Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

bp prof. dr hab. Janusz Mastalski

Zatrudnienie:
Wydział Nauk Społecznych – profesor zwyczajny

Email: janusz.mastalski@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Pedagogiki Ogólnej

Dyżur:
czwartek, godz. 9.45.-10.30 ul. Kanonicza 9, p. 111

Curriculum Vitae:

2014 – Prorektor ds studentów i dydaktyki

2012 – Druga kadencja dziekana Wydziału Nauk Społecznych

2011 – Konsultor Rady Naukowej Komisji Episkopatu Polski

2011 – Profesor zwyczajny UPJPII

2009 – Tytuł profesora belwederskiego

2009 – Ekspert w Państwowej Komisji Akredytacyjnej

2008 - 2012 – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UPJPII

2006 - 2009 – Delegat Papieskiej Akademii Teologicznej w Uniwersyteckiej Komisji Programów Międzynarodowych (UKProM) działającej przy Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP).

2006 - 2010 – Stanowisko prof. PAT

2005 - 2010 – Współpraca z Wyższą Szkołą "Humanitas" w Sosnowcu

2005 – Kierownik Katedry Pedagogiki Ogólnej

2004 - 2010 – Współpraca z Uniwersytetem Pedagoicznym w Krakowie

2004 – Doradca oraz konsultant w ogólnopolskiej Radzie Szkół Katolickich z siedzibą w Warszawie

2003 – Członek Polskiego Towarzystwa Teologicznego

2003 - 2003 – Praca habilitacyjna pt. Zasady edukacyjne w katechezie

2003 – Członek Polskiego Stowarzyszenia Katechetyków

1999 - 2006 – Adiunkt

1998 - 1998 – Doktorat pt. Realizacja procesu nauczania katechetycznego (promotor prof. dr hab. M. Śnieżyński)

