Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna

Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny – profesor zwyczajny

Email: jan.orzeszyna@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Teologii Moralnej Szczegółowej - Kierownik katedry

Dyżur:
czwartek 9.45 - 10.30, ul. Bernardyńska 3 sala 115

Pełnione funkcje:

Instytut Teologii Moralnej - Dyrektor instytutu

Curriculum Vitae:

2011 – 2011 - stanowisko profesora zwyczajnego na Wydziale Teologicznym UPJPII

2007 – 1 marca 2007 r. otrzymuje tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. Podstawą do otrzymania tytułu jest książka pt. „Teologiczno-moralny aspekt niepłodności w małżeństwie”, Kraków 2005 oraz bogaty dorobek naukowy i dydaktyczny. Recenzentami byli: ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka (Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie) i ks. prof. dr hab. Paweł Góralczyk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek (Katolicki Uniwersytet Lubelski) i ks. prof. dr hab. Alojzy Marcol (Uniwersytet Opolski).

2006 – 20 października 2006 r. otrzymał nagrodę Rektora PAT w Krakowie za wybitne i twórcze osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne w Akademii. Odznaczony też został Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 9 października 2007 r. 2010 r. nagroda JM Rektora UPJPII w Krakowie za wybitne i twórcze osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne w Uczelni

2001 – Od 2001 roku jest kierownikiem Podyplomowych Studiów Wychowania Prorodzinnego. Z dniem 15 lutego 2001 roku obejmuje stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Teologicznym w PAT w Krakowie.

1999 – W 1999 r. zostaje mianowany dyrektorem Instytutu Teologii Rodziny przy Wydziale Teologicznym PAT w Krakowie.

1998 – 1998 r. kierownik Katedry Teologii Moralnej Szczegółowej na Wydziale Teologicznym PAT.Od roku 2000 pełni funkcję kuratora Katedry Teologii Moralnej Ogólnej i opiekuna Specjalizacji Teologii Moralnej

1997 – 16 maja 1997 r. - kolokwium habilitacyjne na Wydziale Teologicznym PAT w Krakowie na podstawie rozprawy:„Społeczno-eklezjalny wymiar sakramentu pokuty”, Kraków 1996. Recenzentami byli: ks. prof. dr hab. Seweryn Rosik (KUL), ks. prof. dr hab. Alojzy Marcol (UO) i ks. prof. dr hab. Jan Kowalski (PAT).

1994 – Od roku 1994 jest redaktorem naczelnym „Sosnowieckich Studiów Teologicznych”. Studia te znajdują się w wykazie czasopism recenzowanych wraz z liczbą punktów: 2 za umieszczoną w nich publikację naukową (www.nauka.gov.pl). Jest członkiem Sekcji Moralistów Polskich i Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie.

1992 – 1992 zatrudniony na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

1990 - 1992 – 1990 - 1992 wykłady z teologii moralnej w Instytucie Teologicznym w Częstochowie,

1989 - 1990 – 1989-1990 przebywa na stypendium naukowym na Uniwersytecie we Fryburgu Szwajcarskim

1984 - 1988 – 1988 - doktorat, rozprawa napisana pod kierunkiem ks. doc. dr. hab. Jana Kowalskiego pt. „Pokuta i pojednanie jako dar Bożej miłości po Soborze Watykańskim II”. Recenzenci:ks. doc. dr hab. Alojzy Marcol (ATK Warszawa) i ks. prof. dr hab. Antoni Młotek (PFT Wrocław).

1981 - 1984 – 1984 - Licencjat z teologii, rozprawa pt. Problematyka moralno-społeczna w nauczaniu papieża Jana Pawła II w latach 1978-1981, prom. ks. doc. dr hab. Jan Kowalski

1973 - 1979 – Studia teologiczne w Wyższym Częstochowskim Seminarium Duchownym w Krakowie - 1979 magister teologii, tytuł rozprawy: Poczucie winy i jego związek z grzechem, prom. ks. dr Jan Kowalski

