Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

ks. dr Bogusław Mielec

Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny – starszy wykładowca

Email: boguslaw.mielec@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Teologii Moralnej Ogólnej

Funkcje administracyjne:
- Instytut Teologii Moralnej, Sekretarz Rady Instytutu

Dyżur:
czwartek 11.15 - 12.00, ul. Bernardyńska 3 sala 115

Curriculum Vitae:

2014 – Sekretarz Instytutu Teologii Moralnej na Wydziale Teologicznym UPJPII

2005 - 2016 – Sekretarz Komisji Duchowieństwa KEP

2004 - 2011 – Kierownik Studium Formacji Stałej Księży Archidiecezji Krakowskiej

2002 - 2021 – Kierownik Sekcji Teologii Moralnej w Polskim Towarzystwie Teologicznym w Krakowie

2000 – Obrona doktoratu

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Jan Pawel II, ktory zmienil oblicze swiata. 40 lat od wyboru na stolice sw. Piotra kard. Karola Wojtyly metropolity krakowskiego: Uniwersytet Papieski Jana Pawla II w Krakowie Wydawnictwo Naukowe 2019.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Na skrzyzowaniu drog. Teologia moralna i pedagogika. O mediach, sztucznym zaplodnieniu in vitro i zwiazkach nieformalnych: Wydawnictwo sw. Stanislawa BM Archidiecezji Krakowskiej 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Biblia o moralnosci. Wokol dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej, Krakow: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawla II w Krakowie 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Archidiecezja krakowska na przelomie tysiacleci, Krakow: Wydawnictwo Naukowe PAT 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Globalizacja. Zycie i zdrowie. Medycyna. Chrzescijanin wobec niektorych problemow moralnych, Krakow: Wydawnictwo UNUM 2002.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Chrzescijanin wobec eutanazji, Krakow: Wydawnictwo sw. Stanislawa BM Archidiecezji Krakowskiej 2001.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Proba oceny mysli etycznej Emmanuela Levinasa w swietle zasad teologii moralnej, Krakow: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2000.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Naukowe convivium po 40 latach [w:] Jan Pawel II, ktory zmienil oblicze swiata. 40 lat od wyboru na stolice sw. Piotra kard. Karola Wojtyly metropolity krakowskiego: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawla II w Krakowie 2019, s. 7-24. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Polskie tło encykliki "Humanae vitae" [w:] Bioetyka pokolenia Karola Wojtyły-Jana pawła II: Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej 2013, s. 87-106. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Christus Dominus [w:] Sobór Watykański II. Złoty jubileusz: Wydawnictwo "scriptum" 2013, s. 119-132. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dialog teologii moralnej i pedagogiki [w:] Na skrzyzowaniu drog. Teologia moralna i pedagogika: Wydawnictwo Sw. Stanislawa BM Archidiecezji 2011, s. 33-58. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Duchowosc eucharystyczna w zyciu prezbitera i jego posludze w parafii na podstawie zycia i nauczania Slugi Bozego Jana Pawla II [w:] Duchowosc kaplanska w zyciu i nauczaniu Slugi Bozego Jana Pawla II: Ksiegarnia sw. Jacka 2011, s. 38-58. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Biblijne podstawy teologii moralnej w swietle trzech ostatnich dokumentow Papieskiej Komisji Biblijnej [w:] Biblia o moralnosci: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawla II w Krakowie 2010, s. 73-106. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Duchowy wymiar zdrowia czlowieka. Proba nakreslenia niektorych mozliwosci interpretacyjnych [w:] Promocja zdrowia w teorii i praktyce psychologicznej: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego 2009, s. 51-60. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Katolickie spojrzenie na przemoc: historia, ideologia, teologia [w:] Chrzescijanstwo a przemoc: Wydawnictwo Naukowe PAT 2009, s. 45-62. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Caritas Christi urget nos. Dzialalnosc dydaktyczno-naukowa Ks. Biskupa Stanislawa Smolenskiego [w:] Polska teologia moralna. Czterdziesci lat po Soborze Watykanskim II: Wydawnictwo GAUDIUM 2006, s. 265-275. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Krotki opis stanu osobowego i naukowo-badawczego krakowskiego srodowiska teologow moralistow [w:] Polska teologia moralna. Czterdziesci lat po Soborze Watykanskim II: Wydawnictwo GAUDIUM 2006, s. 213-215. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Smierc [w:] Encyklopedia bioetyki. Personalizm chrzescijanski. Glos Kosciola: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2005, s. 436-438. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jan Pawel II pielgrzym w ziemi krakowskiej [w:] Archidiecezja krakowska na przelomie tysiacleci: Wydawnictwo Naukowe PAT 2004, s. 153-167. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Encyklika Dives in misericordia a teologia moralna fundamentalna [w:] Czlowiek droga Kosciola. Moralne aspekty nauczania Jana Pawla II: Wydawnictwo sw. Stanislawa BM Archidiecezji Krakowskiej 2004, s. 35-54. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Etyka spoleczna [w:] Encyklopedia nauczania spolecznego Jana Pawla II: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2003, s. 142-146. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Eutanazja [w:] Religia. Encyklopedia PWN. T. 3: Wydawnictwo Naukowe PWN 2001, s. 474-478. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Eutanazja jako problem duszpasterski [w:] Chrzescijanin wobec eutanazji: Wydawnictwo Sw. Stanislawa BM Archidiecezji Krakowskiej 2001, s. 116-121. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zycie, ktore znaczy mysl. Biografia "znaczaca" ksiedza profesora Jana Kowalskiego [w:] Sladami Boga i czlowieka. Ksiega pamiatkowa ku czci ks. prof. dra hab. Jana Kowalskiego: Wydawnictwo Naukowe PAT 2000, s. 19-29. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Relektura Humanae vitae w swietle niektorych faktorow moralnosci objawionej [w:] Studia Koszalinsko-Kolobrzeskie 2019, s. 105-131. [więcej informacji]
Liturgy and Morality. Constitution on the Sacred Liturgy "Sacrosanctum Concillium" in the Context of Moral Theology [w:] Ruch biblijny i liturgiczny 2013, s. 265-280. [więcej informacji]
Polski ksiadz wobec niektorych aktualnych wyzwan [w:] Formatio permanens 2007, s. 92-110. [więcej informacji]
Ojcostwo Jana Pawla II a nasza posluga kaplanska. Wybrane aspekty [w:] Biuletyn duszpasterski 2005, s. 118-133. [więcej informacji]
Wklad Jana Pawla II w nauczanie spoleczne Kosciola. Proba nakreslenia glownych kierunkow badan [w:] Rocznik seminaryjny. Biuletyn informacyjny Wyzszego Seminarium Misyjnego Zgromadzenia Ksiezy Najswietszego Serca Jezusowego 2005, s. 177-191. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Na skrzyżowaniu dróg. Teologia moralna i pedagogika t. 2: kryteria wychowania chrześcijańskiego; [nr projektu:] 501-10-010054

