Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

dr hab. Kazimierz Kuczman, prof. UPJPII

Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego – profesor nadzwyczajny

Email: kazimierz.kuczman@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Historii Sztuki Nowożytnej

Dyżur:
wtorki:godz. 9.00-9.45, ul. Sławkowska 32

Curriculum Vitae:

2012 – Profesor nadzwyczajny UPJPII

2012 – Dyrektor Instytutu Historii Sztuki i Kultury UPJPII

2011 - 2012 – Zajecia z muzealnictwa na ODK w Instytucie Historii Sztuki UJ

2009 - 2012 – Adiunkt z habilitacją w katedrze historii sztuki nowożytnej w Instytucie Historii Sztuki i Kultury UPJPII

2007 - 2010 – Kierownik Katedry Historii Kultury i Sztuki Krakowa i Małopolski w Instytucie Kulturoznawstwa WSF-P Ignatianum

2007 - 2012 – Docent w Zamku Królewskim na Wawelu

2006 – Habilitacja na Wydziale Historycznym UJ "Renesansowe Głowy wawelskie"

2005 – Krzyż Kawalerski Polonia Restituta ("za wybitne zasługi w rozwoju muzealnictwa")

2004 – Członek Rady Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

2001 - 2007 – Kustosz dyplomowany

1999 – Stypendium w Rzymie, 2 miesiące, Fundacja Lanckorońskich

1998 – Stypendium w Rzymie, 2 miesiące, Fundcja Lanckorońskich

1998 - 2002 – Członek Rady Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

1996 - 2000 – Współorganizacja wystawy w USA i Warszawie "Land of the Winged Horsemen", "Kraj skrzydlatych jeźdźców"

1996 – Stypendium w Londynie, 3 miesiące, Fundacja Lanckorońskich

1995 – Członek Komisji Historii Sztuki PAU, sekretarz komisji

1994 - 1998 – Zajęcia z muzealnictwa w Instytucie Historii Sztuki UJ

1994 - 2012 – Odbiór w banku w Zurichu daru Karoliny Lanckorońskiej, pilotowanie opracowania naukowego, konserwacji i ekspozycji obrazów włoskich

1992 - 1998 – Członek Rady Muzeum Zamku Królewskiego na Wawelu

1991 - 2012 – Kierownik Działu Malarstwa, Grafiki i Rzeźby

1990 - 1993 – Praca dydaktyczna na Podyplomowym Studium Muzealnym UJ

1988 – Stypendium w Austrii, 1 miesiąc, Fundacja Janineum

1987 – Stypendium w Wiedniu, 3 miesiące, Fundacja Lanckorońskich

1986 – Stypendium w Rzymie, 2 miesiące, Fundacja Lanckorońskich

1985 - 2001 – Starszy kustosz

1985 – Stypendium na Słowacji, 1 miesiąc, MKiS

1985 - 1995 – Członek Komisji Teorii i Historii Sztuki Oddziału Krakowkiego PAN

1985 - 1989 – Prezes Oddziału Krakowskiego SHS

1984 – Doktorat na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UJ "Refleksy sztuki włoskiej w polskim malarstwie sztalugowym XVI wieku"

1982 - 1985 – Kustosz

1981 - 1982 – Wykłady i ćwiczenia z historii sztuki i kultury na Wydziale Turystyki AWF w Krakowie

1981 - 1991 – Kierownik Działu Wydawnictw, sekretarz redakcji

1978 - 1980 – Praca pedagogiczna w Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie

1976 – Stypendium w Rzymie, 3 miesiące, włoskie MSZ

1973 – Stypendium w Rzymie, 1 miesiąc, Fundacja Umiastowskiej

1971 – Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki

1970 - 1991 – Praca w Dziale Wydawnictw Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu

1965 - 1970 – Studia z historii sztuki na Wydziale Flilozoficzno-Historycznym UJ

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
I dipinti della collezione Lanckoroński del secoli XIV-XVI nella colezione del Castello Reale del Wawel, Cracovia: Castello Reale del Wawel 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Paintings from the Lanckoroński Collection from the 14th through 16th Centuries, Cracow: Wawel Royal Castle 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Obrazy z kolekcji Lanckorońskich z wieków XIV-XVI w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu, Kraków: Zamek Królewski na Wawelu 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Renesansowe Głowy wawelskie, Kraków: Zamek Królewski na Wawelu 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wawel. Przewodnik, Kraków: Karpaty 1999.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wzgórze wawelskie, Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza 1980.[więcej informacji]

