Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal

Zatrudnienie:
Wydział Nauk Społecznych – profesor zwyczajny

Email: wojciech.misztal@upjp2.edu.pl

Strona internetowa: www.wmisztal.kielce.opoka.org.pl

Afiliacje:
- Katedra Duchowości Mediów i Relacji Społecznych - Kierownik katedry

Dyżur:
czwartek, godz. 9.15-9.45 ul. Bernardyńska 3, p. 101 W dniu 4 kwietnia br. dyżur jest odwołany i zostaje przeniesiony na 3 kwietnia br. w godz.14.00-14.45 (ul. Bernardyńska 3, p. 101).

Curriculum Vitae:

2019 – powołany na członka Komisji Medioznawczej Polskiej Akademii Umiejętności. Z uzasadnienia: „Mając na uwadze zainteresowania naukowe (…) i znaczący (…) wkład badawczy w rozwój nauki”

2019 – Wyróżnienie FENIKS 2019 w kategorii „seria wydawnicza / dzieła zebrane" za serię „Duchowość klasztorów polskich. Przekaz i komunikacja"

2018 – nagroda rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II za wybitne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne

2017 – wyróżniony przez rektora UPJPII jako należący do 10% pracujących na tejże uczelni nauczycieli, akademickich, którzy uzyskali najwyższe wyniki w ramach oceny wydziałowej za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2016 r.

2014 – nagroda rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II za wybitne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne

2014 – 26.05.2014 wybrany ponownie na prorektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II na 4-letnią kadencję od 1.09.2014

2014 – od 1.09.2014: Prorektor ds Rozwoju i Polityki Kadrowej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (kadencja 4 lata)

2014 – 7.04.2014: zgodnie z obowiązującymi przepisami na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie wpisany na listę kandydatów na rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na kadencję rozpoczynającą się 1.09.2014 - 7.04.2014 zgodnie z obowiązującymi przepisami złożenie deklaracji dot. niewzięcia udziału w dalszych etapach tych wyborów

2013 – profesor zwyczajny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

2011 – tytuł naukowy profesora

2010 – od 1.09.2010: Prorektor ds Rozwoju i Polityki Finansowej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

2009 – od 2009 r.: Kierownik Sekcji Duchowości Polskiego Towarzystwa Teologicznego

2009 – od roku akademickiego 2009-10: kierownik Katedry Duchowości Mediów i Relacji Społecznych, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

2007 – profesor nadzwyczajny PAT, następnie UPJPII w Krakowie

2003 – habilitacja na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie; rozprawa habilitacyjna: "ODNOWIENIE I UDZIELENIE PEŁNI ŻYCIA W ŚWIĘTYM DUCHU OJCA I CHRYSTUSA. STUDIUM NA PODSTAWIE LISTÓW ŚW. PAWŁA APOSTOŁA", Kraków 2002

1998 - 2000 – w latach 1998 - 2000 w parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Kielcach „Krąg biblijny”

1998 – od roku akademickiego 1998-99 do 2002-03 ćwiczenia z etyki na Wydziale Pedagogicznym Akademii Świętokrzyskiej (przedtem: Wyższa Szkoła Pedagogiczna) w Kielcach

1997 - 1998 – seminarium magisterskie z teologii duchowości w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach

1997 – od roku akademickiego 1997-98 praca jako wykładowca na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

1996 - 1998 – od roku akademickiego 1996-97 do 1997-98 praca w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach (jako ojciec duchowny oraz wykładowca teologii duchowości i historii zbawienia)

1996 - 1997 – ćwiczenia z etyki na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach

1995 - 1997 – rok akademicki 1995-96 i 1996-1997 wykłady w Kolegium Teologicznym Diecezji Kieleckiej w Kielcach

1995 – doktorat z teologii duchowości z oceną końcową "summa cum laude"

1995 – od roku akademickiego 1995-96 zajęcia (wykłady, seminarium magisterskie) na Świętokrzyskim Instytucie Teologicznym w Kielcach (filia Wydziału Teologii KUL w Lublinie)

1991 - 1995 – na studia doktoranckie na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, Instytut Duchowości; z oceną końcową "summa cum laude"

1988 - 1991 – studia licencjackie (licencjat kościelny) na Instytucie Katolickim w Paryżu

1988 - 1991 – licencjat kanoniczny z teologii biblijnej i systematycznej; praca licencjacka z teologii biblijnej i systematycznej pod kierunkiem ks. Charles PERROT, profesora na Instytucie Katolickim w Paryżu: "FORMULE 'DANS LE CHRIST' CHEZ SAINT PAUL"

1987 – magisterium z teologii; praca magisterska z liturgiki pisana pod kierunkiem ks. dr hab. Stanisława Czerwika: "TEMATYKA MIŁOŚCI W POSOBOROWEJ LITURGII SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA", Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, Wydział Teologii - WSD w Kielcach

1981 - 1987 – studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach

Działalność pozanaukowa:

2017 - 2017 – Sekret Wielkiej Nocy. Ks. Wojciech Misztal o życiu po śmierci, w: Gazeta Krakowska, piątek 14.04.2017, nr 88(21 0020), Magazyn Świąteczny, ISSN 2353-6144, s. 1-3

2017 - 2017 – publikacja autorska: Adwent nie ma nic wspólnego z biernością, to czas nawrócenia, w: Gazeta Krakowska 20.12.2017, wydanie A, ISSN 2353-6144 s. 2

2017 - 2017 – publikacja autorska: Czas radosnego oczekiwania, w: Gazeta Krakowska 18.12.2017, wydanie A, ISSN 2353-6144 s. 4

