 2016, s. 13-26. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Survival rights in the Convention on the Rights of the Child [w:] Strengthening Families: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2016, s. 27-37. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wpływ imigracji na prawo: rozważania w kontekście prawodawstwa [w:] Prawne i ekonomiczne aspekty migracji: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2016, s. 69-83. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kultura prawna w polityce społecznej: perspektywa Centesimus annus [w:] Polityka społeczna wobec rzeczy nowych. 25 lecie encykliki Centesimus annus Jana Pawła II: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2016, s. 131-141. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Prawo a pedagogika rodziny [w:] Pedagogika rodziny. Podejście systemowe: Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku 2016, s. 104-111. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Opieka naprzemienna: ocena projektu ustawy (Druk Sejmu VII kadencji nr 3104 [w:] Kiedy myślimy Rodzina...: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2016, s. 263-273. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
List do rodzin „Gratissimam sane” jako wskazówka dla prawodawstwa państwowego [w:] Prawa dziecka: perspektywa Kościoła, Kraków: Instytut Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2015, s. 81-97. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wikariat Generalny w Cieszynie za czasów biskupa Franciszka Śniegonia jako inspiracja dla zmian w organizacji i funkcjonowaniu Kościoła na Śląsku Cieszyńskim [w:] Edukacja Ekumeniczna w społeczności Śląska Cieszyńskiego w II połowie XIX wieku. 130. Rocznica święceń biskupich Franciszka Śniegonia, Cieszyn 2015, s. 45-60. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sumienie jako pozaprawna gwarancja niezależności organu władzy publicznej: postulat de lege ferenda na kanwie homilii Jana Pawła II wygłoszonej w Skoczowie [w:] Beskidzkie dziedzictwo IV 2015, s. 7-17. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sumienie w prawie polskim [w:] Sumienie. Ujęcie interdyscyplinarne 2015, s. 21-38. [więcej informacji]
Art. 1-6 Ratio [w:] Praktyczny komentarz do Listu apostolskiego motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus papieża Franciszka: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2015, s. 41-54. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kościelne poradnictwo rodzinne: stan prawny i postulaty de lege ferenda [w:] Wyjechać czy pozostać? Wokół dylematów rynku pracy, Kraków 2015, s. 279-296. [więcej informacji]
Ekumenizm jako czynnik kształtujący decyzje prawodawcze [w:] Intelektualne i duchowe dziedzictwo Cyryla i Metodego. Historia i aktualność tradycji cyrylo-metodiańskiej, Katowice 2014, s. 71-81. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mądrość w prawie [w:] Oblicza mądrości. Z czego wyrastamy, ku czemu zmierzamy, Kraków 2014, s. 107-127. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Encyklika Dives in misericordia [w:] Zrozumieć, aby czcić. Encykliki Jana Pawła II, Kraków 2014, s. 20-41. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Teoria prawa kanonicznego w optyce ks. prof. Remigiusza Sobańskiego [w:] Wkład Księdza Profesora Remigiusza Sobańskiego w rozwój kanonistyki. W dowód wdzięcznej pamięci o zasługach dla rozwoju kanonistyki. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW w dniu 11 grudnia 2013 roku, Warszawa-Kraków 2014, s. 69-85. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Prawo małżeńskie Kościoła rzymskokatolickiego jako pomoc w realizacji założeń prawa rodzinnego [w:] Kościoły i związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2014, s. 115-126. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Współpraca samorządu terytorialnego i Kościoła partykularnego w optyce prawa kanonicznego: postulaty de lege ferenda [w:] Beskidzkie dziedzictwo III, Łodygowice–Kraków 2014, s. 7-17. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Małżeństwo konkordatowe – ewaluacja przepisów po 15 latach od wejścia w życie na przykładnie przesłanki z art. 10 ust. 1 pkt 1 konkordatu [w:] Konkordat – ocena z perspektywy 15 lat obowiązywania, Kraków 2014, s. 143-162. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Prawo kościelne jako narzędzie dialogu na przykładzie Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II [w:] Dialog powinnością człowieka wierzącego, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława Archidiecezji Krakowskiej 2014, s. 93-109. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Oddziaływanie wiary realizowanej poprzez prawo kanoniczne na jedność kulturową pogranicza – wskazania dla prawodawcy [w:] Beskidzkie dziedzictwo II, Międzybrodzie Bialskie 2013, s. 19-31. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kilka uwag kanoniczno-duszpasterskich dotyczących wypełniania obowiązku świętowania [w:] W służbie miłości: Eucharystia, Siedlce–Kraków 2013, s. 47-59. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Termin „fides” w optyce prawodawcy i interpretatora na przykładzie KPK 1983 [w:] Wiara a prawo: między wolnością a posłuszeństwem, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 2013, s. 143-159. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Modele stanowienia prawa w Kościele i ich konsekwencje dla wykładni prawa [w:] Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krzywdzie CM, dyrektorowi Instytutu Prawa Kanonicznego UPJPII z okazji 70. rocznicy urodzin, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 2013, s. 307-316. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Duszpasterska troska biskupa Tadeusza Rakoczego o środowisko samorządowców terytorialnych i przedstawicieli zawodów prawniczych, [w:] In aedificationem Corporis Christi. W 50-lecie święceń prezbiteratu Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego Pierwszego Pasterza Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Bielsko-Biała–Kraków: Czuwajmy 2013, s. 475-486. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Adhortacja apostolska „Familiaris consortio” jako źródło inspiracji dla sto-warzyszeń służących rodzinom [w:] Dokąd zmierzasz współczesna rodzino?, Kraków 2013, s. 268-285. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Prawny wymiar troski Kościoła o rozwój człowieka i społeczeństwa, [w:] Rozwój i dobro wspólne. Dyskurs w 25-lecie encykliki “Sollicitudo rei social-is” Jana Pawła II, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2012, s. 71-87. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Prawo we wspólnocie Kościoła [w:] Wspólnoty opisane. Zjawisko wspólnotowości w perspektywie interdyscyplinarnej, Bielsko-Biała 2011, s. 53-62. [więcej informacji]
O pożytkach ze znajomości prawa Kościołów wschodnich dla prawodawcy łacińskiego [w:] Semper fidelis, Prešov 2011, s. 36-42. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kanoniczne konsekwencje przysposobienia [w:] Wokół rodziny. Wychowanie, kultura, społeczeństwo, Rzeszów 2011, s. 275-288. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Beatyfikacja Sługi Bożego Jana Pawła II w optyce prawa [w:] Błogosławiony, który przyszedł w Imię Pańskie. Duchowy przewodnik pielgrzyma, Kraków 2011, s. 5-11. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Proces wyniesienia na ołtarze św. Jana Kantego w porównaniu z dzisiejszą procedurą kanonizacyjną [w:] Rozum i wiara – intelektualne i duchowe dziedzictwo Jana Kantego, Kęty 2010, s. 139-144. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i prawie polskim [w:] Różne oblicza rodziny, Kraków 2010, s. 130-165. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Should Canonical Form still be Required for the Validity of Marriage? the Future of Can. 1108 CIC 1983 [w:] Estratto da «Iustitia et Iudicium» Studi di Diritto Matrimoniale e Processuale Canonico in Onore di Antoni Stankiewicz, Città del Vaticano 2010, s. 857-879. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Prawo świeckie jako bariera komunikacyjna dla niektórych treści nauczania Kościoła o małżeństwie i rodzinie [w:] Rodzina podmiotem wychowania i kreatorem komunikacji społecznej, Kraków 2010, s. 331-344. [więcej informacji]
Relacje Kościół – państwo w interpretacji Jana Pawła II. Na kanwie „Pamięci i tożsamości” [w:] Wokół „Pamięci i tożsamości”, Poznań 2010, s. 185-190. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pamięć i tożsamość w prawie kanonicznym [w:] Lex tua veritas, Kraków 2010, s. 461-466. [więcej informacji]
Rodzicielstwo w aspekcie prawnym – analiza porównawcza prawa kanonicznego i prawa polskiego [w:] Odpowiedzialne rodzicielstwo wobec wyzwań XXI wieku, Kraków 2010, s. 48-68. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Cele stowarzyszeń wiernych świeckich i ich realizacja na przykładzie wybranych stowarzyszeń działających w Diecezji Bielsko-Żywieckiej [w:] W prostocie prawdy, w pokorze miłości. Studia i materiały dedykowane księdzu prof. zw. dr. hab. Janowi Walowi, Kraków 2008, s. 313-322. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Prawny wymiar sacrum w Kętach – sanktuaria [w:] Kęckie sacrum, Kęty 2008, s. 89-100. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Trybunał i osoby występujące w dochodzeniu diecezjalnym: postulator, biskup diecezjalny i jego delegat, promotor sprawiedliwości, notariusz, świadkowie, biegli [w:] Postępowanie kanonizacyjne, Kraków 2008, s. 73-102. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Proces beatyfikacji Matki Celiny Borzęckiej – perspektywa kanoniczna [w:] Matka Celina Borzęcka, Kęty 2007, s. 115-128. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Prawo do stowarzyszania się w prawie kościelnym i polskim [w:] Akcja Katolicka. Wprowadzenie kandydatów w podstawowe zagadnienia,, Bielsko-Biała – Kraków 2007, s. 49-69. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Transgraniczny przepływ danych osobowych wiernych Kościoła katolickiego z Polski – na przykładzie kazusu [w:] Annales Canonici 2019, s. 35-48. [więcej informacji]
Budoucnost výkladu kanonického práva [w:] Revue církevního práva 2018, s. 11-23. [więcej informacji]
Odpowiedzialność prawna i kanoniczne katechety: dobra osobiste [w:] Odpowiedzialność prawna i kanoniczna katechety: dobra osobiste 2018, s. 131-150. [więcej informacji]
Znaczenie preambuły do konkordatu z 1993 roku dla interpretatora [w:] Annales Canonici 2018, s. 237-252. [więcej informacji]
Kilka uwag dotyczących Dekretu KEP z 13 marca 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim na podstawie kazusu przedszkola [w:] Annales Canonici 2018, s. 9-22. [więcej informacji]
O celowości wprowadzenia tajemnicy duszpasterskiej do prawa polskiego na przykładzie kapelanów szpitalnyc [w:] Krajowa Rada Sądownictwa 2018, s. 102-118. [więcej informacji]
Regulacje wewnętrzne międzynarodowych przedsiębiorstw działających w Polsce a tradycyjny model rodziny [w:] Studia Warmińskie 2017, s. 233-247. [więcej informacji]
Kilka uwag do znowelizowanych Wytycznych Konferencji Episkopatu Polski w kontekście zasad techniki legislacyjne oraz znowelizowanego art. 240 § 1 kodeksu karnego [w:] Annales Canonici 2017, s. 91-107. [więcej informacji]
Wykładnia klauzul generalnych zawartych w prawie kościołów i innych związków wyznaniowych [w:] Państwo i Prawo 2017, s. 44-55. [więcej informacji]
Funkcje prawa Kościele rzymskokatolickim i Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP [w:] Studia Oecumenica 2017, s. 405-418. [więcej informacji]
