Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

dr hab. Marta Leśniakowska, prof. UPJPII

Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego – profesor nadzwyczajny

Email: marta.lesniakowska@upjp2.edu.pl

Strona internetowa: www.ispan.pl/lesniakowska

Afiliacje:
- Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej - Kierownik katedry

Dyżur:
czw. co 2 tyg. godz. 14,15-15,00 13.10, 27.10, 3.11, 17.11, 1.12, 15.12, 12.01, 26.01

Curriculum Vitae:

2011 – profesor nadzwyczajny PAN i UPJP2

2008 – wykładowca i Kierownik Katedry Sztuki Nowoczesnej UPJP2

2000 – habilitacja Katolicki Uniwersytet Lubelski Wydział Historyczny

1989 – doktorat Uniwersytet Warszawski Instytut Historii Sztuki

1979 – magisterium Uniwersytet Warszawski Instytut Historii Sztuki

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

The Architecture in Warsaw, Warszawa: Arkada 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Architektura w Warszawie. Lata 1965-1989, Warszawa: Arkada 2005.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Architektura w Warszawie. Lata 1945-1965, Warszawa: Arkada 2003.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Architektura w Warszawie. Lata 1989-2001, Warszawa: Arkada 2002.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Architektura w Kazimierzu Dolnym i Janowcu, Warszawa: Arkada 2001.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Architektura w Warszawie. Lata 1918-1939, Warszawa: Arkada 2000.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Architekt Jan Koszczyc Witkiewicz (1881-1958) i budowanie w jego czasach, Warszawa: Instytut Sztuki PAN 1998.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Architektura w Warszawie, Warszawa: Arkada 1998.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
co to jest architektura?, Warszawa: Kanon 1996.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Polski dwór: wzorce architektoniczne, mit, symbol, Warszawa: Instytut Sztuki PAN 1992.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Nechceme bydlet spolu? Kolektivní domy v poválečném Polsku: opuštěný projekt [w:] Bydlet spolu. Kolektivni domy v ceskych zemich a Evrope ve 20.stoleti: ARBOR VITAE 2017, s. 171-179. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Warszawa: miasto palimpsest [w:] Chwała miasta/The Glory of the City, Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana 2013, s. 95-102. [więcej informacji]
Proces patrzenia Zbigniewa Libery, czyli kilka przyczyn, dla których rzeczywistość jest płaska [w:] Zbigniew Libera Rzeczywistość jest płaska, Łódź: Galeria Atlas Sztuki 2013, s. 1-20. [więcej informacji]
Architektura teatralna w Polsc w XX wieku, [w:] Architekturs teatralna w Polsce, Warszawa: Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego 2012, s. 143-168. [więcej informacji]
Inny horyzont. Brukalska w Nowym Jorku (Anatomia mebla w biopolitycznym dyskursie modernizmu), [w:] Wystawa nowojorska 1939, Warszawa: Instytut Sztuki PAN 2012, s. 166-178. [więcej informacji]
Architektura i jej obrazy [w:] Warszawa modernistyczna Czesława Olszewskiego, Warszawa: Raster 2012.[więcej informacji]
Biopolityczne ciało w environmentach Stanisława Zamecznika [w:] Wizje nowoczesności. Lata 50 i 60. – wzornictwo, estetyka, styl życia, Warszawa: Muzeum Narodowe 2012, s. 36-50. [więcej informacji]