Publikacje - artykuły książkowe:

Rola Dolabelli w dekoracji Zamku Królewskiego na Wawelu [w:] Sztuka doby El Greca (Studia de arte moderna II/2): Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 333-339. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Święty Franciszek z bratem Leonem medytujący o śmierci [w:] Ars sacra El Greca: Muzeum Diecezjalne w Siedlcach 2018, s. 184-189. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bezdroża (?) renesansu w malarstwie małopolskim czasu ostatnich Jagiellonów [w:] Studia nad sztuką renesansu i baroku: Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2018, s. 7-22. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Czartoryscy i Tarnowscy a Głowy wawelskie [w:] Wielkie rody na ziemiach polsko-litewskich w XVI-XX wieku: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 2017, s. 154-169. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
O wybranych portretach szlacheckich w kolekcji zamkowej na Wawelu. Na marginesie katalogu [w:] VELIS QUOS POSSIS. Studia z historii sztuki ofiarowane Profesorowi Janowi Ostrowskiemu: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana" 2016, s. 267-274. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dossa Dossiego 'Jowisz malujący motyle' - Konteksty kulturowe [w:] Studia nad sztuką renesansu i baroku. Dzieło sztuki w przestrzeni kulturowej: Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2015, s. 7-22. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jędrzej Brydak - krakowski twórca z Charzewic. Wstep do Biografii [w:] Z przeszłości miasta Rozwadowa, Stalowa Wola: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli 2015, s. 133-145. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Palma Młodszy na Wawelu. Mistycyzm i sensualizm [w:] Sztuka po Trydencie (Studia de arte moderna I), Kraków: Wydawnictwo A.A. 2014, s. 131-138. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Prefazione [w:] Il sogno di Giove di Dosso Dosii e altri saggi sulla cultura del Cinquecento, Lucca: Accademia Lucchese di Scienze, Lettere e Arti 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
La necropole des rois de Pologne au Wawel XIVe-XIXe siecle [w:] Les Funerailles princieres en Europe XVIe-XVIIIe siecle 2. Apotheoses monumentales, Rennes-Versailes: Centre de Recherche du Chateau de Versailles, Presses Iniversitaires de Rennes 2013, s. 195-225. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Artistic Aspirations of the Jagiellonians [w:] Stanisław Wyspiański - Mikalojus Konstantinas Ciurlionis: The Neighbouring of Cultures, The Borderlines of Arts, Kraków: Wydawnictwo WAM 2012, s. 91-102. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wawelskie Madonny Vittore Crivellego [w:] Limen expectationis, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II 2012, s. 215-222. [więcej informacji]
Noty katalogowe (11) [w:] Kryžiai yra dorybės žėnklas o Strėlė – pergalės…Sapiegos –, Vilnius: Muzeum Narodowe - Pałac Wielkich Książat LItewskich 2012.[więcej informacji]
Noty katalogowe (6) [w:] Zbiory wawelskie. Nabytki 2010-2011, Kraków: Zamek Królewski na Wawelu 2012.[więcej informacji]
Wawel Karola Lanckorońskiego [w:] Historia bliższa ludziom. Prace ofiarowane ksiedzu profesorowi Janowi Kracikowi w 7o. rocznicę urodzin, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II 2011, s. 215-226. [więcej informacji]
Witrażownictwo [w:] Witraże Adama Stalony-Dobrzańskiego, Kraków 2011, s. 23-29. [więcej informacji]
O wawelskich stropach ramowych [w:] Architektura znaczeń. Studia ofiarowane prof. Zbigniewowi Bani w 65 rocznicę urodzin i w 40-lecie pracy dydaktycznej, Warszawa: Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego 2011, s. 56-62. [więcej informacji]
Charzewickie portrety Lubomirskich na Wawelu [w:] Księga pamiątkowa jubileuszu 60-lecia kapłaństwa ks. Wilhelma Gaja-Piotrowskiego, Stalowa Wola 2010, s. 68-70. [więcej informacji]
