Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski

Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny – profesor zwyczajny

Email: maciej.ostrowski@upjp2.edu.pl

Strona internetowa: http://pastoralna.upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Teologii Pastoralnej - Kierownik katedry
- Katedra Misjologii - p.o. Kuratora

Dyżur:
Bernardyńska 3, pokój 120 czwartek 13-13.45 (proszę zgłosić mailem, bo możliwy jest w innym pokoju na Bernardyńskiej)

Curriculum Vitae:

2015 – Dyrektor Instytutu Teologii Praktycznej

2011 – stanowisko profesora zwyczajnego

2010 – Członek Krakowskiego Forum Turystycznego przy Prezydencie Miasta Krakowa. W nim członek Zespoły Zadaniowego ds. Rozwoju Turystyki Religijnej w Krakowie

2009 – Powołany przez Prezydenta Krakowa do Krakowskiej Rady Konsultacyjnej.

2009 - 2014 – prorektor UPJPII

2008 – Członek Polskiego Towarzystwa Teologicznego

2008 – Członek Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów

2006 – tytuł naukowy profesora teologii

2002 - 2007 – przewodniczący Sekcji Pastoralistów Polskich

2002 - 2016 – Członek Komisji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Ogólnego

2001 – stanowisko profesora nadzwyczajnego PAT

2000 – Konsultor Rady Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymowania, sekretarz Rady

1998 – stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych

1998 – kierownik Katedry Teologii Pastoralnej Szczegółowej WT PAT nast. WT UPJPII, od roku 2015 Katedry Teologii Pastoralnej

1998 – Członek POST Netzwerks der mittel- und osteuropäischen Pastoraltheologinnen und Pastoraltheologen

1993 - 2001 – adiunkt

1992 - 2002 – sekretarz Sekcji Pastoralistów Polskich

1989 - 1993 – asystent w Katedrze Teologii Pastoralnej WT PAT

1989 – stopień doktora w zakresie teologii pastoralnej PAT

1982 – licencjat na PAT z zakresu socjologii religii

1977 – magisterium na PWT w Krakowie z zakresu dogmatyki

1977 – święcenia kapłańskie w archidiecezji krakowskiej

Działalność pozanaukowa:

2019 - 2019 – Wywiad dla Radia Maryja: "Chrześcijańskie pielgrzymowanie i turystyka religijna". Czerwiec 2019

2017 - 2017 – Wstęp, Uvod, Introduction, w: Edukacja i duchowość ekologiczna, red. Peter Tirpak, Józef Partyka, Ojców 2017, s. 7-9 ISBN 978-83-60377-33-8

2017 - 2017 – Homileta, katecheta, liturgista, w:, Agata Daszyńska-Blacha, Dorota Mazur (red.), Ks. Franciszek Blachnicki. Biografia wspomnienia, Wyd. M., Kraków 2016, s. 228-233. ISBN 978-83-8043-120-1

2017 - 2017 – Recenzja książki: P. Tirpák, D. Saraka, Ty máš slová večneho života, Prešov 2017, w: Acta educationis 2016, Kraków, s. 134-136.

2017 - 2018 – Przygotowanie projektu dokumentu "Wskazania dla duszpasterstwa pielgrzymów" dla Konferencji Episkopatu Polski. Opublikowany na www.migracja-episkopat.pl

2016 - 2016 – Laudacja dla księdza prałata Franciszka Chowańca, 15 czerwca 2013 r, w: Na wspólnej drodze z Księdzem Prałatem Franciszkiem Chowańcem, Pamięci Księdza Prałata Franciszka Chowańca 9.08.1931 – 8.09.2015 „Ojca krakowskiej oazy”, Wyd. Unitas, Siedlce – Kraków – Włosienica 2016, s. 118-125. ISBN 978-83-65414-33-5

2016 - 2017 – Przygotowanie koncepcji strony internetowej Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek www.migracja-episkopat.pl

2016 - 2019 – Przygotowanie projektu "Wskazania dla duszpasterstwa turystów". Dla Konferencji Episkopatu Polski, dokument zatwierdzony przez KEP w czerwcu 2019 r., opublikowany na www.migracja-episkopat.pl

2016 - 2016 – Laudacja dla księdza prałata Franciszka Chowańca, 15 czerwca 2013 r, w: Na wspólnej drodze z Księdzem Prałatem Franciszkiem Chowańcem, Pamięci Księdza Prałata Franciszka Chowańca 9.08.1931 – 8.09.2015 „Ojca krakowskiej oazy”, Wyd. Unitas, Siedlce – Kraków – Włosienica 2016, s. 118-125. ISBN 978-83-65414-33-5

2015 - 2015 – Fachowy referat podczas Rady Episkopatu Polski ds. Migracji, turystyki i pielgrzymek, „Duszpasterstwo turystyczne w Polsce – doświadczenia i postulaty”, Turno, 16 czerwca 2015 r.

2015 - 2015 – Współpraca merytoryczna z tygodnikiem katolickim Niedziela (opracowanie tematów teologicznych)

2014 – Inspiracje (Ruchu Światło-Zycie) w: Wieczernik, nr. 198 luty-marzec 2014, s. 4-9.

2014 – Artykuł: Dar Ruchu Światło-Życie, w: Wieczernik nr 198, luty-marzec 2014, s. 4-9.

2008 – Siłą ducha przekształcali świat w: Materiały homiletyczne nr 247/2008, Kraków 2008, s. 72-75. ISSN 1426-2673

2008 – Międzynarodowy Kongres Renovabis we Fryzyndze, w: Vita Academica nr 5(47)/2008, s. 17. ISSN 1842-2244

2008 – 7. Chrześcijańskie walory turystyki, w: Materiały homiletyczne nr 245/2008, Kraków 2008, s. 141-143. ISSN 1426-2673

2008 – Chrześcijański odpoczynek, w: Materiały homiletyczne nr 245/2008, Kraków 2008, s. 141-143. ISSN 1426-2673

2008 – Kościół wspólnotą jednoczącą (Zesłanie Ducha Świętego), w: Materiały homiletyczne nr 244/2008, Kraków 2008, s. 70-74. ISSN 1426-2673.

2008 – Odpowiedzialność za kapłańskie powołania (4 niedziela wielkanocna), w: Materiały homiletyczne nr 243/2008, Kraków 2008, s. 160-163 ISSN 1426-2673

2008 – Buduj swe życie na Chrystusie i z Chrystusem, w: Materiały homiletyczne nr 244/2008, Kraków 2008, s. 100-104. ISSN 1426-2673

2008 – Rozpal serca nasze miłością Twojego Serca, w: Materiały homiletyczne nr 244/2008, Kraków 2008, s. 70-74. ISSN 1426-2673

2008 – Dotknąć Chrystusa zmartwychwstałego (na Wielkanoc), w: Materiały homiletyczne nr 243/2008, Kraków 2008, s. 118-121. ISSN 1426-2673

2005 – Boliwia - kraj kontrastów, Informator Oddziału Chrzanów PTT, nr 33(9), styczeń-marzec 2005, s. 20-21

2005 – Boliwia kraj kontrastów, cz. II, Informator Oddziału Chrzanów PTT, nr 34(9), kwiecień-czerwiec 2005, s. 22-24

2004 – Wykorzystaj swój talent, kazanie dla dzieci i młodzieży podczas inauguracji roku szkolnego, w: Materiały homiletyczne, z. 218, wrzesień-październik, Kraków 2004, s. 133-135. ISSN 1426-2673

2003 – Międzynarodowe seminarium pastoralne, w: Vita Academica. Biuletyn informacyjny PAT nr 3-4(15-16)2003, s. 18. ISSN 1842-2244

2000 - 2000 – Podstawy formacji Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie, Materiały do szkoły animatora, Kraków 2000 (redakcja zeszytu i autorstwo jego fragmentów), Wyd. Światło-Życie, ss. 107

2000 - 2000 – Pomoce duszpasterskie. Narodowa Pielgrzymka Wielkiego Jubileuszu do Rzymu 1-10 lipca 2000 roku, Kraków 2000 (redaktor naczelny, autorstwo fragmentów), ss. 176. Wyd. Św. Stanisława ISBN 83-87960-47-0

2000 – Dziękczynienie Bogu Stwórcy i Ojcu, homilia na dożynki, w: Materiały Homiletyczne, Kraków 2000, nr 189, s. 66-69. ISSN 1426-2673

2000 - 2000 – Przewodnik pielgrzyma. Narodowa Pielgrzymka Wielkiego Jubileuszu do Rzymu 1-10 lipca 2000 roku, Wyd. Św. Stanisława, Kraków 2000 (redaktor naczelny, autorstwo fragmentów), ss. 223. ISBN 83-87960-46-2

2000 - 2000 – Oaza Nowego Życia trzeciego stopnia, Wskazania odnośnie realizacji programu, Rozmowy ewangeliczne, Wyd. Światło-Życie, Kraków 2000, ss. 132. (współautor i redaktor)

