Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

ks. prof. dr hab. Józef Marecki

Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego – profesor zwyczajny

Email: jozef.marecki@upjp2.edu.pl

Strona internetowa: http://www.jozefmarecki.com.pl/

Afiliacje:
- Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii - Kierownik katedry

Funkcje dydaktyczne:
- Kierownik kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (rok akademicki: 2019/20 )
- Kierownik kierunku Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo (rok akademicki: 2019/20 )
- Kierownik Studium Archiwistyczno-Bibliotekoznawcze (rok akademicki: 2011/12 , studium)
- Kierownik Podyplomowe Studia z Archiwistyki i Bibliotekoznawstwa (rok akademicki: 2011/12 , studia podyplomowe)
- Kierownik Podyplomowe Studia z Archiwistyki i Bibliotekoznawstwa (rok akademicki: 2012/13 , studia podyplomowe)
- Kierownik Podyplomowe Studia z Archiwistyki i Bibliotekoznawstwa (rok akademicki: 2013/14 , studia podyplomowe)
- Kierownik Podyplomowe Studia z Archiwistyki i Bibliotekoznawstwa (rok akademicki: 2014/15 , studia podyplomowe)
- Kierownik specjalności archiwistyka (rok akademicki: 2011/12 )

Dyżur:
DYŻUR W CZASIE SESJI czwartek 5 lipca godz 8.30 sala 202

Pełnione funkcje:

Instytut Historii - Kierownik kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo

Curriculum Vitae:

2019 – Powołanie na II Kadencję Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (z nominacji wicepremiera ministra Jarosława Gowina)

2018 – Zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. Powołanie w skład zespołu do Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych"

2017 – Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

2017 – Opiekun Specjalności Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentem w Instytucie Historii WHiDK

2016 – powołanie do Zespołu do Spraw Nagród Prezesa Rady Ministrów (z nominacji premier Beaty Szydło)

2016 – odznaczenie Brązowym medalem Jana Pawła II za zasługi dla Archidiecezji Krakowskiej

2016 – powołanie do Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (z nominacji wicepremiera ministra Jarosława Gowina)

2016 – członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej

2014 – Członkostwo w Polskim Towarzystwie Historycznym

2013 – Nagroda Rektora UPJP II w Krakowie za pracę naukowo-dydaktyczną i organizacyjną

2012 – profesura belwederska

2010 - 2010 – Nominacja do konkursu "historyczna Ksiązka Roku" w kategorii "najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w okresie XX wieku"

2008 – wiceprzewodniczący Rady Naukowej Muzeum w Nowym Sączu

2008 – wiceprezes Iнститут Церковниx Досліджень м. Луцьк Ukraina

2007 – Członek Rady Archiwalnej przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych (z nominacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

2007 – Nagroda Prezesa IPN

2007 – Kierownik Podyplomowych Studiów z Archiwistyki i Bibliotekoznawstwa

2006 – główny specjalista OBEP IPN-KŚZpNP

2006 – Medal Komisji Edukacji Narodowej

2004 – prezes Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych

2004 – zastępca kierownka Komisji Historycznej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach

2004 – powołanie do Zespołu Specjalistów do spraw Archiwaliów przy Kościelnej Komisji Konkordatowej

2004 – członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział Kraków

2004 - 2008 – redaktor naczelny biuletynu „Archiva Ecclesiastica”

2002 - 2007 – Kierownik Studium Archiwistycznego

2001 – habilitacja na Papieskiej Akademii Teologicznej

1999 - 2002 – założyciel i redaktor naczelny pisma „Głos Ojca Pio”

1998 – kierownik Zespołu Badawczego Heraldyki Kościelnej przy Polskim Towarzystwie Teologicznym

1998 – członek zarządu Podkarpackiego Towarzystwa Historycznego

1992 – Obrona pracy doktorskie na Papieskiej Akademii Teologicznej

1992 – kierownik Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Teologicznego

1990 – zatrudnienie na Wydziale Historii Kościoła (obecnie Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego) PAT (obecnie UPJPII)

Działalność pozanaukowa:

2006 - 2011 – Pomysłodawca, organizator i prowadzący cykl wykładów otwartych pod wspólnym tytułem "symbol - znak - przesłanie"