Sztuka państwa obojga narodów w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu [w:] Wawel w Wilnie. Od Jagiellonów do końca Rzeczypospolitej Obojga Narodów [katalog wystawy], Wilno: Zamek Królewski na Wawelu, Litewskie Muzeum Sztuki, Muzeum Narodowe - Pałac Wielkich Książąt Litewsk 2009, s. 15-18. [więcej informacji]
Noty katalogowe (7) [w:] Zbiory wawelskie. Nabytki 2008 [katalog wystawy], Kraków: Zamek Królewski na Wawelu 2009.[więcej informacji]
Renesans w \\\"Hołdzie pruskim\\\" [w:] Hołd pruski. Matejko Wawelowi - Wawel Matejce, Kraków: Zamek Królewski na Wawelu 2009, s. 102-122. [więcej informacji]
Noty katalogowe (39) [w:] Wawel w Wilnie. Od Jagiellonów do konca Rzeczypospolitej Obojga Narodów [katalog wystawy], Wilno: Zamek Królewski na Wawelu, Litewskie Muzeum Sztuki, Muzeum Narodowe - Pałac Wielkich Książąt Litewsk 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pamięć o królu Janie i jego wiedeńskim zwycięstwie [w:] Pamieć o wiedeńskiej odsieczy. Wystawa w 325 rocznicę zwycięstwa pod Wiedniem, Kraków: Zamek Królewski na Wawelu 2008, s. 23-29. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Artystyczna oprawa liturgii [w:] Nadsańska Jasna Górka w Woli Rzeczyckiej, Sandomierz 2008, s. 81-113. [więcej informacji]
Noty katalogowe (16) [w:] Pamięć o wiedeńskiej odsieczy. Wystawa w 325 rocznicę zwycięstwa pod Wiedniem, Kraków: Zamek Krolewski na Wawelu 2008.[więcej informacji]
Noty katalogowe (24) [w:] Tesori d\'arte di Cracovia dal Museo Reale di Wawel [katalog wystawy], Lecce 2008.[więcej informacji]
Noty katalogowe (7) [w:] Zbiory wawelskie. Nabytki 2007, Kraków: Zamek Królewski na Wawelu 2008.[więcej informacji]
Noty katalogowe (13) [w:] Zbiory wawelskie. Zakupy-depozyty-dary [katalog wystawy], Kraków: Zamek Królewski na Wawelu 2007.[więcej informacji]
Noty katalogowe (7) [w:] Kraków - europejskie miasto prawa magdeburskiego 1257-1791, Kraków: Muzeum Historyczne m. Krakowa 2007.[więcej informacji]
O szczyrzyckiej \"Świętej Rozmowie\" [w:] Artifex doctus. Studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Gadomskiemu w sidemdziesiątą rocznicę urodzin, Kraków 2007, s. 149-158. [więcej informacji]
Czasy renesansu i baroku - Mecenat świecki [w:] W kręgu arcydzieł. Zbiory sztuki w Polsce, Warszawa 2007, s. 94-143. [więcej informacji]
Chrystus-król Florencji, na obrazie z kolekcji Lanckorońskich [w:] Praxis atque teoria. Studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Małkiewiczowi, Kraków 2006, s. 225-234. [więcej informacji]
Zmartwychwstanie Chrystusa [w:] Śląsk - Perła w koronie czeskiej, Praha 2006, s. 199-200. [więcej informacji]
O sztuce na Wawelu około roku 1900 [w:] Polski Korona. Motywy wawelskie w sztuce polskiej 1800-1939 [katalog wystawy], Kraków: Zamek Królewski na Wawelu 2005, s. 24-30. [więcej informacji]
Mecenat artystyczny Jana III [w:] Rzeczpospolita w czasach Jana III Sobieskiego [katalog wystawy], Stalowa Wola: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli 2004, s. 62-70. [więcej informacji]
Kolekcja Karoliny Lanckorońskiej w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu [w:] Wkład Polek na emigracji w rozwój kultury i nauki polskiej, Opole 2004, s. 79-90. [więcej informacji]
Noty katalogowe (25) [w:] Rzeczpospolita w czasach Jana III Sobieskiego [katalog wystawy], Stalowa Wola: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli 2004.[więcej informacji]
Związki artystyczne Spisza z Małopolską [w:] Transgraniczne Targi Artystyczne, Stalowa Wola-Snina: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli 2003, s. 10-13. [więcej informacji]
Noty katalogowe (4) [w:] Orzeł i Trzy Korony. Sąsiedztwo polsko-szwedzkie nad Bałtykiem w epoce nowożytnej (XVI-XVIII w.) [katalog wystawy], Warszawa: Zamek Królewski w Warszawie 2002.[więcej informacji]