Wybrane problemy wykładni prawa kościołów lub innych związków wyznaniowych dokonywanej przez organy władzy publicznej [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza 2017, s. 171-188. [więcej informacji]
Naturalizacja prawa kanonicznego w optyce prawodawczej [w:] Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 2017, s. 17-28. [więcej informacji]
Katolicka oferta edukacyjna w Polsce: optyka prawno-kanoniczna [w:] Theologos. Theological Revue of Greek Catholic Theological Faculty 2017, s. 276-288. [więcej informacji]
State law as a determinant of church legislation: the case of Poland [w:] Analecta Cracoviensia 2017, s. 357-370. [więcej informacji]
Regulacje dotyczące krajobrazu priorytetowego a zagadnienie wolności religijnej imigrantów [w:] Studia z Prawa Wyznaniowego 2017, s. 5-22. [więcej informacji]
Czy system prawa kanonicznego może być wzorcem dla systemu prawnego federacji państw? [w:] Prawo Kanoniczne 2016, s. 73-87. [więcej informacji]
Nowelizacja „Zasad techniki prawodawczej”: przepisy epizodyczne [w:] Forum Prawnicze 2016, s. 33-44. [więcej informacji]
Funkcje klauzul generalnych na przykładzie kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku [w:] Annales Canonici 2016, s. 79-90. [więcej informacji]
Czy prawodawca kościelny powinien znać religie niechrześcijańskie [w:] Studia Redemptorystowskie 2016, s. 389-397. [więcej informacji]
Przysposobienie ze wskazaniem: ocena z perspektywy katolickiej i luterańskiej, [w:] Studia Oecumenica 2016, s. 467-481. [więcej informacji]
Kaznodziejstwo w optyce prawa cywilnego [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny 2016, s. 65-82. [więcej informacji]
Czy poglądy związku wyznaniowego na jego stosunek do państwa powinny być obecne w poświęconej mu ustawie [w:] Studia Redemptorystowskie 2016, s. 337-351. [więcej informacji]
Kanoniczne spojrzenie na statystyczne badanie skuteczności duszpasterskiej: komunia święta [w:] Analecta Cracoviensia 2016, s. 345-360. [więcej informacji]
Regulacje dotyczące krajobrazu priorytetowego a zagadnienie wolności religijnej imigrantów [w:] Studia z Prawa Wyznaniowego 2016, s. 5-22. [więcej informacji]
Ocena regulacji prawnych ustanowionych przez Konferencję Episkopatu Polski po 1989 r [w:] Studia Socialia Cracoviensia 2015.[więcej informacji]
Does the Catholic Vision of the Principle of Subsidiarity Pertain to Polish Family Law? [w:] Ecumeny and Law 2015, s. 327-340. [więcej informacji]
Ocena instrukcji „Dignitas connubii” z perspektywy sztuki legislacji [w:] Prawo Kanoniczne, 58 2015, s. 94-109. [więcej informacji]
Jedność diecezji bielsko-żywieckiej
 w kontekście specyfiki Śląska Cieszyńskiego – postulaty de lege ferenda [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne 2015, s. 155-165. [więcej informacji]
Argument statystyczny w rejestracji Kościołów i związków wyznaniowych – przyczynek do dyskusji [w:] Opolskie Studia Administracyjno-Prawne, 13 2015, s. 61-82. [więcej informacji]
Religious freedom in the context of education in Poland. Relationship between Polish State and the Catholic Church [w:] Analecta Cracoviensia 2015, s. 197-216. [więcej informacji]
Church Teaching on Marriage and Family as an Instruction for the State Legislator in the Context of Poland [w:] Philosophy and Canon Law 2015, s. 199-214. [więcej informacji]
Wymagania stawiane prawodawstwu w sprawach społecznych: rozważania na kanwie Gaudium et spes [w:] Studia Socialia Cracoviensia 2015, s. 85-92. [więcej informacji]
Encyklika Laudato si’ w perspektywie prawnej [w:] Studia Oecumenica 2015, s. 55-68. [więcej informacji]
Zgoda nupturientów na skutki cywilne małżeństwa wyznaniowego (art. 10 ust. 1 pkt 2 Konkordatu) [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 15 2014, s. 137-144. [więcej informacji]
Status prawny mariawitów w Polsce [w:] Studia Oecumenica, 14 2014, s. 237-252. [więcej informacji]
Czy prawo kanoniczne integruje wiernych? [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 6 2014, s. 99-108. [więcej informacji]
Czy można wypełnić dwa obowiązki podczas jednej mszy świętej? [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 1 2014, s. 33-48. [więcej informacji]
Introduction to the Separate Property Regime in Polish Law [w:] Annales Canonici 2014, s. 95-105. [więcej informacji]
Czy prawodawca potrzebuje wyobraźni? [w:] Analecta Cracoviensia, 46 2014, s. 297-306. [więcej informacji]
The Rights of the Family in the Vision of the Evangelical Church [w:] Ecumeny& Law, 2 2014, s. 131-143. [więcej informacji]
Ius sequitur vitam, czyli o niektórych czynnikach zmian w prawie [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 6 2014, s. 163-176. [więcej informacji]
Teoretyczne i praktyczne zagadnienia związane z pięciodniowym terminem na złożenie wniosku do USC w celu rejestracji kanonicznego małżeństwa (art. 10 ust. 1 pkt 3 Konkordatu) [w:] Annales Canonici, 10 2014, s. 101-116. [więcej informacji]
Is Dialog a Useful Tool for the Church Legislator? Deliberations on the so-called „Pope Francis’ Questionnaire” [w:] Annuarium Iuris Canonici, 1 2014, s. 17-31. [więcej informacji]
Kaznodziejstwo w optyce polskiego prawa karnego [w:] Studia z Prawa Wyznaniowego, 17 2014, s. 71-89. [więcej informacji]
Marriage in Catholic and Lutheran Approach as a Paradigm for Polish Legislator [w:] Ecumeny& Law”, 1 2013, s. 161-172. [więcej informacji]
O możliwościach ekumenicznej współpracy katolików i luteranów nad kształtowaniem decyzji ustawodawcy polskiego w dziedzinie małżeństwa i rodziny, [w:] Polonia Sacra, 17 nr 2 (33) 2013, s. 159-175. [więcej informacji]
Sytuacja prawna dzieci w kontekście chrztu świętego i wychowania religijnego [w:] „Studia Oecumenica”, 13 2013, s. 161-174. [więcej informacji]
Czy starożytność powinna być inspiracją dla współczesnego prawodawcy kościelnego w dziedzinie małżeństwa i rodziny? Rozważania na kanwie kultury Grecji i Rzymu [w:] Analecta Cracoviensia, 45 2013, s. 319-334. [więcej informacji]