1999 – Chodź na Turbacz, w: Miejsca Święte, nr 1(1999), s. 28-30. ISSN 1427-7808

1999 – Vademecum polskiego pątnictwa (recenzja książek A. Jackowskiego "Pielgrzymowanie" i "Jasnogórskie pielgrzymki w przestrzeni miasta i regionu Częstochowy"), w: Miejsca Święte, nr 1(1999), s. 36. ISSN 1427-7808

1999 – Droga Krzyżowa Przewodników, w: Materiały homiletyczne, nr 177, Kraków 1999, s. 80-91. ISSN 1426-2673

1999 – Święty Bernard patron wędrujących po górach, w: Miejsca Święte, nr 1(1999), s. 13-15. ISSN 1427-7808

1999 – Droga Krzyżowa po ulicach miasta, w: Materiały homiletyczne, nr 177, Kraków 1999, s. 69-79. ISSN 1426-2673

1999 – Pielgrzymka po alpejskich szczytach, w: Miejsca Święte, nr 1(1999), s. 10-12, 16-17. ISSN 1427-7808

1998 – Historia i struktury Ruchu Światło-Życie. Pomoce dla animatorów, Wyd. Światło-Życie, Kraków, ss. 47

1998 – Droga Krzyżowa turystów, w: Materiały Homiletyczne, Kraków 1998, nr 170, s. 83-92. ISSN 1426-2673

1998 - 1998 – Pielgrzymka dziękczynna Archidiecezji Krakowskiej do Rzymu za kanonizacje Świętej Jadwigi Królowej. Przewodnik pielgrzyma, Wyd. Św. Stanisława, Kraków 1998 (redaktor i autor fragmentów), ss. 176. ISBN 83-85903-80-1

1998 – Pielgrzymka dziękczynna Archidiecezji Krakowskiej do Rzymu za kanonizacje Świętej Jadwigi Królowej. Przewodnik pielgrzyma, redaktor i współautor, Wyd. św. Stanisława, Kraków 1998, ss. 176, ISBN 83-85903-80-1

1997 – Szlakami św. Jana z Dukli (wraz z U. Janicką Krzywdą), Wyd. CuLife, Kraków 1997, ss. 73 ISBN 83-906725-2-9

1997 – Spotkania formacyjne kapłanów Chrystusa Sługi, Wyd. Światło-Życie, Katowice, ss. 60.

1996 – Karol Wojtyła na babiogórskich szlakach, w: Prace Babiogórskie IX (wyd. Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK, Podkomisja Kultury i Historii Turystyki Górskiej PTTK), Kraków 1996, s. 103-108.

1995 – Święta życia, (homilia - Wielkanoc), w: Materiały Homiletyczne, Kraków 1995, nr 147, s. 90-93. ISSN 1426-2673

1995 – Przygotowanie do wakacji, triduum, w: Materiały Homiletyczne, Kraków 1995, nr 149, s. 133-142. ISSN 1426-2673

1995 – Ewangelizacyjna moc miłości, do młodzieży (homilia), w: Biblioteka kaznodziejska nr 3-4(1995), s. 132-134. ISSN 0208-7413

1995 – Maryja, nauczycielka modlitwy (homilia), w: Materiały Homiletyczne, Kraków 1995, nr 152, s. 126-128. ISSN 1426-2673

1994 - 1994 – "Ewangelizacja 2000 - Słowo Boże" - Miesięczne spotkania formacyjne animatorów 1993/94, Wyd. Światło-Życie, Katowice 1994, ss. 51.

1994 – Chrześcijańska droga zwycięstwa, św. Michała Archanioła (homilia), w: Materiały Homiletyczne, Kraków 1994, nr 144, s. 122-124. ISSN 1426-2673

1994 – Przeżyć radość otwierając się na Boga (homilia - Boże Narodzenie, w: Materiały Homiletyczne, Kraków 1994, nr 145, s. 87-89. ISSN 1426-2673

1994 – Św. Franciszek patron ekologów (homilia), w: Materiały Homiletyczne, Kraków 1994, nr 144, s.126-129. ISSN 1426-2673

1994 – Chrześcijańska radość (homilia - 4 Niedziela Adwentu), w: Materiały Homiletyczne, Kraków 1994, nr 145, s. 73-75. ISSN 1426-2673

1993 – Turystyka religijna, Tygodnik rodzin katolickich "Źródło", z 4 lipca 1993 r., nr 27(1993), s. 27.

1993 - 1993 – Miesięczne spotkania formacyjne animatorów 1993/94, Wyd. Światło-Życie, Kraków-Lublin 1993, ss. 51.

1992 – 8. Rekolekcje dla młodzieży, w: Materiały Homiletyczne, Kraków 1992, nr 126, s. 81-102. ISSN 1426-2673

1991 – Kapliczka Matki Bożej Królowej Babiej Góry. Wotum Ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, w: Prace Babiogórskie, VIII, (wyd. Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK, Podkomisja Kultury i Historii Turystyki Górskiej PTTK), Kraków 1991, s. 78-82.

1991 – Rekolekcje turystów, w: Materiały Homiletyczne, Kraków 1991, nr 118, s. 62-78. ISSN 1426-2673

1991 – Wspomnienie o zawojskim proboszczu Księdzu Prałacie mgr Władysławie Wądrzyku, w: Prace Babiogórskie VIII (1991)(wyd. Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK, Podkomisja Kultury i Historii Turystyki Górskiej PTTK), s. 76-78.

1991 - 1991 – "Ewangelizacja - Duch Święty" - Miesięczne spotkania formacyjne animatorów Ruchu Światło-Życie 1991/92, Wyd. Światło-Życie, 1991, cz. A ss. 31; cz. B ss. 28 (współautor H. Bolczyk, S. Aleksandra).

1990 - 1990 – "Niepokalana" - Miesięczne spotkania formacyjne animatorów Ruchu Światło-Życie, Wyd. Światło-Życie, 1990, cz. A ss. 26; cz. B ss. 26.

1989 - 1989 – "Jezus Chrystus" - Miesięczne spotkania formacyjne animatorów Światło-Życie 1989/90, Wyd. Światło-Życie, 1989, ss. 42 (współautor z J. Skudro).

1989 - 1989 – Kalendarz pracy w grupach Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie, Biblioteczka animatora, z. 4, Wyd. Światło-Życie, Kraków 1989, ss. 27

1989 - 1989 – Formacja podstawowa Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie, Biblioteczka animatora, z. 3, Wyd. Światło-Życie, Kraków 1989 (współautor z J. Nanowskim i S. Szczepańcem i redaktor zeszytu), ss. 75