Późnorenesansowa rzeźba Piety w kolekcji prywatnej [w:] Magistro et amico. Amici discipulque. Lechowi Kalinowskiemu w osiemdziesięciolecie urodzin, Kraków 2002, s. 315-321. [więcej informacji]
Noty katalogowe (11) [w:] Le retour des tresors polonais, Quebeck 2001.[więcej informacji]
Wprowadzenie [w:] Technologia malowideł włoskich z XIV i XV wieku z kolekcji Lanckorońskich Zamku Królewskiego na Wawelu, Kraków: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie 2001, s. 9-13. [więcej informacji]
Hasła (48) [w:] Encyklopedia sztuki polskiej, Kraków: Kluszczyński 2001.[więcej informacji]
Hasła (30) [w:] Encyklopedia Krakowa, Kraków 2000.[więcej informacji]
Dar Karoliny Lanckorońskiej dla Zamku Królewskiego na Wawelu [w:] Zbiory publiczne a kolekcjonerstwo prywatne. Problematyka ochrony dziedzictwa kulturowego w przeszłości i dzisiaj, Warszawa: Muzeum Narodowe w Warszawie 2000, s. 44-50. [więcej informacji]
Noty katalogowe (8) [w:] Wawel 1000-2000. Wystawa jubileuszowa, Kraków: Zamek Królewski na Wawelu 2000.[więcej informacji]
Sarkofag Aleksandra Sieniawskiego [w:] Smierć w kulturze dawnej Polski od średniowiecza do konca XVIII wieku [katalog wystawy], Warszawa: Zamek Królewski w Warszawie 2000, s. 187-187. [więcej informacji]
Noty katalogowe (8) [w:] Kraj skrzydlatych jeźdźców, Alexandria, Va-Warszawa: Art Services International 2000.[więcej informacji]
Życie i działalnosć profesora Jerzego Szablowskiego [w:] Jerzy Szablowski. W dziesiąta rocznicę śmierci, Kraków: Zamek Królewski na Wawelu 1999, s. 9-54. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Noty katalogowe (8) [w:] Land of the Winged Horsemen. Art in Poland 1572-1764, Alexandria, Va: Art Services International 1999.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
W cieniu architektury i rzeźby [w:] Festina lente. Prace ofiarowane Andrzejowi Fischingerowi w siedemdziesiąta rocznicę urodzin, Kraków: Zamek Królewski na Wawelu 1998, s. 97-101. [więcej informacji]
Noty katalogowe (13) [w:] Donatorce - w hołdzie [katalog wystawy], Kraków: Zamek Królewski na Wawelu 1998.[więcej informacji]
Kolekcja obrazów Karola Lanckorońskiego. Przeszłość i dzień dzisiejszy [w:] Donatorce - w hołdzie [katalog wystawy], Kraków: Zamek Królewski na Wawelu 1998, s. 16-22. [więcej informacji]
Zapis testamentowy Jerzego Mycielskiego dla Wawelu [w:] \"Barbizon wiśniowski\". Mecenat artystyczny Mycielskich w Wiśniowej 1867-1939. Pamiętnik wystawy, Rzeszów: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 1997, s. 63-65. [więcej informacji]
Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii w Białym Kamieniu [w:] Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury 1996, s. 11-18. [więcej informacji]
Noty katalogowe (5) [w:] Narodziny stolicy. Warszawa w latach 1596-1668 [katalog wystawy], Warszawa: Zamek Królewski w Warszawie 1996.[więcej informacji]
Kościół p.w. Św. Trójcy i klasztor bonifratrów (dawniej trynitarzy) oraz dawny szpital bonifratrów; Klasztor i zabudowania poklasztorne albertynów (Dom Św. Brata Alberta); Dawny klasztor koletek oraz budynki Towarzystwa Dobroczynności; Klasztor SS. Miłosi [w:] Katalog zabytków sztuki w Polsce, Miasto Kraków, Kazimierz-Stradom, Kościoły i klasztory, Warszawa: Instytut Sztuki PAN 1994.[więcej informacji]
Przełom wawelski [w:] Sztuka XVII wieku w Polsce. Materiały Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa 1994, s. 163-176. [więcej informacji]
Wstęp [w:] Malarstwo angielskie w zbiorach wawelskich. Fundacja Leona Pinińskiego [katalog wystawy], Kraków: Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu 1993, s. 5-8. [więcej informacji]
Sala Sebastian (zm. 1653), architekt i rzeźbiarz [w:] Polski słownik biograficzny, Wrocław: Ossolineum 1993, s. 351-352. [więcej informacji]
Noty katalogowe (20) [w:] Gdzie Wschód spotyka Zachód. Portret osobistości dawnej Rzeczypospolitej 1576-1763 [katalog wystawy], Warszawa: Muzeum Narodowe w Warszawie 1993.[więcej informacji]