1997 - 1999 – Asystent

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Ojcostwo i jego odsłony, Kraków: Homo Dei 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ojcostwo i jego odsłony: Homo Dei 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Formacja wychowawców w kontekście przemian cywilizacyjnych, Kraków: Homo Dei 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wartości kapłańskie, Kraków: Homo Dei 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Lęki kapłańskie, Kraków: Homo Dei 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pokusy kapłańskie, Kraków: Homo Dei 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Na skrzyżowaniu dróg. Teologia moralna i pedagogika, Kraków: Św. Stanisława 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jak dobrze wychować dziecko, Kraków: Wydawnictwo Salwator 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Promocja zdrowia w teorii i praktyce psychologicznej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Samotność globalnego nastolatka, Kraków: Wydawnictwo Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Chrześcijanin wobec przemocy w rodzinie, Kraków: Wydawnictwo Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Modlitwa kapłańska, Kraków: Wydawnictwo Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Szkolne interakcje zaburzające skuteczne wychowanie, Kraków: Wydawnictwo Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2005.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zasady edukacyjne w katechezie, Kraków: Wydawnictwo Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2002.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zarys teorii wychowania, Kraków: Wydawnictwo Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2002.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Duchowe aspekty zdrowia w kontekście cywilizacyjnych wyzwań i zagrożeń [w:] Psychologia w promowaniu zdrowia: Wydawnictwo Naukowe UP 2018, s. 31-50. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Barwy życia i twórczości prof. Jana Grzesiaka [w:] Aksjologiczno-docymologiczne konteksty ewaluacji w edukacji: Wyd. UAM i PZWS w Kaliszu 2017, s. 33-46. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Aksjologiczne aspekty ewaluacji – pokusy ominięcia [w:] Wartości i wartościowanie w procesach edukacyjnych: Wyd. UAM i PZWS w Kaliszu 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przestrzenie zagrożeń wychowawczych we współczesnej rodzinie [w:] Septuaginta Pedagogiczno-katechetyczna: Ignatianum 2017, s. 541-555. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Obszary konfliktów między rodziną a szkołą [w:] Rodzina i szkoła. Od rozpoznania problemów do efektywnej współpracy: Biblos 2017, s. 11-26. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zaniedbane paradygmaty nauczyciela XXI wieku [w:] Rola nauczyciela w wychowaniu: REGIS 2016, s. 82-93. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Miłość rodzicielska [w:] Pedagogika rodziny. Podejście systemowe: Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Gdańsk 2016, s. 359-374. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Eksperyment pedagogiczny jako element innowacyjny w edukacji [w:] Narzędzia pomiaru efektów kształcenia: Kalisz 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Edukacja spotkania” jako antidotum na „negatywizm” w edukacji [w:] Edukacja wobec niepowodzeń i szans ich minimalizacji: Wyd. Adam Marszałek 2016, s. 33-46. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Miłość małżeńska [w:] Pedagogika rodziny. Podejście systemowe: Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdansku 2016, s. 341-357. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Współczesne problemy gerontologiczne w kontekście cywilizacyjnych przemian [w:] Pedagogiczne konteksty społecznego wsparcia rodziny, Kraków: Wyd. Naukowe UPJP II 2015, s. 111-177. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Aksjologiczne wyzwania w zarządzaniu edukacją w kontekście globalnych przemian społecznych [w:] Innowacyjność w zarządzaniu edukacją: PSNT 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jan Paweł II wobec młodzieży XXI wieku [w:] Przesłanie Jana Pawła II na XXI wiek, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2014, s. 241-257. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pedagogiczne wymiary nauk o rodzinie [w:] Nauki o rodzinie w służbie rodziny, Kraków: Wyd. Naukowe UPJP II 2014, s. 43-56. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Czy religijność przeszkadza w dyskursie pedagogicznym? [w:] Edukacja jutra. Od tradycji do nowoczesności. Aksjologia w edukacji jutra, Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza „Humanitas” 2014, s. 203-211. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Współczesne dylematy pracownika socjalnego [w:] Dialog powinnością człowieka wierząceg, Kraków: Wyd. św. Stanisława 2014, s. 238-253. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Creative catechist, that means who? [w:] Education and Creativity,, Warszawa: Wyd. UKSW 2014, s. 77-86. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sfide conemporanee dell’educazione cristiana (prospettiva pedagogica del Cardinale Z. Grocholewski) [w:] Qod iustum est et aequum, Poznań: Wyd. UAM 2013, s. 450-459. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Współczesne zasady edukacyjne w służbie katechezy [w:] Status metodologiczny katechetyki, Warszawa: Wyd. UKSW 2013, s. 141-153. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Aksjologiczne wymiary wolontariatu [w:] Człowiek dla człowiek- współczesne wyzwania wolontariatu, Kraków: Czuwajmy 2013, s. 7-24. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zasady wychowawcze w przesłaniu św. Anieli Merici [w:] Św. Aniela Merici i jej dzieło realizowane przez polskie Urszulanki Unii Rzymskiej, Kraków: Wyd. Naukowe UPJPII 2013, s. 181-208. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rodzina wspólnotą uczącą i wychowującą [w:] Dezintegracja rodziny, Tarnów: Biblos 2013, s. 33-60. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Agresja jako źródło dekonstrukcji ludzkiej osobowości [w:] Aksjologiczne wymiary wychowania, Tarnów: Biblos 2012, s. 83-104. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Współczesne inhibitory dekomponujące ewaluację w edukacji [w:] Wielkopolskie Forum Pedagogiczne w obliczu ewaluacji i innowacji, Szczecinek: UAM Poznań 2012, s. 13-24. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Flanelizacja współczesnej ewaluacji [w:] Poprawa jakości kształcenia i jej uwarunkowania, Kalisz-Konin: Wyd. WPA UAM 2012, s. 17-26. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Współczesne implikacje wychowawcze nauczania ks. H. Kajsiewicza w formacji [w:] O. Hieronim Kajsiewicz CR (1812-1873): troska o duchowość troską o dobro społeczności, Kraków: Wyd. UPJPII 2012, s. 115-130. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Etyczne wymiary edukacji dla bezpieczeństwa [w:] Edukacja dla bezpieczeństwa wobec wyzwań współczesności, Kraków: Wyd. Naukowe UP 2012, s. 94-108. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Psychopedagogiczne uwarunkowania celibatu [w:] Stosowność celibatu w relacji do kapłaństwa, Kraków: Wyd. Naukowe UPJPII 2012, s. 35-48. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Etyczne wymiary edukacji dla bezpieczeństwa [w:] Edukacja dla bezpieczeństwa wobec wyzwań współczesności,, Kraków: Wyd. Naukowe UP 2012, s. 94-108. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Profesor Kazimierz Denek - Mistrz w służbie wartości [w:] Edukacja. Oczekiwania i rzeczywistość, Kalisz: Wyd. UAM 2012, s. 15-28. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dylematy współczesnego dyrektora szkoły [w:] Kapitał ludzki w edukacji, Szczecinek: Wyd. PSNT 2012, s. 37-50. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Agresja jako źródło dekonstrukcji ludzkiej osobowości [w:] Aksjologiczne wymiary wychowania, Tarnów: Biblos 2012, s. 83-104. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kompetencje nauczycielskie a wyzwania cywilizacyjne [w:] Kompetencje współczesnego nauczyciela, Siedlce: Wyd. AP 2012, s. 107-114. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zasady wychowawcze w świetle twórczości ks. Piotra Semenenki [w:] Sługa Boży o. Piotr Semenenko CR i zmartwychwstańcza szkoła duchowości, Kraków: Wydawnictwo Zmartychwstańców 2011, s. 65-78. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pokój nauczycielski w kontekście wyzwań i zadań współczesności i przyszłości [w:] Podmiotowość w edukacji – wymiary i konteksty, Kielce: Libron 2011, s. 205-214. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pedagogika w formacji moralnej katolika [w:] Na skrzyżowaniu dróg. Teologia moralna i pedagogika, Kraków: św. Stanisława 2011, s. 11-32. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dialog edukacyjny w służbie zdrowia globalnego nastolatka [w:] Psychologia zdrowia w służbie człowieka, Kraków: Wydawnictwo UJ 2011, s. 45-57. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pedagogiczne „wektory” wskazujące kierunki wspomagania ludzkiego rozwoju inicjacji wychowawczej [w:] Inicjacja liturgiczna, Kraków: Wydawnictwo UPJPII 2011, s. 223-240. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Deterioracja procesu wychowania w dobie przemian cywilizacyjnych [w:] Katecheza drogą do Boga, Kraków: WAM 2011, s. 159-170. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bogdan Nawroczyński - mistrz zasad edukacyjnych [w:] Życie i dzieło profesora Bogdana Nawroczyńskiego, wybitnego Zagłębianina, Sosnowiec: Humanitas 2010, s. 21-31. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sylwetka ucznia XXI wieku w globalnej szkole [w:] Edukacja jutra. Proces kształcenia i jego uczestnicy, Sosnowiec: Humanitas 2010, s. 107-115. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ryzykowne zachowania wychowawcze [w:] Lex tua veritas, Kraków: Wydawnictwo Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2010, s. 849-858. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Katecheta w służbie odkrywania powołania [w:] Troska o człowieka, Tarnów: Biblos 2010, s. 57-70. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Aksjologiczne wymiary kompetencji nauczyciela w kontekście współczesnych wyzwań cywilizacyjnych [w:] Ewaluacja i innowacje w edukacji, Konin: Wyd. UAM 2010, s. 41-52. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wymagający dar celibatu [w:] Kapłan we wspólnocie wierzących, Tarnów: Biblos 2010, s. 67-80. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Monotonia dydaktyczna wyzwaniem szkoły XXI wieku [w:] Nie ma alternatywy dla dydaktyki, Szczecinek 2010, s. 41-50. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Harcerstwo jako antidotum na syndrom uzależnienia cywilizacyjnego [w:] Powstanie harcerstwa i jego udział w walkach o niepodległość i kształt granic odrodzonej Rzeczpospolitej, Kraków 2010, s. 45-58. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Aktualność pedagogii ks. Pawła Smolikowskiego CR [w:] P. Smolikowski, O wychowaniu, Kraków: Wydawnictwo Zmartychwstańców 2010, s. 7-16. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Czynniki zwiększające zasoby duchowe nauczyciela [w:] Edukacja i innowacje w edukacji, Kalisz: Wydawnictwo UAM 2009, s. 59-70. [więcej informacji]
Aksjologiczne przestrzenie spotkania w edukacji [w:] Edukacja jutra,, Wrocław: Wyd. AWF Wrocław 2009, s. 205-212. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dorosły w świetle nauk o wychowaniu - spojrzenie pedagogiczne [w:] Katecheza dorosłych, Tarnów: Biblos 2009, s. 263-288. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Syndrom uzależnienia cywilizacyjnego [w:] Nauczyciel wobec problemów psychospołecznych, Kraków: Wydawnictwo Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2009, s. 7-22. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Aksjologiczne wymiary wychowania [w:] Katechetyczne obszary formacji człowieka, Tarnów: Biblos 2009, s. 81-94. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wychowawca młodzieży [w:] Testi Ioannis Pauli II, Kraków: Wydawnictwo Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2009, s. 329-340. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Winnica Pańska - bogaty świat alegorii [w:] Edukacyjny dialog na szlaku winnych wzgórz, Sulechów: Edytor 2009, s. 35-40. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Potrzeby współczesnego ucznia jako wyzwania edukacyjne [w:] Wychowanie i szkoła pełne nadziei, Łomża 2009, s. 21-36. [więcej informacji]