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Młodzież nadzieją Kościoła. Czy Kościół nadzieją młodzieży. Die Jugend als Hoffnung der Kirche – Ist die Kirche ein Hoffnungsträger für die Jugend?, Kraków: Unum 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pielgrzymi, drogi, miejsca święte. Duszpasterstwo w kontekście podróży, Pilgern, Wege, Heilige Orte. Seelsorge im Kontext von Menschen unterwegs, Kraków - Trumau: Unum 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Homo viator et homo peregrinus, Základy turizmu a putovania, Presov: Vydavatelstvo Presovskiej Univerzity 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Krajobraz sakralny, Kraków - Lwów: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Elementy chrześcijańskie w edukacji ekologicznej, XVI Seminarium "Sacrum i przyroda", Ojców: Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, Ojcowski Park Narodowy 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Erga migrantes caritas Christi, Wrocław: Wydawnictwo TUM 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przyroda, geografia, turystyka w nauczaniu Jana Pawła II. XV seminarium "Sacrum i przyroda", Kraków: Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jesteśmy pielgrzymami przed Tobą. Posługa duszpasterska wśród pielgrzymów, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2005.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sacrum i przyroda. Materiały z XII seminarium - Sacrum i przyroda - Św. Katarzyna, 9-10 października 2004 r., Kraków - Kielce - Bodzentyn: Wyd. Papieska Akademia Teologiczna, Akademia Świętokrzyska, Świętokrzyski Park Narodowy 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sacrum i przyroda. XI Seminarium, Tatrzański Park Narodowy, 11-12 października 2003, Zakopane: Wyd. Tatrzańskiego Parku Narodowego 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Duszpasterstwo pielgrzymów i turystów. Wybór wypowiedzi i dokumentów kościelnych, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM 2003.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Duszpasterstwo wobec problemu wolnego czasu człowieka. Aspekt moralno-pastoralny zeszczególnym uwzględnieniem zagadnień turystyki, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 1996.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Historia i organizacja Ruchu Światło-Życie, Biblioteczka animatora, Kraków: Światło-Życie 1989.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Ochrona człowieka – korony stworzeń. Refleksja nad wybranymi wątkami encykliki Papieża Franciszka Laudato si’ [w:] Ochrana stvorenstva v živote krest’ana: Konferencja Biskupów Słowacji 2018, s. 46-57. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Charyzmat sanktuarium” na tle wybranych ośrodków ze szczególnym uwzględnieniem Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie [w:] „Od miłosierdzia do Miłosierdzia” z okazji 150 lat Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie: Wyd. Misericordia 2018, s. 205-236. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ochrona jakości życia w kontekście Encykliki Laudato si‘ [w:] Sacrum a príroda. Ochrana zdravia a života: Uniwersytet w Preszowie 2018, s. 9-25. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sakralny krajobraz – środowisko pielgrzymowania [w:] Dziedzictwo religijne i kulturowe. Drogi Św. Jakuba – w 30. Rocznicę uznania szlaku za pierwszy europejski szlak kulturowy: Wyd. Czuwajmy 2017, s. 27-33. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Die Jugend in den Augen der Päpste, basierend auf ihren Ansprachen, wärend der Weltjugendtage [w:] Młodzież nadzieją Kościoła. Czy Kościół nadzieją młodzieży. Die Jugend als Hoffnung der Kirche – Ist die Kirche ein Hoffnungsträger für die Jugend?: Unum Kraków 2017, s. 31-46. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Religijne wątki w twórczości Urszuli Janickiej-Krzywdy [w:] Urszula Janicka-Krzywda (1949-2015). Życie niebanalne: COTG PTTK 2017, s. 233-248. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Młodzież w oczach papieży na podstawie przemówień podczas światowych Dni Młodzieży [w:] Młodzież nadzieją Kościoła. Czy Kościół nadzieją młodzieży. Die Jugend als Hoffnung der Kirche – Ist die Kirche ein Hoffnungsträger für die Jugend?: Unum 2017, s. 15-30. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wstęp, Uvod, Introduction [w:] Edukacja i duchowość ekologiczna: Ojcowski Park Narodowy 2017, s. 7-9. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sakralny krajobraz jako środowisko pielgrzymowania [w:] Pielgrzymi, drogi, miejsca święte. Duszpasterstwo w kontekście podróży, Pilgern, Wege, Heilige Orte. Seelsorge im Kontext von Menschen unterwegs: Unum 2016, s. 137-144. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Die Bedeutung der Heiligtümer für die christliche, nationale und europäische Identität [w:] Pielgrzymi, drogi, miejsca święte. Duszpasterstwo w kontekście podróży, Pilgern, Wege, Heilige Orte. Seelsorge im Kontext von Menschen unterwegs: Unum 2016, s. 263-274. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Chrześcijańskie wychowanie wsparciem dla uzależnionych. Koncepcje ks. Franciszka Blachnickiego i Ruchu Światło-Życie [w:] Wspomóc uzależnionych od alkoholu. Refleksja psychologiczno-teologiczna: Wyd. Naukowe UPJPII 2016, s. 279-294. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sakrallandschaft als die Umgebung des Pilgern [w:] Pielgrzymi, drogi, miejsca święte. Duszpasterstwo w kontekście podróży, Pilgern, Wege, Heilige Orte. Seelsorge im Kontext von Menschen unterwegs: Unum 2016, s. 145-152. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Teologia świętych miejsc pielgrzymkowych [w:] Pielgrzymi, drogi, miejsca święte. Duszpasterstwo w kontekście podróży, Pilgern, Wege, Heilige Orte. Seelsorge im Kontext von Menschen unterwegs: Unum 2016, s. 227-238. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wallfahrtstheologie [w:] Wallfahrtstheologie, w: Pielgrzymi, drogi, miejsca święte. Duszpasterstwo w kontekście podróży, Pilgern, Wege, Heilige Orte. Seelsorge im Kontext von Menschen unterwegs: Unum 2016, s. 25-38. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Refleksja nad ekologią kulturową w świetle encykliki Laudato si‘, [w:] Sacrum a príoroda. Od Inter sanctos k Laudato si’: Wydawnictwo Uniwersytetu w Preszowie 2016, s. 12-24. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Teologia pielgrzymowania [w:] Pielgrzymi, drogi, miejsca święte. Duszpasterstwo w kontekście podróży, Pilgern, Wege, Heilige Orte. Seelsorge im Kontext von Menschen unterwegs: Unum 2016, s. 13-24. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rola świętych miejsc pielgrzymkowych w budowaniu tożsamości chrześcijańskiej, narodowej i europejskiej [w:] Pielgrzymi, drogi, miejsca święte. Duszpasterstwo w kontekście podróży, Pilgern, Wege, Heilige Orte. Seelsorge im Kontext von Menschen unterwegs: Unum 2016, s. 251-262. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Theologie der heiligen Pilgerstätten [w:] Pielgrzymi, drogi, miejsca święte. Duszpasterstwo w kontekście podróży, Pilgern, Wege, Heilige Orte. Seelsorge im Kontext von Menschen unterwegs: Unum 2016, s. 239-250. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Życie chrześcijańskie drogą [w:] Drogi św. Jakuba w Polsce – historia, teraźniejszość, przyszłość. W 10. Rocznicę otwarcia pierwszego polskiego odcinka Camino de Santiago, Kraków: Czuwajmy 2015, s. 445-453. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Znaczenie ośrodków pielgrzymkowych w budowaniu tożsamości chrześcijańskiej i kulturowej [w:] Geografia na przestrzeni wieków. Tradycja i współczesność, Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Pzrestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego 2015, s. 373-384. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Agroturystyka jako szansa budowania ekologii ludzkiej [w:] Agroturystyka jako szansa budowania ekologii ludzkiej, Prešov: Enviromentalna subkomisia Konferencie biskupov Slovenska 2015, s. 36-42. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Religiöse Symbole in der geistigen, politischen und kulturellen Landschaft Polens der Nachkriegszeit [w:] Transformation und Landschaft. Die Folgen sozialer Wandlungsprozesse auf Lanndschaft, Wiesbaden: Springer VS 2015, s. 269-278. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wallfahrt oder Religiöser Tourismus? [w:] Théologie Pratique appliquée a la Pastorale. Cinquantenaire de l’IPR Strasbourg, Zürich – Berlin: LIT Verlag 2014, s. 195-206. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Turystyka / turystyka religijna – drogi nowej ewangelizacji Europy [w:] Święci i błogosławieni na Drodze św. Jakuba – w 800. rocznicę pielgrzymki św. Franciszka z Asyżu do Santiago de Compostela, Kraków: Czuwajmy 2014, s. 177-190. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Tourism as a Way of New Evangelization in Europe [w:] Mission oft he Church and Human Migation - Misja Kościoła i migracje człowieka, Warszawa 2014, s. 275-287. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wstęp [w:] Dialog w myśli Jana Pawła II, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2014, s. 5-6. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Turystyka przyjazna człowiekowi [w:] Eko Turistika, Sacrum a príroda, Prešov – Vysoké Tatry: Prešovská univerzita w Prešovie 2013, s. 11-21. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Czas wolny – zagrożenie czy szansa formacji wiary [w:] Duszpasterstwo wobec kryzysu wiary, Lublin: KUL 2013, s. 339-352. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Turystyka [w:] Encyklopedia katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2013, s. 1174-1175. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Droga krzyżowa wędrujących przez życie [w:] Misterium miłości. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Prałatowi Franciszkowi Chowańcowi, Kraków: Platan 2013, s. 221-229. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Turystyczne duszpasterstwo [w:] Encyklopedia katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2013, s. 1174-1174. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kultura uświęcania czasu. Refleksja teologiczno-pastoralna w świetle nauczania Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego [w:] In aedificatuinem Corporis Christi. W 50-lecie święceń prezbiteratu Ksiedza Biskupa Tadeusza Rakoczego pierwszego pasterza diecezji bielsko-żywieckiej, Bielsko Biała - Kraków: Czuwajmy 2013, s. 711-727. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Turystyka w kontekście ekologii ludzkiej [w:] Zbornik teologickych studii, Prešov: Zbornik teologickych studii, Prešovská univerzita w Prešove Gréckokatolícka Teologická Fakulta 2013, s. 7-18. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Realizacja eschatologicznej wizji człowieka - Homo viator [w:] „Być solą ziemi”. Akcja Katolicka w służbie apostolstwu. Materiały formacyjne na 2013 r., Warszawa: Scriptum 2012, s. 35-46. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wstęp do publikacji: Człowiek w Ogrodzie Pana - XX Międzynarodowe Seminarium Sacrum i Przyroda [w:] Człowiek w Ogrodzie Pana. XX Międzynarodowe Seminarium Sacrum i Przyroda, Ojców 2012, s. 9-10. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Istota i potrzeba planowania oraz projektowania w duszpasterstwie [w:] Wychowanie do liturgii i poprzez liturgię, Katowice: Księgarnia św. Jacka 2012, s. 43-56. [więcej informacji]
