Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

ks. dr hab. Robert Nęcek

Zatrudnienie:
Wydział Nauk Społecznych – adiunkt z habilitacją

Email: robert.necek@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Edukacji Medialnej - Kierownik katedry

Funkcje dydaktyczne:
- Kierownik Podyplomowe Studia Edukacja Medialna / Media Relations (rok akademicki: 2017/18 , studia podyplomowe, tryb: podyplomowe)
- Kierownik Podyplomowe Studia Edukacja Medialna / Media Relations (rok akademicki: 2018/19 , studia podyplomowe, tryb: podyplomowe)

Dyżur:
poniedziałek, godz. 8.45-9.30 ul. Bernardyńska 3, p. 101

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2018/19):

- Media w edukacji (kierunek: Podyplomowe Studia Edukacja Medialna / Media Relations; tryb: podyplomowe; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: konwersatorium)

- Praca rzecznika prasowego (kierunek: Podyplomowe Studia Edukacja Medialna / Media Relations; tryb: podyplomowe; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: konwersatorium)

- Seminarium dyplomowe (kierunek: Podyplomowe Studia Edukacja Medialna / Media Relations; tryb: podyplomowe; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: warsztaty)

- Seminarium licencjackie; [w ramach:] Seminarium licencjackie (kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Seminarium licencjackie; [w ramach:] Seminarium licencjackie (kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Warsztaty rzecznika prasowego (kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Warsztaty rzecznika prasowego (kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; tryb: niestacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Proseminarium magisterskie; [w ramach:] Proseminarium magisterskie (kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Seminarium magisterskie; [w ramach:] Seminarium magisterskie (kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Seminarium magisterskie; [w ramach:] Seminarium magisterskie (kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Opinia publiczna - teorie i badania (kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Opinia publiczna - teorie i badania (kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Media przestrzeń i narzędzie miłosierdzia.: Wydawnictwo Salwator 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Miłosierdzie - Komunikacja - Zdrowie. Wokół życia i działalności św. Hannibala Marii di Francia.: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Resurrectionist spirituality : from personal to social renewal: Wydawnictwo św. Jana Pawła II 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Media, kultura, dialog : ogólnopolska konferencja naukowa w 5. rocznicę śmierci abpa Józefa Życińskiego, 11 lutego 2016 : album, Kraków: Wydawnictwo Salwator 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Edukacja medialna w nauczaniu społecznym papieża Franciszka., Kraków: Wydawnictwo Salwator 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wychowanie - Komunikacja - Zdrowie. Charyzmat felicjański, Kraków: Wydawnictwo św. Jana Pawła II 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Media i miłosierdzie. Na kanwie nauczania kard. Stanisława Dziwisza, Kraków: Wydawnictwo Salwator 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
L`educazione mediale nell`insegnamento sociale di papa Francesco, Roma: If Press 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pedagogia Duszpasterstwa S. Hannibala Maria Di Francia, Kraków: Salwator 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Od Kapłaństwa Do Społeczeństwa. Wybrane Kwestie z Nauki Społecznej Papieża Franciszka., Krakow: Salwator 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Genio Della Dott.SSA Ewa Kucharska. Competenza Medica e Comunicativa Quale Elemento Della Creazione Dell `immagine Sociale Del Centro Medico Vadimed., Roma: IF PRESS 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dal Sacerdozio Alla Societa. Elementi Scelti Dell`insegnamento Sociale Di Papa Francesco., Roma: IF PRESS 