Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

ks. dr hab. Tadeusz Pabjan

Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie – adiunkt z habilitacją

Email: tadeusz.pabjan@upjp2.edu.pl

Strona internetowa: www.obi.opoka.org.pl/pabjan/

Afiliacje:
- Katedra Filozofii - Kierownik katedry

Dyżur:
B32 (Tarnów): środa 12.45-13.45

Curriculum Vitae:

2012 - 2012 – Habilitacja na podstawie książki "Eksperymentalna metafizyka. Johna S. Bella filozofia mechaniki kwantowej" na Wydziale Filozoficznym UPJPII w Krakowie

2012 – Kierownik Katedry Filozofii, Wydział Teologiczny, Tarnów

2009 – Adiunkt - Katedra Filozofii, Wydział Teologiczny, Tarnów

2008 – Członek Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie

2007 - 2012 – Sekretarz redakcji czasopisma Zagadnienia Filozoficzne w Nauce

2007 – Doktorat na podstawie pracy "Kauzalna teoria czasu Henryka Mehlberga" na Wydziale Filozoficznym KUL w Lublinie

2005 - 2007 – Studia doktoranckie: Filozofia Przyrody Nieożywionej na Wydziale Filozoficznym KUL w Lublinie

2001 - 2005 – Studia magisterskie: Filozofia Przyrody Nieożywionej na Wydziale Filozoficznym KUL w Lublinie

