Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

o. dr Grzegorz Chrzanowski OP

Zatrudnienie:
Wydział Filozoficzny – adiunkt

Email: grzegorz.chrzanowski@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Filozofii Religii - p.o. Kierownika katedry

Dyżur:
Wtorek: 13:00 - 13:45, sala 114, ul. Bernardyńska 3

Curriculum Vitae:

2019 – Członek Societe Francophone de Philosophie de la Religion

2012 – Styczeń - marzec 2012, visiting scholar, Blackfriars Hall, Oxford University, UK

2010 – Członek komisji rewizyjnej i współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Filozofii Religii

2010 - 2014 – Regens Polskiej Prowincji Dominikanów, druga kadencja

2009 – Adiunkt w Katedrze Filozofii Religii WF PAT, wykładowca Kolegium Filozoficznego Polskiej Prowincji Dominikanów oraz WSD Kraków

2007 - 2012 – Członek „Associate Editors” „Forum Philosophicum. International Journal for Philosophy".

2006 – Członek Society of Christian Philosophers (USA)

2006 - 2010 – Regens Polskiej Prowincji Dominikanów, pierwsza kadencja

2006 - 2014 – Członek rady naukowej „Przeglądu Tomistycznego".

2004 – Doktorat z filozofii, Wydział Filozoficzny, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. Tytuł rozprawy: „Filozofia pluralizmu religijnego. Prezentacja i krytyka stanowiska Johna Hicka”

2004 - 2006 – Rektor Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie

2000 - 2003 – Redaktor naczelny Wydawnictwa W drodze w Poznaniu

1995 – Licencjat z filozofii, Wydział Filozoficzny, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie na podstawie pracy magisterskiej

1995 - 2009 – Asystent w Katedrze Filozofii Religii WF PAT, wykładowca Kolegium Filozoficznego Polskiej Prowincji Dominikanów, w seminarium Księży Redemptorystów i Ojców Kapucynów

1993 - 1994 – (wrzesień-styczeń) staż w redakcji miesięcznika „Znak”

1989 - 1992 – Studia na Wydziale Filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie zakończone stopniem magistra filozofii. Tytuł rozprawy: „Opis doświadczenia mistycznego w filozofii Henryka Elzenberga”

1986 - 1992 – Studia na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej i w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów zakończone absolutorium z teologii

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2018/19):