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Prymas Praw Człowieka, Kraków: Salwator 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Metodyka pisania pracy naukowej, Kraków: Wydawnictwo Salwator 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kompetencja Lekarska i Komunikacyjna Elementem Budowania Wizerunku Spolecznego Centrum Medycznego Vadimed. Geniusz Doktor Ewy Kucharskiej., Kraków: Salwator 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Od małżeństwa do społeczeństwa. Wybrane zagadnienia z nauki społecznej Kościoła, Kraków: Wydawnictwo Salwator 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mobbing w Białych Rękawiczkach., Krakow: Salwator 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kardynał Stanisław Dziwisz. Nadzieje i Niepokoje, Kraków: Znak 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Dowartościowanie mediów jako jeden z przejawów promocji miłosierdzia. Na kanwie listu apostolskiego „Szybki rozwój” Jana Pawła II [w:] Media przestrzeń i narzędzie miłosierdzia: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2018, s. 85-99. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Modlitwa komunikacją z Bogiem. Na kanwie pism „Na Golgotę” i „Rozmyślania nad konstytucjami ks. Waleriana Kalinki”. [w:] Pomóc uchwycić sens życia: dziedzictwo ks. Waleriana Kalinki CR.: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2018, s. 75-85. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Komunikacja miłosierdzia w działalności księży Rogacjonistów [w:] Wokół życia i działalności św. Hannibala Marii di Francia: Wydawnictwo Salwator 2018, s. 147-164. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Prayer as Communication with God. On the Basis of the Writings of Father Valerian Kalinka, CR: “To Golgota” (Na Golgotę) and “Meditations on the Constitutions” (Rozmyślania nad konstytucjami) [w:] Resurrectiuonist Spitituality: From Personal to social Renewal. The Spirituality of polish Convents: Message and Communication. T XV.: [s.n.] 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Znaczenie mądrości w komunikacji międzyludzkiej w świetle listów i notatek Błogosławionej Celiny Borzęckiej [w:] Celina i Jadwiga Borzęckie : inspiracje duchowe i działalność społeczna matki i córki: Wydawnictwo Salwator 2017, s. 49-57. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Język medialny podstawą komunikacji społecznej. Studium publikacji arcybiskupa Józefa Życińskiego. [w:] Media, kultura, dialog : w piątą rocznicę śmierci arcybiskupa Józefa Życińskiego: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe 2017, s. 233-246. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Digital didactics - Facebook application in learning process [w:] INTED 2016 Conference Proceedings 10th International Conference of Technology, Education, Development Conference 7-9 March 2016 - Valencia, Spain: IATED Publications, Barcelona 2016, s. 1220-1226. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Działalność Sióstr Felicjanek w świetle artykułów prasowych. Studium lokalnej prasy świeckiej w latach 2009-2014 [w:] Wychowanie - Komunikacja - Zdrowie. Charyzmat felicjański: Wydawnictwo św. Jana Pawła II 2016, s. 93-108. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kompetencja komunikacyjna rzecznika prasowego elementem uzdrowienia sytuacji kryzysowej w instytucji kościelnej [w:] Kościół, Komunikacja, Wizerunek: Wydawnictwo Archidiecezji Wrocławskiej 2016, s. 105-124. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Tweetup o miłosierdziu z kardynałem Stanisławem Dziwiszem jako przejaw kultury spotkania [w:] Media i miłosierdzie. Na kanwie nauczania kard. Stanisława Dziwisza: Wydawnictwo Salwator 2016, s. 111-123. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kompetencja komunikacyjna rzecznika prasowego elementem uzdrowienia sytuacji kryzysowej w instytucji kościelnej. [w:] Kościół, Komunikacja, Wizerunek.: Wydawnictwo Archidiecezji Wrocławskiej 2016, s. 105-124. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