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

K. Gruszczyńska, Historia Zgromadzenia S. S. Franciszkanek od Cierpiących, Kraków: Avalon 2019.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Słownik biograficzny polskich archiwistów kościelnych. Tom 1, red. J. Marecki, Kraków 2017: UNUM 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kościół katolicki w Polsce rządzonej przez komunistów, Warszawa: Wydawnictwo IPN 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
inwentarz archiwum konwentu bonifratrów w zebrzydowicach: Konwent Bonifratrów p.w. św. Floriana w Zebrzydowicach 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Słownik polskich archiwistów kościelnych, Kraków: Wydawnictwo UNUM 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Represje wobec osób duchownych i zakonnych na terenie woj. krakowskiego 1944-1975, Kraków: AVALON 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Bić takiego wroga jak kler”. Osoby duchowne i zakonne w miejscach odosobnienia za żelazną kurtyną", Kraków: IPN 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Symbol znak rytuał. Krajobraz semantyczny wsi i miast, Kraków: Wydawnictwo naukowe UPJP2 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Symbol-znak- rytuał. Misericordia Domini, Kraków: UNUM 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Acta Educationis, Kraków: Avalon 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Symbol-znak-przesłanie. Barwy i kształty, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJP2 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Represje wobec osób duchownych i zakonnych na terenie woj. Krakowskiego 1944-1975, Kraków: WAM 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Symbol Znak Rytuał. Od narodzin do śmierci, Kraków: Pasaże 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Niezłomni W służbie Boga i Polski. Komunistyczna bezpieka wobec kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kraków: WAM 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Acta educationis 2014: Pasaże 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Duszpasterstwa środowiskowe w latach 1945-1989. archidiecezja krakowska: AVALON 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Acta educationis 2013, Kraków: Avalon 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Stanisław Gabański, Dobrze Zapiski kleryka - żołnierza (1965 - 1967), Kraków: Avalon 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jak czytać wizerunki świętych. Leksykon atrybutów i symboli hagiograficznych. Wydanie 2 uzupełnione, Kraków: Universitas 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Symbol-znak-przesłanie. Wytwory rąk człowieka, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJP2 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Relikwie. Leksykon. Historia,cuda,kult, Kraków: eSPe 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Inwentarz archiwum klasztoru bonifratrów w Cieszynie, Cieszyn: Konwent Zakonu Bonifratrów 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
W służbie przeszłości i nauki, Kraków: Avalon 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Symbol-znak-rytuał. Doświadczenie władzy, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Księga kasowa Konwentu Bonifratrów w Cieszynie z lat 1833-1844, Cieszyn: Konwent Zakonu Bonifratrów 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Instrukcje, wytyczne, okólniki dyrektor Departamentu V MBP dotyczące działań przeciwko Kościołowi katolickiemu w latach 1945-1953, Kraków: Avalon 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Symbol – znak – przesłanie. Symbolika człowieka, Kraków: Unum 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Represje wobec Kościoła w krajach bloku wschodniego. Komuniści przeciw religii po 1944 roku, Kraków: WAM 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Symbol – znak – przesłanie. Symbolika stroju, Kraków: Unum 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Symbol – znak – przesłanie. Symbolika w heraldyce kościelnej, Kraków: Unum 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
German settlers in the Sądecczyzna Land, Nowy Sącz: Muzeum Okręgowe Nowy Sącz 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Repertorium z 1724 roku, Cieszyn: Konwent Zakonu Bonifrtrów w Cieszynie 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Symbol – znak – przesłanie. Symbolika roślin, Kraków: Unum 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Symbol – znak – przesłanie. Symbolika zwierząt, Kraków: Unum 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Całopalna ofiara. Sługa Boży ojciec Hieronim Franciszek Longawa, Niżna Łąka-Wrocanka-Krosno: Ruthenus 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Niezłomni Ku Prawdzie i Wolności Komunistyczna Bezpieka Wobec Kard. Karola Wojtyły, Kraków: WAM 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zakony w Polsce, Warszawa: carta blanca 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kronika Szkoły Podstawowej we Wrocance. 1942-1999, Krosno: Ruthenus 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zakony pod presją bezpieki. Aparat bezpieczeństwa wobec wspólnot zakonnych na terenie województwa krakowskiego 1944-1975, Kraków: WAM 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zakony. Tajemnice mnichów i klasztorów, Warszawa: Carta Blanca 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jak czytać wizerunki świętych?. Leksykon atrybutów i symboli hagiograficznych, Kraków: Universitas 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Studia do dziejów klasztorów małopolskich w średniowieczu, Katowice: PAN w Katowicach 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Niezłomni W Obronie Ojczyzny i Kościoła Komunistyczna Bezpieka Wobec Biskupów Polskich, Kraków: WAM 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Symbolika roślin. Heraldyka i symbolika chrześcijańska, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Cnoty i wady. Społeczeństwo baroku po obu stronach Karpat, Kraków: Wydawnictwo NAukowe PAT 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Lex et praxis. Prawodawstwo archiwalne, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Niezłomni. Nigdy przeciw Bogu. Komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich, Kraków: WAM 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pośrednicy łask, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dziedzictwo polskich świętych przełomu XIX i XX wieku, Kraków: Unum 2005.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zatroskani o ślady przeszłości, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2005.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zarys historii kapucynów w Polsce, Kraków: Głos Ojca Pio 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Cracovia sacra – krakowscy święci i błogosławieni przełomu XIX i XX wieku, Kraków: Unum 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kancelaria duszpasterzy legionowych i ich działalność duszpasterska na podstawie zbiorów Archiwum Krakowskiej Prowincji Kapucynów w Krakowie. Katalog wystawy, Kraków: Krakowska Prowincja Kapucynów 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Maria Immaculata. 150. rocznica ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP, Kraków: Wydawnictow Naukowe PAT 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Inwentarz Archiwum Benedyktynek w Staniątkach, Kraków: Unum 2003.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kronika klasztoru Kapucynów w Krośnie. Tom I. 1753-1828, Kraków: Unum 2003.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kronika Szkoły Ludowej we Wrocance. 1879-1942, Kraków: Format 2001.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
W Kościele, z Kościołem i za Kościół. Pierwsze Ogólnopolskie Spotkanie Przedstawicieli Grup Modlitwy Ojca Pio, Tenczyn 2-4 VI 2000, Kraków: Głos Ojca Pio 2001.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zakony w Polsce, Kraków: Universitas 2000.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dzieje Zakonu Kapucynów w okresie II Rzeczypospolitej, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2000.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mortuologium. Zmarli zakonnicy i dobrodzieje polskiej, ruskiej oraz galicyjskiej - obecnie krakowskiej prowincji kapucynów, Kraków: Krakowska Prowincja Kapucynów 1999.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
R. Kranc, Z Ostroga na Kołymę, Biały Dunajec: Wołanie z Wołynia 1998.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zakony żeńskie w Polsce. Słownik, Kraków: Universitas 1997.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
300 lat klasztoru kapucynów w Krakowie. 1695–1995. Księga pamiątkowa, Kraków: Prowincja kapucynów 1997.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zakony męskie w Polsce. Słownik, Kraków: Universitas 1997.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kronika klasztoru OO. Kapucynów w Drohobyczu, Wrocław: W Misji 1996.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kościół i klasztor Kapucynów w Krakowie. Przewodnik, Kraków: Klasztor Kapucynów w Krakowie 1995.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sługa Boży o. Serafin Kaszuba (1910-1977), Kraków: Klasztor Kapucynów w Krakowie 1994.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Leksykon godeł zakonnych, Łódź: ADI 1994.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dzieje Krakowskiej Prowincji Kapucynów w okresie II wojny światowej (1939-1945), Kraków: PAT 1992.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Domek Loretański w Krakowie przy kościele OO. Kapucynów, Zakroczym: Zakon Kapucynów 1989.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Bonifratrzy w służbie chorych w II Rzeczypospolitej [w:] Bracia Miłosierni - życie w służbie chorych i potrzebujących: Konwent Zakonu Bonifratrów w Cieszynie 2018, s. 241-266. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Teologiczne i społeczne przesłanie herbu bp. Edwarda Frankowskiego [w:] Christus vincit. Księga dedykowana Biskupowi Edwardowi Frankowskiemu w 80. rocznice urodzin: Fundacja Uniwersytecka w Stalowej Woli 2017, s. 79-86. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dzieje parafii Bóbrka w latach 1925-2015 [w:] Ks. Antoni Dziurzycki (1868-1925). Proboszcz i badacz kościoła w Bóbrce koło Dukli: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2017, s. 109-190. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kształcenie archiwistów kościelnych na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, [w:] Zabezpieczenie i udostępnienie archiwalnych zasobów archiwów kościelnych: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych 2016, s. 283-295. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pamiętnik pobytu benedyktynek zesłanych do Alwerni [w:] „Bić takiego wroga jak kler”. Osoby duchowne i zakonne w miejscach odosobnienia za żelazną kurtyną: Dante 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Atmosfera religijna w miejscu internowania Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Stoczku Warmińskim w świetle donosów informatora o pseudonimie „Krystyna” [w:] „Bić takiego wroga jak kler”. Osoby duchowne i zakonne w miejscach odosobnienia za żelazną kurtyną: Dante 2016, s. 59-77. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zasób i sposoby ochrony polskich archiwów zakonnych. Zagadnienia wybrane [w:] Ochrona dóbr kultury. Aktualne wyzwania: Wydawnictwie Archidiecezji Łódzkiej 2016, s. 109-122. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Represje wobec sióstr zakonnych na ziemiach polskich w latach 1944-1989 [w:] Represje systemu komunistycznego wobec zakonów w Polsce: Salwator 2016, s. 13-36. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kłosy w polskiej herldyce świeckiej [w:] Symbol znak rytuał. Krajobraz semantyczny wsi i miast: Wydawnictwo naukowe UPJP2 2016, s. 145-174. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Znaki Miłosierdzia w krajobrazie kulturowym Krakowa na przełomie XIX i XX wieku [w:] Symbol znak rytuał. Misericordia Domini: UNUM 2016, s. 65-96. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Matka Klara Szczęsna na tle epoki ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa [w:] Błogosłąwiona Klara Ludwika Szczęsna Apostołka Serca Jezusowego oddana dziełom miłosierdzia: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2016, s. 21-41. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Monogramy, inicjały (sigla), hierogramy i dewizy w heraldyce zakonnej [w:] Znak – symol a ritual v dokumentoch a listinach: Vydavatelstvo Presovsiej Univerzity 2016, s. 5-39. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dominikanie krakowscy w świetle sprawozdań funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa z lat 1945–1956 [w:] Komunistyczny aparat represji wobec polskiej prowincji dominikanów: Wydawnictwo Wysoki Zamek 2015, s. 250-269. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Religiöse Symbole in der geistigen, politischen und kulturellen Landschaft Polens der Nachkriegszeit [w:] Transformation und Landschaft. Die Folgen sozialer Wandlungsprozesse auf Landschaft Reihe: RaumFragen: Stadt – Region – Landschaft, Wiesbaden: Springer 2015, s. 269-278. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pokarm dla duszy i ciała jako atrybut hagiograficzny [w:] Znak – symol a ritual v pozemskom a duchovnom pokrme: Presov 2015, s. 5-42. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Komunistyczne państwo wobec wspólnot zakonnych [w:] komunistyczny aparat represji woebc jezuitów prowincji Polski Południowej, Kraków: Wam 2014, s. 9-24. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Znaki i symbolika śmierci w polskiej heraldyce zakonnej [w:] Symbol Znak Rytuał Od Narodzin do śmierci, Kraków: Pasaże 2014, s. 145-164. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ignacy Domeyko (1802 - 1889) z Niedźwiadki Wielkiej w Ziemi Nowogródzkiej [w:] Wielcy Polacy z Wileńszczyzny i Kresów północno-wschodnich, Białystok: BUK 2014, s. 195-204. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Barwa w heraldyce [w:] Symbol-znak-przesłanie. Barwy i kształty, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJP2 2014, s. 65-86. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Duszpasterski Synod Archidiecezji Krakowskiej 1972 - 1979 jako próba recepcji Soboru Watykańskiego II [w:] Studia Soborowe. Historia i recepcja Vaticanum II, Toruń 2014, s. 609-635. [więcej informacji]
Zasoby archiwów zakonych w Polsce - podobieństwa i różnice [w:] Archiwa kościelne w służbie społeczeństwu, Łódź: Archidiecezjalne wydawnictwo Łódzkie 2014, s. 63-74. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Początki duszpasterstwa wakacyjnego w archidiecezji krakowskiej na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w. – wybrane problemy [w:] Duszpasterstwa środowiskowe w latach 1945-1989. archidiecezja krakowska 2014.[więcej informacji]
Ramię i dłoń w polskiej heraldyce [w:] Symbol-znak-przesłanie. Wytwory rak człowieka, Kraków: Wydawnictwo naukowe UPJP2 2013, s. 131-148. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"Położyć kres łajdackiemu zachowaniu się żołnierzy rosyjskich". Armia Czerwona na Podhalu [w:] Wojska radzieckie w Polsce 1939 - 1993, Legnica: Pwsz IM. Witelona w Legnicy 2013, s. 177-194. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Stosunki państwo-Kościół w Polsce w okresie stalinowskich represji [w:] Stosunki państwo-Kościół w Polsce 1944-2010. Studia i materiały, Kraków: Księgarnia Akademicka 2013, s. 25-39. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Boże Narodzenie w tradycji ludowej [w:] Znak, symbol a rituál v tradiciách a prejavoch l’udovej zbožnosti, Prešov: Prešovska universita v Prešove 2013, s. 5-32. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pomnik „nieznanej miejscowości” [w:] Wołyń we krwi 1943, Kraków: AA 2013, s. 9-13. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Herb miejski na polskiej powojennej monecie obiegowej [w:] Habent omnia tempora sua proce ofiarowane ks. prof. dr hab. Januszowi Wyciśle, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJP 2013, s. 317-330. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Totus Tuus Poloniae populus – nowa organizacja Kościoła [w:] In perdiciffili peregrinatione – pośród trudów pielgrzymowania, Legnica: Biblioteka Diecezji Legnickiej 2013, s. 43-54. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Likvidácia Gréckokatolickej cirkvi v Pol'sku [w:] Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výrocí II, Prešov: Gréckokatolícka teologicka fakulta 2012, s. 285-292. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Herby województw i ziem polskich w "Statucie Łaskiego" [w:] Archiwa i kancelarie w służbie Kościoła i nauki, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2012, s. 131-142. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zasady opracowania spuścizn osób duchownych [w:] Ochrona zasobu archiwów kościelnych, Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych 2012, s. 65-77. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Propaganda władzy w polskiej numizmatyce w latach 1949-1989 (fragment większej całości) [w:] Symbol-znak-rytuał. Doświadczenie władzy, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJP2 w Krakowie 2012, s. 51-80. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Procesje Bożego Ciała jako manifestacja religijności [w:] Znak, symbol a rituál ako forma společnej komunikácie, Presov: Presovska Universita 2012, s. 5-25. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Miejsce wybrane Anny Kaworek [w:] Pielgrzymowanie w wierze, Miejsce Piastowe: Zgromadzenie Sióstr św. Michała Arch 2011, s. 165-180. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Symbolika hagiograficzna świętych i błogosławionych noszących imię Stanisław [w:] Kapłan. Historyk. Pedagog. Księga pamiątkowa ks. infułata dra Stanisława Grada z okazji 70-lecia urodzin i 35-lecia pracy dydaktycznej w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi, Łódź: ARCHIDIECEZJALNE WYDAWNICTWO ŁÓDZKIE 2011, s. 251-265. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