- Filozofia religii (kierunek: teologia kapłańska; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Filozofia religii (kierunek: Filozofia; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Filozoficzny spór o dowody na istnienie Boga; [w ramach:] Przedmiot uzupełniający/Supplementary course (kierunek: Filozofia; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Translatorium filozoficzne I; [w ramach:] Translatorium filozoficzne/Contemporary debates in philosophy of religion (readings and discussions) (kierunek: Filozofia; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Translatorium filozoficzne II (kierunek: etyka stosowana; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Translatorium filozoficzne II (kierunek: filozofia a chrześcijaństwo; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Philosophical dispute on the existence of God; [w ramach:] Przedmiot uzupełniający/Supplementary course (kierunek: Filozofia; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Contemporary debates in philosophy of religion (readings and discussions); [w ramach:] Translatorium filozoficzne/Contemporary debates in philosophy of religion (readings and discussions) (kierunek: Filozofia; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Contemporary debates in philosophy of religion (kierunek: Oferta zajęć w językach obcych (Courses in Foreing Languages); tryb: stacjonarne; rok: all years / wszystkie lata; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Philosophical dispute on the existence of God (kierunek: Oferta zajęć w językach obcych (Courses in Foreing Languages); tryb: stacjonarne; rok: all years / wszystkie lata; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Filozofia religii (kierunek: Filozofia; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Translatorium filozoficzne II; [w ramach:] Translatorium filozoficzne II (kierunek: filozofia systematyczna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Konwersatorium filozoficzne (kierunek: filozofia systematyczna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Konwersatorium filozoficzne (kierunek: filozofia systematyczna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Filozofia religii; [w ramach:] Przedmiot fakultatywny (kierunek: teologia katechetyczno-pastoralna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Demitologizacja, świadectwo, dialog. Niemiecka filozofia religii, Kraków: Wyd. Naukowe PAT 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jeśli Bóg jest… Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin Ojca Profesora Jana Andrzeja Kłoczowskiego OP, Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Polacy o religii. Od myślenia religijnego do filozofii, Kraków: Wyd. Naukowe PAT 2005.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zbawienie poza Kościołem. Filozofia pluralizmu religijnego Johna Hicka, Poznań: Wydawnictwo „W drodze” 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Chrześcijański sens cierpienia. Max Scheler i Jan Paweł II [w:] Na ścieżkach pragnienia. Księga jubileuszowa profesora Karola Tarnowskiego: Wydawnictwo Znak 2018, s. 111-130. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"Poza Kościołem nie ma zbawienia". Perspektywa inkluzywistyczna [w:] Między dialogiem a fundamentalizmem. Filozofia i wiara dzisiaj: Scientia Plus 2017, s. 133-156. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
La religion entre la ciel et la terre. Philosopher sur la religion selon Jan Andrzej Kłoczowski [w:] Phenomenologie polonaise et christianisme: Les Editions du Cerf 2015, s. 523-542. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Religia między niebem a ziemią. Jana Andrzeja Kłoczowskiego filozofowanie o religii, [w:] Fenomenologia polska a chrześcijaństwo: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2014, s. 415-430. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Le Pluralism [w:] Dictionnaire encyclopédique d’etique chretienne: Les Editions du Cerf 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Racjonalność wiary w kontekście pluralizmu religijnego: John Hick i William Alston [w:] Historicus Polonus-Hungarus. Księgą pamiątkowa ofiarowana Ojcu Józefowi Puciłowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Kraków: Esprit 2010, s. 121-138. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Traditional Theodicy Faces Auschwitz: Aquinas and Arendt [w:] God and Auschwitz. On Edith Stein, Pope Benedict XVI’s Visit and God in the Twilight of History, Kraków: Unum Publishing House, Center for Dialogue and Prayer in Oświęcim 2008, s. 133-144. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Josef Pieper: o pewnej koncepcji filozofii chrześcijańskiej [w:] Demitologizacja, świadectwo, dialog. Niemiecka filozofia religii, Kraków: Wyd. Naukowe PAT 2008, s. 287-309. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Między mistyką a wiarą. Uwagi o filozofii religii Josepha Ratzingera [w:] Jeśli Bóg jest… Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin Ojca Profesora Jana Andrzeja Kłoczowskiego OP, Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera 2007, s. 255-270. [więcej informacji]
Śmierć jako granica i przejście: Karl Jaspers, Mircea Eliade [w:] Dar i tajemnica śmierci. Tydzień eklezjologiczny 2006, Lublin: - 2007, s. 27-44. [więcej informacji]
Tradycyjna teodycea wobec Auschwitz. Św. Tomasz i Hannah Arendt [w:] God and Auschwitz. On Edith Stein, Pope Benedict XVI’s Visit and God in the Twilight of History, Kraków: Wydawnictwo Unum. Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu 2007, s. 137-148. [więcej informacji]
Religia wartości Henryka Elzenberga [w:] Polacy o religii. Od myślenia religijnego do filozofii, Kraków: Wyd. Naukowe PAT 2005, s. 297-316. [więcej informacji]
Filozofia pluralizmu religijnego Johna Hicka [w:] Piąty wymiar. Odkrywanie duchowego królestwa., Poznań: Zysk S-ka 2005, s. 5-25. [więcej informacji]
John Hick. Zagadka radykalnego pluralizmu religijnego [w:] Leksykon wielkich teologów XX/XXI wieku, Warszawa: Biblioteka Więzi 2004, s. 192-208. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Filozoficzne podstawy pluralistycznej teologii religii [w:] Szkoła Seraficka. Nowa seria, 3 2009, s. 27-46. [więcej informacji]
Zagadnienie prawdy w kontekście pluralizmu religijnego [w:] "Przegląd Religioznawczy", 212 2004, s. 91-100. [więcej informacji]
Pluralizm religijny i teologia negatywna [w:] "Logos i Ethos", 16 2004, s. 63-78. [więcej informacji]
John Hick - teolog religijnego pluralizmu [w:] Analecta Cracoviensia, (XXIX) 1997 1997, s. 137-148. [więcej informacji]
Kościelne gadanie. Esej o potocznym języku religijnym [w:] "Znak", 487 1995, s. 84-92. [więcej informacji]
Przezwyciężyć raczej siebie niż los. Mistyczny stoicyzm Elzenberga. [w:] "Znak", 475 1994, s. 93-102. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Problem zła we współczesnej filozofii religii; [nr projektu:] 220202