Syndrom wypalenia zawodowego nauczycieli problemem współczesnej szkoły [w:] Nauczyciel wobec problemów psychospołecznych, Kraków: Wydawnictwo Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2009, s. 55-66. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Problemy tożsamościowe współczesnego nauczyciela a adaptacja zawodowa [w:] Adaptacja zawodowa nauczyciela, Częstochowa: Wyd. Wyższej Szkoły Lingwistycznej Częstochowa 2009, s. 173-184. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kryzys wartości w rodzinie – dylematy i perspektywy [w:] Wybrane zagadnienia edukacji człowieka w dzieciństwie, Kraków: Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2009, s. 41-58. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Resorpcja negatywnych postaw w środowisku szkolnym [w:] Szkoła w świetle wiedzy potocznej. Wybrane aspekty teorii i praktyki, Poznań: Wyd. NPTP Poznań 2009, s. 9-22. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Walka z samotnością współczesnego człowieka formą promocji zdrowia [w:] Promocja zdrowia w teorii i praktyce psychologicznej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego 2009, s. 35-44. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przebaczenie jako przestrzeń spotkania ze sobą [w:] Zdrowie. Stres. Choroba w wymiarze psychologicznym, Kraków: Impuls 2008, s. 45-54. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Detoksykacja współczesnej rodziny w świetle wskazań Jana Pawła II [w:] Pedagogia Jana Pawła II wyzwaniem dla współczesnej myśli i teorii wychowania, Mysłowice: Wyd. GWS, Mysłowice 2008, s. 119-129. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dialogiczny wymiar interakcji szkolnych [w:] Tocząca się reforma edukacji w dialogu i perspektywie, Białystok: Wyd. Trans Humana 2008, s. 147-155. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Integracja środowiska nauczycielskiego [w:] Nauczyciel w świecie współczesnym, Kraków: Impuls 2008, s. 49-56. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bariery dla refleksyjności nauczyciela w szkole XXI wieku, [w:] Ewaluacja i innowacje w edukacji, Kalisz: Wyd. PWSZ Kalisz 2008, s. 107-116. [więcej informacji]
Misja wychowawcza uniwersytetów w erze globalnego psychobójstwa [w:] Introibo ad altare Dei, Kraków: Wydawnictwo Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2008, s. 727-739. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Toksyczne interakcje rodzinne w społeczeństwie konsumpcyjnym. Wymiar aksjologiczny [w:] Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2008, s. 273-282. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przeciwdziałanie marginalizacji rodzin dysfunkcyjnych [w:] Opieka i pomoc społeczna, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2008, s. 199-207. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Syndromy człowieka dorosłego w dobie globalizmu (Syndrome of an adult in the era of global system) [w:] Sociálna pedagogika, sociálna práca a sociálna andragogika - aktuálne otázky teòrie a praxe, Prešov 2008, s. 53-61. [więcej informacji]
Rodzina z dzieckiem upośledzonym jako rodzina niezrozumiana. Wymiary marginalizacji [w:] Pedagog specjalny w procesie edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji, Lublin: Wyd. UMCS 2008, s. 162-169. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pedagogizacja rodziców w świetle zadań wychowawczych szkoły [w:] W poszukiwaniu katechezy rodziców, Tarnów: Biblos 2008, s. 297-306. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wychowanie w kulturze chrześcijańskiej [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak” 2008, s. 482-487. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Tożsamość wychowawcy a współczesne syndromy [w:] O humanizacji pracy zawodowej nauczyciela, Poznań 2007, s. 59-74. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ethos nauczyciela XXI wieku a stereotypy edukacyjne [w:] Ewaluacja i innowacje w edukacji nauczycieli, Kalisz 2007, s. 131-143. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Obszary indywidualnego kształtowania zdolności pedagogicznych nauczyciela [w:] Talent pedagogiczny w pracy wychowawczej nauczyciela Szkoły Nazaretańskiej, Kielce 2007, s. 66-77. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zasady edukacyjne w szkole XXI wieku [w:] Ciągłość i zmiana w pedagogice XXI wieku, Siedlce 2007, s. 335-344. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Szkoła w dobie globalizmu. Zagrożenia i szanse [w:] Edukacja jutra,, Wrocław 2007, s. 51-57. [więcej informacji]
Pedagogika zagrożeń wychowawczych wśród uczniów szkół gimnazjalnych [w:] Wychowanie młodzieży w średnim wieku szkolnym, Tarnów: Biblos 2007, s. 375-412. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pedagogiczne wyzwania przygotowania do I Spowiedzi i Komunii Święte [w:] Przygotowanie do I spowiedzi i Komunii Świętej. Problemy i wyzwania, Kielce: Jedność 2006, s. 89-106. [więcej informacji]
Toksyczny pokój nauczycielski a zadania wychowawcze szkoły, [w:] Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej, Kraków: Impuls 2006, s. 175-187. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pedagogika zagrożeń wychowawczych wśród uczniów szkół podstawowych, [w:] Wychowanie dzieci w młodszym wieku szkolnym, Tarnów: Biblos 2006, s. 259-292. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Syndromy wychowawcze w dobie kryzysu wartości [w:] Materiały sympozjum nt. „Wartości w edukacji”, Miejsce Piastowe 2004, s. 26-50. [więcej informacji]
Zasady edukacyjne, jako zaniedbany paradygmat nauczania wychowującego [w:] Praca wychowawcza w szkole i jej skuteczność, Tarnów 2004, s. 27-55. [więcej informacji]
Paradygmat „dyrektora otwartego” w relacjach z nauczycielami [w:] Materiały robocze Kursu dla dyrektorów szkół katolickich, Warszawa 2003, s. 1-17. [więcej informacji]
Nauczyciel [w:] Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, Radom: Wydawnictwo Polwen 2003, s. 315-319. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Komentarze egzegetyczne do czytań biblijnych [w:] Agenda Liturgiczna Maryi Niepokalanej, Wrocław 2003, s. 266-376. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Trudności wychowawcze: diagnoza i terapia, [w:] Struktury pedagogiczne w katechezie, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława 2001, s. 105-127. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Liturgia Kościoła. Pomoce dla katechety [w:] Niech zstąpi Duch Twój. Refleksje dla bierzmowanych, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława 1999, s. 54-59. [więcej informacji]
Elementy teorii wychowania dla katechety [w:] Pedagogika w katechezie, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława 1998, s. 73-93. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Po co te nabożeństwa. Liturgia Kościoła. Katechezy [w:] Niech zstąpi Duch Twój. Refleksje dla bierzmowanych, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława 1998, s. 79-85. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Zaniedbane paradygmaty formacyjne nastolatka [w:] Studia Paedagogica Ignatiana 2017, s. 103-118. [więcej informacji]
Paradygmaty związane z przygotowaniem nauczycieli do zawodu w kontekście globalnych wyzwań cywilizacyjnych [w:] Edukacja Zawodowa i Ustawiczna 2017, s. 215-231. [więcej informacji]
Zaniedbane paradygmaty formacyjne nastolatka [w:] Studia Paedagogica Ignatiana 2017, s. 103-118. [więcej informacji]
(Nie)zdolność gimnazjalistów do owocnego przyjęcia bierzmowania [w:] Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 2017, s. 243-256. [więcej informacji]
Zaniedbane paradygmaty formacyjne nastolatka [w:] Studia Paedagogica Ignatiana 2017, s. 103-118. [więcej informacji]
Metodyka wychowania zawarta w Adhortacji Amoris Laetitia [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne 2017, s. 93-107. [więcej informacji]
„Sconfitte emozionali” dei genitori [w:] The Person and the Challenges 2017, s. 117-132. [więcej informacji]
Szkodliwe interakcje wewnątrzrodzinne w kontekście cywilizacyjnych przemian [w:] Studia Pastoralne 2015, s. 122-141. [więcej informacji]
ABC współpracy księży z kobietami [w:] Pastores, 62 2014, s. 43-49. [więcej informacji]
Porażki aksjologiczne w rodzinie [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, XI 2013, s. 99-111. [więcej informacji]
Genitori dei figli innamorati (tattiche educative) [w:] The Person and the Challenges, 2 2012, s. 93-107. [więcej informacji]
Model wychowania w nauczaniu bł. Jana Pawła II [w:] Verbum Vitae, 21 2012, s. 253-271. [więcej informacji]
Samotność jako skutek przemocy w rodzinie [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, X 2011, s. 117-128. [więcej informacji]
Współczesny uczeń obrazem rodzinnych problemów [w:] Sympozjum, 2 2011, s. 27-40. [więcej informacji]
Dylematy i perspektywy współczesnego kapłana w kontekście przeżytego roku kapłańskiego [w:] Formatio Permanens, 11 2011, s. 25-38. [więcej informacji]
Zasady wychowawcze w nauczaniu Jana Pawła II [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 3 2011, s. 27-48. [więcej informacji]
Sylwetka ucznia XXI wieku w globalnej szkole [w:] Wychowanie na co dzień, 7-8 2010, s. 3-7. [więcej informacji]
Recenzja książki E. Osewskiej pt. Edukacja religijna w szkole katolickiej w Anglii i Walii w świetle „Living and Sharing Our Faith. A National Project of Catechesis and Religious Education [w:] Studia Pastoralne, 6 2010, s. 343-345. [więcej informacji]
Dylematy i perspektywy współczesnego kapłana w kontekście przeżytego roku kapłańskiego [w:] Zwiastowanie, 3 2010, s. 109-121. [więcej informacji]
Wypalenie zawodowe nauczycieli - czym jest i jak je ograniczać [w:] Cywilizacja, 30 2009, s. 109-117. [więcej informacji]
Problemy teleologiczne szkoły XXI wieku [w:] Zeszyty Naukowe AMW, 176a 2009, s. 163-174. [więcej informacji]
Współczesne przejawy dekonstrukcji rodziny [w:] Zeszyty Naukowe WSH. Pedagogika, 4 2009, s. 43-54. [więcej informacji]
Wymiary pedagogizacji w katechezie dorosłych [w:] Studia Theologica Varsaviensia, 1 2009, s. 69-80. [więcej informacji]
Atrofia więzi rodzinnych [w:] Studia Socialia Cracoviensis, 1 2009, s. 139-149. [więcej informacji]
Julian Aleksandrowicz - dawca nadziei [w:] Konspekt, 1-2 2009, s. 134-137. [więcej informacji]
Marginalization of families with disabled children [w:] Annales Academiae Pedagogicae, 1 2008, s. 36-45. [więcej informacji]
Aksjologiczny wymiar skutecznego wychowania [w:] Chowanna, 1 2008, s. 131-141. [więcej informacji]
Uniwersytet przyszłości [w:] Wychowanie na co dzień, 7-8 2008, s. 9-13. [więcej informacji]
Rola wychowawcza katechety w szkole XXI wieku [w:] Currenda, 3 2008, s. 413-421. [więcej informacji]
Model rodziny zastępczej [w:] Zeszyty Naukowe WSH. Pedagogika, 3 2008, s. 145-157. [więcej informacji]
Hospicjum w służbie człowiekowi (wybrane zagadnienia z tanatopedagogiki) [w:] Zeszyty Naukowe WSH. Pedagogika, 2 2007, s. 125-136. [więcej informacji]
Rodzina zagrożona kryzysem wartości [w:] Bliżej Przedszkola, 10 2007, s. 31-32. [więcej informacji]
Przyszłość nastolatka. Perspektywa pedagogiczna [w:] Pedagogika Katolicka, 1a 2007, s. 88-96. [więcej informacji]
Szkoła wobec wyzwań globalizmu [w:] Wychowanie na co dzień, 8 2007, s. 17-21. [więcej informacji]
Wychowawcze znaczenie Liturgii Eucharystycznej [w:] Katecheta, 2 2006, s. 11-16. [więcej informacji]
Integracja środowiska nauczycielskiego [w:] Nowa Szkoła, 8 2006, s. 29-35. [więcej informacji]
Aksjologiczne wymiary walki ze stresem [w:] Sztula Leczenia, 1-2 2006, s. 59-67. [więcej informacji]
Ogólne i szczegółowe metody wychowawcze [w:] Zeszyty Historyczno – Teologiczne, 12 2006, s. 155-166. [więcej informacji]
Marginalizacja osób niepełnosprawnych [w:] Zeszyty Naukowe WSH. Pedagogika, 1 2006, s. 37-52. [więcej informacji]
Sztuka dialogu [w:] Katecheta, 2 2006, s. 82-83. [więcej informacji]
Samotność globalnego nastolatka problemem współczesnego wychowania [w:] Polonia Sacra, 18 2006, s. 51-63. [więcej informacji]
Ocenianie i wartościowanie we współczesnej edukacji [w:] Zeszyty Historyczno – Teologiczne, 11 2005, s. 147-159. [więcej informacji]
Idź i pojednaj się najpierw z bratem. Potem przyjdź [w:] Biuletyn Duszpasterski Archidiecezji Krakowskiej, 1 2005, s. 16-18. [więcej informacji]
Toksyczny wychowawca w dobie kryzysu wartości [w:] Polonia Sacra, 16 2005, s. 5-25. [więcej informacji]
Ponadczasowe przesłanie wychowawcze Jana Pawła II skierowane do młodzieży [w:] Polonia Sacra, 17 2005, s. 123-139. [więcej informacji]
Wychowanie do odpowiedzialności w dzisiejszej szkole [w:] Analecta Cracoviensia, XXXVII 2005, s. 275-288. [więcej informacji]
W siedemdziesiąt pięć lat później (w rocznicę ogłoszenia encykliki Piusa XI Divini Illius Magistri) [w:] Zeszyty Historyczno – Teologiczne, 10 2004, s. 173-186. [więcej informacji]
Grupy, stowarzyszenia i ruchy religijne dla młodzieży w służbie katechezy [w:] Ateneum Kapłańskie, 573 2004, s. 278-290. [więcej informacji]
Implozja współczesnego procesu wychowawczego [w:] Informator Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, 1 2004, s. 130-144. [więcej informacji]
Wskazania dla wychowawców płynące z nauczania społecznego Jana Pawła II [w:] Wychowawca, 2 2003, s. 12-15. [więcej informacji]
Współczesne wyzwania wychowawcze w świetle nauki Jana Pawła [w:] Biuletyn WSD oo. Franciszkanów Prowincji Matki Boskiej Anielskiej, 12 2003, s. 73-105. [więcej informacji]
Implikacje wychowawcze papieskiego nauczania dogmatycznego skierowanego do młodzieży [w:] Wychowawca, 3 2003, s. 16-20. [więcej informacji]
Wskazania wychowawcze w świetle nauki Jana Pawła II dotyczącej moralności [w:] Wychowawca, 1 2003, s. 14-17. [więcej informacji]
Wychowawca wobec agresji [w:] Polonia Sacra, 12 2003, s. 261-273. [więcej informacji]
Mistrz pedagogii dialogu – prof. Marian Śnieżyński [w:] Polonia Sacra, 14 2003, s. 189-202. [więcej informacji]
Aktywność uczniów na lekcjach religii [w:] Polonia Sacra, 11 2002, s. 233-252. [więcej informacji]
Educazione alla preghiera dei balbini della scuola materna [w:] Zeszyty Historyczno – Teologiczne, 8 2002, s. 162-173. [więcej informacji]
Kształtowanie sumienia – wskazania metodyczne [w:] Katecheta, 5 2002, s. 6-12. [więcej informacji]
Wychowanie religijne – Istota i wyzwania [w:] Analecta Cracoviensia, XXIII 2001, s. 451-462. [więcej informacji]
Wychowanie do życia w modlitwie dzieci przedszkolnych [w:] Katecheta, 12 2001, s. 4-9. [więcej informacji]
Osobowość katechety w perspektywie oczekiwań uczniów – próba diagnozy [w:] Polonia Sacra, 9 2001, s. 257-273. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Wielowymiarowość roli Ojca w ujęciu historycznym i współczesnym; [nr projektu:] 501-10-040077