of spiritual development on the effectiveness of virtual collaboration in distance education [w:] Proceedings of ICERI2016 Conference 14th-16th November 2016, Seville, Spain: [s.n.] 2016, s. 6612-6616. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Blended learning as an element of modern didatics [w:] INTED 2016 Conference Proceedings 10th International Conference of Technology, Education, Development Conference 7-9 March 2016 - Valencia, Spain: IATED Publications, Barcelona 2016, s. 1204-1208. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Komunikacja prawdy jako przejaw świętości życia Sługi Bożego Bogdana Jańskiego. [w:] Duchowość klasztorów polskich: przekaz i komunikacja. Sługa Boży Bogdan Jański: doświadczenie duchowe i projekt społeczny.: Wydawnictwo św. Jana Pawła II 2016, s. 91-103. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rola mądrości i obowiązkowości w komunikacji akademickiej w świetle wypowiedzi księdza Stefana Pawlickiego [w:] Ks. Stefan Pawlicki CR : człowiek nauki i wiary w służbie odnowy społecznej i duchowej: Wydawnictwo św. Jana Pawła II 2016, s. 219-228. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
The attitude toward globalization as a factor shaping the willingness to use e-learning by young people in the phase of emerging adulthood. [w:] Proceedings of Edulearn 16 Conference (4th-6th July 2016): brak 2016, s. 7570-7575. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Developmental factors influencing the effectiveness of e-learning among people in the phase of emerging adulthood. [w:] EDULEARN16 Proceedings: IATED Publications, Barcelona 2016, s. 7564-7569. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Communicative competence in gerontology [w:] Celoslovenska konferencia sestier pracujucich v zariadeniach socialnych sluzieb 2015, s. 59-68. [więcej informacji]
Collaborative MOOCS or the end of the e-learning history? [w:] ICERI2015 Conference Proceedings 8th International Conference of Education, Research and Innovation 16-18 November 2015 - Seville, Spain 2015, s. 1886-1891. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Towards better learning scenarios for cultural diversity and media literacy. [w:] ICERI2015 Conference Proceedings 8th International Conference of Education, Research and Innovation 16-18 November 2015 - Seville, Spain 2015, s. 1879-1884. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
L'assistenza medica come espressione dell'amore per ilpros-simo nell'insegnamento di S. Annibale Maria Di Francia [w:] Opzione preferenziale per i poveri – S. Annibale Maria di Francia 2014, s. 31-41. [więcej informacji]
Odpowiedzialność za słowo przejawem mądrości [w:] Oblicza mądrości: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2014, s. 91-98. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
L'assistenza medica come espressione dell'amore per ilpros-simo nell'insegnamento di S. Annibale Maria Di Francia [w:] Opzione preferenziale per i poveri – S. Annibale Maria di Francia 2014, s. 31-41. [więcej informacji]
I network sociali come nuovo luogo di evangelizzazione nell’educazione dei Padri Rogazionisti [w:] Opzione preferenziale per i poveri – S. Annibale Maria di Francia 2014, s. 43-62. [więcej informacji]
Wychowanie do poszanowania seniorów [w:] Interdisciplinarna kooperacia v osetrovatel`stve, porodnej asistencii a socialnej praci 2013, s. 135-140. [więcej informacji]
Poszanowanie prawdy, godności i pracy wykładnikiem nadziei w środowisku pracy [w:] Od małżeństwa do społeczeństwa: Wydawnictwo Salwator 2013, s. 123-138. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Marginalizacja osób duchownych w systemie komunistycznym i demokratycznym. Na przykładzie Kościoła w Polsce. [w:] Aktualne dianie, perspektivy a vyvojove trendy v socialnej, edukacnej a zdrovotnickej praci s marginalizovanymi skupinami 2013, s. 243-248. [więcej informacji]
