Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

ks. dr hab. Witold Ostafiński

Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny – adiunkt z habilitacją

Email: witold.ostafinski@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Homiletyki

Funkcje redakcyjne:
- Polonia Sacra - Sekretarz redakcji

Dyżur:
środa godz. 16.00-16.45, ul. Bernardyńska 3, p. 120 (proszę o wcześniejszy kontakt mailowy)

Curriculum Vitae:

2017 – członek zarządu Stowarzyszenia Homiletów Polskich (kadencja 2017-2020, funkcja skarbnika)

2016 – doktor habilitowany

2014 - 2017 – członek zarządu Stowarzyszenia Homiletów Polskich (kadencja 2014-2017, funkcja skarbnika)

2011 – sekretarz redakcji Polonia Sacra

2010 – adiunkt w Katedrze Homiletyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

2009 – członek Polskiego Towarzystwa Teologicznego

2009 – członek Stowarzyszenia Homiletów Polskich

2008 – członek The University Network of the European Capitals of Culture (UNeECC) - międzynarodowego stowarzyszenia naukowego o charakterze non-profit, założonego w grudniu 2006 roku z inicjatywy Uniwersytetu w Pécs

2008 - 2010 – asystent w Katedrze Homiletyki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

2006 - 2008 – stypendium naukowe w Canterbury Christ Church University w Wielkiej Brytanii

2002 – członek Sekcji Homiletów Polskich

2002 – doktorat z nauk teologicznych w zakresie homiletyki na podstawie rozprawy pt. Wstęp w teorii i praktyce kaznodziejskiej. Studium homiletyczno-retoryczne, Wydział Teologiczny, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie

1996 - 1998 – studia podyplomowe w Studium Retoryki w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

1992 – dyplom magistra teologii na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na podstawie pracy: Aktualizacja kerygmatu czytań biblijnych IX niedzieli zwykłej roku A w polskim kaznodziejstwie w latach 1972-1991

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Kazania z lat 2010-2016, Przemyśl: Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zapiski przewodniczącego Episkopatu Polski (wybór z lat 2004-2014), Przemyśl: Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej 2016.[więcej informacji]
Kazania społeczno-patriotyczne, Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dylematy i efekty edukacji wielokulturowej, Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kazania okolicznościowe, Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kazania do kapłanów i osób konsekrowanych, Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kazania do młodzieży, Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kazania o świętych Pańskich, Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kazania maryjne, Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Z Chrystusem w roku liturgicznym. Kazania., Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przemyśl. Historia wiary narodów i dzieje sztuki, Ząbki: Apostolicum 2004.[więcej informacji]
Wstęp w teorii i praktyce kaznodziejskiej - studium homiletyczno-retoryczne, Kraków: Wydaw. Archidiecezji Przemyskiej 2002.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

