Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

ks. dr hab. Andrzej Muszala, prof. UPJPII

Zatrudnienie:
Wydział Nauk Społecznych – profesor nadzwyczajny

Email: andrzej.muszala@upjp2.edu.pl

Strona internetowa: www.bioetyka.krakow.pl

Afiliacje:
- Katedra Bioetyki Społecznej - Kierownik katedry
- Międzywydziałowy Instytut Bioetyki

Funkcje dydaktyczne:
- Kierownik Podyplomowe Studia z Bioetyki (rok akademicki: 2011/12 , studia podyplomowe)
- Kierownik Podyplomowe Studia z Bioetyki (rok akademicki: 2012/13 , studia podyplomowe)
- Kierownik Podyplomowe Studia z Bioetyki (rok akademicki: 2013/14 , studia podyplomowe)
- Kierownik Podyplomowe Studia z Bioetyki (rok akademicki: 2014/15 , studia podyplomowe)
- Kierownik Podyplomowe Studia z Bioetyki (rok akademicki: 2015/16 , studia podyplomowe)
- Kierownik Podyplomowe Studia z Bioetyki (rok akademicki: 2016/17 , studia podyplomowe)
- Kierownik Podyplomowe Studia z Bioetyki (rok akademicki: 2017/18 , studia podyplomowe)
- Kierownik Podyplomowe Studia z Bioetyki (rok akademicki: 2018/19 , studia podyplomowe)

Dyżur:
wtorek, godz. 9.45-10.45 ul. Bernardyńska 3, Poradnia Bioetyczna

Pełnione funkcje:

Międzywydziałowy Instytut Bioetyki - Dyrektor instytutu

Curriculum Vitae:

2016 – Kierownik Poradni Bioetycznej przy UPJPII w Krakowie

2014 – Profesura uczelniania na UPJPII w Krakowie

2010 – 2010 r. – Habilitacja z teologii na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie („Embrion ludzki w starożytnej refleksji teologicznej”)

2010 – Od 2010 r. – dyrektor Międzywydziałowego Instytutu Bioetyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

2010 – Od 2010 r. – kierownik katedry bioetyki społecznej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

2008 – 2008 – półroczny pobyt naukowy w Manchesterze (Ryland’s Library, Anglia)

2003 – 2003 r. – Doktorat z teologii na PAT w Krakowie, specjalizacja: bioetyka („Michela Schooyansa krytyka globalistycznej polityki antynatalistycznej”)

2002 – 2002-03 – Studium Integracji Europejskiej w Krakowie

2000 – 2000-01 – roczny pobyt we Francji – nauka języka i zbieranie materiałów do doktoratu

1998 – 1998-2000 – studia indywidualne na Wydziale Biologii na Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

1985 – 1985-90 – Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej; studia w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie na Wydziale Teologicznym

