Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś

Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny – profesor zwyczajny

Email: kazimierz.panus@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Homiletyki - Kierownik katedry

Funkcje redakcyjne:
- Analecta Cracoviensia - Zastępca redaktora naczelnego

Dyżur:
wtorek 9.30 - 10.30, ul. Bernardyńska 3, sala 120

Curriculum Vitae:

2006 – profesor zwyczajny (01.10.2006)

2006 - 2009 – prorektor PAT (2006-2009)

2003 - 2012 – członek Komitetu Nauk Teologicznych przy Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (2003-2012)

2002 – tytuł profesora nauk teologicznych (01.10.2002)

2000 - 2003 – prodziekan Wydziału Teologicznego PAT (2000-2003)

1997 – kierownik Katedry Homiletyki Wydziału Teologicznego PAT i UPJPII (od 1997)

1997 – doktor habilitowany (1997)

1996 – prezes Polskiego Towarzystwa Teologicznego (od 1996)

1989 – doktor nauk teologicznych (1989)

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

W służbie Wiekuistej Prawdzie. Polskie Towarzystwo Teologiczne 1924-2014, Księga jubileuszowa pod red. ks. Kazimierza Panusia, Kraków: Wydawnictwo UNUM 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kazania w kulturze polskiej. Edycje kolekcji tematycznych, tom 2: Kazania funeralne, Kraków: Wydawnictwo UNUM 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kazania w kulturze polskiej. Edycje kolekcji tematycznych, tom 3: Kazania pasyjne, Kraków: Wydawnictwo UNUM 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kazania w kulturze polskiej. Edycje kolekcji tematycznych, tom 1: Kazania maryjne, Kraków: Wydawnictwo UNUM 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Na szlakach wiodących do bł. Anieli Salawy, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Św. Jan z Avili, Kraków: Wydawnictwo WAM 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Piotr Skarga, Kraków: Wydawnictwo WAM 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Miłosierdzie źródłem nadziei. Materiały do rekolekcji lub misji przed nawiedzeniem obrazu Jezusa Miłosiernego, Kraków: Wydawnictwo Św. Stanisława Bp. i M. 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Via pulchritudinis. Wątki biblijne w literaturze i kulturze polskiej, Kraków: UNUM 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Św. Jan Vianney, Kraków: Wydawnictwo WAM 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Święta Kinga, Kraków: Wydawnictwo WAM 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bł. Edmund Bojanowski, Kraków: Wydawnictwo WAM 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Św. Franciszek Salezy, Kraków: Wydawnictwo WAM 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wielcy mówcy katedry na Wawelu, Kraków: Wydawnictwo UNUM 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sztuka głoszenia kazań, Kraków: Wydawnictwo Salwator 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pius XII, Kraków: Wydawnictwo WAM 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Nie w blasku kamieni, ale w pokorze i łagodności...” Wokół duchowości św. Jadwigi Królowej. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie z okazji dziesięciolecia kanonizacji św. Jadwigi królowej i 750-lecia lok, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Św. Elżbieta, Kraków: Wydawnictwo WAM 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Matka Klara Ludwika Szczęsna, Kraków: Wydawnictwo WAM 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Historia kaznodziejstwa, Kraków: Wydawnictwo Salwator 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wielcy kaznodzieje Krakowa. Studia in honorem Eduardi Staniek, Kraków: Wydawnictwo UNUM 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Piotr Skarga, Kraków: Wydawnictwo WAM 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bł. Aniela Salawa, Kraków: Wydawnictwo WAM 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Św. Jan Vianney, Kraków: Wydawnictwo WAM 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Rodzina Boża i ludzka w nauczaniu kard. Karola Wojtyły – papieża Jana Pawła II w Zakopanem [w:] „Na Was można zawsze liczyć!” Nauczanie papieskie arcybiskupa Karola Wojtyły – papieża Jana Pawła II w Zakopanem: Burmistrz Miasta Zakopane 2017, s. 13-25. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Chrystocentryczne przepowiadanie hagiograficzne [w:] Głosimy Pana Jezusa Chrystusa. Treść przepowiadania: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2017, s. 20-20. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rodzina Boża i ludzka w nauczaniu kard. Karola Wojtyły – papieża Jana Pawła II w Zakopanem [w:] „Na Was można zawsze liczyć!” Nauczanie papieskie arcybiskupa Karola Wojtyły – papieża Jana Pawła II w Zakopanem: Burmistrz Zakopanego 2017, s. 12-12. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ego volo Poloniam! – kazanie paulina Dominika Paprockiego z okazji koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej [w:] „Musimy siać”. Księga pamiątkowa ku czci Gerarda Siwka CSsR (1938-2015): Wydawnictwo Homo Dei 2016, s. 221-236. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ewangeliczna postawa bł. matki Klary wobec trudności i niepowodzeń życiowych [w:] Błogosławiona Klara Ludwika Szczęsna – apostołka Serca Jezusowego oddana dziełom miłosierdzia: Wydawnictwo Ojców Karmelitów 2016, s. 75-91. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
