Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

o. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski OSPPE

Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny – profesor zwyczajny

Email: andrzej.napiorkowski@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Eklezjologii - Kierownik katedry

Dyżur:
czwartek: 14.45-15.30, ul. Franciszkańska 1 ITFED

Pełnione funkcje:

Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu - Zastępca dyrektora instytutu

Curriculum Vitae:

2010 – 2010 r. stanowisko do tytułu profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

2006 – 2006 r. tytuł profesora zwyczajnego.

2004 – 2004 r. stanowisko profesora nadzwyczajnego.

2001 – 2001 r. kierownik katedry eklezjologii na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

2000 - 2000 – 2000 – habilitacja w oparciu o monografię „Bogactwo łaski a nędza grzesznika. Zróżnicowany konsensus teologii katolickiej i luterańskiej o usprawiedliwieniu”, Kraków 2000, ss. 404.

1991 - 1996 – 1996 – doktorat na Uniwersytecie w Ratyzbonie (Niemcy) na podstawie pracy „Schrift-Tradition-Kirche. Glaubensquelle in M. J. Scheebens theologischer Erkenntnislehre“, Frankfurt a. M. 1996, ss. 295

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Proegzystencja Kościoła, Kraków: WAM UPJP2 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
O Bogu i o nas. Homilie na niedziele i święta. Rok liturgiczny B: Biblos 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Usprawiedliwienie naczelnym kryterium reformacyjnej odnowy Kościoła, Kraków: Katedra Eklezjologii UP JP 2 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Will ST. Faustina and ST. John Paul II become Doctors of the Church? Polish saints and apostles of Divine mercy, Kraków: o. Andrzej Napiórkowski Klasztor Paulinów w Krakowie 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Maryja jest piękna, Kraków: WN UPJPII 2016.[więcej informacji]
Jezus Chrystus Objawiony i Objawiający 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Miłosierdzie. Kościół. Maryja. W hołdzie Ojcu Profesorowi Zachariaszowi Jabłońskiemu 2016.[więcej informacji]
Kościół w Maryi. Maryja w Kościele: Jedność Kielce 2016.[więcej informacji]
Kościół Miłosierdzia, Niepokalanów: Wyd. Ojców Franciszkanów 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kościół i dar pokoju: Salwator 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Teologie XX i XXI wieku, Kraków: WAM Kraków 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
The Divine - Human Communion. An Outline of Catholic Integral Ecclesiology: Peter-Lang Edition Frankfurt am Main 2015.[więcej informacji]
Santa Faustina e san Giovanni Paolo II saranno proclamati dottori della Chiesa?, Kraków: Salwator 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Współczesny Kościół i ponowoczesny swiat, Kraków: UP JP II 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
O bogactwach Kościola 2015.[więcej informacji]
Kościół bez Kościoła. Świadek wiary, Kraków: WAM 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Piękno Kościoła 2014.[więcej informacji]
Czy św. Faustyna i św. Jan Paweł II zostaną doktorami Kościoła? Polscy święci apostołami Bożego miłosierdzia?, Niepokalanów: Ojcó Franciszkanów 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Skałka. Between Heaven and earth, Kraków: Salwator 2013.[więcej informacji]
Homilie na Rok C, Kraków: WAM 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Homilie na Rok A, Kraków: WAM 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Homilie na Rok B, Kraków: WAM 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Koncepcje teologii katolickiej, Kraków: Salwator 2013.[więcej informacji]
Reforma i rozwój Kościoła. Duch Boży i instytucja, Kraków: WAM 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Skałka. Między niebem i ziemią, Kraków Bydgoszcz: Margrafsen 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Teologia jedności chrześcijan. Podręcznik ekumenizmu., Kraków: Salwator 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kościół dla człowieka. Błogosławionego Jana Pawła Wielkiego mistyka Eklezji, Kraków: Drukarnia Narodowa 2011.[więcej informacji]
Gott-menschliche Gemeinschaft. Katholische integrale Ekklesiologie., Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bogactwo łaski a nędza grzesznika. Zróżnicowany konsensus teologii katolickiej i luterańskiej o usprawiedliwieniu osiągnięty w dialogu ekumenicznym, Kraków: Salwator 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dialog ekumeniczny a misio Ecclesiae, Kraków: Salwator 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kapłaństwo zakonników. Refleksja teologiczna w roku kapłańskim, Kraków: Paulinianum 2010.[więcej informacji]
