Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

o. dr Wojciech Gródek OFM

Zatrudnienie:
Wydział Filozoficzny – adiunkt

Email: wojciech.grodek@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej - p.o. Kierownika katedry

Dyżur:
Środa: 15:30 - 16:30, ul. Bernardyńska, sala 116

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Jedno, wiele, nic u Zenona i Gorgiasza, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydawnictwo Naukowe 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Studia Whiteheadiana, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawla II w Krakowie Wydawnictwo Naukowe 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Studia Whiteheadiana, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Studia Whiteheadiana, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Studia Whiteheadiana, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Studia Whiteheadiana, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2003.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Dike w dialogu Gorgiasz Platona [w:] 40 lat filozofii w uczelni papieskiej w Krakowie: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydawnictwo Naukowe 2018, s. 235-247. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rozumienie nous u Heraklita [w:] Studia Whiteheadiana, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawla II w Krakowie Wydawnictwo Naukowe 2012, s. 109-124. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Poglądy Anaksagorasa na temat działania i natury umysłu [w:] Studia Whiteheadiana, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2010, s. 101-116. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Problem anamnezy w początkach myśli greckiej [w:] Philosophiae Itineria, Wrocław: Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, Oficyna Wydawnicza ATUT 2009, s. 283-291. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Problem ruchu u Zenona z Elei [w:] Studia Whiteheadiana, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2008, s. 75-91. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Problem duszy porządku w myśli greckiej [w:] Studia Whiteheadiana, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2006, s. 81-97. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Powody, dla których Platon w dialogu Sofista przekroczył granice zakazu Parmenidesa przyjmowania tezy einai me eonta [w:] Kolokwia Platońskie Parmenides Sophistes: Oficyna Wydawnicza Arboretum Wrocław 2003, s. 91-99. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Problem światła u Platona i Plotyna [w:] Studia Whiteheadiana, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2003, s. 91-103. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Czy Platon w dialogu Parmenides dokonuje krytyki historycznego Parmenidesa z Elei? [w:] Kolokwia Platońskie Parmenides Sophistes: Oficyna Wydawnicza Arboretum Wrocław 2003, s. 11-21. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Dianoia w Etykach Arystotelesa [w:] Logos i Ethos 2019, s. 7-26. [więcej informacji]
Harmonia i synapsis w rozumieniu Heraklita [w:] Logos i Ethos 2016, s. 151-169. [więcej informacji]
Rozumienie peras i apeiron w Filebie Platona w kontekście myśli Filolaosa i eleatow [w:] Kolokwia Platońskie, Filebos 2006, s. 55-69. [więcej informacji]
Bóstwo i boskość w początkach myśli greckiej [w:] Studia redemptorystowskie, 1 2003, s. 87-96. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Wpływ Melissosa na myslenie atomistów; [nr projektu:]

-Eudajmonia, to agathon, logos, dianoia, ethos, arete, sophrosyne; [nr projektu:]

-Rozumienie umysłu przez Platona, Arystotelesa i Plotyna; [nr projektu:] 501-10-020012

-Właściwe odczytanie myśli szkoły eleackiej; [nr projektu:] 220502

Wygłoszone referaty:

- Sophia jako rozwiązanie zagadki; [podczas konferencji:] Od organizmu do społeczności. Whitehead i świat współczesny [miejsce konferencji:] Katowice Panewniki, 2010-05-08

- Rozważania Anaksagorasa na temat tego co się zdarza w kontekście działania umysłu; [podczas konferencji:] Filozofia procesu a filozofia przyrody [miejsce konferencji:] Katowice Panewniki, 2009-05-09

- Relacja Bóg-Świat. Rozważania w kontekście porządku istotowego u Jana Dunsa Szkota; [podczas konferencji:] Problem Boga w perspektywie filozofii procesu [miejsce konferencji:] Katowice Panewniki, 2007-05-12

- Problem ruchu u Zenona z Elei; [podczas konferencji:] Spory wokół kategorii procesualnych [miejsce konferencji:] Katowice Panewniki, 2006-05-13