Portret końca XVI i pierwszej połowy XVII wieku [w:] Gdize Wschód spotyka Zachód. Portret osobistości dawnej Rzeczypospolitej 1576-1763 [katalog wystawy], Warszawa: Muzeum Narodowe w Warszawie 1993, s. 22-25. [więcej informacji]
Kościół parafialny p.w. Św. Trójcy w Olesku [w:] Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury 1993, s. 65-77. [więcej informacji]
Klasztor kanoników regularnych laterańskich i zabudowania poklasztorne; Dawny kościół p.w. św. Jadwigi i klasztor bożogrobców, obecnie dom ul. Stradom 12/14 [w:] Katalog zabytków sztuki w Polsce, Miasto Kraków, Kazimierz-Stradom, Kościoły i klasztory, Warszawa: Instytut Sztuki PAN 1987, s. 67-97. [więcej informacji]
Drzewo Jessego [w:] Encyklopedia katollicka, Lublin: Wydawnictwo KUL 1985, s. 247-250. [więcej informacji]
Potrzebowski Jerzy [w:] Polski słownik biograficzny, Wrocław: Ossolineum 1985, s. 242-243. [więcej informacji]
Drzwi kościelne [w:] Encyklopedia katolicka, Lublin: Wydawnictwo KUL 1985, s. 258-260. [więcej informacji]
Pomorski Zygmunt Rafał [w:] Polski słownik biograficzny, Wrocław: Ossolineum 1982, s. 393-394. [więcej informacji]
Pociecha Michał [w:] Polski słownik biograficzny, Wrocław: Ossolineum 1982, s. 18-19. [więcej informacji]
Podsadecki Kazimierz [w:] Polski słownik biograficzny, Wrocław: Ossolineum 1982, s. 188-189. [więcej informacji]
Podgórski Stanisław Jan [w:] Polski słownik biograficzny, Wrocław: Ossolineum 1982, s. 90-92. [więcej informacji]
Kościół i klasztor dominikanów w Krakowie [w:] Katalog zabytków sztuki w Polsce. Miasto Kraków, Kościoły i klasztory Śródmieścia, Warszawa: Instytut Sztuki PAN 1978, s. 139-152. [więcej informacji]
Tomasza Dolabelli "Pokłon pasterzy" [w:] Studia z dziejów kościoła Bożego Ciała w Krakowie, Kraków: Klasztor Kanoników Regularnych w Krakowie 1977, s. 43-60. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Wawelska historia daru Karoliny Lanckorońskiej [w:] Studia Waweliana 2017, s. 19-27. [więcej informacji]
O. Adam - człowiek posługi, pracy i przyjaźni [w:] Pietas et Studium 2014, s. 107-112. [więcej informacji]
Arcydzieło Tadeusza Kuntzego [w:] Spotkania z Zabytkami, 7-8 2013, s. 54-56. [więcej informacji]
Romantyczny portret Sobieskiego w zbiorach wawelskich [w:] Spotkania z Zabytkami, 3-4 2010, s. 52-55. [więcej informacji]
Mieczysław Gębarowicz (1893-1984) [w:] Perspektywy Kultury, 2 2010, s. 227-237. [więcej informacji]
Mickiewiczowski Jubileusz w Rzeczycy Okrągłej 1855-1955 [w:] Rocznik Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, 5 2008, s. 117-130. [więcej informacji]
Portret Stanisława Tęczynskiego. Nota katalogowa [w:] Studia Waweliana, XIII 2007, s. 143-145. [więcej informacji]
Andrzej Fischinger (1928-2005) [w:] Folia Historiae Artium S.N, X 2005, s. 177-183. [więcej informacji]
Karoliny Lanckorońskiej stosunek do Wawelu [w:] Studia Waweliana, XI/XII 2004, s. 243-250. [więcej informacji]
Elekcja Wettina na króla polskiego - dzieło Jana Piotra Norblina [w:] Studia Waweliana, XI/XII 2004, s. 189-207. [więcej informacji]
O lwowskich dziełach Malczewskiego słów kilka [w:] Rocznik Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, 1/2 2003, s. 82-85. [więcej informacji]
Charzewickie portrety Lubomirskich w katalogu Muzeum Okręgowego w Rzeszowie [w:] Rocznik Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, 1/2 2003, s. 75-81. [więcej informacji]
Obrazy ferraryjskie z kolekcji Karola Lanckorońskiego w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu [w:] Folia Historiae Artium S.N., VII 2002, s. 71-81. [więcej informacji]
Obrazy ferraryjskie z kolekcji Karola Lanckorońskiego w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu [w:] Sprawozdania z Czynności i Posiedzen Polskiej Akademii Umiejętności, LXVI 2002, s. 148-149. [więcej informacji]
Dossa Dossiego Jowisz, Merkury i Cnota. Nota katalogowa [w:] Studia Waweliana, IX/X 2002, s. 242-246. [więcej informacji]