O komunikatywności języka modlitwy powszechnej [w:] Język w liturgii: Biblos 2018, s. 149-176. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
WYD - a next generation decentralized blockchain - based digital environment - the future for the WYD community [w:] World Youth Day 2016 Kraków the school of faith and humanity: Pontifical University of John Paul II in Krakow Press 2018, s. 307-318. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
W porę i nie w porę. Wprowadzenie do lektury kazań arcybiskupa Józefa Michalika z lat 2010-2016 [w:] Kazania z lat 2010-2016: Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej 2018, s. 8-16. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Orędzie głoszone przez Jezusa Chrystusa [w:] Głosimy Pana Jezusa Chrystusa : treść przepowiadania: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2017, s. 67-86. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Komu potrzebne dobre maniery? Savoir-vivre w rzeczywistości szkolnej i akademickiej [w:] Kategorie (nie)obecne w edukacji: Oficyna Wydawnicza Impuls 2017, s. 81-94. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"I am here because I need it." World Youth Day as a determinant of the level of spiritual life [w:] World Youth Days. A Testimony to the Hope of Young People: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2016, s. 537-555. [więcej informacji]
Miejsce retoryki w narracji kaznodziejskiej [w:] "Musimy siać". Księga pamiątkowa ku czci Gerarda Siwka CSsR (1938-2015): Wydawnictwo Homo Dei 2016, s. 207-219. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Social Communication of Artistic and Cultural Events in Poland [w:] Development, Art(s) and Culture. Ninth Interdisciplinary Conference of the University Network of the European Capitals of Culture Hosted by University of West Bohemia, Pilsen, Czech Republic, 29/30 October 2015: Lucian Blaga University of Sibiu Press 2016, s. 149-158. [więcej informacji]
The abilities, sensibilities and knowledge that make an inclusive educator [w:] Inkluzívna klíma ako výzva a poslanie. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencje, Ružomberok: Verbum 2014, s. 118-124. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Parati semper atque vigilantes. Dar i piękno odpowiedzialnej młodości w świetle kazań arcybiskupa Józefa Michalika [w:] Kazania do młodzieży, Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 2014, s. 7-18. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pastores mites et humiles corde. Piękno powołania kapłańskiego i zakonnego w świetle sztuki kaznodziejskiej abpa Józefa Michalika [w:] Kazania do kapłanów i osób konsekrowanych, Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 2014, s. 7-21. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z całą odwagą” (Dz 4,29). Teologiczno-retoryczne wymiary kaznodziejskiej posługi ks. Abpa Józefa Michalika, metropolity przemyskiego [w:] Z ludu wzięty, dla ludu postanowiony. Księga pamiątkowa dedykowana Metropolicie Przemyskiemu Księdzu Arcybiskupowi Józefowi Michalikowi w 50. rocznicę święceń kapłańskich, Przemyśl: Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej 2014, s. 77-88. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ergo fides ex auditu... (Rz10,17). Wiara i słowo w świetle kazań okolicznościowych arcybiskupa Józefa Michalika [w:] Kazania okolicznościowe, Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 2014, s. 7-18. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Non enim habemus hic manentem civitatem sed futuram inquirimus (Hbr 13,14). Teologiczna mądrość i retoryczne piękno przesłania kazań społeczno-patriotycznych księdza arcybiskupa Józefa Michalika [w:] Kazania społeczno-patriotyczne, Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 2014, s. 7-18. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Etyczne dylematy współczesnej medycyny. O czym pedagog wiedzieć powinien [w:] Edukacja zdrowotna w kanonie kształcenia ogólnego - pedagogiczne i medyczne aspekty, Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jaros 2014, s. 51-61. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Interpersonal Communication in the EU: a Humanistic Solution [w:] Cultural Encounters. The Mosaic of Urban Identities : Seventh Interdisciplinary Conference of the University Network of the European Capitals of Culture, Marseille, France, 17/18 october 2013, Sibiu: Lucian Blaga University of Sibiu Press 2014, s. 43-53. [więcej informacji]
Bariery dla efektywnej komunikacji w klasach wielokulturowych [w:] Dylematy i efekty edukacji wielokulturowej, Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jaros 2014, s. 51-62. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ageism in Europe [w:] Ageing Society, Ageing Culture? : Sixth Annual Conference of the University Network of the European Capitals of Culture jointly organized with the University of Maribor (UM) and the Euro-Mediterranean University (EMUNI) : Maribor, Slovenia 18/19 October 2, Pécs 2013, s. 110-120. [więcej informacji]
Vocatio ad sanctitatem. Teologiczne i retoryczne aspekty kazań ks. abp. Józefa Michalika o świętych i błogosławionych [w:] Kazania o świętych Pańskich, Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 2013, s. 9-24. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kto winien? Społeczny problem szkolnej przemocy i agresji [w:] Przemoc i agresja jako zagrożenie bezpieczeństwa i rozwoju dziecka, Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza 2013, s. 41-57. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Myśl ks. Piotra Skargi inspiracją dla współczesnych polityków, kaznodziejów i wychowawców [w:] Janusz Korczak, Piotr Skarga – wielcy reformatorzy, społecznicy i wychowawcy wyzwaniem dla współczesnych pedagogów, Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza 2013, s. 103-116. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przemawiał nie tylko ustami... Mowa ciała w kreowaniu wizerunku Jana Pawła II [w:] Błogosławiony Jan Paweł II – droga do świętości, Jarosław 2012, s. 125-139. [więcej informacji]
