Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

ks. dr hab. Przemysław Nowakowski CM, prof. UPJPII

Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny – profesor nadzwyczajny

Email: przemyslaw.nowakowski@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Historii Liturgii - Kierownik katedry

Funkcje redakcyjne:
- Polonia Sacra - Członek redakcji

Dyżur:
piątek 15.00 - 16.00, Instytut Liturgiczny ( biblioteka IL ), ul. Sławkowska 24

Działalność pozanaukowa:

2016 - 2016 – pomoc misyjna i seria rekolekcji adwentowych w parafiach diecezji Nowosybirsk (Rosja) - OMSK, Kujbyszew, Sławgorod

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Reformy liturgii a powrót do źródeł, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII w Krakowie 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rok liturgiczny. To sam Chrystus, który trwa w swoim Kościele, Kraków: Homo Dei 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Powrót do źródeł, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Miejsce serca. Wprowadzenie w duchowość prawosławną, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Liturgijna problematyka w miżkonfesijnij polemici pislja Berestejskoj unii (1596 - 1720), Lwów: Wydawnnyctwo "Svichado" 2005.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Problematyka liturgiczna w międzywyznaniowej polemice po Unii Brzeskiej (1596 - 1720), Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Spór o nieszpory polskie w okresie międzywojennym (przed Soborem Watykańskim II) [w:] Zalmy ako pramen liturgickeho zivota: Presovska univerzita v Presove, Greckokatolicka teologicka fakulta 2015, s. 109-136. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Office des „Lamentations amères”- célébration communautaire de la Passion, de la repentance et de la conversion dans la tradition liturgique de l’Eglise polonaise [w:] Jeûne et pratiques de repentance : dimensions communautaires et liturgiques: "Studia Oecumenica Friburgensia", Munster 2015, s. 283-300. [więcej informacji]
Bizantyjskie źródła "Nowej Skriżali" biskupa Beniamina [w:] Liturgijni komentari jak dżereło liturgiologii “Ad fontes liturgicos” V: Wydawnictwo Ukrainskogo katolickogo uniwersytetu, Lviv 2015, s. 85-98. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Père Michel Kordel, le mouvement liturgique en Pologne et son héritage dans l'Église contemporaine [w:] Liturgies et liturgistes: fructification de leurs apports dans l'aujourd'hui des églises: Aschendorff Verlag 2015, s. 217-234. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Klasztor i kościół w Milatynie Nowym - ośrodek kultu Pana Jezusa Milatyńskiego [w:] Rola monasterów w kształtowaniu kultury ukraińskiej w wiekach XI-XX,: Wydawnictwo "Szwjpolt Fiol" 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Liturgia dla ewangelizacji czy ewangelizacja dla liturgii?, [w:] Liturgia hodin ako prostriedok nowej evanjelizácie: Presovska univerzita v Presove, Greckokatolicka teologicka fakulta 2014, s. 29-46. [więcej informacji]
Źródła reformy liturgicznej Piotra Mohyły [w:] Reformy liturgii a powrót do źródeł, "Ad fontes liturgicos" 4: Wydawnictwo Naukowe UPJPII w Krakowie 2014, s. 211-231. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Więcej nas łączy niż dzieli…O roli liturgii w dialogu Kościołów katolickiego i prawosławnego [w:] Servabo legem Tuam in toto corde meo, Księga pamiątkowa dedykowana Ks. Prof. Józefowi Krzywdzie CM: Wydawnictwo Naukowe UPJPII w Krakowie 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Približenie veriacich k prameňom liturgie ako hlavný ciel’ pol’ského liturgického hnutia a jeho lidra, kňaza Michala Kordela z Krakowa [w:] Liturgické hnutie ako dôsledok návratu k liturgickým prameňom, "Ad fontes liturgicos III": Presovska univerzita v Presove 2012.[więcej informacji]
L’anmnèse eucharistique comme réalisation de la présence du Christ pour nous dans la pensée de Mgr. Waclaw Swierzawski [w:] Faire memoire. L’anamnèse dans la liturgie: Città del Vaticano 2011, s. 299-310. [więcej informacji]
Vivre la Sainte Communion. Les dévotions populaires des catholiques liées au rite de Communion, [w:] Rites de Communion: Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano 2010, s. 93-114. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

IV Międzynarodowe Sympozjum Liturgiczne "Ad fontes liturgicos" (Kraków, 23-24 października 2013) [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny 2014, s. 365-370. [więcej informacji]
Liturgia musi być piękna. O pięknie liturgii Kościołów różnych tradycji [w:] Liturgia Sacra 2014, s. 5-14. [więcej informacji]
Święcenia prezbiterów w Kościele Prawosławnym (obrządek bizantyjsko-słowiański), [w:] Prace Wydziału Teologii KUL, Studia Liturgiczne 7 2011, s. 105-116. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Rola kaznodziejstwa w kulturze polskiej; [nr projektu:] 501-10-010130

-Komunikacja niewerbalna w kulturze polskiej; [nr projektu:] 501-10-010129

-Znaczenie Synodu Zamojskiego; [nr projektu:] 501-10-010158

-Badanie historii liturgii w środowisku krakowskim - 50 lat Instytutu Liturgicznego w Krakowie; [nr projektu:] 501-10-010172

-Wzajemne oddziaływanie liturgii i obrządków łacińskiego i bizantyjsko-słowiańskiego w Rzeczypospolitej; [nr projektu:] 501-10-010112

-Wzajemne oddziaływanie liturgii i obrządków łacińskiego i bizantyjsko-słowiańskiego w Rzeczypospolitej; [nr projektu:] 501-10-010112

-Porównawcza historia liturgii w oparciu o źródła obrządku łacińskiego i bizantyjskiego (grekokatolików); [nr projektu:] 501-10-010079

-Reforma liturgiczna jako owoc powrotu do źródeł liturgii; [nr projektu:]

-Ad fontem liturgicos IV. (Sympozjum międzynarodowe 23-25.10.2013); [nr projektu:] 501-10-01-010024

-Historia liturgii Kościoła Greckokatolickiego; [nr projektu:]

-Ekumeniczny wymiar liturgii; [nr projektu:] 11230003

-Konferencja naukowa - Źródła Liturgiczne - metodologii i teologia i metodologia.; [nr projektu:] 110003

-Liturgia w Cerkwii Greckokatolickiej w XVII i XVIII w.; [nr projektu:] 212303

-Eucharystia; [nr projektu:] 112301

-Problem zachowania autentycznej tradycji wschodniej w Cerkwii greckokatolickiej w XVI w.; [nr projektu:] 212304

Wygłoszone referaty:

- La sorte del calendario liturgico dopo l'Unione di Brest (1596); [podczas konferencji:] Il tempo e il calendario liturgico. Ad fontes liturgicos VII [miejsce konferencji:] Nyiregyhaza (Węgry), Greckokatolicki Instytut Teologiczny Św. Atanazego, 2016-10-25

- Latinisation ou inculturation de la liturgie byzantine apres l'Uninon de Brest; [podczas konferencji:] Traditions recomposees: Liturgie et doctrine en harmonie ou en tension [miejsce konferencji:] Paryż (Institut de Theologie Orthodoxe Saint-Serge de Paris, 2016-06-29