Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

o. prof. dr hab. Jarosław Kupczak OP

Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny – profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym

Email: jaroslaw.kupczak@upjp2.edu.pl

Strona internetowa: www.jaroslawkupczak.pl

Afiliacje:
- Katedra Antropologii Teologicznej - Kierownik katedry

Dyżur:
środa godz. 9.30-10.15, ul. Stolarska 12

Pełnione funkcje:

Ośrodek Badań nad Myślą Jana Pawła II - Dyrektor

Curriculum Vitae:

2014 – profesor zwyczajny

2010 - 2010 – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

2006 - 2006 – habilitacja otrzymana na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie na podstawie książki: Dar i komunia. Teologia ciała w ujęciu Jana Pawła II.

1994 - 1997 – doktorat z teologii moralnej na podstawie pracy: The Human Person as an Efficient Cause in the Christian Anthropology of Karol Wojtyła (Osoba ludzka jako przyczyna sprawcza w chrześcijańskiej antropologii Karola Wojtyły), pisanej pod kierownictwem prof. Kennetha Schmitza.

1992 - 1994 – licencjat z teologii moralnej w John Paul II Institute for Studies on Marriage and Family, Washington, D.C. (USA) na podstawie pracy: The Role of St. Thomas Aquinas’ Thought in Karol Wojtyła’s Wykłady lubelskie (Rola myśli św. Tomasza z Akwinu w Wykładach lubelskich Karola Wojtyły) pisanej pod kierownictwem prof. Kennetha Schmitza.

1984 - 1990 – magisterium z teologii na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie na podstawie pracy: Pojęcie „znaków czasu” w pracach Soboru Watykańskiego II, pisanej pod kierownictwem o. prof. dr hab. Jacka Salija OP.