Teologia rekreacji [w:] Psychologia wobec współczesności. Rekreacja i czas wolny, Warszawa: Łośgraf 2011, s. 237-250. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kanoniczno-prawny status sanktuarium [w:] „Oto Matka Twoja”. Maryja w życiu kapłana, Materiały z sympozjum mariologicznego i spotkania kustoszów sanktuariów polskich, Częstochowa: Polskie Towarzystwo Mariologiczne 2011, s. 99-114. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pielgrzymowanie w kościelnych dokumentach [w:] Wpływ Świętego Roku Jakubowego na rozwój kultu Drogi Św. Jakuba, Kraków: Czuwajmy 2011, s. 27-42. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kodeks Etyki w turystyce ogłoszony przez Światową Organizację Turystyki [w:] Etyka przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, Kraków: Proksenia 2010, s. 9-18. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rekolekcje w drodze [w:] Ziemia Święta. Wyruszamy w drogę śladami Chrystusa, Bielsko-Biała: Wyd. AnimaMedia 2010, s. 13-17. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jurydyczne aspekty pielgrzymowania [w:] Lex tua veritas, Księga pamiątkowa dedykowana J.M. ks. prof. Janowi Dyduchowi z okazji 70. rocznicy urodzin, Kraków: Wyd. Naukowe UPJPII 2010, s. 235-246. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Duszpasterska troska Kościoła o człowieka przeżywającego wolny czas [w:] Pastorálna starostlivos na počiatku 21. staročia, Prešov: Prešovská univerzita w Prešove Gréckokatolícka teologická fakulta 2009, s. 217-233. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rodzina miejscem proekologicznego wychowania [w:] Prešovská univerzita v Prešove Gréckokatolícka teologická fakulta, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II,, Kraków: Wyd. Naukowe UPJPII 2009, s. 25-38. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przestrzeń przyrody - przestrzeń kultury. Piękno pomagające formować człowieka [w:] Oddział Krakowski PTTK im. ks. K. Wojtyły,, Kraków: Oficyna Wydawnicza "Wierchy" 2009, s. 353-362. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jan Paweł II o wolnym czasie i turystyce [w:] Prešovská univerzita w Prešove Gréckokatolícka teologická fakulta, Volný čas seniorov na počiatku 21. storočia. Zbornik prednášok z vedeckiej konferencie s medzinárodnou účast'ou,, Prešov: Prešovská univerzita w Prešove Gréckokatolícka teologická fakulta 2009, s. 37-53. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
30. rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski (1979-2009) [w:] Po Krakowie i Małopolsce. Słownik krajoznawczy, Kraków: Oficyna Wydawnicza 2009, s. 37-40. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kilka refleksji teologicznych i duszpasterskich wokół pielgrzymowania jako formy pobożności ludowej [w:] Gospodarka i przestrzeń, prace dedykowane Profesor Danucie Ptaszyckiej-Jackowskiej, Kraków: Wyd. IGiGP Uniwersytetu Jagiellońskiego 2009, s. 215-226. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Teologiczno-pastoralna refleksja nad świętem, świętowaniem i czasem wolnym [w:] Introibo ad altare Dei. Księdzu Profesorowi Stefanowi Koperkowi CR z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia kapłaństwa, Kraków: Wyd. Naukowe PAT 2008, s. 755-766. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wychowawcza rola sakralnego krajobrazu [w:] Elementy chrześcijańskie w edukacji ekologicznej, XVI Seminarium, Ojców: Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, Ojcowski Park Narodowy 2008, s. 51-60. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Czas wolny ludzkim i chrześcijańskim prawem [w:] Zborník teologických štúdií nr 4, Prešov: Prešovská univerzita w Prešove Gréckokatolícka teologická fakulta 2008, s. 25-38. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Duszpasterskie planowanie [w:] W prostocie prawdy i miłości. Studia i materiały dedykowane Księdzu prof. zw. dr hab. Janowi Walowi, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT, Czuwajmy 2008, s. 447-458. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Teologia turystyki [w:] Turystyka w naukach humanistycznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2008, s. 102-116. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pielgrzymowanie ścieżkami Jana Pawła II [w:] Promieniowanie świętości. Trzy lata po odejściu do Domu Ojca Sługi Bożego Jana Pawła II. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" oraz Klasztor Franciszkanów w Krakowie, Kraków 2008, s. 86-95. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jan Paweł II o świętej przestrzeni pielgrzymowania [w:] Przyroda, geografia, turystyka w nauczaniu Jana Pawła II. XV seminarium, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu 2007, s. 37-46. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Człowiek i góry w refleksji Jana Pawła II [w:] Ks. Karol Wojtyła - Jan Paweł II miłośnik gór i przyrody, materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w AWF, Kraków 13 października 2005 r., Kraków: Wyd. AWF w Krakowie 2007, s. 23-50. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Turystyka i przyroda w teologicznej refleksji Jana Pawła II [w:] Przyroda, geografia, turystyka w nauczaniu Jana Pawła II. XV seminarium, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu 2007, s. 21-36. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ks. Maciej Ostrowski [w:] Teologu co sądzisz o swojej twórczości?, Niepokalanów: Wyd. Franciszkanów 2007, s. 264-266. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Duszpasterstwo pielgrzymkowe [w:] Przypatrzmy się powołaniu naszemu. Program duszpasterski diecezji włocławskiej, rok 2006/2007, Włocławek 2006, s. 111-137. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wolnego czasu duszpasterstwo [w:] Leksykon teologii pastoralnej, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 905-907. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pielgrzymka [w:] Leksykon teologii pastoralnej, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 603-605. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sekcja Pastoralistów Polskich [w:] Leksykon teologii pastoralnej, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 777-778. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ruch Domowego Kościoła [w:] Leksykon teologii pastoralnej, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 755-756. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ruch Światło-Życie [w:] Leksykon teologii pastoralnej, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 756-760. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ziółkowski Andrzej [w:] Leksykon teologii pastoralnej, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 922-923. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Der Tod des Papstes Wojtyla und die Frage: Was kommt danach in Polen? [w:] Kirche sein in heutiger Zeit. Deutsche, Polnische und Französische Perspektiven, Freiburg 2006, s. 33-37. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ekologia rodziny [w:] Rodzina. Bezcenny dar i zadanie, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2006, s. 285-297. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wstęp do publikacji: Sacrum w zwyczajach związanych z przyrodą, XIV Międzynarodowe Seminarium [w:] Sacrum w zwyczajach związanych z przyrodą, XIV Międzynarodowe Seminarium, Zubrzyca Górna: Muzeum- OPE 2006, s. 7-8. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przyroda w liturgii i pobożności ludowej [w:] Sacrum w zwyczajach związanych z przyrodą, XIV Międzynarodowe Seminarium "Sacrum i przyroda", Zubrzyca Górna: Muzeum- OPE 2006, s. 9-17. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Między pracą a odpoczynkiem [w:] Akcja Katolicka szkołą wiary i apostolstwa. Materiały Pierwszego Kongresu Akcji Katolickiej w Bielsku-Białej oraz wybrane wypowiedzi Kościoła na jej temat, Bielsko-Biała - Kraków 2006, s. 153-170. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Diakonijny wymiar duszpasterstwa parafialnego - istotne punkty odnowy [w:] Słowo - liturgia - wspólnota. Dynamika współczesnej parafii, Kraków - Lublin: Wyd. Światło-Życie 2006, s. 81-106. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kilka refleksji nad teologią czasu [w:] Scire Deo. Księga pamiątkowa wydana z okazji 25-lecia Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie dedykowana jej pierwszemu rektorowi Jego Eminencji Kardynałowi Marianowi Jaworskiemu, Kraków: Wyd. Naukowe PAT 2006, s. 91-98. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Turystyczne duszpasterstwo [w:] Leksykon teologii pastoralnej, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 867-870. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jana Pawła II szlaki - refleksja o chrześcijańskiej turystyce [w:] Sacrum i przyroda. W stulecie Orlej Perci, Zakopane: Wyd. Tatrzański Park Narodowy 2005, s. 13-24. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Teologia pastoralna [historia Sekcji Pastoralistów Polskich] [w:] Teologia polska na XXI wiek, Lublin: Wyd. KUL 2005, s. 179-180. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przestrzeń pielgrzymowania jako kategoria teologiczna [w:] Geografia i sacrum. Profesorowi Antoniemu Jackowskiemu w 70. tą rocznicę urodzin, Kraków: Wyd. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego 2005, s. 263-273. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wstęp do publikacji: Sacrum i przyroda. Materiały z XII seminarium - Sacrum i przyroda - Św. Katarzyna, 9-10 października 2004 r. [w:] Sacrum i przyroda. Materiały z XII seminarium - Sacrum i przyroda - Św. Katarzyna, 9-10 października 2004 r., Kraków, Kielce, Bodzentyn: Papieska Akademia Teologiczna, Akademia Świętokrzyska, Świętokrzyski Park Narodowy 2004, s. 5-8. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przedmowa [w:] Zarys koncepcji teologii pastoralnej ks. Franciszka Blachnickiego, Katowice: Księgarnia św. Jacka 2004, s. 7-8. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kultura wolnego czasu [w:] Rada Naukowe Konferencji Episkopatu Polski, Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań, materiały Kongresu Teologów Polskich, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie 2004, s. 279-292. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ruchy i stowarzyszenia kościelne. Refleksja pastoralna [w:] Archidiecezja krakowska na przełomie tysiącleci, Kraków: Wyd. Naukowe PAT 2004, s. 211-220. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ku odnowie parafii. Refleksja nad pastoralnymi koncepcjami ks. Franciszka Blachnickiego [w:] Restaurare omnia in Christo. Studia i materiały dedykowane Księdzu Profesorowi Tadeuszowi Borutce z okazji 25. rocznicy święceń kapłańskich, Bielsko-Biała: Wyd. Instytut Teologiczny im. św. Jana Kantego 2004, s. 211-228. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wstęp do publikacji: Sacrum i przyroda. XI Seminarium, Tatrzański Park Narodowy, 11-12 października 2003 [w:] Sacrum i przyroda. XI Seminarium, Tatrzański Park Narodowy, 11-12 października 2003, Zakopane: Wyd. Tatrzańskiego Parku Narodowego 2004, s. 7-8. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ku etyce górskiego turysty [w:] Sacrum i przyroda, XI seminarium, Tatrzański Park Narodowy, 11-12 października 2003 r., Zakopane: Wyd. Tatrzańskiego Parku Narodowego 2004, s. 33-46. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Chrystus naszym przewodnikiem w drodze do Ojca [w:] Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także i na wieki (Hbr 13, 8), Kraków: Wyd. Naukowe PAT 2004, s. 321-328. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wprowadzenie do publikacji: Małopolski Szlak Papieski imienia Jana Pawła II [w:] Małopolski Szlak Papieski imienia Jana Pawła II, Kraków: Wyd. COTG PTTK 2003, s. 5-6. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wprowadzenie do publikacji: Ja tam u was byłem... - pilnujcie mi tych szlaków [w:] Ja tam u was byłem... - pilnujcie mi tych szlaków, Kraków: Wyd. Foto-Ula 2003, s. 5-6. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sacrum i przyroda. Seminaria ekologiczno-przyrodnicze [w:] Ochrona dóbr kultury i historycznego związku człowieka z przyrodą w parkach narodowych, Ojców: Wyd. Ojcowski Park Narodowy 2003, s. 87-96. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Potrzeba i znaczenie ćwiczeń z teologii pastoralnej [w:] Status naukowy teologii pastoralnej. Materiały z sympozjum polskich pastoralistów, Nysa 8-9 października 2001 r., Opole: Wyd. Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 2003, s. 47-57. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Czas pracy [w:] Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2003, s. 80-85. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wprowadzenie do publikacji: Status naukowy teologii pastoralnej. Materiały z sympozjum polskich pastoralistów, Nysa 8-9 października 2001 r. [w:] Status naukowy teologii pastoralnej. Materiały z sympozjum polskich pastoralistów, Nysa 8-9 października 2001 r., Opole: Wyd. Uniwersytetu Opolskiego 2003, s. 5-6. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sanktuarium w teologiczno-duszpasterskiej perspektywie [w:] Zawierzenie Bożemu Miłosierdziu w łagiewnickim sanktuarium. Materiały z sympozjum, Kraków: Wyd. Misericordia 2003, s. 41-62. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Teologia turystyki [w:] Nauki o turystyce. Studia i monografie, Kraków: AWF Kraków 2003, s. 113-126. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Turystyka [w:] Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2003, s. 538-547. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Czas wolny [w:] Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2003, s. 85-89. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zaangażowanie katolików świeckich na polu ekologii [w:] Teologia pastoralna, Lublin: Wyd. Instytut Teologii Pastoralnej KUL 2002, s. 543-550. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wprowadzenie do publikacji: Pilnujcie mi tych szlaków. Przewodnik. Czyli o tym jak Ojciec Święty w góry powraca [w:] Pilnujcie mi tych szlaków. Przewodnik. Czyli o tym jak Ojciec Święty w góry powraca, Kraków: Wyd. Foto-Ula 2002, s. 5-6. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Duszpasterstwo osób w drodze [w:] Teologia pastoralna, Lublin: Wyd. Instytut Teologii Pastoralnej KUL 2002, s. 356-377. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wallfahrten oder religiöser Tourismus [w:] Il Santuario, spazio per un'accoglienza fraterna e universale. Atti del 3˚ Congresso Europeo sui Santuari e i Pellegrinagii, Montserrat, Spagna, 4-7 marzo 2002, Citta del Vaticano: Edito e cultura del Pontificio Consilio Della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti 2002, s. 41-51. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rekreacyjne i estetyczne motywy ochrony przyrody [w:] Mówić o ochronie przyrody. Zintegrowana wizja ochrony przyrody. Podręcznik dla studentów, Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN, Instytut Studiów Franciszkańskich, Instytut Botaniki PAN 2002, s. 57-70. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Relacja z prac zespołu przygotowującego projekt ćwiczeń z teologii pastoralnej i praktyk duszpasterskich [w:] Duszpasterstwo a wyzwania XXI wieku. Materiały z Sympozjum Pastoralistów Polskich, Kielce: Kurii Dziecezjalnej 2001, s. 127-142. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ekologia w oczach turysty i pielgrzyma [w:] Mówić o przyrodzie. Zintegrowana wizja przyrody. Podręcznik dla studentów, Kraków: Instytut Przyrody PAN, Instytut Studiów Franciszkańskich, Instytut Botaniki PAN 2001, s. 53-66. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Motywy przyrodnicze w roku liturgicznym - szanse proekologicznego wychowania [w:] Między niebem a ziemią. Ku etyce ekologicznej, Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN 2000, s. 229-240. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Turystyka w Parkach Narodowych. Aspekty teologiczno-etyczne [w:] Użytkowanie turystyczne Parków Narodowych. Ruch turystyczny - zagospodarowanie - konflikty - zagrożenia, Ojców: Instytut Ochrony Przyrody PAN, Ojcowski Park Narodowy 2000, s. 99-112. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Duchowe i religijne ruchy [w:] Kościół i religijność Polaków, Warszawa: Wyd. Pallotinum 2000, s. 123-160. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Woda Bożym darem (katecheza) [w:] Mówić o Stwórcy i przyrodzie. Przewodnik edukacyjny, Kraków: Wyd. Instytut Ochrony Przyrody PAN oraz Instytut Studiów Franciszkańskich 2000, s. 127-130. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wallfahrtsbewegung [w:] Unterwegs zu einer Pastoraltheologie der nachkomunistischen Länder Europas, Wien - Szeged: Pastorales Forum e.V. 2000, s. 244-249. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Teologia a środowisko przyrodnicze [w:] Przyroda - Nauka - Kultura. Humanistyczny kontekst nauk przyrodniczych u progu XXI wieku, Kraków: Instytut Botaniki PAN 2000, s. 165-174. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bóg żywi człowieka (katecheza) [w:] Mówić o Stwórcy i przyrodzie. Przewodnik edukacyjny, Kraków: Wyd. Instytut Ochrony Przyrody PAN oraz Instytut Studiów Franciszkańskich 2000, s. 63-66. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Freizeitapastoral [w:] Unterwegs zu einer Pastoraltheologie der nachkomunistischen Länder Europas, Wien-Szeged: Pastorales Forum e.V. 2000, s. 239-243. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Las convivencias marianas organizadas por El Movimento "Luz y Vida" [w:] Pontificia Academia Mariana Internationalis, De cultu mariano seculo XX. A Concilio Vaticano II usque ad nostros dies. Acta Congressus mariologici-mariani internationalis in civitate Onubensi (Huelva - Hispania) anno 1992 celebrati, Cittá del Vaticano: Pontificia Academia Mariana Internationalis 1999, s. 725-737. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pielgrzymowanie czy turystyka religijna [w:] III Międzynarodowy Kongres Miast Pielgrzymkowych, Częstochowa 23-25 września 1999, materiały konferencyjne, Częstochowa: Wyd. Urząd Miasta Częstochowy 1999, s. 47-53. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Motywy przyrodnicze w roku liturgicznym - szanse proekologicznego wychowania [w:] Stworzyciel i przyroda w tradycji i myśli europejskiej. Dydaktyka chrześcijańskiej etyki ekologicznej, Kraków: Wyd. Instytut Przyrody PAN 1999, s. 99-107. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rola i zadania współczesnego duszpasterstwa turystycznego na Podhalu [w:] 150 lat organizacji parafialnej w Zakopanem 1847-1997, Kraków: Wyd. Św. Stanisława Archidiecezji Krakowskiej 1998, s. 395-406. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Akcja Katolicka w dziele odnowy polskiej parafii [w:] Akcja Katolicka zadaniem dla świeckich, Kraków: Rhema 1997, s. 85-96. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pastoralna formacja kandydatów do kapłaństwa w świetle Adhortacji [w:] Kapłaństwo służebne w życiu i nauczaniu Jana Pawła II, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 1997, s. 337-346. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Ochrona życia człowieka w mieście [w:] Polonia Sacra 2019, s. 127-145. [więcej informacji]
Eine pastoraltheologische Reflexion über das Dokument des Apostolischen Stuhles „In Flüchtlingen und gewaltsam Vertriebenen Christus aufnehmen“ [w:] Pastoraltheologische Hefte 2018, s. 73-86. [więcej informacji]
Refleksja pastoralnoteologiczna nad dokumentem Stolicy Apostolskiej Przyjęcie Chrystusa w uchodźcach i przymusowo przesiedlonych [w:] Polonia Sacra 2017, s. 17-35. [więcej informacji]
Ekologia kulturowa – inspiracja encykliki papieża Franciszka „Laudato si’” [w:] Roczniki Bieszczadzkie 2017, s. 101-108. [więcej informacji]
Pustelnik jako duchowy pielgrzym – próba pastoralnoteologicznej interpretacji „migracji ascetycznej” w oparciu o dokumenty Kościoła [w:] Polonia sacra 2017, s. 85-105. [więcej informacji]
Die Bewegung Licht - Leben [w:] Pastoraltheologische Hefte 2017, s. 157-167. [więcej informacji]
Die Freizeittheologie mit besonderer Berücksichtigung der Ruhetheologie [w:] The Person and the Challenges 2017, s. 165-180. [więcej informacji]
