Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

ks. prof. dr hab. Wiesław Przyczyna

Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny – profesor zwyczajny

Email: wieslaw.przyczyna@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Komunikacji Religijnej - Kierownik katedry

Funkcje dydaktyczne:
- Opiekun liturgika porównawcza (rok akademicki: 2011/12 , studia do licencjatu kościelnego)
- Opiekun homiletyka (rok akademicki: 2011/12 , studia do licencjatu kościelnego)
- Opiekun katechumenat (rok akademicki: 2011/12 , studia do licencjatu kościelnego)

Dyżur:
piątek 11.00 - 12.00, ul. Bernardyńska 3, sala 120

Pełnione funkcje:

Instytut Liturgiczny - Dyrektor instytutu

Curriculum Vitae:

2019 – przewodniczący Zespołu Języka Religijnego Rady Języka Polskiego

2019 – członek Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN

2019 – członek Zespołu Retoryki i Komunikacji Publicznej Rady Języka Polskiego

2019 – członek Zespołu Ortograficzno-Onomastycznego RJP

2019 – kierownik Katedry Językoznawstwa Porównawczego i Stosowanego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku

2019 – członek Zespołu Języka Medycznego RJP

2019 – zatrudnienie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej na pełnym etacie

2019 – członek Prezydium Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN

2018 – członek Komitetu Naukowego III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Komunikacja w medycynie"; Warszawa, 30 listopada 2018 r.

2018 – członek Komitetu Honorowego Konferencji "Dziedzictwo antyczne i biblijne dziś (Język - kultura - media)"; Kraków, 3-5 grudnia 2018 r.

2018 – wykład inauguracyjny w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach pt. "Pochwała nieuczciwości? Stan badań nad przypowieścią o nieuczciwym rządcy (Łk 16,1-13)", 13.10.2018 r.

2018 – członek Komisji Językoznawstwa PAN Oddziału w Krakowie

2018 – stanowisko profesora zwyczajnego

2018 – przewodniczący Komisji Języka Religijnego przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów (II kadencja)

2017 – kierownik projektu "Słownik terminologii prawosławnej" w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki", decyzja nr 0083/NPRH5/H11/84/2017, wysokość środków: 1 110 938 zł, realizacja projektu: Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku

2016 – wykład dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku na UPJPII: "Wielką czy małą literą? O niektórych problemach z pisownią słownictwa religijnego"

2016 – członek Komitetu Nauk Teologicznych PAN

2016 – wniosek do konkursu w ramach NPRH 2016, moduł: Dziedzictwo narodowe, tytuł: Słownik polskiej terminologii prawosławnej (kierownik projektu)

2016 – medal "Zasłużonemu dla Homiletyki Polskiej"

2015 – członek Komitetu Organizacyjnego Muzeum Języka Polskiego

2015 – członek Rady Naukowej "Studiów Redemptorystowskich"

2015 - 2018 – członek Zespołu Ortograficzno-Onomastycznego RJP

2015 - 2018 – członek Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN

2015 - 2018 – członek Prezydium Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN

2015 - 2018 – przewodniczący Zespołu Języka Religijnego PAN

2015 – wykład gościnny "Kształcenie językowe kleryków w seminariach duchownych w Polsce", Komisja Językoznawstwa Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, 25.03.2015 r.

2015 – wniosek o dofinansowanie unijnego projektu badawczego "Post-Religious Europe? Post-Secular Europe? Post-Metaphysical Europe?" w ramach konkursu Horizon 2020, Lublin (kierownik sekcji językoznawczej)

2015 - 2018 – członek Zespołu Języka Medycznego PAN

2015 – wniosek (2015/17/B/HS1/02552) do NCN o dofinansowanie projektu badawczego p.t. "Słownik terminologii prawosławnej" w ramach konkursu Opus 9, Białystok (kierownik projektu)

2015 - 2018 – członek Zespołu Kultury Żywego Słowa PAN

2014 – tytuł naukowy profesora nauk teologicznych

2014 – Wykład inauguracyjny "Kodyfikacja pisowni słownictwa religijnego. Dziesięć lat doświadczeń" Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, Kraków, 04.10.2014 r.

2013 - 2018 – przewodniczący Komisji Języka Religijnego przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów

2012 - 2014 – członek Zespołu Kultury Żywego Słowa PAN

2012 – członek Komitetu Redakcyjnego serii wydawniczej "Język a Edukacja"

2012 - 2014 – członek Zespołu Języka Medycznego PAN

2012 - 2014 – przewodniczący Zespołu Języka Religijnego PAN

2012 – członek Rady Naukowej "Rocznika Teologicznego ChaT"

2012 - 2015 – członek Korpusu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki

2012 - 2014 – członek Zespołu Ortograficzno-Onomastycznego PAN

2011 - 2014 – członek Prezydium Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN

2011 – członek Komitetu Redakcyjnego "Zeszytów Naukowych KUL"

2011 - 2014 – członek Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN

2011 – członek Rady Programowej Kongresu Języka Polskiego w Katowicach

2011 - 2014 – przewodniczący Zespołu Języka Religijnego PAN

2010 – członek Rady Naukowej "Przeglądu Homiletycznego"

2008 - 2014 – przewodniczący Sekcji Homiletów Polskich / Stowarzyszenia Homiletów Polskich

2008 – wykłady pt. Rola prawdy w komunikowaniu się lekarza z pacjent na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

2008 - 2010 – członek Komisji Kultury Żywego Słowa PAN

2008 - 2010 – członek Komisji Ortograficzno-Onomastycznej PAN

2008 – członek Komitetu Naukowego Konferencji "Język IV RP" w Krakowie

2007 - 2010 – członek Prezydium Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN

2007 - 2010 – członek Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN

2007 - 2010 – przewodniczący Komisji Języka Religijnego PAN

2006 – Złoty Krzyż Zasługi za osiągnięcia naukowe

2006 – wykład w Komitecie Językoznawstwa PAN w Warszawie pt."Badania nad językiem religijnym w Polsce"

2006 – zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

2005 – zajęcia dydaktyczne z teologii homiletycznej w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie

2005 - 2006 – członek Komisji Kultury Żywego Słowa PAN

2005 – wykłady z teologii przepowiadania w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym oo. Dominikanów w Krakowie

2004 - 2006 – członek Komisji Ortograficzno-Onomastycznej PAN

2004 – ekspert homiletyczny w Wydawnictwie Pastoralnym

2003 – recenzent Studiów Humanistycznych AGH

2003 - 2004 – zajęcia zlecone z teologii homiletycznej w Instytucie Teologicznym w Sandomierzu