90 lat historii Polskiego Towarzystwa Teologicznego [w:] "W służbie Wiekuistej Prawdzie". Polskie Towarzystwo Teologiczne 1924-2014: Wydawnictwo UNUM 2015, s. 10-25. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kazania katechizmowe – przeżytek czy szansa? [w:] Głoszenie i celebrowanie wiary. Wokół wyzwań ewangelizacji, Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2014, s. 75-90. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kardynał Karol Wojtyła do nowotarżan. Wprowadzenie do lektury kazań [w:] Kardynał Karol Wojtyła do nowotarżan, Nowy Targ: Zakład Poligraficzny "MK" s.c. 2014, s. 11-27. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Od świątyni z kamienia do świątyni duchowej. „Kazanie na dedykacyją kościoła świętej Anny” ks. Sebastiana Piskorskiego [w:] Kartka z kalendarza dziejów uniwersyteckiej kolegiaty św. Anny w Krakowie – 310 rocznica konsekracji kolegiaty, Kraków: Wydawnictwo UNUM 2014, s. 53-65. [więcej informacji]
Koncepcja wolności w nauczaniu Jana Pawła II [w:] Wiara – nauka, wolność, godność, dialog, mądrość i nadzieja. Referaty wygłoszone podczas Dni Jana Pawła II w latach 2009-2014, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 2014, s. 33-44. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jasnogórska szkoła wiary wyzwaniem do nowej ewangelizacji [w:] Jasnogórska Szkoła Wiary. Ogólnopolskie Sympozjum Mariologiczno-Maryjne, Jasna Góra, 10 kwietnia 2013, Jasna Góra Częstochowa: "Paulinianum" Wydawnictwo Zakonu Paulinów 2013, s. 129-148. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przesłanie nadziei w Świętokrzyskich kazaniach radiowych w latach stanu wojennego [w:] Servabo legem Tuam in toto corde meo. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. Józefowi Krzywdzie CM, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2013, s. 169-179. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Roznosić woń poznania Chrystusa” (2 Kor 2, 14). O istotnych problemach głoszenia słowa Bożego [w:] Omnia transeunt – Caritas manet. Księga jubileuszowa dedykowana ks. prof. Władysławowi Głowie w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2012, s. 109-121. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Aby „słowo Pańskie rozszerzało się i rosło” (Dz 12,24). Podstawowe problemy kaznodziejstwa [w:] Akademia Biblijna. Cykl autorskich wykładów monograficznych, Katowice: Księgarnia św. Jacka 2012, s. 189-203. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nowy Eliasz – wizerunek ks. Piotra Skargi w kazaniu pogrzebowym Fabiana Birkowskiego OP [w:] Nad spuścizną Piotra Skargi, Kraków: UNUM 2012, s. 11-25. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Szczęsna Ludwika [w:] Polski Słownik Biograficzny, Warszawa-Kraków: Polska Akademia Nauk - Polska Akademia Umiejętności 2011, s. 419-420. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Tomasza Młodzianowskiego SJ pochwała św. Stanisława Kostki [w:] Media na przełomie. Dziennikarstwo, kaznodziejstwo, edukacja medialna. Księga pamiątkowa ku czci śp. ks. prof. Antoniego Lewka (1940-2010), Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego 2011, s. 413-444. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Księżna i służąca: przesłanie duchowe błogosławionych Salomei i Anieli Salawy [w:] Pokój i dobro. Klasztor franciszkanów w Krakowie, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2011, s. 41-54. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Troska o uniwersalne spojrzenie. Problemy filozoficzno-teologiczne w ogólnopolskich konferencjach naukowych prof. Rudolfa Michałka [w:] Współczesna inżynieria rolnicza – badania i zastosowania, Kraków: Drukrol S.C 2011, s. 265-284. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jezus Chrystus pełnią objawienia miłosierdzia Bożego [w:] Miłosierdzie źródłem nadziei. Materiały do rekolekcji lub misji przed nawiedzeniem obrazu Jezusa Miłosiernego, Kraków: Wydawnictwo Św. Stanisława Bp. i M. 2011, s. 61-68. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Apostołka niezmierzonych bogactw Bożego miłosierdzia – św. Siostra Faustyna (1905-1938) [w:] Dziedzictwo miłosierdzia, Kraków: Wydawnictwo Św. Stanisława Bp. i M. 2010, s. 208-220. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Głosił i czynił dzieła miłosierdzia – ks. Piotr Skarga SJ (1536-1612) [w:] Dziedzictwo miłosierdzia, Kraków: Wydawnictwo Św. Stanisława Bp. i M. 2010, s. 148-169. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wokół kazań św. Jana Marii Vianneya, patrona Roku Kapłańskiego 2009-2010 [w:] Lex Tua Veritas. Księga pamiątkowa dedykowana JM. ks. prof. J. M. Dyduchowi z okazji 70 rocznicy urodzin, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2010, s. 247-260. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Życie wypełnione czynami miłosierdzia – św. Jan Kanty (1390-1470) [w:] Dziedzictwo miłosierdzia, Kraków: Wydawnictwo Św. Stanisława Bp. i M. 2010, s. 134-147. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wielki Samarytanin – kard. Adam Stefan Sapieha (1867-1951) [w:] Dziedzictwo miłosierdzia, Kraków: Wydawnictwo Św. Stanisława Bp. i M. 2010, s. 221-237. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dostrzegł w nędzarzu piękno Bożego obrazu – św. Brat Albert (1845-1916) [w:] Dziedzictwo miłosierdzia, Kraków: Wydawnictwo Św. Stanisława Bp. i M. 2010, s. 178-200. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Fenomen kaznodziejstwa miejskiego [w:] Terminus, Kraków: Księgarnia Akademicka 2009, s. 113-130. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Tajemnica słowa i sztuka jego przekazu [w:] Przez Słowo – w słowach – o słowach, Bielsko-Biała: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej 2009, s. 5-16. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Nie lękajcie się być świętymi!”. Jan Paweł II mistrzem homilii hagiograficznej [w:] Testi Ioannis Pauli II. Księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin JEm. ks. kard. Stanisława Dziwisza, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2009, s. 309-327. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Massillon Jean [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2008, s. 158-158. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mascaron Jules de [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2008, s. 124-124. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Aby słowo Pańskie rozszerzało się i rosło (por. Dz 12,34). Kilka refleksji na temat przygotowania kaznodziei [w:] Introibo ad altare Dei, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2008, s. 767-776. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Materiały Homiletyczne [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2008, s. 197-198. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mieliński Roman [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2008, s. 897-898. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jana Pawła II przebaczenie adresowane do Mehmeta Alego Agcy [w:] Przebaczamy i prosimy o przebaczenie, materiały z konferencji naukowej, Kraków: Wydawnictwo UNUM 2008, s. 79-86. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Główne wątki tematyczne kaznodziejstwa barokowego [w:] Misterium et verbum. Duchowość chrześcijańska w literaturze polskiego baroku, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2008, s. 83-100. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mateusz z Kościana [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2008, s. 207-207. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Długo czekałaś Jadwigo!” Święta Pani Wawelska w kazaniach kard. K. Wojtyły i Jana Pawła II [w:] „Nie w blasku kamieni, ale w pokorze i łagodności...” Wokół duchowości św. Jadwigi Królo-wej. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie z okazji 10-lecia kanonizacji św. Jadwigi królowej i 750-lecia lokacji m, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2007, s. 71-81. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Konferencje Notre-Dame – szczególny rodzaj kazania apologetycznego [w:] Scio cui credidi – księga pamiątkowa ku czci ks. prof. Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007, s. 895-907. [więcej informacji]
„Zapalam światło Pisma Świętego”. O geniuszu kaznodziejskim św. Jana Chryzostoma [w:] Rzeczy minionych pamięć. Studia dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Ulewiczowi w 90. rocznicę urodzin, Kraków: Księgarnia Akademicka 2007, s. 403-418. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
W trosce o dobrze ustawioną hierarchię wartości [w:] Wyobraźnia miłosierdzia, Kraków: W 2007, s. 145-150. [więcej informacji]
W trosce o dobrze ustawioną hierarchię wartości [w:] Wyobraźnia miłosierdzia, Kraków: Wydawnictwo UNUM 2007, s. 145-150. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
W trosce o dobrze ustawioną hierarchię wartości [w:] Wyobraźnia miłosierdzia, Kraków: Wydawnictwo UNUM 2007, s. 145-150. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Łukasz z Wielkiego Koźmina [w:] Encyklopedia katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 618-619. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Łańcucki Józef Wincenty ks. [w:] Encyklopedia katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 371-372. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Łaguna Stanisław [w:] Encyklopedia katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 364-364. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Łukowski Jan COr [w:] Encyklopedia katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 634-635. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Lubomlczyk Seweryn OP [w:] Encyklopedia katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 75-76. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ludwik z Grenady (Granady) OP [w:] Encyklopedia katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 178-179. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Łapot Józef ks. [w:] Encyklopedia katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 376-376. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
W obliczu prawdziwej mądrości. Kaznodziejskie dzieło ks. prof. Edwarda Stańka [w:] Wielcy kaznodzieje Krakowa. Studia in honorem Eduardi Staniek, Kraków: Wydawnictwo UNUM 2006, s. 487-499. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Łukasz ze Lwowa, Lwowczyk OP [w:] Encyklopedia katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 617-617. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Łukasz Doktorek (Doctorius), Łukasz z Rzeszowa [w:] Encyklopedia katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 610-610. [więcej informacji]
Łubieński Kazimierz bp [w:] Encyklopedia katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 575-576. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Madejewski Kazimierz Władysław OFMCap [w:] Encyklopedia katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 773-774. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rola historii kaznodziejstwa w procesie kształcenia kaznodziei [w:] Integralne kształcenie kaznodziei, Lublin: Wydawnictwo KUL 2006, s. 253-261. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Służyć Wiekuistej Prawdzie. Polskie Towarzystwo Teologiczne [w:] Scire Deum. Księga pamiątkowa wydana z okazji 25-lecia Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2006, s. 401-410. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pedagogiczny wymiar kaznodziejstwa patriotycznego [w:] Wychowanie do patriotyzmu, Przemyśl – Rzeszów 2006, s. 529-576. [więcej informacji]
Łubieński Bernard Alojzy CSsR [w:] Encyklopedia katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 572-573. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Słynne kazania polskie: Kazanie na uroczystość Wielkanocy – biskupa Józefa Gawliny [w:] Materiały Homiletyczne 2018, s. 33-38. [więcej informacji]
Słynne kazania polskie: Chrześcijańskie przebaczenie – przemówienie abp. Bolesława Kominka [w:] Materiały Homiletyczne 2018, s. 43-52. [więcej informacji]