-Funkcjonowanie społeczno-zawodowe młodych osób niepełnosprawnych; [nr projektu:] 501-10-040075

-Rodzina wobec przemian wewnętrznych i społecznych; [nr projektu:]

-Rola i znaczenie wspólnot religijnych w całościowym wsparciu rozwoju rodziny; [nr projektu:] 501-10-040047

-Współczesne dysfunkcje rodziny; [nr projektu:] 501-10-040053

-Jakość życia w rodzinie; [nr projektu:] 501-10-040021

-Język migowy w terapii – warsztaty; [nr projektu:] 501-10-040020

-Forum penitencjarne pt. „Miejsce wiary w procesie resocjalizacji”; [nr projektu:] 501-10-040007

-Współczesne zagadnienia migracji zarobkowej z Polski do Niemiec – koszty społeczne oraz jej wpływ na rodzinę; [nr projektu:] 501-10-040011

-Toksyczne interakcje w zglobalizowanej szkole; [nr projektu:] 140201

-Dekonstrukcja rodziny jako środowiska wychowawczego; [nr projektu:] 240202

-Globalizm a wychowanie w rodzinie; [nr projektu:] 140202

-Toksyczne interakcje w zglobalizowanej szkole; [nr projektu:] 140201

-Problemy aksjologiczne i teleologiczne szkoły XXI wieku; [nr projektu:] 240201

Wygłoszone referaty:

- Zaniedbane paradygmaty formacyjne nastolatka; [podczas konferencji:] Różnorodne przestrzenie pedagogiczne i ich wpływ na procesy wychowania we współczesnej rzeczywistości społecznej [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-10-17

- (Nie)zdolność do przyjęcia owocnego przyjęcia sakramentu bierzmowania przez gimnazjalistów; [podczas konferencji:] Bierzmowanie sakramentem inicjacji czy dojrzałości chrześcijańskiej? [miejsce konferencji:] Trzęsacz, 2016-06-14

- Samotność nastolatka jako wyzwanie dla współczesnej rodziny; [podczas konferencji:] Współczesne problemy rodziny [miejsce konferencji:] Warszawa, 2016-05-14

- Eksperyment pedagogiczny jako element innowacyjny w edukacji; [podczas konferencji:] Narzędzia pomiaru efektów kształcenia [miejsce konferencji:] Ślesin, 2016-05-10

- Obszary konfliktów pomiędzy szkoła a rodziną; [podczas konferencji:] Szkoła i rodzina. Współpraca i dialog. [miejsce konferencji:] Tarnów, 2016-04-20

- Edukacja spotkania jako odpowiedź na „negatywizm edukacyjny; [podczas konferencji:] Edukacja w dialogu i perspektywie. [miejsce konferencji:] Augustów, 2015-09-15

- Aksjologiczne „pułapki” dzisiejszej edukacji; [podczas konferencji:] XXI Tatrzańskie Sympozjum Naukowe „Edukacja jutra” [miejsce konferencji:] Zakopane, 2015-06-23

