Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

ks. dr Dariusz Raś

Zatrudnienie:
Wydział Nauk Społecznych – adiunkt

Email: dariusz.ras@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Teologii Mediów

Dyżur:
piątek, godz. 16.00-16.45 Kraków, plac Mariacki 5, parter - kancelaria

Curriculum Vitae:

2005 – doktorat – Comunicazione Sociale Istituzionale – Pontificia Universita della Santa Croce - Rzym

2001 – licencjat - Comunicazione Sociale Istituzionale – Pontificia Universita della Santa Croce - Rzym

1998 – licencjat - Wydzial Teologiczny - Międzywydziałowy Instytut Bioetyki – Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie

1994 – magisterium z teologii, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie

Działalność pozanaukowa:

2015 – kapelan Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

2015 – kapelan MKS Cracovia

2012 - 2015 – dyrektor muzeum - nadzór i realizacja nowej ekspozycji multimedialnej Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach - muzeum narracyjne ze ścieżką edukacyjną na powierzchni wystawiennieczej 1.000 m2 - muzeum oddano do użytku w 2014 roku

2011 – proboszcz-archiprezbiter Parafii Mariackiej (Wniebowzięcia NMP) w Krakowie - koordynator cyklicznych katechez wspolnoty Sala na Górze z dziedziny komunikacji wiary, np. rok 2016/17 cykl katechez pt. "Kiedy Msza przestaje być nudna" i podobnych w latach nastepnych

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2018/19):

- Historia mediów w Polsce i na świecie (kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Historia mediów w Polsce i na świecie (kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Historia mediów w Polsce i na świecie (kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Historia mediów w Polsce i na świecie (kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Główne nurty kultury współczesnej (kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Seminarium magisterskie; [w ramach:] Seminarium magisterskie (kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Główne nurty kultury współczesnej (kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Seminarium magisterskie; [w ramach:] Seminarium magisterskie (kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Muzeum wielu narracji, O komunikacji w nowej ekspozycji Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach, Ząbki-Wadowice: Apostolicum - Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Urodziłem się w Wadowicach. Karol Wojtyła: Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pope John Paul II, Man and Culture, Wadowice: Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
La visione della globalizzazione solidale di Giovanni Paolo II. Una strategia di comunicazione., Rzym - Kraków: PITS 2005.[więcej informacji]

Publikacje - artykuły książkowe:

Powołanie sieci [w:] Bramy prawdy i wiary. Benedykt XVI o mediach: WN UPJPII 2016, s. 177-186. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Niezapomniany [w:] Przewodnik po Muzeum. Historia, eksponaty, ciekawostki: Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach 2015, s. 8-14. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wstęp do publikacji [w:] Niezapomniany. Jan Paweł II we wspomnieniach przyjaciół i współpracowników 2015, s. 5-8. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Inspiracje "Inter Mirifica". Wspólnota kościelna rozwija nauczanie odnośnie mediów od czasów przedsoborowych [w:] Inter mirifica. Dziedzictwo i perspektywy, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJP2 2013, s. 165-178. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nowe media, nowe społeczności, nowa etyka? [w:] Na skrzyżowaniu dróg, Kraków: Św. Stanisław 2011, s. 61-75. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Za co wolno krytykować papieża Franciszka? [w:] Wszystko Co Najważniejsze 2016, s. 1-1. [więcej informacji]
Rewolucja życia. W poszukiwaniu współczesnego języka ruchu pro life [w:] Warszawskie Studia Pastoralne 2016, s. 61-77. [więcej informacji]
Od Inter Mirifica do infoetyki [w:] Ateneum, 1 (632) 2014, s. 55-65. [więcej informacji]
Info-etyka w praktyce. Przegląd argumentacji prasy wokół tematyki in vitro [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 2 (9) 2013, s. 71-88. [więcej informacji]
Aktualność etyki mediów Jana Pawła II [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 1 (4) 2011, s. 71-82. [więcej informacji]
Wychowanie katechizowanych do odbioru mediów [w:] Edukacja Medialna, cyfrowe 2004.[więcej informacji]

Wygłoszone referaty:

- Chrześcijanin multimedialny - śladami videoblogerów katolickich; [podczas konferencji:] Duszpasterstwo internetowe wyzwaniem XXI wieku [miejsce konferencji:] Poznań, 2017-02-22

- Managing church communication in a digital enviroment; [podczas konferencji:] Participation and sharing [miejsce konferencji:] Rzym, Pontificia Universita della Santa Croce, 2016-04-26

- Cała prawda, półprawda, nieprawda. Pro life - język w debacie publicznej; [podczas konferencji:] Życiu zawsze tak [miejsce konferencji:] Politechnika Krakowska, 2014-03-25

- Nowe madia, nowe społeczności, nowa etyka?; [podczas konferencji:] Na skrzyżowaniu dróg, o mediach, sztucznym zapłodnieniu in vitro i związkach nieformalnych [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-02-21