Is there a link between ‘culture’ and ‘cultured’ behavior? Can ‘culture” save the world? [w:] Culture in/and Crisis : Fifth Annual Conference of the University Network of the European Capitals of Culture, 27-28 october 2011, Antwerp, Belgium, Pécs 2012, s. 177-189. [więcej informacji]
Rola nauczyciela-wychowawcy w przezwyciężaniu globalnego kryzysu moralnego [w:] Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych. Możliwości i zagrożenia dla rozwoju człowieka w perspektywie europejskiej, Rzeszów 2012, s. 80-94. [więcej informacji]
Empatia w procesie wychowania i rozwoju człowieka – aspekty komunikacyjne [w:] W dyskursie pedagogicznym i edukacyjnym doby współczesnej, Jarosław 2012, s. 165-183. [więcej informacji]
Ornatus Dominae. Wprowadzenie do lektury kazań maryjnych ks. abp. Józefa Michalika [w:] Kazania maryjne, Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 2012, s. 7-17. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
W nadziei na czyny z wiary. Wprowadzenie do lektury kazań ks. abp. Józefa Michalika [w:] Z Chrystusem w roku liturgicznym. Kazania, Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 2011, s. 7-40. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Poverty in the University and its effects on the student experience [w:] Inclusion through education and culture : Fourth Annual Conference of the University Network of the European Capitals of Culture jointly organized with the Compostela Group of Universities, 14-15 October 2010, Pécs, Hungary, Pécs 2011, s. 36-44. [więcej informacji]
Jak mówić o Bogu, aby nas słuchano? [w:] Media na przełomie. Dziennikarstwo, kaznodziejstwo, edukacja medialna. Śp. ksiądz profesor Antoni Lewek (1940-2010) - księga pamiątkowa, Warszawa 2011, s. 398-412. [więcej informacji]
Unity in plurality – Days of John Paul II in Cracow [w:] Innovation, Creativity and Culture. Proceedings of the Third Annual Conference of the University Network of the European Capitals of Culture, 22nd - 23rd October 2009, Vilnius, Lithuania, Pécs 2010, s. 177-189. [więcej informacji]
Turystyka pątnicza na terenie Pogórza Przemyskiego jako swoisty fenomen religijny i społeczny [w:] Turystyka w parkach krajobrazowych, Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski 2009, s. 187-201. [więcej informacji]
Pośrednictwo słowa [w:] Pośrednictwo przyporządkowane Jedynemu Pośrednikowi, Kraków: Wydawnictwo "Scriptum" 2009, s. 105-117. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
O sztuce kaznodziejskiej Arcybiskupa Józefa Michalika [w:] Numine Tuo Domine. Księga Pamiątkowa dedykowana Metropolicie Przemyskiemu Księdzu Arcybiskupowi Józefowi Michalikowi w 20 rocznicę święceń biskupich, Przemyśl 2006, s. 237-246. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Antologia polskich kazań maryjnych, funeralnych i pasyjnych [rec.] [w:] Biblioteka Kaznodziejska 2015, s. 19-22. [więcej informacji]
Kultura jako komunikacja społeczna – kultura miejsca versus kultura czasu [w:] Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Literatura i Kultura 2014, s. 269-278. [więcej informacji]
Księdza Tischnera mocowanie się ze słowem. Wokół Kazań starosądeckich [w:] Polonia Sacra, 30 2012, s. 227-250. [więcej informacji]
Mobbing – problemy komunikacyjne we współczesnej szkole [w:] Dyskurs Pedagogiczny, T. 4 2012, s. 11-27. [więcej informacji]
Ksiądz profesor Jan Twardy jako głosiciel słowa Bożego [w:] Studia Pastoralne, 7 2011, s. 79-91. [więcej informacji]
Colores verbi et spes. Uwagi o retorycznym aspekcie kazań abpa Józefa Michalika [w:] Polonia Sacra, 29 2011, s. 267-275. [więcej informacji]
Waga pierwszego zdania, czyli jak zaczynać kazanie [w:] Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne, 2 (58) 2011, s. 193-212. [więcej informacji]
Obciach jako kategoria społeczno-kulturowa w przestrzeni komunikacyjnej [w:] Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Literatura i Kultura, - 2011, s. 375-389. [więcej informacji]
O odpowiedzialności za słowa w relacjach społecznych [w:] Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Językoznawstwo, Rocznik 2010 2010, s. 157-173. [więcej informacji]
Zarządzanie wiedzą: Przegląd literatury anglojęzycznej [w:] Problemy współczesnego Zarządzania, 3 2009, s. 87-94. [więcej informacji]
Funkcja ekspresywna we współczesnych tekstach homiletycznych [w:] Analecta Cracoviensia, XL 2008, s. 263-284. [więcej informacji]
Formy narracyjne we współczesnych tekstach homiletycznych [w:] Przegląd Homiletyczny, 12 2008, s. 191-204. [więcej informacji]
Ocknij się! Dlaczego śpisz, Panie? Przebudź się! Nie odrzucaj na zawsze! O przemówieniu Benedykta XVI w Auschwitz [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 1 2008, s. 33-37. [więcej informacji]
Nadawca i odbiorca w komunikacyjnym modelu przepowiadania na przykładzie tekstów arcybiskupa Józefa Michalika [w:] Collectanea Theologica, 1 2008, s. 67-79. [więcej informacji]
Fenomen świętokrzyskich kazań radiowych [w:] Teologia i Człowiek, 10 2007, s. 213-225. [więcej informacji]
Właściwości stylistyczne świętokrzyskich kazań radiowych [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 1 2006, s. 25-46. [więcej informacji]
Fenomen świętokrzyskich kazań radiowych [w:] Liturgia Sacra, 1 2005, s. 77-87. [więcej informacji]
O sposobach obrazowania w świętokrzyskich kazaniach radiowych [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 4 2004, s. 261-276. [więcej informacji]
O kaznodziejskim stylu perswazji na przykładzie świętokrzyskich kazań radiowych [w:] Analecta Cracoviensia, XXXV 2003, s. 207-219. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-501-10-010118; [nr projektu:] 501-10-010118