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Modlitwa – zdrowie – komunikacja. Praca i życie sióstr felicjanek, Kraków: ks. Wojciech Misztal 2019.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Media: przestrzeń i narzędzie miłosierdzia: Wojciech Misztal 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Miłosierdzie – komunikacja – zdrowie. Wokół życia i działalności św. Hannibala Marii di Francia: Wojciech Misztal 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Durrwell F.-X., Chrystus, człowiek i śmierć. Spotkanie z życiem, Kraków: Wydawnictwo Salwator 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Celina i Jadwiga Borzęckie: inspiracje duchowe i działalność społeczna matki i córki: Wojciech Misztal 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Media – kultura – dialog. W piątą rocznicę śmierci arcybiskupa Józefa Życińskiego: Wojciech Misztal, Robert Nęcek 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Resurrectionist Spirituality: form Personal to Social Renewal: Wojciech Misztal, Robert Nęcek, Wojciech Mleczko 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Album „Media – kultura – dialog. Ogólnopolska konferencja naukowa w 5. rocznicę śmierci abpa Józefa Życińskiego 11 lutego 2016”: Wojciech Misztal i Robert Nęcek 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Media i miłosierdzie. Na kanwie nauczania kard. Stanisława Dziwisza, Kraków: Wydawnictwo Salwator 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wychowanie - komunikacja - zdrowie. Charyzmat felicjański, Kraków: WYDAWNICTWO JANA PAWŁA II 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Św. Urszula Ledóchowska. Kobieta w Kościele i społeczeństwie, Kraków: Wydawnictwo św. Jana Pawła II 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pomóc korzystać z dobroci Boga. Duchowość bł. Małgorzaty Łucji Szewczyk i jej dzieło, Kraków: Wydawnictwo św. Jana Pawła II 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Św. Aniela Merici i jej dzieło realizowane przez polskie Urszulanki Unii Rzymskiej, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Misja bułgarska zmartwychwstańców: 150 lat w służbie Kościołowi i społeczeństwu, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPIIWydawnictwo Naukowe UPJPII 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
O. Hienom Kajsiewicz CR (1812-1873): troska o duchowość troską o dobro społeczności, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Otrzymała od Ducha Świętego wielki charyzmat”. Św. Urszula Ledóchowska i urszulanki Serca Jezusa Konającego, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sługa Boży o. Piotr Semenenko CR i zmartwychwstańcza szkoła duchowości - seria: Duchowość Klasztorów Polskich: Przekaz i Komunikacja, tom III, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Listy Pawłowe jako przykład informowania o związkach międzyosobowych, tworzenia i rozwijania tych relacji, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pokój i dobro: klasztor franciszkanów w Krakowie, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Duchowość chrześcijan w świetle listów Pawłowych: Związki z Bogiem, Kraków: Wydawnictwo WAM 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Módl się i pracuj: Cystersi kształtują siebie i świat - seria: Duchowość Klasztorów Polskich: Przekaz i Komnikacja, tom I, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dzieje modlitwy – Dzieje Apostolskie. Modlitwa nie tylko pierwszego i drugiego pokolenia chrześcijan. Część I, Kielce: Stamp Partner 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rekolekcje z… Sługa Boża Matka Teresa od św. Józefa Janina Kierocińska, Matka Zagłębia, Kraków: Wydawnictwo M 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przez Chrystusa, ku Chrystusowi, z Chrystusem. Spod panowania grzechu i śmierci do pełni życia. Duchowość biblijna, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zarys historii duchowości, wyd. II poprawione, Kielce: Jedność 2007.[więcej informacji]
Brygida Szwedzka. Święta Europejka, Kielce: Jedność 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Jasnogórskie ślubowanie Narodu polskiego” z 1956 roku. Duchowość według Prymasa Tysiąclecia i Pisma Świętego, Kielce: Jedność 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Brygida Szwedzka. Święta Europejka, Kielce: Jedność 2006.[więcej informacji]
Gdzież jest, o śmierci, twoje zwycięstwo? Komentarz do czytań Mszy świętych za zmarłych, Kielce: Jedność 2003.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Odnowienie i udzielenie pełni życia w Świętym Duchu Ojca i Chrystusa. Studium na podstawie listów św. Pawła Apostoła, Kraków: Wydaw. Naukowe PAT 2002.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Błogosławieństwo Słowa i Ducha. Krótkie zamyślenia na niedziele i wybrane święta (rok liturgiczny „A”), Kielce: Jedność 2001.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
W Chrystusowym błogosławieństwie. Krótkie zamyślenia na niedziele i wybrane święta (rok liturgiczny „C”), Kielce: Jedność 2000.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ojciec. Bóg w swoimi misterium, Kielce: Jedność 2000.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Po Boże błogosławieństwo. Krótkie zamyślenia na niedziele i niektóre święta (rok liturgiczny „B”), Kielce: Jedność 1999.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
O Nowym Testamencie, Kielce: Jedność 1999.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bóg Ojciec w życiu ludzi. Klasa III, Kielce: Jedność 1998.[więcej informacji]
Dans le Christ Jésus Seigneur. Les formules du type \'en Christô\' chez St Paul et sa vision de la vie des chrétiens comme vie dans le Christ, Roma: Tipografia Poliglotta della Pontificia Università Gregoriana 1995.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Realizacja misji felicjanek w epoce Internetu [w:] Modlitwa – zdrowie – komunikacja. Praca i życie sióstr felicjanek: ks. Wojciech Misztal 2019, s. 125-148. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pisać i publikować, żeby człowiek stał się lepszym [w:] Ks. Paweł Smolikowski CR: życie dla Boga, Kościoła i społeczeństwa: ks. Wojciech Misztal 2019, s. 77-97. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kwestia odrębności i metodologii nauk o mediach: perspektywa teologiczna [w:] W poszukiwaniu fundamentów nauk o mediach: Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe 2019, s. 127-144. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przekonać dzisiaj do wierności: casus informacji internetowych o św. Joannie Beretta Molla [w:] Św. Joanna Beretta Molla. Komunikacja i oddziaływanie społeczne: WN UPJPII 2019, s. 133-162. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Cloud Learning as an Integration Environment for Virtual Didactics [w:] Proceedings of EDULEARN18 Conference 2nd-4th July 2018: IATED 2018, s. 8166-8170. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Effectiveness of Virtual Collaboration in Distance Education from the Perspective of Spiritual Development [w:] Proceedings of EDULEARN18 Conference: IATED 2018, s. 8177-8181. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Duchowość homo medialis [w:] Medioznawstwo personalistyczne, t. 1: Wybrane zagadnienia z filozofii i teologii mediów: Wydawnictwo KUL 2018, s. 405-434. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Znaczenie komunikacji międzyosobowej dla okazywania miłosierdzia [w:] Miłosierdzie – komunikacja – zdrowie. Wokół życia i działalności św. Hannibala Marii di Francia: Wojciech Misztal 2018, s. 89-111. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Miłosierdzie dla mediów i przez media: dziedzictwo św. Jana Pawła II [w:] Media: przestrzeń i narzędzie miłosierdzia: Wojciech Misztal, Robert Nęcek 2018, s. 41-59. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pomóc uchwycić sens życia: przykład „Męczeństwa ś. Stanisława” ks. Waleriana Kalinki CR [w:] Pomóc uchwycić sens życia: dziedzictwo ks. Waleriana Kalinki CR: Wojciech Misztal 2018, s. 57-74. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Influence of Spiritual Development on the Effectiveness of Virtual Collaboration in Distance Education [w:] Proceedings of ICERI2016 Conference 14th-16th November 2016, Seville 2016: IATED 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zainteresowanie papieżem Franciszkiem [w:] Media – kultura – komunikacja. Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona fenomenowi papieża Franciszka 26 październik 2017: Uniwersytet Jagielloński 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zainteresowanie papieżem Franciszkiem [w:] Media – kultura – komunikacja. Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona fenomenowi papieża Franciszka 26 październik 2017: Uniwersytet Jagielloński 2017, s. 9-10. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Korespondencja jako narzędzie zaangażowanego komunikowania na przykładzie wybranych listów matki Jadwigi Borzęckiej CR 2017, s. 123-144. [więcej informacji]
Wstęp [w:] Miłosierdzie. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe. XI dni Jana Pawła II 2016: WN UPJPII 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Znaleźć i przekazać prawdę jako zadanie w świetle internetowego „O początkach chrześcijaństwa” ks. prof. Stefana Pawlickiego [w:] Ks. Stefan Pawlicki: człowiek nauki i wiary w służbie odnowy społecznej i duchowej: Wydawnictwo św. Jana Pawła II 2017, s. 207-218. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Arcybiskupa Życińskiego koncepcja związków między duchowością chrześcijańską a mediami (przyczynek do badań) [w:] Media – kultura – dialog. W piątą rocznicę śmierci arcybiskupa Józefa Życińskiego: Wojciech Misztal, Robert Nęcek 2017, s. 53-74. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
The Female Actualization of Resurrection Spirituality in the Light of Mother Hedwig Borzecka’s CR Letters: to Know, to Speak and to Help [w:] Resurrectionist Spirituality: form Personal to Social Renewal: Wojciech Misztal, Robert Nęcek, Wojciech Mleczko 2017, s. 275-297. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dialog i religia: przyczynek do prezentacji rozumienia mediów przez Jana Pawła II [w:] Dialog w mediach: od fikcji do show, ukazało się 2016 2016, s. 109-127. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Developmental factors influencing the effectiveness of e-learning among people in the phase of emerging adulthood [w:] EDULEARN16 Proceedings: IATED Publications, Barcelona 2016, s. 7564-7569. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mass media i los człowieka: pomoc duszpasterz [w:] Media i miłosierdzie. Na kanwie nauczania kard. Stanisława Dziwisza: Wydawnictwo Salwator 2016, s. 135-155. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