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Teologiczna semantyka płci, Kraków: WAM 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jan Paweł II. Posługa myślenia, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Czym jest „nowy feminizm” Jana Pawła II?, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Krakowska szkoła antropologiczna, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dobro w myśli Jana Pawła II. Antologia tekstów, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dar i komunia. Teologia ciała w ujęciu Jana Pawła II, Kraków: Wydawnictwo Znak 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Prawda w myśli Jana Pawła II. Antologia tekstów, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2006.[więcej informacji]
Destined for Liberty. The Anthropology of Karol Wojtyła/John Paul II, Washington: The Catholic University of America Press 2000.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
W stronę wolności - szkice o antropologii Karola Wojtyły, Kraków: Cerf - Kairos - Wydawnictwo „M” – Znak 1999.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Miłość jako właściwa odpowiedź na drugą osobę [w:] Wokół antropologii Karola Wojtyły 2016, s. 355-371. [więcej informacji]
Wprowadzenie do teologii sakramentalności małżeństwa [w:] Wolą Boga jest Wasze uświęcenie. Teologia sakramentów uświęcenia: Wydawnictwo Benedyktynów 2016, s. 123-155. [więcej informacji]
John Paul II on marriage. A Theological Breakthrough or a Continuation? [w:] De revolutionibus orbium populorum Ioannis Pauli II 2015.[więcej informacji]
Vaticanum Secundum - A Conflict of Interpretation [w:] Legado Juan Pablo II El Magno: Universidad Sergio Arboleda 2015.[więcej informacji]
Trynitarny wymiar teologii imago Dei: możliwość różnych interpretacji [w:] Rozwój dogmatu trynitarnego. Perspektywa historio-zbawcza 2015, s. 269-299. [więcej informacji]
Chrystus, Maryja, Kościół. Zarys teologicznej ontologii płci [w:] Duch Kościoła, Kościół Ducha 2014, s. 181-199. [więcej informacji]
Ucieczka od rodziny. Kulturowe zagrożenia tożsamości rodziny [w:] W służbie małżeństwu i rodzinie 2014.[więcej informacji]
Was John Paul II a Thomist? A comparative analysis of the theology of imago Dei [w:] The Thomistic legacy in Blessed John Paul II and his refounding of the Pontifical Academy of St. Thomas Aquinas. The Proceedings of the XII Plenary Session 29 June – 1 July 2012 2013, s. 116-132. [więcej informacji]
Źródła myśli Karola Wojtyły/Jana Pawła II [w:] Jan Paweł II. Posługa myślenia, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 2011, s. 15-33. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Antropologia [w:] Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, s. 89-101. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Człowiek jako obraz i podobieństwo Boga w myśli Jana Pawła II [w:] Antropologia filozoficzna – inspiracje biblijne, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2009, s. 181-191. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Od poznania do spotkania. O Pieśni o Bogu ukrytym Karola Wojtyły [w:] Ethos 2017, s. 333-354. [więcej informacji]
Osobotwórcza rola rodziny w religii Starego Testamentu [w:] Horyzonty polityki 2016, s. 107-131. [więcej informacji]
“Znak, któremu sprzeciwiać się będą” (Łk 2, 32). O proroczym znaczeniu encykliki Humanae vitae [w:] Warszawskie Studia Teologiczne 2015, s. 36-64. [więcej informacji]
Współczesny kontekst przepowiadania chrześcijańskiej nadziei [w:] Studia Loviciensia 2014, s. 199-208. [więcej informacji]
Debata na temat teologii „znaków czasu” (signa temporum) w czasie Drugiego Soboru Watykańskiego [w:] Studia Loviciensia 2013, s. 225-243. [więcej informacji]
Chrystus jako ostatni Adam. Studium antropologiczno-biblijne [w:] Studia Loviciensia, 14 2012, s. 169-181. [więcej informacji]
John Paul II’s Interpretation of the Second Vatican Council [w:] Communio: international catholic review, 39 (2012), 1-2 2012, s. 152-168. [więcej informacji]
Experience and transcendence [w:] Anthropotes, 1 2011, s. 155-172. [więcej informacji]
Teologiczno-moralne implikacje kategorii imago Dei [w:] Studia Theologiae Fundamentalis, 2 2011, s. 135-145. [więcej informacji]
Anatomia wojny kulturowej [w:] Homo Dei 2011, s. 66-75. [więcej informacji]
Ciało jako ikona. O znaczeniu „teologii ciała” Jana Pawła II [w:] Forum teologiczne 2009.[więcej informacji]
Ludzkie ciało - widzialny znak tego, co niewidzialne [w:] Filozofia chrześcijańska, 5 2008, s. 55-64. [więcej informacji]
Logika daru – koncepcja miłości w filozofii Karola Wojtyły [w:] Ethos, 4 2006, s. 144-154. [więcej informacji]
Komunijny wymiar obrazu Bożego w człowieku w soborowej konstytucji Gaudium et spes [w:] Studia Theologica Varsaviensia 2006, s. 139-158. [więcej informacji]
Idea solidarności w myśli Karola Wojtyły [w:] Ethos 2004.[więcej informacji]
Trynitarne źródła teologii daru w myśli Jana Pawła II. Próba interpretacji [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, 6 2003, s. 155-170. [więcej informacji]
Znaczenie Soboru Watykańskiego II dla teologii communio personarum Jana Pawła II [w:] Polonia Sacra, 2 2003, s. 67-88. [więcej informacji]
Antropologiczna treść chrześcijańskiego miłosierdzia w świetle encykliki "Dives in misericordia" Jana Pawła II [w:] Wrocławski Przegląd Teologiczny, 1 2002, s. 75-90. [więcej informacji]
O znaczeniu antropologii teologicznej w myśli Jana Pawła II [w:] Ethos, 3-4 2002, s. 128-140. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Sakramentalność małżeństwa; [nr projektu:] 501-10-010093

-Wiara i doświadczenie; [nr projektu:]

-Antropologia Jana Pawła II - publikacje około tematyczne ("Teologia męczeństwa w ujęciu JPII".); [nr projektu:] 501-10-010021

