Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

dr Jolanta Niewińska

Zatrudnienie:
Wydział Nauk Społecznych – adiunkt

Email: jolanta.niewinska@upjp2.edu.pl

Strona internetowa: niewinska@poczta.onet.pl

Afiliacje:
- Katedra Teologii Mediów

Dyżur:
piątki, godz. 16.30-17.30 ul. Franciszkańska 1, sala 103 lub 017.

Curriculum Vitae:

2016 - 2016 – Opracowanie rozprawy habilitacyjnej: "Dziennikarz - osoba zintegrowana. Personalizm katolicki integralny w edukacji ludzi mediów. Na podstawie nauczania papieża Benedykta XVI

2013 - 2018 – Praca badawcza i opracowanie publikacji: METODA "NA SMRODA" - próba niszczenia autorytetów w PRL i dziś.

2012 – Adiunkt w Katedrze Teologii Mediów UPJP II

2011 - 2018 – Promotor prac magisterskich i licencjackich – 85 obron.

2008 - 2012 – Członek Rady Programowej TV Kraków (z listy niezależnych ekspertów).

2007 - 2009 – Spisanie pomysłu na projekt warsztatów dziennikarskich i jego realizacja w dwu edycjach: „Reporterska ciekawość świata” oraz „W dobrym kierunku” finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

2005 - 2017 – Opracowanie autorskie sylabusów przedmiotów prowadzonych w IDiKS: Warsztaty dziennikarstwa tv Warsztaty tv: informacja i dokumentacja Warsztaty tv: reportaż Organizacja pracy redakcji Media i ewangelizacja Odbiorca mediów i agendy medialnej Technologie dokumentacji dziennikarskiej Misyjny projekt medialny Magazyny kolorowe Media w procesie wychowania i edukacji Seminarium lic. Seminarium mgr

2005 - 2007 – Doktorat z teologii pastoralnej (specjalizacja: media) Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie

2005 - 2009 – Prowadzenie zajęć z realizacji telewizyjnej na Podyplomowych Studiach Dziennikarskich Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

2002 - 2008 – Wykładowca Technologii informacyjnych (Papieski Wydział Teologii Sekcja św. Jana Chrzciciela Studium Teologii w Białymstoku).

2002 - 2004 – Licencjat teologiczny z Edukacji Medialnej (KUL)

2001 - 2002 – Zaliczony pełny rok studiów (licencjat teologiczny) na Homiletyce KUL