DIGITAL DIDACTICS – FACEBOOK APPLICATION IN LEARNING PROCESS [w:] INTED2016 Proceedings 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
The attitude toward globalization as a factor shaping the willingness to use e-learning by young people in the phase of emerging adulthood [w:] EDULEARN16 Proceedings: IATED Publications, Barcelona 2016, s. 7570-7575. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rola duchowego potencjału mediów w świetle orędzi papieża Benedykta XVI na Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu [w:] Mądrość mediów: meandry wiedzy i głupoty, ukazało się 2016 2016, s. 37-58. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wstęp [w:] Twarze świętości. X dni Jana Pawła II 2015: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2016, s. 5-6. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wstęp [w:] Świętość. Nagrodzone prace konkursowe. X dni Jana Pawła II 2015: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2016, s. 5-6. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Motywy chrześcijańskie w życiu człowieka świeckiego: przypadek Dziennika Bogdana Jańskiego [w:] Sługa Boży Bogdan Jański: doświadczenie duchowe i projekt społeczny: Wydawnictwo św. Jana Pawła II 2016, s. 69-90. [więcej informacji]
BLENDED LEARNING AS AN ELEMENT OF MODERN DIDATICS [w:] INTED2016 Proceedings 2016, s. 1204-1208. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Testament” św. Urszuli jako synteza duchowości. Lektura tylko dla urszulanek Serca Jezusa Konającego [w:] Św. Urszula Ledóchowska. Kobieta w Kościele i społeczeństwie, Kraków: Wydawnictwo św. Jana Pawła II 2015, s. 71-94. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Collaborative MOOCs or the end of the e-learning history? [w:] ICERI Precedings. 8th International Conference of Education, Research and Innovation. November 16th-18th, 2015 2015.[więcej informacji]
Towards Better Learning for Cultural Diversity and Media Literacy [w:] ICERI Precedings. 8th International Conference of Education, Research and Innovation. November 16th-18th, 201 2015, s. 1879-1884. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Matriarchat, patriarchat czy taka sama godność i różnorodność zadań. Przyczynek do oceny aktualności chrześcijańskiej duchowości rodziny [w:] Nauki o rodzinie w służbie rodziny, praca zbiorowa, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2014, s. 233-252. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wstęp [w:] Pomóc korzystać z dobroci Boga. Duchowość bł. Małgorzaty Łucji Szewczyk i jej dzieło, Kraków: Wydawnictwo św. Jana Pawła II 2014, s. 7-8. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mass media jako środowisko dialogu między Bogiem i ludźmi: w świetle orędzi Jana Pawła II [w:] Dialog powinnością człowieka wierzącego, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM 2014, s. 126-138. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Św. Paweł a życie w Chrystusie [w:] Święty Paweł i jego dzieło, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014, s. 23-38. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Duchowość i terapia. Perspektywa chrześcijańska [w:] Odnaleźć wykluczonych. Wsparcie terapeutyczno-duszpasterskie pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie. Wybrane aspekty, Kraków: Wydawca: Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie 2014, s. 129-144. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Duchowny i duchowość wobec życia społecznego [w:] Wokół „Dziennika” o. Piotra Semenenki, Kraków: Wydawnictwo św. Jana Pawła II 2014, s. 53-79. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Środki społecznego przekazu jako narzędzie ewangelizacji: preewangelizacja, postewangelizacja [w:] Inter mirifica. Tom jubileuszowy w 50. rocznicę ogłoszenia soborowego dekretu o środkach społecznego przekazywania myśli, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2013, s. 57-80. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rozwój: od stworzenia do pełni istnienia [w:] Rozwój i dobro wspólne. Dyskurs w 25-lecie encykliki Sollicitudo rei socialis Jana Pawła II, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2013, s. 219-240. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Słowo wstępne [w:] Znaczenie Słowa Bożego w duchowości chrześcijańskiej w świetle pism świętego Pawła Apostoła, Kielce: Wydawnictwo Jedność 2013, s. 13-15. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Angela Merici: wśród ewangelicznych napięć, humanizmu i pedagogii miłości [w:] Św. Aniela Merici i jej dzieło realizowane przez polskie Urszulanki Unii Rzymskiej, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2013, s. 9-29. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
seria: Duchowość klasztorów polskich: przekaz i komunikacja, t. VII [w:] Misja bułgarska zmartwychwstańców: 150 lat w służbie Kościołowi i społeczeństwu, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2013, s. 67-95. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Słowo Boga jako wychowawca w duchowości św. Anieli Merici [w:] Św. Aniela Merici i jej dzieło realizowane przez polskie Urszulanki Unii Rzymskiej, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2013, s. 77-105. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Trwałość komunii małżeńskiej: propozycja ze strony duchowości chrześcijańskiej [w:] Dokąd zmierzasz współczesna rodzino, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej 2013, s. 116-148. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wypowiedź jako wyraz duchowości własnej i troski o duchowość drugiego człowieka: na przykładzie przekazu chrześcijańskiego [w:] Dobro w mediach – z cienia do światła, Tarnów: Biblos 2012, s. 295-309. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Potrzeba przyjęcia obecności Boga w życiu osobistym i społecznym w świetle „Rozmyślań o męce Chrystusa Pana” ks. Hieronima Kajsiewicza CR [w:] O. Hienom Kajsiewicz CR (1812-1873): troska o duchowość troską o dobro społeczności, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2012, s. 151-175. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ewangelia w duchowości św. Urszuli [w:] „Otrzymała od Ducha Świętego wielki charyzmat”. Św. Urszula Ledóchowska i urszulanki Serca Jezusa Konającego, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2012, s. 119-143. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Słowo redaktora serii „Duchowość Klasztorów Polskich: Przekaz i Komunikacja” [w:] „Otrzymała od Ducha Świętego wielki charyzmat”. Św. Urszula Ledóchowska i urszulanki Serca Jezusa Konającego, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2012, s. 7-8. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Odpowiedzialność: niezbędna pomoc czy uciążliwa przeszkoda? Przyczynek do relacji między chrześcijaństwem i mediami [w:] Odpowiedzialność w mediach – od przypadku do celu, Tarnów: Biblos 2012, s. 49-64. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Powołanie do wiary [w:] Czyń, co widzisz. W nurcie duchowości św. Jadwigi Andegaweńskiej, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2012, s. 47-66. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Media jako sprzymierzeniec duchowości [w:] Wartości w mediach – z dolin na szczyty, Tarnów: Biblos 2012, s. 277-301. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Powitanie uczestników i gości na konferencji „Mobbing w białych rękawiczkach” [w:] Mobbing w białych rękawiczkach, Kraków: Wydawnictwo Salwator 2011, s. 15-17. [więcej informacji]
Trynitarny wymiar komunii z Bogiem [w:] Powołani do komunii z Bogiem i człowiekiem, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2011, s. 27-50. [więcej informacji]
Kapłaństwo w ujęciu świętego Pawła [w:] Kapłaństwo w ujęciu świętych Karmelu, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2011, s. 13-30. [więcej informacji]
Preewangelizacja: wydarzenia artystyczne w krakowskiej bazylice Franciszkanów [w:] Pokój i dobro: klasztor franciszkanów w Krakowie, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2011, s. 97-114. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wstęp [w:] Pokój i dobro: klasztor franciszkanów w Krakowie, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2011, s. 7-8. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Znaczenie zjednoczenia z Chrystusem według o. Piotra Semenenki [w:] Sługa Boży o. Piotr Semenenko CR i zmartwychwstańcza szkoła duchowości, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2011, s. 49-63. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
O planowanej serii sympozjów „Duchowość Klasztorów Polskich: Przekaz i Komunikacja” [w:] Módl się i pracuj: Cystersi kształtują siebie i świat, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2010, s. 7-8. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Myśl, przekaz, skutki: duchowości i polityka u św. Bernarda z Clairvaux [w:] Módl się i pracuj: Cystersi kształtują siebie i świat, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2010, s. 69-90. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rola komunikacyjna norm prawnych: znaczenie dla społecznego wymiaru duchowości [w:] Lex tua veritas, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2010, s. 209-218. [więcej informacji]
W chrześcijaninie żyje Chrystus: znaczenie tej obecności dla człowieka [w:] Duchowość w Polsce, Lublin: Polskie Stowarzyszenie Teologów Duchowości 2009, s. 55-70. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kierownictwo duchowe wobec nadzwyczajnych fenomenów mistycznych [w:] Zjawiska nadzwyczajne a świętość, Kraków 2009, s. 145-169. [więcej informacji]
Mądrość miłości jako źródło i owoc mistycznego zjednoczenia z Bogiem wg świętych Karmelu [w:] Mistyka w codzienności, Kraków 2009, s. 59-86. [więcej informacji]
Życie teologalne bł. Celiny Borzęckiej [w:] Duchowość błogosławionej siostry Celiny Borzęckiej., Bielsko-Biała, 2009 2009, s. 33-41. [więcej informacji]
Modlitwa uwielbienia i dziękczynienia: znaczenie dla wspólnoty i poszczególnych wiernych [w:] W pokornej służbie prawdzie i miłości, Warszawa 2008, s. 187-202. [więcej informacji]
Kościół jako wspólnota w Duchu Świętym [w:] W prostocie prawdy, w pokorze miłości, Kraków 2008, s. 407-421. [więcej informacji]
„Doświadczenie duchowe”: jego znaczenie dla oceny chrześcijaństwa [w:] Misterium et verbum. Duchowość chrześcijańska w literaturze polskiego baroku, Kraków 2008, s. 9-28. [więcej informacji]