Ojcze Nasz. Medytacje z Jezusem, Kraków: WAM 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Gesù, che rivela Dio e l’uomo, Roma: Liberit 2009.[więcej informacji]
Bosko-ludzka wspólnota. Podstawy katolickiej eklezjologii integralnej, Kraków: WAM 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Blask Skałki, Kraków: Unum 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kard. S. Dziwisz, Głos ze Skałki, Kraków: Alleluja 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Formacja ludzka przyszłych kapłanów i jej współczesne wyzwania, 43. Ogólnopolska Konferencja Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych, Kraków: Unum 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jezus Chrystus objawiony i objawiający. Chrystologia fundamentalna, Kraków: WAM 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Święty Stanisław. Biskup i Męczennik. Homilie wygłoszone z okazji 750 – lecia kanonizacji, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Homo ecclesiasticus. Szkice z antropologii eklezjologicznej, Kraków: Unum 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kapłaństwo w ojcostwie, Kraków: Alleluja 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dojrzałość intelektu i serca. 42. Ogólnopolska Konferencja Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych w Poznaniu 4-6 września 2006, Kraków: Unum 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dojrzałość intelektu i serca, 42. Ogólnopolska Konferencja Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych, Kraków: Unum 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Misterium communionis. Eklezjalny paradygmat dziejów zbawienia, Kraków: WAM 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pamięć i tożsamość kapłana w nauczaniu Jana Pawła II. 41. Ogólnopolska Konferencja Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych, Kraków: Unum 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Formacja formatorów. 40. Ogólnopolska Konferencja Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych, Kraków: Unum 2005.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Kiedy się zgromadzi cały Kościół” (1Kor 14, 23). „Ecclesia, quid dicis de te ipsa?”. W 40. rocznicę konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium Soboru Watykańskiego Drugiego, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2005.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jezus Chrystus wczoraj i dziś, Ten sam także na wieki, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Paulinów, Kraków: Paulinianum 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dietrich Bonhoeffer i jego wizje Kościoła, Kraków: Unum 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Chrystus Wybawiający. Teologia świętych obrazów, Kraków: Wydawnictwo M 2003.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Święty Stanisław w życiu Kościoła w Polsce. 750-lecie kanonizacji, Kraków: Klasztor Ojców Paulinów na Skałce 2003.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kościół Chrystusowy. Teologia fundamentalna, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2003.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Posvećeno Zajedništvo, Subotica: Subotica 2003.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jedność konsekrowana, Kraków: Alleluja 2002.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Droga Krzyżowa. Modlitwa o Jedność Chrześcijan, Kraków: Alleluja 2002.[więcej informacji]
Rycerze Jasnogórskiej Bogarodzicy. Etos Jasnej Góry – rycerska tradycja i posłanie, Częstochowa – Jasna Góra: Paulinianum 2001.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
W poszukiwaniu duchowości paulińskiej, Kraków: Księgarnia Akademicka 1999.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zagadnienia ekumeniczne. Skrypt dla studentów teologii, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 1999.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Schrift-Tradition-Kirche. Glaubensquelle in M. J. Scheebens theologischer Erkenntnislehre, Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag 1996.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Inna Europa w stronę innego chrześcijaństwa? [w:] Nauka i Wiara. Wyzwania przyszłości: Chrześcijańskie Forum pRacownikó Nauki 2018, s. 89-102. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ku nowej teologii [w:] Credo Domine. Księga Jubileuszowa o. prof. Jackowi Salijowi OP: Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze 2017, s. 281-299. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Geneza i natura Kościoła [w:] W poszukiwaniu wiary dojrzałej: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Uniwersytet Trzeciego Wieku 2017, s. 181-204. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Usprawiedliwienie naczelnym kryterium reformacyjnej odnowy Kościoła, w: Reformatorzy a Kościół rzymski, red. A. Napiórkowski, Kraków 2017, s. 113-137. [w:] Reformatorzy a Kościół rzymski: UPJP2 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Walka w Kościele [w:] Kościół i dar pokoju 2016, s. 259-280. [więcej informacji]