2001 – Filmografia (przykładowe realizacje telewizyjne zarchiwizowane w TV Kraków): 1. "Celka i Leszek", (reportaż, TC: 5:58), TV Polonia, 1997. 2."Awangarda" w Ko˜ściele (reportaż,TC: 10:12), TV Kraków, 1997. 3. "Najważniejszy szczyt", (reportaż, TC: 9:27), TV Kraków 1997. 4. "Wielki Tydzień w Jerozolimie: Liturgia", (film dokumentalny, TC: 53:37), TV Polonia, 2000. 5."Żeby drożdżowe nie zaginęło. Tradycje wielkanocne", (reportaż, TC: 5'), TV Kraków, 1997. 6. "Perkusja i różaniec", (reportaż, TC: 10:32), TV Kraków, 1997. 7."Kto przychodzi na ", (reportaż, TC: 6:15), TV Kraków 1996. 8."Większa niż szczyty gór", (reportaż, TC: 8:20), TV Kraków, 1997. 9."Gospodarze Nowej Huty", (10:24), TV Kraków, 1997. 10."Preparator"(reportaż, TC: 14' 47"), TV Kraków 1998. 11. "Pustelnia", (reportaż, TC: 13'), TV Kraków, 2000. 12."Ojczyzna, wolność i do dalej?", (felietony, TC:42'), TV Kraków, 1997. 13."Światło w tunelu", (rozmowa w studiu, TC: 26:34), TV Kraków, 1998. 14. "Linia życia", (reportaż: 20' 30"), TV Kraków, 1998. 15."Słodki ciężar. Szkoła rodzenia"; Jerzy Stuhr, (reportaż, TC: 15:05), TV Kraków, 1998. 16."Słodki ciężar. Szkoła rodzenia"; Adam Bujak, (reportaż, TC: 15'), TV Kraków, 1998. 17."Słodki ciężar. Szkoła rodzenia"; Jerzy Bińczycki, (reportaż, TC: 14' 57"), TV Kraków, 1998. 18."Słodki ciężar. Szkoła rodzenia"; Marcin Daniec, (reportaż, TC: 14' 57"), TV Kraków, 1998. 19."Słodki ciężar. Szkoła rodzenia"; Anna Dymna, (reportaż, TC: 15'), TV Kraków, 1998. 20. "Słodki ciężar. Szkoła rodzenia"; Krzysztof Trebunia-Tutka, Bożena Adamek,(reportaż, TC: 12:36), TV Kraków, 1998. 21. "Słodki ciężar. Szkoła rodzenia"; Beata i Joachim Mencel, (reportaż, TC: 14' 56"), TV Kraków, 1998. 22. "Słodki ciężar. Szkoła rodzenia"; Andrzej Sikorowski, (reportaż, TC: 15' 38"), TV Kraków, 1998. 23. "Słodki ciężar. Szkoła rodzenia"; Jerzy Harasymowicz, (reportaż, TC: 13:58), TV Kraków, 1998. 24. "Słodki ciężar. Szkoła rodzenia"; Maria Szczawińska, (reportaż, TC: 15'), TV Kraków, 1998. 25."Słodki ciężar. Szkoła rodzenia"; Naturalne metody planowania rodziny - teoria i praktyka, (reportaż, TC: 13'41"), TV Kraków, 1998. 26."Słodki ciężar. Szkoła rodzenia"; Edward Żentara, (reportaż, TC: 15'), TV Kraków, 1998. 27. "Słodki ciężar. Szkoła rodzenia"; Jacek Wójcicki, (reportaż, TC: 13' 44"), TV Kraków, 1998. 28. "Dwie Kalwarie", (reportaż, TC: 23:37), TV Kraków, 200. 29. "Linia życia", (reportaż, TC: 30'), TV Kraków, 1998. 30. "Od chorału do rocka", (reportaż: 21' 37"), TV Kraków, 1997. 31. "Portrety: Jankowscy", (reportaż, TC: 28' 02"), TV Kraków, 1998. 32. "Tu i tam", (reportaż, TC: 12" 13"), TV Kraków, 1998. 33. "Gwiazdy o dzieciach", Anna Dymna, Maja Komorowska, Marcin Daniec, Andrzej Sikorowski, Edward Żentara, Krzysztof Trebunia-Tutka, (reportaż, TC: 17:43), TV Kraków, 1998. 34. "Wędrówki po Ziemi Świętej", (reportaż, TC: 14' 30"), TV Kraków, 1999. 35. "Wędrująca Madonna", (reportaż, TC: 9' 45"), TV Kraków, 1999. 36. "Jerozolima 2000", (reportaż, TC: 20' 34"), TV Kraków, 1999. 37. "Początek nadziei", (etiuda Wielkanocna, TC: 9:23), TV Kraków, 1998. 38. "Krypta u Pijarów", (reportaż, TC: 17:53), TV Kraków, 1998. 39. "Zaginiony Romanowski", (reportaż, TC: 22'), TV Kraków, 1997. 40. "Portrety: Antoni Dziatkowiak, (reportaż, TC: 24:05), TV Kraków, 1999. 41. "Wędrówka po Ziemi Świętej", (reportaż, TC: 15:16), TV Kraków 1999. 42. "Ziarno", (felietony z Ziemi Świętej, TC: 16:56), TVP 1, 1999. - Rok 2000 - Gra na rogu - Różne jubileusze - Świątynia Jerozolimska - Ziemia Święta (pojazd kosmiczny) - Ziemia Święta (wehikuł czasu) - Narodziny Pana Jezusa - Rodzina Pana Jezusa - Wyprawa 12-letniego Jezusa do Jerozolimy - Urodziny Pana Jezusa - Grota narodzenia (szopki) - Dobry Pasterz - Siewca - Piąta Ewangelia - Faryzeusze - Celnicy - Pustynia - Modlitwa w górach - Moda habitowa. 44."Portrety: Krzysztof Trebunia-Tutka", (reportaż, TC: 28: 37), TV Kraków 1998. 45. "Jerozolima 2000. Wielki Tydzień w Ziemi Świętej" (w cyklu: "Z plecakiem i walizką"), TV Kraków, 1999. 46. "Osiem sposobów na szczęście", (reportaż, TC: 29:50) zdjcęcia z Turynu, Pollone, Alp, Travers,Rzymu, Oropy we Włoszech i z Lublina, TVP 2. 1999. 47."Spotkanie ze śmiercią. Niedziela Palmowa", Jerozolima, (film dokumentalny, TC:21:57), TVP 2, 2000. 48."Czas zdrady i miłości. Wielki Czwartek", Jerozolima, (film dokumentalny, TC:21:57), TVP 2, 2000. 49."Początek nadziei. Wielki Piątek", Jerozolima, (film dokumentalny, TC:21:57), TVP 2, 2000. 50."Światło w tunelu. Wielka Sobota", Jerozolima, (film dokumentalny, TC:21:57), TVP 2, 2000. 51."Zwycięzca. Niedziela Zmartwychwstania", Jerozolima, (film dokumentalny, TC:21:57), TVP 2, 2000. 52."Paleta, techno i złóbcoki", (reportaż, TC: 13'), TV Kraków 2000. 53."Wesele bez kaca", (reportaż, TC: 16'), TV Kraków, 2000. 54."Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach", ( reportaż, TC: 10: 24), TV Kraków, 2000. 55."Komisariat Ziemi Świętej", (reportaż, TC: 10:02), TV Kraków, 2000. 56."Tajemnica Zmartwychwstania", (reportaż, TC: 14:58), TV Kraków, 2001. 57."Szkoła Polskości Legionisty Szeląga", (reportaż, TC: 15:50), TV Kraków, 2001. 58."W kr©gu błogosławionej Faustyny", (reportaż, TC: 10:37), TV Kraków, 2000. 59."Bez kaca". Juwenalia, (reportaż, TC: 14'), TV Kraków, 2001. 60."Portrety: Józef Krzeptowski", (reportaż, TC: 25:35), TV Kraków, 2001. (...)