1984 – 1984-85 – Studia w Akademii Medycznej w Krakowie na wydziale medycyny

1978 – 1978-82 – Liceum Ogólnokształcące w Andrychowie

1970 - 1978 – 1970-78 Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie

1963 – Ur. 02.02.1963 r. Andrychów

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Chcę kontemplować Boga. O. Maria Eugeniusz: Pustelnia.pl 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Embriologia starożytna: Medycyna Praktyczna 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Modlitwa w czynie: Pustelnia.pl 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Niech zstąpi Duch Twój. Karol Wojtyła, Kraków: Fundacja Pustelnia.pl 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przewodnik po cierpieniu, Kraków: PUSTELNIA.PL 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Radość Ewangelii. Jorge Bergoglio, Kraków: PUSTELNIA.PL 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wybieram wszystko. Teresa Martin, Kraków: Pustelnia.pl 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ja i mój Stwórca. John Henry Newman, Kraków: WAM 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jak modlił się Jezus, Krakow: WAM Kraków 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bioetyka w dialogu, Warszawa: Magdalenium 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bioetyka pokolenia Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kim jest Bóg, którego dotykam, Kraków: WAM 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dolentium Hominum. Duchowni i świeccy wobec ludzkiego cierpienia, Kraków: Zakon Szpitalny Św. Jana Bożego 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Modlitwa w ciszy, Kraków: Wydawnictwo M 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Aborcja. Filozoficzne, teologiczne, historyczne i prawne spojrzenie, Kraków: Petrus 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Embrion ludzki w starożytnej refleksji teologicznej, Kraków: WAM 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bioetyka w szkole. Podręcznik dla nauczycieli, wychowawców i katechetów, Kraków: Salwator 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Encyklopedia bioetyki, Radom: Polwen 2005.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Medycyna a globalizacja. Michela Schooyansa krytyka globalistycznej polityki antynatalistycznej, Kraków: WN PAT 2003.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Współczesna biologia a nauczanie Kościoła Katolickiego, Krzeszowice: Kubajak 2003.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wybrane zagadnienia etyczne z genetyki medycznej, Kraków: WN PAT 1998.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Śmierć człowieka w perspektywie teologicznej [w:] Dyskusje o śmierci mózgowej i innych aspektach umierania: Ignatianum 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Niska jakość opieki wielodyscyplinarnej, oferowanej w Polsce osobom z zespołem Downa [w:] Fizykodiagnostyka i rehabilitacja w medycynie i stomatologii – zespół Downa: Poznań, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rozeznanie w Amoris laetitia papieża Franciszka [w:] Rozeznanie. przeszłość, teraźniejszość, przyszłość: Scriptum 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Duchowość kształtowana przez liturgię [w:] Ojcze nasz – modlitwa Jezusa i Kościoła: Wyd. Benedyktynów Tyniec 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pismo święte wobec doznawania bólu fizycznego i przeżywania cierpienia przez dzieci [w:] W kręgu etyki klasycznej - prace dedykowane ks. Prof. Tadeuszowi Ślipce w 95 rocznicę urodzin: WAM Kraków 2014, s. 307-324. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mądrość zakodowana w życie [w:] Oblicza mądrości: WN UPJPII Kraków 2014, s. 81-89. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną?” Poszukiwanie ciszy w seminarium i kapłaństwie, [w:] Trudne przestrzenie formacji seminaryjnej 2014, s. 57-63. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Autonomia chorego na AIDS [w:] Od autonomii osoby do autonomii pacjenta, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława 2013, s. 249-256. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Czy embrion ludzki jest osobą ludzką [w:] Człowiek – od kiedy?: Ośrodek Wydawnictw Naukowych – Poznań 2013, s. 85-120. [więcej informacji]