Czy Kościół może być niemaryjny? [w:] Miłosierdzie. Kościół. Maryja. W hołdzie Ojcu Profesorowi Zachariaszowi Jabłońskiemu 2016, s. 203-218. [więcej informacji]
Inna Europa w stronę innego chrześcijaństwa [w:] Nauka i wiara. Wyzwania przyszłości. Konferencja Chrześcijańskiego Forum Pracowników Nauki: Nauka - Etyka - Wiara 2015, s. 87-100. [więcej informacji]
Inna Europa w stronę innego chrześcijaństwa [w:] Nauka i wiara. Wyzwania przyszłości. Konferencja Chrześcijańskiego Forum Pracowników Nauki: Nauka - Etyka - Wiara 2015, s. 87-100. [więcej informacji]
Ukryte i jawne piękno Kościoła [w:] Piękno Kościoła 2014, s. 129-149. [więcej informacji]
Czego oczekuje postnowoczesne społeczeństwo od Kościoła? [w:] O bogactwach Kościoła 2014, s. 225-246. [więcej informacji]
Dlaczego czcić Maryję? Biblijno-teologiczne uzasadnienie kultu maryjnego, [w:] „Dissertationes Paulinorum” T. XXII – 2013, Kraków – Skałka 2013 2013, s. 31-55. [więcej informacji]
Piękno ekumenizmu [w:] O ekumenizmie w Roku Wiary. Księga Pamiątkowa z okazji jubileuszu 30-lecia Instytutu Ekumenicznego KUL, Lublin: KUL 2013, s. 63-70. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Religia czy wiara? Postulaty Karla Bartha i Dietricha Bonhoeffera [w:] Servabo legem tuam in toto corde meo. Księga Pamiątkowa dedykowana ks. Prof. J. Krzywdzie, Kraków 2013, s. 157-167. [więcej informacji]
Sekularyzacja: rozwój religijny ludzkości czy błąd antropologiczny? [w:] Koncepcje teologii katolickiej, Kraków: Salwator 2013, s. 111-132. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Teologia świętych obrazów [w:] Jedność w różnorodności, Kraków 2013, s. 8-10. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wniebowzięta umacnia wiarę w eschatyczne powołanie Kościoła [w:] Jasnogórska Szkoła Wiary, Jasna Góra – Częstochowa 2013: Paulinianum 2013, s. 83-98. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Religia czy wiara? Postulaty Karla Bartha i Dietricha Bonhoeffera [w:] Servabo legem tuam in toto corde meo. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. J. Krzywdzie 2013, s. 157-167. [więcej informacji]
Królestwo Boże jest (i nie jest) Kościołem [w:] Królestwo Boże a Kościół, Kraków: Salwator 2012, s. 83-102. [więcej informacji]
Der Logos und die Frau Am Anfang der Kirche. Skizze zur Ekklesiologie [w:] Logos et Musica. In honorem Summi Romani Pontificis Benedicti XVI, Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag 2012, s. 223-230. [więcej informacji]
Wprowadzenie [w:] Dialog ekumeniczny a misio Ecclesiae, Kraków: Salwator 2011, s. 7-9. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Między ekumenizmem a konwertyzmem. Kościół rzymskokatolicki a Kościół anglikański [w:] Dialog ekumeniczny a misio Ecclesiae, Kraków: Salwator 2011, s. 33-59. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przyjaźń w perspektywie teologicznej [w:] Wychowanie do przyjaźni. Od idei do praxis, Kraków: Polska Akademia Umiejętności. Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Fides et Ratio, Ośrodek Dokumentacj 2011, s. 39-54. [więcej informacji]
Z dziejów Skałki [w:] Nieśmiertelni. Krypta Zasłużonych na Skałce, Kraków: Universitas 2010, s. 13-31. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Miłosierdzie Boga. Teo- i antropocentryczna wizja dziejów zbawienia [w:] Dogmatyka. W perspektywie Bożego miłosierdzia, Lublin: KUL 2010, s. 319-330. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kapłaństwo zakonne: między klasztorem a parafią [w:] apłaństwo zakonników. Refleksja teologiczna w roku kapłańskim, Kraków 2010, s. 67-84. [więcej informacji]
W duchu Asyżu – za Janem Pawłem II [w:] Ziemo jedyna! Z Janem Pawłem II śladami historii geografii zbawienia, Kraków 2009, s. 201-25. [więcej informacji]
Krakowskie wizyty kard. J. Ratzingera. Człowiek wiary, prawdy, kultury i miłości [w:] Benedictus, qui venit in nomie Domini. Sympozjum międzynarodowe Cooperatores veritatis, Radom: Wydawnictwo Diecezji Radomskiej Ave 2009, s. 355-366. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Słowo wprowadzające [w:] Formacja ludzka przyszłych kapłanów i jej współczesne wyzwania, Kraków: Unum 2008, s. 5-7. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wprowadzenie [w:] Skałeczne Bractwo Aniołów Stróżów, Kraków: Alleluja 2008, s. 7-7. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zbawienie, przebóstwienie czy usprawiedliwienie? Rozumienie jedności Boga i człowieka w Kościele rzymskokatolickim [w:] Kondycja człowieka, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2007, s. 101-120. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wstęp [w:] Dojrzałość intelektu i serca. 42. Ogólnopolska Konferencja Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych w Poznaniu 4-6 września 2006, Kraków: Unum 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kultura: duchowością człowieka eklezjalnego [w:] Scio, cui credidi. Księga Pamiatkowa ku czci ks. prof. M. Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin, Lublin: KUL 2007, s. 829-839. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Peregrynacja wizerunku Maryi – współtworzeniem „communio Ecclesiae” [w:] Peregrynacja Wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej w duchowym krajobrazie Polski ku przyszłości (1957-2007). Ogólnopolskie sympozjum mariologiczno-maryjne, Jasna Góra 4-5 maja 2007 r., Częstochowa – Jasna Góra: Paulinianum 2007, s. 143-157. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Eros czy agape? Antropologia eklezjologiczna encykliki Benedykta XVI Deus caritas est [w:] Scire Deum. Księga pamiątkowa wydana z okazji 25-lecia PAT w Krakowie i dedykowana kard. M. Jaworskiemu, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2006, s. 99-112. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Słowo wprowadzające [w:] Pamięć i tożsamość kapłana w nauczaniu Jana Pawła II, Kraków: Unum 2006, s. 56-86. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Teologia duchowości paulińskiej i jej podstawowe wymiary [w:] Matka Odkupiciela, Lublin: "Gaudium" 2006, s. 87-98. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Metodologiczne i merytoryczne uwagi do posoborowej antropologii teologicznej [w:] Instaurare omnia in Christo. O zbawieniu, teologii, dialogu i nadziei. Prof. Wacławowi Hryniewiczowi, Lublin: KUL 2006, s. 165-175. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wprowadzenie [w:] Obchody Roku Stanisławowskiego na krakowskiej Skałce (2003/2004), Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne. Sekcja Wydawnicza. Wydawnictwo UNUM 2006, s. 5-6. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jedność Kościoła i świata [w:] Geografia i sacrum. Profesorowi A. Jackowskiemu w 70. rocznicę urodzin, Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego 2005, s. 245-252. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Posłowie [w:] Modlitwy i wiersze więzienne, Kraków: Alleluja 2005, s. 41-45. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kościół wobec wyzwań współczesności [w:] Kościół w czasach Jana Pawła II, Lublin: KUL: "Gaudium" 2005, s. 145-158. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Eklezjologia antropologiczna wobec wyzwań współczesnego świata [w:] „Kiedy się zgromadzi cały Kościół” (1Kor 14, 23). „Ecclesia, quid dicis de te ipsa?”. W 40. rocznicę konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium Soboru Watykańskiego Drugiego, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2005, s. 157-171. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Teologia polska wobec wyzwań współczesności [w:] Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań, Lublin: KUL 2004, s. 33-64. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
O właściwy sens reformy w Kościele [w:] Przyroda – Człowiek – Bóg, Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego 2004, s. 371-376. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dialektyka Kościoła i świata. W stronę indywidualno-egzystencjalnej myśli Dietricha Bonhoeffera [w:] Świadek Chrystusowych cierpień (1 P 5, 1). Prace dedykowane ks. prof. Adamowi Kubisiowi, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2004, s. 617-635. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wstęp [w:] Święty Michał Archanioł, Kraków 2004, s. 9-14. [więcej informacji]
Von der Teologie zur Glaubenspraxis. Zur Glaubenslage der katholischen Christen im Polen von heute [w:] Unsere Theologie in Europa, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2004, s. 84-107. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Z historii i teraźniejszości studiów filozoficzno-teologicznych na krakowskiej Skałce [w:] Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Paulinów, Częstochowa - Kraków: PAULINIANUM Wydawnictwo Zakonu Paulinów 2004, s. 25-33. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Słowo Wstępne Przeora Skałki [w:] Panteon Narodowy Na Skałce, Kraków 2003, s. 7-9. [więcej informacji]
Geneza, Natura i Posłanie Kościoła [w:] Kościół Chrystusowy. Teologia fundamentalna, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2003, s. 71-105. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Eklezjotwórczy wymiar świętości i męczeństwa Stanisława ze Szczepanowi [w:] Skałka – Sanktuarium i Panteon Narodu. Peregrinus Cracoviensis, Kraków 2003, s. 55-62. [więcej informacji]