W trosce o archidiecezję. Wytyczne abpa Adama Stefana Sapiehy na wypadek wojny [w:] Historia bliższa ludziom. Prace ofiarowane księdzu profesorowi Janowi Kracikowi w 70. rocznice urodzin, Kraków: WAM 2011, s. 285-296. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Codzienne oraz liturgiczne ubiory osób duchownych i zakonnych w polskiej heraldyce miejskiej [w:] Symbol – znak – przesłanie. Symbolika stroju, Kraków: UNUM 2011, s. 107-140. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wyobrażenia Jezusa, Maryi i św. Józefa w heraldyce zakonnej [w:] Symbol – znak – przesłanie. Symbolika człowieka, Kraków: UNUM 2011, s. 151-180. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Episkopat galicyjski trzech obrządków w okresie rządów arcybiskupa Józefa Bilczewskiego [w:] Święty Arcybiskup Lwowa, Lublin-Lwów: KUL 2011, s. 63-92. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pani niepodległa – siostra Szarytka Izabela Maria Zofia Łuszczkiewicz [w:] Niezłomni ludzie Kościoła. Sylwetki, Kraków: WAM 2011, s. 77-94. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Referat Urzędu do Spraw Wyznań „Ocena działalności kleru w województwie krakowskim” [w:] Represje wobec Kościoła w krajach bloku wschodniego. Komuniści przeciw religii po 1944 roku, Kraków: WAM 2011, s. 235-263. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Uczeni i wsławieni ludzie” [w:] Historicus Polonus-Hungarus, Kraków: Esprit SC 2010, s. 383-398. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wyobrażenia drzew w polskiej heraldycemiejskiej [w:] Ogród Pana, Kraków: WN UPJPII 2010, s. 131-154. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Osadnictwo niemieckie na ziemi sądeckiej pod koniec XVIII wieku w świetle metryki józefińskiej [w:] Wielokulturowość na Sądecczyźnie, Nowy Sącz: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu 2010, s. 49-66. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Państwo a Kościół katolicki w latach 1945-1989. „Walka o rząd dusz” [w:] Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej w latach 1845-1989, Szczecin: IPN 2010, s. 9-22. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kochał Boga, Ojczyznę i ludzi. O. Ryszard Śleboda - bytomski proboszcz i duszpasterz środowisk robotniczych [w:] „Tyś jest kapłanem na wzór…”. Ks. Jerzy Popiełuszko w Bytomiu. 8 X 1984 r., Katowice: IPN 2010, s. 55-75. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zbigniew Faryna – stachanowiec krakowskiej bezpieki [w:] Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą t. 3: Studia i materiały, Kraków: WAM 2010, s. 297-328. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Godła zakonne. Próba charakterystyki [w:] Symbol - znak - przesłanie. Symbolika w heraldyce kościelnej, Kraków: Unum 2010, s. 9-18. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wpływ religii chrześcijańskiej na obrzędowość ludową na ziemiach Europy Środkowo-Wschodniej [w:] Współczesność wspólnot chrześcijańskich w perspektywie socjologicznej, Rzeszów: BONUS LIDER Sp.zoo 2009, s. 199-210. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Osioł i wół – świadkowie narodzenia Jezusa? [w:] Symbol – znak – przesłanie. Symbolika zwierząt, Kraków: UNUM 2009, s. 9-20. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dokumenty [w:] Niezłomni. Ku prawdzie i wolności. Komunistyczna bezpieka wobec kard. Karola Wojtyły, Kraków: WAM 2009, s. 37-600. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zwierzęta w polskiej filatelistyce okresu PRL-u. Ssaki [w:] Symbol – znak – przesłanie. Symbolika zwierząt, Kraków: UNUM 2009, s. 317-348. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Działania aparatu bezpieczeństwa wobec bernardynów z klasztoru w Kalwarii Zebrzydowskiej w latach 1945-1975. Zarys problematyki [w:] Strażnicy sowieckiego imperium. Urząd Bezpieczeństwa i Służba Bezpieczeństwa w Małopolsce 1945-1990, Kraków: Dante 2009, s. 395-426. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Działania aparatu bezpieczeństwa wobec kurii tarnowskiej w latach 1946-1959 [w:] Aparat bezpieczeństwa wobec kurii biskupich w Polsce, Warszawa: IPN 2009, s. 354-387. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Życie zakonne w średniowieczu. Zarys problematyki [w:] Studia do dziejów klasztorów małopolskich w średniowieczu, Katowice: Polska Akademia Nauk Odział w katowicach 2009, s. 9-27. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kard. Adam Stefan Sapieha. Nie ustąpiłem Niemcom, tym bardziej nie ustąpię teraz… [w:] W obronie Ojczyzny i Kościoła. Komunistyczna bezpieka przeciw biskupom polskim, Kraków: WAM 2008, s. 7-132. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Święci dominikańscy jako patronowie świątyń w Polsce w XVIII i XX stuleciu. Studium porównawcze patrociniów na terenie południowo-wschodnich ziem Rzeczypospolitej [w:] Święty Jacek i dziedzictwo dominikańskie, Opole: Uniwersytetu Opolskiego 2008, s. 427-439. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wezwania świątyń diecezji łuckiej [w:] Fides. Ars. Stientis. Studia dedykowane pamięci Księdza Kanonika Augustyna Mednisa, Tarnów: Muzem Okręgowe w Tarnowie 2008, s. 91-106. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Formy współpracy duchowieństwa z systemem komunistycznym. Bilans strat i zysków na przykładzie Wspólnoty Augustiańskiej od czasu kasaty [w:] Augustianie w latach 1905-1950. Odrodzenie ducha augustiańskiego w klasztorze św. Katarzyny Aleksandryjskiej na Kazimierzu w Krakowie: okres międzywojenny i trudne wydarzenia roku 1950, Kraków: Polska Prowincja Zakonu św. Augustyna 2008, s. 114-136. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wstęp [w:] Niezłomni. W obronie Ojczyzny i Kościoła. Komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich, Kraków: WAM 2008, s. 5-6. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Uderzenie było nagłe i niespodziewane”. Likwidacja domów zakonnych Augustianów w Krakowie w świetle zachowanych dokumentów [w:] Augustianie w latach 1905-1950. Odrodzenie ducha augustiańskiego w klasztorze św. Katarzyny Aleksandryjskiej na Kazimierzu w Krakowie: okres międzywojenny i trudne wydarzenia roku 1950, Kraków: Polska Prowincja Zakonu św. Augustyna 2008, s. 66-96. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Likwidacja Niższego Seminarium Duchownego Księży Zmartwychwstańców w Krakowie w 1952 roku w świetle zachowanych dokumentów aparatu bezpieczeństwa [w:] Introibo ad altare Dei. Księdzu Profesorowi Stefanowi Koperkowi z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia kapłaństwa, Kraków: Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2008, s. 921-949. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kościół katolicki wobec ludobójstwa na wschodnich kresach II Rzeczypospolitej. Zarys problematyki [w:] Zagłada Polaków na kresach II Rzeczypospolitej. Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939-1945. Materiały pomocnicze do nauczania historii Polski XX wieku, Tarnów: Zalkłady Graficzne Drukarz Sp.zoo 2008, s. 73-81. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Krakowska opoka – kardynał Adam Sapieha [w:] Partia z narodem, naród z Kościołem, Kraków: IPN 2008, s. 35-47. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sprawozdanie z pracy Wydziału VI Wojewódzkiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie za okres od września 1955 do 30 września 1956 roku [wstęp i tekst źródłowy] [w:] Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą, t. 2: Materiały i studia, Kraków: WAM 2008, s. 267-302. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dzieje Wieliczki [w:] Prace Komisji Naukowych PAN Oddział w Katowicach, Katowice: PAN 2008, s. 15-17. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kard. Adam Stefan Sapieha. „Nie ustąpiłem Niemcom, tym bardziej nie ustąpię teraz…" [w:] Niezłomni. W obronie Ojczyzny i Kościoła. Komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich, Kraków: WAM 2008, s. 7-132. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bp Jan Pietraszko. Świadectwo świętości w aktach SB [w:] Niezłomni. Nigdy przeciw Bogu. Komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich, Kraków: WAM 2007, s. 231-416. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rośliny w heraldyce (fragment większej całości) [w:] Symbolika roślin. Heraldyka i symbolika chrześcijańska, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademi Teologicznej 2007, s. 7-43. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wprowadzenie [w:] Niezłomni. Nigdy przeciw Bogu. Komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich, Kraków: WAM 2007, s. 5-43. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wyobrażenia roślinne na polskich monetach obiegowych (od średniowiecza do II wojny światowej) [w:] Symbolika roślin. Heraldyka i symbolika chrześcijańska, Kraków: Wedawnictwo Naukowe Papieskiej Akademi Teologicznej 2007, s. 195-217. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kościół wobec wyborów w 1947 roku [w:] Koniec jałtańskich złudzeń. Sfałszowane wybory – 19 I 1947, Kraków: IPN 2007, s. 151-176. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Archiwa kościelne i ich funkcjonowanie w obecnym prawodawstwie Kościoła katolickiego [w:] Lex et praxis, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna 2007, s. 55-66. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wyobrażenia hagiograficzne w polskich herbach miejskich [w:] Cnoty i wady, Kraków: PAT 2007, s. 105-152. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wizerunek doskonałej zakonnicy z opactwa staniąteckiego benedyktynek. Próba interpretacji w oparciu o Regule św. Benedykta [w:] Cnoty i wady (Pozitiva a negativa baroka v oblasti vzdelanosti a umenia), Presov: Presovska univerzita v Presove 2007, s. 9-31. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kwestionariusz personalny z teczki ewidencji operacyjnej na biskupa [w:] Blahoslavený biskup Pavol Peter Gojdič (1888-1960) v súradniciach času a doby (záverečné reflexie), Prešov: Presovska univerzita v Presove 2007, s. 45-59. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wyobrażenia Maryi w otoczeniu świętych na przykładzie kolekcji o. Wacława Nowakowskiego [w:] Pośrednicy łask, Kraków: Wydawnictwo PAT 2006, s. 89-114. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Tematyka religijna w filatelistyce ukraińskiej [w:] Studia historyczne ofiarowane Romanowi Marii Zawadzkiemu w 70. rocznicę urodzin, Kraków: PAT 2006, s. 289-313. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Likwidacja niższych seminariów zakonnych na terenie woj. krakowskiego [w:] Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą, t. 1, Kraków: WAM 2006, s. 135-164. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
50 lat temu... [w:] Chleba i wolności! Niezłomny Kraków w czasach PRL, Kraków: GQS 2006, s. 17-18. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Śpiewanie i granie u oo. Kapucynów [w:] Pochwalony bądź, Panie, Gdańsk: Astra Z.U.P.Sp.zoo 2006, s. 8-9. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pierwsze wieki obecności kapucynów w Polsce [w:] "Z ziemi włoskiej do polskiej…”. Przybycie i zakorzenienie Zakonu Kapucynów w Polsce, Lublin: Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2006, s. 15-80. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sanktuaria zakonne na ziemiach polskich na przełomie XVII i XVIII wieku [w:] Kultura intelektualna w zakonach polskich w XVII i XVIII wieku, Kraków: PAT 2006, s. 25-56. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Miłość Boga i Ojczyzny drogą uświęcenia [w:] Dziedzictwo polskich świętych przełomu XIX i XX wieku, Kraków: UNUM 2006, s. 89-112. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wprowadzenie [w:] Księża wobec bezpieki na przykładzie archidiecezji krakowskiej, Kraków: Znak 2006, s. 15-28. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Symbolika biblijno-zoologiczna w godłach zakonnych [w:] Biblia w kulturze świata. Interpretacja i symbolika, Kraków: PAT 2006, s. 55-88. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"Mowa jego płynęła ze szczerego serca” – Wacław Nowakowski OFMCap [w:] Wielcy kaznodzieje Krakowa. Studia in honorem prof. Eduardi Staniek, Kraków: UNUM 2006, s. 383-394. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wpływ świętych na rozwój i kształt średniowiecznej Europy [w:] Czasy katedr – czasy uniwersytetów. Źródła jedności narodów Europy, Lublin: KUL 2005, s. 67-86. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Biblioteka klasztoru Kapucynów w Krakowie [w:] Bibliofilia consecrata, Kraków: ALLELUJA Wydawnictwo Zmartwychwstańców 2005, s. 36-50. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kształtowanie i profilowanie zasobu przez archiwistę [w:] Zatroskani o ślady przeszłości, Kraków: PAT 2005, s. 43-55. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Działalność bpa L. Łętowskiego [w:] Prace Komisji Naukowej, Katowice: PAN 2005, s. 14-15. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kształtowanie się bibliotek kapucyńskich na przykładzie księgozbioru w Krakowie [w:] Kościół w Polsce. Dzieje i kultura, Lublin: KUL 2005, s. 65-88. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wpływ sztuki karmelitańskiej na kształtowanie się życia religijnego w Polsce [w:] Cztery wieki karmelitów bosych w Polsce. 1605-2005, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2005, s. 303-316. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Działania operacyjne aparatu bezpieczeństwa wobec męskich wspólnot zakonnych na terenie województwa krakowskiego w latach 1945-1975 [w:] Informator. Nr 25, Kraków: Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy 2005, s. 76-113. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Godło i symbole Zgromadzenia Sióstr świętego Feliksa z Kantalicjo. Próba interpretacji [w:] Skarby krakowskich klasztorów. Zbiory sióstr felicjanek, Kraków: MHK 2005, s. 15-28. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Osoby konsekrowane – patronami Europu [w:] Europa Consecrada, Kraków: ALLELUJA 2004, s. 75-84. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Męskie i żeńskie wspólnoty zakonne [w:] Archidiecezja krakowska na przełomie tysiącleci, Kraków: PAT 2004, s. 141-152. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Godła i symbole zakonu szpitalnego św. Jana Bożego. Próba interpretacji [w:] Skarby krakowskich klasztorów. Zbiory Bonifratrów, Kraków: MHMK 2004, s. 37-46. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kraków końca niewoli i początków niepodległości [w:] Cracovia sacra – krakowscy święci i błogosławieni przełomu XIX i XX wieku, Kraków: UNUM 2004, s. 9-28. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kształtowanie się bibliotek kapucyńskich na przykładzie księgozbioru w Krakowie [w:] Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań, t. 2, Lublin: KUL 2004, s. 419-422. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wizerunki i symbolika Niepokalanej w heraldyce zakonnej [w:] Maria Immaculata. 150. rocznica ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP, Kraków: PAT 2004, s. 117-140. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Domek Loretański [w:] Trzysta lat konsekracji kościoła kapucynów pw. Zwiastowania Pańskiego w Krakowie, Kraków: Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów 2003, s. 30-33. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nasza świątynia [w:] Trzysta lat konsekracji kościoła kapucynów pw. Zwiastowania Pańskiego w Krakowie, Kraków: Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów 2003, s. 6-19. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Gościnność franciszkańska – początki, tradycja. Zwyczaje wspólnot męskich [w:] Hospitalitas consecrata, Kraków: ALLELUJA 2003, s. 69-90. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rzymskokatolickie zakony i zgromadzenia zakonne w archidiecezji lwowskiej w latach pasterskiej posługi arcybiskupa Józefa Bilczewskiego [w:] Błogosławiony Józef Bilczewski arcybiskup metropolita lwowski obrządku łacińskiego, Kraków: PAT 2003, s. 103-130. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Działalność patriotyczna [w:] Trzysta lat konsekracji kościoła kapucynów pw. Zwiastowania Pańskiego w Krakowie, Kraków: Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów 2003, s. 22-29. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Brat Baltazar Cekus. Archiwista IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość, [w:] Studia i rozprawy ofiarowane profesorowi Tytusowi Górskiemu, Kraków: NPAT 2003, s. 123-149. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Czy Ojciec Pio był samotny? [w:] Samotność chciana i niechciana, Kraków: eSPe 2002, s. 74-77. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pamiętnik [Józefa Nowosieleckiego] [w:] Dzieje Podkarpacia, Krosno: Mitel 2002, s. 11-43. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Franciszek Gadzała, Pamiętnik z niewoli rosyjskiej i opis położenia jeńców austriacko-niemieckich od roku 1914 do 1918 [w:] Dzieje Podkarpacia, Krosno: Mitel 2002, s. 47-82. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rola i znaczenie Kościołów na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej [w:] Polacy i Ukraińcy dawniej i dziś, Kraków: Uniwersytetu Jagiellońskiego 2002, s. 13-36. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Najstarszy z zachowanych inwentarzy klasztoru kapucynów w Winnicy [w:] Pasterz i twierdza. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Biskupowi Janowi Olszańskiemu ordynariuszowi diecezji w Kamieńcu Podolskim, Kraków - Kamieniec Podolski 2001, s. 91-111. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wstęp [w:] W Kościele, z Kościołem i za Kościół. Pierwsze Ogólnopolskie Spotkanie Przedstawicieli 134. Grup Modlitwy Ojca Pio, Tenczyn, 2-4 VI 2000, Kraków: Redakcja Dwumiesięcznika Głos Ojca Pio 2001, s. 5-6. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Święci polscy w okresie niewoli narodowej [w:] Kanonizacje a nowa ewangelizacja, Kraków: PAT 2000, s. 47-74. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Godła i symbole Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej (Serafitek). Próba interpretacji [w:] Dziedzictwo duchowe Córek Matki Bożej Bolesnej. 100-lecie konsekracji kościoła Sióstr Serafitek w Oświęcimiu pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej, Oświęcim - Kraków: scriptum 2000, s. 103-130. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Archidiecezja krakowska w latach 1912-1962 [w:] Kościół krakowski w tysiącleciu, Kraków: ZNAK 2000, s. 384-450. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Z czasem zapomniany kult błogosławionych fundatorów staniąteckich [w:] Bibliografia – Literatura – Kultura. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesor Wacławie Szelińskiej, Kraków: Wydaw. Naukowe AP 1999, s. 401-419. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Formacja zakonna i kapłańska w Krakowskiej Prowincji Kapucynów w latach II wojny światowej (1939-1945) [w:] W kręgu dziejów Kościoła i rodziny franciszkańskiej, Warszawa: Bracia Mniejsi Kapucyni 1999, s. 129-164. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Godło franciszkańkie [w:] Komentarz do konstytucji generalnych Mniszek Trzeciego Zakonu Regularnego Świętego Franciszka z Asyżu zwanych w Polsce bernardynkami, Kraków 1999, s. 153-158. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Godło i symbole Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej. Próba interpretacji [w:] Stulecie Sióstr Maryi Niepokalanej w Branicach (1898-1998), Opole: Wydawnictwo Świętego Krzyża 1998, s. 69-93. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sepulti fratres nostri [w:] 300 lat klasztoru kapucynów w Krakowie 1695 – 1995. Księga pamiątkowa, Kraków: Krakowska Prowincja Kapucynów 1997, s. 237-248. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Instytucje naukowe klasztoru kapucynów w Krakowie [w:] 300 lat klasztoru kapucynów w Krakowie. 1695-1995. Księga pamiątkowa, Kraków: Prowincja Kapucynów 1997, s. 175-210. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Działalność oświatowa i patriotyczna kapucynów prowincji krakowskiej w okresie II wojny światowej. [w:] „Zeszyty Historyczne” (in honorem Jan Związek), Częstochowa: Wyższej Szkoły Pedagogicznej 1997, s. 211-238. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Portret króla Jana III [w:] Tron pamiątek. 1696 - 1996, Warszawa: Muzeum Pałac w Wilanowie 1996, s. 100-100. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Architektura i wystrój klasztorów kapucyńskich [w:] Zakon Braci Mniejszych Kapucynów na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu, Wrocław: Wrocławska Oficyna Nauczycielska 1996, s. 25-35. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kabinet króla Jana III [w:] Tron pamiątek 1696 - 1996, Warszawa: Muzeum Pałac w Wilanowie 1996, s. 172-173. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Baldachim [w:] Tron pamiątek. 1696 - 1996, Warszawa: Muzeum Pałac w Wilanowie 1996, s. 162-162. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Próba przedstawienia i oceny działalności duszpasterskiej o. Serafina Kaszuby w Kazachstanie [w:] Sługa Boży o. Serafin Kaszuba (1910-1977), Kraków: Kapucyni 1994, s. 67-78. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kalendarium życia i działalności Sługi Bożego o. Serafina Kaszuby [w:] Sługa Boży o. Serafin Kaszuba (1910-1977), Kraków: Kapucynów 1994, s. 79-97. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