- Kształtowanie wrażliwości sumienia a dzisiejsza aksjologia; [podczas konferencji:] Formacja ducha pokuty i pojednania w kontekście Nowej Ewangelizacji. [miejsce konferencji:] Trzęsacz, 2015-06-16

- Przestrzenie obaw i dylematów związanych z jakością kształcenia; [podczas konferencji:] XIII Wielkopolskie Forum Pedagogiczne. [miejsce konferencji:] Kalisz, 2015-05-12

- Duchowe determinanty zdrowia w kontekście współczesnych wyzwań cywilizacyjnych; [podczas konferencji:] Psychologia – Muzyka – Sztuka – Media w promowaniu zdrowia [miejsce konferencji:] Krakówe, 2014-12-03

- Czy religijność przeszkadza w dyskursie pedagogicznym?; [podczas konferencji:] Edukacja jutra [miejsce konferencji:] Zakopane, 2014-06-23

- Dylematy pracownika socjalnego XXI wieku; [podczas konferencji:] Dialog i służba społeczna Jana Pawła II [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-04-03

- Współczesne wyzwania wychowawcze; [podczas konferencji:] Wychowanie – dar dla młodzieży, wyzwanie dla państwa i Kościoła [miejsce konferencji:] Tarnów, 2013-04-25

- Wiara szansą czy barierą w resocjalizacji (; [podczas konferencji:] Forum penitencjarne [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-04-23

- Flanelizacja współczesnego wychowania; [podczas konferencji:] Wychowanie do wartości [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-04-13

- Myśl pedagogiczna św. Anieli Merici i jej aktualność; [podczas konferencji:] Duchowość klasztorów polskich: przekaz i komunikacja: Zapatrzona w Boga i wsłuchana w człowieka. Św. Aniela Merici i jej dzieło realizowane przez polskie Urszulanki Unii Rzymskiej. [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-02-09

- (Nie)wygodne wychowanie do odpowiedzialności; [podczas konferencji:] Bez wartości nie ma Solidarności [miejsce konferencji:] Bielsko-Biała, 2013-02-08

- Współczesne implikacje wychowawcze nauczania ks. Hieronima Kajsiewicza w formacji; [podczas konferencji:] O. Hieronim Kajsiewicz CR (1812-1873): troska o duchowość troską o dobro społeczności. [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-10-28

- Szkoła jako źródło kryzysów kapłańskich; [podczas konferencji:] Ambona i tablica, czyli ksiądz nauczyciel religii A.D. 2012 [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-09-05

- Dylematy współczesnego wychowawcy w szkole; [podczas konferencji:] W trosce o wychowanie [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-05-30

- Flanelizacja współczesnej edukacji; [podczas konferencji:] Poprawa jakości kształcenia i jej uwarunkowania. [miejsce konferencji:] Kalisz, 2012-05-08

- Rodzina wspólnotą uczącą i wychowującą; [podczas konferencji:] Dezintegracja rodziny: problemy – wyzwania – możliwości. [miejsce konferencji:] Tarnów, 2012-04-23

- Nadzieja w życiu człowieka w świadomości własnego przemijania; [podczas konferencji:] Odcienie hospicyjnej nadziei [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-03-30

- Potrzeby ucznia a możliwości nauczyciela; [podczas konferencji:] Jak budować autorytet nauczyciela [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-03-23

- Kompetencje wspierających osoby po transplantacji szpiku kostnego (perspektywa pedagogiczna); [podczas konferencji:] Między zdrowiem a chorobą – psychologiczne uwarunkowania zdrowia osób po transplantacji szpiku kostnego [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-03-01

- Aksjologiczne wymiary wolontariatu; [podczas konferencji:] Człowiek dla człowieka. Współczesne wyzwania wolontariatu [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-12-01

- Portret dzisiejszej młodzieży; [podczas konferencji:] Konferencja: 20 lat minęło… czyli jak na katechezie mówić o Bogu [miejsce konferencji:] Stadniki, 2011-11-08

- Agresja jako źródło dekonstrukcji ludzkiej osobowości; [podczas konferencji:] Aksjologiczne wymiary wychowania. Współczesne szanse i zagrożenia. [miejsce konferencji:] Tarnów, 2011-11-07

- Psychopedagogiczne podstawy celibatu; [podczas konferencji:] Stosowność celibatu w relacji do kapłaństwa [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-06-02

- Wspólnota z Bogiem. Eucharystia i Pokuta; [podczas konferencji:] Wspólnota z Bogiem [miejsce konferencji:] Góra św. Anny, 2011-03-19

- Nauczyciel wobec współczesnych wyzwań szkolnych; [podczas konferencji:] Jak budować autorytet nauczyciela? [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-03-18

- Zasady wychowawcze w świetle twórczości o. Piotra Semenenki; [podczas konferencji:] Sługa Boży o. Piotr Semenenko CR i zmartwychwstańcza szkoła duchowości [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-03-15

- Pedagogika w formacji moralnej katolika; [podczas konferencji:] Na skrzyżowaniu moralności i pedagogiki [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-02-21

- Jak wychowywać dzieci w pojedynkę?; [podczas konferencji:] Cykl wykładów „Wiara i okolice” [miejsce konferencji:] Warszawa, 2011-02-17

- Wyzwania Małopolski w kontekście starzenia się społeczeństwa; [podczas konferencji:] Srebrna gospodarka szansą dla Małopolski [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-10-18

- Odwaga świętości w procesie wychowania w rodzinie; [podczas konferencji:] Jan Paweł II – Odwaga Świętości [miejsce konferencji:] Sosnowiec, 2010-10-09

- Poczucie bezpieczeństwa w szkole; [podczas konferencji:] Edukacja aksjologiczna – wartości ogniwem integrującym środowisko szkolne [miejsce konferencji:] Warszawa, 2010-09-23

- Dylematy i perspektywy współczesnego kapłana w kontekście przeżytego Roku Kapłańskiego; [podczas konferencji:] Sesja Sekcji Stałej Formacji Kapłańskiej Komisji Duchowieństwa EP [miejsce konferencji:] Częstochowa, 2010-09-14

- Aksjologiczne dylematy oceniania we współczesnej szkole; [podczas konferencji:] Edukacja w dialogu i perspektywie [miejsce konferencji:] Augustów, 2010-09-13

- Sylwetka ucznia XXI wieku w globalnej szkole; [podczas konferencji:] Sympozjum Naukowe: „Edukacja Jutra” [miejsce konferencji:] Zakopane, 2010-06-21

- Harcerstwo jako antidotum na syndrom uzależnienia cywilizacyjnego; [podczas konferencji:] Powstanie Harcerstwa i jego udział w walkach o niepodległość i kształt granic odrodzonej Rzeczpospolitej [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-06-18

- Wybrane determinanty postaw agresywnych w rodzinie; [podczas konferencji:] Przełam blokady, ratuj rodzinę... [miejsce konferencji:] Gródek n. Dunajcem, 2010-05-24

- B. Nawroczyński - mistrz zasad edukacyjnych; [podczas konferencji:] Życie i dzieło profesora Bogdana Nawroczyńskiego - wybitnego Zagłębianina [miejsce konferencji:] Sosnowiec, 2010-04-24

- Pokój nauczycielski w kontekście wyzwań i zadań współczesności i przyszłości; [podczas konferencji:] Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości [miejsce konferencji:] Kielce, 2010-04-20

- Kompetencje osobiste nauczyciela; [podczas konferencji:] Współczesna szkoła wobec kryzysu wychowania - jak działać skuteczniej [miejsce konferencji:] Warszawa, 2010-04-17

- Wychowanie do wartości w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia; [podczas konferencji:] - Praca - Wychowanie. Inspiracje Kardynała Stefana Wyszyńskiego [miejsce konferencji:] Warszawa, 2010-04-13

- Detoksykacja relacji interpersonalnych; [podczas konferencji:] Odpowiedzialność nauczyciela za własny rozwój osobowy i za kształtowanie wrażliwości ucznia [miejsce konferencji:] Myślenice, 2010-04-08