Teologiczne podstawy reguł sensu czynności konwencjonalnych i norm kompetencyjnych w prawie kanonicznym i ich konsekwencje dla decyzji prawodawczych [w:] Annales Canonici, 9 2013, s. 55-73. [więcej informacji]
Prawo kanoniczne wsparciem dla polskiego prawa rodzinnego: teoretyczne podstawy i praktyczne przykłady [w:] „Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne”, 14 2013, s. 131-145. [więcej informacji]
Preamble of Law: Perspective of Legislator and Interpreter [w:] "Angelicum", 90 2013, s. 869-888. [więcej informacji]
Świętowanie w pedagogice prawa kanonicznego i prawa polskiego [w:] „Polonia Sacra”, 28 2012, s. 169-187. [więcej informacji]
Canonical Approach to the Year of Faith [w:] „Analecta Cracoviensia”, 44 2012, s. 287-296. [więcej informacji]
Mała architektura sakralna w optyce prawa polskiego i kanonicznego [w:] „Polonia Sacra”, 30 2012, s. 199-212. [więcej informacji]
Kilka uwag kanoniczno-duszpasterskich odnośnie orzeczenia nieważności małżeństwa [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 8 2012, s. 169-180. [więcej informacji]
The Significance of the Techniques of Encoding Canonical Norms in an Act of Law, CIC 1983 as an Example [w:] „Annales Canonici”, 7 2011, s. 189-198. [więcej informacji]
Czy można rozdzielić prymat nauczania od prymatu jurysdykcji? Perspektywa ekumeniczna [w:] "Annales Canonici", 7 2011, s. 69-80. [więcej informacji]
Kompetencja procesowa w kontekście sytuacji diecezji bielsko-żywieckiej [w:] „Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne”, 12 2011, s. 101-110. [więcej informacji]
About the Usefulness of Employing the Models of the Church in the Study of Canon Law [w:] „E-Theologos. Theological revue of Greek Catholic Theological Faculty”, 2 2011, s. 161-172. [więcej informacji]
Legislative Initiative in the Church as a Right of Christ’s Faithful [w:] „Analecta Cracoviensia”, 43 2011, s. 391-402. [więcej informacji]
Kanoniczne zakazy związane z małżeństwem jako możliwość wsparcia ściągalności alimentów na dzieci [w:] „Polonia Sacra”, 29 2011, s. 179-194. [więcej informacji]
Tłumaczenie kościelnych tekstów prawnych – aspekt praktyczny [w:] „Annales Canonici”, 6 2010, s. 213-223. [więcej informacji]
Authority of Bishop as Legislator [w:] „Angelicum”, 87 2010, s. 911-921. [więcej informacji]
Wzajemne odniesienie Kościoła i państwa w nauczaniu Jana Pawła II – aspekt prawny [w:] „Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne”, 11 2010, s. 123-130. [więcej informacji]
Zagadnienie interdyscyplinarności prawa kanonicznego [w:] „Polonia Sacra”, 26 2010, s. 169-182. [więcej informacji]
Authority of Canon Law [w:] „Theologos”, 2 2010, s. 9-20. [więcej informacji]
Tłumaczenie kościelnych tekstów prawnych – aspekt teoretyczny i prawny [w:] „Polonia Sacra”, 27 2010, s. 153-163. [więcej informacji]
Przygotowanie do zawarcia małżeństwa nupturientów należących do Kościoła rzymskokatolickiego oraz Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce w kontekście trwałości małżeństw [w:] „Studia Oecumenica”, 10 2010, s. 217-228. [więcej informacji]
Skutki kanoniczne i cywilne biologicznego ojcostwa duchownych [w:] „Analecta Cracoviensia”, 42 2010, s. 403-417. [więcej informacji]
The Theological Foundations of the Reception of Canon Law [w:] „Annales Canonici”, 5 2009, s. 161-177. [więcej informacji]
Does Obligatory Canonical Form of Marriage Contribute to “salus animarum”?, [w:] „Folia Canonica”, 12 2009, s. 23-30. [więcej informacji]
Ocena „raison d'être” norm dotyczących kanonicznej formy zawarcia mał-żeństwa w warunkach polskiego prawa cywilnego. Przyczynek do dyskusji [w:] „Analecta Cracoviensia”, 41 2009, s. 469-481. [więcej informacji]
Modelowa wizja pracy kanonisty [w:] „Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne”, 10 2009, s. 217-228. [więcej informacji]
Funkcja prawa jako skutek wprowadzenia do systemu prawnego normy prawnej [w:] „Annales Canonici”, 4 2008, s. 173-180. [więcej informacji]
Pochówek obok świątyni – stan prawny [w:] „Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne”, 9 2008, s. 177-184. [więcej informacji]
Prywatne stowarzyszenia wiernych. Charakterystyka i etapy powstania [w:] „Analecta Cracoviensia”, 40 2008, s. 451-464. [więcej informacji]
Kilka uwag kanoniczno-duszpasterskich odnośnie orzeczenia nieważności małżeństwa [w:] „Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne”, 8 2007, s. 169-180. [więcej informacji]
Odpoczynek w prawie kanonicznym i polskim prawie pracy [w:] „Świat i Słowo” 9, 2 2007, s. 217-234. [więcej informacji]
Prawodawca i jego sztuka [w:] „Prawo Kanoniczne” 50, 1-2 2007, s. 167-184. [więcej informacji]
Przyczyny opozycji teologów wobec Urzędu Nauczycielskiego Kościoła [w:] „Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne”, 8 2007, s. 137-145. [więcej informacji]
Co prawodawca miał na myśli? – czyli czym jest „mens legislatoris” i gdzie jej szukać? [w:] „Annales Canonici”, 3 2007, s. 187-198. [więcej informacji]
Co robi teolog w Kościele? [w:] „Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne”, 7 2006, s. 171-180. [więcej informacji]
Wpływ czynników psychologicznych i socjologicznych na wykładnię tekstu prawa kanoniczego [w:] „Problemy Społeczne i Ekonomiczne”, 3 2006, s. 57-63. [więcej informacji]
Kiedy „Prawo Kanoniczne” jest efektywne? [w:] „Annales Canonici”, 2 2006, s. 163-177. [więcej informacji]
Problem interpretacji prawa kanonicznego w świetle pluralizmu kulturowego [w:] „Analecta Cracoviensia”, 37 2005, s. 509-516. [więcej informacji]
Niedookreśloność i nieostrość zwrotów w prawie kanonicznym na przykładzie KPK z 1983 r [w:] „Annales Canonici”, 1 2005, s. 175-185. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Prawa imigrantów a prawa obywateli; [nr projektu:] 501-10-040089