Wiara, mistyka i zjednoczenie nie tylko z Bogiem: w duchowej szkole św. Jana od Krzyża i sł. Bożego Jana Pawła II (na podstawie listu apostolskiego "Maestro en la fe") [w:] Św. Jan od Krzyża w recepcji Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Kraków 2008, s. 363-384. [więcej informacji]
Duch i pełnia czasu [w:] Verbum caro factum est, Warszawa 2007, s. 360-374. [więcej informacji]
Słowo do wydania polskiego [w:] Brygida Szwedzka: święta Europejka, Kielce 2006, s. 5-6. [więcej informacji]
Chrystus w doświadczeniu duchowym bł. Elżbiety od Trójcy Świętej [w:] Niebo w mojej duszy. Materiały z sympozjum poświęconego duchowości bł. Elżbiety od Trójcy Świętej (1880-1906) w stulecie jej śmierci, Kraków 2006, s. 63-94. [więcej informacji]
Ojciec wspólnoty w Chrystusie [w:] „Będziesz miłował”, Białystok 2006, s. 400-407. [więcej informacji]
Kierownictwo duchowe M. Teresy Kierocińskiej wobec sióstr Zgromadzenia na podstawie jej listów [w:] Świadek miłości Boga i człowieka, Kraków 2006, s. 85-113. [więcej informacji]
Pytając o modlitwę przebłagalną Słowo Boże [w:] Modlitwa przebłagalna, Lublin 2006, s. 9-28. [więcej informacji]
Światłość zbawienia w Kościele i dzięki Kościołowi? [w:] Lumen Christi tantum in Ecclesia, 2005 2005, s. 499-506. [więcej informacji]
Życie, duchowość chrześcijańska i Eucharystia [w:] Eucharystia w życiu Kościoła, Katowice 2005, s. 19-51. [więcej informacji]
Od duchowości do mistagogii i od mistagogii do duchowości [w:] Mistagogia a duchowość, Katowice: Księgarnia św. Jacka 2004, s. 15-29. [więcej informacji]
Prawo, chrześcijanin, Chrystus i Duch (duchowość chrześcijańska według Ga 6,2 i Rz 8,2) [w:] Lex Tua in corde meo, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2004, s. 161-178. [więcej informacji]
Powołanie zakonne jako koinonia w Bożej miłości miłosiernej: na podstawie „Pism” bł. siostry Sancji Janiny Szymkowiak [w:] Sylwetka duchowa bł. siostry Sancji Janiny Szymkowiak, Kraków 2003, s. 101-128. [więcej informacji]
Niebo [w:] Leksykon duchowości katolickiej, Lublin - Kraków: Wydawnictwo M 2002, s. 574-577. [więcej informacji]
Wprowadzenie do Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym [w:] Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie, Poznań: Pallottinum 2002, s. 511-525. [więcej informacji]
Biblijne podstawy duchowości Prymasa Tysiąclecia na przykładzie „Jasnogórskiego ślubowania Narodu polskiego” [w:] Duchowość Prymasa Tysiąclecia, Kraków 2002, s. 99-111. [więcej informacji]
Modlitwa uzdrowionego [w:] Ante Deum stantes, Kraków: Wydawnictwo Unum 2002, s. 437-453. [więcej informacji]
Nowy człowiek mieszkaniem Trójcy Przenajświętszej [w:] Homo novus, Lublin 2002, s. 69-89. [więcej informacji]
Z pełni czasu do pełni zbawienia [w:] „Gdy nastała pełnia czasu”, Lublin 2001, s. 41-61. [więcej informacji]
Oleje święte [w:] Encyklopedia chrześcijaństwa. Historia i współczesność: 2000 lat nadziei, Kielce: Jedność 2000, s. 526-527. [więcej informacji]
„Ciało” i jego wieloznaczność [w:] Encyklopedia chrześcijaństwa. Historia i współczesność: 2000 lat nadziei, Kielce 2000, s. 141-142. [więcej informacji]
komentarz, „Oaza”, „... tak opowiadam Biblię moim dzieciom”, „Świadectwo”: 2 Sm 13-24 [w:] Biblia dla każdego. Tekst - komentarze - ilustracje, Kielce: Jedność 2000, s. 206-240. [więcej informacji]
283 haseł [w:] Encyklopedia chrześcijaństwa. Historia i współczesność: 2000 lat nadziei, Kielce: Jedność 2000.[więcej informacji]
Rodzina chrześcijańska i jej zadania w świecie [w:] Celebracja Jubileuszu Roku 2000 w parafii. Pomoce duszpasterskie, Kielce: Jedność 2000, s. 313-318. [więcej informacji]
Życie chrześcijan jako życie w Bogu Ojcu według św. Pawła Apostoła [w:] „Abba Ojcze!”, Lublin 2000, s. 191-209. [więcej informacji]
Chrześcijanin i jego Pan: życie doczesne chrześcijan jako życie w Panu według św. Pawła [w:] Powołanie i służba, Kielce: Jedność 2000, s. 139-158. [więcej informacji]
Wartości chrześcijańskie jako fundament kultury moralnej człowieka [w:] Kultura a nasze istnienie, Kielce: Jedność 1999, s. 126-142. [więcej informacji]
Życie wyznawców Chrystusa w doczesności jako „życie w Duchu Świętym” [w:] „Niech zstąpi Duch Twój”, Lublin 1999, s. 63-79. [więcej informacji]
Chrystus - misterium obecności i drogi do Ojca [w:] Duchowość na progu trzeciego tysiąclecia, Lublin 1999, s. 125-149. [więcej informacji]
Życie doczesne chrześcijan jako „życie w ...” [w:] „Do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego”, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 1998, s. 189-203. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Bóg i nowoczesne media w świetle nauczania papieża Franciszka [w:] Studia Socialia Cracoviensia 2019, s. 101-124. [więcej informacji]
Chrześcijański styl obecności w świecie przekazu informacji [w:] Studia Socialia Cracoviensia 2018, s. 37-52. [więcej informacji]
Mass media i prawda w orędziach papieża Pawła VI na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu [w:] Studia Socialia Cracoviensia 2018, s. 21-32. [więcej informacji]
Niezbędność duchowości dla stawienia czoła kryzysowi ekologicznemu: przesłanie encykliki Laudato si’ [w:] Analecta Cracoviensia 2018, s. 145-161. [więcej informacji]
Bóg odbiorcą przekazu medialnego: mass media w świetle pierwszego papieskiego orędzia radiowego z 1931 r. [w:] Kieleckie Studia Teologiczne 2018, s. 133-154. [więcej informacji]
Realizacja oczekiwań Boga wobec ludzi jako podstawowy warunek uporania się z kryzysem ekologicznym: „Laudato si’” o roli duchowości [w:] Studia Socialia Cracoviensia 2018, s. 51-65. [więcej informacji]
Nowoczesny przekaz informacji jako czynnik sprzyjający rozwojowi duchowemu w świetle nauczania papieża Benedykta XVI [w:] Kieleckie Studia Teologiczne 2017, s. 67-86. [więcej informacji]
Godność człowieka, jego zaangażowania i komunikowania się [w:] Studia Socialia Cracoviensia 2017, s. 24-44. [więcej informacji]
Boży i chrześcijański dar życzliwości [w:] Życie konsekrowane 2017, s. 31-47. [więcej informacji]
Bóg i mass media w orędziach papieża Benedykta XVI na Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu [w:] Analecta Cracoviensia 2017, s. 107-123. [więcej informacji]
Bóg daje się spotkać we współczesności – nauczanie papieża Franciszka w Polsce w związku ze ŚDM 2016 [w:] Społeczeństwo. Studia, prace badawcze i dokumenty z zakresu nauki społecznej Kościoła 2017, s. 16-31. [więcej informacji]
Wiekuisty Chrystus i nowoczesne media w orędziach papieża Benedykta XVI na Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne 2017, s. 173-182. [więcej informacji]
Kwestia całościowego podejścia do człowieka [w:] Colloquia Theologica Ottoniana 2017, s. 121-134. [więcej informacji]
Media i Kościół: środowisko życia ludzi młodych we wskazaniach Jana Pawła II sformułowanych w kontekście początków Światowych Dni Młodzieży [w:] Studia Socialia Cracovienisa 2017, s. 41-55. [więcej informacji]
Sekret Wielkiej Nocy. Ks. Wojciech Misztal o życiu po śmierci [w:] Gazeta Krakowska. Dodatek Świąteczny 2017, s. 1-3. [więcej informacji]
Pierwsi chrześcijanie informują o miłosierdziu Bożym - przykład skutecznego przekazu [w:] Życie konsekrowane 2016, s. 80-96. [więcej informacji]
Miłosierne oblicze Boga: świadectwo Biblii [w:] Zeszyty historyczno-teologiczne. Rocznik Zmartwychwstańców 2016, s. 201-223. [więcej informacji]
Konteksty istnienia: życie, media i sacrum w orędziach papieża Benedykta XVI [w:] Studia Socialia Cracoviensia 2016, s. 41-52. [więcej informacji]
Mass media i czerpanie z wartości duchowych w świetle orędzi Pawła VI na VII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu [w:] Analecta Cracoviensia 2016, s. 41-58. [więcej informacji]
Budowanie udanych relacji międzyosobowych: wypowiedzi św. Urszuli Ledóchowskiej [w:] Łódzkie Studia Teologiczne 2016, s. 13-26. [więcej informacji]
Sprzymierzeniec w zwycięstwie dobra nad złem: Paweł VI wobec relacji chrześcijaństwo – media w orędziu na I Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 12 2015, s. 35-48. [więcej informacji]
Integrująca rola mediów: spojrzenie z perspektywy misterium stworzenia-zbawienia [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 10 2014, s. 43-55. [więcej informacji]
Globalizacja a dzieło stworzenia-zbawienia [w:] Analecta Cracoviensia, 46 2014, s. 105-119. [więcej informacji]
Przezwyciężanie wykluczeń w nowoczesnej cywilizacji globalno-cyfrowej: rola duchowości chrześcijańskiej [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 11 2014, s. 11-24. [więcej informacji]
Praca i duchowość [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 8 2013, s. 51-65. [więcej informacji]
Cisza i milczenie - aktualność propozycji chrześcijańskiej [w:] Analecta Cracoviensia, 45 2013, s. 185-203. [więcej informacji]
Zamieszkiwanie Ducha Świętego w człowieku w świetle wybranych katechez środowych bł. Jana Pawła II [w:] Duchowość w Polsce, 15 2013, s. 218-228. [więcej informacji]
Milczenie: pomoc czy przeszkoda dla społeczeństwa medialnego? [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 9 2013, s. 47-60. [więcej informacji]
Potrzeba i możliwość bycia uczciwym: stanowisko chrześcijańskie [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 6 2013, s. 9-22. [więcej informacji]
(recenzja:) Ks. Janusza Mastalski, Lęki kapłańskie [w:] Homo Dei, 1 2013, s. 193-195. [więcej informacji]
Dans le Christ Jésus: l’œuvre du salut comme la réalisation de la communion dans les dimensions verticale et horizontale [w:] The Person and the Challenges. Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II, 1 2013, s. 91-107. [więcej informacji]
La visione paolina della spiritualità cristiana: quali prospettive per l’avvenire del cristianesimo? [w:] Polonia Sacra, 30 2012, s. 213-226. [więcej informacji]
Duchowość mediów i relacji społecznych: [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 5 2012, s. 9-22. [więcej informacji]
Sprawiedliwość jako wyraz miłości i dynamizm życia [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 7 2012, s. 47-61. [więcej informacji]
Cyberprzestrzeń i mass media sprzymierzeńcem duchowości? [w:] Analecta Cracoviensia, 44 2012, s. 179-190. [więcej informacji]
Joy and Life: the Ever Timely Message of the Bible [w:] Episteme, 17 2012, s. 127-148. [więcej informacji]
Św. Paweł a życie w Chrystusie: przesłanie o relacjach międzyosobowych [w:] Polonia Sacra, 28 2011, s. 189-206. [więcej informacji]
Św. Paweł: zapomniane początki i wspólnotowy charakter mistyki chrześcijańskiej? [w:] Polonia Sacra, 29 2011, s. 233-248. [więcej informacji]
recenzja: ks. Wojciech Zyzak, Kapłaństwo prezbiterów w nauczania Jana Pawła II, Kraków 2010, stron 511 [w:] Polonia Sacra, 29 2011, s. 315-316. [więcej informacji]
