Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

ks. dr hab. Janusz Mieczkowski

Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny – adiunkt z habilitacją

Email: janusz.mieczkowski@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Historii Liturgii

Dyżur:
wtorek, 9.30-10.15, ul. Franciszkańska 1 (sala nr 25 )

Pełnione funkcje:

Instytut Liturgiczny - Zastępca dyrektora instytutu

Curriculum Vitae:

2016 – 22.04.2016 r. Rada Wydziału Teologicznego nadała mi tytuł doktora habilitowanego. Podstawowe osiągnięcie naukowe to "Jednoczący charakter liturgii stacyjnej w Rzymie", Tyniec 2015.

2004 – Obrona doktoratu na PAT

2004 – rozpoczęcie pracy na PAT w Krakowie

1999 - 2004 – Studia doktoranckie z liturgiki na PAT w Krakowie

1989 - 1995 – Studia na PAT i w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie

1988 - 1989 – Studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

1984 - 1988 – Nauka w XIV Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie

1976 – rozpoczęcie nauki w Szkole Podstawowej nr 68 w Krakowie

1969 – urodziny

Działalność pozanaukowa:

2017 – 5.03.2017 r. ukazał się wywiad dla Katolickiej Agencji Informacyjnej, w związku z wprowadzeniem w Archidiecezji Krakowskiej liturgii stacyjnej w Wielkim Poście 2017 roku.: https://ekai.pl/sens-i-znaczenie-liturgii-stacyjnej/