- Etos nauczyciela a współczesne wyzwania edukacyjne; [podczas konferencji:] Forum Wychowawcze szkół województwa podlaskiego [miejsce konferencji:] Białystok, 2010-03-18

- Ewangeliczna miłość a wyzwania cywilizacyjne. Aspekty pastoralne; [podczas konferencji:] Bądźmy świadkami Miłości [miejsce konferencji:] Białystok, 2010-01-09

- Katecheta w służbie odkrywania powołania; [podczas konferencji:] Konferencja na temat znaczenia katechezy dla budzenia powołań [miejsce konferencji:] Tarnów, 2009-11-19

- Kreatywność nauczyciela a współczesne wyzwania cywilizacyjne; [podczas konferencji:] Kreatywny i innowacyjny nauczyciel wobec wyzwań XXI wieku [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-10-26

- Etyczne wymiary edukacji dla bezpieczeństwa; [podczas konferencji:] Edukacja dla bezpieczeństwa wobec wyzwań współczesności [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-10-08

- Ethos chrześcijańskiego wychowawcy; [podczas konferencji:] Konferencja dla nauczycieli diecezji tarnowskiej [miejsce konferencji:] Tarnów, 2009-09-28

- Kondycja współczesnego nastolatka; [podczas konferencji:] Szkolenia nauczycieli szkół urszulańskich [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-09-25

- Kreatywny nauczyciel, czyli kto?; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Konsultantów, Doradców ds. katechezy i nauczania religii oraz Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych [miejsce konferencji:] Łomża, 2009-09-19

- Katecheta wobec wyzwań cywilizacyjnych; [podczas konferencji:] Zjazd katechetów diecezji przemyskiej [miejsce konferencji:] Przemyśl, 2009-08-27

- Aksjologiczne przestrzenie spotkania w edukacji; [podczas konferencji:] XVI Tatrzańskie Seminarium Naukowe [miejsce konferencji:] Zakopane, 2009-06-22

- Syndrom Uzależnienia Cywilizacyjnego; [podczas konferencji:] III Kongres Pedagogów i Psychologów Województwa Śląskiego [miejsce konferencji:] Katowice, 2009-06-05

- Problemy teleologiczne współczesnej szkoły; [podczas konferencji:] Wyzwania edukacji w dobie ponowoczesności [miejsce konferencji:] Sosnowiec, 2009-02-24

- Syndrom wypalenia zawodowego nauczycieli problemem współczesnej szkoły; [podczas konferencji:] Nauczyciel wobec problemów psychospołecznych ucznia [miejsce konferencji:] Częstochowa, 2009-01-24

- Syndrom uzależnienia cywilizacyjnego; [podczas konferencji:] Nauczyciel wobec problemów psychospołecznych ucznia [miejsce konferencji:] Częstochowa, 2009-01-24

- Przemoc w wychowaniu; [podczas konferencji:] Przemoc w wychowaniu - implikacje w dorosłość [miejsce konferencji:] Kraków, 2008-12-15

- Kryzys dojrzałości chrześcijanina XXI wieku; [podczas konferencji:] Cykl wykładów szkoleniowych w ramach formacji stałej księży diecezji tarnowskiej [miejsce konferencji:] Tarnów, 2008-10-29

- Dialog edukacyjne w służbie zdrowia globalnego nastolatka; [podczas konferencji:] Światowy kongres Juliana Aleksandrowicza [miejsce konferencji:] Kraków, 2008-10-24

- Oddziaływanie wychowawcze nauczycieli, a toksyczność środowiska szkolnego; [podczas konferencji:] Szkolenia na awans zawodowy nauczycieli [miejsce konferencji:] Mszana Dolna, 2008-10-22

- Toksyczna szkoła. Przyczyny i przejawy; [podczas konferencji:] Szkolenia na awans zawodowy nauczycieli [miejsce konferencji:] Radłów, 2008-10-15

- Współczesne problemy celibatariuszy; [podczas konferencji:] Cykl wykładów szkoleniowych w ramach formacji stałej księży diecezji tarnowskiej [miejsce konferencji:] Tarnów, 2008-10-15

- Rodzinne syndromy generujące toksyczne postawy; [podczas konferencji:] Konferencja naukowa dotycząca problemów współczesnej rodziny [miejsce konferencji:] Kraków, 2008-10-13

- Samotność młodego człowieka w globalnej wiosce; [podczas konferencji:] Drogi i bezdroża młodości [miejsce konferencji:] Rybnik, 2008-04-11

- Nieuświadomiona toksyczność wychowawcy; [podczas konferencji:] III Ogólnopolskie Forum Kongres Wychowania Przedszkolnego [miejsce konferencji:] Kraków, 2008-04-03

- Osobowość nauczyciela wyzwaniem edukacji XXI wieku; [podczas konferencji:] Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli województwa małopolskiego [miejsce konferencji:] Kraków, 2008-04-01

- Współczesne problemy twórczego dyrektora; [podczas konferencji:] Konferencja szkoleniowa dla dyrektorów placówek oświatowych [miejsce konferencji:] Kraków, 2008-03-04

- Problemy na katechezie a kompetencje zawodowe katechety; [podczas konferencji:] Konferencja szkoleniowa [miejsce konferencji:] Ciechanów, 2008-02-28

- Wyzwania współczesnego katechety a zadania katechezy; [podczas konferencji:] Konferencja szkoleniowa [miejsce konferencji:] Płock, 2008-02-27

- Toksyczne interakcje szkolne; [podczas konferencji:] Konferencja dla metodyków Województwa Małopolskiego [miejsce konferencji:] Kraków, 2008-02-11

- Rodzina z problemem alkoholowym; [podczas konferencji:] W trosce o Twoje dzieło – FAS, czyli Płodowy Zespół Alkoholowy [miejsce konferencji:] Kraków, 2008-01-15

- Etyka zawodowa nauczycieli w okresie globalizmu; [podczas konferencji:] Cykl wykładów i szkoleń dla nauczycieli szkół warszawskich [miejsce konferencji:] Warszawa, 2008-01-04

- Ethos nauczyciela akademickiego w zmieniającej się sytuacji edukacyjnej; [podczas konferencji:] Posiedzenie Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN nt. Nauczyciel akademicki: zawód czy ethos? [miejsce konferencji:] Kraków, 2007-11-21

- Ethos nauczyciela XXI wieku a stereotypy edukacyjne; [podczas konferencji:] Ewaluacja i innowacje w edukacji nauczycieli [miejsce konferencji:] Russowo, 2007-11-15

- Walka z samotnością współczesnego człowieka formą promocji zdrowia; [podczas konferencji:] Promocja zdrowia – mit czy rzeczywistość: między teorią a praktyką [miejsce konferencji:] Kraków, 2007-10-25

- Model rodziny zastępczej; [podczas konferencji:] Zrozumieć dziecko – dylematy systemu opieki [miejsce konferencji:] Sosnowiec, 2007-10-23

- Celibat jako forma autowychowania; [podczas konferencji:] Cykl wykładów szkoleniowych w ramach formacji stałej księży diecezji tarnowskiej [miejsce konferencji:] Tarnów, 2007-10-11

- Smog medialny” a dekonstrukcja środowisk wychowawczych; [podczas konferencji:] Media – Kultura – Edukacja. Na pograniczu narodów i kultur [miejsce konferencji:] Rzeszów, 2007-10-08

- Toksyczny przyjaciel dziecka. Perspektywa pedagogiczno – aksjologiczna; [podczas konferencji:] IV Forum Wymiany doświadczeń pt. „Współczesny świat dziecka i jego zagrożenia [miejsce konferencji:] Kraków, 2007-10-08

- Model of multi-syndrome deconstruction of identity in a global adult; [podczas konferencji:] Sociálna pedagogika, sociálna práca a sociálna andragogika - aktuálne otázky teórie a praxe [miejsce konferencji:] Presov, 2007-10-01

- Głos w dyskusji: Nowomowa cyberprzestrzeni problemem wychowawczym; [podczas konferencji:] Komputer w edukacji [miejsce konferencji:] Kraków, 2007-09-29

- Wymiary współpracy rodziców i nauczycieli w procesie wychowania; [podczas konferencji:] Cykl wykładów i szkoleń dla samorządowców i nauczycieli [miejsce konferencji:] Szaflary, 2007-09-19