Motywy biblijne w dramatach Karola Wojtyły jako sposób dzielenia się duchowością [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 4 2011, s. 49-60. [więcej informacji]
recenzja: ks. Janusz Mastalski, Pokusy kapłańskie, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2011, str. 270 [w:] Homo Dei, 3 2011, s. 177-179. [więcej informacji]
Chrześcijańska reakcja na brak odpowiedzialności za siebie i za innych [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, 10 2011, s. 353-367. [więcej informacji]
Biblia o żołnierzach: przyczynek do oceny możliwości oddziaływania duchowości chrześcijańskiej za pomocą przekazu ustnego i pisemnego [w:] Polonia Sacra, 27 2010, s. 187-198. [więcej informacji]
Posługa Słowa a tożsamość i duchowość kapłańska: refleksje w związku z Rokiem Kapłańskim [w:] Kieleckie Studia Teologiczne, 9 2010, s. 91-105. [więcej informacji]
Pawłowy przekaz o chrzcielnym udziale w misterium wielkanocnym Chrystusa przykładem prezentacji społecznego wymiaru duchowości [w:] Polonia Sacra, 26 2010, s. 221-240. [więcej informacji]
Społeczny charakter duchowości: z itinerarium duchowego abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 2 2010, s. 135-154. [więcej informacji]
Społeczny wymiar duchowości chrześcijańskiej: istota i prezentowanie u sł. Bożej Matki Teresy Janiny Kierocińskiej [w:] Via Consecrata, 9-10 2010, s. 60-66. [więcej informacji]
Św. Paweł Apostoł: zapomniane początki mistyki chrześcijańskiej? [w:] Duchowość w Polsce, 12 2010, s. 171-182. [więcej informacji]
Odpowiedzialność jako wyraz komunikatywnej, społecznej natury duchowości [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 3 2010, s. 19-27. [więcej informacji]
Odpowiedzialność Boga, odpowiedzialność ludzi: komunikacja i komunia [w:] Obecni w religii, społeczeństwie, kulturze, 20 2009, s. 72-85. [więcej informacji]
Duch Święty nauczycielem modlitwy: na podstawie nauczania sł. Bożego Jana Pawła II [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, 9 2009, s. 339-355. [więcej informacji]
Duchowość chrześcijańska duchowością nadziei: kilka uwag na podstawie corpus paulinum [w:] Polonia Sacra, 25 2009, s. 129-143. [więcej informacji]
Mistyka chrześcijańska: przyczynek nowotestamentalnych pism związanych ze św. Pawłem [w:] Polonia Sacra, 24 2009, s. 215-232. [więcej informacji]
La comunione in Gesù Cristo secondo la Lettera ai Galati [w:] Rivista di Teologia dell’Evangelizzazione, 25 2009, s. 159-176. [więcej informacji]
Modlitwa: „wnętrze” człowieka, gesty i postawa zewnętrzna [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 10 2009, s. 239-252. [więcej informacji]
Zamieszkiwanie Ducha Świętego w chrześcijaninie: znaczenie dla duchowości [w:] Kieleckie Studia Teologiczne, 8 2009, s. 375-390. [więcej informacji]
Czy Pawłowe rozumienie życia chrześcijańskiego jest aktualne? [w:] www.mogila.cystersi.pl, 7 styczeń 2009.[więcej informacji]
Umowa między Wydziałem Teologicznym PAT i Wydziałem Teologicznym Emilii-Romanii w Bolonii [w:] Vita academica, 2 2009, s. 16-16. [więcej informacji]
Duchowość i Słowo Boże [w:] Kieleckie Studia Teologiczne, 7 2008, s. 81-97. [więcej informacji]
Chrzest: sakrament życiodajnej śmierci z Chrystusem (w świetle listów św. Pawła Apostoła) [w:] Słowo Krzyża. Rocznik poświęcony teologii Krzyża oraz duchowości i historii pasjonistów, 2 2008, s. 133-151. [więcej informacji]
Fascynacja czy obawa? Pierwsi wyznawcy Chrystusa wobec misterium miłosierdzia Bożego [w:] Polonia Sacra, 23 2008, s. 269-292. [więcej informacji]
Miejsce głoszenia Ewangelii w duchowości chrześcijańskiej [w:] Polonia Sacra, 22 2008, s. 249-266. [więcej informacji]
Through the Lord Jesus Christ, to Him, with Him and in Him. The Vital Place of Christ in the Christian Spirituality according to St. Paul [w:] Analecta Cracoviensia, 40 2008, s. 223-239. [więcej informacji]
Obiektywny charakter, poznawalność i znaczenie „doświadczenia duchowego”: teologia duchowości i jej przedmiot badań [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 9 2008, s. 199-214. [więcej informacji]
Udział w śmierci, udział w zmartwychwstaniu: chrzest jako spotkanie zbawcze [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 8 2007, s. 161-173. [więcej informacji]
Modlitwa oraz oczekiwanie na objawienie i wypełnienie woli Bożej [w:] Polonia Sacra, 21 2007, s. 191-209. [więcej informacji]
„Kto modli się, nie traci czasu”: istota i znaczenie modlitwy chrześcijańskiej w świetle encykliki „Deus caritas est” papieża Benedykta XVI [w:] Kieleckie Studia Teologiczne, 6 2007, s. 99-111. [więcej informacji]
Źródło i źródła duchowości: liturgia i Słowo [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, 8 2007, s. 289-307. [więcej informacji]
Kobieta, jej godność, świętość, duchowość i Nowy Testament [w:] Polonia Sacra, 20 2007, s. 61-81. [więcej informacji]
Skutky apoštolov: modlitba ako rozhovor, oznamovanie, prežívanie, prosba, volanie počúvanie [w:] Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok, 4 2007, s. 146-162. [więcej informacji]
Zamysły oraz zaangażowanie się Ojca i Jego Ducha: o chrześcijańskie rozumienie przeznaczenia [w:] Polonia Sacra, 19 2006, s. 217-235. [więcej informacji]
Chrystus, Kościół i Uczta Nowego Przymierza w świetle 1 Kor 11,23-26 [w:] Kieleckie Studia Teologiczne, 5 2006, s. 93-106. [więcej informacji]
Pomoc czy przeszkoda dla dojrzałej i aktualnej duchowości małżeńskiej? Żona i mąż wg Ef 5,21-33 [w:] Polonia Sacra, 18 2006, s. 65-91. [więcej informacji]
Czego można spodziewać się po ludziach? po Bogu? Ewangelia Objawienia Pańskiego [w:] www.opoka.org.pl, 1 stycznia 2006.[więcej informacji]
„Zstąpił do piekieł”: całkowite wypełnienie zbawienia [w:] www.opoka.org.pl, 5 kwietnia 2006.[więcej informacji]
Depozytariusz i pośrednik Ducha. Misja Kościoła i chrześcijanina według katechez sługi Bożego Jana Pawła II „Duch Święty w życiu wewnętrznym człowieka”Depozytariusz i pośrednik Ducha. Misja Kościoła i chrześcijanina według katechez sługi Bożego Jana Pawła [w:] Studia Pastoralne, 2 2006, s. 60-84. [więcej informacji]
Chrystus Król i wszyscy [w:] www.opoka.org.pl, online 25 listopada 2005.[więcej informacji]
Duchowość i radość? Co ma do powiedzenia chrześcijaninowi (i nie tylko chrześcijaninowi) III niedziela Adwentu? [w:] www.opoka.org.pl, 4 grudnia 2005.[więcej informacji]
Uzdrowiciel Bóg Ojciec: ojcostwo od początku, teraz i po pełnię życia [w:] Analecta Cracoviensia, 37 2005, s. 289-307. [więcej informacji]
omówienie: Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Rok Eucharystii. Wskazania i propozycje, Rzym 15.X.2004 [w:] Studia Pastoralne, 1 2005, s. 286-290. [więcej informacji]
Spotkania z naturą: przeszkoda czy pomoc w komunii z Bogiem? [w:] Studia Pastoralne, 1 2005, s. 189-205. [więcej informacji]
Wielość dróg do świętości: przeszkoda czy atut? [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 6 2005, s. 257-279. [więcej informacji]
Duch Święty i duchowość w świetle katechez sł. Bożego Jana Pawła II [w:] Polonia Sacra, 17 2005, s. 141-166. [więcej informacji]
Bóg w Piśmie św. o służbie żołnierskiej [w:] www.ordynariat.opoka.org.pl, 21 czerwca 2005.[więcej informacji]
Chrzest: umrzeć z Chrystusem, by zmartwychwstać z Chrystusem. Chrzcielny charakter życia chrześcijańskiego wg Rz 6,1-11 [w:] Kieleckie Studia Teologiczne, 3 2004, s. 401-413. [więcej informacji]
Niepokalane poczęcie Matki Chrystusowej i dzieje człowieka [w:] Polonia Sacra, 15 2004, s. 21-40. [więcej informacji]
Zadatek Ducha Świętego: Pawłowe rozumienie Ducha i możliwości stojących przed chrześcijaninem [w:] Polonia Sacra, 14 2004, s. 203-225. [więcej informacji]
Nabożeństwo do Bożego Serca i uczestnictwo w misterium uświęcenia [w:] Sympozjum (periodyk naukowy), 8 2004, s. 25-46. [więcej informacji]
Eucharystia i udział w misterium odkupienia według encykliki „Ecclesia de Eucharistia” Jana Pawła II (wybrane aspekty) [w:] Polonia Sacra, 13 2003, s. 209-235. [więcej informacji]
Znaczenie Chrystusowej miłości miłosiernej dla duchowości chrześcijańskiej na podstawie świadectw nowotestamentalnych [w:] Sympozjum (periodyk naukowy), 7 2003, s. 61-91. [więcej informacji]
Eucharystia i uczestnictwo w dziele odkupienia według encykliki „Ecclesia de Eucharistia” Jana Pawła II [w:] Vita academica, 6-7 2003, s. 24-26. [więcej informacji]
5. Eis Christon: życie chrześcijańskie i zbawienie jako coraz pełniejsza koinonia z Chrystusem [w:] Kieleckie Studia Teologiczne, 2 2003, s. 118-139. [więcej informacji]
Wiara w pośrednictwo Maryi oraz Jej kult a duchowość pierwszych chrześcijan [w:] Salvatoris Mater, 3 2002, s. 232-251. [więcej informacji]
Współdziałanie chrześcijanina z Duchem Świętym wg Ga 5,22-23 [w:] Polonia Sacra, 10 2002, s. 311-332. [więcej informacji]
Życie chrześcijan jako życie w Chrystusie według św. Pawła [w:] Kieleckie Studia Teologiczne, 1 2002, s. 168-185. [więcej informacji]
Matka nowego stworzenia [w:] Salvatoris Mater, 1 2002, s. 231-250. [więcej informacji]
Człowiek - istota zamieszkała [w:] Analecta Cracoviensia, 33 2001, s. 463-487. [więcej informacji]
„De imitatione Patris” u św. Pawła [w:] Polonia Sacra, 8 2001, s. 241-267. [więcej informacji]
Chwała chrześcijanina: przez pełnię czasu do pełni chwały [w:] Polonia Sacra, 7 2000, s. 177-200. [więcej informacji]
Sanktuarium pełni czasu [w:] Kielecki Przegląd Diecezjalny, 4 2000, s. 378-403. [więcej informacji]
W jubileuszowym dziękczynieniu za dar coraz pełniejszego podobieństwa do Ojca przez Chrystusa w Duchu Świętym [w:] Kielecki Przegląd Diecezjalny, 1 2000, s. 79-93. [więcej informacji]
Jubileusz i nadzieja nowego stworzenia [w:] Polonia Sacra, 6 2000, s. 163-182. [więcej informacji]
Ojciec Uzdrowiciel [w:] Kielecki Przegląd Diecezjalny, 5 1999, s. 467-486. [więcej informacji]
Skoro jesteście dziedzicami Ojca [w:] Polonia Sacra, 5 1999, s. 231-250. [więcej informacji]
Maryja i odnowienie rodziny Ojca przez Chrystusa w Duchu Świętym [w:] Salvatoris Mater, 4 1999, s. 205-227. [więcej informacji]
Z Chrystusem: od chrztu i wiary do życia wiecznego [w:] Polonia Sacra, 4 1999, s. 133-151. [więcej informacji]
Stary porządek niewoli grzechu i śmierci: człowiek przed przyjściem Chrystusa [w:] Studia Theologica Varsaviensia, 2 1998, s. 25-42. [więcej informacji]
Posługa kapłana jako posługa w Jezusie Chrystusie Panu [w:] Kielecki Przegląd Diecezjalny, 1 1997, s. 59-63. [więcej informacji]
Niektóre aspekty biblijno - historyczne Listu Apostolskiego Tertio milleniio adveniente Ojca św. Jana Pawła II [w:] Kielecki Przegląd Diecezjalny, 3-4 1996, s. 227-231. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Życie społeczne ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji społecznej a aktualność chrześcijaństwa; [nr projektu:] 501-10-040072