1997 - 1998 – Szkolenia dla pracowników TV Kraków przygotowujące do egzaminów na kartę mikrofonową (prof. J. Grotowski z Radia Kraków).

1997 - 1998 – Udział w szkoleniach dla pracowników TV Kraków z realizacji telewizyjnej oraz cykl indywidualnych konsultacji z zakresu dykcji i interpretacji tekstów przewidziany dla prezenterów telewizyjnych (Akademia Telewizyjna w Warszawie).

1996 - 2001 – Kolaudacje i pisanie scenariuszy reportaży telewizyjnych pod kierunkiem reż. Ireny Wolen i red. K. Kotuli (TV Kraków).

1995 - 2001 – Autorka lub współautorka ponad 100 materiałów filmowych (filmy dokumentalne, reportaże, felietony, programy realizowane w studiu i "na żywo" wozem transmisyjnym) zrealizowanych w kraju i za granicą emitowanych na antenie: TVP 1, TVP 2, TV Polonia, TV Kraków, Sieci Programów Regionalnych, TV Niepokalanów i włoskiej telewizji. Przyjęta do Stowarzyszenia Filmowców Polskich (Sekcja Filmu Telewizyjnego) - 2001.

1995 - 2007 – Podyplomowe Studia Dziennikarskie przy UJ.

1990 - 1995 – Studia magisterskie z teologii (KUL) - specjalizacja: teologia laikatu, media. Z przygotowaniem pedagogicznym.