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Jednoczący charakter liturgii stacyjnej w Rzymie, Kraków: TYNIEC, Wydawnictwo Benedyktynów 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Reformy liturgii a powrót do źródeł, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Powrót do źródeł. Metodologia i teologia w badaniach źródeł liturgicznych, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Hymn chwały. Liturgia w życiu Kościoła, Kraków: Alleluja 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Testi Ioannis Pauli II, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Eucharystia na ołtarzu świata, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Introibo ad altare Dei, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Krakowski Instytut Liturgiczny, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2005.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Польські Малі месали міжвоєнного періоду як приклад літургійних коментарів для вірних [w:] Літургійні коментарі як джерело літургіології: Wydawnictwo Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu 2015, s. 58-84. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Encyklika "Ecclesia de Eucharistia" [w:] Zrozumieć, aby czcić. Encykliki Jana Pawła II, Kraków: Scriptum 2014, s. 219-236. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Reforma liturgiczna Soboru Watykańskiego II w ocenie abpa Marcela Levebvre’a i lefebrystów [w:] Reformy liturgii a powrót do źródeł, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2014, s. 61-84. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Konstytucja o liturgii świętej „Sacrosanctum Concilium” [w:] Sobór Watykański II. Złoty Jubileusz, Kraków: Scriptum 2013, s. 19-35. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Katechumenat i studia katechumenalne w Krakowskim Instytucie Liturgicznym [w:] Historia liturgii, Zawichost - Kraków - Sandomierz 2012, s. 359-383. [więcej informacji]
Libelli pacis w praktyce pokutnej Kościoła starożytnego [w:] Męczeństwo. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Kraków: Scxriptum 2012, s. 139-152. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Počiatky liturgického hnutia v Západnej Európe [w:] Liturgické hnutie ako dôsledok návrtu k liturgickým prameňom, Prešov: Prešovskà universita v Prešovie 2012, s. 12-37. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Beatyfikacje i kanonizacje [w:] Błogosławiony, który przyszedł w Imię Pańskie, Kraków: Wydawnictwo Św. Stanisława BM 2011, s. 11-21. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Historia i znaczenie prawa liturgicznego [w:] Lex Tua veritas, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJP2 2010, s. 155-168. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Działalność opactwa Mont César w ruchu liturgicznym do wybuchu II Wojny Światowej [w:] Memoriale Domini, Gniezno: Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne 2010, s. 301-315. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Słowo wstępne [w:] Hymn chwały. Liturgia w życiu Kościoła, Kraków: Alleluja 2009, s. 11-16. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Biskup Stefan Cichy w środowisku liturgicznym Krakowa [w:] Mirabile laudis canticum, Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału teologicznego 2008, s. 51-62. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wkład ks. Stefana Koperka CR w Instytut Liturgiczny w Krakowie [w:] Introibo ad altare Dei, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2008, s. 29-41. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Częsta Komunia święta w historii Kościoła [w:] J. Hube, O częstej Komunii świętej, Kraków: Alleluja 2007, s. 5-25. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Centrum katechumenatu v Krakove [w:] Vysluhovanie sviatostì podl’a Malého trebnika (Recensione ruthena), Prešov: Prešovská universita 2007, s. 209-222. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ruch liturgiczny na przestrzeni ostatnich sześćdziesiąt lat [w:] Sześćdziesiąt lat „Ruchu Biblijnego i Liturgicznego” w służbie odnowy biblijnej i liturgicznej w Polsce, Kraków: Unum 2007, s. 31-52. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Instytuty liturgiczne w latach posoborowych w Hiszpanii oraz Ameryce Łacińskiej i Północnej [w:] Confitemini Domino, quoniam bonus,, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2007, s. 257-273. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Liturgia stacyjna, wywiad z ks. Januszem Mieczkowskim (Ł. Kaczyński) [w:] Anamnesis 2017, s. 94-99. [więcej informacji]
Recenzja naukowa książki: K. POROSŁO (red.), Wolą Boga jest wasze uświęcenie. Teologia sakramentów uświęcenia (Modlitwa Kościoła 20), Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2016, 249 ss. [w:] Liturgia Sacra 2017, s. 276-277. [więcej informacji]
Catecumenato e il suo corso all'Istituto Liturgico di Cracovia [w:] Liturgia - Rivista bimestrale del Centro di Azione Liturgica 2015, s. 13-41. [więcej informacji]
Początki ruchu liturgicznego w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej [w:] "Liturgia Sacra", 2 (44) 2014, s. 335-348. [więcej informacji]
II Międzynarodowe Sympozjum Liturgiczne „Ad fontes liturgicos”, (Lwów, 26-27 października 2011) [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 3 2012, s. 272-274. [więcej informacji]
Rzymska liturgia stacyjna [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 1 2012, s. 29-44. [więcej informacji]
Hierarchia prawd a patroni kościołów [w:] Liturgia Sacra, 2 (38) 2011, s. 273-283. [więcej informacji]
IX Międzynarodowe Sympozjum Liturgiczne Ars Liturgica. L’arte a servizio Della liturgia (Monastero di Bose, 2-4 czerwca 2011) [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 4 2011, s. 376-378. [więcej informacji]
Recepcja beatyfikacji i kanonizacji a tytuły parafii erygowanych w Archidiecezji Krakowskiej w latach 1978-2010 [w:] Polonia Sacra, 29 (73) 2011, s. 151-163. [więcej informacji]
Джерела папської літургії в Римі (першого тисячоліття) на прикладі стаціональної літургії [w:] Бoгoслoвія (Bohoslovia), 71, кн. 1-4 2011, s. 23-42. [więcej informacji]
Sympozjum Liturgiczne: Znaczenie i działalność Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów (Wrocław 17 maja 2011) [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 4 2011, s. 374-375. [więcej informacji]
Działalność opactwa św. Benedykta w Maredsous w początkach ruchu liturgicznego [w:] Liturgia Sacra, 1 (35) 2010, s. 121-131. [więcej informacji]
Geneza i historia zwyczaju fermentum [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 2 2010, s. 147-164. [więcej informacji]
VI Międzynarodowe Sympozjum Liturgiczne (Monastero di Bose, 5-7 czerwca 2008) [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 1 2009, s. 67-71. [więcej informacji]
Sprawozdanie z 45. Sympozjum Wykładowców Liturgiki w Wydziałach Teologicznych i Wyższych Seminariach Duchownych (Lublin, 8-10.09.2009 r.) [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 4 2009, s. 312-314. [więcej informacji]
Niedzielna suma [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 3 2009, s. 183-194. [więcej informacji]
Il culto dei Santi. Il nuovo “Martyrologium Romanum” [w:] Liturgia, 229 2009, s. 111-114. [więcej informacji]
Tematyka liturgiczna na łamach kleryckiego pisma „Tempus Liberum” w okresie międzywojennym [w:] Liturgia Sacra, 1 (33) 2009, s. 101-114. [więcej informacji]
VIII Międzynarodowy Kongres Liturgiczny „Per ritus et preces”. Sakramentalność liturgii (Rzym, 16-18.05.2007) [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 4 2008, s. 301-302. [więcej informacji]
Teologiczne usytuowanie ołtarza w świątyni chrześcijańskiej [w:] Collectanea Theologica, 1 2008, s. 110-129. [więcej informacji]
Wydział Teologiczny Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie [w:] Studia Nauk Teologicznych PAN, 3 2008, s. 181-192. [więcej informacji]
Liturgia trydencka [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 3 2008, s. 177-190. [więcej informacji]
Opactwo Solesmes - pierwszy ośrodek ruchu liturgicznego [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 60, z. 1, 2007, s. 29-39. [więcej informacji]
Wkład opactwa św. Marcina w Beuron w ruch liturgiczny [w:] Liturgia Sacra, nr 1 (29) 2007, s. 105-117. [więcej informacji]
Krakowski Instytut Liturgiczny [w:] Roczniki Teologiczne, 52, z. 8 2005, s. 399-424. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Celebracje liturgiczne w Roku Wiary; [nr projektu:] 501-10-010084

