Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

dr Monika Małecka

Zatrudnienie:
Międzywydziałowe Studium Języków Obcych – starszy wykładowca

Email: monika.malecka@upjp2.edu.pl

Curriculum Vitae:

2014 – szkolenie Wykorzystanie zasobów wiedzy z zakresu prawo z informacjami o prawie kanonicznym w ramach projektu pt. Efektywność zarządzania i jakość kształcenia miarą sukcesu w UPJPII, Kraków

2014 – prezes Stowarzyszenia NE CEDAT ACADEMIA; poprzednio od 1997 sekretarz Stowarzyszenia (przedmiotem działalności stowarzyszenia jest kultywowanie pamięci o martyrologii profesorów krakowskich uczelni podczas II wojny światowej oraz o tajnym nauczaniu)

2014 – szkolenie Ścieżki kariery nauczycieli akademickich UPJPII w Krakowie w ramach projektu pt. Efektywność zarządzania i jakość kształcenia miarą sukcesu w UPJPII, Kraków

2013 – wyjazd szkoleniowy pracowników MSJO UPJPII do Centro Linguistico di Ateneo (CLA) działającym przy Università degli Studi di Firenze (w ramach LLP Erasmus)

2012 – starszy wykładowca języka włoskiego w MSJO UPJPII

2012 – licencja egzaminatora TELC Italiano B1-B2

2011 – warsztaty Insegnare a comprendere, prowadzone przez prof. Marco Mezzadri z Uniwersytetu w Parmie, Jagiellońskie Centrum Językowe, Kraków

2010 – licencja egzaminatora TELC Italiano A1-A2

2009 – udział w seminarium Make the right move zorganizowane przez Macmillan Teacher Training, UPJPII, Kraków

2009 – warsztaty Uczę po ludzku, UPJPII, Kraków

2009 – szkolenie: Wspieranie nauczania języków obcych studentów dotkniętych niepełnosprawnością oraz dysleksją zorganizowane przez Małopolski Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, UPJPII, Kraków

2007 – nagroda JM Rektora PAT za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne w Akademii

2003 – stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Wydział Filologiczny UJ (rozprawa doktorska Il passivo nella lingua italiana in confronto con il polacco, Katedra Italianistyki UJ, promotor prof. dr hab. Stanisław Widłak)

1995 – tłumacz przysięgły języka włoskiego Sądu Okręgowego w Krakowie

1993 – tytuł magistra filologii włoskiej

1987 - 1992 – studia magisterskie na Wydziale Filologicznym UJ w zakresie filologii włoskiej

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Miłość Marii Magdaleny, Kielce: Vita et Pax 2009.[więcej informacji]

Publikacje - artykuły książkowe:

„Sia lodato Gesù Cristo” – indywidualizacja procesu nauczania języka włoskiego poprzez wykorzystanie tekstów religijnych w pracy ze studentami duchownymi [w:] Indywidualizacja nauczania języków obcych : badania i praktyka, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe 2014, s. 68-86. [więcej informacji]
Costrutti passivi VENIRE / ANDARE + pp e le strutture corrispondenti in polacco [w:] Italia e Europa: dalla cultura nazionale all’interculturalismo – atti del XVI Congresso dell’A.I.P.I., Firenze: Franco Cesati Editore 2006.[więcej informacji]
Relazioni tempo-aspettuali nell’ambito delle perifrasi passive in italiano e polacco [w:] Mistrz i Przyjaciel : studia dedykowane Stanisławowi Widłakowi, Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego 2004.[więcej informacji]
Costrutto passivo ESSERE + participio passato nella lingua italiana in confronto con la lingua polacca – studio contrastivo [w:] Lingua e Letteratura italiana dentro e fuori la Penisola. Atti del III Convegno degli Italianisti Europei, Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego 2003.[więcej informacji]
L’interpretazione della diatesi nelle grammatiche italiane del XX sec [w:] Lingua e Letteratura IV, Kraków: Universitas 1999.[więcej informacji]
Alcuni aspetti dell’integrazione flessionale degli italianismi alla lingua polacca [w:] Italianità e Italianistica, Atti del II Convegno degli italianisti dell’Europa Centrale e Orientale, Kraków: Universitas 1997.[więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Na ziemi Dantego - wyjazd szkoleniowy delegacji MSJO [w:] Vita Academica, Nr 5 (75) 2013, s. 42-44. [więcej informacji]
Studenci z dysleksją a nauka języków obcych [w:] Vita Academica, Nr 6 (54) 2009, s. 10-11. [więcej informacji]

Wygłoszone referaty:

- „Sia lodato Gesù Cristo” – indywidualizacja procesu nauczania języka włoskiego poprzez wykorzystanie tekstów religijnych w pracy ze studentami duchownymi; [podczas konferencji:] Indywidualizacja procesu nauczania języków obcych – badania naukowe i praktyka [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-10-26

- Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim - współczesne wyzwania i dylematy; [podczas konferencji:] Studenci z dysleksją a nauka języków obcych - komunikat z warsztatów [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-06-01

- Costrutti passivi VENIRE / ANDARE + pp e le strutture corrispondenti in polacco; [podczas konferencji:] Congresso A.I.P.I., Italia e Europa: dalla cultura nazionale all’interculturalismo [miejsce konferencji:] Kraków, 2004-08-25

- Costrutto passivo ESSERE + participio passato nella lingua italiana in confronto con la lingua polacca – studio contrastivo; [podczas konferencji:] III Convegno degli Italianisti Europei [miejsce konferencji:] Kraków, 2001-10-11