From the Pontifical Faculty of Theology in Krakow to the Pontifical University of John Paul II in Krakow. Part 1: 1954-1982 [w:] The Person and the Challenges 2019, s. 5-21. [więcej informacji]
Czas kobiet niezwykłych. Służebnica Boża Kazimiera Gruszczyńska i jej epoka [w:] Wspólnota Honoracka. Pismo Rodziny Honorackiej 2017, s. 13-24. [więcej informacji]
Priorytety politykiwyznaniowej w Polsce "ludowej" w latach 1944-1949 [w:] Glaukopis 2016, s. 212-226. [więcej informacji]
Karmelici bosi w Krakowie do końca XVIII wieku [w:] Prace Komisji Naukowych PAN Oddział w Katowicach 2016.[więcej informacji]
Życie codzienne kapucynów krośnieńskich [w:] Nasza Przeszłość 2016, s. 191-232. [więcej informacji]
Prześladowania ludności polskiej przez Ukraińców w Jazłowcu i okolicy podczas II wojny światowej [w:] Fides Ratio et Patria. Studia Toruńskie 2016, s. 125-167. [więcej informacji]
Uczeni w habity przyoleczeni [w:] Folia Historica Cracoviensia 2015, s. 79-102. [więcej informacji]
Uczeni w habity przyobleczeni [w:] Folia Historica Cracoviensia 2015, s. 41-60. [więcej informacji]
Wyobrażenia aniolów w polskiej heraldyce miejskiej [w:] Theologos, 2 2014, s. 40-57. [więcej informacji]
Działalność aparatu bezpieczeństwa wobec wspólnot zakonnych na terenie Małopolski, Wieliczki i okolicy w latach 1944-1975 [w:] 159 spotkanie z cyklu „Wieliczka – Wieliczanie", Biblioteczka Wielicka, zeszyt 104 2011, s. 7-26. [więcej informacji]
Diariusz niesprawiedliwej i okropnej niewoli [w:] Krakowski Rocznik Archiwalny, 17 2011, s. 193-208. [więcej informacji]
Błogosławiony Honorat Koźmiński [w:] Folia Historica Cracoviensia, 15/16 2010, s. 245-264. [więcej informacji]
Działania bezpieki wobec zakonów na Podhalu [w:] „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, nr 1-2 (108-109) 2010, s. 63-67. [więcej informacji]
Błogosławiona Maria Angela Truszkowska [w:] Folia Historica Cracoviensia, 15/16 2010, s. 339-347. [więcej informacji]
"Weszli przemocą i wyrzucają”. Eksmisja sióstr Marianek z klasztoru w Branicach [w:] „Zeszyty Historyczne WiN-u”, 32-33 2010, s. 694-708. [więcej informacji]
Błogosławiona Bernardyna Maria Jabłońska [w:] Folia Historica Cracoviensia, 15/16 2010, s. 403-414. [więcej informacji]
Coats of Arms of the Seraphic Sisters [w:] Theologos. Theological revue, 11 2009, s. 72-86. [więcej informacji]
Wymagania stawiane archiwistom kościelnym (fragment większej całości) [w:] „Wiadomości Archidiecezji Częstochowskiej”. R. 83, 7-8 2009, s. 14-25. [więcej informacji]
Porywczy kleryk [w:] Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, 7( 102) 2009, s. 58-61. [więcej informacji]
Archiwa Europy Środkowej. Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość. Międzynarodowa konferencja archiwalno-historyczna [w:] Archiva Ecclesiastica, 5 2008, s. 105-108. [więcej informacji]
Boga należy bardziej słuchać, aniżeli ludzi [w:] Biuletyn IPN, 10 (93) 2008, s. 53-61. [więcej informacji]
Podstawowe pojęcia archiwalne (cz.4). Pomoce archiwalne [w:] Archiva Ecclesiastica, 5 2008, s. 79-90. [więcej informacji]
Krakowska opoka – kardynał Adam Sapieha [w:] „Biuletyn IPN”, 10 (93) 2008, s. 45-52. [więcej informacji]
Podstawowe pojęcia archiwalne (cz. 3). Kancelaria [w:] Archiva Ecclesiastica, 4 2007, s. 19-34. [więcej informacji]
K., Wacław Kolak, Archiwum klasztoru OO. Karmelitów w Krakowie na Piasku. 1398-1945 (1988), Kraków 1997 [w:] Archiva Ecclesiastica, 4 2007, s. 162-166. [więcej informacji]
Przepisy metodyczne dla archiwów. Zarządzenia Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych i inne z lat 1986-2001, wybór i opracowanie R. Galuba, Poznań 2002 [w:] Archiva Ecclesiastica, 4 2007, s. 167-168. [więcej informacji]
Ś.p. „pan profesor“ Wacław Kolak (1923-2007) [w:] Archiva Ecclesiastica, 4 2007, s. 149-157. [więcej informacji]
Ewangelia dzieciństwa w filatelistyce polskiej i ukraińskiej [w:] Studia Catholica Podoliae, 5 2006, s. 383-427. [więcej informacji]
Archiwum Krakowskie Prowincji Kapucynów w Krakowie [w:] Archiva Ecclesiastica, 3 2006, s. 95-100. [więcej informacji]
O. Kornel Gadacz. Zasłużony archiwista i historiograf [w:] Archiva Ecclesiastica, 3 2006, s. 111-115. [więcej informacji]
Kancelaria i archiwum zakładowe. Podręcznik, opr. zbiorowe pod red. Z. Pustuły, wyd. drugie zmienione, Warszawa 2001 [w:] Archiwa Ecclesiastica, 3 2006, s. 124-125. [więcej informacji]
Wezwania świątyń diecezji przemyskiej obrządku grekokatolickiego i administracji apostolskiej łemkowszczyzny w okresie międzywojennym [w:] Studia Catholica Podoliae, 5 2006, s. 557-574. [więcej informacji]
Podstawowe pojęcia archiwalne (cz. 2) [w:] Archiva Ecclesiastica, 3 2006, s. 79-93. [więcej informacji]
Świętość w kontekście historycznym. Wpływ kultu świętych na rozwój pobożności [w:] „Almanach Sądecki”, nr 3/4 (56/57), 2006, s. 5-33. [więcej informacji]
Godła wspólnot kamedulskich. Próba interpretacji [w:] „Folia Historica Cracoviensia”, 11 2005, s. 51-72. [więcej informacji]
Symbole biblijne w numizmatyce. Zarys problematyki [w:] Studia Catholica Podoliae, 4 2005, s. 247-273. [więcej informacji]
Podstawowe pojęcia archiwalne (cz. 1) [w:] Archiva Ecclesiastica, 2 2005, s. 25-35. [więcej informacji]
Posyberyjskie losy o. Edwarda z Sulgostowa – Wacława Nowakowskiego (1875 - 1903) [w:] „Studia Laurentiana”, R. 4, 1 2004, s. 25-42. [więcej informacji]
W. Kolak, Katalog Archiwum OO. Augustianów w Krakowie, Kraków 1996 [w:] Archiva Ecclesiastica, 1 2004, s. 85-90. [więcej informacji]
Karmelici bosi w kręgu zainteresowań aparatu bezpieczeństwa PRL na terenie województwa krakowskiego w świetle zachowanych sprawozdań kierowanych do MBP i MSW w latach 1947-1970 [w:] „Folia Historica Cracoviensia”, 10 2004, s. 251-282. [więcej informacji]
Tradycyjny system informacyjny w praktyce archiwów kościelnych [w:] „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 81 2004, s. 13-22. [więcej informacji]
Protokół wizytacji dekanalnej parafii Borszczów [w:] „Krakowski Rocznik Archiwalny", 10 2004, s. 229-237. [więcej informacji]
Stowarzyszenie stanisławitów (1928-1955) [w:] „Folia Historica Cracoviensia”, T. 9 2003, s. 105-133. [więcej informacji]
Męskie zakony i zgromadzenia zakonne w Galicji w przededniu I wojny światowej [w:] "Studia Saletyńskie”, 3 2003, s. 89-131. [więcej informacji]
"Pan Profesor" [w:] „Krakowski Rocznik Archiwalny”, 9 2003, s. 11-12. [więcej informacji]
Zakony męskie w Galicji na początku XX wieku [w:] „Vita Consecrata", 4 2003, s. 51-58. [więcej informacji]
Archiwistyka na studiach historycznych, red. W. Roman, Toruń 2003 [w:] Archiva Ecclesiastica, 3 2003, s. 126-127. [więcej informacji]
Wstęp do pamiętnika Franciszka Gadzały [w:] „Dzieje Podkarpacia", T:6 2002, s. 43-46. [więcej informacji]
Zmarli. Albin Janocha OFMCap [w:] Studia Franciszkańskie, T. 12 2002, s. 701-703. [więcej informacji]
Wstęp do pamiętnika Józefa Nowosieleckiego [w:] „Dzieje Podkarpacia", T:6 2002, s. 9-11. [więcej informacji]
O. Czesław Szuber – duszpasterz, rekolekcjonista i misjonarz ludowy. Próba omówienia archiwaliów [w:] „Studia Laurentiana”, 1 2001, s. 115-136. [więcej informacji]
O. Wacław Nowakowski (1829-1903) jako badacz kultu maryjnego [w:] "W Nurcie Franciszkańskim”, T. 10 2001, s. 87-107. [więcej informacji]
Ksienie klasztoru staniąteckiego [w:] „Krakowski Rocznik Archiwalny”, 6 2000, s. 99-121. [więcej informacji]
Br. Teofila Kowalika opis Liszek [w:] Krakowski Rocznik Archiwalny, 5 1999, s. 169-180. [więcej informacji]
Śp. o. Zdzisław Rzeszutek OFMCap. (1918-1998) [w:] „Ruch Biblijny i Liturgiczny” R. 52, 4 1999, s. 84-86. [więcej informacji]
Śp. o. Zdzisław Rzeszutek OFMCap. (1918-1998) [w:] „Ruch Biblijny i Liturgiczny” R. 52, 1 1999, s. 84-86. [więcej informacji]
Godło franciszkańskie - jego historia i symbolika. [w:] „W Nurcie Franciszkańskim”, 7 1998, s. 263-267. [więcej informacji]
Listy Agatona Gillera do o. Wacława Nowakowskiego z lat 1878-1887 [w:] „Krakowski Rocznik Archiwalny”, 4 1998, s. 103-118. [więcej informacji]
Najstarszy inwentarz klasztoru Kapucynów w Krakowie [w:] „Krakowski Rocznik Archiwalny”, 3 1996, s. 99-113. [więcej informacji]
Program heraldyczny Henryka Uziembły w kapitularzu wawelskim [w:] „Folia Historica Cracoviensia”, 45 1996, s. 235-259. [więcej informacji]
Konwent kapucynów we Lwowie - Zamarstynowie (1903 - 1946) [w:] „Folia Historica Cracoviensia”, 3 1996, s. 171-215. [więcej informacji]
Represje wobec kapucynów prowincji krakowskiej w latach II wojny światowej [w:] „Studia Franciszkańskie”, 7 1996, s. 311-351. [więcej informacji]
Stan pamiątek po o. Kosmie Karolu Lenczowskim kapelanie legionowym. [w:] „Niepodległość”., 47 1995, s. 242-255. [więcej informacji]
Tradycje Konfederacji Barskiej w krakowskim klasztorze kapucynów [w:] „Analecta Cracoviensia”, XVIII 1995, s. 511-525. [więcej informacji]
Kapucyni na Krakowskim Rynku w Krzysztoforach [w:] „Studia Franciszkańskie”, 6 1994, s. 313-314. [więcej informacji]
Kult Matki Bożej Loretańskiej w Polsce [w:] „Folia Historica Cracoviensia", 2 1994, s. 61-74. [więcej informacji]
Domek Loretański przy klasztorze kapucynów w Krakowie [w:] "Studia Franciszkańskie”, 5 1992, s. 253-287. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Przemiany historyczne, społeczne i kulturowe na ziemiach polskich i ich wpływ na postawy jednostek i grup społecznych; [nr projektu:] 501-10-030079