Słynne kazania polskie: Solidarność narodu – kazanie ks. Jerzego Popiełuszki [w:] Materiały Homiletyczne 2018, s. 41-46. [więcej informacji]
Słynne kazania polskie: Zdziwiony lud – homilia ks. Jerzego Chowańczaka [w:] Materiały Homiletyczne 2018, s. 45-49. [więcej informacji]
Miejsca przepowiadania słowa Bożego. Panorama historyczna [w:] Polonia Sacra 2018, s. 5-25. [więcej informacji]
Polskie Towarzystwo Teologiczne z biegiem lat, z biegiem dni… [w:] Studia Włocławskie 2018, s. 9-24. [więcej informacji]
Słynne kazania polskie: „Bezcenna wartość czasu” – kazania ks. Wiesława Gawlika [w:] Materiały Homiletyczne 2018, s. 35-40. [więcej informacji]
Słynne kazania polskie: U źródła Bożego życia – homilia bp. Jana Pietraszki [w:] Materiały Homiletyczne 2018, s. 39-43. [więcej informacji]
Słynne kazania polskie: „Na Trzeci Maj” – przemówienie bł. ks. Henryka Hlebowicza [w:] Materiały Homiletyczne 2017, s. 39-49. [więcej informacji]
Kontemplacja Chrystusowych ran w pobożności i w kaznodziejstwie chrześcijańskim [w:] "Studia Włocławskie" 2017, s. 307-319. [więcej informacji]
Kontemplacja Chrystusowych ran w pobożności i w kaznodziejstwie chrześcijańskim [w:] Studia Włocławskie 2017, s. 11-11. [więcej informacji]
Słynne kazania polskie: „Przemówienie na pogrzebie Marii Dąbrowskiej” – ks. Jana Zieji [w:] Materiały Homiletyczne 2017, s. 57-62. [więcej informacji]
O przepowiadaniu z ambony dzisiaj. [w:] Wiadomości Kościelne Archidiecezji Białostockiej 2017, s. 14-14. [więcej informacji]
Słynne kazania polskie: „Tęsknota za Bogiem” – homilia ks. prof. Stanisława Grzybka [w:] Materiały Homiletyczne 2017, s. 45-50. [więcej informacji]
Słynne kazania polskie: „Przemówienie nad trumną kardynała Sapiehy”– Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski [w:] Materiały Homiletyczne 2017, s. 47-55. [więcej informacji]
Słynne kazania polskie: „Lud Boży żyjący łaską uświęcającą”– Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski [w:] Materiały Homiletyczne 2017, s. 63-71. [więcej informacji]
Słynne kazania polskie: „Kazanie wygłoszone w czasie ingresu do katedry wawelskiej” – abp. Karola Wojtyły [w:] Materiały Homiletyczne 2017, s. 41-51. [więcej informacji]
„Oni torowali pierwsze drogi”. Wkład kaznodziejstwa w podwaliny kultury polskiej [w:] „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 2016, s. 313-332. [więcej informacji]
Kościół przyniósł Polsce Chrystusa” (Jan Paweł II). Rola kaznodziejstwa w chrystianizacji Polski [w:] Warszawskie Studia Pastoralne. Numer specjalny 2016, s. 37-62. [więcej informacji]
Mowa biskupa Józefa Gawliny nad zwłokami generała Władysława Sikorskiego [w:] Materiały Homiletyczne 2016, s. 59-63. [więcej informacji]
Słynne kazania polskie: Tłumy u stóp Jasnej Góry – kazanie biskupa Karola Radońskiego [w:] Materiały Homiletyczne 2016, s. 49-53. [więcej informacji]
"Żarliwy chwały Boskiej promotor" – ks. Sebastian Jan Piskorski (1636-1707) [w:] Polonia Sacra 2016, s. 123-140. [więcej informacji]
Słowo, jego tajemnica i sztuka przekazu [w:] Studia Włocławskie 2016, s. 183-198. [więcej informacji]
Słynne kazania polskie: „Kazanie na święto Chrystusa Króla” – biskupa Józefa Gawliny [w:] Materiały Homiletyczne 2016, s. 59-63. [więcej informacji]
Słynne kazania polskie: Przemówienie podczas poświęcenia statuy NMP we Wrocławiu – kard. Augusta Hlonda [w:] Materiały Homiletyczne 2016, s. 59-65. [więcej informacji]
Słynne kazania polskie: „Interrex in aeternum vive!” – kazanie abp. Antoniego Szlagowskiego [w:] Materiały Homiletyczne 2016, s. 45-51. [więcej informacji]
Słynne kazania polskie: Kazanie na nabożeństwie dziękczynnym za zjednoczenie zachodnich ziem polskich i zatknięcie sztandaru polskiego nad Bałtykiem – ks. Stefana Momidłowskiego [w:] Materiały Homiletyczne 2016, s. 93-99. [więcej informacji]
Jedno kazanie wawelskie i dwaj kapłani sybiracy: o. Wacław Nowakowski i ks. Teodor Rogoziński [w:] Studia Włocławskie 2015, s. 267-276. [więcej informacji]
„Katechizm Kościoła Katolickiego” w służbie przepowiadania homilijnego [w:] Roczniki Teologiczne 2015, s. 61-74. [więcej informacji]
Słynne kazania polskie: „Dusza jednostkowa i zbiorowa wobec wojny” – kazanie ks. Konstantego Michalskiego CM [w:] Materiały Homiletyczne 2015, s. 61-70. [więcej informacji]
Słynne kazania polskie: „Mowa … w dniu złożenia prochów Słowackiego” – biskupa Michała God-lewskiego [w:] Materiały Homiletyczne 2015, s. 63-68. [więcej informacji]
Słynne kazania polskie: „O sądzie ostatecznym” – kazanie ks. Józefa Świstka [w:] Materiały Homiletyczne 2015, s. 51-61. [więcej informacji]
Wzorce odwagi w kazaniach wawelskich okresu niewoli narodowej [w:] Materiały Homiletyczne 2015, s. 79-105. [więcej informacji]
Słynne kazania polskie: „W XV-lecie odzyskania morza” – kazanie biskupa chełmińskiego Stani-sława Wojciecha Okoniewskiego [w:] Materiały Homiletyczne 2015, s. 67-75. [więcej informacji]
„Materiały Homiletyczne” w gronie polskich czasopism homiletycznych [w:] Materiały Homiletyczne 2015, s. 177-190. [więcej informacji]
Słynne kazania polskie: „Przy relikwiach św. Andrzeja Boboli” – przemówienie biskupa Włodzimierza Jasińskiego [w:] Materiały Homiletyczne 2015, s. 61-69. [więcej informacji]
Słynne kazania polskie: „Szkic kazania o piekle” – sługi Bożego Bernarda Łubieńskiego CSsR [w:] Materiały Homiletyczne 2015, s. 67-73. [więcej informacji]
Cud wskrzeszenia Polski – arcybiskupa Józefa Teodorowicza [w:] „Materiały Homiletyczne”, 288 2014, s. 47-53. [więcej informacji]
Kazanie sejmowe – arcybiskupa Józefa Teodorowicza [w:] „Materiały Homiletyczne”, nr 287 (VII-VIII: 2014) 2014, s. 51-56. [więcej informacji]
Piotr i Judasz – skrucha i rozpacz – konferencja ks. Antoniego Szlagowskiego [w:] "Materiały Homiletyczne", nr 284 2014, s. 55-61. [więcej informacji]
Zasada pondus et ordo w adhortacji Evangelii gaudium i jej przesłanie dla kaznodziejstwa [w:] Roczniki Teologiczne 2014, s. 7-19. [więcej informacji]