Wygłoszone referaty:

- Jan Andrzej Kłoczowski - Filozofia wobec wydarzenia religii; [podczas konferencji:] 100-lecie niepodległości – wiek filozofii chrześcijańskiej w Polsce [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-10-23

- Dosłowna interpretacja formuły „Poza Kościołem nie ma zbawienia” a współczesna problematyka pluralizmu religijnego,; [podczas konferencji:] Religia i wiara dzisia [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-10-14

- Peter van Inwagen: „obrona wolnej woli” na podstawie koncepcji grzechu pierworodnego; [podczas konferencji:] Problem zła w najnowszej filozofii religii [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-10-14

- Kim jest ostatni człowiek; [podczas konferencji:] Mistrzowie podejrzeń: negacja, afirmacja, czy przezwyciężenie? [miejsce konferencji:] Wydział Filozofii UPJP II, Wydział Humanistyczny AGH, Kraków, Poland, 2013-12-19

- In Quest for the Essence of Religion: Philosophy of Religion in Bernhard Welte’s Approach; [podczas konferencji:] Metodologia porównawcza w badaniach religii” (Comparative Methodology in Religious Studies), International Philosophical Seminar [miejsce konferencji:] Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, Poland‬, 2013-05-23

- Problem prawdy w kontekście pluralizmu religijnego. John Hick i jego krytycy; [podczas konferencji:] Dominikanie o prawdzie [miejsce konferencji:] Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów, Kraków, Polska, 2010-03-05

- Obrona wolnej woli. John L. Mackie i Alvin Plantinga na temat zła; [podczas konferencji:] Współczesna filozofia religii. Myśl anglosaska [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-11-13

- Czy można usprawiedliwić bezcelowe zło? William Rowe i jego krytycy.; [podczas konferencji:] VIII Polski Zjazd Filozoficzny [miejsce konferencji:] Warszawa, 2008-09-15

- John Hick i teodycea rozwoju duchowego (soul-making Theodicy); [podczas konferencji:] Międzynarodowy Kongres Religioznawczy [miejsce konferencji:] Poznań, 2008-09-08

- Racjonalność wiary w kontekście pluralizmu religijnego; [podczas konferencji:] sesja naukowa: „Wiara we współczesnym świecie” [miejsce konferencji:] PAT, Kraków, 2007-11-29

- Filozoficzne podstawy pluralistycznej teologii religii; [podczas konferencji:] sesja naukowa: „Chrześcijaństwo pośród religii. Pluralizm czy nadrzędność?” [miejsce konferencji:] WSD Prowincji Wniebowzięcia NMP Katowice Panewniki, 2007-05-10

- Między relatywizmem a fundamentalizmem, czyli o bezistociu religii; [podczas konferencji:] Sesja naukowa z okazji 100-lecia urodzin M. Eliadego [miejsce konferencji:] organizator: Katolicka Univerzita v Ruzomberku, Teologicka Fakulta, Katedra Filozofie, Teologická fakulta v Košiciach, Koszyce (Słowacja), 2007-04-24

- Josef Pieper: o pewnym projekcie filozofii chrześcijańskiej; [podczas konferencji:] Sesja naukowa: „Współczesna filozofia religii – myśl niemieckojęzyczna” [miejsce konferencji:] PAT, Kraków, 2007-03-22

- Tradycyjna teodycea wobec Auschwitz; [podczas konferencji:] seminarium "Obecność Boga w mrokach dziejów" [miejsce konferencji:] Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, 2006-11-23

- Śmierć jako granica i przejście: Karl Jaspers, Mircea Eliade; [podczas konferencji:] XXXVIII Tydzień eklezjologiczny, „Nie cały umieram, to co we mnie niezniszczalne trwa. Dar i tajemnica śmierci.” [miejsce konferencji:] Lublin, 2006-04-04

- Prawda a pluralizm religijny; [podczas konferencji:] VII Polski Zjazd Filozoficzny [miejsce konferencji:] Szczecin, 2004-09-14