-Słowo pisane jako źródło wiedzy historycznej; [nr projektu:] 501-10-030067

-Kościół a społeczeństwo; [nr projektu:] 501-10-030039

-Semiologia życia codziennego widziana przez pryzmat nauk pomocniczych historii; [nr projektu:] 501-10-030018

-Zatroskani o ślady przeszłości - archiwa, archiwalia, archiwiści; [nr projektu:] 501-10-030017

-Historia Wydziału WHiDK UPJPII - "W służbie przeszłości..."; [nr projektu:] 13140001

-Katalog domów zakonnych na ziemiach polskich i ich granicach historycznych; [nr projektu:] 13140002

-Symbolika religijna, heraldyka i sfragistyka; [nr projektu:] 131401

Wygłoszone referaty:

- Najważniejsze wątki papieskiego nauczania w trakcie pobytu w Krakowie; [podczas konferencji:] I pielgrzymka Jana Pawła II do Polski [miejsce konferencji:] Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie - IPN Kraków - UAM, 2019-05-31

- Geneza ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów na ziemiach południowo-wschodnich Polski w latach II wojny światowej; [podczas konferencji:] Wołyń '43: Walka o pamięć - walka o Polskę [miejsce konferencji:] Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego, 2019-05-28

- Herby wspólnot benedyktyńskich; [podczas konferencji:] Posiedzenie Komisji Historycznej PAN Oddział w Katowicach [miejsce konferencji:] Opactwo benedyktynów w Tyńcu, 2019-05-27

- Godło franciszkańskie na przestrzeni wieków. Przemiany i symbolika; [podczas konferencji:] Jeden krzyż, cztery znaki. Krzyż w tradycji franciszkańskiej [miejsce konferencji:] Franciszkańskie Towarzystwo Naukowe w Krakowie, 2019-05-18

- O. Ryszard Śleboda OFMCap - niezwykły świadek historii; [podczas konferencji:] Księża dla władzy groźni. Duchowni współpracujący z opozycją (1976-1989), cz. II [miejsce konferencji:] IPN Warszawa, 2019-04-17

- kard. Adam S. Sapieha - posługa pasterska i działalność narodowa; [podczas konferencji:] Odpowiedzialny pontyfikat Adama Stefana Sapiehy na tronie biskupim w Krakowie, 107. rocznica ingresu – 80. rocznica próby rezygnacji ze stanowiska. Posługa A.S. Sapiehy w różnych okresach dziejowych, 1912 – 1939 – 1951. [miejsce konferencji:] Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - Muzeum Narodowe w Przemyślu, 2019-03-04

- Rola szkoły w kształtowaniu idei patriotyzmu w II RP; [podczas konferencji:] Kreatywność, Indywidualizacja, Rzetelność, Entuzjazm w wychowaniu patriotycznym [miejsce konferencji:] Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji, 2018-11-24

- Wpływ ZSRS na politykę wyznaniową państw bloku sowieckiego; [podczas konferencji:] Papież zza żelaznej kurtyny. Wpływ pontyfikatu Jana Pawła II na państwa i Kościoły bloku sowieckiego [miejsce konferencji:] IPN Kraków - Nemzeti Emlékezet Bizottság (Budapeszt), 2018-10-09

- Losy duchowieństwa rzymskokatolickiego w trakcie konfliktu polsko-ukraińskiego. Wyniki badań; [podczas konferencji:] II wojna światowa w stosunkach polsko-ukraińskich. Stań badań, perspektywy badawcze [miejsce konferencji:] IPN Warszawa, 2018-07-05

- Realizacja założeń encykliki przez Kościół katolicki w Polsce; [podczas konferencji:] Człowiek - Rodzina - Komunizm. W 50. rocznicę ogłoszenia encykliki Humanae Vitae [miejsce konferencji:] IPN Kraków, 2018-06-15

- Wizje patriotyzmu w listach Episkopatu Polski 1949-1981; [podczas konferencji:] Prymas Wyszyński a Niepodległa. Naród - Patriotyzm - Państwo [miejsce konferencji:] IPN Warszawa, 2018-05-25

- Legiony w walce o niepodległość w świetle archiwaliów o. Kosmy Lenczowskiego OFMCap; [podczas konferencji:] Drogi ku niepodległości i troska o wolność w II Rzeczypospolitej w świetle archiwaliów kościelnych [miejsce konferencji:] Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2018-05-24

- Głos biskupów polskich w sprawie wydarzeń marcowych 1968 roku; [podczas konferencji:] Marzec 1968 - etap w drodze do Wolności [miejsce konferencji:] Toruń, 2018-03-21

- Archideicezja krakowska w trudnych latach 50.; [podczas konferencji:] Proces kurii krakowiskiej - w 65. rocznicę [miejsce konferencji:] Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - IPN Kraków, 2018-01-25

- “Nasi święci”. Przenikanie kultu świętych na ziemiach krajów V4.; [podczas konferencji:] "Wspólnota różnorodności - dziedzictwo kulturowe Krajów Czwórki Wyszehradzkiej" [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-11-14

- Kościół Katolicki w PRL między bullą Episcoporum Poloniae coetus a wyborem kard Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową; [podczas konferencji:] Ogólnopolska konferencja naukowa "Kościół Katolicki na Pomorzu Zachodnim w latach 1972 - 1978" [miejsce konferencji:] Szczecin, 2017-10-17

- Generał Bolesław Nieczuja-Ostrowski (1907 - 2008) w służbie Bogu, Ojczyźnie i współrodakom; [podczas konferencji:] "Inspektorat miechowski w konspiracji i w walce zbrojnej" [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-10-05

- Rola świętej Kingi w kształtowaniu się społeczno- gospodarczego i religijnego oblicza Małopolski; [podczas konferencji:] "Speculum perfectionis - św. Kinga z rodu Arpagów - postać patronki samorządności w Posce [miejsce konferencji:] Nowy Sącz, 2017-09-30

- Działalność prof. Wojciecha M. Bartla w Kakowskiej Uczelni Teologicznej; [podczas konferencji:] Profesor Wojciech Maria Bartel w służbie Kościołowi i Ojczyźnie [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-09-26

- Czasy kobiet niezwykłych - Sługa Boża Kazimiera Gruszczyńska i jej epoka; [podczas konferencji:] Czasy kobiet niezwykłych - Sługa Boża Kazimiera Gruszczyńska i jej epoka [miejsce konferencji:] Kozienice, 2017-09-16

- Kardynał A. S. Sapieha - człowiek Kresów.; [podczas konferencji:] III Seminarium Akademii Dziedzictwa Kresów "Pamięć i tożsamość Rzeczypospolitej", [miejsce konferencji:] Zarzecze, 2017-07-29

- Polskie drogi do Niepodległośc; [podczas konferencji:] Wykład dla działaczy polonijnych [miejsce konferencji:] Warszawa, 2017-07-05

- Apostoł Bożego Miłosierdzia kard. Adam Stefan Sapieha; [podczas konferencji:] Książę Adam kardynał Sapieha i ksiądz Franciszek kardynał Macharski - Apostołowie Bożego Miosierdzia [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-06-21

- Biskupi krakowscy a komunizm; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Polskie wizje i oceny komunizmu po 1939 r." [miejsce konferencji:] Warszawa, 2017-06-06

- Panel dyskusyjny; [podczas konferencji:] "Jak promować nauki humanistyczne i społeczne" [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-05-15

- Troska o dziedzictwo kulturowe w przemówieniach Jana Pawła II kierowanych do Polaków; [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja "Krajobraz i dziedzictwo kulturowe Europy. Trwałość i przemijanie" [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-05-10

- Woda w liturgii kościołą zachodniego; [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferenja "Znak, symbol a rituál v sakrálnom priestore" [miejsce konferencji:] Presov Słowacja, 2017-03-28

- Państwo Polskie wobec aktualnej sytuacji kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie; [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja naukowa "Od kwestii ruskiej do polityki ukraińskiej. Ukraina w polskiej myśli politycznej i polityce zagranicznej" [miejsce konferencji:] Lublin, 2016-12-09

- Patroni Evropy jako vzor pro její nynější obyvatele; [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja „Evropská identita a její křesťanské kořeny” [miejsce konferencji:] Praga, 2016-12-08

- rocesy społeczno-polityczne pomocą w rozumieniu krajobrazu kulturowego; [podczas konferencji:] Ogólnopolska konferencja naukowa „Uczeń i mistrz. Tradycja i innowacyjność w naukach humanistycznych” pod patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministera Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan Jarosław Gowin [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-12-01

- Działani aparatu bezpieczeństwa wobec sanktuarium pasyjno - maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej w latach 1945 - 1989; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Miejsca święte pod nie świętym nadzorem. Polityka władz wobec sanktuariów w latach 1945-1989" [miejsce konferencji:] Poznań, 2016-11-23

- O. Wacław Nowakowski OFMCap (1829 - 1903) - badacz dziejów kultu maryjnego. Profesjonalista czy amator?; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Krakowska szkołą historyczna a Polskie Towarzystwo Historyczne" [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-11-21

- Historia i zasób Archiwum "Naszej Przeszłości"; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja naukowa "Szanując przeszłość budujemy przyszłość. 70 lat "Naszej Przeszłości" (1946-2016)" [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-10-22

- Wpływ kresowych sanktuariów maryjnych na przeobrażenia krajobrazu kulturowego; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja naukowa „Kresy – zaginiony świat. Wielokulturowość na pograniczu narodów i religii” [miejsce konferencji:] Nałęczów, 2016-10-15

- Nieznane bogactwa przeszłości. Charakterystyka zasobu Archiwum Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach; [podczas konferencji:] Ogólnopolska konferencja naukowa „Kultura i sztuka benedyktynek i benedyktynów w Polsce i Europie” [miejsce konferencji:] Staniątki-NIepołomice, 2016-10-14

- Sytuacja społeczno-religijna na ziemiach południowo-wschodnich II RP.; [podczas konferencji:] II Seminarium Akademii Dziedzictwa Kresów "Pamięć i tożsamość Rzeczypospolitej", [miejsce konferencji:] Lubaczów, 2016-06-02

- Wpływ synodu krakowskiegona rozwój i działaność duszpasterstwa środowiskowego; [podczas konferencji:] Ogólnopolaka konferencja naukowa "Duszpasterstwa środowiskowe Archidiecezji Krakowskiej w latach 1945 - 1989", [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-06-01

- Znaki miłosierdzia w krajobrazie kulturowym Krakowa przełomu XIX i XX w.; [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Symbol – znak – rytuał. MISERICORDIA DOMINI” [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-04-27

- Atrakcyjność i potencjał turystyczny obiektów sakralnych; [podczas konferencji:] Ogólnopolska konferencja naukowa „Ochrona Dóbr Kultury. Zabytki Sakralne”, [miejsce konferencji:] Olsztyn, 2016-03-10

- Bł. Matka Klara Szczęsna na tle epoki ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa.; [podczas konferencji:] Konferencja naukowa "Błogosławiona Matka Klara Ludwika Szczęsna Apostołka Serca Jezusowego oddana dziełom Miłosierdzia", [miejsce konferencji:] Krakow, 2016-02-06