2003 - 2008 – przewodniczący Sekcji Homiletów Polskich

2003 - 2006 – członek Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN

2003 - 2006 – członek Prezydium Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN

2001 - 2002 – zajęcia zlecone z retoryki na Wydziale Prawa UJ

2001 - 2003 – zajęcia z teologii homiletycznej na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie

2001 - 2002 – członek Rady Naukowej czasopisma "Życie Duchowe"

2001 – stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pod tytułem Kaznodziejski przekaz opowiadań biblijnych (Kraków 2000)

2000 – dyrektor Instytutu Liturgicznego UPJPII w Krakowie

1999 - 2002 – członek Zespołu Redakcyjnego Przeglądu Pastoralno-Homiletycznego

1999 - 2002 – przewodniczący Komisji Języka Religijnego PAN

1999 - 2002 – członek Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN

1998 - 2000 – zastępca dyrektora Instytutu Liturgicznego PAT w Krakowie

1995 – zastępca kierownika Podyplomowego Studium Retoryki UJ

1992 - 2002 – asystent w Instytucie Teologii Pastoralnej Wydziału Teologii KUL

1992 - 2006 – adiunkt w Instytucie Liturgicznym Wydziału Teologicznego PAT w Krakowie

1991 – członek Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie

1990 - 2009 – kierownik Studium Homiletycznego Instytutu Liturgicznego PAT w Krakowie

1990 - 1992 – asystent w Instytucie Liturgicznym Wydziału Teologicznego PAT w Krakowie

1989 – stopień naukowy doktora teologii homiletycznej uzyskany w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL na podstawie pracy zatytułowanej "Ewangelizacja w dokumentach Soboru Watykańskiego II i adhortacji Pawła VI Ewangelii nuntiandi" napisanej pod kierunkiem ks. doc. dr. hab. Mieczysława Brzozowskiego

1985 – tytuł zawodowy magistra teologii na podstawie pracy pt. "Metoda misji redemptorystów w latach 1932-1962" napisanej pod kierunkiem ks. doc. dr. hab. Mieczysława Brzozowskiego

1979 - 1980 – kurs misyjno-rekolekcyjny w Toruniu

1973 - 1979 – Studia Filozoficzno-Teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie

1968 - 1972 – Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie

1960 - 1968 – Szkoła Podstawowa w Strzyżowie k. Hrubieszowa

1953 – rok urodzenia

Działalność pozanaukowa:

2019 – udział w debacie "Język i demokracja", Poznań 20 lutego 2019

2019 – "Język nie może spłycać trudnych treści" (wywiad), "Przewodnik Katolicki" nr 10 10.03.2019

2019 – "Ksiądz Wiesław Przyczyna: trzeba bić na alarm". Wywiad dla "Dziennika Polskiego" - 13.09.2019

2019 – 29 września - udział w Galii "Ambasador Polszczyzny" w Katowicach

2019 – Jakim językiem mówi do nas Kościół? - wywiad, portal internetowy holistic.news, 20.09.2019

2018 – juror Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego "Dyktando 2018" w Katowicach, 14.10.2018 r.

2018 – 22 października - udział w debacie "Język współczesnego Kościoła"; Klub Tygodnika Powszechnego, Bielsko-Biała

2018 – "Słowo - najważniejsze narzędzie ludzkiej komunikacji" (wywiad) - "Apostolstwo Chorych" nr 4, kwiecień 2018.

2018 – "Kiedy mikołaj możemy zapisać małą literą, a dlaczego Szatan powinniśmy wielką?" - wywiad, portal internetowy Aleteia Polska, 1 stycznia 2018.

2018 – "Hejt jest obecny nawet w Kościele" - wywiad w "Dzienniku Polskim", 5 stycznia 2018.

2017 – wywiad dla Gazety Krakowskiej "Aż połowa ochrzczonych Polaków nie wie, kto jest w Trójcy Świętej", 29 września 2017 r.

2017 – 22 stycznia - audycja w Radiu Kraków z cyklu "Rozmowy o wierze": "Jakie kazania dziś?"

2017 – Hejt to wszystkie grzechy języka w jednym (wywiad), "Don Bosco" nr 9/180, październik 2017, s. 12-13.

2017 – 14 grudnia - Klub Trójki: wspomnienie o ś.p. prof. Walerym Pisarku, Polskie Radio Trójka

2017 – "Wspomnienie o śp. profesorze Walerym Pisarku" - "Zeszyty Milejowskie. Kwartalnik społeczno-kulturalny", nr 3,4 (63), 2017

2016 – przygotowanie tekstu dyktanda dla piątej edycji Poznańskiego Dyktanda Pokutnego

2016 – juror Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego "Dyktando 2016"

2015 – przygotowanie tekstu dyktanda dla czwartej edycji Poznańskiego Dyktanda Pokutnego

2015 – 24 grudnia - audycja "O historii, teologii i języku kolęd" w "Po Przecinku" TVP Info

2015 – wręczenie statuetki Ambasadora Polszczyzny Andrzejowi Poniedzielskiemu w kategorii "Ambasador Polszczyzny w Mowie"

2014 – przygotowanie tekstu dyktanda dla duszpasterstw akademickich w Poznaniu

2014 – juror Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego "Dyktando 2014", Katowice, 12.10.2014 r.

2014 – przygotowanie tekstu dyktanda dla trzeciej edycji Poznańskiego Dyktanda Pokutnego "Pisz poprawnie"

2013 – członek jury Ogólnopolskiego Konkursu Oratorskiego "Mistrz perwazji" w Szczecinie

2013 – przygotowanie tekstu dyktanda dla drugiej edycji Poznańskiego Dyktanda "Pisz poprawnie"

2013 – udział w debacie pt."Czy język urzędowy może być przyjazny obywatelom?" w Pałacu Prezydenckim w Warszawie

2012 – przygotowanie tekstu pierwszej edycji Poznańskiego Dyktanda "Pisz poprawnie"

2012 – udział w debacie "Polszczyzna czterech pokoleń" w Pałacu Prezydenckim w Warszawie

2012 – członek jury Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego "Dyktando 2012" w Katowicach

2008 – członek Kapituły Ambasadora Polszczyzny

2006 – członek jury Konkursu Oratorskiego "Mówca znakomity" w Katowicach

2006 – członek jury Lokalnego Konkursu Krasomówczego organizowanego przez The European Law Students' Association w Krakowie