-Problem obywatelstwa dzieci imigrantów: porównanie uregulowań prawnych Wielkiej Brytanii, Polski i innych państw wraz z analizą orzecznictwa sądowego; [nr projektu:] 501-10-040090

-Małżeństwo z punktu widzenia rzymskokatolickiego i prawosławnego; [nr projektu:] 501-10-040059

-Badanie motywacji osób starających się o orzeczenie nieważności małżeństwa kanonicznego; [nr projektu:]

-Przygotowanie do małżeństwa w optyce prawnopsychologicznej; [nr projektu:] 501-10-040036

-Prawo kościelne i prawo państwowe w służbie rodziny; [nr projektu:] 501-10-040013

-Prawo kościelne i prawo państwowe w służbie rodziny; [nr projektu:] 14130001

-brak tematu 3; [nr projektu:] 11290003

-Analiza zadań prawodawcy kościelnego i ich znaczenie dla życia wspólnoty Kościoła; [nr projektu:] 212602

Wygłoszone referaty:

- Personal Data Protection as an Expression of Personalism; [podczas konferencji:] The 4rd International Conference on Philosophy and Canon Law: Karol Wojtyla’s “Person and Act” – on the 50th Anniversary of the Publication of the Work [miejsce konferencji:] Presov, 2019-11-22

- Homilia i przepowiadanie. Jak dzisiaj głosić prawdę nie naruszając dobrego imie-nia?; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Sympozjum Naukowe: „Co mówić i jak mówić?” Ochrona tajemnicy, dobrego imienia oraz intymności w prawie Kościoła [miejsce konferencji:] Kraków, 2019-11-21

- Poszanowanie życia rodzinnego w RODO; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Rodzina odkryta na nowo w prawie, ekonomii i socjologii [miejsce konferencji:] Kraków, 2019-11-14

- The Right to Personal Data Protection and Family Life.; [podczas konferencji:] 50. The 2nd Colloquia Familiaria: International Interdisciplinary Scientific Conference, „Marriage and Family in Different Cultures and Religions” [miejsce konferencji:] Sankt Augustin, Germany, 2019-05-21

- Cross-border Flow of Personal Data in the Context of Emigration of the Faithful of the Catholic Church from Poland; [podczas konferencji:] VIII Międzynarodowa Konferencja Ekumeniczno-Prawna: Migracja – ekumenizm – integracja [miejsce konferencji:] Katowice, Brenna, 2019-04-26