Zasada pondus et ordo w adhortacji Evangelii gaudium i jej przesłanie dla kaznodziejstwa [w:] Roczniki Teologiczne 2014, s. 7-19. [więcej informacji]
Zbudźmy Jadwigę! – ks. Władysława Bandurskiego [w:] "Materiały Homiletyczne", nr 283 2014, s. 57-63. [więcej informacji]
O królowaniu Matki Boskiej Różańcowej nad Polską – Konstantego Marii Żukiewicza OP [w:] "Materiały Homiletyczne”, nr 286 2014, s. 41-51. [więcej informacji]
Mowa żałobna podczas pogrzebu śp. ks. Teodora Rogozińskiego – Wacława Nowakowskiego OFMCap [w:] „Materiały Homiletyczne”, 281 (IX-X: 2013) 2013, s. 63-71. [więcej informacji]
Kazanie V o męce Pańskiej: „Ecce homo!” ks. Zygmunta Goliana [w:] Materiały Homiletyczne, 277 2013, s. 127-133. [więcej informacji]
Kazanie na uroczystość Oczyszczenia Najświętszej Panny Maryi – św. Józefa Sebastiana Pelczara [w:] „Materiały Homiletyczne", 279 2013, s. 71-78. [więcej informacji]
Kazanie na Święto Oczyszczenia Najświętszej Panny Maryi – ks. Piotra Semenenki CR [w:] Materiały Homiletyczne, 278 2013, s. 67-76. [więcej informacji]
Mowa żałobna na nabożeństwie za duszę Adama Mickiewicza ks. Aleksego Prusinowskiego [w:] Materiały Homiletyczne, 276 2013, s. 83-93. [więcej informacji]
Kazanie o pokucie – ks. Hieronima Kajsiewicza CR [w:] „Materiały Homiletyczne”, 280 (VII-VIII: 2013) 2013, s. 57-62. [więcej informacji]
Mowa podczas nabożeństwa żałobnego za duszę śp. doktora Karola Marcinkowskiego, wygłoszona przez ks. Jana Chryzostoma Janiszewskiego [w:] „Materiały Homiletyczne”, 282 2013, s. 49-58. [więcej informacji]
Annual Report of the President of the Polish Theological Society for 2012 [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 66 (2013) nr 2 2013, s. 261-269. [więcej informacji]
Laudacja z okazji wręczenia księgi pamiątkowej ks. prof. dr. hab. Janowi Twardemu [w:] „Premislia Christiana” 2013, s. 335-340. [więcej informacji]
Kazanie o świętym Janie Kantym, patronie Królestwa Polskiego – ks. Aleksandra Jełowickiego CR [w:] Materiały Homiletyczne, 274 2012, s. 81-89. [więcej informacji]
Laudacja z okazji wręczenia księgi jubileuszowej ks. prof. dr. hab. Janowi Twardemu [w:] Studia Pastoralne, 8 2012, s. 368-372. [więcej informacji]
recenzja książki: T. Lewandowski, Odnowa kaznodziejstwa polskiego w twórczości homiletów włocławskich XX wieku. Od teorii wymowy kościelnej do teologii kaznodziejstwa, Toruń 2011 [w:] Ateneum Kapłańskie, tom 159 2012, s. 409-414. [więcej informacji]
Kazanie na Zwiastowanie Najświętszej Panny Maryi abpa Ignacego Hołowińskiego łabędzi śpiew [w:] Materiały Homiletyczne, 275 2012, s. 71-80. [więcej informacji]
Kazanie podczas religijnych obrzędów … Józefa księcia Poniatowskiego – ks. J. W. Łańcuckiego [w:] Materiały Homiletyczne, 271 2012, s. 59-65. [więcej informacji]
Na zgliszczach Krakowa – Karola Antoniewicza SJ [w:] Materiały Homiletyczne, 273 2012, s. 69-80. [więcej informacji]
Kazanie przy otwarciu nauk w Gimnazjum Wołyńskim ks. Antoniego Osińskiego [w:] Materiały Homiletyczne, 272 2012, s. 57-64. [więcej informacji]
Sprawozdanie prezesa Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie za rok 2011 [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 3 2012, s. 261-272. [więcej informacji]
Nidus Aquilae… Antoniego Węgrzynowicza OFMRef. [w:] Materiały Homiletyczne, 269 2012, s. 53-62. [więcej informacji]
Ks. Piotr Skarga wzorem kapłana [w:] „Dobry Pasterz”, Komisja Episkopatu ds. Duchowieństwa, Materiały dla ojców duchownych, spowiedników i rekolekcjonistów kapłańskich, z. XXXVII 2012, s. 88-106. [więcej informacji]
Monarchini Polska Atanazego Kierśnickiego SJ [w:] Materiały Homiletyczne, 263 2011, s. 59-68. [więcej informacji]
Kazanie na niedzielę trzecią adwentową Chryzostoma Gołębiowskiego OSA [w:] Materiały Homiletyczne, 262 2011, s. 59-68. [więcej informacji]
Ozdoba z cnót bł. Salomei … wywiedziona Antoniego Lipiewicza OFM [w:] Materiały Homiletyczne, 265 2011, s. 57-63. [więcej informacji]
Kazanie przeciwko szkaradnej zbrodni królobójstwa Sebastiana Lachowskiego [w:] Materiały Homiletyczne, 266 2011, s. 69-77. [więcej informacji]
recenzja książki: R. Mazurkiewicz, Z dawnej literatury maryjnej. Zarysy i zbliżenia [w:] Polonia Sacra, 29 (73) 2011, s. 355-356. [więcej informacji]
O przedziwnym miłosierdziu Boskim nad grzesznikami Kasjana Korczyńskiego OFMConv. [w:] Materiały Homiletyczne, 268 2011, s. 61-68. [więcej informacji]
Pierwsza konferencja Henri Lacordaire’a w katedrze paryskiej [w:] Studia Pastoralne, 7 2011, s. 224-238. [więcej informacji]
Kazanie na dzień i uroczystość Orderu Świętego Stanisława, biskupa i męczennika ks. Jana Pawła Woronicza [w:] Materiały Homiletyczne, 267 2011, s. 65-70. [więcej informacji]
Sprawozdanie prezesa Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie za rok 2010 [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 4 2011, s. 357-367. [więcej informacji]
Prawy szlachcic Andrzeja Radawieckiego OP [w:] Materiały Homiletyczne, 260 2010, s. 57-63. [więcej informacji]
Na dzień Stanisława św. kazanie pierwsze Szymona Starowolskiego [w:] Materiały Homiletyczne, 258 2010, s. 75-82. [więcej informacji]
Laska Marszałkowska Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SJ [w:] Materiały Homiletyczne, 257 2010, s. 57-67. [więcej informacji]
Homilia na uroczystość bł. Stanisława Kostki, przy pierwszym o Błogosławionym Mszy świętej odprawowaniu – Tomasza Młodzianowskiego SJ [w:] Materiały Homiletyczne, 261 2010, s. 61-68. [więcej informacji]
„Chciałbym tak mówić kazania, jak ten wiejski proboszcz”. O kaznodziejstwie św. Jana Marii Vianneya [w:] Homo Dei, 2 2010, s. 70-79. [więcej informacji]
Kazanie sejmowe wtóre: O miłości ku ojczyźnie i o pierwszej chorobie Rzeczypospolitej, która jest z nieżyczliwości ku ojczyźnie ks. Piotra Skargi SJ [w:] Materiały Homiletyczne, 259 2010, s. 57-64. [więcej informacji]
