Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

ks. dr hab. Robert Nęcek

Zatrudnienie:
Wydział Nauk Społecznych – adiunkt z habilitacją

Email: robert.necek@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Edukacji Medialnej - Kierownik katedry

Funkcje dydaktyczne:
- Kierownik Podyplomowe Studia Edukacja Medialna / Media Relations (rok akademicki: 2017/18 , studia podyplomowe, tryb: podyplomowe)
- Kierownik Podyplomowe Studia Edukacja Medialna / Media Relations (rok akademicki: 2018/19 , studia podyplomowe, tryb: podyplomowe)

Dyżur:
poniedziałek, godz. 8.45-9.30 ul. Bernardyńska 3, p. 101

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Modlitwa - Zdrowie - Komunikacja. Praca i życie sióstr felicjanek.: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 2019.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Papiez Franciszek: Troska, by Ewangelia przekonała współczesnego człowieka., Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 2019.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rzecznik prasowy w instytucji kościelnej. Teoria i Praktyka, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 2019.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Św. Joanna Beretta Molla. Komunikacja i Oddziaływanie Społeczne: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 2019.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Media przestrzeń i narzędzie miłosierdzia.: Wydawnictwo Salwator 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Miłosierdzie - Komunikacja - Zdrowie. Wokół życia i działalności św. Hannibala Marii di Francia.: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Resurrectionist spirituality : from personal to social renewal: Wydawnictwo św. Jana Pawła II 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Media, kultura, dialog : ogólnopolska konferencja naukowa w 5. rocznicę śmierci abpa Józefa Życińskiego, 11 lutego 2016 : album, Kraków: Wydawnictwo Salwator 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Media i miłosierdzie. Na kanwie nauczania kard. Stanisława Dziwisza, Kraków: Wydawnictwo Salwator 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Edukacja medialna w nauczaniu społecznym papieża Franciszka., Kraków: Wydawnictwo Salwator 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wychowanie - Komunikacja - Zdrowie. Charyzmat felicjański, Kraków: Wydawnictwo św. Jana Pawła II 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
L`educazione mediale nell`insegnamento sociale di papa Francesco, Roma: If Press 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pedagogia Duszpasterstwa S. Hannibala Maria Di Francia, Kraków: Salwator 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Genio Della Dott.SSA Ewa Kucharska. Competenza Medica e Comunicativa Quale Elemento Della Creazione Dell `immagine Sociale Del Centro Medico Vadimed., Roma: IF PRESS 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Od Kapłaństwa Do Społeczeństwa. Wybrane Kwestie z Nauki Społecznej Papieża Franciszka., Krakow: Salwator 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dal Sacerdozio Alla Societa. Elementi Scelti Dell`insegnamento Sociale Di Papa Francesco., Roma: IF PRESS 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Metodyka pisania pracy naukowej, Kraków: Wydawnictwo Salwator 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kompetencja Lekarska i Komunikacyjna Elementem Budowania Wizerunku Spolecznego Centrum Medycznego Vadimed. Geniusz Doktor Ewy Kucharskiej., Kraków: Salwator 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Od małżeństwa do społeczeństwa. Wybrane zagadnienia z nauki społecznej Kościoła, Kraków: Wydawnictwo Salwator 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Prymas Praw Człowieka, Kraków: Salwator 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mobbing w Białych Rękawiczkach., Krakow: Salwator 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kardynał Stanisław Dziwisz. Nadzieje i Niepokoje, Kraków: Znak 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Miłosierny wymiar komunikacji w świetle nauczania papieża Franciszka [w:] Papież Franciszek: Troska, by Ewangelia przekonała współczesnego człowieka.: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 2019, s. 143-155. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Obraz wielkości i małości Polaków w przekazie „Rekolekcji czyli ćwiczeń duchownych” ks. Pawła Smolikowskiego CR [w:] Ks. Paweł Smolikowski CR: życie dla Boga, Kościoła i społeczeństwa: Wydawnictwo św. Jana Pawła II 2019, s. 99-111. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Troska o zdrowie w przekazie pism bł. Marii Angeli Truszkowskiej [w:] Modlitwa - Zdrowie - Komunikacja. Praca i życie sióstr felicjanek.: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 2019, s. 81-94. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rola empatii w komunikacji małżeńskiej na przykładzie św. Joanny i Piotra Mollów [w:] Św. Joanna Beretta Molla. Komunikacja i Oddziaływanie Społeczne: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 2019, s. 100-117. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Komunikacja miłosierdzia w działalności księży Rogacjonistów [w:] Wokół życia i działalności św. Hannibala Marii di Francia: Wydawnictwo Salwator 2018, s. 147-164. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Cloud learning as an integration environment for virtual didactics. [w:] Proceedings of EDULEARN18. 9th International Conference of Education, Research and Innovation. 2th-4th July 2018 Palma, Mallorca, Spain: Mallorca 2018, s. 8170-8166. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przedsiębiorczość i komunikacja bliskości. Wzajemne uwarunkowania w świetle nauczania Kościoła [w:] Media Biznes Kultura. Media w procesie zmian – etyka i komunikacja: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2018, s. 20-31. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dowartościowanie mediów jako jeden z przejawów promocji miłosierdzia. Na kanwie listu apostolskiego „Szybki rozwój” Jana Pawła II [w:] Media przestrzeń i narzędzie miłosierdzia: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2018, s. 85-99. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Effectiveness of virtual collaboration in distance education from the perspective of spiritual development. [w:] Proceedings of EDULEARN18. 9th International Conference of Education, Research and Innovation. 2th-4th July 2018 Palma, Mallorca, Spain.: Mallorca 2018, s. 8177-8181. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Modlitwa komunikacją z Bogiem. Na kanwie pism „Na Golgotę” i „Rozmyślania nad konstytucjami ks. Waleriana Kalinki”. [w:] Pomóc uchwycić sens życia: dziedzictwo ks. Waleriana Kalinki CR.: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2018, s. 75-85. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Język medialny podstawą komunikacji społecznej. Studium publikacji arcybiskupa Józefa Życińskiego. [w:] Media, kultura, dialog : w piątą rocznicę śmierci arcybiskupa Józefa Życińskiego: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe 2017, s. 233-246. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Znaczenie mądrości w komunikacji międzyludzkiej w świetle listów i notatek Błogosławionej Celiny Borzęckiej [w:] Celina i Jadwiga Borzęckie : inspiracje duchowe i działalność społeczna matki i córki: Wydawnictwo Salwator 2017, s. 49-57. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Prayer as Communication with God. On the Basis of the Writings of Father Valerian Kalinka, CR: “To Golgota” (Na Golgotę) and “Meditations on the Constitutions” (Rozmyślania nad konstytucjami) [w:] Resurrectiuonist Spitituality: From Personal to social Renewal. The Spirituality of polish Convents: Message and Communication. T XV.: [s.n.] 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kompetencja komunikacyjna rzecznika prasowego elementem uzdrowienia sytuacji kryzysowej w instytucji kościelnej [w:] Kościół, Komunikacja, Wizerunek: Wydawnictwo Archidiecezji Wrocławskiej 2016, s. 105-124. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Blended learning as an element of modern didatics [w:] INTED 2016 Conference Proceedings 10th International Conference of Technology, Education, Development Conference 7-9 March 2016 - Valencia, Spain: IATED Publications, Barcelona 2016, s. 1204-1208. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Digital didactics - Facebook application in learning process [w:] INTED 2016 Conference Proceedings 10th International Conference of Technology, Education, Development Conference 7-9 March 2016 - Valencia, Spain: IATED Publications, Barcelona 2016, s. 1220-1226. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Tweetup o miłosierdziu z kardynałem Stanisławem Dziwiszem jako przejaw kultury spotkania [w:] Media i miłosierdzie. Na kanwie nauczania kard. Stanisława Dziwisza: Wydawnictwo Salwator 2016, s. 111-123. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Działalność Sióstr Felicjanek w świetle artykułów prasowych. Studium lokalnej prasy świeckiej w latach 2009-2014 [w:] Wychowanie - Komunikacja - Zdrowie. Charyzmat felicjański: Wydawnictwo św. Jana Pawła II 2016, s. 93-108. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kompetencja komunikacyjna rzecznika prasowego elementem uzdrowienia sytuacji kryzysowej w instytucji kościelnej. [w:] Kościół, Komunikacja, Wizerunek.: Wydawnictwo Archidiecezji Wrocławskiej 2016, s. 105-124. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Komunikacja prawdy jako przejaw świętości życia Sługi Bożego Bogdana Jańskiego. [w:] Duchowość klasztorów polskich: przekaz i komunikacja. Sługa Boży Bogdan Jański: doświadczenie duchowe i projekt społeczny.: Wydawnictwo św. Jana Pawła II 2016, s. 91-103. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Influence of spiritual development on the effectiveness of virtual collaboration in distance education [w:] Proceedings of ICERI2016 Conference 14th-16th November 2016, Seville, Spain: [s.n.] 2016, s. 6612-6616. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rola mądrości i obowiązkowości w komunikacji akademickiej w świetle wypowiedzi księdza Stefana Pawlickiego [w:] Ks. Stefan Pawlicki CR : człowiek nauki i wiary w służbie odnowy społecznej i duchowej: Wydawnictwo św. Jana Pawła II 2016, s. 219-228. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Developmental factors influencing the effectiveness of e-learning among people in the phase of emerging adulthood. [w:] EDULEARN16 Proceedings: IATED Publications, Barcelona 2016, s. 7564-7569. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
The attitude toward globalization as a factor shaping the willingness to use e-learning by young people in the phase of emerging adulthood. [w:] Proceedings of Edulearn 16 Conference (4th-6th July 2016): brak 2016, s. 7570-7575. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Towards better learning scenarios for cultural diversity and media literacy. [w:] ICERI2015 Conference Proceedings 8th International Conference of Education, Research and Innovation 16-18 November 2015 - Seville, Spain 2015, s. 1879-1884. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Communicative competence in gerontology [w:] Celoslovenska konferencia sestier pracujucich v zariadeniach socialnych sluzieb 2015, s. 59-68. [więcej informacji]
Collaborative MOOCS or the end of the e-learning history? [w:] ICERI2015 Conference Proceedings 8th International Conference of Education, Research and Innovation 16-18 November 2015 - Seville, Spain 2015, s. 1886-1891. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
L'assistenza medica come espressione dell'amore per ilpros-simo nell'insegnamento di S. Annibale Maria Di Francia [w:] Opzione preferenziale per i poveri – S. Annibale Maria di Francia 2014, s. 31-41. [więcej informacji]
I network sociali come nuovo luogo di evangelizzazione nell’educazione dei Padri Rogazionisti [w:] Opzione preferenziale per i poveri – S. Annibale Maria di Francia 2014, s. 43-62. [więcej informacji]
Odpowiedzialność za słowo przejawem mądrości [w:] Oblicza mądrości: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2014, s. 91-98. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
L'assistenza medica come espressione dell'amore per ilpros-simo nell'insegnamento di S. Annibale Maria Di Francia [w:] Opzione preferenziale per i poveri – S. Annibale Maria di Francia 2014, s. 31-41. [więcej informacji]
Specyfika pracy dziennikarza w świetle nauczania papieża Franciszka. Na kanwie 50. rocznicy dekretu soborowego Inter mirifica [w:] Inter Mirifica. Dziedzictwo i perspektywy: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2013, s. 153-163. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Solidarita s chorymi ako krest`anske svedectvo na priklade chorych s osteoporozou [w:] Vysehradske stretnutie „Socialne służby ako pilier europskej spolocnosti: Nitra 2013, s. 480-491. [więcej informacji]