2006 – członek jury dyktanda dla dzieci "Mistrz polskiej ortografii" w Katowicach

2002 – członek jury VI Wydziałowego Konkursu Krasomówczego organizowanego przez The European Law Students' Association w Krakowie

2001 – członek jury I Ogólnopolskiego Konkursu Oratorskiego w Poznaniu

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Język w liturgii, Tarnów: Biblos 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nowa ewangelizacja. Język - teologia - kultura, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Polityka na ambonie?, Kraków: Wydawnictwo Petrus 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Funkcje wypowiedzi religijnych, Tarnów: Biblos 2014.[więcej informacji]
Homilia pięćdziesiąt lat po Soborze Watykańskim II. Pytania, problemy, wyzwania, Kraków: Wydawnictwo M 2013.[więcej informacji]
Pisownia słownictwa religijnego, Tarnów: Wydawnictwo Biblos 2011.[więcej informacji]
Metodologia teologii praktycznej, Kraków: Wydawnictwo M 2011.[więcej informacji]
Humor z ambony, Kraków: Wydawnictwo M 2011.[więcej informacji]
Liturgia i przepowiadanie, Kraków: Wydawnictwo M 2010.[więcej informacji]
Polszczyzna biblijna - między tradycją a współczesnością, Tarnów: Wydawnictwo Biblos 2009.[więcej informacji]
Ściągać czy nie ściągać? O pomocach do homilii i kazań, Poznań: Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha 2008.[więcej informacji]
Język katechezy, Tarnów: Wydawnictwo Biblos 2008.[więcej informacji]
Polska bibliografia homiletyczna, Kraków: Wydawnictwo M 2007.[więcej informacji]
Eucharystia na ołtarzu świata, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2006.[więcej informacji]
Msza św. w telewizji?, Kraków: Wydawnictwo M 2006.[więcej informacji]
Zasady pisowni słownictwa religijnego, Tarnów: Wydawnictwo Biblos 2004.[więcej informacji]
Prawdy wiary w przepowiadaniu, Kraków: Wydawnictwo M 2002.[więcej informacji]
Liturgia - źródłem życia parafialnego, Kraków: Wydawnictwo Spes 2002.[więcej informacji]
Retoryka dziś. Teoria i praktyka, Kraków: Poligrafia Salezjańska 2001.[więcej informacji]
Retoryka dziś. Teoria i praktyka, Kraków: Poligrafia Salezjańska 2001.[więcej informacji]
Kaznodziejski przekaz opowiadań biblijnych, Kraków: Poligrafia Salezjańska 2000.[więcej informacji]
Trzymajcie się mocno Słowa Życia. Rekolekcje dla młodzieży, Kraków: Poligrafia Salezjańska 1999.[więcej informacji]
Słuchacz Słowa, Kraków: Poligrafia Salezjańska 1998.[więcej informacji]
Sługa Słowa, Kraków: Poligrafia Salezjańska 1997.[więcej informacji]
Rekolekcje dla dzieci, Kraków: Poligrafia Salezjańska 1996.[więcej informacji]
Fenomen kazania, Kraków: Poligrafia Salezjańska 1994.[więcej informacji]
Rekolekcje dla młodzieży, Kraków: Homo Dei 1993.[więcej informacji]
Z zagadnień współczesnej homiletyki, Kraków: Poligrafia Salezjańska 1993.[więcej informacji]
Teologia ewangelizacji, Kraków: Poligrafia Salezjańska 1992.[więcej informacji]

Publikacje - artykuły książkowe:

Werbalne i niewerbalne środki wyrazu w homiliach do dzieci. Debata [w:] Słowo, obraz, dźwięk w mszach z udziałem dzieci: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019, s. 205-226. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"Mszał rzymski dla diecezji polskich" w świetle zasad pisowni słownictwa religijnego (na przykładzie tekstów prefacji i modlitw eucharystycznych) [w:] Język w liturgii: Biblos 2018, s. 255-264. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Poprawność zapisów na stronach internetowych katolickich kościołów katedralnych w Polsce [w:] Tyle się we mnie słów zebrało... Szkice o języku i tekstach: Dom Wydawniczy ELIPSA 2018, s. 469-483. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nieświęci o "świętym". Świadkowie o świętości ojca Wenantego Katarzyńca OFMConv (1889-1921) [w:] Święci i świętość w języku, literaturze i kulturze: Universitas 2018, s. 159-170. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pojęcie ewangelizacji [w:] Nowa ewangelizacja. Język - teologia - kultura: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2017, s. 9-22. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"Stare" misje i nowa ewangelizacja [w:] Nowa ewangelizacja. Język - teologia - kultura: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2017, s. 147-160. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kształcenie językowe w seminariach duchownych w Polsce [w:] Logopedia artystyczna: Harmonia Universalis 2016, s. 437-458. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Paralingwistyczne aspekty oficjalnych wypowiedzi księży [w:] Mówi się, czyli o wymowie i wymowności Polaków: Volumina.pl Daniel Krzanowski 2016, s. 127-137. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Style wokalne głoszenia kazań [w:] Lingua ed gaudium: Oficyna Wydawnicza ATUT 2016, s. 259-266. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Misje ludowe - skutecznym środkiem nowej ewangelizacji? [w:] "Musimy siać". Księga pamiątkowa ku czci Gerarda Siwka CSsR (1938-2015): Wydawnictwo Homo Dei 2016, s. 287-299. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nie desakralizować ambony. Debata... [w:] Polityka na ambonie?, Kraków: Petrus 2015, s. 224-236. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wprowadzenie [w:] Polityka na ambonie?, Kraków: Petrus 2015, s. 5-7. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Homilia polityczna? [w:] Polityka na ambonie?, Kraków: Petrus 2015, s. 105-122. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Prawda i prawdomówność w relacjach lekarz-pacjent [w:] Porozumienie z pacjentem. Relacje i komunikacja, Warszawa: ABC a Wolters Kluwer business 2014, s. 23-34. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
The place of homily in liturgy. An invitation to debate [w:] The Language of Religion. Past and Present, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2014, s. 113-120. [więcej informacji]
Funkcje homilii. Aspekt teologiczny [w:] Funkcje wypowiedzi religijnych, Tarnów: Biblos 2014, s. 145-154. [więcej informacji]
Polskie tygodniki w świetle zasad pisowni słownictwa religijnego [w:] Ku Słowu, ku Kościołowi, ku światu, Warszawa: Wydawnictwo Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 2013, s. 109-140. [więcej informacji]
Prefacje mszalne w świetle najnowszych zasad pisowni słownictwa religijnego [w:] Cum reverentia, gratia, amicitia..., Poznań: Wydawnictwo Rys 2013, s. 339-344. [więcej informacji]
Mszał rzymski w świetle zasad pisowni słownictwa religijnego. Na przykładzie tekstów prefacji [w:] Munda verbi, Tarnów: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie 2012, s. 332-338. [więcej informacji]
Wstęp [w:] Metodologia teologii praktycznej, Kraków: Wydawnictwo M 2012, s. 5-8. [więcej informacji]
Archaiczny czy nowoczesny, wzniosły czy potoczny, żargon czy nowomowa? Język polski w Kościele Rzymskokatolickim [w:] Oblicza polszczyzny, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury 2012, s. 105-112. [więcej informacji]
Is there a Place for Politics in the Homily? [w:] Mit Sprache bewegen, Insingen: Academische Verlagsoffizin Bauer & Raspe 2012, s. 95-104. [więcej informacji]
Metodologia teologii homiletycznej [w:] Metodologia teologii praktycznej, Kraków: Wydawnictwo M 2012, s. 70-84. [więcej informacji]
Retoryka a kształcenie kaznodziejów w Polsce [w:] Dydaktyka retoryki, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2011, s. 121-129. [więcej informacji]
Kodyfikacja pisowni słownictwa religijnego. Problemy i wyzwania [w:] Polskie dźwięki, polskie słowa, polska gramatyka. System - teksty - norma - kodyfikacja, Warszawa: Wydział Polonistyki UW 2011, s. 475-486. [więcej informacji]
O przenikaniu elementów zawodowych i środowiskowych do polszczyzny ogólnej. Dyskusja panelowa [w:] Polskie języki. O językach zawodowych i środowiskowych, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2010, s. 259-293. [więcej informacji]
Czy księża liczą się z Magisterium Kościoła? (Na przykładzie homilii mszalnej) [w:] Memoriale Domini, Gniezno: Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne 2010, s. 477-487. [więcej informacji]
Homiletyka - teologia przepowiadania czy nauka o podstawach? [w:] W trosce o dobrą edukację, Kraków: Universitas 2009, s. 448-460. [więcej informacji]
Reakcje społeczne na współczesne tłumaczenia, parafrazy i trawestacje Biblii [w:] Polszczyzna biblijna - między tradycją a współczesnością, Tarnów: Wydawnictwo Biblos 2009, s. 9-16. [więcej informacji]
On był dla mnie kimś ważnym, bardzo ważnym [w:] Promieniowanie ojcostwa. Jan Paweł II w oczach pokoleń Polaków, Poznań: Wydawnictwo WiS 2009, s. 217-218. [więcej informacji]
Etyka przepowiadania [w:] Retoryka i etyka, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2009, s. 126-134. [więcej informacji]
"Frelka" czy Maryja? Wywiad przeprowadzony przez G. Starzak [w:] Polszczyzna biblijna - między tradycją a współczesnością, Tarnów: Wydawnictwo Biblos 2009, s. 269-274. [więcej informacji]
Materiały pomocnicze do homilii i kazań. Definicja, rodzaje, znaczenie [w:] Ściągać czy nie ściągać? O pomocach do homilii i kazań, Poznań: Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha 2008, s. 23-33. [więcej informacji]
O świadomości językowej współczesnych Polaków (głos w dyskusji) [w:] Polska polityka językowa w Unii Europejskiej, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2008, s. 269-270. [więcej informacji]