Działalność pozanaukowa:

2014 - 2016 – Impresje filmowe: "Trzy kolory o miłości", "Szczęśliwi!", "Czas ognia", "Każdy mur", "Góralska etiuda", "Nadzieja", "Wierność", "Razem zestarzeć się w tańcu", "Cicha noc"

2013 - 2018 – Koordynator patronatu akademickiego IDIKS. Organizacja Dni Otwartych IDIKS. W 2015 były już dwie edycje tych spotkań. W roku 2016 i 2018 - trzy. W każdym spotkaniu bierze udział ok. 95-120 osób.

2012 - 2016 – Realizacja reportaży i programów telewizyjnych ze studentami w czasie warsztatów telewizyjnych: „Daniel”, „MisJa-Kobieta” (zdjęcia z Ghany), „Pokaz mody inspirowany motywami polskimi”, „On JEST!”, „Hokej w szpilkach”, "Teraz TY!", "Na każdy temat"(10 odcinków).

2011 - 2013 – Studio Małych Form Filmowych: "Marionetki", "Wszystko się może zdarzyć", "Rok 2012".

2011 - 2013 – Zorganizowanie zajęć z warsztatów telewizyjnych oraz edukacji medialnej (DiKS, UPJP II)w profesjonalnym studiu telewizyjnym w Krakowie.

2008 - 2013 – Zorganizowanie wycieczek edukacyjnych dla studentów DiKS UPJP II: - do TVP 1 (w tym: udział studentów w programie, zwiedzanie Muzeum Telewizji, gmachu telewizji przy ul. Woronicza z przewodnikiem, na planie zdjęciowym programu), - do TVP 2 (udział w nagraniu dwóch odcinków - jako publiczność i jako drużyna występująca w teleturnieju), - do TV Kraków (zwiedzanie z przewodnikiem, możliwość wyjazdu z ekipą "Kroniki" i towarzyszenie w przygotowaniu materiału informacyjnego od nagrania po montaż); kilka grup, - do studia telewizyjnego w Łęgu (w czasie nagrania programu z gwiazdami muzyki na antenę ogólnopolską), - do Radia Kraków (zwiedzanie z przewodnikiem, możliwość nagrania krótkiego wywiadu w studiu lub czytania tekstów do mikrofonu); kilka grup; - do kilku wydawnictw w Krakowie (przygotowanie książki do druku, drukarnia, studio telewizyjne, montażownie, studio do nagrywania lektora książki mówionej); kilka grup; - do redakcji kilku gazet i czasopism (spotkanie z dziennikarzem, który przybliżył specyfikę dziennikarstwa prasowego w praktyce), - do muzeum, w którym wykorzystane są multimedia; kilka grup, - do kina;kilka grup; dyskusyjny klub filmowy (Kieślowski); kilka spotkań; - do hotelu z ekskluzywną restauracją- jak zachować się na bankiecie, przy stole; wykład z pokazem praktycznym), - zwiedzanie wystawy plenerowej "Jan Paweł II. Album Rodzinny", - plenery fotograficzne: rejs statkiem po Wiśle, Zakrzówek (w bazie płetwonurków), Planty, Wawel, Bulwar Wiślany, Platforma Widokowa - Balon nad Wisłą, teatr.

2005 - 2017 – Zorganizowanie wystaw fotograficznych w salach wykładowych (ul. Franciszkańska: s. 111 „Portrety”, "Cicha noc: Boże Narodzenie 2016" i s.120 „Wyjdź z cienia!”) oraz wystawy "Mistyka gór" z tekstami ks.R. Rogowskiego (w jednej z kawiarni i hotelu w centrum Krakowa oraz w Dublinie).

1985 - 2002 – Turystyka piesza i górska.

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2018/19):