Pytanie o Kościół [w:] Kościół Chrystusowy. Teologia fundamentalna, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2003, s. 13-23. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Acheiropity – ikony nie ręką ludzką uczynione [w:] Chrystus Wybawiający. Teologia świętych obrazów, Kraków: "M" 2003, s. 111-126. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Poznać Jezusa jako Chrystusa [w:] Poznać Chrystusa, Olsztyn: Instytut Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła 2003, s. 73-90. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wspólnota biskupów a nieomylność nauczania [w:] Eklezjalny wymiar poznania teologicznego. Materiały z sympozjum, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2003, s. 47-69. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Eklezjalne oddziaływanie św. Stanisława w świetle prawdy wiary communio sanctorum [w:] Święty Stanisław w życiu Kościoła w Polsce. 750-lecie kanonizacji, Kraków: Klasztor Ojców Paulinów na Skałce 2003, s. 249-264. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
750-lecie kanonizacji św. Stanisława, Biskupa i Męczennika, Patrona Polski [w:] Skałka – Sanktuarium i Panteon Narodu. Peregrinus Cracoviensis, Kraków: IGiGP UJ 2003, s. 9-10. [więcej informacji]
Słowo ze Skałki [w:] Zwycięzca pod mieczem, Bytom – Kraków: Oficyna Wydawnicza - Skałka 2003, s. 7-9. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wprowadzenie [w:] Chrystus Wybawiający. Teologia świętych obrazów, Kraków: "M" 2003, s. 9-10. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Z historii teologii świętych obrazów [w:] Chrystus Wybawiający. Teologia świętych obrazów, Kraków: "M" 2003, s. 11-25. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kościoły w chrześcijaństwie [w:] Kościół Chrystusowy. Teologia fundamentalna, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2003, s. 201-218. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Krzyż. Staurologiczna świadomość [w:] Leksykon Teologii Fundamentalnej, Lublin - Kraków 2002, s. 329-333. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Duch Święty [w:] Leksykon Teologii Fundamentalnej, Lublin - Kraków 2002, s. 329-333. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Herezje [w:] Leksykon Teologii Fundamentalnej, Lublin - Kraków 2002, s. 456-462. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Status nauki o usprawiedliwieniu w dialektycznej teologii Karola Bartha [w:] Ante Deum stantes. Analecta, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT - Unum 2002, s. 765-773. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Anatema [w:] Leksykon Teologii Fundamentalnej, Lublin - Kraków 2002, s. 51-52. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Die Spiritualität und ihre mariologische Dimension im Paulinerorden und in seiner Tätigkeit [w:] Rycerze Jasnej Góry, Częstochowa - Bydgoszcz: Paulinianum - Margrafsen 2001, s. 57-64. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wkład Jasnej Góry w integrację chrześcijańską i między narodami [w:] Rycerze Jasnej Góry, Częstochowa - Bydgoszcz: Paulinianum - Margrafsen 2001, s. 65-70. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wstęp [w:] Życie Wspólne, Kraków: Alleluja 2001, s. 7-29. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Simul iustus et peccator we Wspólnej Deklaracji o usprawiedliwieniu [w:] Ekumenizm na progu Trzeciego Tysiąclecia, Opole: Uniwersytet Opolski, Wydział Teologiczny 2000, s. 325-338. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Możliwość dotarcia do historii Jezusa [w:] Teologia fundamentalna, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 1999, s. 63-86. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Teologia obecności i działania Ducha Świętego w paulińskim życiu zakonnym [w:] W poszukiwaniu duchowości paulińskiej, Kraków: Księgarnia Akademicka 1999, s. 123-140. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Historyczność Jezusa Chrystusa [w:] Teologia fundamentalna, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 1999, s. 43-62. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ekumeniczna rola Jasnej Góry [w:] Jasna Góra w 20-lecie Pontyfikatu Jana Pawła II, Częstochowa: Paulinianum 1999, s. 379-392. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Historyczność Jezusa Chrystusa [w:] Teologia fundamentalna, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 1998, s. 1-30. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Rebeliant w Kościele czy stróż doktryny katolickiej? [w:] Studia Nauk Teologicznych PAN 2017, s. 13-33. [więcej informacji]
Eklezjotwórcza rola chrztu i Eucharystii w perspektywie teologii katolickiej i ewangelickiej [w:] Studia Oecumenica 2017, s. 249-268. [więcej informacji]
Towards hermeneutics of substantial change. Between conciliar continuity and tendency to break [w:] Analectca Cracoviensia 2016, s. 59-71. [więcej informacji]