Sprawozdanie prezesa Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie za rok 2009 [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 3 2010, s. 275-286. [więcej informacji]
Czy św. Jan Maria Vianney może być wzorem kaznodziei? [w:] Materiały Homiletyczne, 255 2010, s. 5-16. [więcej informacji]
Kazanie na dzień Wszystkich Świętych ks. Piotra Skargi SJ [w:] Materiały Homiletyczne, 252 2009, s. 63-69. [więcej informacji]
Nagrobek Osmanowi cesarzowi tureckiemu, ojca Fabiana Birkowskiego OP [w:] Materiały Homiletyczne, 253 2009, s. 57-65. [więcej informacji]
Na dzień Niepokalanego Poczęcia Panny Przenaświętszej, kazanie wtóre Franciszka Rychłowskiego OFM [w:] Materiały Homiletyczne, 254 2009, s. 59-65. [więcej informacji]
„Invenerunt eum in medio doctorum” Franciszka Rychłowskiego OFM Na pierwszą niedzielę po Trzech Królach kazanie pierwsze [w:] Pietas et Studium, II 2009, s. 529-544. [więcej informacji]
Kokosz Panom Krakowianom w kazaniu za kolędę dana – Jacka Mijakowskiego OP [w:] Materiały Homiletyczne, 251 2009, s. 63-70. [więcej informacji]
Postylle Jakuba Wujka [w:] Materiały Homiletyczne, 250 2009, s. 55-58. [więcej informacji]
Justus sicut leo – kazanie do kleru Bartłomieja z Jasła [w:] Materiały Homiletyczne, 248 2009, s. 63-72. [więcej informacji]
Sprawozdanie prezesa Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie za rok 2008 [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 2 2009, s. 149-160. [więcej informacji]
Kazanie przed królem i jego dostojnikami o życiu i śmierci królowej Jadwigi Stanisława ze Skarbimierza [w:] Materiały Homiletyczne, 247 2008, s. 51-60. [więcej informacji]
«To paint the world with the colours of hope». Theological reflections [w:] Analecta Cracoviensia, XL 2008, s. 285-296. [więcej informacji]
Błogosławiony Wincenty Kadłubek w kaznodziejstwie polskim. Przegląd problematyki [w:] Cistercium Mater Nostra, II/2 2008, s. 205-213. [więcej informacji]
O bardziej skuteczne kaznodziejstwo [w:] Biblioteka Kaznodziejska, 2 2008, s. 19-26. [więcej informacji]
Kazanie o św. Bartłomieju ze zbioru Kazań Gnieźnieńskich [w:] Materiały Homiletyczne, 245 2008, s. 43-48. [więcej informacji]
Kazanie na uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika Peregryna z Opola [w:] Materiały Homiletyczne, 246 2008, s. 49-58. [więcej informacji]
„Jego życiem był Bóg, Ojczyzna i Katedra Krakowska” – ks. inf. Kazimierz Figlewicz [w:] Materiały Homiletyczne, 241 2008, s. 31-41. [więcej informacji]
Kazanie o św. Katarzynie ze zbioru Kazań Świętokrzyskich [w:] Materiały Homiletyczne, 244 2008, s. 37-43. [więcej informacji]
Przesłanie Ojców Kościoła dla współczesnego kaznodziejstwa [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 2 2008, s. 127-134. [więcej informacji]
Sprawozdanie prezesa Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie za rok 2007 [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 3 2008, s. 219-229. [więcej informacji]
Sprawozdanie z konferencji naukowej nt. Wielcy kaznodzieje Krakowa (12 X 2006) [w:] Przegląd Homiletyczny, 11 2007, s. 170-173. [więcej informacji]
Homilia w Eucharystii pierwszokomunijnej [w:] Przegląd Homiletyczny, 11 2007, s. 95-101. [więcej informacji]
Kaznodzieja – społecznik. Ks. Ferdynand Machay [w:] Materiały Homiletyczne, 238 2007, s. 29-41. [więcej informacji]
Uderzał w wielki dzwon – Marek Stefan Pociecha OFM [w:] Materiały Homiletyczne, 237 2007, s. 31-39. [więcej informacji]
Wszechstronnie utalentowany kaznodzieja – ks. prof. Józef Tischner [w:] Materiały Homiletyczne, 234 2007, s. 47-54. [więcej informacji]
Kaznodzieja-gawędziarz – ks. Bronisław Bozowski [w:] Materiały Homiletyczne, 239 2007, s. 33-45. [więcej informacji]
Ceniony rekolekcjonista i misjonarz – ks. Henryk Cieślicki [w:] Materiały Homiletyczne, 235 2007, s. 37-45. [więcej informacji]
Kaznodziejstwo stało się pasją mego kapłańskiego życia – ks. Tadeusz Ryłko [w:] Materiały Homiletyczne, 240 2007, s. 43-50. [więcej informacji]
Sprawozdanie prezesa Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie za rok 2006 [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 2 2007, s. 139-151. [więcej informacji]
rec. książki: W. Broński, Formacja homiletyczna alumnów w wyższych seminariach duchownych w Polsce. Studium homiletyczne, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007, ss. 443 [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 4 2007, s. 317-321. [więcej informacji]
Wielki wychowawca polskiej inteligencji – bp Jan Pietraszko [w:] „Materiały Homiletyczne”, 227 2006, s. 37-45. [więcej informacji]
Katedra wawelska w kazaniach biskupa i kardynała Karola Wojtyły [w:] „Studia Pastoralne”, 2 2006, s. 9-23. [więcej informacji]
Sprawozdanie prezesa Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie za rok 2005 [w:] „Ruch Biblijny i Liturgiczny”, 3 2006, s. 219-229. [więcej informacji]
Piewca Bożej Rodzicielki Maryi – ks. Jan Baran [w:] "Materiały Homiletyczne", 229 2006, s. 62-68. [więcej informacji]
W służbie słowa, które nie przemija. O kaznodziejstwie papieża Jana Pawła II [w:] „Studia Nauk Teologicznych PAN”, 1 2006, s. 207-215. [więcej informacji]
Nauczyciel miłości Ojczyzny – bp Roman Andrzejewski [w:] "Materiały Homiletyczne", 231 2006, s. 56-62. [więcej informacji]
Przygotowanie rodziców i świadków bierzmowania [w:] „Przegląd Homiletyczny”, 10 2006, s. 99-102. [więcej informacji]
Nie patrzcie się na kaznodzieję, ale na Jezusa... – Ks. Józef Burda [w:] "Materiały Homiletyczne", 233 2006, s. 25-34. [więcej informacji]
Zachwycał erudycją i zapałem – o. S. Kaszuba OFMCap [w:] "Materiały Homiletyczne", 232 2006, s. 25-34. [więcej informacji]
Mistrz obrazowego kazania – ks. prof. Stanisław Grzybek [w:] "Materiały Homiletyczne", 230 2006, s. 30-45. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Kazania w kulturze polskiej; [nr projektu:] 501-10-010165