- Warsztaty dziennikarstwa telewizyjnego (kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Warsztaty dziennikarstwa telewizyjnego (kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Warsztaty telewizyjne I (kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Warsztaty telewizyjne I (kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Wydarzenia religijne w mediach; [w ramach:] Przedmiot fakultatywny II (kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Przedmiot specjalnościowy VII: Recepcja prasy lifestyle (kierunek: edukacja medialna/media relations; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Przedmiot specjalnościowy V: Misyjny projekt medialny (kierunek: edukacja medialna/media relations; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Warsztaty dziennikarstwa prasowego (kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Warsztaty telewizyjne II (kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Nietykalni, Kraków: Wydawnictwo Salwator 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jak chodzić po wodzie? Poradnik dla dziennikarzy, Kraków: Wydawnictwo Salwatro 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
W Jego cieniu, Kraków: Wydawnictwo Salwator 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Polski szyfr Tolkiena. Bitwa Warszawska 1920, Kraków: Wydawnictwo Salwator 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Tolkien Polakom. Staruszek Stalin. Wydanie II uzupełnione, Kraków: Wydawnictwo Salwator 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dziennikarz a masoneria, Kraków: Wydawnictwo Salwator 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dziennikarz - osoba zintegrowana. Personalizm katolicki integralny w edukacji zawodowej ludzi mediów, Kraków: Wydawnictwo Salwator 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Tolkien: Władcy Koni, Kraków: Wydawnictwo Salwator 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dziennikarz "4D", Kraków: Salwator 2015.[więcej informacji]
Tolkien Polakom. Staruszek Stalin, Kraków: Salwator 2014.[więcej informacji]
Media aktywni, Kraków: Wydawnictwo Salwator 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Teologia mediów w praktyce redakcyjnej, Kraków: Wydawnictwo Salwator 2014.[więcej informacji]
Krótki film o pozorach wolności, Kraków: Wyd.Naukowe Papieskiej Akademii Teolog. 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Lektor i komentatorka, Lublin: Diakonia Liturgiczna Ruchu Światło-Życie 1992.[więcej informacji]

Publikacje - artykuły książkowe:

Odwaga i stanowczość. 40. Orędzie Benedykta XVI na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu [w:] Odwaga i stanowczość: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2016, s. 33-43. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"Być solą i światłem. Mówić o Bogu w TV Kraków" [w:] "Mówić o Bogu w...", Kraków: Wyd. Bratni Zew 1997, s. 149-152. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Do pary [w:] Forum Młodych Pastoralistów 2018, s. 155-156. [więcej informacji]
Z butami do nieba [w:] Forum Młodych Pastoralistów 2018, s. 157-1159. [więcej informacji]
Nad Jordanem [w:] Forum Młodych Pastoralistów 2018, s. 160-162. [więcej informacji]
Sztuka etykietowania jako nośnik wartości. Na podstawie wybranych utworów prozy Zofii Kossak [w:] Biuletyn Edukacji Medialnej 2018, s. 86-96. [więcej informacji]
„Mass man?” [w:] Studia Socialia Cracoviensia, nr 2 (9) 2014, s. 111-118. [więcej informacji]
„Homo faber” [w:] Studia Socialia Cracoviensia, nr 1 (8) 2014, s. 79-85. [więcej informacji]
Homilia na Boże Narodzenie [w:] Homo Dei 2003.[więcej informacji]
"Przy studni" [w:] Zeszyty Formacji Duchowej, nr 21 2001, s. 97-101. [więcej informacji]

Wygłoszone referaty:

- Komu wierzyć?; [podczas konferencji:] XI Konferencji Naukowej Etyki Mediów w Krakowie Zaufanie w mediach – zaufanie do mediów [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-05-24

- "Odwaga i stanowczość". Pierwsze Orędzie Benedykta XVI na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.; [podczas konferencji:] Colloquium z teologii mediów. [miejsce konferencji:] Jasna Góra, 2016-05-28

- "Nikt nie rodzi się świnią". Etyka mediów - granice dialogu.; [podczas konferencji:] Etyka w mediach [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-05-18

- "Dobro w mediach – dobro mediów": konfrontacja teorii z praktyką (jako jeden z zaproszonych gości panelu); [podczas konferencji:] IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Etyki Mediów [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-05-13

- Wartość pracy w życiu ludzkim na podstawie pism filozofów, publicystów i pisarzy.; [podczas konferencji:] Wojewódzka Rada Postępu Pedagogicznego w Łomży (1989). [miejsce konferencji:] Łomża, 0000-00-00

- Edyta Stein.; [podczas konferencji:] Konkurs na esej. Katolicki Uniwersytet Lubelski [miejsce konferencji:] Lublin, 0000-00-00