Młodzież w oczach papieży na podstawie przemówień podczas Światowych Dni Młodzieży [w:] Polonia Sacra 2016, s. 5-23. [więcej informacji]
Das christliche Leben als ein Weg — Elemente der Wallfahrtstheologie [w:] The Person and the Challenges 2016, s. 105-117. [więcej informacji]
Migration – ein neues Problem für die Seelsorge in Polen? [w:] Pastoraltheologische Hefte 2016, s. 92-100. [więcej informacji]
Zur Wallfahrtstheologie - biblische Aspekte [w:] Polonia sacra 2015, s. 21-38. [więcej informacji]
Theologie der heiligen Pilgerstätten - biblische und pastorale Aspekte [w:] Polonia sacra 2015, s. 5-19. [więcej informacji]
Theologie der heiligen Pilgerstätten – biblische und pastorale Aspekte [w:] Polonia Sacra 2015, s. 5-19. [więcej informacji]
Teologia sanktuariów – świętych miejsc pielgrzymkowych [w:] Roczniki Teologiczne (KUL), t. LXII z. 6 2015, s. 83-95. [więcej informacji]
Teologia pielgrzymowania - wybrane aspekty biblijne i pastoralne [w:] Peregrinus cracoviensis 2014, s. 29-41. [więcej informacji]
Theological reflection on Tourism and Leisure [w:] The Person and the Challenges, 4 (1) 2014, s. 187-201. [więcej informacji]
Ks. Wiesław Przygoda. Apostolski wymiar wolontariatu charytatywnego w Polsce. Studium teologicznopastoralne na podstawie badan´ wolontariuszy z parafialnych zespołów Caritas (recenzja) [w:] Roczniki Teologiczne KUL, t.61 (6) 2014, s. 233-235. [więcej informacji]
Kapliczki i przydrożne krzyże elementem krajobrazu kulturowego. Studium przypadku gminy Miechów [w:] Prace Komisji Krajobrazu kulturowego, 21 2013, s. 115-126. [więcej informacji]
Dialog religijny w turystyce [w:] Polonia sacra, 31(75) 2012, s. 107-121. [więcej informacji]
Szlak Benedykta XVI w Bawarii [w:] Peregrinus Cracoviensis, 23 (2012) 2012, s. 133-146. [więcej informacji]
Prawno-duszpasterskie aspekty sanktuarium. Wybrane zagadnienia [w:] Peregrinus Cracoviensis, 22(2011) 2011, s. 61-76. [więcej informacji]
Przyroda jako miejsce spotkania z Bogiem [w:] Paedagogia Christiana, 2/28(2011) 2011, s. 165-178. [więcej informacji]
Duszpasterstwo indywidualne - refleksja pastoralnoteologiczna [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, t. 10(2010) 2010, s. 163-176. [więcej informacji]
Rodzina środowiskiem przyjaznym człowiekowi [w:] Studia pastoralne (UŚ Katowice), nr 5 2009, s. 22-34. [więcej informacji]
Pielgrzymki Jana Pawła II do Krakowa [w:] Peregrinus Cracoviensis, 20(2009) 2009, s. 121-134. [więcej informacji]
Model ogólnopolskiego programu duszpasterskiego oraz jego relacja do programów diecezjalnych [w:] Teologia praktyczna WT UAM, t. 9, 2008 2008, s. 49-63. [więcej informacji]
Czy współczesnemu człowiekowi potrzebne jest święto? Refleksja na tle Listu apostolskiego Dies Domini. Wykład inauguracyjny w Instytucie Teologicznym w Bielsku-Białej 17 października 2007 r. [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, t. 9(2008) 2008, s. 325-335. [więcej informacji]
Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Andacollo (Chile) [w:] Peregrinus Cracoviensis, 19(2008) 2008, s. 161-165. [więcej informacji]
Leksykon teologii pastoralnej, towarzystwo Naukowe KUL Lublin 2006 [w:] Polonia Sacra, nr 20(64), t. I(2007) 2007, s. 456-457. [więcej informacji]
Prawo do czasu wolnego [w:] Roczniki Teologiczne TN KUL, t. 54, z. 6/2007 2007, s. 247-260. [więcej informacji]
Duszpasterstwo turystyczne na terenie diecezji ełckiej [w:] Studia Ełckie, t. 9(2007) 2007, s. 323-340. [więcej informacji]
Instrukcja Erga migrantes caritas Christi i jej pastoralne implikacje [w:] Polonia Sacra, nr 20(64), t. I(2007) 2007, s. 291-310. [więcej informacji]
Teologiczne podstawy duszpasterstwa indywidualnego [w:] Warszawskie Studia Pastoralne, 6/2007 2007, s. 33-49. [więcej informacji]
Formacja do przeżywania wolnego czasu [w:] Homo Dei, R. 76 nr 4(2006) 2006, s. 25-36. [więcej informacji]
Sympozjum Stowarzyszenia Pastoralistów Europy Środkowo Wschodniej Dakovo - Chorwacja, 21-24 września 2006 r. [w:] Polonia Sacra, nr 19/2006 2006, s. 361-362. [więcej informacji]
Kościół wspólnotą radości i niosącą radość [w:] Warszawskie Studia Pastoralne, 3/2006 2006, s. 197-208. [więcej informacji]
Jan Paweł II o świętej przestrzeni pielgrzymowania [w:] Studia pastoralne, nr 2/2006 2006, s. 135-144. [więcej informacji]
Ranga ćwiczeń z teologii pastoralnej w procesie kształcenia studentów [w:] Ateneum kapłańskie, z. 576, t. 144/2005 2005, s. 277-291. [więcej informacji]
Małe grupy w życiu Kościoła [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, t. 6(2005) 2005, s. 293-306. [więcej informacji]
Pomiędzy sacrum a profanum - o turystyce w sakralnych obiektach [w:] Turyzm, Uniwersytet Łódzki, t. XV, z. 1-2/2005 2005, s. 41-52. [więcej informacji]
Pomiędzy sacrum a profanum - o turystyce w sakralnych obiektach [w:] Turyzm, Uniwersytet Łódzki, t. XV, z. 1-2/2005 2005, s. 41-52. [więcej informacji]
Recenzja: "Status naukowy teologii pastoralnej. Materiały z sympozjum polskich pastoralistów", Nysa 8-9 X 2001 r. [w:] Polonia Sacra, nr 14, t. II/2004 2004, s. 344-345. [więcej informacji]
Recenzja: "Peregrinus Cracoviensis" [w:] Polonia Sacra, nr 14, t. II/2004 2004, s. 345-347. [więcej informacji]
Kościół wobec migrantów [w:] Polonia Sacra, nr 14, t. II/2004 2004, s. 227-244. [więcej informacji]
Chrystologiczne i eklezjologiczne aspekty pielgrzymowania [w:] Bielsko-Żywieckie studia teologiczne, t. 4 2003, s. 231-244. [więcej informacji]
Teologia pielgrzymowania [w:] Polonia Sacra, nr 12, t. I/2003 2003, s. 277-294. [więcej informacji]
Pielgrzymowanie czy turystyka religijna [w:] Przegląd Kalwaryjski, 8/2003 2003, s. 157-166. [więcej informacji]
Papieskie szlaki na Ziemi Limanowskiej [w:] Almanach Ziemi Limanowskiej, nr 9, rok III, lato 2002 2002, s. 4-7. [więcej informacji]
Sanktuarium, miejsce braterskiego i uniwersalnego przyjęcia - tłumaczenie z j. niemieckiego dokumentu końcowy III Europejskiego Kongresu Sanktuariów i Pielgrzymek, Montserrat (Hiszpania), 4-7 marca 2002 r. [w:] Miejsca Święte, 6(2002) 2002, s. 67-67. [więcej informacji]
Humanistyczne i religijne walory turystyki [w:] Cele i treści akademickiego kształcenia w dziedzinie turystyki i rekreacji (materiały pokonferencyjne), Zeszyty naukowe AWF, nr 81 2001, s. 61-70. [więcej informacji]
Na misji w Boliwii [w:] Pereginus Cracoviensis, z. 12(2001) 2001, s. 255-268. [więcej informacji]
Czym jest Kościół? [w:] Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym, 7(52) listopad 2001 2001, s. 74-82. [więcej informacji]
Ćwiczenia z teologii pastoralnej i duszpasterskie praktyki - wymóg chwili [w:] Polonia Sacra, nr 9, t. II/2001 2001, s. 297-314. [więcej informacji]
O etykę w turystyce. Kodeks Etyki w Turystyce ogłoszony przez Światową Organizację Turystyki [w:] Polonia Sacra, nr 8, t. I/2001 2001, s. 291-310. [więcej informacji]
O etykę w turystyce. Kodeks Etyki w Turystyce ogłoszony przez Światową Organizację Turystyki [w:] Folia Turistica, nr 10/2001 2001, s. 181-194. [więcej informacji]
Na przełomie tysiącleci [w:] Pod Diablakiem. Pismo mieszkańców i sympatyków Ziemi Babiogórskiej, 4/2000 2000, s. 4-5. [więcej informacji]
Obrzędy błogosławieństw przyrody [w:] Zielony Zeszyt REFA. Biuletyn Ruchu Ekologicznego Św. Franciszka z Asyżu, . 2000, s. 90-91. [więcej informacji]
Pielgrzymka drogą nawrócenia [w:] Akcja. Pismo Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej, 7-8/2000 2000, s. 12-12. [więcej informacji]
Pilgrimages or Religious Torism [w:] Peregrinus Cracoviensis, 10(2000) 2000, s. 53-61. [więcej informacji]
Co Ojciec Franciszek mówi nam na ten rok [w:] Życie w Świetle, List do Kręgu Przyjaciół Centrum Ewangelizacji "Marianum" w Carlsbergu, 1(1999) 1999, s. 6-9. [więcej informacji]
"Szlak papieski" w Zawoi [w:] Tygodnik Katolicki "Niedziela", 24 a/1999, z 13 VI 1999 1999, s. 17-17. [więcej informacji]
Chrześcijanin a czas wolny [w:] Biuletyn salezjański, lipiec/sierpień 1999 1999, s. 71-72. [więcej informacji]
O odpoczynku myśli kilka [w:] Biuletyn salezjański, R.52, lipiec/sierpień, nr 401-402 1997, s. 6-9. [więcej informacji]
Jan Paweł II w ojczystych górach [w:] Wierchy - rocznik Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK, R. 63/1997 1997, s. 5-14. [więcej informacji]
Turystyka w myśli Jana Pawła II [w:] Peregrinus Cracoviensis, 5(1997) 1997, s. 139-153. [więcej informacji]
Teologiczne rozważania nad problemem odpoczynku [w:] Polonia Sacra, nr 1, t. 1(1997) 1997, s. 187-200. [więcej informacji]
Wymiana pomiędzy "młodymi i starymi" krajami chrześcijańskimi w dziedzinie duszpasterstwa [w:] Sympozjum - periodyk naukowy sercanów. Materiały z sympozjum z okazji 25 lecia pracy polskich sercanów w Zairze, 1(1997)1 1997, s. 37-46. [więcej informacji]
Duszpasterstwo wczasowo-turystyczne na terenie diecezji bielsko-żywieckiej [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, t.1 1996, s. 109-120. [więcej informacji]
Chrześcijańskie wartości turystyki [w:] Peregrinus Cracoviensis, 4(1996) 1996, s. 143-153. [więcej informacji]
Duszpasterstwo wobec współczesnych zagrożeń niedzieli, refleksje pastoralne [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, t.1 1996, s. 203-211. [więcej informacji]
Turystyka czasem chrześcijańskiego wychowania - uwagi o przewodnictwie [w:] Materiały Homiletyczne, 151 1995, s. 36-48. [więcej informacji]
Ćwiczenia z teologii pastoralnej i praktyki duszpasterskie w wyższych seminariach duchownych [w:] Ateneum Kapłańskie, 86(1994)2-3 1994, s. 255-263. [więcej informacji]
Apostolat świeckich poprzez gazetę parafialną [w:] Materiały Homiletyczne, 144 1994, s. 19-28. [więcej informacji]
Duszpasterstwo turystyczne szansą ewangelizacji [w:] Ateneum Kapłańskie, 86(1994)2 1994, s. 72-80. [więcej informacji]
Człowiek między pracą a odpoczynkiem - o ekologii ducha ludzkiego [w:] Biuletyn Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu, 5(1993) 1993, s. 46-50. [więcej informacji]
Turystyka religijna [w:] Źródło, 27(193) z 4 lipca 1993 1993, s. 27-27. [więcej informacji]
Uczestnictwo wiernych archidiecezji krakowskiej w Komunii świętej. Próba oceny wybranych danych liczbowych z obliczeń dokonywanych w niedziele Chrystusa Króla w latach 1979-1990 [w:] Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensia, 130(1992)7-9 1992, s. 89-97. [więcej informacji]
Wychowanie do uczestnictwa w życiu Kościoła poprzez Ruch Światło-Życie [w:] Horyzonty wiary, z. 6(1991) 1991, s. 47-58. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Pastoralno-teologiczne aspekty encykliki papieża Franciszka Laudato si; [nr projektu:] 501-10-010123