Dyskurs publiczny Kościoła - przybliżenie pojęcia, uczestnicy, treści, style, prognoza i terapia (głos w dyskusji) [w:] Współczesny polski dyskurs publiczny w perspektywie międzykulturowej. Dyskusja panelowa, Kraków: Krakowskie Towarzystwo "Tertium" 2008, s. 19-20. [więcej informacji]
O języku Jana Pawła II [w:] Świat słowa Jana Pawła II, Tarnów: Wydawnictwo Biblos 2007, s. 117-118. [więcej informacji]
Rola przepowiadania słowa Bożego w kształtowaniu uczniów Chrystusa dziś [w:] Bądźmy uczniami Chrystusa, Poznań: Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha 2007, s. 179-190. [więcej informacji]
Raport o stanie języka polskiego w Kościele Rzymskokatolickim w świetle Ustawy z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim (na przykładzie listów pasterskich episkopatu Polski w latach 2000-2004 [w:] Polszczyzna publiczna początku XXI wieku, Warszawa: Warszawska Drukarnia Narodowa PAN 2007, s. 49-69. [więcej informacji]
Język religijny dziś [w:] Przekaż mojemu ludowi, co mówi Bóg. Ewolucja czy kryzys przepowiadania?, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007, s. 51-65. [więcej informacji]
O języku kleryków [w:] Język religijny dawniej i dziś, Poznań: Poznańskie Studia Polonistyczne 2006, s. 70-81. [więcej informacji]
Język listów pasterskich episkopatu Polski w latach 2000-2004 [w:] Człowiek i sacrum. O pojęciach religijnych w języku i kulturze, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2006, s. 13-32. [więcej informacji]
Polityka językowa Kościoła katolickiego w Polsce wobec wyzwań XXI wieku [w:] Polska polityka komunikacyjnojęzykowa wobec wyzwań XXI wieku, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa 2005, s. 206-211. [więcej informacji]
Komunikacja w Kościele współczesnym. Bariery i pomosty [w:] Bariery i pomosty w komunikacji językowej Polaków, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2005, s. 213-232. [więcej informacji]
Język przyszłych kaznodziejów [w:] Mowa żywa. Wybrane aspekty komunikacji kaznodziejskiej, Kielce: Redakcja "Współczesnej Ambony" 2005, s. 78-88. [więcej informacji]
O sprawności komunikacyjnej w listach pasterskich episkopatu Polski [w:] Laudate Dominum, Gniezno: Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum 2005, s. 439-453. [więcej informacji]
Krakowska szkoła kaznodziejów jako odpowiedź na wyzwania czasów [w:] Archidiecezja Krakowska na przełomie tysiącleci, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2004, s. 537-544. [więcej informacji]
Przed nową edycją mszału rzymskiego w Polsce. O języku przekładu tekstów liturgicznych [w:] Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań, Lublin: Wydawnictwo KUL 2004, s. 309-322. [więcej informacji]
Przedmowa [w:] Homiletyka na trudne czasy, Kraków: Wydawnictwo M 2003, s. 7-10. [więcej informacji]
Nauczenie retoryki na studiach podyplomowych (na przykładzie Podyplomowego Studium Retoryki w Krakowie) [w:] Nauczanie retoryki w teorii i praktyce, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 2003, s. 75-85. [więcej informacji]
Perswazja w Kościele katolickim (głos w dyskusji) [w:] Język perswazji publicznej, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2003, s. 69-70. [więcej informacji]
Kaznodziejstwo interpretujące ludzkie życie jako skuteczny środek odnowy społeczeństwa chrześcijańskiego [w:] Liturgia - źródłem życia parafialnego, Kraków: Wydawnictwo Spes 2002, s. 5-15. [więcej informacji]
Oddziaływanie na odbiorcę w ogłoszeniach duszpasterskich [w:] Ante Deum stantes, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2002, s. 599-609. [więcej informacji]
Jak głosić prawdy wiary [w:] Prawdy wiary w przepowiadaniu, Kraków: Wydawnictwo M 2002, s. 7-21. [więcej informacji]
Nowa ewangelizacja w kontekście alternatywnych określeń działalności Kościoła [w:] Servo veritatis, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2002, s. 731-742. [więcej informacji]
Relacje nadawczo-odbiorcze w kazaniu i sposób ich wyrażania [w:] Retoryka dziś. Teoria i praktyka, Kraków: Poligrafia Salezjańska 2001, s. 333-339. [więcej informacji]
Od synagógy ku Cirkvi. Judaistické idey v krestánskiej homilii [w:] Oživenie farského spoločenstva liturgiou, Košice 2000, s. 104-109. [więcej informacji]
Czy podczas kazania jest miejsce na (u)śmiech? [w:] Świat humoru, Opole: Uniwersytet Opolski Instytut Filologii Polskiej 2000, s. 355-362. [więcej informacji]
Język w Kościele [w:] Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, Kraków: Uniwersytet Jagielloński. Ośrodek Badań Prasoznawczych 1999, s. 130-148. [więcej informacji]
Bibliografia publikacji ojca doktora Gerarda Siwka CSsR [w:] Słuchacz Słowa, Kraków 1998, s. 21-30. [więcej informacji]
Edukacja językowa księży [w:] Edukacja językowa Polaków, Kraków 1998, s. 90-97. [więcej informacji]
Słuchanie słowa Bożego a posłannictwo Kościoła [w:] Słuchacz Słowa, Kraków 1998, s. 55-62. [więcej informacji]
Życie i działalność ojca doktora Gerarda Siwka CSsR [w:] Słuchacz Słowa, Kraków 1998, s. 15-20. [więcej informacji]
Wykaz prac magisterskich pisanych pod kierunkiem ojca doktora Gerarda Siwka CSsR [w:] Słuchacz Słowa, Kraków 1998, s. 31-32. [więcej informacji]
Kaznodzieja jako herold [w:] Sługa Słowa, Kraków 1997, s. 51-63. [więcej informacji]
Plan rekolekcji [w:] Rekolekcje dla dzieci, Kraków 1996, s. 43-45. [więcej informacji]
Rekolekcje dla dzieci wczoraj i dziś [w:] Rekolekcje dla dzieci, Kraków 1996, s. 7-39. [więcej informacji]
Słowo Boże i ludzkie w kazaniu. Charakterystyczne cechy kazania jako utworu mówionego [w:] Współczesna polszczyzna mówiona w odmianie opracowanej (oficjalnej), Kraków 1994, s. 167-170. [więcej informacji]
Kazanie jako słowo Boże [w:] Fenomen kazania, Kraków: Redeptoris Missio 1994, s. 48-66. [więcej informacji]
Integralne ujęcie ewangelizacji [w:] Z zagadnień współczesnej homiletyki, Kraków: Poligrafia Salezjańska 1993, s. 28-60. [więcej informacji]
Odnowa przepowiadania według konstytucji o liturgii świętej [w:] Euntes docete, Kraków 1993, s. 150-156. [więcej informacji]
Metoda misji w ujęciu św. Alfonsa [w:] Redemptoryści w Tuchowie 1893-1993, Kraków: Homo Dei 1993, s. 243-255. [więcej informacji]
Profesor i przyjaciel [w:] Zawsze miał nadzieję, Lublin 1992, s. 101-103. [więcej informacji]
Dydaktyka homiletyki dziś [w:] W drodze na ambonę, Kraków: Poligrafia Inspektoratu Tow. Salezjańskiego 1991, s. 17-21. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