Specyfika pracy dziennikarza w świetle nauczania papieża Franciszka. Na kanwie 50. rocznicy dekretu soborowego Inter mirifica [w:] Inter Mirifica. Dziedzictwo i perspektywy: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2013, s. 153-163. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Solidarita s chorymi ako krest`anske svedectvo na priklade chorych s osteoporozou [w:] Vysehradske stretnutie „Socialne służby ako pilier europskej spolocnosti: Nitra 2013, s. 480-491. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Komunikacja i bliskość. Franciszka przesłanie do świata w kontekście Światowych Dni Młodzieży w Krakowie 2016 [w:] Społeczeństwo 2017, s. 32-51. [więcej informacji]
Radość przejawem komunikacji porozumienia [w:] Życie Konsekrowane 2017, s. 48-61. [więcej informacji]
Dowartościowanie rodziny w świetle nauczania św. Jana Pawła II. [w:] Społeczeństwo 2017, s. 224-234. [więcej informacji]
Regulacja dostępu do internetu i jej polityczne uwarunkowania. [w:] Społeczeństwo 2016, s. 184-186. [więcej informacji]
Twarze świętości [w:] Studia Socialia Cracoviensia 2016, s. 215-217. [więcej informacji]
Kaznodzieja jako uczeń [w:] Społeczeństwo 2016, s. 185-187. [więcej informacji]
Social Media Mania and the Professional Gratification: An Investigation on the Social Media Exposure and Use of Social Media for News Makeup among the Polish Journalists. [w:] Media Watch. Journal of Communication 2016, s. 19-29. [więcej informacji]
Edukacyjny wymiar tweetów papieża Franciszka [w:] Colloquia Theologica Ottoniana 2016, s. 135-150. [więcej informacji]
Solidarność i komunikacja bliskości przejawem miłości seniora [w:] Życie Konsekrowane 2016, s. 76-87. [więcej informacji]
Die moralische und kommunikative Haltung des Hochschullehrers bei der Personlichkeitsbildung der Studenten [w:] Theologisches 2016, s. 175-186. [więcej informacji]
Przekaz miłosierdzia elementem nowej ewangelizacji w działalności księży rogacjonistów. [w:] Społeczeństwo 2016, s. 55-69. [więcej informacji]
Social Media Mania and the Professional Gratification: An Investigation on the Social Media Exposure and Use of Social Media for News Makeup among the Polish Journalists. [w:] Media Watch. Journal of Communication 2016, s. 19-29. [więcej informacji]
Prawo dzieci upośledzonych do życia. Na kanwie dyskusji o belgijskiej ustawie dopuszczającej eutanazję dzieci [w:] Sztuka Leczenia 2015, s. 25-36. [więcej informacji]
Fides et Ratio: Das Geheimnis des Józef Życiński [w:] Theologisch-Praktische Quartalschrift 2014, s. 298-303. [więcej informacji]
Migracje i komunikacja społeczna w rzeczywistości globalnej wioski na przykładzie rozwoju kapelanii lotnisk [w:] Życie Konsekrowane 2014, s. 102-113. [więcej informacji]
Die mediale Kommunikation und Entwicklung des Unternehmertums [w:] Theologisches 2014, s. 43-52. [więcej informacji]
Godność osoby starszej w posoborowym nauczaniu Kościoła [w:] Przegląd Lekarski 2014, s. 57-60. [więcej informacji]
Das Spezifikum der Journalistenarbeit im Lichte der Lehre von Papst Franziskus vor dem Hintergrund des 50. Jahrestages der Verabschiedung des Konzilsdekrets „Inter mirifica“ [w:] Theologisches 2014, s. 315-324. [więcej informacji]
Miłosierdzie wyrazem twórczej miłości [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne 2013, s. 319-329. [więcej informacji]
Formy przezwyciężania zła w powieści „Mistrz i Małgorzata” Michaiła Bułhakowa [w:] Studia Salvatoriana Polonica 2013, s. 257-268. [więcej informacji]
Charity as an expression of creative love [w:] E-Theologos 2013, s. 86-96. [więcej informacji]
Dialog als Quelle zum Verstandnis [w:] Theologisches 2013, s. 171-176. [więcej informacji]
Erziehung zur Freundschaft als Zeichen menschlicher Reife [w:] Theologisches 2013, s. 387-394. [więcej informacji]
Pomoc społeczna elementem systemu zabezpieczenia społecznego [w:] Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej 2013, s. 587-597. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Edukacja medialna w nauczaniu społecznym papieża Franciszka; [nr projektu:] 501-10-040051

-Wyzwania moralne współczesnych przemian kulturowych; [nr projektu:] 11150001

-Godność osoby ludzkiej i prawa człowieka; [nr projektu:] 211506