-Komunikacja niewerbalna na ambonie; [nr projektu:] 501-010173

-Słynne kazania polskie - kazania polskie w dziejach kultury; [nr projektu:] 501-10-010100

-Kaznodziejstwo w kościołach krakowskich; [nr projektu:] 501-10-010091

-Wielcy kaznodzieje pasyjni i funeralni; [nr projektu:] 501-10-010062

-Kazania w kulturze polskiej. Edycje kolekcji tematycznych.; [nr projektu:] 501-21-010001

-Retoryczny wymiar kazania; [nr projektu:]

-Słynne kazania polskie, opracowanie tekstu i analiza; [nr projektu:] 501-10-010026

-Wielcy kaznodzieje maryjni; [nr projektu:] 11240002

-Słynne kazania polskie, opracowanie tekstu i analiza; [nr projektu:] 11240001

-Koncepcja przepowiadania ks. prof. Włodzimierza Sedlaka; [nr projektu:] 312411

-Analiza merytoryczno-formalna najważniejszych tekstów kaznodziejstwa polskiego; [nr projektu:] 212402

-Kaznodziejstwo ks. Piotra Skargi; [nr projektu:] 112402

-Historia kaznodziejstwa polskiego; [nr projektu:] 212401

-Wielkie postacie polskiej i zagranicznej ambony; [nr projektu:] 212403

Wygłoszone referaty:

- „Kościół przyniósł Polsce Chrystusa” (Jan Paweł II). Rola kaznodziejstwa w chrystianizacji Polski.; [podczas konferencji:] Polska krajem misyjnym? - I Kongres Teologii Praktycznej [miejsce konferencji:] Uniw. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2016-09-19

- Wiek XXI – świetlany czy przesądny, racjonalny czy zabobonny?; [podczas konferencji:] XXIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Postęp naukowo-techniczny i organizacyjny w rolnictwie [miejsce konferencji:] Zakopane, 2016-02-01