Prace nad wawelską częścią kolekcji Lanckorońskich (II) [w:] Studia Waweliana, IX/X 2002, s. 235-241. [więcej informacji]
Dosso Dossi na Wawelu [w:] Folia Historiae Artium S.N., V-VI 2000, s. 177-183. [więcej informacji]
Obraz na desce Imago Pietatis Miguela Ximeneza w świetle badań technologicznych [w:] Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki, 11/3 (42) 2000, s. 4-11. [więcej informacji]
Perły w koronie: arcydzieło Dossa Dossiego i późnoantyczna gemma z kolekcji Lanckorońskich w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu [w:] Biuletyn Historii Sztuki, 2000/1-2 2000, s. 241-247. [więcej informacji]
Corrigenda do pracy o kolekcji Karola Lanckorońskiego: Anna Feliks, Kolekcja obrazów włoskich Karola Lanckorońskiego, Rocznik Historii Sztuki 25 [w:] Folia Historiae Artium S.N., V-VI 2000, s. 167-175. [więcej informacji]
Studiolo Lanckorońskich w Zamku Królewskim na Wawelu [w:] Folia Historiae Artium S.N., V-VI 2000, s. 161-166. [więcej informacji]
Kolekcja włoskich obrazów Karola Lanckorońskiego [w:] Folia Historiae Artium S.N., IV 1998, s. 109-133. [więcej informacji]
Uwagi o wybranych obrazach z kolekcji Lanckorońskich [w:] Folia Historiae Artium S.N., 2-3 1996, s. 161-170. [więcej informacji]
The Lanckoroński Collection in the Wawel Royal Castle [w:] Folia Historiae Artium S.N., I 1995, s. 135-144. [więcej informacji]
Renesansowe Głowy wawelskie. Stan wiedzy i postulaty badawcze [w:] Studia Waweliana, IV 1995, s. 71-91. [więcej informacji]
Dar rodziny Lanckorońskich dla Zamku Królewskiego na Wawelu [w:] Biuletyn Historii Sztuki, LVII/1-2 1995, s. 153-157. [więcej informacji]
Stan badań nad dziewiętnastowiecznym Wawelem [w:] Studia Waweliana, III 1994, s. 5-10. [więcej informacji]
O florenckiej wystawie \"Maestri e botteghe\" [w:] Studia Waweliana, II 1993, s. 105-107. [więcej informacji]
Jan Błyskosz (1931-1992) [w:] Studia Waweliana, I 1992, s. 115-116. [więcej informacji]
Jerzy Szablowski [w:] Studia do Dziejów Wawelu, V 1991, s. 7-19. [więcej informacji]
Wczesne refleksy twórczości Michała Anioła w malarstwie polskim [w:] Folia Historiae Artium, XXIV 1988, s. 51-59. [więcej informacji]
Wplywy włoskie w polskim malarstwie sztalugowym XVI wieku [w:] Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN w Krakowie, XXVII/2 1986, s. 14-16. [więcej informacji]
Włoska fundacja krakowskiego malarstwa cechowego. Epitafijny obraz Ainolfa Tedaldiego w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie [w:] Folia Historiae Artium, XX 1984, s. 41-61. [więcej informacji]
O dwóch obrazach związanych z pobytem Sobieskiego na Jasnej Górze [w:] Studia Claromontana, 4 1983, s. 185-192. [więcej informacji]
Italizujące \"Opłakiwanie CHrystusa\" z r. 1519 w krakowskim klasztorze kanoników regularnych [w:] Biuletyn Historii Sztuki, XL/2 1978, s. 104-118. [więcej informacji]
Pomnik konny w sztuce europejskiej [w:] Mówią Wieki, 12 1974, s. 1-5. [więcej informacji]
Skrzydła ołtarza w krakowskim kościele Św. Krzyża a obraz \"Zwiastowanie\" malarza Jerzego w Muzeum Narodowym w Krakowie [w:] Folia Historiae Artium, X 1974, s. 107-116. [więcej informacji]
Pomnik konny w sztuce europejskiej [w:] Mówią Wieki, 12 1974, s. 1-5. [więcej informacji]
Drewniany kościół w Bączalu Dolnym, pow. jasielski [w:] Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, 17-18 1973, s. 65-73. [więcej informacji]
Skrzydła nieznanego tryptyku w kościele Św. Krzyża w Krakowie a Zwiastowanie Marii malarza Jerzego w Muzeum Narodowym w Krakowie [w:] Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN w Krakowie, XV/1 1972, s. 158-169. [więcej informacji]
Portret Stanisława Tęczyńskiego w zbiorach wawelskich. Zagadnienia proweniencji artystycznej i autorstwa [w:] Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN w Krakowie, XV/1 1971, s. 149-150. [więcej informacji]