-Dramat moralny jako jeden z kategorii teologii moralnej fundamentalnej; [nr projektu:] 211502

Wygłoszone referaty:

- Rewolucja czy ewolucja narodu i Kościoła? Aktualne przesłanie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski; [podczas konferencji:] Wadowice 7 czerwca 1979. 40 lat później” [miejsce konferencji:] Wadowice, 2019-06-17

- Invidia w literaturze, etyce i teologii moralnej; [podczas konferencji:] Barokowa ikonografia zawisci na przykladzie J. de Corta "Invidia [miejsce konferencji:] Krakow Osrodek Kultury Europejskiej "Europeum", 2018-01-18

- Zbieżność pomiędzy VIII rozdz. „AL” i teologią K. Rahnera. Próba rekonstrukcji na wybranych przykładach.; [podczas konferencji:] Implikacje teologicznomoralne adhortacji „Amoris laetitia” [miejsce konferencji:] Nysa, 2017-06-13

- Eucharystia celebrowana i adorowana warunkiem życia moralnego chrześcijanina; [podczas konferencji:] Adoracja eucharystyczna potrzeba chwili [miejsce konferencji:] Krakow - Lagiewniki, 2016-10-15

- Klauzula kaplanskiego sumienia; [podczas konferencji:] Formacja stala kaplanow [miejsce konferencji:] Zakopane, 2015-04-09

- Moralne kryteria wychowania; [podczas konferencji:] Kryteria chrzescijanskiego wychowania [miejsce konferencji:] Krakow, 2013-03-21

- Sąd sumienia jako dramat religijno-moralny człowieka i Boga; [podczas konferencji:] Sumienie wczoraj i dzis [miejsce konferencji:] Krakow, Kolegium filozoficzno-teologiczne OO. Dominikanow, 2012-02-18

- Polskie tlo encykliki "Humanae vitae"; [podczas konferencji:] Bioetyka pokolenia Karola Wojtyly-Jana Pawla II [miejsce konferencji:] Krakow, 2012-01-14

- Katolickie spojrzenie na przemoc: historia, ideologia, teologia; [podczas konferencji:] Chrzescijanstwo a przemoc [miejsce konferencji:] Krakow, 2007-11-20