Czego oczekuje postnowoczesne społeczeństwo od Kościoła? [w:] Studia Claromontana 2016, s. 501-518. [więcej informacji]
Karl Rahner: trenscendentalno-teologiczny wkład w chrześcijańską antropologię [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne 2015, s. 249-260. [więcej informacji]
The Necessity of Faith in the Church in the Age of Secularisation [w:] Theological Research 2014, s. 105-116. [więcej informacji]
Współczesny sekularyzm a teologia sekularyzacji [w:] Studia Nauk Teologicznych PAN 2014, s. 11-36. [więcej informacji]
Sekularyzacja: rozwój religijny ludzkości czy błąd antropologiczny? [w:] Koncepcje teologii katolickiej, 1 2013, s. 111-131. [więcej informacji]
Ecclesia semper purificanda et reformanda [w:] Communio. w: Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny, Nr 4(184) Rok XXXIII 2013, s. 102-118. [więcej informacji]
Współczesny sekularyzm a teologia sekularyzacji jako wyzwania dla wiary [w:] „Teologia praktyczna”, t. 14 (2013) 2013, s. 17-39. [więcej informacji]
Ecclesia semper purificanda et reformanda [w:] Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny 2013, s. 102-118. [więcej informacji]
Wiara w Kościele, lecz dla świata. Rekonstrukcja interpretacji nauczania Vaticanum II [w:] „Polonia Sacra”, 17(2013) nr 2 (33) 2013, s. 53-69. [więcej informacji]
Dlaczego czcić Maryję? Biblijno-teologiczne uzasadnienie kultu maryjnego [w:] Dissertationes Paulinorum 2013, s. 31-55. [więcej informacji]
Wiara w Kościele, lecz dla świata. Rekonstrukcja interpretacji nauczania Vaticanum II [w:] Polonia Sacra 2013, s. 53-69. [więcej informacji]
Is the Kingdom of Haeven the Church of Jesus Christ? [w:] Vox Patrum 2013, s. 547-557. [więcej informacji]
Ecclesia semper purificanda et reformanda [w:] Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny, Nr 4(184) Rok XXXIII 2013, s. 102-118. [więcej informacji]
Dlaczego czcić Maryję? Biblijno-teologiczne uzasadnienie kultu maryjnego [w:] Dissertationes Paulinorum 2013, s. 31-55. [więcej informacji]
Is the Kingdom of Haeven the Church of Jesus Christ? [w:] Vox Patrum” KUL Lublin, R. XXXIII 59(2013) 2013, s. 547-557. [więcej informacji]
Logos i Niewiasta u początków Kościoła. Szkic do eklezjogenezy [w:] Analekta Cracoviensia XLIII 2011, XLIII 2011, s. 209-216. [więcej informacji]
Mistyka w codzienności. Postulat dla reformy i rozwoju Kościoła [w:] Studia Nauk Teologicznych PAN 2011, s. 71-108. [więcej informacji]
Die Frage nach der integralen Ekklesiologie von heute [w:] Analecta Cracoviensia, XLII 2010, s. 281-300. [więcej informacji]
Jasnogórska ikona wolności bł. Jana Pawła II [w:] Studia Claromontana, 29 2010, s. 5-30. [więcej informacji]
Kult Aniołów Stróżów w duchowości i duszpasterstwie paulinów [w:] Studia Claromontana, 27 2009, s. 355-378. [więcej informacji]
Teologiczne miejsca odkrywania miłości. W kierunku przewodnich myśli „Deus Caritas est” Benedykta XVI [w:] Studia Loviciensia. Łowickie Studia Teologiczne, 10 2008, s. 34-52. [więcej informacji]
Przyczynek do metodologii eklezjologii integralnej [w:] Studia Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk, 2 2007, s. 175-188. [więcej informacji]
O apologetycznym wymiarze teologicznej antropologii [w:] Polonia Sacra, 20 2007, s. 277-290. [więcej informacji]
Humanizm wiary, prawdy, kultury i miłości. Krakowskie wizyty kard. Josepha Ratzingera [w:] Alma Mater. Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego, 83, czerwiec 2006, s. 7-11. [więcej informacji]
Poziomy wspólnoty eklezjologii communio w dokumentach Magisterium Kościoła [w:] Zeszyty Historyczno-Teologiczne, XII 2006, s. 117-132. [więcej informacji]
Papież Benedykt XVI: człowiek prawdy i miłości [w:] Jasna Góra, 3 2006, s. 9-13. [więcej informacji]
Skałka: dziedzictwo i przyszłość [w:] „Hybryda”. Pismo artystyczno-literackie Stowarzyszenia Twórczego POL-ART, 8 2006, s. 9-11. [więcej informacji]
Ecclesia – communio personarum w myśli Jana Pawła II [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, VII 2005, s. 85-104. [więcej informacji]
Maryja w niepowtarzalności swojej kobiecości [w:] Akcja katolicka, 43 2005, s. 12-15. [więcej informacji]
Dietricha Bonhoeffera zmaganie o pokój Chrystusowy [w:] Wrocławski Przegląd Teologiczny, 2 2005, s. 93-107. [więcej informacji]
Nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny szkołą nadziei nadprzyrodzonej [w:] Dobry Pasterz, XXIX 2004, s. 174-178. [więcej informacji]
Eklezjologiczne przesłanie Vaticanum II a idea communio kard. Karola Wojtyły [w:] Analecta Cracoviensia, XXXV 2003, s. 179-188. [więcej informacji]
Wstęp [w:] Vox Eremi, 2 2003, s. 3-3. [więcej informacji]
Ku odnowionej dogmatyczno-pastoralnej aplikacji sakramentu bierzmowania w parafii [w:] Zeszyty Historyczno-Teologiczne, 9 2003, s. 144-163. [więcej informacji]