Helena Syrkus and Szymon Syrkus. An Unfinished Project [w:] Out of the Ordinary. Polish Designers of the 20th Century, warsaw: Adam Mickiewicz Institute 2011, s. 160-171. [więcej informacji]
Barbara Brukalska and Stanisław Brukalski. The Poetics of the Avant-garde [w:] Out of the Ordinary. Polish Designers of the 20th Century, warsaw: Adam Mickiewicz Institute 2011, s. 172-183. [więcej informacji]
Doświadczanie kulturowych wizualizacji. Antropologia (re-)konstrukcji [w:] Kulturowe wizualizacje doświadczenia, Warszawa: IBL 2010, s. 15-32. [więcej informacji]
Teatr Polski, Warszawa/Polish Theatre [w:] Beyond everydayness theatre architecture in central europe, Prague: National Theatre 2010, s. 302-307. [więcej informacji]
Inne czytanie miasta. Brak i addenda jako krytyczne historie sztuki. [w:] Kultura artystyczna Warszawy XVII-XX w.. Materiały z konferencji Naukowej, IHS UW, 11-13 grudnia 2007, Warszawa: UW 2010.[więcej informacji]
Polskie architektki w dyskursie nowoczesności około 1960. [w:] Kobiety i sztuka około 1960 roku, Warszawa: Neriton 2010, s. 123-136. [więcej informacji]
Teatr Wybrzeże, Gdańsk/Coast Theatre [w:] Beyond everydayness theatre architecture in central europe, Prague: National Theatre 2010, s. 408-413. [więcej informacji]
Le Corbusier i Polki. Helena Syrkus na EXPO’1937. [w:] Wystawa Paryska 1937. Materiały z Konferencji naukowej IS PAN październik 2007, Warszawa: Instytut Sztuki PAN 2009, s. 267-273. [więcej informacji]
Wielka Szyba Brukalskiej. [w:] Wystawa Paryska 1937. Materiały z Konferencji naukowej IS PAN październik 2007, Warszawa: Instytut Sztuki PAN 2009, s. 153-168. [więcej informacji]
Architecture in Poland 1990-2008 [w:] Architecture V4 1990-2008. Czech Republic-Slovakia-Hungary-Poland, Praha: Kant 2009, s. 153-192. [więcej informacji]
Varsovie, elle palimpseste [w:] Architectures au-dela du Mur . Berlin-Varsovie-Moscou 1989-2009, Paris: Picard 2009.[więcej informacji]
Wartopia. Antropologia (re-)konstrukcji/Wartopia. Anthropologhy of (Re)Construction [w:] Opowiedziane inaczej/ A Story Differently Told. Tomasz Ciecierski, Jaroslaw Kozłowski, Zofia Kulik, Zbigniew Libera i Dark Fos, Aleksandra Polisiewicz., Gdańsk: Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 2008, s. 164-193. [więcej informacji]
A2/postarchitektura /A2/Postarchitecture [w:] Hotel Polonia. Katalog Pawilon Polonia Biennale Architektury Wenecja, Warszawa: z 2008, s. 11-56. [więcej informacji]
Obraz, ciało, terytorium. Prywatna kolekcja Tomasza Ciecierskiego/ Image, Body, territory. Private Collection of Tomasz Ciecierski [w:] Opowiedziane inaczej/ A Story Differently Told. Tomasz Ciecierski, Jaroslaw Kozłowski, Zofia Kulik, Zbigniew Libera i Dark Fos, Aleksandra Polisiewicz., Gdańsk: Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 2008, s. 14-47. [więcej informacji]
Lekceważone córki Almae Mater – pionierki architektury w Polsce. [w:] Studia z architektury nowoczesnej., Toruń: UMK 2007, s. 161-175. [więcej informacji]
Jak budowano „polski” dwór? [w:] Polski dwór, Kraków: Kluszczyński 2007.[więcej informacji]
Czego nie widziano w Paryżu? Rok 1925 i „łakome oko”, [w:] Wystawa paryska 1925. Materiały z sesji naukowej Instytutu Sztuki PAN Warszwa 16-17 listopada 2005, Warszawa: IS PAN 2007, s. 75-89. [więcej informacji]
Przybylski Wacław, biogram [w:] Słownik Artystów Polskich i w Polsce działających, Warszawa: IS PAN 2007, s. 105-108. [więcej informacji]