-Ekologia ludzka - pastoralno-teologiczne aspekty; [nr projektu:] 501-10-010095

-Przyroda i architektura w terapii osób psychicznie chorych- teologicznopastoralne aspekty; [nr projektu:] 501-10-010078

-Polska – Słowacja Wspólne Tatry. Teologiczne aspekty ochrony środowiska; [nr projektu:] 501-10-010048

-Morska Turystyka Religijna – przygotowanie publikacji; [nr projektu:]

-Chrześcijańska odpowiedzialność za środowisko naturalne i kulturalne; [nr projektu:] 11200001

-Kultura wolnego czasu; [nr projektu:] 212001

Wygłoszone referaty:

- Piąta Ewangelia w kontekście Dróg Jakubowych; [podczas konferencji:] Camino de Santiago. Nowe szanse, stare wyzwania. Chrześcijański sens pielgrzymowania w historii, sztuce i teologii [miejsce konferencji:] Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2019-12-09

- „Krakowskie sanktuaria Miłosierdzia Bożego i św. Jana Pawła II; [podczas konferencji:] Sejmik krajoznawczy PTTK [miejsce konferencji:] Kraków, 2019-03-30

- Ekologia ludzka; [podczas konferencji:] Krajowa Kongregacja Odpowiedzialnych [miejsce konferencji:] Częstochowa - Jasna Góra, 2019-02-23

- Przewodnictwo w sakralnych obiektach; [podczas konferencji:] Rynek pracy przewodników turystycznych, pilotów wycieczek i animatorów czasu wolnego [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-12-06

- Turystyka religijna – droga nowej ewangelizacji Europy; [podczas konferencji:] Nábožensky turizmus – Cesta k Bohu a človeku [miejsce konferencji:] Preszów (Słowacja), 2018-12-05

- Idea Sacrum i Przyroda. Ekologia na UPJPII; [podczas konferencji:] Ekologia – teologia, oikonomia i nauka o stworzeniu [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-10-19

- Ewangelizacyjny i powołaniowy wymiar społecznego zaangażowania młodzieży w parafii; [podczas konferencji:] Koininia – Parafia środowiskiem rozeznawania powołania [miejsce konferencji:] Porszewice k. Łodzi, 2018-10-10

- Ochrona człowieka – korony stworzeń. Refleksja nad wybranymi wątkami encykliki Papieża Franciszka Laudato si’; [podczas konferencji:] Ochrana stvorenstva v živote krest’ana [miejsce konferencji:] Lutina k. Preszowa (Słowacja), 2018-05-25

- „Charyzmat sanktuarium” na tle wybranych ośrodków ze szczególnym uwzględnieniem Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie.; [podczas konferencji:] „Od miłosierdzia do Miłosierdzia” z okazji 150 lat Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie. [miejsce konferencji:] Kraków, 19 maja 2018, 2018-05-19

- Założenia programowe Ruchu Światło-Życie; [podczas konferencji:] Ruch Światło-Zycie w służbie Kościołowi – Pamięci ks. Prałata Franciszka Chowańca [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-10-14

- Religijne wątki w twórczości Urszuli Janickiej - Krzywdy; [podczas konferencji:] "Życie niebanalne" Pro memoria Urszula Janicka Krzywda [miejsce konferencji:] Zawoja, 2017-09-22