- Terror komunistyczny w Polsce w latach 1944-1947; [podczas konferencji:] Konferencja naukowa „Polska - ale jaka ? Lata walki i nadziei 1943 – 1947” [miejsce konferencji:] Legnica, 2015-12-07

- Monogramy i dewizy w heraldyce zakonnej.; [podczas konferencji:] Międzynarodowa onferencja „Znak, symbol a rituál v dokumentoch a listinách”, [miejsce konferencji:] Presov, 2015-11-26

- Wpływ KiHaM i Ruchu Harcerskiego na powstanie i działalność Szczepu Harcerskiego „Leśne Plemię” w Stalowej Woli-Rozwadowie”.; [podczas konferencji:] Sesja naukowa „Harcerstwo niepokorne – w 35. lecie Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego” [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-11-21

- Księdza Jana Nepomucena Fijałka zasługi dla polskiej nauki; [podczas konferencji:] Krakowska szkoła historyczna - tradycja i współczesność [miejsce konferencji:] Akademia Ignatianum w Krakowie, 2015-11-17

- Herby biskupów episkopatu łódzkiego; [podczas konferencji:] Ogólnopolska konferencja naukowa „W rocznicę 1050 chrztu Polski” [miejsce konferencji:] Łódź, 2015-11-07

- Zasługi Kard. Adama Stefana Sapiehy dla Kościoła i Narodu.; [podczas konferencji:] Wykład sapieżyński, [miejsce konferencji:] Gdańsk, 2015-10-24

- Tło społeczno-polityczne działalności Kościoła w Galicji w początkach XX wieku.; [podczas konferencji:] Ogólnopolskie Sympozjum „Ks. Antoni Dziurzyński - w 90 rocznicę jego śmierci (1868-1925)” [miejsce konferencji:] Bóbra, 2015-10-21

- Kształcenie archiwistów i bibliotekarzy kościelnych na UPJP II w Krakowie.; [podczas konferencji:] Ogólnopolska konferencja naukowa „Zabezpieczanie i udostępnianie archiwalnych zasobów archiwów kościelnych” [miejsce konferencji:] Warszawa, 2015-10-20

- Represje wobec sióstr zakonnych na ziemiach polskich w latach 1944-1989; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja „Męczeństwo salwatorianek w Mikołowie” [miejsce konferencji:] Goczałkowice, 2015-10-17

- Książe Adam Stefan Sapieha.; [podczas konferencji:] Wykład otwarty [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-09-19

- Curch in the Oposition – Oposition within the Church. The Millenium and Civil Church Movements in the Peoples’ Republic of Poland.; [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja “History Poland. In the heart of European”, [miejsce konferencji:] Jabłonna, 2015-07-29

- Hagiograficzne atrybuty „jadwiżańskie”.; [podczas konferencji:] Ogólnopolska konferencja naukowa „Postać św. Jadwigi Andegaweńskiej w historii i kulturze polskiej”. [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-06-06

- Uczeni w habity przyobleczeni; [podczas konferencji:] Ogólnopolska konferencja naukowa „Kultura religijna Małopolski w średniowieczu i dobie nowożytnej” [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-05-28

- Formy represji duchowieństwa w województwie krakowskim w okresie stalinowskim; [podczas konferencji:] Wykład [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-04-23

- Symbole agrarne w heraldyce miejskiej; [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Symbol znak rytuał krajobraz semantyczny wsi i miast [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-04-21

- Motywy zakonne w polskiej heraldyce miejskiej.; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja "W kręgu kultury zakonnej”. Konferencja naukowa poświęcona pamięci o. prof. J. Benigna Wanata OCD" [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-04-10

- Motywy zakonne w polskiej heraldyce miejskiej; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja W kręgu kultury zakonnej, Konferencja Naukowa poświęcona pamięci o. prof. J. Benigna Wanata OCS [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-04-10

- Represje wobec duchowieństwa polskiego w ostatniej dekadzie PRL; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Sen o wolności głod nadziei [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-02-19

- Miasto bez Boga. Komunistyczna wizja osiedli mieszkaniowych w powojennej Polsce; [podczas konferencji:] Krajobraz kulturowy miast postkomunistycznych w Polsce [miejsce konferencji:] Kraków - Łódź - Legnica, 2014-12-29

- Źródła do heraldyki zakonnej; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa Historia chrześcijaństwa w źródłach [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-12-05

- "Pokarm dla duszy i ciała" jako atrybut hagiograficzny; [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja naukowa Znak, symbol a rituál v pozemskom a duchovnom pokrme [miejsce konferencji:] Presov, 2014-12-03

- Inwentaryzacja stanu posiadania powiatu gorlickiego; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Ochrona i zabezpieczanie lokalnego dziedzictwa sakralnego i świeckiego oraz mozliwości ich udostęniania turystom w województwie małopolskim [miejsce konferencji:] Wysowa-Zdrój, 2014-11-28

- Świątynia tylko miejscem modlitwy? waloryzacja atrakcyjności i potencjału turystycznego obiektów sakralnych; [podczas konferencji:] Ogólnoppolska Konferencja Ochrona i zabezpieczanie lokalnego dziedzictwa sakralnego i świeckiego oraz mozliwości ich udostęniania turystom w województwie małopolskim [miejsce konferencji:] Wysowa Zdrój, 2014-11-28

- Zasób i sposoby ochrony polskich archiwów zakonnych; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ochrona dóbr kultury. Aktualne problemy [miejsce konferencji:] Olsztyn, 2014-11-27

- Rocznice patriotyczne w polskim krajobrazie kulturowym.; [podczas konferencji:] Wykład [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-11-21

- Heraldyka w dziełach Długosza; [podczas konferencji:] KOnferencja naukowa w ramach XIII Dni Długoszowskich [miejsce konferencji:] Kłobuck, 2014-09-18

- Panorama światyń zakonnych Lwowa w przededniu II wojny światowej; [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja Ecclesia Leopoliensis Kościoły Lwowa i archidiecezji lwowskiej obrz. łacińskiego: historia, tradycja i dzień dzisiejszy [miejsce konferencji:] Lwów, 2014-09-08

- Schematyzmy jako źródła historyczne; [podczas konferencji:] Rubrycele i schematyzmy Kościoła w Polsce [miejsce konferencji:] Kielce, 2014-05-23

- Dorobek historiograficzny historyków Małopolski z lat 1964 - 2014; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa Dorobek historiograficznych polskich historyków kościoła ostatniego 50-lecia. Chararkterystyka ośrodków [miejsce konferencji:] Obra, 2014-04-24

- Kardynał Stefan Wyszyński jako mąż stanu.; [podczas konferencji:] Wykłady Okolicznościowy [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-03-23

- Życie i działaność Kardynała A. S. Sapiehy; [podczas konferencji:] NIepołomickie Spotkania z Historią [miejsce konferencji:] Niepołomice, 2014-03-12

- Symbole i znaki związane ze śmiercią; [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja Symbol znak rytuał Od narodzin do śmierci [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-01-29

- Dyskusja Panelowa; [podczas konferencji:] Dyskusja Panelowa podczas promocji książki "Stosunki państwo-Kościół w Polsce 1944-2010. Studia i materiały" [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-01-28

- Zasoby archiwów zakonnych – podobienstwa i ró—nice; [podczas konferencji:] Ogólnopolska konferencja naukowa ARCHIWA – PRAWO – KOSCIÓŁ [miejsce konferencji:] Olsztyn, 2013-12-12

- Ks. abp Józef Teodorowicz jako mąż stanu; [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Ormiański Pasterz Lwowa. Ksiądz Arcybiskup Józef Teodorowicz" [miejsce konferencji:] Lublin, 2013-12-04

- "Położyć kres łajdackiemu zachowaniu się żołnierzy rosyjskich". Armia Czerwona na Podhalu; [podczas konferencji:] Ogólnopolska konferencja naukowa "Wojska sowieckie w Polsce 1945 - 1993" [miejsce konferencji:] Legnica, 2013-11-26

- Atmosfera religijna w miejscach internowania Prymasa S. Wyszyńskiego w świetle donosów TW ps. „Krystyna”; [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Życie codzienne osób duchownych i zakonnych w miejscach odosobnienia w Europie Środkowo-Wschodniej (1944/45-1989)" [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-11-21

- Pozaustawowa działaność archiwów zakładowych; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa Archiwa zakładowe w strukturach administracji publicznej [miejsce konferencji:] Częstochowa, 2013-10-22

- Godła i herby wspólnot benedyktyńskich; [podczas konferencji:] Spem suam Deo committere Ogólnopolska konferencja w 420 rocznicę utworzenia fundacji Lwoskiego Klasztoru Benedyktynekobrządku Łacińskiego [miejsce konferencji:] Krzeszów, 2013-10-05

- Woda w heraldyce świeckiej i kościelnej; [podczas konferencji:] Sesja naukowa Woda życia Woda śmierci [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-05-16

- Boże Narodzenie w tradycji i kulturze ludowej; [podczas konferencji:] Międzyanrodowa Konferencja Naukowa Znak, symbol a rituál v tradiciách a prejavoch l’udovej zbožnosti [miejsce konferencji:] Presov Słowacja, 2012-11-26

- Religijność ziemian polskich; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ziemiaństwo polskie na rzecz ojczyzny i kościoła [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-11-23

- Kapłan wśród turystów. Duszpasterstwo "wakacyjne" w Małopolsce; [podczas konferencji:] Konferencja Naukowa Duszpasterstwa środowiskowe Archidiecezji Krakowskiej w latach 1945 - 1989 [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-11-15

- Wiara i kultura Kresów; [podczas konferencji:] Konferencja Naukowa "Wielokulturowość ludzi Kresów" [miejsce konferencji:] Legnica, 2012-09-22

- Bulla „Totus Tuus Poloniae populus" – nowa oganizacja Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego w Polsce; [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja naukowa „In perfifficili peregrinatione < [miejsce konferencji:] Legnica, 2012-09-20

- Wspólnoty franciszkańskie w archidiecezji lwowskiej; [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja naukowa „600-lecie przeniesienia archidiecezji lwowskiej z Halicza do Lwowa” [miejsce konferencji:] Lwów, 2012-09-12

- Czortkowski męczennik Sługa Boży ojciec Hieronim Longawa.; [podczas konferencji:] Sesja naukowa „Spotkania pokoleń. Z dziejów Bóbrki” [miejsce konferencji:] Bóbrka, 2012-08-13

- Symbolika hagiograficzna „franciszkanek” wyniesionych na ołtarze.; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja naukowa „Klara – kobieta nowa”, [miejsce konferencji:] Nowy Sącz, 2012-06-22

- Komunistyczne państwo przeciw zakonom; [podczas konferencji:] Konferencja naukowa „Komunistyczny aparat represji wobec jezuitów Prowincji Polski Południowej” [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-06-14

- Republika partyzancka w Dolinie Prądnika; [podczas konferencji:] konferencje naukowe komisji historycznej PAN [miejsce konferencji:] Korzkiew-Prądnik Korzkiewski, 2012-05-23

- Tło i przyczyny eksterminacji ludności polskiej na dawnych Kresach Rzeczypospolitej Polskiej.; [podczas konferencji:] Sesja popularno-naukowa z cyklu „Spotkania z historią” pt. „Dramat wołyński. Martyrologium Polaków na dawnych Kresach Rzeczypospolitej Polskiej”, [miejsce konferencji:] Tarnów, 2012-03-22

- Tło i przyczyny eksterminacji ludności polskiej na dawnych Kresach Rzeczypospolitej Polskiej.; [podczas konferencji:] Sesja popularno-naukowa z cyklu „Spotkania z historią” pt. „Dramat wołyński. Martyrologium Polaków na dawnych Kresach Rzeczypospolitej Polskiej [miejsce konferencji:] Zakopane, 2012-03-20

- Propaganda władzy w numizmatyce; [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja naukowa „Symbol – znak – rytuał. Doświadczenie władzy”, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJP II oraz Gréckokatolicka Teologická Fakulta (Prešovská Universita w Prešowie) i Instytut Badań Kościelnych w Łucku [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-02-23

- Miejsce wybrane Anny Kaworek; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Sympozjum naukowe z okazji 75 rocznicy śmierci Sł. Bożej Anny Kaworek, Miejsce Piastowe, [miejsce konferencji:] Miejsce Piastowe, 2011-12-18

- Sprawy polskie w ukraińskich aktach państwowotwórczych w czasach nowożytnych; [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja „Polska-Ukraina 20 lat na tle 1000. letniego sąsiedztwa”. [miejsce konferencji:] Lublin, 2011-12-16