Poszanowanie prawdy, godności i pracy wykładnikiem nadziei w środowisku pracy [w:] Od małżeństwa do społeczeństwa: Wydawnictwo Salwator 2013, s. 123-138. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Marginalizacja osób duchownych w systemie komunistycznym i demokratycznym. Na przykładzie Kościoła w Polsce. [w:] Aktualne dianie, perspektivy a vyvojove trendy v socialnej, edukacnej a zdrovotnickej praci s marginalizovanymi skupinami 2013, s. 243-248. [więcej informacji]
Wychowanie do poszanowania seniorów [w:] Interdisciplinarna kooperacia v osetrovatel`stve, porodnej asistencii a socialnej praci 2013, s. 135-140. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Rola środków przekazu w służbie miłosierdzia na kanwie nauczania Jana Pawła II [w:] Łódzkie Studia Teologiczne 2019, s. 143-154. [więcej informacji]
Nauki o mediach - tożsamość w aspekcie interdyscyplinarności [w:] Łódzkie Studia Teologiczne 2019, s. 133-141. [więcej informacji]
Komunikacja i bliskość. Franciszka przesłanie do świata w kontekście Światowych Dni Młodzieży w Krakowie 2016 [w:] Społeczeństwo 2017, s. 32-51. [więcej informacji]
Radość przejawem komunikacji porozumienia [w:] Życie Konsekrowane 2017, s. 48-61. [więcej informacji]
Dowartościowanie rodziny w świetle nauczania św. Jana Pawła II. [w:] Społeczeństwo 2017, s. 224-234. [więcej informacji]
Twarze świętości [w:] Studia Socialia Cracoviensia 2016, s. 215-217. [więcej informacji]
Kaznodzieja jako uczeń [w:] Społeczeństwo 2016, s. 185-187. [więcej informacji]
Social Media Mania and the Professional Gratification: An Investigation on the Social Media Exposure and Use of Social Media for News Makeup among the Polish Journalists. [w:] Media Watch. Journal of Communication 2016, s. 19-29. [więcej informacji]
Die moralische und kommunikative Haltung des Hochschullehrers bei der Personlichkeitsbildung der Studenten [w:] Theologisches 2016, s. 175-186. [więcej informacji]
Regulacja dostępu do internetu i jej polityczne uwarunkowania. [w:] Społeczeństwo 2016, s. 184-186. [więcej informacji]
Solidarność i komunikacja bliskości przejawem miłości seniora [w:] Życie Konsekrowane 2016, s. 76-87. [więcej informacji]
Przekaz miłosierdzia elementem nowej ewangelizacji w działalności księży rogacjonistów. [w:] Społeczeństwo 2016, s. 55-69. [więcej informacji]
Edukacyjny wymiar tweetów papieża Franciszka [w:] Colloquia Theologica Ottoniana 2016, s. 135-150. [więcej informacji]
Social Media Mania and the Professional Gratification: An Investigation on the Social Media Exposure and Use of Social Media for News Makeup among the Polish Journalists. [w:] Media Watch. Journal of Communication 2016, s. 19-29. [więcej informacji]
Prawo dzieci upośledzonych do życia. Na kanwie dyskusji o belgijskiej ustawie dopuszczającej eutanazję dzieci [w:] Sztuka Leczenia 2015, s. 25-36. [więcej informacji]
Die mediale Kommunikation und Entwicklung des Unternehmertums [w:] Theologisches 2014, s. 43-52. [więcej informacji]
Das Spezifikum der Journalistenarbeit im Lichte der Lehre von Papst Franziskus vor dem Hintergrund des 50. Jahrestages der Verabschiedung des Konzilsdekrets „Inter mirifica“ [w:] Theologisches 2014, s. 315-324. [więcej informacji]
Fides et Ratio: Das Geheimnis des Józef Życiński [w:] Theologisch-Praktische Quartalschrift 2014, s. 298-303. [więcej informacji]
Migracje i komunikacja społeczna w rzeczywistości globalnej wioski na przykładzie rozwoju kapelanii lotnisk [w:] Życie Konsekrowane 2014, s. 102-113. [więcej informacji]
Godność osoby starszej w posoborowym nauczaniu Kościoła [w:] Przegląd Lekarski 2014, s. 57-60. [więcej informacji]
Formy przezwyciężania zła w powieści „Mistrz i Małgorzata” Michaiła Bułhakowa [w:] Studia Salvatoriana Polonica 2013, s. 257-268. [więcej informacji]
Miłosierdzie wyrazem twórczej miłości [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne 2013, s. 319-329. [więcej informacji]
Pomoc społeczna elementem systemu zabezpieczenia społecznego [w:] Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej 2013, s. 587-597. [więcej informacji]
Dialog als Quelle zum Verstandnis [w:] Theologisches 2013, s. 171-176. [więcej informacji]
Charity as an expression of creative love [w:] E-Theologos 2013, s. 86-96. [więcej informacji]
Erziehung zur Freundschaft als Zeichen menschlicher Reife [w:] Theologisches 2013, s. 387-394. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Edukacja medialna w nauczaniu społecznym papieża Franciszka; [nr projektu:] 501-10-040051

