Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

dr Anna Majdanik

Zatrudnienie:
Międzywydziałowe Studium Języków Obcych – starszy wykładowca

Email: anna.majdanik@upjp2.edu.pl

Dyżur:
czwartek 11.30-12.30

Curriculum Vitae:

2016 - 2016 – Uczestnictwo w webinarium "Trzy sposoby na lepsze wyniki z My English Lab!", Pearson (Longman), 8.10, 2016

2016 - 2016 – Uczestnictwo w webinarium "How to use mobile technology in class", Oxford University Press, 17.10.2016

2016 - 2016 – Udział w webinarium "English is served!Catering to Lower-Level Students' Academic English Needs", Pearson, 17.10.2016

2016 - 2016 – Udział w warsztatach "International Staff Training Week" w ramach programu Erasmus+ dla pracowników, Uniwersytet Karola, Praga, 7.03-11.03, 2016

2016 – Udział w kursie uniwersyteckim online, Reinvent yourself:Unleash your creativity, the University of Texas (www.edx.org)

2016 - 2016 – Uczestnictwo w webinarium "A Skills Repertoire for Successful University Reading", Pearson, 20.10.2016

2016 – Udział w kursie uniwersyteckim online Blended Learning with edX (www.edx.org)

2016 - 2016 – Uczestnictwo w webinarium 'Preparing ELL Learners for the Challenges of Rigorous Academic Writing at the University Level',The Perason team, 18.10.2016

2014 - 2016 – Udział w szkoleniach dot. e-learningu na platformie Moodle (AGH, pracownicy MSJO UPJP2)

2014 – Udział w szkoleniu „Wykorzystanie zasobów wiedzy z zakresu TEOLOGIA” (UPJP2)

2014 – Awans zawodowy, stanowisko Starszy Wykładowca, UPJP2

2014 – Udział w szkoleniu „Ścieżki kariery nauczycieli akademickich UPJPII w Krakowie” (UPJP2)

2013 – Udział w szkoleniu „Praca ze studentem z zaburzeniami psychicznymi” (Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ZG, BON UPJP2)

2013 – Wyjazd szkoleniowy z pracownikami MSJO UPJP2 w ramach programu LLP Erasmus do Centro Linguistico di Ateneo (CLA) działającym przy Università degli Studi di Firenze, Italia

2013 – Udział w szkoleniu „System oceniania pracowników UPJPII w Krakowie” (UPJP2)

2013 – Udział w sympozjum „Źródła pisane z punktu widzenia filologa, historyka i archeologa” (UPJP2)

2012 – Udział w konferencji “Indywidualizacja procesu nauczania języków obcych – badania naukowe i praktyka” (UPJP2)

2011 – Udział w warsztatach EL Tea Masters in Action „Images Alive” (DOS Teacher Training Solutions, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)

2010 – Szkolenie, uzyskanie licencji egzaminatora TELC English A2, B1, B2, C1

2009 – Szkolenie, uzyskanie międzynarodowej licencji LEKI Nordic Walking Instructor – PL

2009 – Udział w seminarium „Make the Right Move” (Macmillan Teacher Training)

2009 – Udział w warsztatach „Wspieranie nauczania języków obcych studentów dotkniętych niepełnosprawnością oraz dysleksją” (UPJP2)

2009 – Udział w warsztatach „Uczę po ludzku” (DOS Teacher Training Solutions)

2008 – Uczestnictwo w V Międzynarodowej Konferencji Judaistycznej „Modern Jewish Culture: Diversities and Unities”, (SKIJŻ, Uniwersytet Wrocławski)

2008 - 2009 – Prowadzenie cyklu wykładów monograficznych dla doktorantów "Obraz judaizmu rabinicznego i współczesnego w polskim katolicyzmie dwudziestolecia międzywojennego. Głosy teologów", Międzywydziałowy Instytut Ekumenii i Dialogu, Wydział Teologiczny, Papieska Akademia Teologiczna, Kraków

2008 – Uczestnictwo w Sympozjum „Usłyszeć Słowo Boże żywe i ostrzejsze niż miecz” (WT PAT, MWIK)

2008 – Udział w szkoleniu i warsztatach metodyczno-dydaktyczno-psychologicznych „Kapelusze Lektora” (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE)

2008 – Nagroda JM Rektora Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

2007 – Doktorat, summa cum laude, Religioznawstwo, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński,Kraków. Rozprawa doktorska: "Judaizm rabiniczny i współczesny w pismach teologów katolickich w Polsce w latach 1918 – 1939" (ss. 486)

2007 – Awans zawodowy, stanowisko Wykładowca, PAT (UPJP2)

2004 – Zaproszenie na udział w dwutygodniowych warsztatach The Holocaust and Anti-Semitism in Christian Europe w Center for Advanced Holocaust Studies, United States Holocaust Memorial Museum, Washington, DC

2003 – Otrzymanie stypendium Kosciuszko Foundation Fellowship oraz CAHS Fellowship na 3 miesięczny pobyt badawczy w USA (Institute of Judaeo-Christian Studies – Seton Hall University, South Orange; Center for the Study of Culture and Values - the Catholic University of America, Washington D.C.; The U.S. Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.)