Zmartwychwstanie embrionów ludzkich według ojców Kościoła [w:] Pogrzeb dziecka poronionego. Od bólu po stracie do nadziei życia: WN UPJPII 2013, s. 73-95. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Czy embrion ludzki jest osobą ludzką? Pytanie o osobowy status embrionu [w:] Badania z wykorzystaniem ludzkich embrionów jako problem etyczny i prawny, Warszazwa: Wydawnictwo Naukowe UW 2012, s. 17-39. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Czy i jak mówić o in vitro i problemie niepłodności na ambonie? [w:] Zagadnienia moralne w przepowiadaniu, Kraków: ? 2011, s. 1-1. [więcej informacji]
Problemy bioetyki przyszłości: Żywność GMO i hybrydy zwierzęco-ludzkie [w:] Historia i przyszłość bioetyki, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2008, s. 213-223. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Czy odkrycie ludzkiego genomu pozwoli nam lepiej zrozumieć człowieka? [w:] Ku rozumieniu godności człowieka, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2008, s. 275-298. [więcej informacji]
Medycyna luksusowa w kontekście polskiej biedy [w:] Oblicza polskiej biedy – stan i zagrożenia, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2007, s. 47-60. [więcej informacji]
Żywność genetycznie zmodyfikowana – szanse i zagrożenia [w:] Problematyka jedzenia w kontekście rozwoju społeczno-ekonomicznego, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2007, s. 33-45. [więcej informacji]
Medycyna luksusowa [w:] Encyklopedia bioetyki, Radom: Polwen 2007, s. 354-358. [więcej informacji]
Skrining genetyczny [w:] Encyklopedia bioetyki, Radom: Polwen 2007, s. 504-509. [więcej informacji]
Jérôme Lejeune (1927-1994) i jego wkład w bioetykę personalistyczną oraz budowanie cywilizacji życia [w:] Bioetyka personalistyczna, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2006, s. 145-169. [więcej informacji]
Personalistyczne założenia bioetyki społecznej Michela Schooyansa [w:] Bioetyka personalistyczna, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2006, s. 121-144. [więcej informacji]
Sztuczne zapłodnienie [w:] Encyklopedia bioetyki, Radom: Polwen 2005, s. 534-543. [więcej informacji]
Debata nad polską ustawą o ochronie życia nienarodzonych [w:] Bioetyka polska, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2004, s. 307-325. [więcej informacji]
Etyka eksperymentu medycznego w ujęciu Stefana Kornasa [w:] Bioetyka polska, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2004, s. 79-106. [więcej informacji]
Michela Schooyansa podstawy bioetyki społecznej [w:] Systemy bioetyczne, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2003, s. 49-70. [więcej informacji]
Nowy paradygmat zdrowia ONZ a hipokratejska etyka lekarska [w:] Ocalić cywilizację – ocalić ludzkie życie, Kraków: DEHON 2002, s. 109-118. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Problemy medyczne osób z trisomią 21 według raportu „Problemy rodzin dzieci z zespołem Downa w Polsce – stan na przełomie 2017 i 2018 roku” [w:] Medycyna Praktyczna 2018, s. 116-120. [więcej informacji]
Medycyna prenatalna w trosce o matkę i dziecko [w:] Medycyna Praktyczna 2017, s. 115-116. [więcej informacji]
Konsultacje duchowe jako praktyczne wsparcie dla lekarzy w podejmowaniu decyzji medycznych [w:] Medycyna Praktyczna 2017, s. 124-126. [więcej informacji]
Troska lekarza o ochronę początkowych stadiów życia ludzkiego [w:] Medycyna Praktyczna 2017, s. 128-132. [więcej informacji]
Problematyka bioetyczna w encyklice „Laudato si” Papieża Franciszka [w:] Polonia Sacra 2016, s. 39-65. [więcej informacji]
Modlitwa w ciszy [w:] Pastores 2016, s. 99-112. [więcej informacji]
Zgoda na pobranie narządów i tkanek do przeszczepienia [w:] Medycyna Praktyczna 2016, s. 128-131. [więcej informacji]
Eutanazja i samobójstwo z pomocą lekarza. Biała księga European Association for Palliative Care – konsultacja tłumaczenia i komentarz [w:] Medycyna Praktyczna 2016, s. 110-125. [więcej informacji]
Konieczność zachowania tajemnicy lekarskiej a ochrona praw człowieka [w:] Medycyna Praktyczna 2016, s. 123-126. [więcej informacji]
Umieć uderzyć się w pierś i naprawić szkodę wyrządzoną pacjentowi [w:] Medycyna Praktyczna 2015, s. 121-123. [więcej informacji]
Czy lekarz może wpływać na pacjenta? [w:] Medycyna Praktyczna 2015, s. 130-132. [więcej informacji]
Życie chrześcijanina według Adhortacji papieża Franciszka Evangelii gaudium [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne 2015, s. 87-98. [więcej informacji]
Kontakt chorego z rodziną, bliskimi i kapelanem [w:] Medycyna Praktyczna 2015, s. 120-122. [więcej informacji]
Reconciliatio et paenitentia a kontekst bioetyczny [w:] Studia Theologica Varsaviensia 2014.[więcej informacji]
Wiara jako fundament życia - opcja fundamentalna [w:] Communio 2014.[więcej informacji]
Gdy przypadek kliniczny przerasta możliwości lekarza [w:] Medycyna Praktyczna 2014.[więcej informacji]