'Słownik polskiej terminologii prawosławnej' - struktura artykułu hasłowego [w:] Elpis - czasopismo teologiczne Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku 2018, s. 221-230. [więcej informacji]
Reakcje katolików w Niemczech i w Polsce na udział papieża Franciszka w rozpoczęciu obchodów 500-lecia reformacji w Szwecji [w:] Poznańskie Studia Polonistyczne 2018, s. 173-188. [więcej informacji]
Wpływ mediów na recepcję wątków społecznych zawartych w przemówieniach papieża Franciszka podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie [w:] Poznańskie Spotkania Językoznawcze 2017, s. 91-104. [więcej informacji]
Nauczanie papieża Franciszka i polskich biskupów o uchodźcach w odbiorze Polaków [w:] Studia Redemptorystowskie 2017, s. 493-503. [więcej informacji]
Wpływ mediów na recepcję wątków społecznych zawartych w przemówieniach papieża Franciszka podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie [w:] Poznańskie Spotkania Językoznawcze 2017, s. 91-104. [więcej informacji]
Jak przepowiadać aby nas słuchali. O werbalnych i niewerbalnych środkach przekazu [w:] Biblioteka Kaznodziejska 2017, s. 7-21. [więcej informacji]
Nauczanie papieża Franciszka o uchodźcach podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w relacjach dziennikarzy katolickich portali internetowych [w:] Polonia Sacra 2017, s. 5-16. [więcej informacji]
Studia retoryczne na Wydziale Polonistyki UJ​ [w:] Forum Artis Rhetoricae 2017, s. 7-22. [więcej informacji]
Słowa niestrawne [w:] Tygodnik Powszechny, 25, 2015, s. 15-17. [więcej informacji]
Nie desakralizować ambony [w:] Biblioteka kaznodziejska, 4, 2015, s. 9-19. [więcej informacji]
Kodyfikacja pisowni słownictwa religijnego. Dziesięć lat doświadczeń [w:] Informator Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, 34, 2014, s. 83-98. [więcej informacji]
Aby język giętki... [w:] Tygodnik Powszechny, 45, 2013, s. 26-27. [więcej informacji]
Dyktando [w:] "Biblioteka Kaznodziejska", 4, 2012, s. 22-23. [więcej informacji]
Zgodność z normą pisowni słownictwa religijnego [w:] "Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Poznańskiej", 6, 2012, s. 308-313. [więcej informacji]
Kryteria kodyfikacji pisowni słownictwa religijnego [w:] "Biblioteka Kaznodziejska", 4, 2012, s. 9-21. [więcej informacji]
Klerycy bez pytań. Rozmawiają ks. Wiesław Przyczyna i ks. Grzegorz Ryś [w:] "Więź", 2-3, 2011, s. 36-46. [więcej informacji]
Czy Chrystus używałby PowerPointa? Debata o możliwości wykorzystania w homilii multimedialnych środków przekazu [w:] "Homo Dei", 4, 2010, s. 81-96. [więcej informacji]
Język z figurą wroga w tle. Wywiad przeprowadzony przez K. Kolską [w:] "W Drodze", 6, 2009, s. 4-13. [więcej informacji]
Język w podręcznikach do nauczania religii w świetle ustawy o języku polskim [w:] "Katecheta", 6, 2008, s. 21-30. [więcej informacji]
Przepowiadać etycznie [w:] "Przegląd Homiletyczny", 12, 2008, s. 7-16. [więcej informacji]
O metodologii homiletyki [w:] "Studia Nauk Teologicznych PAN", 2, 2007, s. 289-300. [więcej informacji]
Czy dziennikarze przestrzegają zasad pisowni słownictwa religijnego? [w:] "Zeszyty Prasoznawcze", 3-4, 2007, s. 7-20. [więcej informacji]
Uwagi o współczesnych przekładach Biblii na język polski [w:] "Ruch Biblijny i Liturgiczny", 2, 2006, s. 144-148. [więcej informacji]
Marzy mi się, by w homiliach... Wywiad przeprowadzony przez A. Sporniaka [w:] "Tygodnik Powszechny", 26.11.2006 2006, s. 12-12. [więcej informacji]
Czy klękać przed telewizorem? Debata o telewizyjnej transmisji Mszy Świętej [w:] "Homo Dei", 1, 2006, s. 75-89. [więcej informacji]
Pięć lat Komisji Języka Religijnego PAN. Wywiad przeprowadzony przez G. Starzak [w:] "Materiały Homiletyczne", 231, 2006, s. 34-38. [więcej informacji]
O sprawności językowej kleryków [w:] "Vita Academica", 5-6 2005, s. 28-32. [więcej informacji]
Strój jest komunikatem. Wywiad przeprowadzony przez C. Sękalskiego [w:] "Homo Dei", 2, 2005, s. 89-96. [więcej informacji]
Homiletyka a retoryka. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość [w:] "Przegląd Homiletyczny", 9, 2005, s. 133-141. [więcej informacji]
Co się dzieje z polską homilią? [w:] "Ateneum Kapłańskie", 569, 2004, s. 96-108. [więcej informacji]
Bariery i pomosty w komunikacji kaznodziejskiej [w:] "Przegląd Homiletyczny", 8, 2004, s. 115-126. [więcej informacji]
Po co nam takie seminaria duchowne? O języku kleryków [w:] "Ateneum Kapłańskie", 573, 2004, s. 341-354. [więcej informacji]
Język kleryków [w:] "Res Publica Nowa", 180, 2004, s. 61-65. [więcej informacji]
Blaski i cienie rekolekcji szkolnych [w:] "Katecheta", 2, 2003, s. 55-67. [więcej informacji]
Maryja - wzorem słuchania słowa Bożego [w:] "Salvatoris Mater", 2, 2003, s. 90-103. [więcej informacji]
Szkoła Retoryki w Krakowie [w:] "Współczesna Ambona", 1, 2002, s. 195-201. [więcej informacji]
Grzechy główne języka ogłoszeń duszpasterskich [w:] "Współczesna Ambona", 3, 2002, s. 189-200. [więcej informacji]
Dobra nowina o rodzinie. Koncepcja parafialnych rekolekcji rodzinnych [w:] "Kieleckie Studia Teologiczne", 1, 2002, s. 307-310. [więcej informacji]
Dziesięć lat serii "Redemptoris Missio" [w:] "Biblioteka Kaznodziejska", 146, 2002, s. 44-46. [więcej informacji]
Studium Homiletyczne w Krakowie [w:] "Materiały Homiletyczne", 201, 2002, s. 185-191. [więcej informacji]
Jak skutecznie podawać ogłoszenia duszpasterskie? [w:] "Homo Dei", 4, 2002, s. 69-79. [więcej informacji]
Narracja w przekazie katechetycznym [w:] "Zeszyty Formacji Katechetów", 3, 2002, s. 63-76. [więcej informacji]
Humanizacja czy ewangelizacja? O zadaniach ludzi świeckich w Kościele i świecie [w:] Materiały Homiletyczne, 195, 2001, s. 12-25. [więcej informacji]
Rekolekcje rodzinne w parafii - jednym ze sposobów wspierania rodziny [w:] "Sprawy Rodziny", 57-58, 2001, s. 48-53. [więcej informacji]
Kaznodziejstwo dwudziestego pierwszego wieku. Artykuł dyskusyjny [w:] Współczesna Ambona, 2, 2001, s. 182-192. [więcej informacji]
Rekolekcje szkolne. Istota i zadania [w:] "Polonia Sacra", 8, 2001, s. 324-346. [więcej informacji]
Język Kościoła w Polsce pod koniec drugiego tysiąclecia [w:] Ateneum Kapłańskie, 3, 1999, s. 335-354. [więcej informacji]
Powstanie i rozwój rekolekcji dla dzieci [w:] Materiały Homiletyczne, 157, 1996, s. 7-12. [więcej informacji]
Rekolekcje dla dzieci i młodzieży. Uwagi po pięciu latach doświadczeń [w:] Katecheta, 4, 1995, s. 193-201. [więcej informacji]
Rekolekcje szkolne dla dzieci [w:] Homo Dei, 2, 1995, s. 48-64. [więcej informacji]
Problematyka rekolekcji szkolnych [w:] "Zwiastowanie. Pismo Diecezji Rzeszowskiej", 2, 1995, s. 115-118. [więcej informacji]
Rekolekcje dla dzieci po wprowadzeniu katechezy do szkół [w:] Współczesna Ambona, 3, 1994, s. 129-138. [więcej informacji]
Judaistyczne korzenie chrześcijańskiej homilii [w:] Homo Dei, 4, 1994, s. 76-82. [więcej informacji]
Koncepcja "pustego publicznego rynku" wyzwaniem dla nowej ewangelizacji w Polsce [w:] Materiały Homiletyczne, 137, 1993, s. 11-21. [więcej informacji]
Teologiczne podstawy nowej ewangelizacji [w:] Roczniki Teologiczne, 6, 1993, s. 103-113. [więcej informacji]
Ku pełni człowieczeństwa [w:] Materiały Homiletyczne, 126, 1992, s. 123-145. [więcej informacji]
ŚP. ksiądz Mieczysław Brzozowski [w:] Materiały Homiletyczne, 127, 1992, s. 138-140. [więcej informacji]
O Żydach z ambony [w:] Homo Dei, 4, 1992, s. 112-119. [więcej informacji]
Rekolekcje szkolne [w:] Homo Dei, 1-2, 1991, s. 102-107. [więcej informacji]
Duch Święty posyła do ewangelizacji [w:] Dobry Pasterz, 9, 1989, s. 30-41. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Język nabożeństw w Kościołach i wspólnotach chrześcijańskich; [nr projektu:] 501-10-010111