2002 – Otrzymanie stypendium naukowego Felix Posen Doctoral Candidates, Research 2002 in Poland z Vidal Sassoon International Center for the Study of Antisemitism (SICSA), Hebrew University of Jerusalem, Israel

2001 - 2007 – Studia doktoranckie, Religioznawstwo, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

2001 – Otrzymanie stypendiów: Yad Vashem Grant oraz Jan Karski Scholarship (American Center of Polish Culture, Washington D.C., U.S. ) na wyjazd do Izraela oraz na uczestnictwo w seminarium "Teaching the Shoah and Antisemitism", International School for Holocaust Studies, Yad Vashem, Jerusalem, Israel

2001 – Magisterium, Religioznawstwo, Kulturoznawstwo, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Praca magisterska:"Publicystyka antyżydowska ks. Józefa Kruszyńskiego i jej uwarunkowania polityczno-kulturowe w okresie II Rzeczypospolitej"

2000 – Lektor, Papieska Akademia Teologiczna/UPJP2, Kraków

1998 - 1999 – Lektor, Papieska Akademia Teologiczna (UPJP2)

1997 - 1998 – Studia teologiczne, Wydział Teologiczny, Papieska Akademia Teologiczna, Kraków

1997 - 1998 – Lektor, Otwarte Centrum Językowe „Prophete”, Kraków

1996 – Magisterium, Filologia Angielska, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski, Katowice. Praca magisterska: "The Sacred in Folk and Mystical Medieval Literature

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - artykuły książkowe:

Intrygujący judaizm? Z kart historii o stosunku chrześcijaństwa do judaizmu [w:] Usłyszeć słowo Boże - żywe i ostrzejsze niż miecz. Materiały z XXXVIII Sympozjum Katechetycznego Wyższego Instytutu Katechetycznego w Krakowie, Kraków 2008, s. 233-252. [więcej informacji]
Rabbinic Judaism in the Writings of Polish Catholic Theologians, 1918-1939 [w:] Antisemitism, Christian Ambivalence and the Holocaust, Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, published with the United States Holocaust Memorial Museum Washington, D.C 2007, s. 26-49. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Na ziemi Dantego - wyjazd szkoleniowy delegacji MSJO [w:] Vita Academica, Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, 5 (75) 2013, s. 42-44. [więcej informacji]
The Rev. Kruszynski and Polish Catholic Teachings about Jews and Judaism in Interwar Poland [w:] Kirchliche Zeitgeschichte (KZG)/Contemporary Church History (CCH) 16, 1 2003, s. 52-75. [więcej informacji]
Romuald Jakub Weksler-Waszkinel: Błogosławiony Bóg Izraela, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2000, ss. 230 [w:] Studia Judaica 3, 2 (6) 2000, s. 318-322. [więcej informacji]
Grzegorz Ignatowski: Kościoły wobec przejawów antysemityzmu, Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie 1999, ss. 255 [w:] Studia Judaica 3, 1 (5) 2000, s. 127-132. [więcej informacji]
R. Modras: Polska katolicka albo nie-Polska : stosunki polsko-żydowskie w latach 1933-1939 w świetle prasy katolickiej tego okresu [w:] Studia Judaica 3, 2 (6) 2000, s. 245-269. [więcej informacji]
Monika Natkowska: Numerus clausus, getto ławkowe, numerus nullus, "paragraf aryjski". Antysemityzm na Uniwersytecie Warszawskim 1931-1939, Warszawa 1999, ss. 191 [w:] Studia Judaica 3, 2 (6) 2000, s. 312-315. [więcej informacji]

Wygłoszone referaty:

- Zintegrowane nauczanie języka specjalistycznego w seminarium duchownym-lektorat dla kleryków; [podczas konferencji:] Specyficzne potrzeby studentów szkół wyższych a nauczanie języków obcych: kierunki rozwoju, nowe wyzwania, rekomendacje [miejsce konferencji:] Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016-09-16

- Rabbinic and Contemporary Judaism in the Writings of Polish Theologians, 1918-1939 - wersja online; [podczas konferencji:] Between Coexistence and Divorce 25 Years of Reserach on the History and Culture of Polish Jewry and Polish-Jewish Relations [miejsce konferencji:] The Hebrew University of Jerusalem, Mount Scopus, Israel, 2009-03-18

- Day of Judaism: Its Significance, History, Celebration, Controversy. Day of Judaism in the Internet Memory; [podczas konferencji:] Memory in a Memory-Less Age: Jewish-Christian Relations Today [miejsce konferencji:] The Center for the Study of Jewish-Christian Relations, The Woolf Institute of Abrahamic Faith, Cambridge, UK, 2008-09-09

- Obraz judaizmu w katolicyzmie międzywojennej Polski. Głos teologów; [podczas konferencji:] Studia Judaica [miejsce konferencji:] Zakład Studiów Żydowskich, Filologia Polska, Uniwersytet Wrocławski, 2008-03-13

- Problem antysemityzmu współczesnej myśli filozoficznej. Judaizm w pismach Kanta i Hegla; [podczas konferencji:] Seminarium doktoranckie [miejsce konferencji:] Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 2006-03-13

- Judaizm i nie-judaizm Jezusa według Josepha Klausnera; [podczas konferencji:] Colloquia Laurentiana: Chrystologia Filizoficzna [miejsce konferencji:] Kraków, 2004-05-29

- The Rev. Josef Kruszynski and Polish Catholic Teachings about Jews and Judaism in the Interwar Period; [podczas konferencji:] Christian Teachings about Jews: National Comparisons in the Shadow of the Holocaust [miejsce konferencji:] Pacific Lutheran University, Tacoma, WA, USA, 2002-09-27