Lekcja historii sztuki dla pań. [w:] Literatura i wiedza. Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej, Warszawa: IBL 2006, s. 417-437. [więcej informacji]
Architektura i jej obrazy [w:] Polska fotografia dokumentalna na skrzyżowaniu dyskursów. Materiały z sesji zorganizowanej w dniu 2.04.2005 z okazji wystawy Leonarda Sempolińskiego, Warszwa: Zachęta Narodowa Galeria Sztuki 2006, s. 29-38. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Landscape in the perspective of art history [w:] Kulturowe Studia Krajobrazowe 2018, s. 105-109. [więcej informacji]
Karska&Went&Duszeńko. O dwoistej naturze monumentu i jego wystawianiu [w:] Konteksty. Polska Sztuka Ludowa, 1-2 2014.[więcej informacji]
Przeciwpomniki Andrzeja Sołygi i Zdzisława Pideka (Katyń, Charków, Miednoje, Bełżec), [w:] Kwartalnik Żydowskiego Instytutu Historycznego, 4 2014, s. 786-799. [więcej informacji]
Bezmiar i nadmiar. Neurotyczna osobowość historii sztuki, czyli historia sztuki jako źródło cierpienia [w:] Teksty Drugie, 1-2 2013, s. 256-268. [więcej informacji]
Władza Spojrzenia – władza języka. Juliusza Starzyńskiego obraz sztuki I jej historii [w:] Modus. Prace z historii sztuki, 12-13 2013, s. 27-52. [więcej informacji]
Nagie ciało architektury. Pawilon „Praca Kobiet” jako dyskurs antropologiczny [w:] Biuletyn Historii Sztuki, 3-4 2009.[więcej informacji]
Varsava 20 a 21. Stoleti. Od architektury k postarchitekture [w:] Stavba, 6 2008, s. 66-73. [więcej informacji]
Prawie pomnik – prawie pamięć [w:] Ikonotheka, ? 2007.[więcej informacji]
Architektura i jej obrazy. Fotografia-modernizm–historiografia. Fotografie Czesława Olszewskiego, [w:] Rocznik Historii Sztuki, 31 2006, s. 187-198. [więcej informacji]
Jak widzieć architekturę kiedy się ją czyta (u Gombrowicza i innych modernistów ?. [w:] Teksty Drugie, 3 2005, s. 38-57. [więcej informacji]
Dom Adama, dom Ewy: dyskurs różnicy w (pod)tekstach historii architektury [w:] Rocznik Historii Sztuki, R. 30 2005, s. 31-45. [więcej informacji]
Modernistka w kuchni. Barbara Brukalska, Grete Schűtte-Lihotzky i „polityka kuchenna” (wstęp do architektury modernizmu) [w:] Konteksty. Polska Sztuka Ludowa, 1-2 2004, s. 179-196. [więcej informacji]
Warszawa XX wieku: strategie niepamięci [w:] Rocznik Warszawski, R. 32 2004, s. 147-154. [więcej informacji]
Adam Jerzy Miłobędzki (1924-2003) i jego historia architektury [w:] Biuletyn Historii Sztuki, 3-4 2003, s. 589-610. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Od malarstwa do fotografii. Od kolekcji do muzeum. Twórczość artystów polskich w XIX i XX wieku; [nr projektu:] 501-10-030102

-Wpływ sztuki zachodnioeuropejskiej na twórczość polskich artystów od przełomu XVIII i XIX w. po XX w.; [nr projektu:] 501-10-030064

-Kultura wizualna XIX do XXI wieku w Polsce i Europie; [nr projektu:]

-Sztuka nowoczesna (XIX i XX wiek) w Polsce i Europie Środkowej; [nr projektu:] 13160001

Wygłoszone referaty:

- Brak; [podczas konferencji:] Ornament i dekoracja dzieła sztuki [miejsce konferencji:] Kraów, 2014-12-20

- Obraz żywy,; [podczas konferencji:] Obraz żywy. Seminarium Metodologiczne [miejsce konferencji:] Nieborów, 0000-00-00

- Doświadczanie wojny. Antropologia rekonstrukcji. Ciało sprotetyzowane w perspektywie współczesnej humanistyki,; [podczas konferencji:] I wojna światowa – wpływ na sztukę i nauki humanistyczne. Bilans w stulecie wybuchu. 14-15 października 2014 Instytut Sztuki PAN [miejsce konferencji:] Warszawa, 0000-00-00