- Migration und Flucht in kirchenamtlichen Stellungnahmen; [podczas konferencji:] „…und ihr habt mich (nicht) aufgenommen. Die Flüchtenden und die Kirchen” [miejsce konferencji:] Czeskie Budziejowice, 2017-09-05

- Das christliche Leben als Weg. Elemente der Wallfahrtstheologie; [podczas konferencji:] Wir sind nur Gast auf Erden und wandern ohne Ruh [miejsce konferencji:] Ruhr Universität Bochum, 2017-05-18

- Migration aus Sicht der polnischen Kirche; [podczas konferencji:] Międzynarodowe seminarium studentów [miejsce konferencji:] Moguncja - Uniwersytet Gutenberga, 2016-11-23

- Refleksja nad ekologią kulturową w świetle encykliki Laudato si‘; [podczas konferencji:] Sacrum a príoroda. Od Inter sanctos k Laudato si’ [miejsce konferencji:] Juskova Vol'a (Słowacja), 2016-10-07

- Kulturowe i etyczne aspekty ochrony krajobrazu, przyrody i jakości środowiska; [podczas konferencji:] Ochrona przyrody w parkach narodowych a rozwój regionalny [miejsce konferencji:] Ustrzyki Dolne, 2016-09-22

- Die Bewegung Licht–Leben – Programmvoraussetzungen; [podczas konferencji:] Jugend in Europa: Religiosita t Jugendlicher im Kontext von Beheimatung, Eventkultur und Migration [miejsce konferencji:] Sarajewo - Bośnia Hercegowina, 2016-09-14

- Sakralny krajobraz – środowisko pielgrzymowania; [podczas konferencji:] Camino de Santiago i grób św. Jakuba. Historia i interpretacja [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-09-10

- Die Freizeittheologie mit besonderer Berücksichtigung der Ruhetheologie; [podczas konferencji:] Apokalyptik und Freizeitpastoral. Katholisch-orthodoxe Annäherungen aus systematisch-eschatologischer, patristischer und pastoral-praktischer Perspektive [miejsce konferencji:] Patmos - Grecja, 2016-06-13

- Młodzież w oczach papieży na podstawie przemówień podczas Światowych Dni Młodzieży; [podczas konferencji:] Młodzież nadzieją Kościoła – Czy Kościół nadzieją młodzieży w kontekście Światowych Dni Młodzieży w Krakowie [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-04-13

- Der Einsiedler als ein geistiger Pilger – Versuch einer pastoral-geistigen Interpretation der „asketischen Migration“ in Anlehnung an das Apostolische Schreiben „Vita consecrata” von Johannes Paul II; [podczas konferencji:] Mönchtum im Morgen- und Abendland. Kultureller Einfluss, spirituelle Kraft, pastorale Praxis und Dynamik der Einheit in ihrer Bedeutung für heute [miejsce konferencji:] Tbilisi - Gruzja, 2016-04-01

- Migration – ein neues Problem für die Seelsorge in Polen; [podczas konferencji:] MIędzynarodowe seminarium doktorantów i studentów [miejsce konferencji:] Retz - Austria, 2016-01-07

- Migration – ein neues Problem?; [podczas konferencji:] Teil oder Fremdkörper? Die Positionierung der Kirchen in postkommunistischen Gesellschaften [miejsce konferencji:] Gniezno, 2015-09-19

- Życie chrześcijańskie drogą; [podczas konferencji:] Droga św. Jakuba w Polsce – historia, teraźniejszość, przyszłość. W 10. rocznicę otwarcia pierwszego polskiego odcinka Camino de Santiago [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-09-05

- Die sakrale Landschaft als die Umgebung des Pilgerns; [podczas konferencji:] Grenzüberschreitend Wallfahrten [miejsce konferencji:] Trumau (Austria), 2015-06-06

- Agroturystyka jako szansa budowania ekologii ludzkiej; [podczas konferencji:] Pȏda ako Boží dar a jej zodpowedné využívanie w sučasnom svete [miejsce konferencji:] Preszów - Lutina (Słowacja), 2015-05-23

- Die Bedeutung der nationaler Heiligtümer für die nationale und europäische Identität – Einführung; [podczas konferencji:] Die Bedeutung nationaler Heiligtümer für die europäische Identität aus katholischer und orthodoxer Perspektive [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-05-08

- Das christliche Leben als ein Weg – Elemente der Wallfahrtstheologie; [podczas konferencji:] Internationales Doktorandenkolloquium [miejsce konferencji:] Regensburg (Niemcy), 2015-01-11

- Theologie der heiligen Pilgerstätten – biblische Aspekte; [podczas konferencji:] Unterwegs zu heiligen Orten. Pastoraltheologische und systematische Erwägunhen aus ökumenischer Sicht [miejsce konferencji:] Grecja (Tesaloniki i Kalampaka), 2014-06-10

- Ku teologii pielgrzymowania. Biblijne aspekty.; [podczas konferencji:] Pielgrzymowanie i turystyka religijna [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-05-21

- Wallfahrten oder religiöser Tourismus?; [podczas konferencji:] Migration in Europa [miejsce konferencji:] Strasbourg, 2013-11-20

- Ruch światło-Życie – założenia programowe ks. Franciszka Blachnickiego; [podczas konferencji:] Ruch Światło-Życie Oraz związane z nim dzieła soborowej odnowy w Polsce. Historia i współczesność [miejsce konferencji:] Lublin, 2013-10-13

- Dialog międzyreligijny w turystyce; [podczas konferencji:] Turystyka religijna jako element integracji międzykulturowej [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-10-09

- Turystyka przyjazna człowiekowi; [podczas konferencji:] Ekoturistika [miejsce konferencji:] Preszów, 2013-09-27

- Teologia turystyki; [podczas konferencji:] 1200 lat pielgrzymek do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-09-07

- Czas wolny - zagrożenie czy szansa formacji wiary; [podczas konferencji:] Duszpasterstwo wobec kryzysu wiary [miejsce konferencji:] Konstancin - Jeziorna, 2013-04-23

- Turystyka drogą nowej ewangelizacji Europy; [podczas konferencji:] Misja wobec migrantów [miejsce konferencji:] Warszawa, 2012-10-23

- Dialog religijny w turystyce; [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja „Turystyka etniczna” [miejsce konferencji:] Kielce, 2011-10-13

- Kościelne dokumenty o pielgrzymowaniu; [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja „Szlaki św. Jakuba” [miejsce konferencji:] Więcławice, 2011-09-03

- Istota i potrzeba planowania oraz projektowania w duszpasterstwie; [podczas konferencji:] Międzynarodowe sympozjum liturgistów [miejsce konferencji:] Katowice, 2011-05-19

- Prawno-kanoniczne aspekty sanktuarium; [podczas konferencji:] Sympozjum Polskiej Sekcji Mariologicznej [miejsce konferencji:] Bochnia, 2010-09-24

- Kodeks etyki w turystyce; [podczas konferencji:] Sesja podczas Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-02-19

- Kodeksy etyczne w turystyce; [podczas konferencji:] V Forum Pilotażu i Przewodnictwa [miejsce konferencji:] Łódź, 2009-12-09

- Piękno przyrody pomagające formować człowieka; [podczas konferencji:] sesja z okazji 30 rocznicy ogłoszenia św. Franciszka patronem ekologów [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-11-27

- Rodzina miejscem proekologicznego wychowania; [podczas konferencji:] XVII Seminarium "Sacrum i przyroda" [miejsce konferencji:] Prešov - Słowacja, 2009-09-25

- Ekologia w oczach turysty i pielgrzyma; [podczas konferencji:] Instytut Ochrony Przyrody PAN [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-05-20

- Duszpasterstwo wolnego czasu; [podczas konferencji:] Pastorálna starostlivos na počiatku 21. staročia [miejsce konferencji:] Prešov - Słowacja, 2009-03-31

- Jan Paweł II o wolnym czasie i turystyce; [podczas konferencji:] Volnỳ čas seniorov na počiatku 21. storočia [miejsce konferencji:] Prešov - Słowacja, 2009-02-19

- Model ogólnopolskiego programu duszpasterskiego oraz jego relacja do programów diecezjalnych; [podczas konferencji:] Program duszpasterski dla Kościoła w Polsce. W poszukiwaniu koncepcji na przyszłość [miejsce konferencji:] Sieradz, 2008-10-28

- Wychowawcza rola sakralnego krajobrazu; [podczas konferencji:] Elementy chrześcijańskie w edukacji ekologicznej - XVI Seminarium "Sacrum i przyroda" [miejsce konferencji:] Ojców, 2008-10-11

- Pielgrzymowanie ścieżkami Jana Pawła II; [podczas konferencji:] Promieniowanie świętości. Trzy lata po odejściu do Domu Ojca Sługi Bożego Jana Pawła II [miejsce konferencji:] Kraków, 2008-06-28