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Teologiczno-moralny aspekt niepłodności w małżeństwie,, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2005.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kościół wobec globalizacji, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2003.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Społeczno-eklezjalny wymiar sakramentu pokuty, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 1996.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mówić umierającemu prawdę czy nie mówić?, Kraków: UNUM 1995.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jan Paweł II o kapłaństwie i życiu braterskim we wspólnocie zakonnej, Bielsko-Biała: Kuria Diecezjalna w Bielsku-Białej 1995.[więcej informacji]
Dlaczego i jak się spowiadać?,, Kraków: UNUM 1994.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sakrament pojednania i pokuty, Kraków: REGINA POLONIAE 1993.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Duch Święty udoskonala wiarę przez dar rozumu [w:] Otrzymaliście w darze Ducha Świętego” (Dz 2,38). Akcja Katolicka szkołą wiary i apostolstwa. Materiały formacyjne na 2018 r.: scriptum 2017, s. 119-132. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Duch Święty udoskonala sprawiedliwość przez dar pobożności [w:] Otrzymaliście w darze Ducha Świętego” (Dz 2,38). Akcja Katolicka szkołą wiary i apostolstwa. Materiały formacyjne na 2018 r.: scriptum 2017, s. 179-192. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Współczesne dylematy moralne penitenta [w:] Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię,: Kuria Diecezjalna Sosnowiec 2016, s. 123-136. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ludzki i społeczny wymiar ekologii w świetle encykliki papieża Franciszka „Laudato si’” [w:] Wybrane zagadnienia edukacji ekologicznej. Refleksje wokół encykliki „Laudato si’”: ITKM 2016, s. 85-98. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Znaczenie motywacji religijnej w działaniach na rzecz ochrony naturalnego środowiska człowieka w świetle encykliki „Laudato si” [w:] Dlaczego ekologia? W kręgu encykliki Laudato si,: Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu 2016, s. 79-96. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ewangelizacja duszpasterska jako pogłębianie wiary [w:] „Idźcie i głoście”. Akcja katolicka szkoła wiary i apostolstwa. Materiały formacyjne na 2017: scriptum 2016, s. 93-110. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pokój Chrystusowy darem Boga i owocem aktywności człowieka, [w:] „Idźcie i głoście”. Akcja katolicka szkoła wiary i apostolstwa. Materiały formacyjne na 2017: scriptum 2016, s. 209-226. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Mandatum novum", czyli odkrywanie na nowo wartości miłości, [w:] „Nowe życie w Chrystusie”. Akcja katolicka szkoła wiary, świętości i apostolstwa. Materiały formacyjne na 2016 r.: scriptum 2015, s. 57-70. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Integralność nowego człowieka i nowego stworzenia (ekologia ducha ludzkiego), [w:] „Nowe życie w Chrystusie”. Akcja katolicka szkoła wiary, świętości i apostolstwa. Materiały formacyjne na 2016 r., red. T. BORUTKA: scriptum 2015, s. 107-124. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Integralność nowego człowieka i nowego stworzenia (ekologia ducha ludzkiego) [w:] „Nowe życie w Chrystusie”. Akcja katolicka szkoła wiary, świętości i apostolstwa. Materiały formacyjne na 2016 r.: scriptum 2015, s. 107-124. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Mandatum novum", czyli odkrywanie na nowo wartości miłości [w:] „Nowe życie w Chrystusie”. Akcja katolicka szkoła wiary, świętości i apostolstwa. Materiały formacyjne na 2016 r.: scriptum 2015, s. 57-70. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Związki partnerskie w ocenie etyczno-moralnej [w:] Być w sercu Kościoła. Księga Jubileuszowa z okazji 25lecia pracy naukowej ks. dr hab. Mariana Dudy, Częstochowa: REGINA POLONIAE 2014, s. 301-308. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rozpoznanie winy - początkiem autentycznego nawrócenia [w:] „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”. Akcja katolicka szkoła wiary, świętości i apostolstwa. Materiały formacyjne na 2015 r., Warszawa 2014, s. 121-134. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Personalistyczny wymiar grzechu, czyli degradacja osobowa i jej przezwyciężanie [w:] „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”. Akcja katolicka szkoła wiary, świętości i apostolstwa. Materiały formacyjne na 2015 r., Warszawa 2014, s. 23-38. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pochylenie się Chrystusa nad cierpiącymi i ubogimi [w:] „Wierzę w Syna Bożego”. Akcja katolicka szkoła wiary, świętości i apostolstwa. Materiały formacyjne na 2014 r.,, Warszawa: Scriptum 2013, s. 135-148. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wiara potrzebuje zrozumienia, rozum potrzebuje wiary (fides querens intelectum, intelectus querens fidem) [w:] Wiara potrzebuje zrozumienia, rozum potrzebuje wiary (fides querens intelectum, intelectus querens fidem), Warszawa: Scriptum 2013, s. 209-224. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Świadomość i odpowiedzialność ekologiczna wyznawców Chrystusa [w:] Być solą ziemi. Akcja katolicka w służbie apostolstwu. Materiały formacyjne na 2013 r.,, Warszawa: Sc 2012, s. 189-206. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Duszpasterz wobec dramatu niepłodności w małżeństwie i pokusy „in vitro”, [w:] Dar życia. W 25. rocznicę publikacji instrukcji „Donum vitae”, Toruń: UMK 2012, s. 167-182. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Upowszechnianie „opcji preferencyjnej na rzecz ubogich” powinnością całego ludu Bożego [w:] Być solą ziemi. Akcja katolicka w służbie apostolstwu. Materiały formacyjne na 2013 r.,, Warszawa: Scriptum 2012, s. 81-96. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Teologiczny i humanistyczny wymiar pracy a zjawisko mobbingu [w:] Mobbing w białych rękawiczkach,, Kraków: Salwator 2012, s. 55-68. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Religijna argumentacja w ekologii w świetle encykliki „Laudati si” [w:] „Przegląd Kalwaryjski” 21 (2017) 2017, s. 255-263. [więcej informacji]
Dwadzieścia pięć lat diecezji sosnowieckiej [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne 2017, s. 389-414. [więcej informacji]
Adhortacja „Amoris laetitia”. Przesłanie papieża Franciszka do małżonków i rodziców [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne 2017, s. 135-148. [więcej informacji]
W trosce o radość i piękno miłości małżeńskiej i rodzinnej. Refleksja na kanwie adhortacji „Amoris laetitia” [w:] „Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne” 2017, s. 167-182. [więcej informacji]
Jak nie mówić i jak mówić o niepłodności [w:] Homo Dei 2016, s. 126-137. [więcej informacji]
Bosko-ludzki wymiar procesu nawrócenia i sakramentalnego pojednania [w:] „Zeszyty Pastoralne Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej” 2016, s. 47-64. [więcej informacji]
...o kradzieży dóbr niematerialnych [w:] Homo Dei 2015, s. 116-124. [więcej informacji]
...O kradzieży dóbr niematerialnych [w:] Homo Dei 2015, s. 116-124. [więcej informacji]
Nowe duszpasterstwo według adhortacji Evangelii gaudium [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne 2015, s. 99-110. [więcej informacji]
Rodzina chrześcijańska na progu XXI wieku w 30. rocznicę adhortacji apostolskiej „Familiaris consortio” [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, 11 2013, s. 113-126. [więcej informacji]
Czy wiara decyduje o normach moralnych? [w:] Polonia Sacra, 2 (33) 2013, s. 71-83. [więcej informacji]
Wspólne zamieszkiwanie narzeczonych przed ślubem [w:] Homo Dei, 4(309) 2013, s. 116-124. [więcej informacji]
Kryzys wartości moralnych i ich promocja we współczesnym świecie [w:] Pietas et Studium, 4 2012, s. 221-236. [więcej informacji]
Informowanie chorego o stanie zdrowia w aspekcie sprawiedliwości i miłości bliźniego [w:] Bioetyczne Zeszyty Pediatrii, 8-9 2012, s. 90-97. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Teologia moralna wobec współczesnych wyzwań społeczno- kulturowych; [nr projektu:] 501-10-010178