-Teologiczne i retoryczne wymiary przepowiadania ks. abp. Józefa Michalaka w świetle współczesnej homiletyki; [nr projektu:] 501-10-010085

-Język kaznodziejskiej perswazji. Aspekty wspólczesnej komunikacji; [nr projektu:] 501-10-010049

-Analiza pasterskiego nauczania abpa Józefa Michalika; [nr projektu:] 11240003

-Perswazja we współczesnym kaznodziejstwie polskim; [nr projektu:] 112403

-Rola słowa w procesie komunikacji międzyludzkiej; [nr projektu:] 212404

Wygłoszone referaty:

- Jestem agresywny czy stanowczy? O komunikowaniu agresji i mowie nienawiści we współczesnej rzeczywistości społecznej; [podczas konferencji:] II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Problem przemocy domowej i instytucjonalnej – zwalczanie i zapobieganie” [miejsce konferencji:] Jarosław, 2019-11-26

- Kaznodzieja, coach czy influencer? Kogo preferuje współczesny odbiorca medialny?; [podczas konferencji:] Dobra Nowina w multimedialnym świecie [miejsce konferencji:] Kodeń, 2019-10-08

- Tożsamość kulturowa a poczucie odrębności narodowej – jak prowadzić dialog kultur; [podczas konferencji:] Jedność w różnorodności. Edukacja międzykulturowa na wspólnym obszarze polsko-słowackiego pogranicza [miejsce konferencji:] Jarosław, 2017-11-28

- Głoszenie słowa Bożego podczas uroczystości patriotycznych; [podczas konferencji:] Głoszenie słowa Bożego na peryferiach [miejsce konferencji:] Wigry, 2017-09-25

- Komu potrzebne dobre maniery? Savoir-vivre w rzeczywistości szkolnej i akademickiej; [podczas konferencji:] Kategorie (nie)obecne w edukacji [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-10-24

- Cultural Memories of the Polish; [podczas konferencji:] 10th Interdisciplinary Conference of the University Network of the European Capitals of Culture "Cities: the Fabric of Cultural Memories - Confrontation or Dialogue?" [miejsce konferencji:] Wrocław - Legnica, 2016-10-18

- Słowo, obraz, symbol, gest w akademickim savoir-vivre; [podczas konferencji:] Słowo, obraz, symbol, gest. Filologiczne i pedagogiczne aspekty komunikowania [miejsce konferencji:] Jarosław, 2016-10-10

- Social Communication of artistic and cultural events in Poland; [podczas konferencji:] 9th Interdisciplinary Conference University Network of the European Capitals of Culture "Development, Art(s) and Culture" [miejsce konferencji:] University of West Bohemia, Pilsno, 2015-10-29