- Klutura jako jeden z determinantów prawa polskiego i kanonicznego; [podczas konferencji:] 48. The 3rd International Conference on Philosophy and Canon Law: Between the Culture of the Right to Responsible Parenthood and the Culture of the “New” Human Rights: Reproductive and Sexual – on the 50th Anniversary of the Pope Paul VI’s Encyclical Lett [miejsce konferencji:] Preszów, Słowacja, 2018-11-10

- Klutura jako jeden z determinantów prawa polskiego i kanonicznego; [podczas konferencji:] The 3rd International Conference on Philosophy and Canon Law: Between the Culture of the Right to Responsible Parenthood and the Culture of the “New” Human Rights: Reproductive and Sexual – on the 50th Anniversary of the Pope Paul VI’s Encyclical Letter H [miejsce konferencji:] Presov, 2018-11-10

- Ochrona tajemnicy spowiedzi w kontekście wykonywania kary pozbawienia wolności.; [podczas konferencji:] III Europejski Kongres Penitencjarny, „Rozwój myśli penitencjarnej na przestrzeni stulecia państwowości polskiej” [miejsce konferencji:] Rzeszów, 2018-11-08

- Kompetencje promotora sprawiedliwości w nowym procesie małżeńskim; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Kanonistów Polskich „Ochrona małżeństwa i rodziny w nauczaniu i ustawodawstwie papieża Franciszka” [miejsce konferencji:] Rzeszów, 2018-09-03

- Right to privacy in the Catholic Church; [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Prawa człowieka: ewaluacja i kierunki rozwoju” z okazji 70-lecia uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r. oraz 25 rocznicy ratyfikacji Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Przez Rzeczpospolitą Polsk [miejsce konferencji:] Warszawa, 2018-07-03

- Marriage by Proxy in the Baptist Union of Poland; [podczas konferencji:] International Scientific Conference Entering into Marriage by Proxy in the Internal Law of the Churches and Other Religious Organizations, [miejsce konferencji:] Rzym, 2018-05-25

- Podstawy polskiego prawa rodzinnego; [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rodzina: wychowanie – polityka społeczna – ekonomia [miejsce konferencji:] Kijów, 2018-04-23

- Diocesan Synod from the Catholic and Lutheran Perspectives; [podczas konferencji:] VII Międzynarodowa Konferencja Ekumeniczno-Prawna: Idea synodalności: konteksty, wyzwania i perspektywy [miejsce konferencji:] Katowice-Brenna, 2018-04-20

- Odpowiedzialność za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych; [podczas konferencji:] Instytucje kościelne: odpowiedzialność za gromadzenie i wydawanie środków pieniężnych. [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-01-24

- Instytucje kościelne: odpowiedzialność za gromadzenie i wydawanie środków pieniężnych; [podczas konferencji:] Odpowiedzialność za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-01-24

- Obywatelstwo jako kryterium członkostwa w związkach wyznaniowych działających w Polsce a prawo imigrantów do wolności religijnej; [podczas konferencji:] Ekonomiczne i socjalne prawa imigranta [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-12-12

- Regulacja wykładni w CIC 1917 i CIC 1983: status quo czy novum?.; [podczas konferencji:] Kodeks Pio-Benedyktyński między tradycją a rozwojem. W 100. rocznicę promulgacji Kodeksu prawa kanonicznego z 1917 roku [miejsce konferencji:] Warszawa, 2017-11-09

- Teaching Religion and the Catholic Educational System in Poland; [podczas konferencji:] The 4th International Conference on Philosophy and Canon Law Contemporary Challenges of Education: Values – Norms – Legislation on the 425th Anniversary of John Amos Comenius’ Birthday [miejsce konferencji:] Presov, Slovakia, 2017-11-04

- Zagadnienie moralności w stanowieniu, wykładni i stosowaniu prawa kanonicznego; [podczas konferencji:] Prawo i moralność w życiu publicznym [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-10-25

- The Future of Interpretation of Canon Law; [podczas konferencji:] Things both new &old. Challenges of the contemporary canon law [miejsce konferencji:] Warszawa, 2017-10-25

- „Czy prawo do emerytury oznacza zakaz pracy? 
Analiza teoretyczno-prawna w kontekście prawa polskiego i kanonicznego”; [podczas konferencji:] Wsparcie seniora w środowisku [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-09-27

- State Law as a Determinant of Church Legislation; [podczas konferencji:] The Churches of Romania, Georgia, Macedonia and Poland. Their forms of organization and leadership over the centuries [miejsce konferencji:] Constatna, Rumunia, 2017-09-11

- Otwarcie granic dla imigrantów muzułmańskich a bezpieczeństwo publiczne Europy w kontekście współdziałania między państwem a Kościołem (dla dobra człowieka i dobra wspólnego); [podczas konferencji:] Kościół–naród–państwo w perspektywie 1050. rocznicy chrztu Polski. Historia i teraźniejszość [miejsce konferencji:] Poznań, 2017-09-03

- Opieka naprzemienna jako wynik zderzenia dobra dziecka i równości płci,; [podczas konferencji:] II Naukowa Konferencja dla Przedstawicieli Zawodów Prawniczych - "Rodzina przed obliczem Temidy" [miejsce konferencji:] Warszawa, 2017-06-20