Czy Kościół rzeczywiście potępił św. Augustyna? Uwagi krytyczne do książki L. Kołakowskiego „Bóg nam nic nie jest dłużny” [w:] Ateneum Kapłańskie, 2(564) 2003, s. 289-299. [więcej informacji]
Od teologii do praktyki wiary dzisiejszych katolików w Polsce [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, VI 2003, s. 171-185. [więcej informacji]
Ku odnowionej dogmatyczno-pastoralnej aplikacji sakramentu bierzmowania w parafii [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 2 2003, s. 113-130. [więcej informacji]
O nowe pastoralno-teologiczne inspiracje dla duchowej jedności. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan [w:] Biuletyn Ekumeniczny, 1/125 2003, s. 44-66. [więcej informacji]
Kościół jako Lud Boży i jego eschatologiczny charakter [w:] Zeszyty Historyczno-Teologiczne, 8 2002, s. 123-138. [więcej informacji]
Karta Ekumeniczna. Punkt widzenia przedstawiciela Kościoła katolickiego [w:] Biuletyn Ekumeniczny, 1/121 2002, s. 56-24. [więcej informacji]
Z Pawłem Pustelnikiem [w:] Jasna Góra, 1-2 2002, s. 16-19. [więcej informacji]
Człowieczeństwo Jezusa Chrystusa odsłania oblicze człowieka [w:] Jasna Góra, 12 2002, s. 11-15. [więcej informacji]
Pośrednictwo Maryi w maryjnym dokumencie Grupy z Dombes [w:] Salvatoris Mater, 3(15) 2002, s. 217-231. [więcej informacji]
Teologia pojednania – Kościoły na progu III Millennium [w:] Biuletyn Ekumeniczny, 3-4/123-124 2002, s. 53-65. [więcej informacji]
Das Entdecken des Antlitzes Christi als wichtigste Aufgabe der Theologie. Reflexion über „Novo Millennio ineunte“ [w:] Folia Thelogica, 13 2002, s. 89-102. [więcej informacji]
Das Entdecken des Antlitzes Christi als wichtigste Aufgabe der Theologie. Reflexion über „Novo Millennio ineunte“ [w:] Bogosloviae, 3 2002, s. 12-12. [więcej informacji]
Człowieczeństwo Jezusa Chrystusa odsłania oblicze człowieka [w:] Polonia Sacra, 11(55) 2002, s. 251-268. [więcej informacji]
Historia świata ubogaca Kościół? [w:] Analecta Cracoviensia, XXXIV 2002, s. 227-239. [więcej informacji]
Budda czy Jezus? Religijny pluralizm jako relatywizacja jedyności i powszechności zbawienia Jezusa Chrystusa w świetle Deklaracji Kongregacji Nauki Wiary „Dominus Iesus” [w:] Polonia Sacra, 8/52 2001, s. 269-289. [więcej informacji]
Chrześcijaństwo bezreligijne. Trzecia wizja eklezjologiczna Dietricha Bonhoeffera [w:] Analecta Cracoviensia, XXXIII 2001, s. 489-501. [więcej informacji]
Ekumeniczne implikacje jedności Europy w postmodernistycznym kontekście jej globalizacji [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, V 2001, s. 39-54. [więcej informacji]
Mariologia w katolicko-protestanckim dialogu ekumenicznym [w:] Salvatoris Mater, kwiecień 2001, s. 18-18. [więcej informacji]
Próby uzgodnienia stanowisk w nauce o usprawiedliwieniu przed Soborem Trydenckim a współczesna hermeneutyka ekumeniczna [w:] Studia i Dokumenty Ekumeniczne, 1 2001, s. 33-44. [więcej informacji]
Mariologia w dialogu katolicko-protestanckim [w:] Salvatoris Mater, 4(12) 2001, s. 91-111. [więcej informacji]
Obecność i działanie Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania. Dogmatyczno-pastoralne aspekty przygotowania do sakramentu bierzmowania w parafii [w:] Biuletyn Duszpasterski, X 2001.[więcej informacji]
Bajanizm jako próba pogodzenia katolickiej i luterańskiej koncepcji o grzechu pierworodnym [w:] Zeszyty Historyczno-Teologiczne. Rocznik Collegium Resurrectianam, 7 2001, s. 133-145. [więcej informacji]
Das Gerechtfertigtsein in ostkirchlicher Soteriologie [w:] Analecta Cracoviensia, XXXII 2000, s. 169-183. [więcej informacji]
Kiedy narodził się Pan Jezus? [w:] Niedziela, 51/1999 1999, s. 21-21. [więcej informacji]
Zasada Tradycji w poznaniu teologicznym M.J. Scheebena [w:] Zeszyty Historyczno-Teologiczne, 4/5 1999, s. 131-145. [więcej informacji]
Reinkarnacja a zmartwychwstanie [w:] Homo dei, 1 1999, s. 30-40. [więcej informacji]
Luteranie i katolicy pojednani łaską Chrystusa [w:] Niedziela, 45/1999 1999, s. 12-12. [więcej informacji]
Eklezjalno-sakramentalny wymiar stowarzyszeń i ruchów kościelnych [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, IV 1999, s. 173-188. [więcej informacji]
Wiara broniąca prawdy [w:] Homo dei, 2 1999, s. 17-26. [więcej informacji]
Duch Święty jednoczy nas w Królestwo Boże [w:] Ateneum Kapłańskie, 540 1999, s. 234-241. [więcej informacji]
O uniwersyteckość teologii w Polsce [w:] W drodze, 5(285) 1997, s. 55-64. [więcej informacji]
Teologia uniwersytecka czy seminaryjna? Nauczanie teologii w Niemczech [w:] Ateneum Kapłańskie, 523 1996, s. 388-394. [więcej informacji]
Dokąd prowadzi relatywizm. Pytanie o religijność niemiecką [w:] W drodze, 2(270) 1996, s. 36-43. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Progzystencja Kościoła; [nr projektu:] 501-10-010133