- Orędzie głoszone przez Jezusa Chrystusa; [podczas konferencji:] Głosimy Pana Jezusa Chrystusa. Treść przepowiadania [miejsce konferencji:] Niepokalanów, 2015-09-28

- Jakość czy wygoda życia? Pedagog i wychowawca wobec współczesnej kultury przyjemności; [podczas konferencji:] Jakość życia jako kategoria interdyscyplinarna ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki – ujęcie systemowe [miejsce konferencji:] Jarosław, 2015-05-22

- Cultural assimilation vs. Cultural pluralism. The problems of contemporary Europe; [podczas konferencji:] Culture and growth – magical companions or mutually exclusive counterparts? Eighth Interdisciplinary conference of the University Network of the European capitals of culture [miejsce konferencji:] Umea, 2014-10-24

- The abilities, sensibilities and knowledge that make an inclusive educator; [podczas konferencji:] Inclusive Climate as a Challenge and Mission. International scientific-professional conference of the Catholic University in Ružomberok, Faculty of Education – Institute of Juraj Páleš, Department of Heilpaedagogik in cooperation with Association of Heilp [miejsce konferencji:] Levoča, 2014-10-10

- Współczesna edukacja – dźwignia talentu czy terapia mierności?; [podczas konferencji:] Motywacja a efektywność i skuteczność kształcenia ogólnego, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa [miejsce konferencji:] Jarosław - Iwkowa, 2014-06-04

- Kultura jako komunikacja społeczna; [podczas konferencji:] Podkarpackie Studia Filologiczne: Językoznawstwo, Literatura i Kultura, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Podkarpackie Forum Filologiczne [miejsce konferencji:] Jarosław, 2014-04-03

- Interpersonal Communication in the EU: A Humanistic Solution; [podczas konferencji:] Cultural Encounters the Mosaic of Urban Identities [miejsce konferencji:] Marseille, 2013-10-18

- Etyczne dylematy współczesnej medycyny i genetyki. O czym pedagog wiedzieć powinien; [podczas konferencji:] Pedagogiczne i medyczne aspekty edukacji zdrowotnej i ekologicznej, I Międzynarodowa Konferencja Naukowa [miejsce konferencji:] Jarosław - Iwkowa, 2013-05-21

- Myśl ks. Piotra Skargi inspiracją dla współczesnych polityków, kaznodziejów i wychowawców; [podczas konferencji:] Wielcy reformatorzy, społecznicy i wychowawcy: Janusz Korczak i ks. Piotr Skarga [miejsce konferencji:] Jarosław, 2012-11-27

- Ageism in Europa; [podczas konferencji:] Ageing Society, Ageing Culture? [miejsce konferencji:] Maribor, 2012-10-19

- Kto jest winien? Społeczny problem szkolnej przemocy i agresji; [podczas konferencji:] Agresja – Przemoc – Wsparcie [miejsce konferencji:] Jarosław, 2012-02-28

- Is there a link between ‘culture’ and ‘cultured’ behavior? Can ‘culture’ save the world?; [podczas konferencji:] Culture in/and Crisis [miejsce konferencji:] Antwerp, 2011-10-28

- Mobbing – problemy komunikacyjne we współczesnej szkole; [podczas konferencji:] Pedagogika Euroregionu Karpackiego – dorobek, wyzwania, aspiracje, potrzeby [miejsce konferencji:] Jarosław, 2011-06-08

- Obciach – meandry współczesnej kultury; [podczas konferencji:] Peryferia Języka, Literatury i Kultury, II Podkarpackie Forum Filologiczne [miejsce konferencji:] Jarosław, 2011-03-04

- Poverty in the University and its effects on the student experience; [podczas konferencji:] Inclusion Through Education and Culture [miejsce konferencji:] Pécs, 2010-10-15

- Pośrednictwo słowa; [podczas konferencji:] Pośrednictwo podporządkowane Jedynemu Pośrednikowi [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-11-20

- Unity In plurality – Days of John Paul II in Cracow; [podczas konferencji:] Innovation, Creativity and Culture [miejsce konferencji:] Wilno, 2009-10-23

- O komunikatywności języka modlitwy powszechnej; [podczas konferencji:] Język w liturgii [miejsce konferencji:] Kraków – Krzeszowice, 2009-09-18