- Likwidacja Kościoła greckokatolickiego w Polsce w 1946 roku.; [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja naukowa Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí II [miejsce konferencji:] Preszów (Słowacja), 2011-11-29

- Zasady opracowania spuścizn osób duchownych.; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja naukowa zorganizowana przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych poświęcona zasobom archiwów kościelnych [miejsce konferencji:] Pułtusk, 2011-11-23

- Procesje i peregrynacje w PRL jako wyraz manifestacji religijnych; 2/ Dyskusja panelowa: Postawa polskich hierarchow katolickich wobec ograniczania praw osób wierzących w PRL; [podczas konferencji:] Międzynarodowa KOnferencja Naukowa Znak, symbol a rituál akko forma společnej komunikácie [miejsce konferencji:] Preszów (Słowacja), 2011-11-21

- Stosunki państwo-Kościół w okresie stalinowskich represji.; [podczas konferencji:] Konferencja naukowa „Stosunki państwo - Kościół w Polsce w latach 1944-2010 [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-11-07

- Działania funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa wobec dominikanów krakowskich.; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja naukowa „Polska Prowincja Dominikanów w latach 1945–1989 na tle sytuacji zakonów męskich w PRL”, [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-11-07

- Wrzesień 1939 roku na Podkarpaciu; [podczas konferencji:] Konferencja naukowa Młodzieżowych Kół Historycznych [miejsce konferencji:] Miejsce Piastowe, 2011-10-11

- Ludzie Kościoła nowosądeckiego; [podczas konferencji:] Seminarium Naukowe Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu [miejsce konferencji:] Nowy Sącz, 2011-10-06

- Sytuacja społeczno-polityczna i religijna na ziemi lwowskiej w przededniu niepodległości II RP; Referat II: Polacy na Ukrainie po 1945 roku.; [podczas konferencji:] Konferencja Naukowa Środowisk Kresowych [miejsce konferencji:] Legnica, 2011-09-24

- Represje wobec Kościoła katolickiego; [podczas konferencji:] Konferencja naukowa: Walka z narodem przez reżim komunistyczny, Urząd Miasta Krakowa [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-04-08

- Działalność duszpasterska dominikanów czortkowskich w latach 1918-1946.; [podczas konferencji:] Międzynarodowa Sesja naukowa z okazji 400-lecia przybycia dominikanów do miasta Czortkowa [miejsce konferencji:] Czortów (Ukraina), 2010-12-04

- Osadnictwo niemieckie na ziemi sądeckiej pod koniec XVIII wieku w świetle metryki jozefińskiej.; [podczas konferencji:] Międzynarodowe sympozjum "Wielokulturowości na Sądecczyźnie" [miejsce konferencji:] Nowy Sącz, 2010-11-25

- Działalność Świętego Józefa Bilczewskiego w Episkopacie Galicyjskim; [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Święty Arcybiskup Lwowa [miejsce konferencji:] Lwów, 2010-11-21

- Kościół katolicki na ziemiach polskich w I połowie XX wieku; [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Święty Arcybiskup Lwowa [miejsce konferencji:] Lwów, 2010-11-20

- Episkopat Galicyjski za czasów apb. Józefa Bilczewskiego; [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Święty Arcybiskup Lwowa”, [miejsce konferencji:] Lwów, 2010-11-19

- Wyobrażenia drzew w polskiej heraldyce miejskiej; [podczas konferencji:] XVIII Międzynarodowe seminarium Sacrum i Przyroda Ogród Pana, [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-10-09

- Diecezja Łucka w przededniu II wojny światowej; [podczas konferencji:] Martyrologium duchowieństwa podczas II wojny światowej [miejsce konferencji:] Instytut Badań Kościelnych Łuck, 2010-07-09

- "Tragedia wołyńska”. Plany i metody eksterminacji ludności polskiej na dawnych Kresach Rzeczypospolitej Polskiej.; [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja naukowa, „Niedokończone msze wołyńskie. Martyrologium duchowieństwa wołyńskiego – ofiar zbrodni nacjonalistów ukraińskich w czasie II wojny światowej” [miejsce konferencji:] Lublin, 2010-07-09

- Koloniści niemieccy na Sądecczyźnie.; [podczas konferencji:] Sesja naukowa z okazji „Jarmarku kultur" [miejsce konferencji:] Nowy Sącz, 2010-06-20

- Źródła archiwalne do dziejów polskiego szkolnictwa powszechnego i podstawowego.; [podczas konferencji:] Międzynarodowy Dzień Archiwalny [miejsce konferencji:] Warszawa, 2010-06-19

- Klasztor kapucynów w Krośnie jako lokalny ośrodek oporu społecznego; [podczas konferencji:] Konferencja naukowa „Opór społeczny na Rzeszowszczyźnie. 1956-1990 , [miejsce konferencji:] Rzeszów, 2010-06-17

- Organizacja i normy regulujące postępowanie ze zbiorami historycznymi w archiwach i bibliotekach kościelnych; [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja naukowa „Między teoria a praktyką. Ochrona zbiorów w małych bibliotekach i archiwach” [miejsce konferencji:] Cieszyn, 2010-05-25

- Zakonnicy patronami Europy; [podczas konferencji:] Konferencja naukowa „Wkład zakonów i zgromadzeń zakonnych w rozwój kultury i cywilizacji europejskiej”, [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-05-20

- Udział kapucynów obrządku wschodniego w procesie neounijnym na Wołyniu; [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja naukowa „Ut unum sint” [miejsce konferencji:] Łuck (Ukraina), 2010-05-08

- Likwidacja Kościoła greckokatolickiego w Polsce.; [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja naukowa [miejsce konferencji:] Preszów (Słowacja), 2010-04-27

- Uroczyste obiady kapucynów.; [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja „Dziedzictwo kulinarne w dokumencie. Źródła historyczne a wymogi współczesności [miejsce konferencji:] Warszawa, 2009-12-10

- Symbolika szat liturgicznych prezbitera okresu potrydenckiego; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Kolokwium naukowe „Szata chwały i zwycięstwa” [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-12-07

- „Ita me Deus adiuvet...” Motywy religijne w myśli politycznej doby postmazepiańskiej na przykładzie konstytucji Filipa Orlika; [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona 300. rocznicy śmierci hetmana Iwana Mazepy, pt. Illustrissimus Dominus Joannes Mazepa. Hetman Ukrainy Iwan Mazepa: życie, czasy, tradycje [miejsce konferencji:] Lublin, 2009-12-04

- Państwo komunistyczne wobec Kościoła w latach 1945–1953.; [podczas konferencji:] Konferencja naukowa zorganizowana przez OBEP INP Kraków i Katedrę Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki UPJP2 „Ks. Władysław Gurgacz - w służbie Ojczyzny” [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-11-07

- O. Ryszard Śleboda – obrońca praw człowieka; [podczas konferencji:] Konferencja naukowa zorganizowana przez IPN-KŚZpNP Oddział Katowice [miejsce konferencji:] Bytom, 2009-10-07

- Religijny, kulturowy, antropologiczny kontekst wyzwań współczesnego świata.; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja naukowa: „Kultura chrześcijańska przełomu tysiącleci” [miejsce konferencji:] Myczkowce, 2009-06-06

- Historia minorytów ze szczególnym uwzględnieniem Polski; [podczas konferencji:] 127. Konferencja naukowa „10. rocznica pielgrzymki Jana Pawła II na Sądecczyznę i kanonizacji św. Kingi oraz jubileuszu 800-lecia zatwierdzenia reguły franciszkańskiej”, [miejsce konferencji:] Stary Sącz, 2009-06-05

- Wymagania stawiane archiwistom kościelnym; [podczas konferencji:] Ogólnopolskie sympozjum naukowe „Udostępnianie zasobów w archiwach kościelnych” [miejsce konferencji:] Częstochowa, 2009-04-15

- Ojciec Pio – mistyk czy szarlatan?; [podczas konferencji:] Konferencja naukowa „Mistycy – 2000 lat historii Kościoła” [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-03-27

- Państwo a Kościół katolicki w latach 1945-1989. Walka o „rząd dusz”.; [podczas konferencji:] Konferencja naukowa „Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej w latach 1945-1989”, [miejsce konferencji:] Szczecin, 2009-03-25

- Kultura chrześcijańska źródłem i nadzieją tożsamości europejskiej; [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja naukowa „Kultura chrześcijańska a wspólnoty lokalne i regionalne w Europie Środkowo-Wschodniej” [miejsce konferencji:] Rzeszów, 2008-12-04

- Wpływ religii chrześcijańskich na obrzędowość ludowa na ziemiach Europy Środkowo Wschodniej; [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja naukowa „Kultura chrześcijańska a wspólnoty lokalne i regionalne w Europie Środkowo-Wschodniej” [miejsce konferencji:] Rzeszów, 2008-12-03

- Losy duchowieństwa polskiego na Spiszu i Orawie podczas II wojny światowej.; [podczas konferencji:] Międzynarodowe Kolokwium Naukowe: „Słowacy- Polacy”. [miejsce konferencji:] Nowy Targ, 2008-11-25

- Kolegiata sądecka jako obiekt zainteresowań bezpieki; [podczas konferencji:] Konferencja naukowa „Kolegiata Sądecka – Przeszłość i teraźniejszość” zorganizowana z okazji 560. rocznicy erygowania kolegiaty i kapituły w Nowym Sączu przez biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego w 1448 roku [miejsce konferencji:] Nowy Sącz, 2008-11-10

- Wezwania greckokatolickich świątyń na Słowacji.; [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja naukowa „Greckokatolicka Cirkev na Slovensku vo svetle vyroci” [miejsce konferencji:] Presov, 2008-11-04

- Kościół katolicki wobec ludobójstwa na wschodnich kresach II Rzeczypospolitej. Zarys problematyki; [podczas konferencji:] Sesja naukowa „Zagłada. Ludobójstwo na polskich Kresach 1939-45”. [miejsce konferencji:] Tarnów, 2008-10-21

- Jan Paweł II wychowawca młodzieży; [podczas konferencji:] Konferencja naukowa zorganizowana przez Stowarzyszenie „Pro Patria” w Jaworznie [miejsce konferencji:] Jaworzno, 2008-10-06

- Wspólne dziedzictwo losów i świętych.; [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja archiwalno-historyczna „Archiwa Europy Środkowej. Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość”. [miejsce konferencji:] Nowy Sącz, 2008-09-11

- Opracowywanie spuścizn archiwalnych; [podczas konferencji:] Konferencja naukowa poświęcona sprawom archiwalnym [miejsce konferencji:] Kraków, 2008-01-12

- Działania operacyjne funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa wobec klasztoru Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej.; [podczas konferencji:] Ogólnopolska KOnferencja naukowa „Urząd Bezpieczeństwa i służba bezpieczeństwa w Małopolsce” zorganizowana przez IPN-KŚZpNP Oddział Kraków [miejsce konferencji:] Kraków, 2007-12-06

- Działania UB/SB wobec ks. biskupa Franciszka Jopa.; [podczas konferencji:] Sesja naukowa „Aparat bezpieczeństwa wobec Kościoła Katolickiego na obecnym terytorium Diecezji Sandomierskiej. 1944-1956”, organizatorzy: Kuria Diecezjalna w Sandomierzu, IPN Oddział Kraków, IPN Oddział Rzeszów, Katedra Historii Kościoła XIX i XX w. – Wy [miejsce konferencji:] Kraków, 2007-12-04

- „Opracowywanie duchownych” w instrukcjach bezpieki.; [podczas konferencji:] Konferencja naukowa „Metody pracy operacyjnej bezpieki w PRL”, organizatorzy: WHK PAT, OBEP IPN Kraków [miejsce konferencji:] Kraków, 2007-10-18

- Metody „opracowania” duchownych przez komunistyczną służbę bezpieczeństwa na przykładzie kwestionariusza personalnego z teczki ewidencji operacyjnej na biskupa.; [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja naukowa „Blohoslavený biskup Pavol Gojdič (1888-1960) v súradniciach času a doby (záverečné reflexie)”, organizator: Uniwersytet Preszowski (Słowacja) [miejsce konferencji:] Preszów, 2007-10-05

- Jana Pawła II wizja człowieka w przemówieniach kierowanych do Polaków z okazji wstąpienia do Unii Europejskiej.; [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona historii XX wieku, Preszów (Słowacja) [miejsce konferencji:] Preszów, 2007-06-01

- Profilowanie zasobu archiwalnego.; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja naukowa „Lex et praxis” [miejsce konferencji:] Kraków, 2007-03-24

