Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

o. dr hab. Marek Urban CSsR

Zatrudnienie:
Wydział Filozoficzny – adiunkt z habilitacją

Email: marek.urban@upjp2.edu.pl

Strona internetowa: marek.urban@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej - Kierownik katedry

Funkcje dydaktyczne:
- Kierownik Podyplomowe Studia z Filozofii i Etyki (rok akademicki: 2011/12 , studia podyplomowe)
- Kierownik Podyplomowe Studia z Filozofii i Etyki (rok akademicki: 2012/13 , studia podyplomowe)
- Kierownik Podyplomowe Studia z Filozofii i Etyki (rok akademicki: 2013/14 , studia podyplomowe)
- Kierownik Podyplomowe Studia z Filozofii i Etyki (rok akademicki: 2014/15 , studia podyplomowe)

Dyżur:
Czwartek: 11.30-12.30, Dziekanat (ul. Kanonicza 9)

Pełnione funkcje:

Wydział Filozoficzny - Kierownik dyscypliny

Curriculum Vitae:

2019 - 2020 – Kierownik dyscypliny filozofia

2017 – redaktor naczelny rocznika naukowego „Studia Redemptorystowskie”

2017 - 2017 – Habilitacja

2006 – prodziekan Wydziału Filozoficznego PAT w Krakowie

2002 - 2003 – stypendium naukowe na Karl-Franzens-Universität w Graz (Austria)

1998 – adiunkt na Wydziale Filozoficznym PAT w Krakowie, Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

1995 – doktorat z filozofii na Wydziale Filozoficznym Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie

1990 – magisterium z teologii, Wydział Teologiczny PAT oraz święcenia kapłańskie

Działalność pozanaukowa:

2010 - 2018 – Udział w pracach jury i wykłady wygłoszone podczas uroczystości zakończenia Konkursu na krótki tekst prozą pisany w języku niemieckim Młodzi przełomu wieków organizowany przez Pałac Młodzieży w Bydgoszczy: „Młodzi XXI wieku o tym, co najważniejsze”