- Mistrz i uczeń przestrzenią spotkania w szkolnej rzeczywistości (; [podczas konferencji:] Diecezjalne Forum Katechetyczne [miejsce konferencji:] Łomża, 2007-09-01

- Osobowość wychowawcy we współczesnej szkole; [podczas konferencji:] Diecezjalne Forum Katechetyczne [miejsce konferencji:] Warszawa, 2007-08-31

- Implozja środowiska wychowawczego; [podczas konferencji:] Rodzina w kontekście współczesnych problemów wychowania [miejsce konferencji:] Kraków, 2007-06-21

- Szkoła w dobie globalizmu. Zagrożenia i szanse; [podczas konferencji:] Zjazd pedagogów Polskich [miejsce konferencji:] Zakopane, 2007-06-18

- Toksyczne interakcje rodzinne w społeczeństwie konsumpcyjnym. Wymiar aksjologiczn; [podczas konferencji:] Zagrożenia życia rodzinnego [miejsce konferencji:] Łódź, 2007-06-16

- Zasady edukacyjne w szkole XXI wieku; [podczas konferencji:] Ciągłość i zmiana w pedagogice XXI wieku [miejsce konferencji:] Siedlce, 2007-06-13

- Problemy wychowawcze w gimnazjum. Próba diagnozy i terapii; [podczas konferencji:] Konferencja naukowa dotycząca problemów wychowawczych współczesnego szkolnictwa [miejsce konferencji:] Rzeszów, 2007-04-13

- Dekonstrukcja współczesnej rodziny; [podczas konferencji:] Ogólnopolskie Forum Wychowania Przedszkolnego [miejsce konferencji:] Kraków, 2007-03-29

- Pedagogiczne aspekty celibatu kapłańskiego; [podczas konferencji:] Cykl wykładów szkoleniowych [miejsce konferencji:] Tarnów, 2007-03-07

- Toksyczne zjawiska wychowawcze; [podczas konferencji:] Cykl wykładów szkoleniowych [miejsce konferencji:] Kraków, 2007-02-16

- Współczesne problemy związane z ludzką seksualnością; [podczas konferencji:] Cykl wykładów szkoleniowych [miejsce konferencji:] Tarnów, 2007-02-07

- Zagrożenia dotyczące prawidłowych relacji międzyludzkich; [podczas konferencji:] Konferencja nt. wzajemnych relacji międzyludzkich [miejsce konferencji:] Kraków, 2006-12-27

- Szkoła jako miejsce zagrożone; [podczas konferencji:] Bezpieczeństwo w szkole [miejsce konferencji:] Warszawa, 2006-12-04

- Współczesne zagrożenia w szkolnej rzeczywistości; [podczas konferencji:] Bezpieczeństwo w szkole [miejsce konferencji:] Brzeszcze, 2006-11-29

- Wypalenie zawodowe nauczyciela akademickiego; [podczas konferencji:] Spotkanie naukowe pracowników kierunku Pedagogika specjalna na Akademii Pedagogicznej w Krakowie [miejsce konferencji:] Kraków, 2006-11-08

- Wyzwania dla współczesnej katechezy; [podczas konferencji:] Problemy współczesnej katechezy [miejsce konferencji:] Lublin, 2006-11-03

- Detoksykacja niepokojących zjawisk szkolnych; [podczas konferencji:] Praca wychowawcza biblioteki szkolnej [miejsce konferencji:] Warszawa, 2006-10-25

- Rodzina z dzieckiem upośledzonym jako rodzina niezrozumiana. Wymiary marginalizacji; [podczas konferencji:] Pedagog specjalny w procesie edukacji i rehabilitacji – teraźniejszość i przyszłość [miejsce konferencji:] Lublin, 2006-10-20

- Przebaczenie jako przestrzeń spotkania ze sobą; [podczas konferencji:] Aksjologiczne i psychologiczne aspekty doświadczenia indywidualnego [miejsce konferencji:] Kraków, 2006-10-19

- Toksyczne zjawiska w procesie wychowawczym szkoły; [podczas konferencji:] Praca wychowawcza biblioteki szkolnej [miejsce konferencji:] Warszawa, 2006-10-18

- Ethos nauczyciela w czasach kryzysu wartości; [podczas konferencji:] Ethos nauczyciela [miejsce konferencji:] Morsko, 2006-10-14

- Talent pedagogiczny nauczyciela w pracy wychowawczej; [podczas konferencji:] Talent pedagogiczny nauczyciela w pracy wychowawczej szkoły nazaretańskiej [miejsce konferencji:] Kielce, 2006-09-30

- Wychowanie patriotyczne w dobie globalizmu; [podczas konferencji:] Cykl wykładów i szkoleń dla samorządowców i nauczycieli [miejsce konferencji:] Szaflary, 2006-09-26

- Toksyczne zjawiska w szkolnym procesie wychowawczym. Czy polskiej szkole grozi niepowodzenie?; [podczas konferencji:] Szkoła wobec reformy [miejsce konferencji:] Warszawa, 2006-09-22

- Dialogiczny wymiar interakcji szkolnych; [podczas konferencji:] Edukacja w dialogu i perspektywie [miejsce konferencji:] Augustów, 2006-09-19

- Troska i szlachetność w dialogu (system wartości i opieki); [podczas konferencji:] Edukacja w dialogu i perspektywie [miejsce konferencji:] Augustów, 2006-09-13

- Szkoła i nauczyciel wobec reformy szkolnej; [podczas konferencji:] Szkoła i nauczyciel w zmieniającym się społeczeństwie [miejsce konferencji:] Kraków, 2006-06-13

- Integracja środowiska nauczycielskiego; [podczas konferencji:] Szkoła i nauczyciel w zmieniającym się społeczeństwie [miejsce konferencji:] Kraków, 2006-06-12

- Dialog wychowawczy zamiast dwóch monologów; [podczas konferencji:] Uczyć się, aby zrozumieć innego [miejsce konferencji:] Sosnowiec, 2006-06-08

- Detoksykacja relacji w edukacji; [podczas konferencji:] Konferencja dla dyrektorów i nauczycieli miasta Warszawy [miejsce konferencji:] Warszawa, 2006-05-31

- Autowychowanie poprzez celibat; [podczas konferencji:] Cykl wykładów szkoleniowych w ramach formacji stałej księży diecezji tarnowskiej [miejsce konferencji:] Tarnów, 2006-05-25

- Detoksykacja współczesnej rodziny w świetle wskazań Jana Pawła II; [podczas konferencji:] Pedagogia Jana Pawła II wyzwaniem dla współczesnej myśli i teorii wychowania [miejsce konferencji:] Mysłowice, 2006-05-17

- Celibat kapłański: zagrożenia i perspektywy; [podczas konferencji:] Cykl wykładów szkoleniowych w ramach formacji stałej księży diecezji tarnowskiej [miejsce konferencji:] Tarnów, 2006-05-10

- Problematyka współczesnego wychowania w czasach niebezpiecznego pajdocentryzmu; [podczas konferencji:] Cykl wykładów na konferencji naukowej przeznaczonej dla rad pedagogicznych [miejsce konferencji:] Rzeszów, 2006-03-06

- Problemy współczesnego wychowawcy w dobie wzrastającego lobbingu; [podczas konferencji:] Cykl wykładów na konferencji naukowej przeznaczonej dla rad pedagogicznych [miejsce konferencji:] Rzeszów, 2006-02-27

- Profilaktyczno – wychowawcze funkcje współczesnej szkoły; [podczas konferencji:] Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej [miejsce konferencji:] Kraków, 2005-11-30

- Toksyczny pokój nauczycielski a zadania wychowawcze szkoły; [podczas konferencji:] Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej [miejsce konferencji:] Kraków, 2005-11-30

- Modlitwa kapłańska – aspekt pastoralno – pedagogiczny; [podczas konferencji:] Wykłady w ramach formacji kapłańskiej na temat: [miejsce konferencji:] Bielsko-Biała, 2005-11-19

