Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

dr Katarzyna Kutek-Sładek

Zatrudnienie:
Wydział Nauk Społecznych – adiunkt

Email: katarzyna.sladek@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Pedagogiki Ogólnej

Funkcje administracyjne:
- Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, Pełnomocnik Rektora

Funkcje dydaktyczne:
- Kierownik kierunku Nauki o rodzinie (rok akademicki: 2019/20 )

Dyżur:
Dyżury w sesji zimowej 2019/2020: środa 5 i 19 lutego godz. 12.00-13.00, pokój 62, Bernardyńska 3

Pełnione funkcje:

Instytut Nauk o Rodzinie - Kierownik kierunku

Curriculum Vitae:

2016 – Adiunkt w Katedrze Pedagogiki Ogólnej UPJPII

2011 - 2012 – Studia Podyplomowe Doskonalące Geriatria i Opieka Długoterminowa w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego CM UJ

2008 – Asystent w Katedrze Pedagogiki Ogólnej PAT

2007 – Pełnomocnik Rektora UPJPII ds. Osób Niepełnosprawnych

2005 - 2006 – Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Doradztwo zawodowe

2004 – Akademia Pedagogiczna w Krakowie, kierunek: Pedagogika specjalna.

Działalność pozanaukowa:

2012 - 2017 – Kierownik Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego UPJPII

2008 – Pełnomocnik Rektora ds Osób Niepełnosprawnych UPJPII

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Ojcostwo i jego odsłony, Kraków: Homo Dei 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kiedy myślimy rodzina..., Wydawnictwo Naukowe UPJPII: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Eliminacja wykluczenia społecznego w kontekście zrównoważonego rozwoju: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wielowymiarowość integracji społeczno-zawodowej studentów z niepełnosprawnością: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim 2012.[więcej informacji]

Publikacje - artykuły książkowe:

Wyzwania poradnictwa zawodowego dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami w kontekście zmian na rynku pracy [w:] Poradnictwo w dyskursie Interdyscyplinarnym: Uniwersytet Rzeszowski 2018, s. 245-256. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Czas wolny osób z niepełnosprawnością – wybrane aspekty [w:] Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu 2016, s. 327-335. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wpływ niepełnosprawności ruchowej na funkcjonowanie społeczzno-zawodowe ludzi młodych w Polsce [w:] Człowiek w zdrowiu i chorobie. Red.: Edyta Barnaś: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dialog w rodzinie dziecka z niepełnosprawnością - krytyczna ocena funkcjonowania w dzieciństwie w opinii niepełnosprawnych studentów [w:] Wychowanie w Rodzinie 2015.[więcej informacji]
Przygotowanie niepełnosprawnych absolwentów uczelni wyższych do funkcjonowania na rynku pracy – stan i perspektywy [w:] Wielowymiarowość działań pomocowych w obszarze wsparcia rodziny: Wydawnictwo Scriptum 2015.[więcej informacji]
System wsparcia dziecka chorującego przewlekle w rodzinie i szkole– teoria i praktyka [w:] Dziecko, rodzina, wychowanie. Wybrane konteksty: Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM 2015.[więcej informacji]
Zakłady aktywności zawodowej szansą na reintegrację zawodową i społeczną osób z niepęłnosprawnościami. Dobre praktyki na przykładzie ZAZ prowadzonego przez Bonifraterską Fundacje Dobroczynną w Konarach [w:] Wyjechać czy pozostać? Wokół dylematów rynku pracy: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2015.[więcej informacji]
System wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w Polsce [w:] Pedagogiczne konteksty społecznego wsparcia rodziny: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2015.[więcej informacji]
Superwizja – nowa jakość pracy socjalnej [w:] Praca socjalna w poszukiwaniu tożsamości na tle przemian społecznych i ekonomicznych: WYdawnictwo Naukowe Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Doradca zawodowy w polskiej szkole - potrzeby a rzeczywistość [w:] Szkoła jako przestrzeń edukacyjnego (nie)porozumienia: Impuls 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim -doświadczenia krakowskie [w:] Szkoła Wyższa w toku zmian, Kraków: Impuls 2011, s. 215-231. [więcej informacji]
Zaburzenia relacji wewnatrzrodzinnych w kontekście pojawienia się dziecka z niepełnosprawnością [w:] Osoby Niepełnosprawne a życie rodzinne, Katowice: Księgarnia św.Jacka 2011, s. 83-97. [więcej informacji]
Związki nieformalne- refleksja pedagoga [w:] Na skrzyżowaniu dróg. O mediach, sztucznym zapłodnieniu \, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM 2011, s. 88-98. [więcej informacji]
Preventive role of social work in selected areas of threat of social exclusion [w:] Sućasnost a perspektivy probacie a mediacie,, Presov: Presovska Univerzita w Presove 2010, s. 271-291. [więcej informacji]
Instrumenty polityki społecznej wobec osób z niepełnosprawnością. Kontekst rynku pracy [w:] Współczesne wyzwania polityki społecznej wobec rodziny, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2010, s. 258-269. [więcej informacji]
Bariery, ograniczenia i różnice w upowszechnianiu usługi asystenta osoby niepełnosprawnej w wielkich miastach i małych miejscowościach [w:] Asystent Osoby Niepełnosprawnej. Nowy zawód i nowa usługa systemu pomocy społecznej, Kraków: Impuls 2010, s. 65-77. [więcej informacji]
Wpływ rodziny na decyzje edukacyjno-zawodowe młodzieży niepełnosprawnej [w:] Rodzina wobec zagrożeń, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2008, s. 255-265. [więcej informacji]
Bezrobocie osób niepełnosprawnych determinantem wykluczenia społecznego [w:] Zamojskie Studia i Materiały, Zamość: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu 2007, s. 423-431. [więcej informacji]
Studia wyższe szansą na autonomię osób niepełnosprawnych [w:] Jakość życia w niepełnosprawności. Mity a rzeczywistość, Kraków: Wydawnictwo Impuls 2007, s. 172-181. [więcej informacji]
Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych szansą na poprawę jakości życia [w:] Oblicza polskiej biedy. Stan i perspektywy, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2006, s. 50-58. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Rodzina jako środowisko wpierające decyzje edukacyjno-zawodowe młodych osób z niepełnosprawnością ruchową [w:] Studia Socialia Cracoviensia 2016, s. 152-165. [więcej informacji]