-Język mszału rzymskiego; [nr projektu:] 501-10-010103

-Język nowej ewangelizacji; [nr projektu:] 501-10-010076

-Język homilii po 1989 roku. Kalwaria Zebrzydowska 16-18 września 2013; [nr projektu:]

-Język kazań i homilii; [nr projektu:] 501-10-010059

-Współczesne problemy przepowiadania; [nr projektu:]

-Współczesne problemy moralne na ambonie; [nr projektu:] 501-10-010017

-Konferencja: 48. Sympozjum Wykładowców Liturgiki 11-13.09.2012 r.; [nr projektu:] 11250002

-Metody w homiletyce; [nr projektu:] 212501

-Dydaktyka homiletyki; [nr projektu:] 112501

Wygłoszone referaty:

- Obraz Maryi w pieśniach religijnych, sztuce i "Dzienniczku" św. Faustyny; [podczas konferencji:] Pieśń i piosenka religijna w ujęciu filologicznym, teologicznym i artystycznym [miejsce konferencji:] Wambierzyce, 2019-09-25

- Forma, język i styl homilii o. A. Szustaka, ks. P. Pawlukiewicza, ks. abpa G. Rysia; [podczas konferencji:] Religia i styl [miejsce konferencji:] Opole, 2019-09-19

- Biblia w przekazie kaznodziejskim w świetle nauczania Kościoła po Vaticanum II; [podczas konferencji:] Dziedzictwo antyczne i biblijne dziś [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-12-05

- Homiletyka akademicka w Instytucie Liturgicznym - początki i rozwój; [podczas konferencji:] "W służbie tradycji i odnowy liturgicznej". 50 lat Instytutu Liturgicznego w Krakowie (1968-2018) [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-10-24

- Status języka religijnego w badaniach lingwistycznych; [podczas konferencji:] XVI Międzynarodowy Kongres Slawistów [miejsce konferencji:] Belgrad, 2018-08-23

- "Słownik polskiej terminologii prawosławnej" - prezentacja założeń; [podczas konferencji:] Język religijny dawniej i dziś (kontekście teologicznym i kulturowym) [miejsce konferencji:] Poznań, 2018-06-18

- Obrazowanie w kazaniu; [podczas konferencji:] II Ogólnopolska Konferencja "Obrazowanie w komunikacji" [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-04-06

- Reakcje Kościoła katolickiego w Polsce i w Niemczech na udział papieża Franciszka w rozpoczęciu obchodów 500-lecia Reformacji w Szwecji; [podczas konferencji:] 500 lat Reformacji. Język [miejsce konferencji:] Gniezno, 2017-11-06

- Nieświęci o świętym. Świadkowie o świętości o. Wenantego Katarzyńca (1889-1921); [podczas konferencji:] Święci i świętość w języku, literaturze i kulturze [miejsce konferencji:] Olsztyn, 2017-10-19

- Nazwy własne w języku religijnym; [podczas konferencji:] Nazwy własne w języku i społeczeństwie [miejsce konferencji:] Olsztyn, 2017-10-13

- Jubileuszowy akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Jaka teologia? Jaka religia? Jaki naród?; [podczas konferencji:] Język nabożeństw [miejsce konferencji:] Żywiec, 2017-09-30

- Droga krzyżowa podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Perspektywa genologiczna; [podczas konferencji:] Język nabożeństw [miejsce konferencji:] Żywiec, 2017-09-29

- Głos w dyskusji; [podczas konferencji:] I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Komunikacja w medycynie" [miejsce konferencji:] Warszawa, 2016-10-22

- Głos w dyskusji; [podczas konferencji:] Osoba i dzieło prof. dr hab. Mariana Kucały [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-10-28

- Podsumowanie konferencji - wnioski praktyczne; [podczas konferencji:] Przyszłość polszczyzny - polszczyzna przyszłości [miejsce konferencji:] Bydgoszcz, 2015-10-17

- Misje ludowe - skuteczny środek nowej ewangelizacji?; [podczas konferencji:] Język nowej ewangelizacji [miejsce konferencji:] Supraśl, 2015-09-26

- Referat wprowadzający; [podczas konferencji:] "Język religijny dawniej i dziś" [miejsce konferencji:] Gniezno, 2014-06-03

- Paralingwistyczne aspekty oficjalnych wypowiedzi księży; [podczas konferencji:] Mówi się, czyli o wymowie i wymowności Polaków [miejsce konferencji:] Szczecin, 2013-10-10

- Odpowiednie dać rzeczy słowo. W poszukiwaniu właściwej terminologii; [podczas konferencji:] Język homilii i kazań po 1989 roku [miejsce konferencji:] Kalwaria Zebrzydowska, 2013-09-16

- Polskie tygodniki w świetle zasad pisowni słownictwa religijnego; [podczas konferencji:] "Język religijny dawniej i dziś. Kontekst teologiczny i kulturowy" [miejsce konferencji:] Paradyż, 2012-09-17

- Czy w homilii jest miejsce na politykę?; [podczas konferencji:] "Polityka na ambonie" [miejsce konferencji:] Katowice, 2011-10-12

- Język polski w Kościele Rzymskokatolickim - archaiczny czy nowoczesny, wniosły czy potoczny, żargon czy nowomowa?; [podczas konferencji:] Kongres Języka Polskiego [miejsce konferencji:] Katowice, 2011-05-04