Z należytą starannością, poświęcając swój czas [w:] Medycyna Praktyczna 2014.[więcej informacji]
W zgodzie z sumieniem [w:] Medycyna Praktyczna 2014, s. 117-119. [więcej informacji]
Jaki jest cel medycyny? [w:] Medycyna Praktyczna, 10 (2013) 2013, s. 122-124. [więcej informacji]
Czy lekarz powinien być dobrym człowiekiem, czy tylko dobrym fachowcem? [w:] Medycyna Praktyczna, 7-8 (2013) 2013, s. 117-120. [więcej informacji]
Początkowe stadia życia ludzkiego według św. Pawła [w:] Polonia Sacra, 32 (76) 2013 2013, s. 35-49. [więcej informacji]
Stosunek etyki do prawa medycznego i profesjonalizmu lekarza [w:] Medycyna Praktyczna, 1 (2013) 2013, s. 120-123. [więcej informacji]
"Poznaj, lekarzu, swoją godność” [w:] Medycyna Praktyczna, 6 (2013) 2013, s. 129-131. [więcej informacji]
Wychowanie dziecka do ewentualności przeżywania choroby, fizycznego bólu i cierpienia [w:] Studia Socialia Cracoviensia 2013, s. 89-97. [więcej informacji]
Przyrzeczenie lekarskie [w:] Medycyna Praktyczna, 4 (2013) 2013, s. 130-133. [więcej informacji]
In vitro i in vivo w konfesjonale [w:] Poradnik spowiednika, Październik 2012, D. 45 2012, s. 1-18. [więcej informacji]
Przemoc wobec rodziny – spojrzenie z perspektywy bioetyki społecznej [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, 10 (2011) 2011, s. 1-1. [więcej informacji]
Bioethics committees//commissions in hospitals – the experience of other countries. Where to start? [w:] Advances in Palliative Medicine, vol. 10 nr 2 – 2011 2011, s. 43-48. [więcej informacji]
Istota argumentacji teologicznej w bioetyce [w:] Teologia i moralnośc, 10 (2011) 2011, s. 7-23. [więcej informacji]
Status embrionu ludzkiego w epoce Renesansu [w:] Życie i Płodność, 10 (2010) 2010, s. 15-29. [więcej informacji]
Status ludzkiego embrionu w różnych religiach i w historii [w:] Medycyna Praktyczna, 6 (2010) 2010, s. 128-134. [więcej informacji]
Prawo do zachowania tajemnicy lekarskiej wobec pacjenta zakażonego HIV [w:] Medycyna Praktyczna, 3 (2010) 2010, s. 124-127. [więcej informacji]
Hybrydy – w poszukiwaniu zwierzęco-ludzkich komórek macierzystych [w:] Medycyna Praktyczna, 1 (2010) 2010, s. 111-113. [więcej informacji]
"Filozofia, głupcze!" Czyli na czym oparta jest etyka lekarska? [w:] Medycyna Praktyczna, 6 (2009) 2009, s. 157-160. [więcej informacji]
„Homo jednak sapiens”. Kim jest człowiek w medycynie? [w:] Medycyna Praktyczna, 8 (2009) 2009, s. 154-157. [więcej informacji]
Etyka, biologia, medycyna. Czy możliwa jest płaszczyzna porozumienia? [w:] Medycyna Praktyczna, 5 (2009) 2009, s. 144-146. [więcej informacji]
Ciało ludzkie w starożytności chrześcijańskiej [w:] Forum Teologiczne, 10(2009) 2009, s. 37-48. [więcej informacji]
Przysięgam na…” – Formy przyrzeczenia lekarskiego od starożytności do dziś [w:] Medycyna Praktyczna, 5 (2009) 2009, s. 158-161. [więcej informacji]
Les problèmes éthiques de la Procréation Médicalement Assistée [w:] Polonia Sacra, 24(68)/2009 2009, s. 113-124. [więcej informacji]
Sterylizacja kobiety w trakcie cięcia cesarskiego [w:] Medycyna Praktyczna, 11 (2009) 2009, s. 133-136. [więcej informacji]
Postawa lekarza wobec badań prenatalnych [w:] Medycyna Praktyczna. Ginekologia i położnictwo. Materiały z V Konferencji szkoleniowej, Kraków 21-22. listopada 2008, 1 2008, s. 207-209. [więcej informacji]
Dziecko chore jako szansa duchowego rozwoju dla rodziny i otoczenia [w:] Życie i Płodność, 4(2008) 2008, s. 95-98. [więcej informacji]
Granice etyczne genetyki medycznej [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, 8(2007) 2007, s. 125-144. [więcej informacji]
Marks, Sartre i medycyna [w:] Medycyna Praktyczna, 12(202) 2007 2007, s. 159-162. [więcej informacji]
Dylematy wokół zgody pacjenta [w:] Medycyna Praktyczna, 10(200) 2007 2007, s. 162-164. [więcej informacji]
Jakość życia czy świętość życia? [w:] Medycyna Praktyczna, 11(201) 2007 2007, s. 144-146. [więcej informacji]
Tajemnica lekarska – jej zakres i zagrożenia [w:] Medycyna Praktyczna, 9 (199) 2007 2007, s. 131-134. [więcej informacji]
Hipokrates i miłosierny Samarytanin do lamusa? [w:] Medycyna Praktyczna, 3(183) 2007 2007, s. 155-158. [więcej informacji]
Refleksje po śmierci Terri Schiavo – eutanazja czy akt miłosierdzia? [w:] Medycyna Praktyczna, 1(191) 2007 2007, s. 160-163. [więcej informacji]
Etyczne problemy w biomedycynie za pontyfikatu Jana Pawła II [w:] Polonia Sacra, 57(2003) 2003, s. 237-256. [więcej informacji]
Granice inżynierii genetycznej [w:] Civitas Christiana, 1 1998, s. 15-35. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Sens choroby, cierpienia, umierania i śmierci; [nr projektu:] 501-10-040069