- Sztuka stawiania pytań (Ars interrogandi) i odpowiadania (Ars respondendi); [podczas konferencji:] XXII Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Postęp naukowo-techniczny i organizacyjny w rolnictwie [miejsce konferencji:] Zakopane, 2015-02-10

- Myśl Boża względem Polski – kaznodziejstwo abp. Józefa Teofila Teodorowicza; [podczas konferencji:] Arcybiskup Józef Teofil Teodorowicz (1864-1938). Pasterz Kościoła ormiańskiego w Polsce, mąż stanu, kaznodzieja, pisarz [miejsce konferencji:] Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, 2013-12-07

- Kazanie na dedykacyją kościoła świętej Anny ks. Sebastiana Piskorskiego; [podczas konferencji:] Kartka z kalendarza dziejów uniwersyteckiej kolegiaty św. Anny w Krakowie – 310 rocznica konsekracji kolegiaty 21.10. 1703-21.10. 2013 [miejsce konferencji:] Kraków, kolegiata uniwersytecka św. Anny, 2013-10-21

- Kazania katechizmowe – przeżytek czy szansa?; [podczas konferencji:] Wierzę w Syna Bożego. Wokół wyzwań ewangelizacji [miejsce konferencji:] Wyższe Seminarium Duchowne Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze, 2013-10-18

- Jedno kazanie wawelskie i dwaj kapłani sybiracy: o. Wacław Nowakowski i ks. Teodor Rogoziński; [podczas konferencji:] Społeczeństwo ziemi krakowskiej i Kościół wobec powstania styczniowego [miejsce konferencji:] UPJPII, 2013-04-22

- Jasnogórska szkoła wiary wyzwaniem do nowej ewangelizacji; [podczas konferencji:] Ogólnopolskie Sympozjum Mariologiczno-Maryjne "Jasnogórska Szkoła Wiary" [miejsce konferencji:] Jasna Góra, 2013-04-10

- „Słowa jego jak pochodnia gorzały” (F. Birkowski OP) – ks. Piotr Skarga jako mistrz słowa mówionego; [podczas konferencji:] XXIX Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Trzciance [miejsce konferencji:] Trzcianka, 2012-04-23

- Wady nasze powszednie; [podczas konferencji:] XIX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. Postęp naukowo-techniczny i organizacyjny w rolnictwie, zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, Komitet Techniki Rolniczej PAN oraz Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki Uniwersytetu [miejsce konferencji:] Zakopane, 2012-02-07

- Ks. Piotr Skarga wzorem kapłana; [podczas konferencji:] XXI Sympozjum rekolekcjonistów, ojców duchownych i spowiedników kapłańskich. Organizator: Komisja Episkopatu ds. Duchowieństwa, pod kierunkiem bp P. Sochy [miejsce konferencji:] Jasna Góra, 2012-01-26

- „Roznosić woń poznania Chrystusa” (2 Kor 2, 14). O istotnych problemach głoszenia słowa Bożego; [podczas konferencji:] Omnia transeunt – Caritas manet. Sympozjum na KUL-u z okazji 70 rocznicy urodzin ks. prof. Władysława Głowy. [miejsce konferencji:] Lublin, KUL, 2010-10-10

- W służbie słowa, które nie przemija. O kulturotwórczej roli kaznodziejstwa papieża Jana Pawła II; [podczas konferencji:] Kongres Kultury Polskiej 23-25 IX 2009 [miejsce konferencji:] Audytorium Maximum UJ Kraków, 2009-09-24

- Sztuka przekazu słowa; [podczas konferencji:] XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Postęp naukowo-techniczny i organizacyjny w rolnictwie [miejsce konferencji:] Zakopane, 2009-02-10

- Inspiracje homiletyczne książki Benedykta XVI „Jezus z Nazaretu”; [podczas konferencji:] Teologiczne refleksje po lekturze książki Josepha Ratzingera – Benedykta XVI Jezus z Nazaretu [miejsce konferencji:] Radom, 2008-12-03

- Tajemnica słowa i sztuka jego przekazu; [podczas konferencji:] Słowa, słowa, słowa... Refleksje o słowie [miejsce konferencji:] Bielsko-Biała, Instytut Teologiczny, 2008-11-24

- Bł. Wincenty Kadłubek w kaznodziejstwie polskim (przegląd problematyki); [podczas konferencji:] Błogosławiony Wincenty Kadłubek w 800-lecie sakry biskupiej [miejsce konferencji:] Kraków, Polska Akademia Umiejętności, 2008-11-03

- Jana Pawła II przebaczenie adresowane do Alego Agcy; [podczas konferencji:] Przebaczamy i prosimy o przebaczenie [miejsce konferencji:] Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” w Krakowie, 2008-05-14

- “«To paint the world with the colours of hope». Theological reflections”; [podczas konferencji:] Liverpool Hope University, Annual Conference of the Hope Theological Society [miejsce konferencji:] Liverpool, England, 2007-02-28

- W obliczu prawdziwej mądrości. Kaznodziejskie dzieło ks. prof. Edwarda Stańka; [podczas konferencji:] Wielcy kaznodzieje Krakowa, in honorem Eduardi Staniek [miejsce konferencji:] Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej, ul. Podzamcze 8 w Krakowie, 2006-10-12

- Dobro i jego przejawy; [podczas konferencji:] XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Postęp naukowo-techniczny i organizacyjny w rolnictwie. Postęp przyjazny środowisku, zorganizowana przez Komitet Techniki Rolniczej PAN oraz Katedrę Mechanizacji Rolnictwa Akademii Rolniczej w Krakowie [miejsce konferencji:] Zakopane, 2006-02-21