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Hans Urs von Balthasar wobec idealizmu nimieckiego. Myśl chrześcijańska a refleksja filozoficzna, Kraków: Wydawnictwo Naukowe. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Egzystencja i kultura, KRAKÓW: wam 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Fides et ratio. Dziewięćset lat po śmierci św. Anzelma z Canterbury, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Odczarowania. Człowiek w społeczeństwie, Kraków: WAM 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pisma wybrane, t. 2 Pisma z zakresu sztuki i religii, Kraków: WAM 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
W trosce o dobrą filozofię. Księga pamiątkowa w 50. rocznicę święceń kapłańskich Ojca Profesora Edmunda Morawca CSsR, Kraków: Homo Dei 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pisma wybrane, t. 1 Pisma filozoficzne, Kraków: WAM 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
O moim dziele, Kraków: M 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Człowiek w rozpaczy w filozofii Sørena Kierkegaarda, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
O zadaniach filozofii katolickiej w czasach współczesnych, Kraków: WAM 2003.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Das Problem einer Philosophie der Geschichte in Jacob Burckhardts „Weltgeschichtlichen Betrachtungen“, Rzym: Pontificia Universitas Gregoriana 1996.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Między intuicją religijną a doświadczaniem świata. Simone Weil i Edyta Stein w poszukiwaniu prawdy o człowieku. [w:] 40 lat Filozofii w Uczelni Papieksiej w Krakowie: Wydawnictwo Nukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 341-354. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Between Religious Intuition and Worldly Experience. Simone Weil and Edith Stein in Search of the Truth about Man [w:] Faces of Women. In search of positive prospects: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2015, s. 52-63. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
W poszukiwaniu estetyki. Hans Urs von Balthasar czyta Włodzimierza Sołowjowa, [w:] Pytając o prawdę rzeczywistości. Księga jubileuszowa z okazji 70. Rocznicy urodzin Prof. dr hab. Stanisława Bafii: Homo Dei, Poligrafia Redemptorystów Tuchów 2015, s. 163-174. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
In Quest of aesthetics. Hans Urs von Balthasar`s Reading of Vladimir Soloviev [w:] Russian Thought in Europe. Reception, polemics, development, kRAKÓW: wam 2013, s. 243-255. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Św. Klemens – człowiek o jasnym umyśle i gorącym sercu [w:] Klemens Hofbauer. Niebezpieczny święty, Toruń: Wydawnictwo WSKSIM Toruń 2011, s. 15-19. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ästhetische Vernunft. Anselm von Canterbury und Hans Urs von Balthasar [w:] Fides et ratio. Dziewięćset lat po śmierci św. Anzelma z Canterbury, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2010, s. 363-375. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Egzystencja chrześcijańska a komunikacja otwartego rozumu [w:] Egzystencja i kultura, Kraków: wam 2010, s. 121-132. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Człowiek posiada wolność absolutną? [w:] Współczesne herezje, Olsztyn 2009, s. 43-51. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Czas przysłaniający wieczność [w:] Czas przemijanie wieczność, Kraków: WN PAT 2008, s. 69-86. [więcej informacji]
Kultura wpisana w historię. O historii i uwarunkowaniach kultury [w:] Odczarowania. Człowiek w społeczeństwie, Kraków: WAM 2008, s. 121-132. [więcej informacji]
Umysł otwarty na nieskończoność. Hansa Ursa von Balthasara myślenie o człowieku [w:] W trosce o dobrą filozofię. Księga pamiątkowa w 50. rocznicę święceń kapłańskich Ojca Profesora Edmunda Morawca CSsR, Kraków: Homo Dei 2007, s. 63-89. [więcej informacji]
Dotknięcie niewidzialnego. Sztuka i religia w myśli Hansa Ursa von Balthasara [w:] Pisma wybrane, t. 2 Pisma z zakresu sztuki i religii, Kraków: WAM 2007, s. 5-24. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Motory historii. Filozofia dziejów ks. Konstantego Michalskiego [w:] Studia Redemptorystowskie 2018, s. 55-68. [więcej informacji]
В поисках эстетики. Прочтение Владимира Соловьева Хансом Урсом фон Бальтазаром [w:] Ukraińska Polonistyka 2016, s. 126-139. [więcej informacji]
Między egzystencjalizmem a myślą chrześcijańską. Martin Heidegger w myśli Hansa Ursa von Balthasara [w:] Analecta Cracoviensia, XL 2008, s. 61-75. [więcej informacji]
Myśliciele żydowscy XX wieku. Hannah Arendt (1906-1975) [w:] Studia Redemptorystowskie, 5 2007, s. 133-149. [więcej informacji]
Myśliciele żydowscy XX wieku. Walter Benjamin [w:] Studia Redemptorystowskie, 3 2005, s. 121-136. [więcej informacji]
Problem filozofii historii Jakuba Burckhardta [w:] Logos i Ethos, 2 (11) 2001, s. 46-64. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Sens tworzenia kultury; [nr projektu:] 501-10-020064

-Filozofia i sztuka; [nr projektu:] 501-10-020046

-W poszukiwaniu estetyki W. Sołowjew i H. Urs von Balthazar; [nr projektu:] 501-10-020009

-Idea uniwersytetu; [nr projektu:] 12060001

-Stosunek myśli H. U. von Balthasara do idealizmu niemieckiego; [nr projektu:] 220602

-Zagadnienia estetyczne w filozofii H. U. von Balthasara; [nr projektu:] 220603

-Myśl żydowska XX i XXI wieku; [nr projektu:] 220604

Wygłoszone referaty:

- Historia filozofii polskiej filozofii chrześcijańskiej; [podczas konferencji:] "100-lecie niepodległości – wiek filozofii chrześcijańskiej w Polsce", [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-10-23