-Problematyka społeczno-moralna w nauczaniu papieża Franciszka; [nr projektu:] 501-10-010116

-Nowe wyzwania dla teologii moralnej w świetle nauczania Papieża Franciszka; [nr projektu:]

-Nowe wyzwanie dla teologii moralnej w świetle nauczania papieża Franciszka; [nr projektu:] 501-10-010096

-Moralne aspekty posługi kapłańskiej w kontekście wspólczesnej sytuacji społeczno-kulturowej; [nr projektu:]

-Teologia moralna wobec współczesnych zagrożeń; [nr projektu:] 501-10-010022

-Teologia moralna wobec współczesnych zagrożeń; [nr projektu:] 501-10-010022

-Kształtowanie chrześcijańskiej postawy moralnej poprzez życie sakramentalne; [nr projektu:]

-Teologiczno-moralny aspekt depresji; [nr projektu:] 503-010002

-Problematyka społeczno-moralna w nauczaniu Jana Pawła II i Benedykta XVI; [nr projektu:] 111601

-Analiza sytuacji poszczególnych kategorii ludzi zranionych w jakiś sposób przez życie w aspekcie teologiczno-moralnym; [nr projektu:]

Wygłoszone referaty:

- Znaczenie motywacji religijnej w dążeniu do ochrony środowiska naturalnego człowieka; [podczas konferencji:] Dlaczego ekologia? Wokół encykliki "Laudato Si". [miejsce konferencji:] Wrocław, 2015-11-17

- Współczesne dylematy moralne penitenta; [podczas konferencji:] Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. [miejsce konferencji:] Sosnowiec, 2015-10-17

- Czy wiara decyduje o moralności?; [podczas konferencji:] Wiarę wyznawać, celebrować, przeżywać..... [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-05-22

- Teologiczny i humanistyczny wymiar pracy a zjawisko mobbingu; [podczas konferencji:] Mobbing w białych rękawiczkach [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-11-16

- Rodzina chrześcijańska na progu XXI wieku; [podczas konferencji:] Formacja duszpasterzy [miejsce konferencji:] Będzin, 2011-10-22

- Moralny aspekt modlitwy; [podczas konferencji:] Tydzień Kultury Chrześcijanskiej [miejsce konferencji:] Myslenice, 2011-10-11

- Spowiednik wobec rozwiedzionych powtórnie zaślubionych; [podczas konferencji:] Formacja duszpasterzy [miejsce konferencji:] Bielsko Biała, 2011-05-14

- Kapłan wobec wyzwań współczesności; [podczas konferencji:] Formacja duszpasterzy [miejsce konferencji:] Sosnowiec, 2011-03-12