- Kościół wobec wyborów.; [podczas konferencji:] Konferencja naukowa „Koniec jałtańskich złudzeń. Sfałszowane wybory – 19 stycznia 1947 roku” zorganizowana przez IPN Oddział w Krakowie, Wydział Historyczny UJ, Muzeum Okręgowe w Tarnowie Oddział w Wierzchosławicach i Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wincent [miejsce konferencji:] Kraków, 2007-01-19

- Obrazy „doskonałej zakonnicy” w polskich klasztorach.; [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja naukowa Cnoty i wady. Społeczeństwo Baroku po obu stronach Karpat [cz. 1] [miejsce konferencji:] Preszów, 2007-00-00

- Obraz „doskonałej zakonnicy”..... [staniąteckie opactwo]; [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja naukowa Cnoty i wady. Społeczeństwo baroku po obu stronach Karpat [cz. 2] [miejsce konferencji:] Kraków, 2007-00-00

- Wpływ kultu świętych na rozwój pobożności; [podczas konferencji:] Sesja naukowa „Związki świętych z Sądecczyzną” [miejsce konferencji:] Nowy Sącz, 2006-11-18

- O. Wacław Nowakowski.; [podczas konferencji:] Konferencja naukowa „Wielcy kaznodzieje Krakowa”. [miejsce konferencji:] Kraków, 2006-10-12

- Rola Kościoła katolickiego w przemianach lat osiemdziesiątych XX wieku na ziemiach polskich.; [podczas konferencji:] Seminarium naukowe podczas „warsztatów historycznych” dla studentów polonijnych [miejsce konferencji:] Kraków, 2006-08-13

- Tradycje patriotyczne Zakonu Kapucynów ze szczególnym uwzględnieniem działalności konwentu krakowskiego.; [podczas konferencji:] Seminarium naukowe podczas „warsztatów historycznych” dla studentów polonijnych [miejsce konferencji:] Kraków, 2006-08-13

- Kardynał Stefan Wyszyński – hierarcha niezłomny.; [podczas konferencji:] Konferencja naukowa „Chleba i wolności! Niezłomny Kraków w czasach PRL-u”, Organizatorzy: Rada Miasta Krakowa, Marszałek Sejmiku Województwa Małopolskiego, IPN, NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolska [miejsce konferencji:] Kraków, 2006-06-21

- Ewangelia Dzieciństwa w filatelistyce.; [podczas konferencji:] Interdyscyplinarne i międzynarodowe sympozjum „Біблія в културі світу” [miejsce konferencji:] Gródek (Ukraina), 2006-05-30

- Wyobrażenia biblijne na pieczęciach; [podczas konferencji:] Międzynarodowe sympozjum „Біблія в културі світу” [miejsce konferencji:] Kijów (Ukraina), 2006-02-23

- Wyobrażenia biblijne na pieczęciach; [podczas konferencji:] III Międzynarodowe i interdyscyplinarne sympozjum „Biblia w kulturze świata” [miejsce konferencji:] Kraków, 2006-02-23

- Aparat bezpieczeństwa na ziemiach polskich wobec Kościoła katolickiego w latach 1945-1962.; [podczas konferencji:] Międzynarodowa KOnferencja naukowa „Blahoslavený biskup P. P. Gojdič v súradniciach času a doby” [miejsce konferencji:] Preszów (Słowacja), 2006-02-21

- Wyobrażenia Maryi w otoczeniu świętych na przykładzie kolekcji o. Wacława Nowakowskiego; [podczas konferencji:] Konferencja naukowa „Pośrednicy łask” [miejsce konferencji:] Kraków, 2006-01-28

- Wpływ sztuki karmelitańskiej na kształtowanie się życia religijnego w Polsce.; [podczas konferencji:] Ogólnopolskie sympozjum naukowe „Cztery wieki karmelitów bosych w Polsce. 1605-2005” [miejsce konferencji:] Kraków, 2005-11-22

- Miłość Boga i Ojczyzny drogą uświęcenia.; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja naukowa „Dziedzictwo polskich świętych przełomu XIX i XX wieku – modele świętości wyniesionych na ołtarze przez Jana Pawła II polskich świętych i błogosławionych” [miejsce konferencji:] Kraków, 2005-11-10

- Sanktuaria zakonne na ziemiach polskich na przełomie XVII i XVIII wieku (1680-1720).; [podczas konferencji:] Konferencja naukowa „Kultura intelektualna w zakonach polskich w XVII i XVIII wieku” [miejsce konferencji:] Kraków, 2005-10-27

- Symbolika biblijna w numizmatyce.; [podczas konferencji:] Interdyscyplinarne i międzynarodowe sympozjum „Біблія в културі світу” [miejsce konferencji:] Gródek (Ukraina), 2005-05-26

- Godło i symbole Zgromadzenia Sióstr świętego Feliksa z Kantalicjo. Próba interpretacji.; [podczas konferencji:] Sesja naukowa „Skarby krakowskich klasztorów. Zbiory sióstr felicjanek”, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa [miejsce konferencji:] Kraków, 2005-05-11

- Symbolika biblijno-zoologiczna w godłach zakonnych; [podczas konferencji:] II Interdyscyplinarne i międzynarodowe sympozjum „Biblia w kulturze świata” [miejsce konferencji:] Kraków, 2005-02-17

- Kościół rzymskokatolicki w PRL – represje wobec duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego.; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Represje systemu komunistycznego wobec ludzi Kościoła [miejsce konferencji:] Kraków, 2004-12-11

- Prawda o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny i jej wpływ na kształtowanie sztuki, kultury i nauki.; [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Maria Immaculata” [miejsce konferencji:] Kraków, 2004-12-11

- Kraków kościelny w okresie końca niewoli i początku niepodległości Narodu.; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja naukowa „Teologia wiodąca do doksologii. Krakowscy święci i błogosławieni przełomu XIX i XX wieku” [miejsce konferencji:] Kraków, 2004-11-18

- Godła i symbole zakonu szpitalnego św. Jana Bożego. Próba interpretacji.; [podczas konferencji:] Sesja naukowa „Skarby krakowskich klasztorów” [miejsce konferencji:] Kraków, 2004-11-05

- Wpływ świętych na rozwój i kształt średniowiecznej Europy.; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja naukowa „Czasy katedr – czasy uniwersytetów. Źródła jedności narodów Europy” [miejsce konferencji:] Stalowa Wola, 2004-10-20

- Troska o dziecko jako inspiracja postawy religijnej i wychowawczej w działalności zakonów.; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja naukowa poświęcona Słudze Bożemu Bronisławowi Markiewiczowi [miejsce konferencji:] Miejsce Piastowe, 2003-12-00

- Stowarzyszenie Stanisławitów; [podczas konferencji:] Sesja naukowa zorganizowana przez Wydział Historii Kościoła PAT [miejsce konferencji:] Kraków, 2003-12-00

- „Krakowski okres” o. Wacława Nowakowskiego; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja naukowa poświęcona o. Wacławowi Nowakowskiemu [miejsce konferencji:] Kraków, 2003-11-15

- Życie codzienne kapucynów krośnieńskich.; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja naukowa „Klasztor i kościół Kapucynów w Krośnie (1753-2003). 250 lat działalności” [miejsce konferencji:] Krosno, 2003-10-04

- Tradycyjny system informacyjny w praktyce archiwów kościelnych. Przewodniczenie obradom.; [podczas konferencji:] Ogólnopolska sesja naukowa „Informacja i udostępnianie zasobów w archiwach Kościoła Katolickiego w Polsce” [miejsce konferencji:] Lublin, 2003-09-25

- Ojciec Pio mąż modlitwy i kontemplacji; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja naukowa poświęcona działalności duszpasterskiej Zakonu Kapucynów [miejsce konferencji:] Tenczyn, 2002-10-15

- Zakony archidiecezji lwowskiej za czasów Józefa Bilczewskiego; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja naukowa „Błogosławiony arcybiskup Józef Bilczewski. Epoka i dzieło” [miejsce konferencji:] Kraków, 2002-06-04

- Kościół katolicki w Polsce wobec mniejszości religijnych i narodowych.; [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja naukowa „Od nacjonalistycznych konfrontacji do europejskiego porozumienia. Rola Kościołów Polski i Niemiec na tej drodze” [miejsce konferencji:] Ustroń, 2001-09-15

- Życie codzienne polskich kapucynów w przededniu wybuchu II wojny światowej; [podczas konferencji:] Sympozjum naukowe „Życie i działalność polskich kapucynów” (cz. 2 [miejsce konferencji:] Wołczyn, 2001-04-19

- Męczeństwo duchowieństwa polskiego a tożsamość narodowa Polaków w PRL.; [podczas konferencji:] Sympozjum naukowe „Święty Stanisław ze Szczepanowa – Patron Polski” [miejsce konferencji:] Brzesko, 2000-11-29

- Ostatnie lata życia biskupa Franciszka Hodura.; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja naukowa „Biskup Franciszek Hodur (1866-1953). Życie – dokonania – znaczenie” [miejsce konferencji:] Olsztyn, 2000-03-01

- Godło zakonne sióstr serafitek, jego powstanie i interpretacja; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja naukowa „Życie i duchowość sióstr serafitek” [miejsce konferencji:] Oświęcim, 1999-10-29

- Powstanie Krakowskiej Prowincji Kapucynów (30 V 1939); [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja naukowa „60 lat Krakowskiej Prowincji Kapucynów” [miejsce konferencji:] Kraków, 1999-06-19

- Błogosławiony Ojciec Pio (1887-1968); [podczas konferencji:] Sympozjum naukowe „Życie i działalność bł. Ojca Pio” [miejsce konferencji:] Kraków, 1999-05-17

- Eucharystia i tajemnica kapłaństwa o. Pio; [podczas konferencji:] Konferencja naukowa „Z Chrystusem przybity do krzyża. Ojciec Pio” [miejsce konferencji:] Wrocław, 1999-04-28

- Życie i działalność Sługi Bożego Ojca Pio. 1887-1968; [podczas konferencji:] Konferencja naukowa „Z Chrystusem przybity do krzyża. Ojciec Pio” [miejsce konferencji:] Wrocław, 1999-04-26

- Godło zakonne Sióstr Maryi Niepokalanej i jego interpretacja; [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa „100 lat domu zakonnego Sióstr Maryi Niepokalanej w Branicach” [miejsce konferencji:] Branice, 1998-10-24

- 50 lat pobytu kapucynów w Wołczynie w oparciu o kroniki zakonne; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja naukowa „50 lat pracy duszpasterskiej Zakonu Kapucynów w Wołczynie” [miejsce konferencji:] Wołczyn, 1998-04-28

- Godło franciszkańskie - jego historia i symbolika; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji 50-tej rocznicy święceń kapłańskich o. Cecyliana Niezgody [miejsce konferencji:] Kraków, 1998-04-23

- Godło franciszkańskie; [podczas konferencji:] Konferencja Naukowa „Skarby krakowskich klasztorów - zbiory SS. Bernardynek - wystawa w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa” [miejsce konferencji:] Kraków, 1997-11-13

- Kościoły chrześcijańskie na ziemiach południowo-wschodniej Rzeczypospolitej w okresie międzywojennym; [podczas konferencji:] Konferencja naukowa „Polacy – Ukraińcy na przestrzeni dziejów” [miejsce konferencji:] Kraków, 1997-10-15

- Kapucyni w Nowej Soli w latach 1947-1997; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pół wieku Zakonu Kapucynów w Nowej Soli” [miejsce konferencji:] Nowa Sól, 1997-06-10

- Przybycie pierwszych kapucynów do Gdańska; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa „50 lat kapucynów w Gdańsku” [miejsce konferencji:] Gdańsk, 1996-06-10

- Instytucje naukowe kapucynów krakowskich; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja naukowa „300 lat klasztoru kapucynów w Krakowie” [miejsce konferencji:] Kraków, 1995-10-01

- Działalność charytatywna klasztoru kapucynów w XIX wieku w Krakowie.; [podczas konferencji:] Sesja naukowa „Działalność charytatywna w XIX wieku. Wybrane zagadnienia [miejsce konferencji:] Kraków, 1993-05-29

- Kościół katolicki na Węgrzech i w Siedmiogrodzie; [podczas konferencji:] Konferencja naukowa „Kościół w Europie Środkowo-Wschodniej w dobie komunizmu”. Papieska Akademia Teologiczna - Wydział Historii Kościoła [miejsce konferencji:] Kraków, 1992-03-19

- 40 lat pracy kapucynów na ziemi wołczyńskiej; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa „40-lecie OO. Kapucynów w Wołczynie” [miejsce konferencji:] Wołczyn, 1988-04-28

- Geneza i działalność Zakonu Kapucynów; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja naukowa „40-lecie OO. Kapucynów w Wołczynie” [miejsce konferencji:] Wołczyn, 1988-04-28