- Internal Regulations of Multinational Corporations and the Traditional Model of the Family; [podczas konferencji:] Międzynarodowe Sympozjum w ramach XVIII Dni Interdyscyplinarnych pt. „Rodzina - Naród - Bezpieczeństwo” [miejsce konferencji:] Olsztyn, 2017-06-12

- Rights and duties of a Catholic parish and a Lutheran Parish; [podczas konferencji:] VI Międzynarodowa Konferencja Ekumeniczno-Prawna „Jednoczeni w różnorodności - w 50. rocznice Dyrektorium Ekumenicznego” [miejsce konferencji:] Katowice–Brenna, 2017-04-28

- Członkostwo w muzułmańskich związkach wyznaniowych w Polsce: perspektywa imigrantów; [podczas konferencji:] „Ekonomiczne i prawne aspekty imigracji do Polski” [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-11-24

- Ustawa o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego z 1936 r. a statut tego związku z 2009 r. – próba konfrontacji; [podczas konferencji:] Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-11-18

- Spotkanie pracownika socjalnego ze zjawiskiem wczesnego macierzyństwa; [podczas konferencji:] III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Praca Socjalna w teorii i działaniu” Praca socjalna w świetle filozofii spotkania [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-11-15

- Wkład Polski w ochronę praw dziecka na przykładzie Konwencji o prawach dziecka – założenia, cele, rezultaty; [podczas konferencji:] System Narodów zjednoczonych z polskiej perspektywy [miejsce konferencji:] Warszawa, 2016-10-14

- Czy doktrynalne poglądy związku wyznaniowego dotyczące jego stosunku do państwa powinny mieć odbicie w indywidualnej ustawie?; [podczas konferencji:] Church and State: Promotion of Economic, Social and Cultural Rights of the Human Person – on the 25th Anniversary of Pope John Paul II’s Encyclical Letter Centesimus Annus and on the 50th Anniversary of the UN International Covenant on Economic, Social an [miejsce konferencji:] Prešov, Słowacja, 2016-10-04

- Kultura prawna w polityce społecznej: perspektywa Centesimus annus; [podczas konferencji:] 25 lecie encykliki Centesimus annus Jana Pawła II [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-05-21

- Katolicka oferta edukacyjna dla młodzieży w Polsce: aspekty prawne; [podczas konferencji:] Młodzież – Kościół – Ewangelizacja – z okazji Światowych Dni Młodzieży [miejsce konferencji:] Katowice–Brenna, 2016-04-29

- Encyklika Franciszka Laudato si’ w perspektywie prawnej; [podczas konferencji:] Encyklika Laudato si’ w perspektywie ekumenicznej [miejsce konferencji:] Opole, 2015-12-09

- Wpływ imigracji na prawo: rozważania w kontekście prawodawstwa; [podczas konferencji:] Ekonomiczne i prawne konsekwencje emigracji Polaków ze szczególnym uwzględnieniem rodziny: optyka Polski i krajów imigracyjnych [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-11-12

- Wymagania stawiane prawodawstwu w sprawach społecznych: rozważania na kanwie Gaudium et spes; [podczas konferencji:] Man – Family – Society: in the Modern World – on the 50th Anniversary of the Promulgation of the Conciliar Constitution “Gaudium et Spes”, [miejsce konferencji:] Presov – Slovakia, 2015-11-07

- Profilaktyka społeczna w prawodawstwie Kościoła katolickiego: ocena w kontekście prawa polskiego.; [podczas konferencji:] Profilaktyka społeczna na rzecz rozwoju [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-10-13

- Wybrane problemy wykładni prawa Kościołów i Związków wyznaniowych dokonywanej przez organy władz publicznych; [podczas konferencji:] Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo i porządek publiczny [miejsce konferencji:] Zabuże, 2015-09-14

- Opieka naprzemienna: ocena projektu ustawy (Druk Sejmu VII kadencji nr 3104); [podczas konferencji:] Rodzina ceniona i zagrożona [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-06-02

- Sumienie w prawie polskim; [podczas konferencji:] Miejsce sumienia we współczesnym świecie [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-05-15

- Sumienie jako pozaprawna gwarancja niezależności organu władzy publicznej: postulat de lege ferenda na kanwie homilii Jana Pawła II wygłoszonej w Skoczowie; [podczas konferencji:] Był wśród nas (związki Jana Pawła II z naszymi ziemiami, upamiętnienie 10. rocznicy śmierci i 20. rocznicy pobytu w diecezji bielsko-żywieckiej [miejsce konferencji:] Jeleśnia, 2015-04-19

- Religious Freedom in Dignitatis Humanae and Polish Law; [podczas konferencji:] „Religious Freedom Today” – on 50 th Anniversary of Vatican II Decree on Religious Freedom Dignitatis Humanae [miejsce konferencji:] Brenna, 2015-04-17

- List do rodzin Gratissimam sane jako wskazówka dla prawodawstwa państwowego.; [podczas konferencji:] The Family Institution: Identity, Sovereignty, Social Dimension - on the 20th Anniversary of the Letter to Families from John Paul II “Gratissimam sane” [miejsce konferencji:] Presov, Slovakia, 2014-10-25

- Parafialne poradnictwo rodzinne: stan prawny i postulaty de lege ferenda.; [podczas konferencji:] Rodzina wobec wyzwań współczesnego rynku pracy [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-10-14

