Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

bp prof. dr hab. Roman Pindel

Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny – profesor zwyczajny

Email: roman.pindel@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Hermeneutyki Biblijnej i Judaistyki - Kierownik katedry

Dyżur:
czwartek 14.00 - 15.00, ul. Podzamcze 8, sala profesorska

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - artykuły książkowe:

Do czego przekonuje Jana Paweł II w Skoczowie? [w:] Tożsamość ludzi sumienia. Wizyta Jana Pawła II w Diecezji Bielsko-Żywieckiej w 1995 z perspektywy 20 lat 2015, s. 21-51. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Podstawowe kategorie teologiczne w kontekście życia społecznego starożytnego Bliskiego Wschodu; [nr projektu:] 501-10-010090

-Podstawowe kategorie teologiczne w kontekście życia społecznego starożytnego Bliskiego Wschodu; [nr projektu:]

-Podstawowe kategorie teologiczne w kontekście życia społecznego starożytnego Bliskiego Wschodu; [nr projektu:]

-"Rzym w kształtowaniu kultury Europejskiej" - sympozjum wyjazdowe do Rzymu. 27.06 - 7.07.2013 r.; [nr projektu:] 501-10-010019

-Tekst biblijny i hermeneutyczne poszukiwania w aktualnym kontekście eklezjalnym; [nr projektu:]

-Tekst biblijny i hermeneutyczne poszukiwania w aktualnym kontekście eklezjalnym; [nr projektu:]

-Wirkungsgeschichte - zasady i przykłady zastosowania; [nr projektu:] 501-10-010043

-Wirkungsgeschichte - zasady i przykłady zastosowania; [nr projektu:] 11050001

-Szaweł historii a Paweł kanonu. Możliwości egzegezy kanonicznej w kontekście osiągnięć metody historyczno-krytycznej.; [nr projektu:] 503-010008

-Zastosowanie nowych metod badań tekstu biblijnego oraz aktualizacja tekstu orędzia biblijnego we wspólnocie wiary. - konferencja i publikacja; [nr projektu:] 110005

-Zastosowanie nowych metod badań tekstu biblijnego oraz aktualizacja tekstu orędzia biblijnego we wspólnocie wiary.; [nr projektu:] 110501

-Perswazyjna funkcja cytatów i aluzji przywołanych z Księgi Izajasza w jednostce literackiej 1 Kor 1, 18-3,4; [nr projektu:] 310511

-Przesłanie listu do Galatów; [nr projektu:] 210501

-Konferencja „Radość słowa” 27.10.2010; [nr projektu:] 110008