Wygłoszone referaty:

- Kształcenie dorosłych osób z niepełnosprawnościami – zmiany w okresie ostatnich 30 lat; [podczas konferencji:] Aktywizacja i aktywność osób z niepełnosprawnościami na przestrzeni ostatnich 30 lat [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-12-03

- Funkcjonowanie społeczno-zawodowe dorosłych osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w Polsce; [podczas konferencji:] Mocna rodzina – zdrowe społeczeństwo [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-10-23

- Rodzina z seniorem z niepełnosprawnością a znaczenie lokalnego systemu wsparcia społecznego; [podczas konferencji:] NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I REHABILITACJA OSÓB W STARSZYM WIEKU W OBSZARZE TEORII, KSZTAŁCENIA I PRAKTYKI ZAWODOWE [miejsce konferencji:] UKSW WARSZAWA, 2018-04-20

- Senior z niepełnosprawnością - wyzwanie (nie tylko) dla rodziny; [podczas konferencji:] SENIOR I RODZINA: AKSJOLOGIA, POMOC, WSPARCIE [miejsce konferencji:] Wydział Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie, 2017-02-25

- Czas wolny osób z niepełnosprawnością – wybrane aspekty; [podczas konferencji:] IV Międzynarodową E-konferencję Naukową z cyklu PEDAGOGIKA XXI WIEKU - DYLEMATY I WYZWANIA KULTURA CZASU WOLNEGO WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE [miejsce konferencji:] Łódź, 2016-11-24

- Funkcjonowanie studentów z niepełnosprawnością w przestrzeni akademickiej – na przykładzie Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; [podczas konferencji:] Nova socialna edukacia cloveka V [miejsce konferencji:] Presov - Słowacja, 2016-11-07, 2016-11-07

- Młodość- niepełnosprawność-wykształcenie. Rola uczelni wyższych w przygotowaniu do pracy młodych osób z niepełnosprawnościami; [podczas konferencji:] Obszary integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością [miejsce konferencji:] Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Zamiejscowy w Mysłowicach, 2016-10-21

- Wpływ niepełnosprawności ruchowej na funkcjonowanie społeczno-zawodowe ludzi młodych w Polsce; [podczas konferencji:] V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Człowiek w zdrowiu i chorobie - promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja [miejsce konferencji:] Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, 2016-10-20

- W pułapce pomagania – refleksja nad systemem wsparcia studentów z niepełnosprawnością; [podczas konferencji:] IX Konferencja Naukowa Pedagogika Specjalna – koncepcje i rzeczywistość [miejsce konferencji:] Uniwersytet Szczeciński, 2016-09-12

- Jakość życia rodzin wychowujących dziecko z niepełnosprawnością ruchową 9; [podczas konferencji:] Jakość życia osób niepełnosprawnych na początku XXI wieku [miejsce konferencji:] Uniwersytet Wrocławski, 2016-06-09