-Wyzwania moralne współczesnych przemian kulturowych; [nr projektu:] 11150001

-Godność osoby ludzkiej i prawa człowieka; [nr projektu:] 211506

Wygłoszone referaty:

- Il processo di beatificazione di Giovanni Paolo II nei giornali polacchi; [podczas konferencji:] Comunicazione mass mediale per la Nuova Evangelizzazione [miejsce konferencji:] Locri - Gerace, 2019-11-09

- Koncepcja opinii publicznej w świetle naucza społecznego Jana Pawła II; [podczas konferencji:] Jan Paweł II. Kultura i Wyczucie Medialne [miejsce konferencji:] Niepołomice, 2019-10-18

- The Role of The Media in The Service of Mercy, Based on The Teachings of John Paul II; [podczas konferencji:] Media and Mercy [miejsce konferencji:] University St. Joseph, Makao, 2019-06-05

- Przebaczenie dynamiką komunikacji; [podczas konferencji:] Jan Paweł II. Komunikacja i Przebaczenie. [miejsce konferencji:] Parafia św. Piotra Apostoła w Wadowicach, 2019-05-20

- Dialog w komunikacji międzyludzkiej podstawa duchowego odrodzenia kraju. Na kanwie działalności założycieli Zgromadzenia Zmartwychwstańców; [podczas konferencji:] Zmartwychwstańcy i odrodzenie Ojczyzny w 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę [miejsce konferencji:] Centrum Resurrectionis, Kraków, 2019-03-13

- Rola empatii w komunikacji małżeńskiej na przykładzie św. Joanny i Piotra Mollów; [podczas konferencji:] Św. Joanna Beretta Molla. Komunikacja i Oddziaływanie Społeczne" – międzynarodowa konferencja naukowa [miejsce konferencji:] Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków, 2018-12-10

- Komunikacja symboliczna na przykładzie świątyni w Harklowej; [podczas konferencji:] Piękno – Dziedzictwo – Komunikacja, Harklowa 2018 [miejsce konferencji:] Aula PPWSZ, Nowy Targ, 2018-10-11

- Powinności obywatela wobec państwa w przekazie homiletycznym prymasa Stefana Wyszyńskiego.; [podczas konferencji:] Prymas Wyszyński a niepodległa. Naród – Patriotyzm – Państwo. W myśli i nauczaniu Prymasa Tysiąclecia. [miejsce konferencji:] Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 2018-05-25