-Ciało i teologia; [nr projektu:] 501-10-010065

-Ontologia trynitarna; [nr projektu:]

-Przekraczanie siebie jako podstawa antropologii teologicznej Karola Wojtyły - Jana Pawła II; [nr projektu:] 311111

-Antropologia Jana Pawła II; [nr projektu:] 110004

-Wybrane zagadnienia ze współczesnej antropologii teologicznej; [nr projektu:] 111101

Wygłoszone referaty:

- Personalistyczne podstawy troski o drugiego; [podczas konferencji:] Praca socjalna w świetle filozofii spotkania [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-11-14

- Nowy humanizm jako podstawa pokoju; [podczas konferencji:] sympozjum dla uczczenia 35 rocznicy pielgrzymki Jana Pawła II do Japonii [miejsce konferencji:] Tokyo, 2016-05-11

- Miłość jako właściwa odpowiedź na drugą osobę; [podczas konferencji:] Wojtyła o człowieku. Wokół antropologii Karola Wojtyły z okazji Roku św. Jana Pawła II [miejsce konferencji:] Lublin, 2015-12-10

- Sakramentalny charakter małżeństwa; [podczas konferencji:] Mysterium fascinans [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-09-12

- O naturze, przez którą mówi Stwórca. „Teologia ciała” Jana Pawła II a encyklika Pawła VI Humane vitae; [podczas konferencji:] Ludzkie ciało: piękno i ból [miejsce konferencji:] Lublin, 2015-05-15

- Przesłanie i aktualność encykliki Humanae vitae; [podczas konferencji:] Zagubiona drachma. Kościół wobec seksualności [miejsce konferencji:] Warszawa, 2015-04-25

- Ucieczka od rodziny; [podczas konferencji:] W służbie małżeństwu i rodzinie [miejsce konferencji:] Wrocław, 2014-03-28

- Płeć, kobieta i mężczyzna; [podczas konferencji:] Człowiek w planie Boga [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-03-22

- Teologia ciała jako teologia osoby ludzkiej; [podczas konferencji:] III Lubelskie Dni Personalizmu: "Osoba i personalizm w myśli Karola Wojtyły/Jana Pawła II” [miejsce konferencji:] Lublin, 2013-10-24

- Teologiczna semantyka płci; [podczas konferencji:] zjazd Towarzystwa Teologów Dogmatyków: „Duch Kościoła, Kościół Ducha” [miejsce konferencji:] Świdnica, 2013-09-26

- O współczesnym znaczeniu i aktualności antropologii św. Tomasza z Akwinu; [podczas konferencji:] Antropologia filozoficzno-teologiczna [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-09-24

- Thomas Aquinas in the life of the blessed John Paul II; [podczas konferencji:] XII Plenary Session of Pontificia Academia Sancti Thomae Aquinatis [miejsce konferencji:] Rzym, 2012-06-29

- Vaticanum Secundum in the Pontificate of John Paul II; [podczas konferencji:] The interpretation of the continuity in the new reading of the Second Vatican Council [miejsce konferencji:] Washington, 2012-01-13

- Manifestazione e interpretazione del senso: oggetivita e soggetivita; [podczas konferencji:] La Soggetivita Morale del Corpo [miejsce konferencji:] Rzym, 2011-11-18

- Jan Paweł II – świadek i nauczyciel komunii z Bogiem i ludźmi; [podczas konferencji:] XLI Sympozjum Katechetyczne „Powołani do komunii z Bogiem i człowiekiem" [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-03-12

- Teologiczno-moralne implikacje kategorii imago Dei; [podczas konferencji:] Wokół teologii ikony [miejsce konferencji:] Poznań, 2011-02-25

- Ojcostwo duchowe w myśli Jana Pawła II; [podczas konferencji:] Kapłaństwo w życiu i nauczaniu Jana Pawła II [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-05-20