- Problemy współczesnego wychowawcy w dobie wzrastającego mobbingu; [podczas konferencji:] Cykl wykładów na konferencji naukowej przeznaczonej dla rad pedagogicznych [miejsce konferencji:] Sędziszów Młp., 2005-10-24

- Jak wychowywać do odpowiedzialności we spółczesnej szkole?; [podczas konferencji:] Wykład na Forum dyskusyjnym Wychowywać do odpowiedzialności [miejsce konferencji:] Warszawa, 2005-09-04

- Ocenianie i wartościowanie we współczesnej edukacji; [podczas konferencji:] Cykl wykładów na konferencji naukowej przeznaczonej dla rad pedagogicznych [miejsce konferencji:] Kraków, 2005-08-25

- Osobowość wychowawcy w dobie kryzysu wartości; [podczas konferencji:] Cykl wykładów szkoleniowych w ramach formacji stałej księży diecezji tarnowskiej [miejsce konferencji:] Tarnów, 2005-05-11

- Syndromy wychowawcy w edukacji postmodernistycznej; [podczas konferencji:] Cykl wykładów szkoleniowych w ramach formacji stałej księży diecezji tarnowskiej [miejsce konferencji:] Tarnów, 2005-04-27

- Współczesna edukacja: szansa czy zagrożenie?; [podczas konferencji:] Cykl wykładów na konferencji naukowej przeznaczonej dla dyrektorów i nauczycieli miasta Rzeszowa [miejsce konferencji:] Rzeszów, 2005-04-19

- Wychowawca w dobie kryzysu edukacji; [podczas konferencji:] Cykl wykładów na konferencji naukowej przeznaczonej dla dyrektorów i nauczycieli powiatu sanockiego [miejsce konferencji:] Sanok, 2005-04-18

- Wychowanie do wartości; [podczas konferencji:] Cykl wykładów na konferencji naukowej przeznaczonej dla wychowawczyń przedszkolnych [miejsce konferencji:] Ostrzeszów, 2005-04-02

- Problemy wychowania w dobie kryzysu edukacji; [podczas konferencji:] Cykl wykładów na konferencji naukowej przeznaczonej dla nauczycieli i dyrektorów powiatu strzyżowskiego [miejsce konferencji:] Strzyżów, 2005-03-01

- Aksjologiczne podstawy wychowania w dobie kryzysu edukacyjnego; [podczas konferencji:] Cykl wykładów na konferencji naukowej przeznaczonej dla nauczycieli i dyrektorów powiatu łańcuckiego [miejsce konferencji:] Łańcut, 2005-02-14

- Toksyczny wychowawca we współczesnej szkole; [podczas konferencji:] Cykl wykładów na konferencji naukowej przeznaczonej dla nauczycieli i dyrektorów powiatu jarosławskiego [miejsce konferencji:] Jarosław, 2004-12-21

- Syndromy wychowawcze w dobie kryzysu wartości; [podczas konferencji:] Wartości w wychowaniu [miejsce konferencji:] Miejsce Piastowe, 2004-11-26

- Dysfunkcyjność w relacjach wychowawca – wychowanek; [podczas konferencji:] Wykład na Formacji Stałej Kapłanów Archidiecezji Krakowskiej [miejsce konferencji:] Kraków, 2004-11-19

- Efektywność działań wychowawczych; [podczas konferencji:] Wykład na Forum ds. Dzieci i młodzieży [miejsce konferencji:] Wrocław, 2004-10-26

- Wychowanie sumienia dzieci i młodzieży a zadania szkoły; [podczas konferencji:] Formacja katechetów Diecezji Łódzkiej [miejsce konferencji:] Łódź, 2004-10-16

- Anomia współczesnych procesów edukacyjnych; [podczas konferencji:] Wykład inauguracyjny w Wyższej Szkole im. Bogdana Jańskiego w Krakowie [miejsce konferencji:] Kraków, 2004-10-09

- Budowanie autorytetu wychowawcy; [podczas konferencji:] II Ogólnopolski Zjazd Szkolnych Kółek Caritas [miejsce konferencji:] Myczkowce, 2004-09-17

- Implozja procesu wychowawczego; [podczas konferencji:] Konferencja dla wykładowców Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie [miejsce konferencji:] Zakopane, 2004-06-12

- Szkoła miejscem misji; [podczas konferencji:] Trzydniowa konferencja dla nauczycielek i wychowawczyń ze Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek [miejsce konferencji:] Gdynia, 2004-05-21

- Integracyjne relacje w szkole; [podczas konferencji:] Trzydniowa konferencja dla nauczycielek i wychowawczyń ze Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek [miejsce konferencji:] Kraków, 2004-04-30

- Ethos nauczycielki nazaretańskiej; [podczas konferencji:] Trzydniowa konferencja dla nauczycielek i wychowawczyń ze Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek [miejsce konferencji:] Częstochowa, 2004-04-25

- Blaski i cienie, oraz wyzwania katechezy w Polsce; [podczas konferencji:] : Konferencja organizowana przez Zgromadzenie Ojców Franciszkanów Braci Mniejszych Prowincji Matki Bożej Anielskiej [miejsce konferencji:] Kraków, 2004-04-16

- Superior moderatorem pracy duszpasterskiej. Zasady współpracy; [podczas konferencji:] Konferencja pedagogiczna zorganizowana przez Zgromadzenie Księży Misjonarzy [miejsce konferencji:] Kraków, 2004-03-11

- Relacje dyrektor – nauczyciel w świetle personalistycznej wizji człowieka; [podczas konferencji:] Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich [miejsce konferencji:] Częstochowa, 2004-01-24

- Zagrożenia,, wyzwania i szanse reformy edukacji w Polsce; [podczas konferencji:] Szkolenie dla dyrektorów gminy Dobczyce [miejsce konferencji:] Dobczyce, 2004-01-06

- Wyzwania współczesnej formacji zakonnej – elementy dialogu wychowawczego; [podczas konferencji:] Szkolenie Sióstr Serafitek, odpowiedzialnych za wychowanie i formację w Zgromadzeniu Sióstr Serafitek [miejsce konferencji:] Kraków, 2003-12-19

- Zapobieganie agresji w szkole; [podczas konferencji:] Formacja stała kapłanów Zgromadzenia Braci Mniejszych Prowincji matki Bożej Anielskiej [miejsce konferencji:] Wieliczka, 2003-11-10

- Przełożony wychowawcą swoich współbraci; [podczas konferencji:] Wykłady do Przełożonych Zgromadzenia Braci Mniejszych Prowincji Matki Bożek Anielskiej [miejsce konferencji:] Dursztyn, 2003-10-24

- Paradygmat „dyrektora otwartego” w relacji do nauczycieli; [podczas konferencji:] Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich [miejsce konferencji:] Częstochowa, 2003-10-22

- Zasady edukacyjne jako zaniedbany paradygmat nauczania wychowującego; [podczas konferencji:] Konferencja pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego: Praca wychowawcza w szkole i jej skuteczność organizowana przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. [miejsce konferencji:] Tarnów, 2003-10-22

- Osobowość nauczyciela w kontekście przemian edukacyjnych; [podczas konferencji:] Formacja stała księży diecezji tarnowskiej [miejsce konferencji:] Tarnów, 2003-10-08

- Współczesne wyzwania wychowawcze w świetle nauczania Jana Pawła II; [podczas konferencji:] Wykład inauguracyjny w WSD OFM [miejsce konferencji:] Kraków, 2003-10-07

- Superior moderatorem pracy duszpasterskiej; [podczas konferencji:] Wykłady szkoleniowe dla przełożonych [miejsce konferencji:] Kraków, 2003-10-06

- Oczekiwania Kościoła wobec katechetek i przedszkolanek; [podczas konferencji:] Szkolenie katechetek Zgromadzenia Sióstr Serafitek [miejsce konferencji:] Hałcnów, 2003-09-27

- Katecheta wobec agresji; [podczas konferencji:] Dni formacyjne Księży Misjonarzy [miejsce konferencji:] Krzeszowice, 2003-09-18

- Czy nauczyciel musi być bezbronny; [podczas konferencji:] Dni katechetyczne [miejsce konferencji:] Łowicz, 2003-08-29