Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

o. prof. dr hab. Andrzej Kłoczowski OP

Zatrudnienie:
Wydział Filozoficzny – profesor zwyczajny

Email: andrzej.kloczowski@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Filozofii Religii

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

U źródeł nowoczesnego myślenia o religii. Szkice z filozofii religii dla humanistów. Część II, Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Drogi i bezdroża. Szkice z filozofii religii dla humanistów, Część I, Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jak budować piękne życie Jezusowy przewodnik po Kazaniu na górze, Kraków: Fides 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"Zawierzyć prawdzie". O encyklikach Jana Pawła II. Próba osobistej lektury, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Filozofia dialogu, Poznań: W drodze 2005.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rekolekcje o nadziei, Kraków: Znak 2005.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Czego chrześcijanie nie wiedzą o chrześcijaństwie, Kraków: eSPe 2005.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sztuka owocnego życia, Poznań: W drodze 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Boskie oko czyli po co człowiekowi religia, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Szkoła duchowości, Poznań: W drodze 2003.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wobec wartości, Poznań: W drodze 2001.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Drogi człowieka mistycznego, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2001.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Stacja Dwunast/k/a, Kraków: Wydawnictwo M 1999.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Więcej niż mit. Leszka Kołakowskiego spory o religię, Kraków: Znak 1994.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Między samotnością w wspólnotą. Wstęp do filozofii religii, Tarnów: Biblos 1994.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
A myśmy się spodziewali..., Poznań: W drodze 1990.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Człowiek bogiem człowieka. Filozoficzny kontekst interpretacji religii w myśli Ludwika Feuerbacha, Lublin: KUL 1979.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Świętość - morfologia sacrum [w:] Przewodnik po filozofii religii. Nurt analityczny: WAM 2016, s. 27-36. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Problem doświadczenia religijnego [w:] Filozofia religii: Wydawnictwo KUL 2012, s. 281-293. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Człowiek wobec boskości – dwie twarze wolności (Edyp i Hiob) [w:] Persefona, czyli dwie strony rzeczywistości: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010, s. 345-360. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Między mistyką a etyką. Simone Weil [w:] Od filozofii refleksji do hermeneutyki. Francuska filozofia religii, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2007, s. 145-157. [więcej informacji]
Czy Bóg cierpiał w Auschwitz? [w:] Bóg i Auschwitz, Kraków: Unum 2007, s. 185-194. [więcej informacji]
Mówić o Bogu: sacrum czy Dobro? [w:] Człowiek wobec wartości, Kraków: Znak 2006, s. 91-109. [więcej informacji]
Leszka Kołakowskiego myślenie o religii [w:] Polacy o religii. Od myślenia religijnego do filozofii, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2005, s. 285-298. [więcej informacji]
Czym jest mistyka? [w:] Mickiewicz mistyczny, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2005, s. 12-23. [więcej informacji]
Paul Tillich, teolog "troski ostatecznej" [w:] Leksykon wielkich teologów XX i XXI wieku, Warszawa: Więź 2003, s. 335-346. [więcej informacji]
Antropologie negative [w:] Theologie negative, Padova: Casa Editrice dott.Antonio Milani 2002, s. 477-488. [więcej informacji]
Karola Ludiwka Konińskiego spór o zło... [w:] Od Brzozowskiego do Kołakowskiego. Polscy pisarze XX wieku wobec religii, Lublin: KUL 2001, s. 39-50. [więcej informacji]
Filozofia chrześcijańska? Dyskusja w kontekście encykliki "Fides et ratio" [w:] Polska filozofia wobec encykliki "Fides et ratio", Toruń: Wydawnictwo UMK 1999, s. 51-62. [więcej informacji]
"Na początku był sens". Metafizyka a wiara w pismach Edith Stein [w:] Człowiek wobec religii. Filozoficzne aspekty religijnego sensu, Kraków: Nomos 1999, s. 113-124. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Skandal historyczności [w:] Znak, 286-287 1978, s. 467-481. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Koncepcja Boga a problem zła w myśli nowożytnej.; [nr projektu:] 501-10-020025

-Problem poznania religijnego; [nr projektu:] 12020001

-Hermeneutyczne badania języka religijnego; [nr projektu:] 220201

-Bóg Heideggera. Językowa transpozycja projektu „Przyczynków do filozofii”; [nr projektu:] 320211

-Współczesna filozofia religii – myśl anglosaska; [nr projektu:] 120201

Wygłoszone referaty:

- Człowiek wobec boskości – dwie twarze wolności (Edyp i Hiob); [podczas konferencji:] Persefona, czyli dwie strony rzeczywistości. [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-11-18

- James czytany przez postmodernistę Rorty'ego; [podczas konferencji:] Współczesna filozofia religii – myśl anglosaska [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-11-12

- Filozofia religii a nauki humanistyczne; [podczas konferencji:] Posiedzenie Komisji PAU Fides et ratio [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-10-13

- Mit dzisiaj - perspektywa hermeneutyczna; [podczas konferencji:] NOWOŻYTNE PRZEKSZTAŁCENIA MITÓW W PERSPEKTYWIE WSPÓŁCZESNEJ DUCHOWOŚCI [miejsce konferencji:] Kraków, 2008-05-30

- udział w debacie podsumowującej; [podczas konferencji:] Nadzieja wobec zaćmienia Boga [miejsce konferencji:] Oświęcim-Kraków, 2008-05-13