- Podstawy teologii ciała; [podczas konferencji:] Teologia ciała, czyli o seksualności człowieka w nauczaniu Karola Wojtyły – Jana Pawła II [miejsce konferencji:] Poznań, 2010-04-26

- Kryzys prawdy – kryzys wolności. O potrzebie realistycznej metafizyki w filozofii wolności; [podczas konferencji:] Dominikanie o prawdzie. 600 lat Studium Generalnego w Krakowie [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-03-05

- John Paul II as the Interpreter of the Second Vatican Council; [podczas konferencji:] Legado de Juan Pablo II El Magno [miejsce konferencji:] Bogota, Kolumbia, 2010-02-19

- Experience and transcendence; [podczas konferencji:] Verso Christo [miejsce konferencji:] Rzym, 2009-10-01

- O godności człowieka; [podczas konferencji:] doroczna konferencja Towarzystwa Polskich Dogmatyków: „Dogmatyka w aspekcie miłosierdzia” [miejsce konferencji:] Zamość, 2009-09-23

- Reinterpretacja nauki encykliki Humanae vitae Pawła VI w ‘teologii ciała’ Jana Pawła II; [podczas konferencji:] 30-lecie encykliki Humanae vitae Pawła VI [miejsce konferencji:] Kraków, 2008-12-11

- Naprotechnologia a zapłodnienie in vitro – różnica antropologiczna; [podczas konferencji:] Naprotechnologia [miejsce konferencji:] Olsztyn, 2008-11-14

- Social dimention of imago Dei; [podczas konferencji:] Imago Dei [miejsce konferencji:] Paryż, 2008-06-27

- Ciało w myśli Jana Pawła II; [podczas konferencji:] Filozofia ciała [miejsce konferencji:] Poznań, 2008-06-09

- Benedict XVI’ encyclical Deus caritas est in the context of religious violence; [podczas konferencji:] Faith and Reason [miejsce konferencji:] Rzym, 2007-12-07

- Dobro osoby jako podstawowe kryterium etyczne w myśli Jana Pawła II; [podczas konferencji:] Dni Jana Pawła II [miejsce konferencji:] Kraków, 2007-11-07

- Idea miłosierdzia w myśli Jana Pawła II; [podczas konferencji:] Wyobraźnia miłosierdzia – przesłanie Jana Pawła II na trzecie tysiąclecie [miejsce konferencji:] Kraków, 2007-10-16

- Karol Wojtyła. Person and Love; [podczas konferencji:] Philosophy and love [miejsce konferencji:] Monachium, 2007-06-29

- Chrześcijańskie uwarunkowania wolności ludzkiej; [podczas konferencji:] Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe Stowarzyszenia Teologów Moralistów [miejsce konferencji:] Kamień Śląski, 2007-06-11

- Człowiek jako obraz i podobieństwo Boga w teologicznej antropologii Jana Pawła II; [podczas konferencji:] Genesis 1-3 [miejsce konferencji:] Toruń, 2007-05-22

- The influence of Vatican Council II on John Paul II’s theology of the body; [podczas konferencji:] Man and Woman he Created Them [miejsce konferencji:] Gaming, Austria, 2007-05-17

- Dar i komunia. Teologiczna antropologia Karola Wojtyły; [podczas konferencji:] Krakowska szkoła antropologiczna [miejsce konferencji:] Kraków, 2007-04-18

- Ciało w myśli Karola Wojtyły/Jana Pawła II; [podczas konferencji:] Humanitas. Invocatio ad Magnitudinem [miejsce konferencji:] Kraków, 2007-03-22

- Hospitalitas consecrata jako wyraz nadprzyrodzonej miłości; [podczas konferencji:] Hospitalitas consecrata – znak służby miłości [miejsce konferencji:] Kraków, 2002-11-09

- O znaczeniu antropologii teologicznej w myśli Jana Pawła II; [podczas konferencji:] Antropologia filozoficzna Jana Pawła II [miejsce konferencji:] Toruń, 2002-06-07