Wygłoszone referaty:

- Czartoryscy i Tarnowscy a "Głowy wawelskie"; [podczas konferencji:] Wielkie rody na ziemiach polskich XVI-XX w. [miejsce konferencji:] Tarnobrzeg, 2016-09-09

- Bezdroża (?) renesansu w malarstwie małopolskim czasu ostatnich Jagiellonów; [podczas konferencji:] Drogi, szlaki i bezdroża sztuki nowożytnej [miejsce konferencji:] Kazimierz Dolny, Instytut Historii Sztuki KUL, 2015-07-24

- Wawelska historia daru Karoliny Lanckorońskiej; [podczas konferencji:] Dar dla narodu. 20-lecie kolekcji Lanckorońskich na Wawelu [miejsce konferencji:] Zamek Krolewski na Wawelu, 2014-10-24

- Rola Dolabelli w dekoracji zamku królewskiego na Wawelu; [podczas konferencji:] Sztuka doby El Greca [miejsce konferencji:] Muzeum Diecezjalne w Kielcach, 2014-05-29

- Ojciec Adam - Człowiek poslugi, pracy i przyjaźni; [podczas konferencji:] Sztuka w kręgu zakonów mendykanckich w okresie nowożytnym [miejsce konferencji:] Kraków, IHS UJ, 2013-11-18

- Dossa Dossiego 'Jowisz malujący motyle' - konteksty kulturowe; [podczas konferencji:] Dzieło sztuki nowożytnej w przestrzeni kulturowej [miejsce konferencji:] Kazimierz Dolny, 2013-06-25

- The Art of Baroque in Painting, Sculpture and Architecture; [podczas konferencji:] Transcontinental Aestetics [miejsce konferencji:] Kraków, ul. Szczepańska 1, Sala Fontany, 2012-11-20

- Palma Młodszy na Wawelu. Mistycyzm i sensualizm; [podczas konferencji:] Sztuka po Trydencie [miejsce konferencji:] UPJPII, 2012-05-31

- Aspiracje artystyczne Jagiellonów; [podczas konferencji:] Inspiracje i konteksty: Čiurlionis-Wyspiański [miejsce konferencji:] Kraków, Wawel, 2009-12-04

- Wawel Castle and Cathedral - Places of the Funerals of Polish Kings and Members of the Royal Families; [podczas konferencji:] Mémoire monarchique et la construction de l’Europe. De la mort au tombeau [miejsce konferencji:] Kraków, Wawel, 2007-10-14