-Chrześcijaństwo, życie indywidualne i społeczne: interakcje.; [nr projektu:] 501-10-040052

-Konferencja – upowszechnianie nauki – pt. „Zapatrzona w Boga i wsłuchana w człowieka. Św. Aniela Medici i jej dzieło realizowane przez polskie Urszulanki Unii rzymskiej”; [nr projektu:] 501-10-040004

-Duchowość chrześcijańska wobec dobra wspólnego; [nr projektu:] 501-10-040027

-Społeczny wymiar duchowości chrześcijańskiej w świetle danych związanych z obszarami: historia duchowości (zwłaszcza Nowy Testament, listy Pawłowe), współczesna duchowość chrześcijańska ze zwróceniem uwagi na wpływ duchowości chrześcijańskiej na życie jed; [nr projektu:] 141001

-Społeczny wymiar duchowości chrześcijańskiej w świetle danych związanych z obszarami: historia duchowości (zwłaszcza Nowy Testament, listy Pawłowe), współczesna duchowość chrześcijańska ze zwróceniem uwagi na wpływ duchowości chrześcijańskiej na życie jed; [nr projektu:] 501-10-040030

-Społeczny wymiar duchowości biblijnej na przykładzie listów Pawłowych – sposoby komunikowania, przekazu międzyosobowego, oddziaływania, ich skuteczność i konsekwencje; [nr projektu:] 111703

-Społeczny wymiar chrześcijańskiej duchowości biblijnej ze szczególnym uwzględnieniem listów Pawłowych oraz pneumatologii (np. pozytywny wpływ na życie poszczególnych osób i społeczności) w przyszłości i obecnie oraz perspektywy na przyszłość: ze szczególn; [nr projektu:] 241001

Wygłoszone referaty:

- Co robić z wolnością wypowiadania się i coraz potężniejszymi mediami? Wskazania Jana Pawła II z czasu polskiego przełomu ustrojowego i medialnego; [podczas konferencji:] Rola medialnych i transmedialnych procesów narracyjnych w identyfikacji postaw patriotycznych Polaków [miejsce konferencji:] Kraków PAU, 2019-11-08

- Dobroć a skuteczne komunikowanie się: nauczanie Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka na temat mediów; [podczas konferencji:] Media-biznes-kultura. Pomorze 2019 [miejsce konferencji:] Gdańsk, Uniwersytet Gdański,, 2019-10-21

- Media – godność osoby ludzkiej – duchowość; [podczas konferencji:] Godność osoby w mediach – media godne osoby [miejsce konferencji:] Kraków, 2019-05-22

- Pamięć Internetu, pamięć mediów i przebaczenie; [podczas konferencji:] Jan Paweł II. Komunikacja i przebaczenie [miejsce konferencji:] Wadowice, 2019-05-20

- Przestrzeń medialna jako przestrzeń także duchowości; [podczas konferencji:] Media w środowisku cyfrowym [miejsce konferencji:] Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 2019-05-14

- Problem przemocy w mediach: propozycja ze strony duchowości; [podczas konferencji:] Współczesne media 11: przemoc w mediach [miejsce konferencji:] Lublin UMCS, 2019-05-09

- Duchowy fundament niepodległości; [podczas konferencji:] Zmartwychwstańcy i odrodzenie Ojczyzny. w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę [miejsce konferencji:] Kraków, 2019-03-13

- Przekonać dzisiaj do wierności: casus informacji internetowych o św. Joannie Beretta Molla; [podczas konferencji:] Św. Joanna Beretta Molla. Komunikacja i Oddziaływanie Społeczne [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-12-10

- Współczesna wymiana informacji a podobieństwo osoby ludzkiej do Boga; [podczas konferencji:] „Nurty personalizmu w nauce i kulturze polskiej”. I Colloquium Medioznawstwa Personalistycznego im. prof. Walerego Pisarka [miejsce konferencji:] Lublin, 2018-11-28

- Effectiveness of Virtual Collaboration in Distance Education from the Perspective of Spiritual Development; [podczas konferencji:] EDULEARN18 Conference [miejsce konferencji:] Palma, Mallorca, Spain, 2018-07-03

- Cloud Learning as an Integration Environment for Virtual Didactics; [podczas konferencji:] EDULEARN18 Conference 2nd-4th July 2018 [miejsce konferencji:] Palma, Mallorca, Spain, 2018-07-03

- Prawda w orędziach papieża Pawła VI na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu; [podczas konferencji:] XIII konferencja naukowa etyki mediów: prawdziwe media – uczciwość i prawda w mediach [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-05-24

- Kwestia odrębności i metodologii nauk o mediach: perspektywa teologiczna; [podczas konferencji:] W poszukiwaniu fundamentów nauk o mediach [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-03-20

- Realizacja misji felicjanek w epoce Internetu; [podczas konferencji:] Praca i życie sióstr felicjanek [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-03-08

- Pisać i publikować, żeby człowiek stał się lepszym; [podczas konferencji:] Ks. Paweł Smolikowski CR: życie dla Boga, Kościoła i społeczeństwa [miejsce konferencji:] Centrum Zmartwychwtania, Kraków, 2018-02-21