- Kapitał i praca; [podczas konferencji:] Czy istnieje katolicki porządek gospodarczy? [miejsce konferencji:] Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Kraków, 2018-05-16

- Społeczna Nauka Kościoła w praktyce zarządzania; [podczas konferencji:] Społeczna Nauka Kościoła w praktyce zarządzania [miejsce konferencji:] Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała, 2018-04-13

- Troska o zdrowie w przekazie pism bł. Marii Angeli Truszkowskiej; [podczas konferencji:] Praca i życie Sióstr Felicjanek. [miejsce konferencji:] Centrum Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, Kraków, 2018-03-08

- Obraz wielkości i małości Polaków w przekazie „Rekolekcji czyli ćwiczeń duchownych” ks. Pawła Smolikowskiego CR; [podczas konferencji:] XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z serii Duchowość klasztorów polskich: przekaz i komunikacja Ks. Paweł Smolikowski CR: życie dla Boga, Kościoła i społeczeństw [miejsce konferencji:] Centrum Resurrectionis, Kraków, 2018-02-21

- Miłosierny wymiar komunikacji w świetle nauczania papieża Franciszka; [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Media – Kultura – Komunikacja" [miejsce konferencji:] Aula Collegium Novum UJ, Kraków, 2017-10-26

- Wołanie o dowartościowanie rodziny w świetle nauczania św. Jana Pawła II; [podczas konferencji:] Kongres "Europa Christi". „Otwórzcie drzwi Chrystusowi!” [miejsce konferencji:] Redakcja Tygodnika Katolickiego „Niedziela”, Częstochowa, 2017-10-20

- Przedsiębiorczość i komunikacja bliskości. Wzajemne uwarunkowania w świetle nauczania Kościoła; [podczas konferencji:] Media-Biznes-Kultura. Pomorze 2017. [miejsce konferencji:] Uniwersytet Gdański, Gdańsk, 2017-10-12

- Modlitwa komunikacją z Bogiem. Na kanwie pism „Na Golgotę i „Rozmyślania nad konstytucjami” ks. Waleriana Kalink; [podczas konferencji:] Duchowość klasztorów polskich: przekaz i komunikacja. Pomóc uchwycić sens życia: dziedzictwo ks. Waleriana Kalinki CR. [miejsce konferencji:] Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków, 2017-03-08

- Rola środków społecznego przekazu w słuzbie miłosierdzia. Na kanwie nauczania Jana Pawła II; [podczas konferencji:] Dni Jana Pawła II. Miłosierdzie. [miejsce konferencji:] Collegium Novum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 2016-11-09

- Dowartościowanie mediów jako jeden z przejawów promocji miłosierdzia. Na kanwie listu apostolskiego „Szybki rozwój” Jana Pawła I; [podczas konferencji:] Media: przestrzeń i narzędzie miłosierdzia [miejsce konferencji:] Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków, 2016-11-08

- Znaczenie mądrości w komunikacji międzyludzkiej w świetle listów i notatek bł. Celiny Borzęckiej; [podczas konferencji:] Duchowość klasztorów polskich: przekaz i komunikacja. Celina i Jadwiga Borzęckie: inspiracje duchowe i działalność społeczna matki i córki. [miejsce konferencji:] Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek, Kęty, 2016-10-27

- Sługa Boży Bogdan Jański: doświadczenie Duchowe I projekt społeczny (z okazji 175. rocznicy śmierci).; [podczas konferencji:] Komunikacja prawdy jako przejaw świętości życia Sługi Bożego Bogdana Jańskiego [miejsce konferencji:] Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków, 2016-10-22

- Edulearn 2016 - 8th International Conference on Education and New Learning Technologies.; [podczas konferencji:] Edulearn 2016 - 8th International Conference on Education and New Learning Technologies. [miejsce konferencji:] IATED Academy, (virtual) Barcelona, Spain, 2016-07-04