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Świat najlepszy z możliwych? O dobroci Boga i pochodzeniu zła, Kraków: Copernicus Center Press 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Anatomia konfliktu. Pomiędzy nowym ateizmem a teologią nauki, Kraków: Copernicus Center Press 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Niedomknięty bilans wszechświata, Kraków: Copernicus Center Press 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Elementy filozofii przyrody, Kraków: Copernicus Center Press 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
The Causal Universe, Kraków: Copernicus Center Press 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Stworzenie i początek wszechświata. Teologia – filozofia – kosmologia, Kraków: Copernicus Center Press 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Eksperymentalna metafizyka. Johna S. Bella filozofia mechaniki kwantowej, Kraków: Copernicus Center Press 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Spór o przyczynową strukturę czasu, Tarnów: Biblos 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Filozofia w nauce [w:] Metodologia nauk, t. II: Wydawnictwo KUL 2019, s. 265-280. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Między fizyką a metafizyką [w:] Metafizyka: Wydawnictwo KUL 2017, s. 401-425. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Działanie Boga w świecie przyrody [w:] Filozofia Boga: Wydawnictwo KUL 2017, s. 525-549. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wielki Wybuch a stworzenie świata [w:] Częstochowski Kalendarz Astronomiczny 2017: Stowarzyszenie Astronomia Nova 2016, s. 269-274. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Czas [w:] Encyklopedia filozofii przyrody: Wydawnictwo KUL 2016, s. 47-65. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Argument teleologiczny [w:] Przewodnik po filozofii religii. Nurt analityczny 2016, s. 255-269. [więcej informacji]
Ogólna teoria względności a problem brakującej masy [w:] Ogólna teoria względności a filozofia. Sto lat interakcji 2016, s. 111-126. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nauka i wiara – konflikt czy komplementarność? [w:] Odpowiednie dać rzeczy słowo...: Biblos 2016, s. 35-47. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
O tym co istnieje i co nie istnieje [w:] In Nomine Domini, Elbląg - Olszytn: Wydział Teologiczny UWM w Olsztynie 2015, s. 491-501. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Różne oblicza redukcjonizmu [w:] Wszechświat - maszyna czy myśl?, Kraków: Copernicus Center Press 2014, s. 437-451. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Historia pewnej polemiki [w:] Wszechświat - maszyna czy myśl?, Kraków: Copernicus Center Press 2014, s. 421-436. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Problematyka czasu w teologii stworzenia [w:] Bóg Stwórca, Tarnów: Biblos 2014, s. 305-319. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Złożoność i samoorganizacja [w:] Wszechświat - maszyna czy myśl?, Kraków: Copernicus Center Press 2014, s. 452-467. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Relacyjna koncepcja czasu i przestrzeni w naukach fizykalnych a konsekwencje filozoficzne [w:] Filozofia przyrody, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, s. 187-208. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kauzalna teoria czasu Mehlberga [w:] Encyklopedia Filozofii Polskiej 2011, s. 632-633. [więcej informacji]
Is Experimental Metaphysics Possible? [w:] Philosophy in Science. Methods and Applications, Kraków: Copernicus Center Press 2011, s. 121-132. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wszechświat jako ślad Boga [w:] Oblicza racjonalności. Wokół myśli Michała Hellera, Kraków: Copernicus Center Press 2011, s. 239-253. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Teologia naturalna Sir Edmunda Tylora Whittakera [w:] Czy nauka zastąpi religię?, Kraków: Copernicus Center Press 2011, s. 135-162. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
W jaki sposób istnieją rzeczy? [w:] Ponad demarkacją, Tarnów: Biblos 2008, s. 115-132. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zagadnienie strzałki czasu w filozofii Henryka Mehlberga [w:] Krakowska filozofia przyrody w okresie międzywojennym, Tarnów - Kraków: Biblos - OBI 2007, s. 549-574. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Uwagi o naturze czasu [w:] Wyzwania racjonalności, Kraków: WAM - OBI 2006, s. 132-149. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Idea samoograniczenia Boga jako argument teodycei [w:] Studia Redemptorystowskie 2017, s. 55-68. [więcej informacji]
Gottfrieda W. Leibniza idea świata najlepszego z możliwych [w:] Studia z Historii Filozofii 2017, s. 107-124. [więcej informacji]
Teoria ewolucji a teodycea [w:] Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2017, s. 250-265. [więcej informacji]
Idea Bożej wszechmocy a problem zła [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne 2017, s. 23-41. [więcej informacji]
Some remarks on the conflict between faith and science [w:] The Person and the Challenges 2016, s. 67-80. [więcej informacji]
"Nieinterwencjonistyczny model działania Boga w świecie przyrody [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne 2016, s. 33-49. [więcej informacji]
O naukowych i filozoficznych implikacjach problemu brakującej masy [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 54 2014, s. 5-37. [więcej informacji]
O kłopotliwym problemie brakującej masy [w:] Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 1/20 2014, s. 46-64. [więcej informacji]
Filozoficzne idee w fizyce i kosmologii Alberta Einsteina [w:] Filozofia Nauki, 2(82) 2013, s. 131-143. [więcej informacji]
Postulaty nauk przyrodniczych pod adresem teologii stworzenia [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, 32/1 2013, s. 132-135. [więcej informacji]
Jedyna tajemnica mechaniki kwantowej [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 52 2013, s. 35-52. [więcej informacji]
Some remarks on the theological interpretation of the theory of evolution [w:] The Person and the Challenges, 3/1 2013, s. 199-211. [więcej informacji]
Krótka historia Principiów Newtona [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 50 2012, s. 102-117. [więcej informacji]
Józefa Życińskiego koncepcja ewolucyjnego emergentyzmu [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, 31/2 2012, s. 11-26. [więcej informacji]
Paradoks grawitacyjny [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 48 2011, s. 111-126. [więcej informacji]
Józefa Życińskiego koncepcja pola racjonalności [w:] Filozofia Nauki, 74/2 2011, s. 7-18. [więcej informacji]
Kilka uwag o zasadzie komplementarności [w:] Logos i Ethos, 31/2 2011, s. 169-182. [więcej informacji]
Druga rewolucja kwantowa: dziedzictwo Johna S. Bella [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 49 2011, s. 123-137. [więcej informacji]
Zasada komplementarności a filozofia [w:] Postępy Fizyki, 62/1 2011, s. 14-22. [więcej informacji]
Problem upływającego czasu [w:] Postępy fizyki, 61 2010, s. 77-79. [więcej informacji]
George’a FitzGeralda hipoteza "kontrakcji [w:] Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 55 2010, s. 169-185. [więcej informacji]
Krótka (pre)historia argumentu EPR [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 47 2010, s. 54-69. [więcej informacji]
Davida Bohma teoria zmiennych ukrytych [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 44 2009, s. 25-39. [więcej informacji]
Upiorne oddziaływanie na odległość [w:] Postępy fizyki, 60 2009, s. 166-169. [więcej informacji]
Komplementarna metafizyka umysłu i materii według Johna C. Polkinghorne’a [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, 28 2009, s. 93-104. [więcej informacji]
Czy nauka dowodzi istnienia Boga? Naukowa apologetyka Piusa XII [w:] Studia Philosophiae Christianae, 45 2009, s. 277-294. [więcej informacji]
Zasada względności ruchu w nauce przedkopernikańskiej [w:] Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 53/1 2008, s. 105-121. [więcej informacji]
Teoria wielu światów – nauka czy filozofia? [w:] Filozofia Nauki, 63/64 2008, s. 141-154. [więcej informacji]
Czy upływ czasu jest złudzeniem? [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, 27/2 2008, s. 139-152. [więcej informacji]
Problem autorstwa paradoksu nocnego nieba [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 41 2007, s. 16-27. [więcej informacji]
Krótka historia nielokalności [w:] Filozofia Nauki, 4/60 2007, s. 79-96. [więcej informacji]
Beauty as a Value in a Scientific Theory [w:] Logos i Ethos, 20/1 2006, s. 55-66. [więcej informacji]
Kauzalna teoria czasu George’a Lechalasa [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, 25/1 2006, s. 117-128. [więcej informacji]
Mikołaj Kopernik a zasada względności ruchu [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, 25/2 2006, s. 15-28. [więcej informacji]
Ontologiczny status czasu w filozofii Henryka Mehlberga [w:] Roczniki Filozoficzne, 54/1 2006, s. 125-138. [więcej informacji]
O konwencjonalnym charakterze pojęcia jednoczesności w Szczególnej Teorii Względności [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 37 2005, s. 53-72. [więcej informacji]
Biblijna koncepcja wszechświata [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, 24/1 2005, s. 99-109. [więcej informacji]
Czas poza-fizyczny w filozofii Henryka Mehlberga [w:] Filozofia Nauki, 51/3 2005, s. 71-84. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Filozofia, teologia i nauki przyrodnicze wobec problemu zła; [nr projektu:] 501-10-050037