- Funkcje homilii - aspekt teologiczny; [podczas konferencji:] "Język religijny dawniej i dziś. Kontekst teologiczny i kulturowy" [miejsce konferencji:] Gniezno, 2010-09-20

- Czy kaznodzieje w swojej posłudze liczą się z Magisterium Kościoła? (Na przykładzie homilii mszalnej); [podczas konferencji:] "Kapłan w posłudze słowa Bożego" [miejsce konferencji:] Katowice-Panewniki, 2010-05-13

- Jan Paweł II - prorok naszych czasów; [podczas konferencji:] "Jan Paweł II - odnowiciel mowy polskiej" [miejsce konferencji:] Poznań, 2009-06-02

- Reakcje dziennikarzy na zasady pisowni słownictwa religijnego; [podczas konferencji:] "Kościół bez tajemnic. Jeden język, dwie prawdy?" [miejsce konferencji:] Licheń, 2009-04-16

- Rola retoryki w kształceniu kaznodziejów; [podczas konferencji:] "Dydaktyka retoryki" [miejsce konferencji:] Poznań, 2009-04-15

- Misterium przepowiadania; [podczas konferencji:] "Czy Chrystus używałby PowerPointa? O słowie i obrazie w misterium przepowiadania" [miejsce konferencji:] Krzeszowice, 2008-11-28

- O przenikaniu elementów zawodowych i środowiskowych do polszczyzny ogólnej. Panel dyskusyjny z udziałem Pawła Adamowicza, Jerzego Bralczyka, Stefana Chwina, Katarzyny Kłosińskiej i Wiesława Przyczyny; [podczas konferencji:] "Polskie języki. O językach zawodowych i środowiskowych" [miejsce konferencji:] Gdańsk, 2008-10-09

- Miejsce homilii w celebracji liturgicznej; [podczas konferencji:] "Język religijny dawniej i dziś" [miejsce konferencji:] Gniezno, 2008-09-22

- Język wiernych świeckich; [podczas konferencji:] "Rozmowy o języku polskim - przychodzi wierny do kościoła" [miejsce konferencji:] Katowice, 2008-06-13

- Współczesny polski dyskurs publiczny w perspektywie międzykulturowej. Dyskusja panelowa z udziałem prof.: Jerzego Bralczyka, Jerzego Mikułowskiego Pomorskiego, Walerego Pisarka, Wiesława Przyczyny, Marceli Świątkowskiej, Andrzeja Zolla i Marka Zubery; [podczas konferencji:] "Język trzeciego tysiąclecia" [miejsce konferencji:] Kraków, 2008-03-13

- Czy dziennikarze przestrzegają zasad pisowni słownictwa religijnego?; [podczas konferencji:] "Dyskurs religijny w mediach" [miejsce konferencji:] Warszawa, 2007-11-22

- Tożsamość homiletyki; [podczas konferencji:] "Metodologia nauk pastoralnych" [miejsce konferencji:] Warszawa, 2007-09-24

- Etyka przekazu kaznodziejskiego; [podczas konferencji:] "Retoryka i etyka" [miejsce konferencji:] Poznań, 2007-04-16

- Przypatrzcie się powołaniu waszemu; [podczas konferencji:] Dni Formacyjne Księży Zmartwychwstańców [miejsce konferencji:] Kraków, 2007-02-28

- Rola materiałów pomocniczych do kazań i homilii w pracy duszpasterza; [podczas konferencji:] Dni Formacyjne dla Księży Wikariuszy TChr [miejsce konferencji:] Poznań, 2006-11-20

- Reakcje społeczne na współczesne tłumaczenia Biblii; [podczas konferencji:] "Polszczyzna biblijna - między tradycją a współczesnością" [miejsce konferencji:] Gródek n. Dunajcem, 2006-09-25

- Pomoce kaznodziejskie i homilijne. Definicja, rodzaje, nauczanie; [podczas konferencji:] Konferencja homiletyczna z okazji 100-lecia "Biblioteki Kaznodziejskiej" [miejsce konferencji:] Poznań, 2006-09-19

- Język religijny dziś; [podczas konferencji:] "Przekaż mojemu ludowi co mówi Bóg. Ewolucja czy kryzys przepowiadania?" [miejsce konferencji:] Lublin, 2006-08-29

- Wymowa w wystąpieniach publicznych, panel dyskusyjny z udziałem Haliny Kurek, Joanny Luboń, Jerzego Podrackiego i Wiesława Przyczyny; [podczas konferencji:] "Mówić poprawnie. Zasady wymowy polskiej" [miejsce konferencji:] Poznań, 2006-04-21

- Rola własnego wizerunku w komunikacji interpersonalnej; [podczas konferencji:] "Sztuka komunikacji w duszpasterstwie" [miejsce konferencji:] Konstancin-Jeziorna, 2006-04-19

- O sprawności komunikacyjnej listów pasterskich Konferencji Episkopatu Polski; [podczas konferencji:] Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze [miejsce konferencji:] Zielona Góra, 2005-12-14

- Komunikacja interpersonalna w ujęciu F. Schulza von Thuna; [podczas konferencji:] "Odpowiednie dać rzeczy słowo" [miejsce konferencji:] Częstochowa, 2005-07-01

- Jak mówić o rodzinie dziś?; [podczas konferencji:] "Rekolekcje rodzinne" [miejsce konferencji:] Łódź, 2005-03-30

- Homiletyka a retoryka. Przeszłość - teraźniejszość - przyszłość; [podczas konferencji:] "Perspektywy polskiej retoryki" [miejsce konferencji:] Poznań, 2005-03-14

- Przepowiadanie słowa Bożego w liturgii; [podczas konferencji:] "Ars celebrandi" [miejsce konferencji:] Drohiczyn, 2004-10-23

- Polityka językowa Kościoła katolickiego w Polsce; [podczas konferencji:] "Polska polityka komunikacyjnojęzykowa wobec wyzwań XXI wieku" [miejsce konferencji:] Kamień Śląski, 2004-10-21

- Sposób funkcjonowania słowa "homilia" w Biblii, literaturze staropolskiej i współczesnej homiletyce; [podczas konferencji:] "Człowiek i sacrum. O pojęciach religijnych w języku i kulturze" [miejsce konferencji:] Sandomierz, 2004-09-20

- Bariery i pomosty w komunikacji katechetycznej; [podczas konferencji:] Aspekt werbalny. Dni katechetyczne [miejsce konferencji:] Nowy Sącz - Tarnów, 2004-08-28