- Problem tożsamości. Myśliciele żydowscy XX wieku; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Kultura żydowska – dawniej i dziś [miejsce konferencji:] Gniezno, 2018-06-08

- Christian thought and philosophical reflection – Hans Urs von Balthasar; [podczas konferencji:] International Summer School & Conferance, “Economy of Desire” [miejsce konferencji:] Granada/Hiszpania, 2018-03-21

- Chrzescijanin a otwarty rozum; [podczas konferencji:] Miedzy dialogiem a fundamentalizmem [miejsce konferencji:] Akademia Ignatianum, Kraków, 2016-10-13

- Humanizm i kultura chrześcijańska; [podczas konferencji:] W kręgu pytań o człowieka. NATURA LUDZKA W ŚWIETLE KULTURY [miejsce konferencji:] Akademia Ignatianum Kraków, 2015-12-02

- Between Religious Intuition and Worldly Experience. Simone Weil and Edith Stein in Search of the Truth about Man; [podczas konferencji:] Faces of women. In Search of Positve Prospects [miejsce konferencji:] Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2014-11-17

- Tragizm idealistycznej mistyki. Hansa Ursa von Balthasara namysł nad idealizmem niemieckim; [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Dramat jako życie – życie jako dramat [miejsce konferencji:] Państwowy Uniwersytet im. I. Franki w Żytomierzu, 2013-10-25

- In Quest of aesthetics. Hans Urs von Balthasar`s Reading of Vladimir Soloviev; [podczas konferencji:] , Międzynarodowa Konferencja Russian Thought in Europe. Reception, polemics, development [miejsce konferencji:] Akademia Ignatianum Kraków, 2013-06-28

- In Quest of aesthetics. Hans Urs von Balthasar`s Reading of Vladimir Soloviev; [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Russian Thought in Europe. Reception, polemics, development, [miejsce konferencji:] Wyższa Szkoła Filozoficzn-Pedagogiczna Ignatianum w Krakowie, 2013-06-28

- Uwarunkowania kultury; [podczas konferencji:] III Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja, Natura-Człowiek-Kultura, Człowiek twórca kultury [miejsce konferencji:] Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Kraków, 2012-06-21

- Uwarunkowania kultury; [podczas konferencji:] III Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja, Natura-Człowiek-Kultura, Człowiek twórca kultury, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie [miejsce konferencji:] Uniwersytet Rolniczy, Krakó, 2012-06-21

- Offene Vernunft und das Unendliche – Hans Urs von Balthasars Denken über den Menschen.; [podczas konferencji:] Theologische Fakultät Trier (Erasmus) [miejsce konferencji:] Theologische Fakultät Trier, 2011-06-08

- Hans Urs von Balthasars „Philosophieren im Glauben”– eine metaphysische Pflicht.; [podczas konferencji:] Theologische Fakultät Trier [miejsce konferencji:] Theologische Fakultät Trier, 2011-06-07

- W poszukiwaniu tożsamości. Walter Benjamin i Franz Kafka wobec religii i historii; [podczas konferencji:] The Influence of Jewish Culture on the intelectual Heritage of central and eastern Europe [miejsce konferencji:] Wyższa Szkoła Filozoficzn-Pedagogiczna Ignatianum w Krakowie, 2011-03-02

- Wolność wartością absolutną?; [podczas konferencji:] Wolność, twórczość, zniewolenie [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-01-26

- Ästhetische Vernunft. Anselm von Canterbury und Hans Urs von Balthasar; [podczas konferencji:] Fides querens intellectum. Dziewięćset lat od śmierci św. Anzelma z Canterbury [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-06-26

- Podmiot działania komunikacyjnego – J. Habermas; [podczas konferencji:] Tożsamość podmiotu [miejsce konferencji:] Kraków, 2008-06-03

- Hansa Ursa von Balthasara filozofowanie we wierze – metafizyczna powinność?; [podczas konferencji:] Czy religii potrzebna jest metafizyka? [miejsce konferencji:] Kraków, 2006-11-07