-Pomiędzy nauką, filozofią i teologią - problematyka interdyscyplinarna; [nr projektu:] 501-10-050033

-Filozoficzne problemy we współczesnych teoriach naukowych; [nr projektu:] 501-10-050019

-Kategoria racjonalności w filozofii i w naukach ścisłych; [nr projektu:] 501-10-050002

-Kategoria racjonalności w filozofii i w naukach ścisłych; [nr projektu:] 19010001

Wygłoszone referaty:

- Teologia stworzenia a teoria ewolucji; [podczas konferencji:] Filozoficzno-fizyczna konferencja różnotematyczna "Copernicus Center @ SMCEBI" [miejsce konferencji:] Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie, 2016-11-17

- Wielki Wybuch a stworzenie świata; [podczas konferencji:] III konferencja "Astronomia - nauka i wiara" [miejsce konferencji:] Obserwatorium Astronomiczne Królowej Jadwigi w Rzepienniku Biskupim, 2016-05-09

- Ogólna Teoria Względności a problem brakującej masy; [podczas konferencji:] XIX Krakowska Konferencja Metodologiczna "Sto lat Ogólnej Teorii Względności" [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-05-26

- Panel dyskusyjny: Postulaty nauk przyrodniczych pod adresem teologii stworzenia; [podczas konferencji:] „Genesis z Ducha". Tajemnica stworzenia w świetle współczesnych pytań i odpowiedzi [miejsce konferencji:] Tarnów, 2013-02-27

- Początek świata – Biblia a nauka; [podczas konferencji:] Wiara szukająca zrozumienia - XVIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej [miejsce konferencji:] Dąbrowa Tarnowska, 2012-10-23

- Wielki Wybuch a stworzenie świata; [podczas konferencji:] Inauguracja roku akademickiego 2012/2013 na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie UPJPII w Krakowie [miejsce konferencji:] Tarnów, 2012-09-28

- Kosmologiczne poglądy Alberta Einsteina; [podczas konferencji:] Ksiądz profesor Józef Turek – uczony, pedagog, duszpasterz [miejsce konferencji:] Lublin, 2012-06-04

- Józefa Życińskiego hipoteza ontologicznej racjonalności świata; [podczas konferencji:] Bóg - człowiek – wszechświat. Filozoficzna droga abpa Józefa Życińskiego [miejsce konferencji:] Tarnów, 2011-11-04

- Największy z możliwych śladów Boga; [podczas konferencji:] Filozofia Nauki [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-10-22

- Pole racjonalności jako ontyczny fundament rzeczywistości; [podczas konferencji:] Dzieło niedokończone... Wokół myśli abpa Józefa Życińskiego [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-10-21

- Czy kwantowa nielokalność zagraża Szczególnej Teorii Względności?; [podczas konferencji:] Filozofia i Wszechświat [miejsce konferencji:] Kazimierz Dolny, 2011-04-02

- Fizyko-teologia; [podczas konferencji:] Cykl wykładów NAUKA I RELIGIA. Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych [miejsce konferencji:] WSE im. ks. Józefa Tischnera, w Krakowie, 2011-01-19

- Nauka a początki nowożytnego materializmu; [podczas konferencji:] Cykl wykładów NAUKA I RELIGIA. Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych [miejsce konferencji:] WSE im. ks. Józefa Tischnera, w Krakowie, 2011-01-12

- Dyskusja panelowa: Teologia w kontekście nauk?; [podczas konferencji:] Racjonalność Boga? [miejsce konferencji:] Wydział Filozoficzny UPJPII w Krakowie, 2010-12-11

- Próba teologicznej interpretacji teorii wielu światów; [podczas konferencji:] Racjonalność Boga? [miejsce konferencji:] Wydział Filozoficzny UPJPII w Krakowie, 2010-12-11

- Mechanika kwantowa a granice czasu i przestrzeni; [podczas konferencji:] Cykl wykładów NAUKA I WIELKIE PYTANIA. Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych [miejsce konferencji:] WSE im. ks. Józefa Tischnera, w Krakowie, 2010-03-03

- Teologia naturalna Sir Edmunda Tylora Whittakera; [podczas konferencji:] Posiedzenie komisji Fides et Ratio [miejsce konferencji:] PAU Kraków, 2008-02-28

- W jaki sposób istnieją rzeczy?; [podczas konferencji:] Czy nauce potrzebna jest metafizyka? [miejsce konferencji:] Kraków, 2007-12-04