-Liturgia stacyjna; [nr projektu:] 501-10-010016

-Modlitwy eucharystyczne; [nr projektu:] 11230001

-Liturgia w Krakowie w okresie międzywojennym XX w.; [nr projektu:] 212305

-Ośrodki ruchu liturgicznego; [nr projektu:] 212306

-Historia i teologia ołtarza w świetle nauczania Jana Pawła II; [nr projektu:] 212307

Wygłoszone referaty:

- Instytut Liturgiczny w Krakowie w służbie odnowy liturgicznej w Polsce; [podczas konferencji:] W służbie Tradycji i odnowy liturgicznej. 50 lat Instytutu Liturgicznego w Krakowie (1968-2018) [miejsce konferencji:] UPJPII Kraków, 2018-10-24

- Літургія у Вавельській катедрі у першій половині XVII століття на основі путівника Петра Гіацинта Пруща (Liturgia w katedrze wawelskiej w pierwszej połowie XVII wieku na podstawie przewodnika Piotra Hiacynta Pruszcza); [podczas konferencji:] У пошуках джерел монашого та катедрального богослужіння (Poszukiwania źródeł liturgii monastycznej i katedralnej) [miejsce konferencji:] Lwów, 2017-10-25

- Reforma kalendarza liturgicznego po Soborze Watykańskim II (w Kościele rzymskokatolickim); [podczas konferencji:] Liturgický čas, liturgické kalendáre, kalendáre [miejsce konferencji:] Preszów (Słowacja), 2017-04-27

- Il calendario stazionale di Roma; [podczas konferencji:] Il tempo e il calendario liturgico [miejsce konferencji:] Nyìregyháza (Węgry), 2016-10-25

- Польські Малі месали міжвоєнного періоду як приклад літургійних коментарів для вірних (Polskie mszaliki okresu międzywojennego jako przykład komentarzy liturgicznych dla wiernych); [podczas konferencji:] Літургійні коментарі як джерело літургіології (Komentarze liturgiczne jako źródła liturgiczne) [miejsce konferencji:] Lwów, 2014-10-23

- Reforma liturgiczna Soboru Watykańskiego II w ocenie abpa Marcela Lefebvre’a i lefebrystów; [podczas konferencji:] Reformy liturgii a powrót do źródeł [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-10-23

- Počiatky liturgického hnutia v Západnej Európe; [podczas konferencji:] Liturgické hnutie ako dôsledok návrtu k liturgickým prameňom [miejsce konferencji:] Preszów (Słowacja), 2012-10-25

- Джерела папської літургії в Римі (першого тисячоліття) на прикладі стаціональної літургії” (Źródła liturgii papieskiej w Rzymie (pierwszego tysiąclecia) na przykładzie liturgii stacyjnej); [podczas konferencji:] Дослідження джерел єпископського богослуження [miejsce konferencji:] Lwów, 2011-10-26

- Rola i dzieje „fermentum” w pierwszym tysiącleciu chrześcijaństwa; [podczas konferencji:] Sesja Sekcji Liturgicznej Polskiego Towarzystwa Teologicznego i Koła Wykładowców Liturgiki [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-10-25

- Msza święta w rycie klasycznym (trydenckim); [podczas konferencji:] Konferencja z okazji 70 rocznicy urodzin i 45 rocznicy święceń kapłańskich ks. prof. dr. hab. S. Koperka [miejsce konferencji:] Kraków, 2008-06-14

- Ruch liturgiczny na przestrzeni ostatnich sześćdziesiąt lat; [podczas konferencji:] Sześćdziesiąt lat Ruchu Biblijnego i Liturgicznego [miejsce konferencji:] Kraków, 2007-11-20

- Teologiczne usytuowanie ołtarza w świątyni chrześcijańskiej; [podczas konferencji:] Architektura w służbie liturgii [miejsce konferencji:] Warszawa UKSW, 2007-04-17

- Katechumenalne centrum v Krakove; [podczas konferencji:] Vysluhovanie sviatostì podl’a Malého trebnika (Recensione ruthena) [miejsce konferencji:] Prešov, 2006-04-26