- Instytucjonalny i środowiskowy system wsparcia osób z niepełnosprawnościami w zakresie antycypacji kariery zawodowej.; [podczas konferencji:] Uniwersalizm Pracy Ludzkiej. Perspektywy Rozwoju Kariery Zawodowej [miejsce konferencji:] Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 2016-06-02

- Rodzina jako środowisko wpierające decyzje edukacyjno-zawodowe młodych osób z niepełnosprawnością ruchową.; [podczas konferencji:] Dylematy młodego pokolenia – między teraźniejszością a przyszłością [miejsce konferencji:] Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2016-05-24

- Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji studentów z niepełnosprawnościami - dylematy inkluzji z perspektywy nauczyciela akademickiego; [podczas konferencji:] XIV Wielkopolskie Forum Pedagogiczne "Narzędzia pomiaru dydaktycznego wobec innowacji w edukacji" [miejsce konferencji:] Slesin, 2016-05-11

- Postawy nauczycieli akademickich wobec studentów z niepełnosprawnościami; [podczas konferencji:] XII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA O nauki zaangażowane – w praktykę edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób z niepełnosprawnością [miejsce konferencji:] Ustroń, 2016-04-18

- Przygotowanie nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej szkół masowych do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych; [podczas konferencji:] II Transdyscyplinarna Konferencja Naukowa w cyklu TEORIE oraz PRAKTYKA REHABILITACJI pt. Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością [miejsce konferencji:] Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2015-10-29

- Superwizja jako narzędzie rozwiązywania dylematów etycznych w pracy socjalnej; [podczas konferencji:] Dylematy etyczne pracownika socjalnego - granice interwencji [miejsce konferencji:] Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 2015-10-28

- Wykorzystanie nowoczesnych technologii w kształceniu studentów niewidomych i słabowidzących, na przykładzie doświadczeń wybranych uczelni wyższych w Polsce; [podczas konferencji:] „Nauka i biznes – razem dla osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi” [miejsce konferencji:] Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 2015-10-23

- Profilaktyka społeczna w działalności na rzecz młodych osób z niepełnosprawnością ruchową; [podczas konferencji:] Profilaktyka społeczna na rzecz rozwoju [miejsce konferencji:] Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2015-10-13

- System wsparcia studentów z niepełnosprawnościami w uczelniach wyższych – doświadczenia polskie; [podczas konferencji:] Perspektiva a uloha humanitarnych odborov Pri formovani mysliacej a tworiacej spolocnosti [miejsce konferencji:] Uniwerystet w Presovie, Słowacja, 2015-09-24

- W pułapce pomagania – o (nie)dokończonej emancypacji studentów z niepełnosprawnościami; [podczas konferencji:] Wyzwania emancypacyjne w przestrzeni edukacyjnej i pomocowej [miejsce konferencji:] Uniwersytet Wrocławski, 2015-09-15

- Jedyni tacy Rodzice – o wyzwaniach macierzyństwa i ojcostwa osób z niepełnosprawnościami; [podczas konferencji:] Rodzina ceniona i zagrożona [miejsce konferencji:] Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2015-06-02

- Przygotowanie niepełnosprawnych absolwentów uczelni wyższych do funkcjonowania na rynku pracy – stan i perspektywy; [podczas konferencji:] Interesariusze Pomocy Społecznej [miejsce konferencji:] Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 2015-03-19

- System wsparcia dziecka chorującego przewlekle w rodzinie i szkole– teoria i praktyka; [podczas konferencji:] Wychowanie dziecka w rodzinie, przedszkolu i szkole [miejsce konferencji:] Akademia Ignatianum w Krakowie, 2014-11-25

- Zakłady aktywności zawodowej szansą na reintegrację zawodową i społeczną osób z niepęłnosprawnościami. Dobre praktyki na przykładzie ZAZ prowadzonego przez Bonifraterską Fundacje Dobroczynną w Konarach; [podczas konferencji:] Rodzina wobec wyzwań współczesnego rynku pracy [miejsce konferencji:] Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2014-10-14

- Superwizja – nowa jakość pracy socjalnej; [podczas konferencji:] Praca socjalna w poszukiwaniu tożsamości na tle przemian społecznych i ekonomicznych [miejsce konferencji:] Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, 2014-09-18

- Dialog w rodzinie dziecka z niepełnosprawnością - krytyczna ocena funkcjonowania w dzieciństwie w opinii niepełnosprawnych studentów; [podczas konferencji:] III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wychowanie w Rodzinie. Konteksty Historyczne i Współczesne [miejsce konferencji:] Jelenia Góra, 2014-05-15