-Misyjność Kościoła. Maryja i Kościół. Eklezjologia Hansa Ursa von Balthasara; [nr projektu:] 501-10-010175

-Kościół i wojna; [nr projektu:] 501-10-010109

-Konferencja - "Skarby Kościoła"; [nr projektu:] 501-10-010072

-Kosciół jest piękny - publikacja i konferencja; [nr projektu:] 501-10-010020

-Posoborowe koncepcje teologii katolickiej - konferencja; [nr projektu:] 11070002

-Posoborowe koncepcje teologii katolickiej - konferencja; [nr projektu:] 501-10-010008

-Kościół a Królestwo Boże. Publikacja; [nr projektu:] 11070001

-Eklezjologiczne aspekty kapłanów zakonnych. Refleksja z racji Roku Kapłańskiego; [nr projektu:] 110701

-Eklezjologiczne aspekty kapłaństwa zakonników; [nr projektu:] 210701

Wygłoszone referaty:

- „Co Duch Święty mówi do Kościoła? (por. Ap 2, 7). Sobór jako odpowiedź wiary na Słowo Boga; [podczas konferencji:] „Wiarę wyznawać, przeżywać, celebrować” [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-05-22

- Sekularyzacja: rozwój religijny ludzkości czy błąd antropologiczny?; [podczas konferencji:] Koncepcje teologii katolickiej [miejsce konferencji:] Kraków, ul Podzamcze, 2013-02-28

- Geneza i powstanie Kościoła; [podczas konferencji:] „Świadkowie wiary” [miejsce konferencji:] Rzym v. Sebastianello 11, 2013-01-26

- Teologia roku duszpasterskiego 2011/2012 dla kapłanów i katechetów diecezj; [podczas konferencji:] Duszpasterstwo w archdiecezji białostockiej [miejsce konferencji:] Białystok, 2012-01-07

- Między ekumenizmem a konwertyzmem. Kościół rzymskokatolicki a Wspólnota anglikańska; [podczas konferencji:] Dialog ekumeniczny a missio Ecclesiae [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-03-03

- Przyjaźń w perspektywie teologicznej; [podczas konferencji:] Przyjaźń [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-12-10