- Współpraca samorządu terytorialnego i Kościoła partykularnego w optyce prawa kanonicznego: postulaty de lege ferenda; [podczas konferencji:] „Beskidzkie Dziedzictwo III – Tradycja – Oświata – Samorządność [miejsce konferencji:] Pietrzykowice, 2014-06-26

- Does the Catholic Vision of the Principle of Subsidiarity Pertain to Polish Family Law?; [podczas konferencji:] Dobro dziecka, dobrem rodziny, Kościoła i społeczeństwa ¬– w 25. Rocznicę Konwencji o Prawach Dziecka ONZ oraz w 20. rocznicę Jana Pawła II Listu do Dzieci [miejsce konferencji:] Brenna, 2014-04-10

- Teoria prawa kanonicznego w optyce ks. prof. R. Sobańskiego.; [podczas konferencji:] Wkład Księdza Profesora Remigiusza Sobańskiego w rozwój kanonistyki. W dowód wdzięczności pamięci o zasługach dla rozwoju kanonistyki [miejsce konferencji:] Warszawa, 2013-12-11

- Małżeństwo konkordatowe: ocena z perspektywy 15 lat od wejścia w życie przepisów Konkordatu.; [podczas konferencji:] Czy polski konkordat faworyzuje Kościół katolicki? [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-11-14

- Oddziaływanie wiary realizowanej poprzez prawo kanoniczne na jedność kulturową pogranicza – wskazania dla prawodawcy; [podczas konferencji:] Beskidzkie Dziedzictwo. Wiara i kultura pogranicza [miejsce konferencji:] Czernichów, 2013-10-27

- Religious Freedom in the Context of Education in Poland: Relationship be-tween Polish State and the Catholic Church; [podczas konferencji:] The Edict of Milan and Religious Liberty. The Impact of this Liberty Over the Centuries [miejsce konferencji:] Constanta, Rumunia, 2013-10-11

- The Rights of the Family in the Vision of the Evangelical Church.; [podczas konferencji:] II Międzynarodowa Konferencja Ekumeniczno-Prawna „«Rodzina suwerenna» – wokół idei Karty Praw Rodziny w 30-lecie jej ogłoszenia [miejsce konferencji:] Brenna, 2013-04-19

- „Unitas in diversitate et diversitas in unitate”: czy system prawa kanonicznego może być wzorcem dla innych systemów prawnych?; [podczas konferencji:] Dostrzec różnice(ę) [miejsce konferencji:] Bielsko-Biała, 2012-11-26

- Prawo małżeńskie Kościoła rzymskokatolickiego jako pomoc w realizacji założeń prawa rodzinnego; [podczas konferencji:] IX Sympozjum Prawa Wyznaniowego [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-05-18

- Małżeństwo w ujęciu katolickim i luterańskim jako paradygmat dla prawodawcy polskiego; [podczas konferencji:] Przymierze małżeńskie – paradygmat spotkania myśli Wschodu i Zachodu »de matrimonio«, [miejsce konferencji:] Brenna, 2012-04-27

- Czy można rozdzielić prymat nauczania od prymatu jurysdykcji? Perspektywa ekumeniczna; [podczas konferencji:] Urząd biskupa Rzymu w służbie jedności Kościoła [miejsce konferencji:] ??, 2011-11-17

- Prawo we wspólnocie Kościoła; [podczas konferencji:] Pytanie o wspólnotę [miejsce konferencji:] Bielsko-Biała, 2010-11-14

- Rodzicielstwo w aspekcie prawnym – analiza porównawcza prawa kanonicznego i prawa polskiego; [podczas konferencji:] Rodzicielstwo XXI wieku szanse i zagrożenia [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-10-20

- Prawo świeckie jako bariera komunikacyjna dla nauczania Kościoła o małżeństwie i rodzinie; [podczas konferencji:] Rodzina, wychowanie a modele komunikacji społecznej [miejsce konferencji:] Częstochowa, 2010-06-01

- O pożytkach ze znajomości prawa Kościołów wschodnich dla prawodawcy łacińskiego; [podczas konferencji:] Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich: Semper Fidelis [miejsce konferencji:] Preszów (Słowacja),, 2010-03-11

- Regulacje w prawie kościelnym jako odpowiedź na przemiany społeczne w Polsce po 1989 r.; [podczas konferencji:] Przemiany w nauce, filozofii, kulturze i moralności: historia – współczesność – perspektywy [miejsce konferencji:] Bielsko-Biała – Międzybrodzie Żywieckie, 2009-05-05

- Prawny wymiar sacrum w Kętach – sanktuaria; [podczas konferencji:] Kęckie sacrum [miejsce konferencji:] Kęty, 2008-10-18

- Trybunał i osoby występujące w dochodzeniu diecezjalnym: postulator, biskup diecezjalny i jego delegat, promotor sprawiedliwości, notariusz, świadkowie, biegli.; [podczas konferencji:] I Ogólnopolski kurs dla postulatorów i ich współpracowników w sprawach kanonizacyjnych [miejsce konferencji:] Kraków, 2007-11-05

- Proces beatyfikacji Matki Celiny Borzęckiej – perspektywa kanoniczna.; [podczas konferencji:] Matka Celina Borzęcka – nauczycielką dla współczesnych i potomnych [miejsce konferencji:] Kęty, 2007-09-22

- Odpoczynek w prawie kanonicznym i polskim prawie pracy; [podczas konferencji:] Praca w wymiarze indywidualnym i zbiorowym [miejsce konferencji:] Bielsko-Biała, 2007-01-16