- Słowo wstępne; [podczas konferencji:] Media – kultura – komunikacja: fenomen papieża Franciszka [miejsce konferencji:] Kraków Uniwersytet Jagielloński, 2017-10-26

- Media a nadzieja i ufność – antagonizm, brak związków, czy wskazane współdziałanie; [podczas konferencji:] Media – kultura – komunikacja: fenomen papieża Franciszka [miejsce konferencji:] Kraków Uniwersytet Jagielloński, 2017-10-26

- Pomóc uchwycić sens życia: przykład „Męczeństwa ś. Stanisława” ks. Waleriana Kalinki CR; [podczas konferencji:] Pomóc uchwycić sens życia: dziedzictwo ks. Waleriana Kalinki CR [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-03-08

- Influence of Spiritual Development on the Effectiveness of Virtual Collaboration in Distance Education; [podczas konferencji:] ICERI2016 Conference 14th-16th November 2016 [miejsce konferencji:] Seville Spain, 2016-11-14

- Miłosierdzie dla mediów i przez media: dziedzictwo Jana Pawła II; [podczas konferencji:] Media: przestrzeń i narzędzie miłosierdzia [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-11-08

- Korespondencja jako narzędzie zaangażowanego komunikowania na przykładzie listów m. Jadwigi Borzęckiej CR; [podczas konferencji:] Jadwiga i Celina Borzęckie: inspiracje duchowe i działalność społeczna matki i córki [miejsce konferencji:] Kęty, 2016-10-29

- Developmental factors influencing the effectiveness of e-learning among people in the phase of emerging adulthood; [podczas konferencji:] Edulearn16 Conference [miejsce konferencji:] Barcelona, 2016-07-05

- The attitude toward globalization as a factor shaping the willingness to use e-learning by young people in the phase of emerging adulthood; [podczas konferencji:] Edulearn16 Conference [miejsce konferencji:] Barcelona, 2016-07-05

- Misja mediów w świetle nauczania papieża Franciszka; [podczas konferencji:] Etyka mediów – etyczność w mediach [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-05-18

- BLENDED LEARNING AS AN ELEMENT OF MODERN DIDATIC; [podczas konferencji:] 10th International Technology, Education and Development Conference [miejsce konferencji:] Valencia, SPAIN, 2016-03-07

- DIGITAL DIDACTICS – FACEBOOK APPLICATION IN LEARNING PROCESS; [podczas konferencji:] 10th International Technology, Education and Development Conference [miejsce konferencji:] Valencia, SPAIN, 2016-03-07

- Znaleźć i przekazać prawdę jako zadanie: w świetle "O początkach chrześcijaństwa" ks. prof. Stefana Pawlickiego; [podczas konferencji:] Ks. Stefan Pawlicki CR: człowiek nauki i wiary w służbie odnowy społecznej i duchowej [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-02-17

- Znaleźć i przekazać prawdę jako zadanie: w świetle "O początkach chrześcijaństwa" ks. prof. Stefana Pawlickiego; [podczas konferencji:] Ks. Stefan Pawlicki CR: człowiek nauki i wiary w służbie odnowy społecznej i duchowej [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-02-17

- Arcybiskupa Życińskiego koncepcja związków między duchowością chrześcijańską i mediami. Przyczynek do badań; [podczas konferencji:] Media - kultura - dialog. Ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona pamięci ks. abpa Józefa Życińskiego [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-02-10

- Wspólna odpowiedzialność za potencjał mediów: kwestia religii; [podczas konferencji:] Człowiek - media - państwo [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-11-17

- Towards Better Learning Scenarios for Cultural Diversity and Media Literacy; [podczas konferencji:] The 8th Annual International Conference of Education, Research and Innovation [miejsce konferencji:] Seville (Hiszpania), 2015-11-17

- Collaborative Moocs or the End of the E-Learning History?; [podczas konferencji:] The 8th Annual International Conference of Education, Research and Innovation [miejsce konferencji:] Seville (Hiszpania), 2015-11-17

- Collaborative MOOCs or the end of the e-learning history?; [podczas konferencji:] ICERI Precedings. 8th International Conference of Education, Research and Innovation. November 16th-18th, 2015 [miejsce konferencji:] Seville, Hiszpania, 2015-11-17

- Towards Better Learning for Cultural Diversity and Media Literacy; [podczas konferencji:] ICERI Precedings. 8th International Conference of Education, Research and Innovation. November 16th-18th, 2015 [miejsce konferencji:] Seville, Hiszpania, 2015-11-17

- Inspiracje Ewangelią w życiu człowieka świeckiego w "Dzienniku" Bogdana Jańskiego; [podczas konferencji:] Sługa Boży Bogdan Jański: doświadczenie duchowe i projekt społeczny (z okazji 175 rocznicy śmierci) [miejsce konferencji:] Kraków Cetrum Resurrectionis, 2015-10-22

- Pierwsi chrześcijanie informują o miłosierdziu Bożym – przykład skutecznego przekazu; [podczas konferencji:] Miłosierni słowem i czynem [miejsce konferencji:] Kraków Akademia Ignacjanum, 2015-10-13

- Razem będąc sobą: dorobek religii a współczesna kwestia privacy w mediach społecznościowych; [podczas konferencji:] Prywatność w mediach. Prywatność i społecznościowość mediów [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-10-07

- Pytania o całościowe podejście do człowieka; [podczas konferencji:] Komunikacja i zdrowie [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-06-06

- „Testament” św. Urszuli jako synteza duchowości. Lektura tylko dla urszulanek Serca Jezusa Konającego?; [podczas konferencji:] Św. Urszula Ledóchowska. Kobieta w Kościele i społeczeństwie. [miejsce konferencji:] Pniewy, 2015-04-17

- Do zbawienia przez kształtowanie doczesności: misja duchownego w świetle Dziennika o. Piotra Semenenki; [podczas konferencji:] Nie giąć wszystkiego pod jedną formę... Zmartwychwstańcy: ku duchowemu odrodzeniu społeczeństwa. Resurrectionists: Towards the Spiritual Rebirth of Society [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-02-25

- Dialog i religia: przyczynek do prezentacji rozumienia mediów przez Jana Pawła II; [podczas konferencji:] VIII Międzynarodowa Konferencja Etyki Mediów „Dialog w Mediach” [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-05-15

- Duchowny i duchowość wobec życia społecznego; [podczas konferencji:] Wokół „Dziennika” o. Piotra Semenenki CR z okazji 200. rocznicy urodzin Sługi Bożego [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-03-12

- Czy katolickie środki społecznego przekazu są środkiem ewangelizacji? Preewangelizacja i postewangelizacja; [podczas konferencji:] 50 lat dekretu Soboru Watykańskiego II Inter Mirifica [miejsce konferencji:] UPJPII Kraków, 2013-12-05

- Matriarchat, patriarchat czy taka sama godność i różnorodność zadań? Przyczynek do oceny aktualności chrześcijańskiej duchowości rodziny; [podczas konferencji:] Współczesna rodzina: perspektywy lokalne i europejskie [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-10-23

- Rola duchowego potencjału mediów w orędziach papieża Benedykta XVI na Światowe Dni Środków Społecznego przekazu; [podczas konferencji:] VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Etyki Mediów: Rozumieć media – mądrość w mediach? [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-05-16

- Duchowość i terapia: perspektywa chrześcijańska; [podczas konferencji:] Duchowość a Terapia: Teoria, Historia, Praktyka [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-05-10

- Staranie o pomyślną przyszłość: rola duchowości w świetle wybranych kazań o. Łukasza Wronowskiego CR; [podczas konferencji:] Misja bułgarska zmartwychwstańców: 150 lat w służbie Kościołowi i społeczeństwu [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-02-19

- Słowo Boga w duchowości św. Anieli Merici na podstawie jej pism; [podczas konferencji:] Zapatrzona w Boga i wsłuchana w człowieka. Św. Aniela Merici i jej dzieło realizowane przez polskie Urszulanki Unii Rzymskiej [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-02-09

- Joy and Life: The Ever Timely Message of the Bible; [podczas konferencji:] Enjoy Life. Towards a Deep Concept of Human Joy [miejsce konferencji:] University of Ljubljana (Ljublina, Słowenia), 2012-11-19

- Massmedia jako sprzymierzeniec duchowości; [podczas konferencji:] Wartości w mediach – wartość mediów [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-05-31

- Wszczepieni w Jezusa niczym latorośle w winny krzew (Jan Paweł II). Ewangelia w duchowości św. Urszuli; [podczas konferencji:] "Otrzymała od Ducha Świętego wielki charyzmat" (Jan Paweł II). Św. Urszula Ledóchowska i Urszulanki Serca Jezusa Konającego [miejsce konferencji:] Łódź, 2012-05-19

- udział w panelu dyskusyjnym „Coś się kończy, coś się zaczyna: czyli uczeni o końcu świata”; [podczas konferencji:] Festiwal Nauki 2012 [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-05-12

- Potrzeba przyjęcia obecności Boga w życiu osobistym i społecznym w świetle „Rozmyślań o męce Chrystusa Pana” ks. Hieronima Kajsiewicza CR; [podczas konferencji:] O. Hieronim Kajsiewicz CR (1812-1873): troska o duchowość troską o dobro społeczności [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-02-28