- Cyberstalking jako przemoc w nowoczesnym; [podczas konferencji:] X Międzynarodowa Konferencja Etyki Mediów Etyka mediów - etyczność w mediach [miejsce konferencji:] Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków, 2016-05-18

- INTED 2016 - 10 TH International of Technology, Education and Development Conference.; [podczas konferencji:] INTED 2016 - 10 TH International of Technology, Education and Development Conference. [miejsce konferencji:] IATED Academy, Valencia, Spain, 2016-05-18

- Rola mądrości i obowiązkowości w komunikacji akademickiej w świetle wypowiedzi ks. Stefana Pawlickiego; [podczas konferencji:] Ks. Stefan Pawlicki CR: człowiek nauki i wiary w służbie odnowy społecznej i duchowej. [miejsce konferencji:] Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków, 2016-02-17

- Język medialny podstawą komunikacji społecznej. Studium publikacji arcybiskupa Józefa Życińskiego; [podczas konferencji:] Media - Kultura - Dialog. W V rocznicę śmierci abp Józefa Życińskiego. [miejsce konferencji:] Collegium Novum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 2016-02-10

- ICERI 2015 - International Conference of Education, Research and Innovation.; [podczas konferencji:] ICERI 2015 - International Conference of Education, Research and Innovation. [miejsce konferencji:] IATED Academy, Seville, Spain, 2015-11-16

- Edukacyjny wymiar tweetów papieża Franciszka; [podczas konferencji:] Kościół Franciszka - priorytety i wyzwania pontyfikatu [miejsce konferencji:] Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 2015-10-27

- Jan Paweł II przekaz i humor; [podczas konferencji:] Wy jesteście moją nadzieją. Święty Jan Paweł II ojciec młodzieży. [miejsce konferencji:] Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków, 2015-10-23

- Przekaz miłosierdzia elementem nowej ewangelizacji w działalności Księży Rogacjonistów.; [podczas konferencji:] II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Miłosierni słowem i czynem [miejsce konferencji:] Akademia Ignatianum, Kraków, 2015-10-13

- Kompetencje komunikacyjne w gerontologii.; [podczas konferencji:] Slovenska komora sestier a porodnych asistentiek Rada pre sestry pracujuce v zariadeniach socialnych sluzieb. [miejsce konferencji:] Katolicka Univerzita v Rużomberku, Rużomberk, 2015-09-04

- Postawa moralna i komunikacyjna nauczyciela akademickiego w kształtowaniu osobowości studentów.; [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa Komunikacja i Zdrowie [miejsce konferencji:] Akademia Ignatianum, Kraków, 2015-06-06

- Blaski i cienie rozwoju nauki.; [podczas konferencji:] XV Edycja Festiwalu Nauki w Krakowie. [miejsce konferencji:] X Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2015-05-20

- Religijna i duchowa komunikacja z pacjentem jako integralna część opieki medycznej.; [podczas konferencji:] Medycyna i Religie. [miejsce konferencji:] Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Dworek Osiecki, Koszalin, 2015-05-13

- Kompetencja komunikacyjna rzecznika prasowego elementem uzdrowienia sytuacji kryzysowej w instytucji kościelnej.; [podczas konferencji:] Kościół. Komunikacja. Wizerunek. [miejsce konferencji:] Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław, 2015-04-27

- Język jako system komunikacji.; [podczas konferencji:] Nastolatki 2.0 - młodzież a media. [miejsce konferencji:] Kraków, Łagiewniki, 2015-04-25

- Działalność Sióstr Felicjanek w świetle artykułów prasowych. Studium lokalnej prasy świeckiej w latach 2009-2014.; [podczas konferencji:] Charyzmat felicjański. Wychowanie. Komunikacja. Zdrowie. [miejsce konferencji:] Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Kraków, 2015-03-11