Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

ks. dr Roman Mazur SDB

Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny – adiunkt

Email: roman.mazur@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Teologii i Informatyki Biblijnej

Dyżur:
w semestrze letnim 2016/2017 urlop naukowy

Curriculum Vitae:

2009 – Podjęcie wykładów na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie

2007 – Podjęcie nauczania w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie

2006 – Doktorat: La retorica della Lettera agli Efesini (promotor: Alfio Marcello Buscemi OFM)

2006 – Nauczanie w Studium Theologicum Franciscanum w Jerozolimie

2004 – Rozpoczęcie nauczania w Studium Theologicum Salesianum Ratisbonne w Jerozolimie

2003 – Kontynuacja studiów biblijnych w Jerozolimie

2001 - 2003 – Duszpasterz DA Horeb - Wrocław oraz Socjusz Nowicjatu Salezjańskiego w Kopcu koło Częstochowy

1996 – Początek cyklu ad doctoratum

1993 - 1996 – Studia biblijne w Studium Biblicum Franciscanum - Jerozolima; licencjat: Analisi esegetica di Lc 18. 1-8 (promotor: Giovanni Claudio Bottini OFM)

1991 – Święcenia kapłańskie w Krakowie

1987 - 1991 – Studia teologiczne w Istituto Teologico Salesiano w Cremisan - Izrael

1984 – Pierwsze śluby zakonne

1984 - 1986 – Studia filozoficzne w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie

1983 – Rozpoczęcie Nowicjatu w Zgromadzeniu Salezjańskim

1978 - 1983 – Nauka w Technikum Hutniczym w Głogowie zakończona egzaminem maturalnym

1963 – Urodzony w Strzegomiu

Działalność pozanaukowa:

2017 – Prowadzenie przygotowania do Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Biblijnej, etap finałowy - Częstochowa - Święta Puszcza 12.05.2017.

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Nowy Testament grecki i polski, Poznań: Pallottinum 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
La retorica della Lettera agli Efesini, Milano: Edizioni Terra Santa - Franciscan Printing Press 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Śledztwo w sprawie śmierci Jezusa, Kraków: Wydawnictwo M 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
La retorica della Lettera agli Efesini (pars dissertationis), Jeruslaem: Franciscan Printing Press 2007.[więcej informacji]

Publikacje - artykuły książkowe:

Ap 2, 1-7: List do Kościoła w Efezie. Propozycja struktury retorycznej [w:] Wokół oddziaływania tekstu biblijnego: Wydawnictwo Naukowe - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2016, s. 101-119. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Natchnienie i prawda w Piśmie Świętym. Inspiracje pojęciowe [w:] Scripturae Sacrae propagator. Księga wydana z okazji 80. rocznicy urodzin ks. Profesora Janusza M. Czerskiego: Uniwersytet Opolski - Wydział Teologiczny 2015, s. 151-162. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pokój wiary w modlitwie [w:] Wiara i jej przekaz w Piśmie Świętym, Kraków: Wydawnictwo i-Press 2014, s. 73-86. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Idea stworzenia w ujęciu ogólnym w Nowym Testamencie [w:] Scripturae lumen - Biblia i jej oddziaływanie, t.6 - Bóg Stwórca, Tarnów: Biblos 2014, s. 193-206. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pluralizm hermeneutyczny między rozumem i wiarą [w:] Hermeneutyka Pisma świętego w Kościele, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJP II 2012, s. 27-36. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pomocnicy świętego Pawła w dziele wprowadzenia innych do wspólnoty chrześcijańskiej [w:] Misja świętego Pawła trwa, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJP II 2010, s. 57-68. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Tajemnica wolności w życiu Matki Bożej i osoby konsekrowanej [w:] Exodus - Propozycja katechez opartych na programie II stopnia Ruchu Światło - Życie, Przemyśl: Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej 2010, s. 21-29. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Peroracja: Ef 6, 10-20 - walka duchowa i modlitwa [w:] "Przekonywał ich o Chrystusie". Paweł - apostoł i wojownik Chrystusa, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2008, s. 63-76. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pomiędzy bibliofobią a bibliolatrią [w:] Biblia w kulturze świata. Biblia - Ojcowie Kościoła, Krakow: Wydawnictwo naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2008, s. 51-62. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pasja Chrystusa Mela Gibsona [w:] Przewodnik po Ziemi świętej, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2005, s. 259-266. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Jezus Chrystus Arcykapłan [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 45/2 2012, s. 117-128. [więcej informacji]