- Odpowiedzialność: niezbędna pomoc czy szkodliwa przeszkoda? Przyczynek do relacji między chrześcijaństwem i mediami; [podczas konferencji:] V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Etyki Mediów: Odpowiedzialność w Mediach Odpowiedzialność Mediów [miejsce konferencji:] Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2011-05-19

- Duch Święty uczy modlić się: duchowość chrześcijańska w świetle nauczania Jana Pawła II; [podczas konferencji:] Spotkania Wspólnoty Pracowników Politechniki Krakowskiej [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-04-13

- Duch Święty uczy modlić się: duchowość chrześcijańska w świetle nauczania Jana Pawła II; [podczas konferencji:] Spotkania Wspólnoty Pracowników Politechniki Krakowskiej [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-04-13

- Znaczenie zjednoczenia z Chrystusem według o. Piotra Semenenki; [podczas konferencji:] Sługa Boży o. Piotr Semenenko CR i zmartwychwstańcza szkoła duchowości [miejsce konferencji:] Centrum Resurrectionis – Kraków, 2011-03-15

- Trynitarny wymiar komunii z Bogiem; [podczas konferencji:] Powołanie do komunii z Bogiem i człowiekiem [miejsce konferencji:] Wydział Teologiczny UPJPII, 2011-03-12

- Preewangelizacja. Wydarzenia artystyczne w krakowskiej bazylice franciszkanów; [podczas konferencji:] Klasztor Franciszkanów w Krakowie: II sympozjum z cyklu „Duchowość Klasztorów Polskich: Przekaz i Komunikacja” [miejsce konferencji:] Klasztor Franciszkanów w Krakowie, 2010-12-04

- Społeczny wymiar duchowości chrześcijańskiej: istota i prezentowanie u sł. Bożej Matki Teresy Janiny Kierocińskiej; [podczas konferencji:] Obchody 125-rocznicy urodzin sł. Bożej Matki Teresy od św. Józefa Janiny Kierocińskiej [miejsce konferencji:] Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus, Wieluń, 2010-06-13

- Wypowiedź jako wyraz duchowości własnej i troski o bliźniego na przykładzie przekazu chrześcijańskiego; [podczas konferencji:] IV międzynarodowej konferencji etyki mediów „Dobro w mediach – dobro mediów” [miejsce konferencji:] Wydział Nauk Społecznych UPJPII w Krakowie, 2010-05-14

- Kapłaństwo w ujęciu św. Pawła; [podczas konferencji:] Kapłaństwo u świętych Karmelu [miejsce konferencji:] Karmelitański Instytut Duchowości w Krakwie, 2010-05-06

- Motywy biblijne w duchowości św. Urszuli; [podczas konferencji:] Sympozjum poświęcone duchowości św. Urszuli Ledóchowskiej [miejsce konferencji:] Instytut Teologii Duchowości Wydziału Teologicznego UPJPII w Krakowie, 2010-04-24

- Kapłan człowiekiem Ducha Świętego i Chrystusa; [podczas konferencji:] Studium wikariuszowsko-proboszczowskie [miejsce konferencji:] Instytut Teologiczny im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała, 2010-03-13

- Myśl, przekaz, skutki: duchowość i polityka u św. Bernarda z Clairvaux; [podczas konferencji:] Módl się i pracuj: cystersi kształtują siebie i świat: I sympozjum z serii „Duchowość Klasztorów Polskich: Przekaz i Komunikacja” [miejsce konferencji:] Opactwo Cystersów w Krakowie-Mogile, 2009-12-05

- Tożsamość kapłańska diakonów, prezbiterów i biskupów a kapłaństwo Chrystusa i kapłaństwo wszystkich ochrzczonych; [podczas konferencji:] Spotkanie formacyjne „Tożsamość kapłana w świetle Pisma św.” [miejsce konferencji:] Bielsko-Biała, 2009-11-21

- Tożsamość kapłana: kapłaństwo Apostołów i wyświęconych kontynuatorów ich misji; [podczas konferencji:] Spotkanie formacyjne „Tożsamość kapłana w świetle Pisma św.” [miejsce konferencji:] Bielsko-Biała, 2009-11-21

- Światło Pisma św.; [podczas konferencji:] Spotkanie formacyjne „Tożsamość kapłana w świetle Pisma św.” [miejsce konferencji:] Bielsko-Biała, 2009-11-21

- Życie teologalne bł. Celiny Borzęckiej; [podczas konferencji:] Duchowość błogosławionej siostry Celiny Borzęckiej [miejsce konferencji:] Bielsko-Biała, 2009-10-27

- Kierownictwo duchowe wobec nadzwyczajnych fenomenów mistycznych; [podczas konferencji:] Dni duchowości z bł. Marią od Jezusa [miejsce konferencji:] Karmelitański Instytut Duchowości w Krakowie, 2009-05-08

- Św. Paweł: zapomniane początki mistyki chrześcijańskiej?; [podczas konferencji:] Mistycy - 2000 lat historii Kościoła [miejsce konferencji:] Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego PAT w Krakowie, 2009-03-27

- Corpo e corporeità: contributo della spiritualità paolina; [podczas konferencji:] Seminarium doktoranckie [miejsce konferencji:] Wydział Teologiczny Emilii-Romanii w Bolonii (Włochy), 2009-03-14

- La visione paolina della spiritualità cristiana: quali prospettive per l’avvenire del cristianesimo?; [podczas konferencji:] Wykład dla cyklu doktoranckiego [miejsce konferencji:] Wydział Teologiczny Emilii-Romanii w Bolonii (Włochy), 2009-03-12

- Czy Pawłowe rozumienie życia chrześcijańskiego jest aktualne?; [podczas konferencji:] Konferencja w ramach działalności duszpasterstwA nauczycieli [miejsce konferencji:] Opactwa Cystersów w Krakowie-Mogile, 2008-12-08

- Św. Paweł a życie w Chrystusie; [podczas konferencji:] Św. Paweł Apostoł i jego dzieło [miejsce konferencji:] Instytut Teologii Duchowości KUL w Lubliniei Rodzina św. Pawła, 2008-11-21

- Duchowość bł. abpa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego; [podczas konferencji:] Sympozjum z teologii duchowości „Święci Podola” [miejsce konferencji:] Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Kamieniecko-Podolskiej Filia Papieskiego Uniwersytetu Lateraneńskiego w Rzymie, Gródek Podolski (Ukraina), 2008-05-28

- Mądrość miłości jako źródło i owoc mistycznego zjednoczenia z Bogiem wg świętych KarmeluMądrość miłości jako źródło i owoc mistycznego zjednoczenia z Bogiem wg świętych Karmelu; [podczas konferencji:] Mistyka w codzienności. XI dni duchowości karmelitańskiej [miejsce konferencji:] Karmelitański Instytut Duchowości w Krakowie, 2008-05-08

- Duch Święty Nauczycielem modlitwy w nauczaniu Jana Pawła II; [podczas konferencji:] Modlitwa Karola Wojtyły – Jana Pawła II [miejsce konferencji:] Wydział Teologiczny PAT, 2007-12-13

- „Doświadczenie duchowe”: jego znaczenie dla oceny chrześcijaństwa; [podczas konferencji:] Misterium et verbum. Duchowość chrześcijańska w literaturze polskiego baroku [miejsce konferencji:] Wydział Teologiczny PAT w Krakowie, 2007-05-23

- Chrystus w doświadczeniu duchowym bł. Elżbiety od Trójcy Świętej; [podczas konferencji:] Niebo w mojej duszy. Sympozjum poświęcone duchowości bł. Elżbiety od Trójcy Świętej (1880-1906) w stulecie jej śmierci [miejsce konferencji:] Karmelitański Instytut Duchowości w Krakowie, 2006-11-21

- Między fascynacją i obawą: pierwsze pokolenia chrześcijan wobec przesłania o Bożym miłosierdziu; [podczas konferencji:] Miłosierdzie – Kościół – Polska [miejsce konferencji:] Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku, 2006-11-16

- Kierownictwo duchowe M. Teresy Kierocińskiej wobec sióstr Zgromadzenia na podstawie jej listów; [podczas konferencji:] Świadek miłości Boga i człowieka. III sympozjum poświęcone pamięci sługi Bożej Matki Teresy od św. Józefa Janiny Kierocińskiej (1885-1946) współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus z okazji 60 rocznicy śmierci [miejsce konferencji:] Karmelitański Instytut Duchowości, 2006-06-03

- Wielość dróg do świętości - przeszkoda czy atut?; [podczas konferencji:] „Mała droga” św. Teresy od Dzieciątka Jezus a wielkie drogi współczesności [miejsce konferencji:] Bielsko-Biała, 2005-04-16

- Nabożeństwo do Bożego Serca i uczestnictwo w misterium uświęcenia; [podczas konferencji:] Charyzmat dojrzały świętością [miejsce konferencji:] Wyższe Seminarium Duchowne w Stadnikach, 2004-11-09

- Eucharystia i uczestnictwo w dziele odkupienia według encykliki „Ecclesia de Eucharystia” Jana Pawła II; [podczas konferencji:] Pielgrzymka pracowników i studentów PAT na rozpoczęcie roku akademickiego [miejsce konferencji:] Kalwaria Zebrzydowska, 2003-09-30