Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

ks. prof. dr hab. Józef Krzywda CM

Zatrudnienie:
Wydział Prawa Kanonicznego – profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym

Email: jozef.krzywda@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Kanonicznego Prawa Małżeńskiego - Kierownik katedry

Funkcje dydaktyczne:
- Opiekun prawo kanoniczne (rok akademicki: 2011/12 , studia do licencjatu kościelnego)

Funkcje redakcyjne:
- Annales Canonici - Redaktor naczelny

Dyżur:
czwartek 9.30 - 10.30, ul. Kanonicza 9, sekretariat WPK

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Droga do Amoris laetitia, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII w Krakowie 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Prymat papieski i Kolegium Biskupów w świetle nauki Vaticanum I i II, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Funkcja i znaczenie misji kanonicznej w strukturze władzy kościelnej w świetle Vaticanum II, Kraków: Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy 1996.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Struktury kolegialne w Kościołach partykularnych na szczeblu diecezjalnym i parafialnym [w:] II Polski Synod Plenarny a Synody diecezjalne, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2015, s. 191-197. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Teologicznoprawne motywy i racje współuczestnictwa wiernych świeckich w ewangelizacyjnej misji w Kościele i dla świata [w:] Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krukowskiemu z okazji 50-lecia pracy naukowej, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2014, s. 445-456. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Konsekwencje „nieprzystawalności” norm państwowego prawa małżeńskiego do norm kościelnego prawa małżeńskiego [w:] Rodzina w prawie. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. dr. hab. Ryszardowi Sztychmilerowi z okazji 65. rocznicy urodzin i 30-lecia pracy naukowej, Olsztyn 2013, s. 205-213. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kompetencja proboszcza w realizacji misji nauczycielskiej Kościoła [w:] Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim, Lublin 2013, s. 183-195. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Kilka uwag na temat Relatio synodi Zwyczajnego Synodu Biskupów (październik 2014) [w:] Annales Canonici 2015, s. 107-116. [więcej informacji]
„Rok Wiary” źródłem inspiracji odnowy Kościoła wobec współczesnych wyzwań [w:] Informator Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie 2014, s. 81-92. [więcej informacji]
Odrodzenie małżeństwa i rodziny w świetle nowej ewangelizacji [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne 2013, s. 75-84. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Należyte przygotowanie do małżeństwa rękojmią trwałości związku małżeńskiego i rodziny; [nr projektu:] 501-10-060004

-Instytucja małżeństwa i rodziny; [nr projektu:] 501-10-010029

-Skutki prawne związku małżeńskiego; [nr projektu:] 501-10-010014

-Skutki prawne związku małżeńskiego; [nr projektu:] 11280002

-Międzynarodowe sympozjum naukowe z prawa kanonicznego; [nr projektu:] 11280001

-Kapłaństwo urzędowe a kapłaństwo powszechne wiernych w świetle nauki Magisterium Kościoła; [nr projektu:] 112804

Wygłoszone referaty:

- Formacja zakonników w perspektywie życia osobistego, wspólnotowego i apostolskiego; [podczas konferencji:] Prawo kanoniczne pomocą osobom konsekrowanym w dążeniu ad perfectam caritatem [miejsce konferencji:] Warszawa, 2015-04-29

- Formacja zakonników w perspektywie życia osobistego, wspólnotowego i apostolskiego; [podczas konferencji:] Charyzmat a misja [miejsce konferencji:] Częstochowa Jasna Góra, 2015-04-14