-Zagadnienia szczegółowe polskiego "Kodeksu Etyki Lekarskiej"; [nr projektu:]

-Bioetyka i seksuologia św. Pawła; [nr projektu:] 501-10-040038

-Badanie starożytnych tekstów w zakresie bioetyki; [nr projektu:]

-Badania starożytnych tekstów w zakresie bioetyki. Bioetyka ojców Kościoła; [nr projektu:] 501-10-040016

-Badania starożytnych tekstów w zakresie bioetyki. Bioetyka ojców kościoła; [nr projektu:] 14120002

-Badania podstaw opieki nad pacjentem w szpitalu i w domu w zakresie duszpasterstwa służby zdrowia; [nr projektu:] 14120001

-Badania podstaw opieki nad pacjentem w szpitalu i w domu w zakresie duszpasterstwa służby zdrowia; [nr projektu:] 501-10-040017

-Moralno-prawne aspekty przerywania ciąży. Debata w prawie polskim; [nr projektu:]

-Problem planowania rodziny i regulacji poczęć w świecie starożytnym; [nr projektu:]

-Bioetyczne problemy rodziny; [nr projektu:] 240103

-Bioetyka w szkole; [nr projektu:]

-Embrion ludzki w starożytnej refleksji teologicznej; [nr projektu:]

Wygłoszone referaty:

- Powstanie i działalność Krakowskiej Poradni Bioetycznej; [podczas konferencji:] Spotkanie Towarzystwa Lekarskiego w Krakowie [miejsce konferencji:] Kraków, Siedziba Towarzystwa Lekarskiego, 2017-03-01

- Bioetyka jako część codziennego życia. Rola poradni bioetycznych; [podczas konferencji:] Fides et ratio. W służbie człowiekowi choremu, czyli o spotkaniu teologii i medycyny [miejsce konferencji:] Katowice , Uniwersytet Śląski i Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 2017-02-27

- W poszukiwaniu sensu cierpienia i śmierci człowieka; [podczas konferencji:] KONFERENCJA PER MORTEM II [miejsce konferencji:] Hospicjum Cordis, Katowice, 2017-01-23

- Formacja do życia pustelniczego; [podczas konferencji:] SYMPOZJUM DUCHOWOŚĆ PUSTELNICZA – SZANSE I ZAGROŻENIA [miejsce konferencji:] Warszawa, Centrum Barnabitów, 2017-01-21

- Jak pomoc choremu wykorzystywać jego zasoby duchowe w podejmowaniu decyzji co do leczenia i w mierzeniu się z niepewnościami; [podczas konferencji:] Opieka wspierająca w medycynie – chory na nowotwór [miejsce konferencji:] Bydgoszcz , Sala Audytoryjna Innowacyjnego Forum Medycznego, 2016-11-24

- Ojcze nasz - modlitwa Jezusa i Kościoła; [podczas konferencji:] Mysterium fascinans 2016 [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-09-09

- Przeszczepianie narządów w świetle etyki personalistycznej i nauki Kościoła; [podczas konferencji:] Zgoda na życie. Jak rozmawiać o transplantacji narządów [miejsce konferencji:] Kraków, Szpital Uniwersytecki Jana Pawła II, 2016-06-08

- Śmierć człowieka w perspektywie teologicznej; [podczas konferencji:] Opieka Paliatywna i hospicyjna - medycyna, humanizm, wolontariat [miejsce konferencji:] Kraków, Auditorium Maximum UJ, 2016-04-21

- Teologiczne spojrzenie na śmierć; [podczas konferencji:] Oblicza Śmierci Mózgowej [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-10-06

- Obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej – skąd się wywodzi i czemu służy; [podczas konferencji:] Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej. Co i komu lekarz może powiedzieć o swoim pacjencie [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-05-07

- Spór o człowieka: embrion – komórka czy człowiek? - refleksje historyczne z perspektywy filozoficzno-teologicznej; [podczas konferencji:] „Spór o początek i koniec ludzkiego życia” [miejsce konferencji:] Lublin KUL, 2014-12-11

- Teologia choroby i umierania – aspekty duchowe opieki nad pacjentem w stanie terminalnym; [podczas konferencji:] Problemy etyczne w opiece hospicyjnej [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-11-15

- Dialog z medycyną i służba chorym Karola Wojtyły / Jana Pawła II; [podczas konferencji:] Dialog i służba społeczna Jana Pawła [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-04-03